Skip to main content

Full text of "Spinoza en zijn kring : Historisch-kritische studien over hollandsche vrijgeesten"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


Google 


Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via|http: //books .google .coml 


■s.' • 


Lu ^■^Hilt.^"'^- 


-( v> 

\ 


SPINOZi EN ZIJN KRING 


i 


Et)r E\)ta[tssical Sctjool in 


ANDOVER-HARVARD THEOLÜGICAL 
LIBRARY 

MDCCCCX 

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 


Mrs. CAROLINE MERRIAM 

1867 


^ t 


SPINOZi EN ZIJN KRING 


v--" 


SPINOZA EN ZIJN KRING 


HISTORISCH-KRITISCHE STUWEN 


OVBR 


HOLLANDSCHE  VRIJGEESTEN 


DOOR 


ü.  O.  MEIJSrSMA. 


S-6IUVENHA6E 

MARTINUS  NU HOF F 

1896 


AWnOVER-HARVABD 
,K..i»>iaiCALÜBRASY 
. AM BRIDGE. MASa 


I 


...   1    / 

I ■ *    *. 


Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij, Den Haag. 


-/.;"' 


Il.¥b 


L. S. 


Bij het verschijnen van dit werk breng ik gaarm mijn oprechten 
dank aan de velen ^ die my door hunne loelmllendheid en hulp- 
vaardigheid in staat stelden, een groot deel van den inhoud te 
verzamelen, 

Aan Heeren Bibliothecarissen en Beambten van de Koninklijke 
Boekerij en H Museum Meermanno-Westreenianum te ' s- Graven- 
fiage, van de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Leideji, 
van de Boekerijen der Doopsgezinde en Portug. -Israël Gemeente 
te Amsterdam, 

Evenzoo aan Heeren Archivarissen en Adjunct-Archivarissen 
van de stedelijke Archieven te Amsterdam , 's-Graveiihage^ Rotter- 
dam, Dordrecht en UtrecfU, alsmede aan den Heer Rijks- Archivaris. 

Niet minder is het mij eene behoefte mijne hulde en dank te 
betuigen aan de Kerkeraden der Nederd. Hervormde , de Portug.- 
Israël. , en de Luthersche Gemeente te Amsterdam, alsmede aan 
het Bestuur der Classis en van het Weeshuis „ de Oranjeappel " 
aldaar. 

En dan, bovenal aan Prof. Dr. J. P, N. Land. Want deze 
heeft niet alleen een vrij groot gedeelte van dit boek, vóór het 
ter perse ging , doorlezende {eene met groote heuschheid en op- 


VI 

offering van tyd ondernomen taak, die ziekte hem noopte te 
staken) door tal van geleerde en zaakkundige opmerkingen van 
zijne onwaardeerbare belangstelling in dit toerk blijk gegeven: 
alleen reeds eene hartel^ke dankzegging waard; maar hij was 
het ooky die het den onderzoeker mogelijk maakte zijn' omvang- 
rijken en tijdroovenden arbeid op behoorlijke wijs te voltooien, 
door zijne vriendelijke hulpvaardigheid en . die van anderen. 
Hem en hun allen mijn weigemeenden dank! 


X Amsterdam^ Januari 1896, 


K. O. MEINSMA. 


INHOUD. 


Bladz. 

Inleiding ix 

Hoofdstuk   I. De Libertijnen 1 

„       IL De Joden in Amsterdam 36 

„      IIL Dagen van strijd 68 

„      IV. De CoUegianten •   . ' 94 

„       V. De Lucianist 125 

„      VI. Bijnsbnrg 158 

VIL „CosmopoKs" 191 

Vni. Voorburg 224 

„      IX. Spinozisme en Ckristendom 257 

„       X. Een Ketterproces 293 

y,      XL De kluizenaar van de Paviljoensgracht. 328 

„     XII. Een zonderling uitstapje 363 

„    XIII. Laatste dagen 400 

XIV. Begrafenis 434 


a 


BIJLAGEN. 

I.   Acte van relaxatie van Uriël Da Costa.   .   . 1 

IL   Brief van Philippus van Limboreh over Da Costa 1 
IIL   Bericht van Sabbathai Horowitz over de Rab- 

bijnenschool 2 

IV.   Plakkaat tegen de Socinianen van 19 Sept. 1653 3 

V.   Bericht van een „oud man*' aan Gottlieb StoUe 6 

VI.   Bericht van Jan Rieuwertsz. jr. aan denzelfden 7 
VIL   Brief van Philippus van Limboreh aan Lambert 
van Velthuysen,  over Spinoza  en Adriaan 

Koerbagh 9 

VIII.   Brief  van  denzelfden  aan  Christiaen  Hart- 

soeker, met naschrift over Spinoza.   ... 10 


VIII INHOUD. 

niadz. 

IX — XI.   Briefwisseling van Philippiis van Limborch met 

Joan  Ie  Clerc,  over  Spinoza  en  Adriaan 

Koerbagli 12 

Xn.   Uittreksels uit Hadrianus Beverland's boek De 

Peccato Originali 16 

Register 17 


CORRIGENDA. 


In een werk van dezen omvang, is liet moeielijk drukfouten 
geheel te  vermijden.  Hier  en daar werd gezondigd tegen de 
eenmaal aangenomen schrijfwijze van eigennamen, e. d. De lezer 
gelieve die zelf te verbeteren. Verder merkte ik nog op: 
Blz.  5 , regel 6 v. b. staat placcaten ,     lees : plakkaten. 


r,     6, 

„ 18v.b. 

7» 

gelegengeid , 

» 

gelegenheid. 

n         ^ > 

„ 15 V. b. 

» 

hunne kudde , 

» 

hunne kudde. 

n    11, 

„   9 V. 0. 

V 

onze, 

75 

onzen. 

«   54, 

„   8 V. 0. 

n 

Jonannes, 

» 

Johannes. 

V   55, 

„ 14 V. b. 

» 

adelijke, 

» 

adellijke. 

, 110, 

„ 21v.b. 

» 

een kwaad- , 

7» 

den kwaad-. 

n  113, 

„  lOv. b. 

Ti 

Rochomius , 

1i 

Ruhovius. 

, 123, 

„  19v.b. 

•n 

naastig , 

» 

naarstig. 

, 2()4, 

„   8 V. b. 

V 

(jenisii , 

» 

genisis. 

. 241. 

;,       8  V.  0. 

» 

haar invloed , 

Tï 

zijn invloed. 

„ 308, 

„ 25 V. b. 

» 

de aangeklaagde 

"1 n 

den aangeklaagde. 

„ 335, 

„ 2()v.b. 

V 

Den goeden , 

n 

De goede. 

, 348, 

^    1 V. 0. 

7) 

Veerkada , 

n 

Veerkade. 

„ 373, 

„ lOv.b. 

n 

Daniël Boxel, 

7) 

Hugo Boxel. 

, 414. 

„   3 V. b. 

D 

Gazzette, 

n 

Gazette. 

Verder 

vergelijke 

men  bij het  medegedeelde over Balling 

op blz. 104 terstond 

hetgeen vermeld staat 

op blz. 222, noot. 

Even zoo 

bij  hetgeen 

op blz. 151 over 

Johannes Bouwmeester 

gemeld wordt, noot 2 ( 

)p blz. 263. 

INLEIDING. 


In Februari 1677 was Spinoza gestorven. 

Langer dan eene eeuw werd zijne nagedachtenis en zijn werk 
verguisd en verketterd, 

En de enkelen , die anders dachten , mochten deelen in zijn lot. 

Toen namen de besten en grootsten van ons geslacht zijne 
geschriften ter hand. 

Lessing, Jacobi, Göthe en Heine in Duitschland, Byron en 
Shelley in Engeland en Italië ... De eersten hebben den eenvou- 
digen briUenslijper, in zijne vrijwillige armoede groot door zijn 
denkkracht , de eer en de plaats geschonken , die hem rechtens 
toekwam. 

Sedert is ook de belangstelling in het leven van den uitge- 
bannen Amsterdamschen Jood opnieuw ontwaakt ; sedert hebben 
vele geleerden getracht ons daarvan eene juiste voorstelling 
te geven. Doch hunne pogingen — hoe goed bedoeld, hoe 
ijverig en zorgvuldig uitgevoerd — zijn slechts ten halve 
gelukt, wijl geen hunner zich die eischen gesteld heeft, 
waaraan eene goede levensbeschrijving beantwoorden moet. 

In de geschiedenis der Nieuwere Wijsbegeerte is het leven 
van bijna al zijne minderen beter en nauwkeuriger bekend 
dan het zijne. 

Het eerst is de geleerde wereld eenigszins ingelicht betref- 
fende het leven van den groeten denker, toen in het laatst 
van 1677 zijne nagelaten werken werden uitgegeven. Dat boek 
toch was voorzien van eene voorrede, waarin een zijner beste 


vrienden — waarschijnlijk Jarig Jelles of Dr. Lodewijk 
Meyer — eene korte samenvatting gaf van Spinoza's levens- 
loop; zoo kort, dat zij nauwelijks twee bladzijden druks beslaat. 
Toch is deze schets van het hoogste belang , want op de waar- 
heid van hetgeen daarin werd geboekt > kan stellig niemand 
iets afdingen. Dat is en blijft de toetssteen, waarop al het later 
geschrevene beproefd dient te worden. 

Eerst twintig jaren later, nadat de groote meerderheid der 
mannen , welke langdurig en vertrouwelijk met Spinoza hadden 
omgegaan, ten grave gedragen was, verscheen de band van 
Pierre Bayle's Dictumnaire historique et crUique (Rotterdam, 
1697), welke eene korte levensschets van Spinoza , grootendeels 
op de Prciefatio der Opera posthuma steunend, alsmede eene 
uitvoerige bestrijding van zijn wijsgeerig systeem bevat: de 
laatste meer een bewijs voor Bayle's ontzettende geleerdheid, 
dan voor de scherpzinnigheid van zijn verstand. Slechts enkele 
nieuwe wetenswaardigheden heeft Bayle aan het reeds bekende 
toegevoegd, welke hij zoo hier en daar had opgevangen bij 
tijdgenooten , die Spinoza uit de verte hadden gekend. Men 
kan niet zeggen dat hij 't met zorg en nauwgezetheid heeft 
weten te verwerken. 1) 

Desniettemin was Bayle's opstel uitstekend geschikt om 
Spinoza's naam over de geheele wereld bekend te maken. De 
nieuwsgierigheid werd er door geprikkeld. Men wilde meer 
weten, sommigen, om tegel^k met Spinoza's phUosophie ook 
zijn leven te kunnen veroordeelen , anderen uit simpele verwon- 
dering, of dan werkelijk het leven van „den beruchtsten atheïst 
die ooit op aarde geleefd had" zoo smetteloos rein was als 
vriend en vijand tot nog toe had moeten erkennen? Langer 
dan duizend jaar had men de domme menigte diets gemaakt, 
dat wijsgeeren en vrijgeesten krachtens hunne leer, slechts 
onzedelijke, in den grond verdorven menschen konden zijn, 
die , zoo zij niet tijdig tot boete en berouw kwamen , van hun 


1) Bayle's artikel over Spinoza werd volgens den eersten druk der Diction- 
naire in het Nederlandsch vertaald door F. Halma (1698). Zie Dr. A. van 
der linde, B. Spinoza. Bibliografie, N^ 70. 


XI 

sterfbed regelrecht ter helle voeren. Hoe viel Spinoza's leven 
met die voorstelling te rijmen ? Had hij niet gedronken , gevloekt , 
2ijne vrienden bedrogen en bestolen , en dergelijke meer , zooals 
toch immers — naar men geloofde — de gewoonte is bij vrij- 
geesten? Was hij niet — zooals ook bij „atheïsten" gewoon 
is — gestorven in schrik en angst, misschien met hulp van 
maankopsap of vergif? Ziedaar vragen, waarop men vooreerst 
een antwoord zocht. 

Toen dus in 1698 of '99 de Duitscher Sebastiaan Kortholt — 
een zoon van dien Christiaan Kortholt, die Spinoza, zonder 
eenige kennis van zijn leven, slechts op grond van zijn Theo- 
logisch-Politiek Vertoog , een der „ drie grootste bedriegers der 
wereld" gescholden had — naar Holland kwam en eenigen tijd 
in den Haag vertoefde, waren dit de vragen, waarmede hij 
zich tot Van der Spyck , Spinoza's voormaligen huisheer , wendde. 
En de antwoorden van den Haagschen schilder bevielen hem 
slechts matig, wijl deze — zooals uit alles wat wij weten, 
duidelijk blijkt — een man was van beproefde trouw , die het 
aandenken aan zijn gestorven huisgenoot in hooge eere hield, 
en niets vertelde, dat hij niet geheel kon verantwoorden. Dus 
sprak hij slechts over de laatste levensjaren van den Joodschen 
denker, want over diens vroeger leven wist hij weinig. Kort- 
holt zond zijne aanteekeningen in het licht in de inleiding bij 
den herdruk van zijn vader's boek „de tribus Impostoribus 
magni^', in het jaar 1700 te Kiel verschenen. Daaronder zijn 
twee of drie mededeelingen , welke ons niet van meer betrouw- 
baren kant bevestigd worden, en welke toch, zoo zij geloof- 
waardig zijn, van belang te achten zijn. 

Een ander Duitscher , met name Gottlieb StoUe , deed in het 
jaar 1703 eene reis door Holland. Bij zijn vertrek kreeg deze 
geleerde van zijne vrienden, tot welke o. a. de bekende ver- 
lichtings-vriend Christiaan Thomasius behoorde, de opdracht 
mede, toch, voor alles, berichten in te winnen over Spinoza's 
leven. Met grooten ijver heeft hij zich van die taak gekweten. 
Nog vóór Stolle de grenzen der Geünieerde Provinciën over- 
schreed , begon hij reeds op te teekenen , wat elk der geleerden, 
-die hij bezocht , over den beruchten Amsterdamschen Jood wist 


xn 

en dacht, en daarmede is hij voortgegaan tot hij in zijn vader- 
land terug kwam. Ongelukkig zijn er onder Stolle's aanteeke- 
ningen slechts twee voor den levensbeschrijver van gewicht, 
wijl deze twee niet zoozeer persoonlijke meeningen of (»i dit's 
bevatten , maar verstrekt werden door mannen , welke Spinoza 
bij zijn leven gekend hadden, en dus 'teen en ander weten 
konden. Stolle sprak nl. te Amsterdam, in de herberg „de 
Bremer hopmau " „ een zeker oud man , die van kindsbeen af 
met paradoxe lieden verkeerd en zich zijne eigene theologie 
gemaakt had. Ook Spinoza had hij gekend." Wat later sprak 
hij ook Jan Rieuwertsz , den zoon van Spinoza s gelijknamigen 
uitgever en vriend. Wat Stolle uit hun mond opteekende, 
is hoogst merkwaardig ; slechts schijnt hij 's avonds in zijn 
herberg opgeschreven te hebben, wat hij overdag vernomen 
had , waardoor eene groote menigte onnauwkeurigheden in deze 
berichten geslopen zijn, die echter terstond in het oog vallen 
van ieder, die Spinoza's leven bestudeerd heeft. Tot op heden 
hebben zij echter verhinderd , dat van het goede , daarin vervat, 
een ernstig gebruik gemaakt werd. Daarbij komt, dat StoUe's 
reisbeschrijving niet werd gedrukt, en het oorspronkelijke 
handschrift zoek gera.akt is. Een uitvoerig uittreksel in hand- 
schrift wordt bewaard op de koninklijke Bibliotheek te Breslau, 1) 
waaruit de verdienstelijke geschiedschrijver G. E. Guhrauer 
het merkwaardigste afdrukken liet in Adolf Schmidt's Zeit- 
schrift für Geschichte, Band Vil, Berlin 1847, S. 385 ff. 
481 ff. 

De goede Stolle bezocht ook den Haag ; doch minder gelukkig 
dan Kortholt, klopte hij daar niet aan de deur van den Mr. 
Schilder op de Paviljoensgracht. Hadde hij 't gedaan, hij had 
er misschien op 't zelfde oogenblik een man ontmoet, die voor- 
nemens was eene uitvoerige levensbeschrijving van den denker 
op te stellen, nl. Ds. Johannes Colerus. 

Colerus of Kohier werd den 5<*«" Januari 1647 te Dusseldorf 
geboren ; na voleindigde studie werd hij eerst predikant bij de 
Luthersche gemeente te Mülheim , van waar men hem in 1678 


1) In den catalogus te vinden onder lY. 8^, 49. 


xni 

naar Weesp beriep: enkele maanden later (15 Sept. 1679) 
verwisselde hij die standplaats met Amsterdam. Betrokken in 
de kerkelijke twisten van de Luthersche gemeente, toonde 
Colerus zich zeer eigenzinnig en hardnekkig, zoodat het eene 
uitkomst voor hem was, toen hij, in 1693 naar den Haag 
beroepen werd. Daar vestigde hij zich, in October van dat 
jaar, met vrouw en kroost in eene woning op de „Stille 
Veerkade" (tegenwoordig N° 12) „vroeger bewoond door de 
weduwe van den advocaat Willem van der Werve , 1) bij welke 
Spinoza een tijd lang in den kost geweest was. Het feit, dat 
Colerus' studeerkamer eens den groeten wijsgeer tot hetzelfde 
doel had gediend; dat onze predikant onder de leden zijner 
gemeente ook Van der Spyck aantrof, die veel van Spinoza 
wist en vertellen kon, gaf hem aanleiding tot het schrijven 
zijner beroemde biografie. 

Daar de weduwe Van der Werve, zooals bekend is, bij 
Colerus* aankomst in den Haag reeds lang gestorven was, 
moest hij hoofdzakelijk bij den schilder Van der Spyck terecht 
komen, wilde hij nauwkeuriger kennis betreffende den Jood- 
schen brillenslijper verkrijgen. Ieder zal toegeven dat Van der 
Spyck en zijne echtgenoote menschen waren , wier goede trouw 
en waarheidszin boven alle verdenking staat; maar toch 
blijven hier eenige feiten te gedenken , waarmede men rekening 
te houden heeft. 

Minstens 16 , misschien zelfs 25 jaren waren sedert Spinoza's 
dood voorbij gegaan, vóór Colerus op de gedachte kwam, het 
leven van den wijsgeer te beschrijven. De Van der Spyck's 
echter waren slechts getuige geweest van Spinoza's doen en 
laten , zoolang hij in den Haag had gewoond. Over zijn vroeger 
leven mogen zij af en toe iets opgevangen hebben uit zijn eigen 
mond: doch slechts zelden wordt hetgeen men 20 of 25 jaren 
geleden toevallig hoorde, wederverteld met de gewenschte 
nauwkeurigheid. Het is dan ook iederen Spinoza-vorscher bekend, 
hoe gebrekkig en onbetrouwbaar het weinige is, dat de goede 
Colerus  over  Spinoza's  jeugd  en jongelingsjaren, ja tot aan 


1) Zelf schrijft hg verkeerdelijk «Van Velen». 


XIV 


het jaar 1671 toe , wist op te teekenen. Dat hij Spinoza's ouders 
niet eens bij name kende; dat hij hem in zijn vroegste jeugd 
Latijn , en eerst daarna de Joodsche theologie bestudeeren laat, 
en desniettegenstaande vertelt, dat de — zeven jaren jon- 
gere — Dirck Kerckrinck zijn medescholier bij Van den 
Enden geweest is; dat hij den jongen wijsgeer eene verliefd- 
heid toedicht op Van den Enden's dochter, hoewel het meisje 
nauwelijks twaalf jaren telde , toen Spinoza — ten minste naar 
Colerus' voorstelling — de stad verliet ; dat hij Spinoza's ver- 
blijf te Rijnsburg, zijn verhuizen naar Voorburg op geheel 
verkeerde tijdstippen stelt, die verre afwijken van de werke- 
lijke, ons in 's meesters briefwisseling bewaard gebleven; dat 
hij eindelijk den naam van juffrouw Van der Werve als »Van 
Velen" misschrijft en in drie of vier bladzijden (in 12®) alles 
vermeldt, wat hem uit de jaren 1632—71 betreffende Spinoza 
bekend geworden was : bewijst , dat zijne berichten betreffende 
de genoemde jaren hoogst gebrekkig en onvoldoende waren, 
dat hem zelven geen duidelijk beeld van Spinoza's leven voor 
oogen stond. 

Slechts het, om zoo te zeggen Haagsche deel zijner biografie 
verdient onbepaald vertrouwen, en dit laatste des te meer, 
wijl 't geen hij meedeelt over 's wijsgeers leven bij Van der 
Spyck geheel klopt met de mededeelingen van Sebastiaan Kort- 
holt, hoewel hij diens Praefatio slechts uit enkele aanhalingen 
bij P. Bayle schijnt te kennen. Men moet echter in 't oog 
houden, dat Colerus ijiet de biografische schets uit de Praefatio 
der Opera posthumay maar het tamelijk verwarde opstel van 
Bayle aan zijn eigen levensbeeld van Spinoza ten grondslag 
legde. 

Met Paschen 1704 sprak de Luthersche predikant zijne rede 
over „De waarachtige Verrijzenis Jesu Christi uit den dooden, 
tegen B. de Spinoza en zijne Aanhangers verdedigd*' voor zijne 
gemeenteleden uit, en zond haar, tegelijk met zijne levens- 
beschrijving van den denker, in 1705 bij den boekhandelaar 
J. Lindenberg te Amsterdam in het licht. In het volgende jaar 
publiceerde de Haagsche uitgever T. Johnson de bekende 
Fransche  vertaling  der  biografie,  welke,  daar  Colerus  de 


XV 

Fransche taal niet machtig was 1), door een ander moet 
bewerkt zijn. Colerus stierf op den 19<>en JqU 1707 en werd te 
Rijswijk, aan den ingang der kerk begraven, waar nog zijn 
grafsteen te vinden is. 2) 

In hetzelfde jaar 1705 gaf de Amsterdamsche plaatsnijder 
Willem Goeree een lijvigen kwartijn uit, die het opschrift 
voerde „De Kerklyke en Wereldlyke Historiën". Hij herhaalde 
daarin de reeds bekende feiten betreffende Spinoza's leven, 
meldde bovendien het een en ander aangaande Dr. Franciscus 
van den Enden, dien hij persoonlijk -had gekend, alsmede iets 
over een leerling van Spinoza, die noch ten onzent, noch in 
het buitenland de aandacht getrokken heeft , welke hij verdient. 
Door leven en werken toch is Adriaan Koerbagh — want zóó 
heette hij — een zeer merkwaardige figuur. (Zie Groeree, 
blz. 614, 664 — 70). Doch het schijnt, dat men Willem Groeree 
tegenwoordig niet tot de betrouwbare schrijvers rekent : niemand 
heeft van zijne berichten gebruik gemaakt. In hoeverre men 
daarin recht heeft? 

Terwijl P. Bayle nog leefde, waren er reeds manuscripten 
in omloop, in welke het een en ander aangaande Spinoza ver- 
meld stond. In de latere uitgaven zijner Didionnaire beroept 
hij zich meermalen op eene jyMémoire communiqué auLibraire*\ 
doch zijne uittreksels zijn te schaarsch om ons duidelijk te 
maken, wat deze Mémoire eigenlijk bevatte. Zeker is het 
echter, dat op heden nog verschillende handschriften bestaan 
van eene levensbeschrijving van Spinoza in de Fransche taal. 
Men wil, dat zij in 't jaar 1719 gedrukt werd in de „-PTom- 
vdles Litt€ra%res'\ een tijdschrift, dat te Amsterdam verscheen 
(Van der Linde, Bibliografie N^ 99); doch het is noch ^ den 
Engelschen geleerde Fred. PoUock, noch mij mogen gelukken, 
dat deel der „Nouvelles" te vinden. Slechts afschriften — van 
welke één, op de Koninklijke Bibliotheek in den Haag, ook 't jaar- 
t€d 1719 draagt , en latere nadrukken (1735 , 1775) zijn bekend. 


1) Golems, Leven van Spinosa. Herdruk 1880, bl. G9. 

2) Een  «lijkklacht»  over  z^jn  «droevig afsterven» bg Jan van Gjsen, 
(dicht.) werken , II blz. 98. (Amst. 1708.) 


XVI 

ff 

De opsteller van deze levensschets „ia Vie et V Esprit de 
Mr. Benoit de Spinosd'' getiteld, verzekert, dat hij een vriend 
van Spinoza geweest is, en men moet erkennen, dat zijn werk 
getnigt van groote vereering en hooge bewondering voor den 
overleden meester. Ongelukkig heeft hij zijn naam verzwegen. 
Tijdgenooten echter vermoedden, dat deze biografie y^peut-être 
avec certitude^\ een stukje was j^du feu Sieur Lucas ^ qui étoit 
Ami et Disciple de Mr, de Spinosa!' (Aanteekening in 't Haagsche 
afschrift. Van der Linde , Bibliografie N^ 99.) Nog wordt ge- 
meld, dat hij arts van beroep was, zich door leven en zeden 
berucht maakte en „Quintessences'* schreef, waarin hij de 
aanmatiging van Lodewijk XIV bestreed. Meer heeft men tot 
nog toe niet omtrent hem kunnen vinden , en ik kan er slechts 
bijvoegen, dat P. Bayle in 't art. „Hénault^' zijner ,jDictionnaire" 
iemand, die klaarblijkelijk dezelfde persoon is, kortweg „Mon- 
sieur Lucas*' noemt. (Ed. 1730.) 

Desniettemin hebben latere bibliografen — Prosper Mar- 
chand, Oettinger, Quérard — wien het misschien ook niet 
gelukken wilde, wat meer omtrent hem te vinden, beweerd, 
dat de man eigenlijk Lucas Vroesen heette ; of wel , een tweetal 
personen verzonnen, waarvan de een Lucas, de ander Vroesen 
heette , welke samen het boek geschreven hadden. Doch in oude 
aanteekeningen vindt men slechts den naam Lucas alleen. 

Het aangehaalde „peut-être avec ceriitude^^ laat echter ruimte 
voor andere vermoedens. Nu bezit de Koninkl. Bibliotheek een 
exemplaar van BouUainvilliers (Van der Linde, Bibliografie 
N® 107), waarin talrijke aanteekeningen voorkomen, klaarblij- 
kelijk kort na 1731 geschreven. Zooals bekend is , werd in 1678 
eene Fransche vertaling uitgegeven van Spinoza's Tract. TJieoh- 
Polit.y vermeerderd met aanteekeningen van den schrijver: zij 
was bewerkt door den réfugié Mr. de SaintGrlain. Waar nu 
in „BouUainvilliers" over deze vertaling gesproken wordt, 
vindt men de volgende kantteekening: „A l'égard de l'auteur 
de cette traduction, les sentimens sont partagez. Les uns la 
donnent au feu Sr. de St-Glain, auteur de la Gazette de 
Rotterdam (lisez: Amsterdam), les autres au Sr. Lucas^ auteur 
de la Quinte-essence ; mais il est tres certain qu'eUe est de celui- 


XVII 

la nmnej qui a écrit la Vïe de Spinosa. Bibl. Raison, t 7,jp. 169". 
De Saint-Glain dus? 

Wie eigenlijk de schrijver dezer biografie geweest is, zal wel 
onbeslist blijven , tenzij toevalligerwijze eens documenten mochten 
gevonden worden, welke daarover licht brengen. 

Beschouwen wij , zonder ons daarover verder te bekommeren, 
den inhoud dezer levensschets, dan zal het ieder onbevooroor- 
deeld onderzoeker terstond in het oog vallen , dat zij veel meer 
dan die van Colerus overeenstemt met de Praefatio der Opera 
posthunia, en dikwijls de ware opeenvolging der gebeurtenissen 
beter aangeeft. 

De Praefatio meldt, dat Spinoza zich in zijne jeugd eerst 
bezig hield met letterkundige studiën , en eerst later Descartes* 
en andere wijsgeeren leerde kennen. Klaarblijkelijk is daarmede 
gemeend, dat hij in zijne vroegste jeugd Hebreeuwsch en 
Spaansch, alsmede de Joodsche literatuur en philosophie aan- 
leerde, en daarna, waarschijnlijk bij Dr. Van den Enden, de 
geschriften van Descartes ter hand nam. Deze voorstelling 
geeft ook „Lucas", niet Colerus. 

De Praefatio weet niets van Spinoza' s vertrek naar Ouder^ 
kerk, nadat de banvloek over hem uitgesproken was. Ook 
„Lucas" maakt van geen verblijf te Ouderkerk melding, noch 
de oude man bij StoUe; wel Colerus. 

De Praefatio laat onzen wijsgeer uit Amsterdam terstond 
naar Rijnsburg verhuizen; zoo ook „Lucas", die tevens nog 
te berichten weet — wat zeer juist is — dat Spinoza er 
ongeveer twee jaren verbleef (1661 — 63); Colerus echter stelt 
het vertrek uit Ouderkerk naar Rijnsburg in 1664, en laat 
hem nog in 't zelfde jaar van daar naar Voorburg gaan: alles 
geheel in tegenspraak met de feiten, ons uit Spinoza's brief- 
wisseling bekend. Hieruit kan men slechts besluiten, dat „ Lucas" 
voor de jaren 1632 — 71, in betrouwbaarheid verre den voor- 
rang boven Colerus verdient, en dat men de berichten van 
den laatsten èn verbeteren, èn in eene geheel andere orde 
samenvoegen moet, om ze te kunnen gebruiken. Dit kan echter 
slechts geschieden door iemand , die zich met de meer intieme 
geschiedenis van dien tijd vertrouwd gemaakt heeft. 


XVIII 

Met betrekking tot de Haagsche periode van Spinoza's leven 
geeft de Praefatio ons zoo goed als niets. Merkwaardig echter 
is het, dat hier Colerus en „ Lucas " gewoonlijk geheel overeen- 
stemmen; wat niet moeielijk te verklaren is. De eerste kon 
de waarheid bij Van der Spyck en andere oude Hagenaars 
vernemen, de laatste kon ze, — als ^vriend" — kennen. 
Ongelukkig is daarmede niet alles gezegd. Want op twee 
plaatsen is de overeenstemming tusschen beide levensberichten 
zóó groot, dat men vragen moet: wie van beiden is hier de 
afschrijver? Men vergelijke eens wat beiden vertellen over 
Simon de Vries' aanbieding Spinoza een jaargeld uit te keeren, 
en hunne beschrijving van Spinoza*s uiterlijk I Ook is er eene 
plaats, waar de een den ander schijnt te weerleggen , nl. waar 
zij beschrijven , hoe Spinoza gewoonlijk gekleed ging. En mocht 
men dit laatste ook zóó verklaren kunnen, dat beiden gelijk 
hebben y dat Spinoza — zooals Colerus zegt — tehuis, bij den 
arbeid, slechts eenvoudig, zelfs slordig gekleed was, doch 
zich — als „Lucas" beweert — slechts uiterst netjes gekleed 
op den openbaren weg vertoonde — dan nog blijft de zonder- 
linge overeenstemming der beide andere plaatsen onverklaard. 

Hier doet zich een nieuw vraagstuk op, nl. dit: wanneer is 
jiLa Vie de Mr. Benoit de Spinoza" vervaardigd? Niet in 
1718 of *19: want niet alleen heet het van den aanvang een 
werk „ du feu Sieur Lucas ", maar 't boekje ademt het enthou- 
siasme van den jonkman ; die lief heeft en haat met jeugdige 
kracht; die zich^ zooals aan 't einde blijkt > kort na den dood 
des Meesters, met hoop en vertrouwen tot diens achtergebleven 
vrienden en vereerders wendt. En mannen, welke Spinoza 
persoonlijk gekend hadden, moesten in 1719 minstens 65 a 70 
jaar tellen! 

Men vindt in het werkje zelf slechts een tweetal plaatsen, 
die, in verband gebracht met elkander, den tijd der vervaar- 
diging ongeveer aangeven. Waar de schrijver Spinoza's Utrecht- 
sche reis verhaalt, zegt hij: „Mr. Ie Prince de Condé, qui 
était a Utrecht au commencement des dernières gii^rres^\ en 
daarmede is natuurlijk de oorlog van Lodewijk XIV tegen 
Holland, tusschen 1672 — 78, gemeend. Later vervolgt hij : „Car, 


XIX 

quoiqu'il (Spinoza) n'ait pas été assez heureux pour voir la fin 
des demières guerres , oüi Messieurs des États Generaux reprirent 
Ie gouvernement de leur empire è, demi perdu, soit par Ie 
8ort des armes, ou par celui d'un malbeureux choix; ce n*a 
pas été un petit bonheur pour lui d'être échappé è, la tempête 
que ses enuemis lui préparaient". 

Hieruit kan slechts besloten worden, dat de schrijver, hij 
zij dan Lucas of de Saint-Glain, moet geschreven hebben 
tusschen 1678 en 1688, toen, nadat Willem III den troon 
van Groot Brittanje bemachtigd had, de oorlog opnieuw ont- 
brandde. Is nu de Saint-Glain de schrijver, dan valt de tijd 
der vervaardiging nog nauwkeuriger te bepalen , want P. Bayle 
wist op den 18<*«n Januari 1685, dat deze gestorven was, en 
zijne weduwe de uitgave van de Gcuseiie d' Amsterdam y die hij 
begonnen had, voortzette. 1) In 't boekje zelf spreekt de zin- 
speling op de Fransche vertaling van den Tract TheoL-PoliL 
(zooals bekend is 't eerst onder den titel „ La Clefdu Sanctaaire " 
verschenen), voor de juistheid dezer veronderstelling. En ook 
de „ Catalogue des Ouvrages de M, de Spinoea ", gewoonlijk aan 
deze biografie toegevoegd , maakt geen bezwaar ; want het 
laatste boek daarin vermeld is Abraham Johan Cuffeler's 
Specimen artis ratiocinandi ^ „Hamburgi", 1684; het kan desnoods 
door een ander toegevoegd zijn. Over Spinoza's verhandeling 
Van den Regenboog wordt nog gezegd: „qu'il a jeté au feu", 
hoewel ze in het jaar 1687 in den Haag gedrukt werd. 

Dienvolgens is „La Vie de Mr. Benoit de Spinoza" \66r 1Q88 
opgesteld. Men mag echter niet beweren , dat Colerus het gekend 
heeft, want deze zegt zelf, dat hij de Fransche taal niet machtig 
was. (blz. 69 , herdruk). Bovendien , hadde hij „ la Vie " gekend, 
dan zou hij allicht meer ontleend hebben dan beide hierboven 
aangeduide plaatsen. Zoo blijft ons slechts de veronderstelling 
over, dat hij een en ander vernomen heeft van iemand, die in 
den Haag woonde en deze biografie in handschrift bezat. 

In het jaar 1731 verscheen te Brussel een boekje in 12°, 
dat den titel  voerde  „Refutation  des  Erreurs  de Benoit de 


1) P. Bayle, Oeuvres diverses, Tom. IV, p. 616, ed. 1730. 


XX 


Spinosa" (Bibliografie, N® 107/108). Wiehet eene „Supercherie 
littéraire" noemt, drukt daarmede nauwkeurig uit wat bet is. 
De onbekende verzamelaar geeft eerst eene levensbeschrijving 
van Spinoza, die hij uit „Lucas" en Colerus samenflanste op 
eene wijze, welke terstond verraadt, dat hij geheel zonder 
zaakkennis en kritiek gewerkt heeft. Deze is alzoo geheel 
waardeloos. Daarop volgt een boek, dat oorspronkelijk den 
titel voerde : „ Essai de Métaphysique dans les Principes de 
B. de S.", (samengesteld door wijlen den graaf BouUainvilliers), 
waarvan verschillende afschriften in omloop waren. 1) Eindelijk 
herdrukt hij eene latijnsche verhandeling van den Joodschen 
arts Isaak Orobio de Gastro tegen Bredenburg, welke zeldzaam 
geworden was. 

Zooals bekend is bezit de Koninklijke Bibliotheek een tweetal 
handschriften van Spinoza's eerste werk: de Verhandeling „van 
Grod , den Mensch en deszelfs Welstand ". In den jongeren codex , 
geschreven door den Amsterdamschen heelmeester Johannes 
Monnikhoff, 2) vindt men eene korte levensbeschrijving van 
Spinoza , grootendeels aan Colerus ontleend. Over enkele dingen 
had Monnikhoff, die stellig niet vóór 1750 geschreven heeft, 
nadere inlichtingen ingewonnen. Zoo weet hij bv. te melden, 
dat Spinoza's ouders te Amsterdam op de Houtgracht gewoond 
hadden naast de oude Synagoge, en dat hun huis in het jaar 
1743 verbouwd was; dat Spinoza te Rijnsburg in het huisje 
woonde, dat den steen met het bekende versje van Camphuy zen 
voert ; dat Van der Spyck ook soUiciteur militair geweest was, 
enz. Zelfs geeft hij eenige kritiek op Colerus' werk: hij ver- 
betert bv. diens bericht over Spinoza's verblijf te Rijnsburg, 
en spreekt Lodewijk Meyer vrij van de beschuldiging, die 
Colerus hem ten laste legt. 

't Behoeft nauwelijks opgemerkt te worden, dat Monnikhoff 's 
berichten, hoewel er veel bij is dat er zeer geloofwaardig 
uitziet,  niet voetstoots  als even zoovele feiten mogen aange- 


1) S. Beimmann, Historia Atheïsmi. Hildesiae, 1725, p. 982. seq. 

2) Zie  over  hem:  Joh.  Monnikhoff, acad. proefschr. van H. Wintgens, 
Leiden, 1879. Monnikhoff leefde van 1707 tot 1787. 


XXI 

nomen worden. Immers slechts onder menschen van boven de 
negentig kon hij er misschien nog vinden, die Spinoza gekend 
hadden; waarschijnlijker is echter, dat al zijne mededeelingen 
op overlevering rusten. 

Ziedaar ongeveer het voornaamste , wat den levensbeschrijver 
van Spinoza, buiten de werken en brieven van den wijsgeer, 
voor 't oogenblik ten dienste staat. Buitendien zijn er nog 
enkele aanteekeningen van tijdgenooten , in boeken en brieven 
verspreid, welke wij hier gevoegelijk kunnen voorbij gaan. 
Zoo zouden wij dus tot de nieuwere biografen van den wijsgeer 
kunnen overgaan ; doch beter dan hen afzonderlijk te bespreken, 
is het stellig , allen te gelijk te behandelen , ofschoon — misschien 
niet allen ons bekend zijn geworden. 

Nog nooit is eene levensbeschrijving van Spinoza ondernomen 
met de vereischte wetenschappelijke voorbereiding. De talrijke 
buitenlanders , die het waagstuk beproefden , hebben zich meestal 
aan den bekenden Colerus gehouden, en slechts hier en daar 
melding gemaakt van den ongenoemden, en minder bekenden 
„Lucas". De berichten van Kortholt, welke sedert 1700; de 
mededeelingen van Goeree, die sedert 1705; de aanteekeningen 
van Gottlieb Stolle, welke sedert 1847 in druk verkrijgbaar 
waren, zijn gewoonlijk veronachtzaamd. Nieuws of merkwaar- 
digs over den wijsgeer zelven of zijn vriendenkring is er zeer 
weinig aan toegevoegd. Men kan dat vreemdelingen vergeven : 
men mag van hen geen kennis der Nederlandsche taal- en 
letterkunde, geen diepgaande kennis van de geschiedenis van 
ons land verwachten: veel minder nog vertrouwdheid met de 
intieme geschiedenis van steden als Amsterdam en den Haag. 
En gaarne erkennen wij de groote moeite, die mannen als 
Auerbach , Ginsberg , Saisset , PoUock , Bolin en zoovele anderen, 
zich hebben getroost om juist te zijn. Eerlijk erkend , het buiten- 
land heeft tot op heden meer gedaan voor Spinoza's roem dan 
Nederland zelf. 

De Hollandsche geleerden, die deze taak ondernamen, zijn 
weinig talrijk, en de meerderheid onder hen stelde zich niet 
ten doel eene wetenschappelijke levensbeschrijving van Spinoza 
te  vervaardigen. Zij wenschten slechts, leven en werken van 


xxn 

den grootsten denker, dien ons land in de zeventiende eeuw 
voortbracht, in ruimeren kring bekend te maken, zonder voor 
te geven veel nieuws of gewichtigs te brengen voor de geleerde 
wereld. Anderen schreven slechts korte opstellen, naar aan- 
leiding van den tweehonderd-jarigen gedenkdag van Spinoza's 
dood, of van de onthulling van het Spinoza-standbeeld te 
's-Gravenhage. Deze kleinere geschriften , alsook het proefschrift 
van Dr. Ant. van der Linde — dat slechts eene korte biografie 
bevat — mogen wij voorbij gaan. Ons rest dus slechts te spreken 
over het boek van Joh. van Vloten: „Benedictus de Spinoza, 
naar Leven en Werken, in verband met zijnen en onzen tijd, 
geschetst", waarvan wij de „tweede, herziene en vermeer- 
derde druk" (Schiedam 1871) zullen gebruiken. 

Vragen wij, hoe Van Vloten zijne taak heeft uitgevoerd, 
dan blijkt het, dat hij vrij slecht bekend was met de biogra- 
fische stof, waarover hij te beschikken had. Colerus' werkje was 
hem bekend; „Lucas" slechte uit de fragmenten bij BouUainviüiers; 
Kortholt weinig of niet; Groeree en StoUe in 't geheel niet; 
wel echter Monnikhoff. Zonder Colerus en „Lucas "onderling, 
of met de Proef atio der Op. posth, te vergelijken, volgt hij 
hoofdzakelijk Colerus; slechts een- of tweemaal verwyst hij 
den lezer naar Boullainvilliers ; waar hij kan lascht hij Monnik- 
hofi's mededeelingen in, zonder zich duidelijk rekenschap te 
geven van hetgeen aannemelijk of verwerpelijk is. 

Waar hij feiten verhaalt, maakt hij dikwijls fouten, zonder 
het te weten: de gevelsteen in Spinoza's ouderlijk huis, nog 
op heden aanwezig, draagt het opschrift „'T OPREGrTE 
TAPEYT HUYS"; Van Vloten schrijft: „in 't nieuwe tapijt- 
huis", (blz. 20). Colerus meldt, dat Spinoza's oudste zuster, 
Rebecca, den wijsgeer overleefde, en zich aanmeldde als erf- 
gename; Van Vloten beweert, dat Rebecca vóór haar broeder 
overleden is, en laat de tweede zuster, Mirjam, welke met 
„Carceris" huwde en. reeds vroeg stierf, nog in 1677 opkomen 
om de erfenis, (blz. 21, 119). Toch is hier 't bericht van Colerus 
geheel juist. Morteira heette, zooals algemeen bekendis, „Saul 
Levi"; Van Vloten schrijft „Mozes". (blz 22). Dat het nog 
onbeslist is, of de  aanslag op Spinoza^s leven, zooals Bayle 


xxin 

schrijft, voor den Schouwburg, of, naar Colerus meldt, voor 
de Synagoge gepleegd werd, valt Van Vloten niet in; even 
min, dat er op zeer gegronde redenen te twijfelen valt aan 
de juistheid van Colerus' bericht over Spinoza's verblijf te 
Ouderkerk. Dpor dit laatste werpt hij de biografie gedurende 
de merkwaardige jaren 1656 — '61 geheel in de war. Hij noemt 
Spinoza's vrienden „meerendeels, zoo niet alle zijne stam- 
genooten" (blz. 29), hoewel er, alles wel bezien, geen enkele 
Israëliet onder was. Hij raadt naar den naam van Spinoza's 
huisgenoot te Voorburg , en slaat , zooals ik hoop aan te toonen , 
de plank geheel mis. Op die wijze zouden wij kunnen voortgaan. 
Sparen wij echter den overledene , die in zoo velerlei opzicht 
groote verdiensten bezat. Immers hij is 't geweest , die Nederland 
opmerkzaam maakte op een zijner grootste zonen; het opwekte 
tot kennismaking met, en studie van zijne werken. Hij ook, 
die verschillende brieven en het oudste boek van Spinozavoor 
het eerst bekend heeft gemaakt. Hij eindelijk die den eersten 
stoot gaf tot de oprichting van het standbeeld van den denker 
in den Haag. En mocht het misschien blijken, dat straks zijne 
levensschets van Spinoza een verouderd boek geworden is, 
toch zal Van Vloten's naam voor altijd verbonden blijven met 
dien van den denker, dien hij zoo hartstochtelijk vereerde. 
Van Vloten was baanbreker op velerlei gebied; en de pionier 
die het land verkent en het eerst den bijl zwaait tot het 
rooien der boomen , heeft zoo goed zijne verdienste als de boer, 
die later komt om den grond te bewerken! 

Welke eischen ik gesteld heb aan eene nieuwe levensbeschrij- 
ving — in dit geval mijn eigen werk? Ik meende niet meer 
te kunnen volstaan met een nauwkeurig onderzoek en kritische 
bewerking van de biografische stof, welke ons in de boven 
besproken bronnen bewaard gebleven is. Die voorraad moest 
en kon met nieuwe feiten verrijkt worden. In de archieven 
van Amsterdam moesten nog verschillende gegevens betrefiende 
de ouders en andere familieleden van den wijsgeer verborgen 
liggen , die , aan den dag gebracht , ons in staat zouden stellen 
Spinoza's jeugd  en  ontwikkelingsgang beter te schetsen dan 


XXIV 

tot nu toe mogelijk was. Ik heb getracht den lezer de Amster- 
damsche rabbijnenschool te doen kennen en wat er geleerd 
werd. Ik meende te moeten verzamelen , wat er nog te vinden 
is betreffende die mannen, welke eene rol gespeeld hebben in 
Spinoza's leven, overtuigd als ik was, dat juiste kennis van 
hun leven nieuw licht moest werpen op dat van den denker. Mor- 
teira, Aboab en Menasseh ben Israël mochten den lezer geen 
onbekende grootheden blijven. De Amsterdamsche Collegianten, 
met welke Spinoza in zoo velerlei opzicht in betrekking stond, 
dienden uitvoerig geschetst. Er moest meer te vinden zijn 
betreffende Dr. Franciscus van den Enden en zijn gezin: hij 
en zijne dochter Clara Maria zijn voor ons belangwekkende 
figuren geworden. Evenzoo Kerckrinck , Lodewijk Meyer , Pieter 
Balling, Simon de Vries en Jarig JeUes. Wat slag van men- 
schen zij geweest, hoe zij met Spinoza in aanraking kwamen, 
wat zij misschien geschreven hebben en wanneer zij gestorven 
zijn: 't is voor den biograaf van gewicht. Ook Henry Olden- 
burg dienden wij beter te kennen; hoe hij met Spinoza in 
aanraking kwam, waarom er eene gaping van bijna tien jaren 
is in hunne briefwisseling. Wie Spinoza's discipel en huisgenoot 
te Rijnsburg was viel niet slechts te raden, maar zoomogelijk 
te bewijzen. Enz. enz. 

Daarbij meende ik de intieme geschiedenis van zijn tijd te 
moeten nagaan, om bv. te verklaren, wat hem aanleiding gaf 
tot het schrijven van het Theol. Pol. Tractaat, en de uitgave 
daarvan in 1670: tot op heden vrij raadselachtige gebeur- 
tenissen. Ik heb getracht een tipje op te lichten van den sluier, 
die er hangt over zijn zonderling en bevreemdend uitstapje 
naar Utrecht in 1673; enz. enz. 

In 't kort, ik streefde er naar antwoord te geven op die 
lange reeks van vragen, welke tot nog toe met „misschien", 
„mogelijk wel", „allicht" e. d. beantwoord werden. 

Voor gegronde kritiek houd ik mij gaarne aanbevolen. 

M. 


I. 


De Libertijnbn. 

De geweldige strijd in de zestiende eenw door onze voor- 
vaderen gestreden tegen de Boomsche kerk en de Spaansche 
inquisitie, tegen den hertog van Alva en zijne soldaten, is 
oorzaak geweest dat ten onzent gedurende dat tijdvak minder 
te wijzen valt- op uitstekende wijsgeeren of wetenschappelijke 
onderzoekers, dan op helden en staatslieden van beteekenis. 
Velen, die misschien anders zouden geschitterd hebben aan 
den hemel der kennis, heeft hij het musket in den arm, de 
sabel in de hand geduwd, en afgeroepen naar de wallen of 
het slagveld. En de gemoederen van wie thuis bleven werden 
zoozeer door de afwisselende kansen van den groeten vrijheids- 
kamp in beslag genomen ^ dat ook hun geen tijd bleef voor 
kalme overpeinzing of rustig onderzoek. Want niet alleen met 
de wapenen viel het pleit te beslechten : er moest ook gestreden 
worden op geestelijk gebied. Ddar is gekampt in boeken en 
vertoogen, in schotschriften en geuzeliederen. Zoowel met het 
zwaard als met de pen hebben onze vaderen hun plicht gedaan. 

Maar, al zoeken wij binnen onze grenzen in dien tijdtever* 
geefs naar een natuurvorscher als Copernicus, naar een wijsgeer 
als Montaigne, een vrijgeest van de soort van Bruno, Cam- 
panella en Vanini, kunnen wij in elk geval aanwijzen; en 
zijn optreden is te merkwaardiger, omdat hij deze buitenlanders 
verre voorafging. 

Op een Decemberdag van het jaar 1512 — dus nog voor 
Luther's  beroemde  daad — werd binnen  's Gravenhage  een 

1 


brandstapel in gloed gezet, ontstoken ditmaal niet voor een 
martelaar van het geloof, maar van het ongeloof. Herman van 
Sijswijck, hervallen ketter, was ten vnre gedoemd. Vraagt 
men om welke redenen? Zij waren dezelfde als die het leven 
gekost hebben aan Giordano Bnino, dezelfde die een hontmijt 
deden verrijzen voor Vanini , dezelfde die ook Ghdilei en Cam- 
panella brachten voor de vierschaar van het „heilig gericht." 
Herman van Rijswijck had gedacht, overpeinsd en onderzocht, 
als zij; en ten dienste der menschheid had hij de nitkomsten 
van zijn nadenken tot gemeengoed gemaakt ^ zooals zij. 

Reeds tien jaren te voren, in 1502, was hij tot levenslange 
kerkerstraf veroordeeld door den kettermeester Jan van Om- 
maten; en, wie een blik geworpen heeft in het zwarte register 
van dwalingen, hem ten laste gelegd; wie bekend is met de 
wijze waarop die tijd vrijgeesten placht te behandelen; die 
staat versteld over zijn dolzinnig bestaan, en kan het vonnis 
van den inquisiteur niet voor onmatig wreed houden. 

„Dit" — zoo luidt het — ^^ijnde voornaamste kettersche 
stellingen, waarom hij tot levenslange gevangenisstraf ver- 
oordeeld werd. De wereld bestond van 'alle eeuwigheid en nam 
geen aanvang met de schepping, die slechts een uitvindsel is 
van den dwazen Mozes , zooals uit den Bijbel blijkt. Grod heeft 
nooit engelen, goede noch kwade geschapen, want daarvan 
staat niets in de Schrift. Ook bestaat er geen hel, zooals men 
tegenwoordig meent. Op dit leven volgt geen ander leven : als 
Socrates sterft, sterft zijne ziel met hem, zooals z\j met het 
lichaam een aanvang nam. De geleerde Aristoteles en zijn 
commentator Averroës zijn zeer kort bij de waarheid geweest; 
Christus daarentegen was een dwaas, een warhoofd, een ver- 
leider van de armen van geest. Christus heeft allen verdoemd 
en niemand behouden; hoevelen toch zijn ter dood gebracht ter 
zake van hem en zijn dwaas evangelie ! Al wat Christus heeft 
gedaan is in lijnrechten strijd met de rede en schadelijk voor 
het menschdom. Ik ontken uitdrukkelijk, dat Christus de zoon 
is van den almachtigen God, en ook dat Mozes de wet zicht- 
baar en werkelijk van Gode ontvangen heeft. Ons geloof is vol 
van  fabelen,  zooals  blijkt  uit  de  kinderachtige,  verzonnen 


schriftuur, uit het waanzinnig evangelie. Dat het laatste 
onwaar is, blijkt daaruit, dat, wie zonder vleesch te worden 
de wereld konde scheppen, haar ook zonder dat had kunnen 
behouden.'^ 

Wij hebben hier slechts de uitkomsten, waartoe Herman 
van Rijswijck op grond zijner Averroïstische wijsbegeerte ge- 
raakt was , en de gedrukte boeken , waarin hij misschien reken- 
schap gaf van zijne gevoelens , ontbreken ons. Daardoor schijnen 
ons zijne steUingen uiterst stout, stouter zelfs dan Bruno of 
Vanini ze een eeuw later durfden formuleeren. Bijna zou men 
twijfelen of deze „ketter" wel recht bij zijn verstand geweest 
is, wanneer niet daaronder geschreven stond: 

^Alle deze artikelen heeft hij beleden met zijn eigen mond , 
en goed bij zijn verstand zijnde, in tegenwoordigheid van den 
kettermeester, den notaris en getuigen. En hij voegde er bij : 
yjk ben een Christen geboren, maar ik ben geen Christen 
meer, want de Christenen zijn gekken.'' 

Wat mag wel den kettermeester Jan van Ommaten bewogen 
hebben, vonnis te strijken met zooveel gematigdheid? Wij 
weten het niet. Maar het stond te voorzien, dat zijn beroeps- 
genooten minder zachtzinnig zouden optreden dan hij. 

En als onze vrijgeest uit de gevangenis ontsnapt, wederom 
den strijd aanbindt tegen den godsdienst, in 1612 opnieuw 
voor den rechterstoel gebracht wordt, dan zetelt dacur een 
ander, de gevreesde Jacob van Hoogstraten, wereldbekend 
geworden door de „Brieven der Duisterlingen''. Dan luidt het 
vonnis : 

„Herman van Rijswijck, hervallen ketter, wordt, met zijne 
boeken, voor zonsondergang verbrand tot assche." 1) 

De Roomsche kerk kon in dien tijd niet anders handelen; 
het vonnis, dat zij over Herman van Eijswijck streek, zou 
stellig  nog  door  de  groote  meerderheid  zijner  tijdgenooten 


1) De stukken ztjn te vinden btj Paul Fredericq, Corpus Docomentonim 
Inquidtionis Neerlandicae , 1 , 400 , 416 , 417. Volgens W. Goeree, Kerk- 
Ijke en Weereldlyke Historiën , 2e druk , (1730), blz. 587. zou hg na 
1480 eene geheele sekte gesticht hebben van «Rgswtjckers», wier leer 
zeer materialistisch getint was. 


onderschreven zijn. Maar, waar w^ weten, dat op dieneenen^ 
w^ zouden haast zeggen zelfgekozen brandstapel, nogtalloose 
andere gevolgd zgn om veel geringere redenen; dat n& dat 
jaar 1512 nog duizenden en duizenden onzer voorouders dea 
marteldood geleden hebben op het schavot of aan de galg ter 
wille hunner overtuiging, daar juichen wij over het feit, da4; 
aan den avond dier eeuw een zóó machtige ommekeer in de 
toestanden en de inzichten der menschen zijn beslag heeft 
gekregen , dat terechtstellingen als die van Herman van Rys» 
wijck voortaan vrijwel tot het onmogelijke behooren , ten minste 
— binnen Holland. 

Wij behoeven hier niet op te sommen wat al heeft samen- 
gewerkt om dien grootschen ommekeer tot stand te brengen. 
De dappere daad van den Wittenberger monnik; de beeld- 
stormende geuzen met hunne spot- en schimpliederen ; hun 
strijd tegen den onderdrukker , vóór gewetensvrijheid : dat alles 
is vaak genoeg verhaald. De glorie van de daden van den 
Zwijger, de wel versneden pen van een Marnix zijn vaak ge- 
noeg bezongen. Wij weten het aUen: voor de Protestanten 
binnen de zeven provinciën is, aan den avond der zestiende 
eeuw, gewetensvrijheid verkregen. 

Edoch, waar nieuwe ideeën toegang zoeken tot de gemoe- 
deren der menschen, is hunne baan in den beginne alles 
behalve bij een triumftocht te vergelijken. En de gedachte aan 
verdraagzaamheid en vrijheid voor elke overtuiging lag de 
meesten nog zeer verre. De ongelukkige kanselier Thomas 
Morus, de vriend van onzen Erasmus, beschouwde die alge- 
meene verdraagzaamheid b\j den aanvang der zestiende eeuw 
nog als een vrome wensch, iets, dat misschien nooit in ver- 
vulling zou gaan, een denkbeeld uit Utopia (1616). Dat zij 
vóór het einde dier eeuw burgerrecht zou verkrijgen binnen 
de Nederlanden, heeft voor een groot deel gelegen aan het 
karakter, dat de strijd tegen de Spaansche overheersching 
aannam. Roomschen en Protestanten, zoo meende „de ijzeren 
hertog'*, waren gelijkelijk schuldig, en behoorden gelijkelijk 
gestraft te worden. Zoowel Roomschen als Hervormden hadden 


OTerlast van s^ne soldaten, moesten bijdragen in de tiende 
penning en andwe oorlogslasten. Daardoor is de strijd tegen 
Spanje een pationale strijd geworden, waarin Boomschen en 
Gereformeerden z\j aan z\i gestreden , te zamen met de Doops- 
gezinden geleden hebben. Zoowel Willem I als de Staten heb- 
ben dat zeer jnist ingezien. Te beginnen met de plawtten die 
de Prins namens den koning van Spanje in 1666 binnen A.nt-* 
werpen nitvaardigde by provisie 1), staat verdraagzaamheid 
voor beide religiën in hnn vaandel. Daaraan hebben de Her- 
vormden het feit te danken, dat zij, voor zoover de Noorde- 
lijke Gewesten aangaat, een dozijn jaren later de bovendrijvende 
partij waren. Doch onder het gepeupel, zoo goed als onder 
de predikanten, was eene breede schare, die nog altijd van 
den onden zaurdeesem der vervolging van andersdenkenden 
doortrokken was. En hunne macht bleek al spoedig uit de 
minder welwillende behandeling, die de Katholieken bijna 
overal hadden te verduren. Het was te begrijpen. Onder de 
predikanten vond men vele gewezen monniken, die wel hun 
kap op den tuin hadden gehangen, maar daarmede niet altijd 
hnxme beschouwing van zaken. Een vos verliest wel zijn haren, 
maar nimmer zijn streken: zoo stak het monster van onver- 
draagzaamheid en vervolgzucht spoedig den kop weder op. 
Wel heeft de Prins, door zijn bemiddelend optreden voort- 
durend getracht deze hydra den kop in te drukken, doch zijne 
daden zouden waarschijnlijk weinig gebaat hebben, als hij 
alleen had gestaan te midden der woelingen. De beste verde- 
diger, de ijverigste pleitbezorger van het beginsel der ver- 
draagzaamheid was gedurende lange jaren de Haarlemsche 
graveur-notaris Dirk Yolkertszoon Coornhert. Ofschoon in naam 
althans Katholiek gebleven, wist ieder, „dat hij een groot 
deel der Boomsche leeringen en exercitiën voor leugen, afgo- 
der^ en qdelheid hield, en de meeste hoofden der Soomsche 
kerk verslindende wolven achtte". 2) Hoewel hij *t in vele 
opzichten  met  de Protestanten eens was, sloot hij zich nooit 


1) Zie Bor. , fol. 65. 

2) F. D. J. Moorrees, D. V. Coornhert, Schoonh. 1887, Wz. 95. 


6 

aan bij hunne partij, maar wreef levenslang Roomschen, Her- 
vormden en Doopsgezinden hunne fouten en verkeerdheden op 
de meest vrijzinnige wijze in den baard. Ofschoon zijn „Proces 
van 't ketterdooden ende Dwangh der Conscientien'' stellig het 
meest bekende zijner geschriften is, schijnt hij mij nergens 
zóó goed en afdoende voor de verdraagzaamheid gesproken te 
hebben, als in de Remonstrantie, welke hij opstelde op ver- 
zoek van de Leidsche magistraat. Daar was reeds in 1679 b^ 
eene, in den grond nietige kwestie ^ het vraagstuk opgerezen 
of in de jonge republiek de kerk afhankelijk zoude zijn van 
den staat, of wel, de wereldlijke overheid zich te gedragen 
had naar de voorschriften der kerk. De Leidsche magistraat, 
doordrongen van de beginselen van Oranje en Coomhert , bleef 
vasthouden aan haar recht, ook toen de nationale synode, in 
1681 te Middelburg vergaderd, haar in het ongelijk stelde, 
en den inmiddels ontslagen Leidschen predikant, door wiena 
toedoen de twist ontstaan was, gelijk gaf. Reeds bij eene 
vroegere gelegengeid had de regeering der Sleutelstad van 
Cioomherts pen gebruik gemaakt, om hare zienswijze te ver- 
dedigen. En, niet gezind de zaak op te geven, riep men hem 
in 1682 wederom te hulpe om een Vertoog op te stellen tegen 
de besluiten der Synode. 

„Ik vidl mij nu wenden tot de predikanten," zoo schrijft 
hij 1), „en hen mits dezen vermanen, dat zij aan hun naam 
voldoen 9 te weten, dat zij dienaren 2) zijn en geen oversten. 
Dat zij moeten tevreden zijn met hun ambt, en hen dienen, 
die hen tot dienst aangenomen hebben, en niet, buiten hun 
beroep om, hun neus steken in de zaken der overheid, maar 
zich alleen houden aan het Woord Gods: wie u niet ontvangt 
of begeert te hooren, daar gaat van daan, en maakt geen 
beroerte, door tegen den wil der bewoners de huizen binnen 
te dringen: maar volgt veel liever de leer van onzen Heer 
Jezus Christus en de gewoonte der Apostelen: schudt het stof 
van uwe voeten en kleederen. 

„En wilt u ook niet schoeien met den schoen , dien de Papen — 


1) CJoomhert» Werken, II, fo. 184, vlgd. 2) Verbi Divini Ministri, 


tegen wil en dank — in deze landen moesten laten staan. 
Maar weest geschoeid met den schoen, waarvan de Apostel 
Petras spreekt (Eph. 15), dat gij bereid zijt tot het evangelie 
des vredes. 

„Wij  hebben  ons  met recht te zamen verbonden tegen de 
Spaansche  wreedheid.  Eilieve,  waarom?  Is  het geweest om 
een  of  anderen  bijzonderen Godsdienst alleen te begunstigen 
en vrijheid te laten? Ieder, die zijne oogen open gehad heeft, 
-weet dat het eerste vuur van den oorlog ontstoken is door het 
branden ,  blaken  en  worgen  der  ketters .... maar ten leste 
heeft  de  goedertieren  God  aan  deze  provincie  vrijheid ge- 
schonken,  en  ons dermate gesterkt, dat wij tot nog toe het 
land  tegen den vijand behouden hebben. Die ons daarbij géhol* 
pmy die hun lijf en leven voor ons gewaagd^ die op ome poorten, 
wiüm^  of waar  het  noodig was, als muildieren gearbeid en met 
leeuwenmoed gestreden hebben^ dat waren niet allen lieden van één 
en dezelfde gezindte: maar daaronder waren er velen^ die men nu 
wd graag zoude verdrukken. En vooral z\j dringen daarop aan, 
die voor ons het minst op het spel gezet hebben .... 

,Wij kunnen niet anders verstaan, dan dat het tot behoud 
van het land beter is, dat, een ieder zijne bijzondere vrijheid 
behoudende , wij allen te zamen gelijk vroeger vereenigd blijven 
om de gemeene zaak te bevorderen; waartoe elk, hetzij met 
geldelijken of anderen steun, zooveel te gewilliger zal zijn, 
als hij ziet, dat het om gewetensvrijheid te doen is, dat het 
geldt hem zelven den beul van den nek te weren. 

„De ware geloovigen zullen, naar des Heeren woord, altijd 
in de minderheid zijn; en mocht het met dwang en door de 
macht der overheid gelukken , allen in de gelinieerde Provinciën 
tot Christenen te maken, het zouden geen ware, maar naam- 
christenen zijn: een wereld vol booze huichelaars. En het is 
beter voor een ongeloovige, dan voor een huichelaar gehouden 
te worden. 

„Wij begeeren alleen, dat de burgerlijke overheid, die nu 
eenmaal het staatsgezag heeft, dat geheel en onverdeeld be- 
houden moge, en dat men niet deur en poorten openstelle om 
de geestelijkheid , de mannen der kerk , een nieuw rechtsgebied, 


8 

eene nieuwe heerschappij te verasekeren over overheid en onder- 
danen/' 

In dien toon gaat de wakkere man voort en ontaeegt aan 
kerk en synode alle recht zich te mengen in het openbaar en 
bnrgerlijk leven. Is het wonder, dat de stokebranden onder de 
predikanten den onafhankelijken libertijn, die de Katholieken 
dorst verdedigen en zelfs Calvijn in den baard voer » hartgrondig 
voor alle duivels wenschten? 

Gelukkig heeft z^e beschouwingswijze aanhangers gevonden, 
hoofdzakelijk onder de provinciale en stedelijke overheden. Z\j 
hebben ingezien, dat verdraagzaamheid het beste wapen waa 
tegen den algemeenen vijand, het beste middel om de geünieerde 
Provinciën tot bloei en grootheid te brengeen. Het moet voor 
den verketterden humanist, toen hij op den 29^^^ Octobervan 
het jaar 1590 ontsliep, een zalige overtuiging geweest sgn, 
dat de strijd zijns levens vrucht had gedragen, dat anderen 
zijne voetstappen zouden drukken. 

Hebben Coomhert en de Prins zoolang hun het leven gegund 
was, onverdroten samengewerkt tot bereiking van hetzelfde 
groote doel , 's Prinsen \*riend , Mamix van St. Aldegonde > 
verschijnt in onze oogen eenigszins als een spellebreker: wij 
hadden van den schrijver van den ^Bijenkorf der H. Roomsche 
Kerk" liever iets anders verwacht dan eene aanbeveling der 
vervolging , al was deze dan ook gericht tegen ^de geestdrijvers," 
zooals hij de doopsgezinden en andere sekten bestempelde. 1) 
Wel is waar was hij levenslang meer Grodgeleerde dan staats- 
man; wel zat hem de theologie in merg en been; doch na die 
beide voorgangers had hij, ook al liep z\jn leven op 't eind, 
helderder doorzicht kunnen toonen. Zijn schrijven is dan ook 
nog binnen het jaar afdoend wederlegd door een „Duitschen'* 
edelman, in een vertoog, waaronder Coornherts naam niet zou 
misstaan hebben. 2) 


1) Ondcrsoekinge en grondelgcke wedcrlegginge der GeestdrQvischeLeere, 
1595. (bg Toorenenbergen , deel II). 

2) Groote oittreksels bg Pieter Jansz. (Twisck) in zgn Religions Yrybejt, 
Hoorn, 1609; I, 131 vlgd. 


9 

Onder de Libertijnen die na Coornhert kwamen, moet in de 
eerste plaats genoemd worden de Amsterdamsche Burgemeester 
Comelis Pietersz.  Hooft, de vader van „den groeten Heiden" 
onder de Nederlandsche dichters. Amsterdam , in 1578 eindelijk 
gGreus*' geworden , werd in zijne dagen het broeinest van allerlei 
sekten  en  allerlei  ketterijen.  Wie  wegens afwijking van de 
heerschende  gevoelens  ten  platten  lande  of uit de  kleine 
steden verjaagd werd, meende niet beter te kunnen doen dan 
zich  te Amsterdam neer te zetten, overtuigd dat de grootste 
hoizenzee allicht het veiligste toevluchtsoord was. De Amster- 
damsche predikanten van dien tijd , waaronder vele uit Engeland 
verjaagde Puriteinen waren, bewaakten echter met argusoogen de 
aan hunne zorgen toevertrouwde kudde ; en niet alleen dat, maar 
ook op de handelingen der wereldlijke overheid, en op schapen, 
die niet tot hunne kudde behoorden , meenden zij een waakzaam 
oog te moeten houden. Terwijl de Amsterdamsche regenten den 
Doopsgezinden  wegens  hunne  „groote nijverheit"  de handen 
boven 't hoofd hielden , en hen beschermden , „omdat se de stadt 
door 't voortplanten van alleley neering en handel veel voor- 
deels toebraghten," werd hunne gemeente door de predikanten 
met leede oogen aangezien: dikwerf drongen zij tegen wil en 
dank der bewoners , de huizen der Mennonieten binnen om hen 
te onderhouden over geloofszaken. 1) Waar zóó gehandeld werd 
tegenover lieden, die geheel buiten hunne gemeente stonden, 
daar kan het niemand verwondering baren, dat zij tegenover 
de leden hunner eigen gemeente als rechte Izegrimmen optraden, 
wanneer zij maar in het minst met hen van meening verschilden. 
Dat ondervond in  1B97  een zekere Goosen Michielsz. Vogel- 
sangh,  een  eenvoudig  fluweelwerker,  uit Buuren geboortig. 
De godsdienstoorlog had hem aanleiding gegeven tot iets meer 
dan blind geloof; hij  had  den bijbel bestudeerd, en daar hij 
niet geheel op de gebrekkige Nederlandsche vertaling van dien 
tijd wilde vertrouwen, had hij zich langzamerhand wat Latijn , 
Grieksch  en zelfs Hebreeuwsch aangeschaft. Daarmede gewa^ 
pend waagde hij het^ zoo hier en daar heel andere dingen in 


1) Brandt, Historie der Beformaüe. I, 811, Wgd. 


10 

den B\jbel te lezen dan de predikanten er nit lazen, en nam 
zelfs de vrijheid — vergefelijk in dagen van Godsdienstijver — 
zijne nieuwe inzichten onder zijn kring te verbreiden. Het is 
mogelijk, dat de man een gevaarlijker vijand voor de kerk 
was, dan hij ons op ^toogenblik toeschijnt: zijne kennis, ge- 
paard aan het feit , dat hij te Wezel , in Frankrijk , te G-enève , 
Frankfort en Londen zijn bedrijf had uitgeoefend, mag hem 
allicht een goede dosis gezond verstand aangebracht hebben. 
Enkele zijner stellingen — hij leerde o. a. dat Christus een 
mensch, en geen Grod was, dat H\j dus niet eeuwig was, en 
dat men de toenmalige bijbelvertaling niet kon vertrouwen — 
zullen den kinderen dezer eeuw waarschijnlijk minder gods- 
lasterlijk en onwaar in de ooren klinken, dan in die dagen 
der goê gemeente. Hij had zijne inzichten uiteengezet in een 
boekske van weinig omvang, dat den titel voerde »Het Licht 
der Waarheid.'' Reeds lang had de kerkeraad zorgvuldig over 
zijn doen en laten gewaakt, hem vermaand en nog eens ver- 
maand, doch zonder hem van zijne ,^vele en schrikkelijke 
dwalingen*' te kunnen afbrengen. Daarom wendde hij zich in 
den loop van dat jaar met een verzoekschrift tot de stedelijke 
overheid, waarin verzocht werd, dat de wereldlijke rechter 
hem, „een verrot lidt, openbaerlyck van de gemeinte afge- 
sneden,'* onschadelijk mocht maken, en tevens eenigekettersche 
boekjes, reeds vroeger verboden, doch nu herdrukt, mocht 
verbieden. Het feit, dat de zaak Vogelsangh als een hals- 
misdaad scheen opgevat te worden, joeg burgemeester Hooft 
in 't harnas. Reeds lang had hij het dry ven der predikanten 
tegen andersdenkenden^ hun vijandig optreden tegen de regee- 
ring, met leede oogen aangezien. Nu hield hij twee vertoogen 
in den raad, waarin hij opkwam voor het goed recht van 
Vogelsangh, en zoowel de predikanten als wie met hen terug 
wilden naar vervolging en gewetensdwang, scherpelijk de les las. 
„Waarom," zoo sprak hij tot zijne mede-regenten, „zijn wij 
tegen de Spaansche dwinglandij opgestaan? Was het niet 
omdat wij geen gewetensdwang en vrgheidsbekorting konden 
dulden? En is ons dat niet gelukt, omdat allen, zonder 
onderscheid,  Katholieken zoowel als Protestanten, de handen 


11 

ineen geslagen hebben? Ik begrijp niet, dat gijlieden de men- 
schen niet rustig in hunne eigen overtuiging kunt laten leven, 
zoolang zij geen gevaar veroorzaken voor de gemeene vrijheid. 
Handelend op de wijze, zooals gij voornemens schijnt te han- 
delen , vervalt gij uit afkeer van wreedheid tot wreedheid, en 
eer gij  zelve vrij zijt, gaat gij al heerschen over andersden- 
kenden. Zal onze  stad  dan nooit rusten  van  de felheid der 
overheden tegen het volk, of van het volk tegen de overheid? 
Een schild is ons nog noodiger dan een zwaard! Den koning 
van  Spanje hebben wij, niettegenstaande zijne groote macht» 
geen  rechten  wilden toekennen over ons gemoed, en gij wilt 
a die  aanmatigen?  Zijn  wij  op  die  wijze het land meester 
geworden? In  vijfentwintig jaren  heeft men de landzaten in 
geloofszaken niet tot eensgezindheid kunnen brengen, en wil 
men die nu op stel en sprong eischen? Willen de predikanten 
waarlijk hunne  kerk uitbreiden, dan moeten  zij heel anders 
optreden : 't geeft geen pas dat zij de menschen , vóór zij aan 
het  avondmaal  worden  toegelaten,  zoo scherp  ondervragen 
of zij  wel  in  alles  streng rechtzinnig zijn. Want al zijn de 
meesten  kleine  luiden  met  weinig kennis, ook hun kan men 
geen gezond verstand ontzeggen. 

„Eensgezindheid tusschen de kerkelijke en burgerlijke over- 
heid is wenschelijk en noodig. Doch, waar wij op grond van 
onze handvesten en gewoonten vreemdelingen uit de regeering 
weren, daar zullen ons hier andere vreemdelingen 1) de wet 
komen stellen? Wij zagen liever in den kerkeraad menschen 
van onze eigen emstigen, bestendigen en vreedzamen aard, 
dan drijvers, die ons op zoo^n wijze vergelden, dat wij hen 
met open armen ontvingen, koesterden en onthaalden! Daarbij 
laten die luiden ons in den steek, zooals dikwijls gebleken is, 
als de nood aan den man komt. Ook onder Leycesters bestuur 
hebben zij niets dan onrust gestookt, 't Is hoog tijd, daar 
eens orde op te stellen, want reeds zijn zij begonnen het lid- 
maatschap van den kerkeraad als een monopolie te beschouwen, 
dat,  met uitsluiting van de oude  landzaten alleen hun toe- 


1) De Engelsche, en de te Genève gevormde predikanten. 


12 

komt; en voortdurend doen cj hun best alleen vreemde predi- 
kanten te beroepen. Wij aijn zoo goed willig, dat wij de in 
hun gevolg hier gekomen » vreemde armen op onze kosten bijna 
nog beter onderhouden dan de ouden en gebrekkigen onder 
onze eigen stadgenooten : en toch durven die lieden in hunne 
predikatiën, voor een kerk vol volks, uitvaren op met name 
genoemde overheidspersonen , ja zelfs dezen bliksem der ver- 
doemenis op hen slingeren : ^jWie een van deze kleenen, die 
in mij gelooven, ergert, het waar hem beter, dat een molen- 
steen aan zijn hals gebonden, en hij in de zee geworpen 
werde." En toch had dezelfde mond even te voren gezegd: 
„Wie niet tegen ons is, die is met ons, en wie u lieden een 
beker waters zal te drinken geven, in mijnen naam, omdat 
gij Christus' discipelen zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn 
loon geenszins verliezen." Hoewel nu zij , die zóó bejegend 
worden, niet alleen niet tegen de gemeente zijn, maar haar 
zooveel goeds deden, dat men het allerminst bij een beker 
waters vergelijken kan , gaat men toch op heftigen toon verder, 
en voegt er bij: „dat zoodanige lieden ten jongsten dage 
zullen hooren de schrikkelijke stemme des Heeren: Getat van 
mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, dat den Duivel en 
zijne engelen bereid is." 

v,lk hoop niet, dat de geheele kerkeraad, de overheid dezer 
stad of de Staten 's Lands zulke kwaadsprekerij zullen goed- 
keuren en toelaten. Dan zouden wij op den duur door de 
vreemde predikanten in moeilijkheden geraken, die noch met 
ons volkskarakter , noch met de rede , noch met onze Christelijke 

gezindheid overeenkomen De kerkdijken letten er niet 

genoegzaam op, dat de aard der Hollanders medebrengt, dat 
zij zelve de Schriftuur onderzoeken , en geen religie lichtvaardig 
aannemen, gelijk sommige andere volkeren, die, als hunne 
vorsten van godsdienst veranderen, hen daarin eenvoudig 
navolgen. Ik kan niet gelooven, dat gij, mijne Heeren, van 
meening zijt, dat, wie zich niet in alles naar de kerk kunnen 
voegen , daarom zwartgemaakt en bemoeielijkt moeten worden ; 
anders toch zouden wij op 't oogenblik velen, die zich met 
alle  kracht inspannen om ons den Spanjaard van den hals te 


18 

"weren,  moeten  mishandelen.  Dan  sou  de  tyrannie  in dese 
Janden  niet  ophouden,  maar alleen de tjrran veranderd zijn. 
2\j,  die  voorheen zelve werden verdrukt, zouden nu — zich 
Meiven al het voordeel alleen toeeigenend , dat door Gods genade 
«n ten koste en laste der geheele gemeente op de Spanjaarden 
liehaald is — anderen gaan vervolgen en verdrukken. Met de 
Pauselijke  inquisitie  nog  zoo  kort  voor  oogen,  kan  ik dit 
voornemen aan geen verstandige vaderlanders toedichten , maar 
meen , zoo al iemand door verkeerde inblazingen daartoe mocht 
verleid  zijn,  dat hij,  de zaak beter inziende en nader over- 
wegende , van gevoelen zal veranderen 

^Want zou het geen jammerlijke zaak zijn, dat zij, die in 
dezelfde mate door de dwinglandij geleden hebben, die in 
ballingschap gelijke smaadheid uitstonden, wier ellende 's lands 
ingezetenen, zonder dat zij onderscheid maakten in religie, 
gelijkelijk ter harte ging, dat zij elkander zouden beleedigen? 
Zou het niet hoogst onredelijk zijn, nadat men nog nauwelijks 
twintig of vijfentwintig jaren vrijheid heeft genoten , en ter\7ijl 
de roede en 't zwaard des vijands ons nog dreigt van nabij , 
ja boven het hoofd hangt, nu reeds zijne medeburgers, nog 
onlangs lotgenooten in het kruisdragen onder de Spaansche 
tyrannie, met dezelfde felheid te behandelen? 

„Immers, ook onder de Joden, waarmee wij ons het liefst 
vergeleken , leefden vele sekten in de grootste verdraagzaamheid 
naast elkaar. £n, waar de overheden gaarne bekennen, dat 
zij niet in alle opzichten volmaakt zijn , mochten ook de predi- 
kanten wel eens de hand in eigen boezem steken. Mij dunkt 
liet onbetamelijk, dat zij er hunne preeken op inrichten, om 
de wethouders bij 't gemeene volk zwart en hatelijk te maken. 
Zij behoorden in hunne predikatiën voorzichtig en gematigd te 
zijn, en zich niet te diep en vermetel te steken in de zaken 
die de Overheid aangaan." 1) 

Het bleek echter al spoedig, dat er onder de „wethouders" 
meerdere ^ waren , die liever aan den leiband liepen der predi- 

1) Verkort en in hedendaagsch Hollandsch overgebracht., volgens Brandt, 
Beformatie, I^ 817, vlgd. Het ware te wenschen dat zgn zoon nooit hadde 
,getracht ^^mooier" proza te schrijven dan dit! 


14 

kanten, dan zich te schikken naar den gulden raad van hun' 
wakkeren burgemeester. Daarom hield Hooft eene tweede 
toespraak, zoo mogelijk in nog duidelijker bewoordingen dan 
de eerste^ ^waarin hij nogmaals zijne gronden opsomde , om in 
dezen aan de vervolgingszucht der predikanten geen voet te 
geven. 1) Het heeft niet mogen baten. Niettegenstaande intus- 
schen gebleken was, dat Vogelsangh vrouw en kinderen op 
zijne wijze in ,^de vreeze des Heeren'' opvoedde , niettegenstaande 
op zijn burgerlijk leven niet het minste viel aan te merken, 
werd hij in Louwmaand van het jaar 1698 uit de stad ver- 
wezen , zijn boekje opgehaald en verbrand : de meest afdoende 
wederlegging. 2) Onder het rechtsgebied van den Baljuw van 
Kennemerland geraakt en te Haarlem opnieuw in den kerker 
gebracht, herriep de ongelukkige — men bedenke dat hij 
vrouw en kinderen had — zijne gevoelens en werd ontslagen; 
op den 14den van Slachtmaand verkreeg zijne echtgenoote van 
^Mijne Heeren van den Gerechte" der Stad Amsterdam, dat 
hij zich weder binnen de muren mocht vestigen. 

Een dergelijk staaltje , misschien één uit meerdere , die minder 
bekend werden , toont ons onder welk gesternte de zeventiende 
eeuw in Nederland een aanvang nam. Nog leest men met ge- 
noegen, hoe de waardige Hooft toen gesproken heeft: hij, die 
't ook goedkeurde, dat zijne echtgenoote haar troost zocht in 
de vergadering der verketterde doopsgezinden, 3) en er stellig 
het zijne toe bijdroeg om van zijn dichterlijken zoon den vrij- 
geest te maken, die hij geworden is. 4) 

Ten onrechte zoo goed als vergeten is een ander Amster- 
damsch libei*tijn dier dagen, Robbert Robbertsz. Ie Canu. 
Op 27 Nov.  1563  te  Amersfoort geboren, 5) zal hij in zijne 


1) ibid. I, 825, vlgd. 

2) Yomiis volgens Brandt in het Sententieboeck der Stadt Amsterdam op 
4 Mei 1598. 

3) Brandt, Reformatie, I, 821. • 

4) Zie  0. a.  het gedicht  „Noodlof  in P.  C.  Hooft's gedichten, oitg. 
Leendertsz. 1871, I, 164. 

5) Navorscher,  1855 ,  bplad  blz.  XIV.  Waar geene andere bronnen 


16 

jonge jaren de zee bevaren hebben. In 1586 althans, of daar- 
omtrent, vestigde hij zich als „schoolmeester der grooter- 
^eevaert" «buyte de Haerlemmerpoort , achter de Brouwery 
^van de Bllaver, in de Leydstar tot Amsterdam." Hij schijnt 
ar spoedig gehuwd te zijn met Eva Passens, en toen deze 
stierf,  hertrouwde  hij in 1601 met Anne Jacobs. 1) 

Uit zijne school zijn onze eerste en beroemdste zeevaarders 
voortgekomen. Comelis Houtman , de eerste Indië-vaarder ; Jacob 
"van Heemskerck, Comelis de Rijp, Grerrit de Veer — misschien 
ook Willem Barends — de mannen van Nova Zembla; de ad- 
miraal Jacob van Eek — die Indië bereikte in de helft van den 
ti/d, dien Houtman noodig had , en ^^hunne gesellen /' allen heb- 
^n  bij  Robbert Robbertsz. de stuurmanskunst geleerd. Ziüke 
leerlingen bewijzen meer voor zijne verdienste dan lange redenee- 
'ingen.  Hij  zelf  durfde  verzekeren:  „als  men  de waarheyt 
''^feennen wil : so moet men bekennen dat over 25 Jaren weynich 
Stierlieden in deze landen waren, die niet anders dan alleen 
°^^.ar  op  de  Noortster  wisten  te varen:  Maar 't sedert den 
«'^^-xe  1586,  dat iók de Zeeluyden  hebbe  leeren op alderleye 
Starren varen, als sy de Noortster niet meer en sien conden, 
^   de Zeevaert seer toegenomen: want daaruyt zijn veel cloecke 
^^xmaarde Stierlieden gheresen.  Ooc de groote vermaarde en 
^^^dtberoemde Zeevaert, die vóór die tijdt in dese landen niet 
Slxeweest en  is,  door dien  sy voor die tijdt niet anders dan 
^IXeen  op  de  Noortster  wisten  te  varen.  Oock  sullen mijn 
^Ciholieren,  alsoowel de  eerste  makers van de ghebulte Pas- 
^^-arten, als de eerste opstelders  van de Oost-indische vaart 


''^OTden opgegeven, z^jn mgne medodeelingen ontleend aan 's mans pamfletten^ 
^^eerendeels aanwezig in de Kemonstrantsche pamfl. Verzameling, ter Univ. 
^\l)l. te Amsterdam. 

1) Amsterdamsche Puyboecken  op 12 Juni 1601, waar ook zgne hand- 
^^ening te vinden is. Hjj woonde toen in de Mensstraat btj deBlauwbrug. 


16 

mijn leeringhe prinsen, ende betuygen, dat sy die in alle 
deelen der weerelt goet ende oprecht bevonden hebben, isdgoo 
wel in xee als aan landt/' 1) 

Niets wederspreekt deze stoute getuigenis. Integendeel, er 
is alle reden om aan te nemen dat zijne beroemd geworden 
discipelen hun' scherpzinnigen meester hoog vereerden. Toen 
de predikant-aardrijkskundige Petrus Plancius zijn bekend boek 
over Haven vinding in het licht gaf, wees Robbert Robbertsz. 
er zijne scholieren terstond op> dat Plancius' systeem niet 
deugde; op /njn verzoek nam Jacob van Eek de proef in het 
Zuiden bij het eiland Ascencion, Jacob von Hee mskerck in het 
Noorden bij Nova Zembla, en beiden kwamen hem later ver- 
tellen , dat hij goed gezien had ! Ja , zoo vriendschappelijk was 
de verhouding, dat hij onzen Nova Zembla- vaarders na hunne 
terugkomst in het vaderland aan een examen onderwierp, en 
hen in gemoede kapittelde over verschillende fouten en mis- 
slagen, die zij begaan hadden. 2) De Staten-Greneraal hebben 
in dien t\jd Robbert Robbertsz. kennis en verdienste beter 
begrepen dan het nageslacht. In Augustus 1611 riepen zij hun 
,<,Eersamen, lieven, bysonderen" R. R. naar den Haag, tegelijk 
met den bedaagden Leidschen professor in de wiskunde Rodol- 
phus Snellius. Een Engelsch warhoofd, Thomas Leamer, 
destijds hier vertoevende, wenschte de groote premie te ver- 
dienen door de Staten-Generaal uitgeloofd voor de oplossing 
van het vraagstuk: hoe de lengte te vinden op zee, en was 
met eene lijvige verhandeling komen aandragen. Om dat werk 
te  beoordeelen  waren Snellius en Robbert Robbertsz. in den 


1) Uit; Korte Verantwoordinghe van Robbert Robbertsz. tegen Thomas 
Leamer, Enghelsman. 1612 (?) (zonder pagin.) 

2) Zie ztjn latijnschen brief, geschreven in 1627 aan Willem Jansz Blaeu, 
den vervaardiger van den wereldberoemden atlas, aldaar. Vol. I, bij de 
kaart van Nova Zembla. Quam petiisti summum colloquii inter me et dis- 
cipulos quondam meos, Jacobum Heemskerk , Gerardum de Veer, Joannem 
Cornelii Rgp, comploresque alios, paucis accipe.'' etc. Als geen ander 
't vóór hem gedaan heeft, is hg tevens de uitvinder van de methode, 
mu^ieknoten door cjjfers voor te stellen; op die wijze geeft hg de melodie 
aan van een versje, dat te vinden is op de laatste bladzijde van zgn 
„Meypraetgen'' (1610)^ tenminste in een der drukken. 


17 

Haag besteld. Zij zagen het door, doch bevonden het zóó ver- 
ward, zóó doorspekt met theologischen onzin — Prins Maurits 
werd o. a. voortdurend als „Zebaoth" aangesproken — dat 
zij geen beteren weg wisten dan den man eenige eenvou- 
dige vraagstukken voor te leggen — welke hij niet kon 
beantwoorden. De oude Snellius, wel inziende, dat Robbert 
Robbertsz. in langdurige ervaring verre boven hem stond, liet 
hem gaarne het woord over , en tot groote ergernis van Leamer, 
werd hij met zijne „lijmerij'S als Robbertsz. het noemde, naar 
imis gezonden. Aan Leamers spijt over het niet behalen der 
premie hebben wij Robbertsz.' kluchtige „Verantwoordinge" te 
danken. 

Met opzet wijdde ik eene geheele bladzijde aan zijne ver- 
diensten voor onze zeevaart: misschien is daarop nauwelijks 
ten halve al 't goede gezegd wat er op dat gebied zoo al van 
hem te zeggen valt, want slechts een gedeelte zijner geschrif- 
ten werd mij bekend. Ook ten opzichte van hem zijn onze 
landgenooten , — trouwe aanbidders van de opgaande zon — vrij 
ondankbaar geweest. De man, die een paar schepen vol kruid- 
nagelen, of een zilvervloot thuis bracht, werd by zijn leven 
en na zijn dood bezongen en bewierookt 1). Doch hij , die door 
zijn goed onderricht onze eerste en latere „schipvaerten" naar 
Indië mogelijk maakte, wordt vergeten, zelfs als men zijn' 
leerling, Comelis Houtman, verheerlijkt. 

Maar, wij dienen kennis te maken met den Zi6er^^ Robbert 
Robbertsz. Toen hij zich in 1586 te Amsterdam vestigde, 
behoorde hij tot de Doopsgezinden: hetzij, dat zijn geloof reeds 
eene zaak van erfenis was, of wel, dat hij zich uit vrije ver- 
kiezing bij de meest vooruitstrevende richting heeft aange- 
sloten. Bij achtte zich zei ven echter te hoog, dan dat hij 
zweren wilde bij de woorden van welken meester ook. Daarby 
had hij de eigenaardigheid de dingen met een humoristischen 
blik te bezien, en nooit zijn oordeel onder stoelen of banken 
te  versteken.   Dus  wees  men  hem   spoedig  na  als  een 


1) Men herinnere zich Piet Hein's eigen woorden! 


18 

„spotvogel", die „met alle religiën en godsdiensten den drctak 
stak, vooral met doop, avondmaal en ban: want hij achtte 
het onverschillig, waar men zich liet doopen, als het slechts 
geschiedde in Jezns' naam; hij gaf er niet om, met wie hij 
't avondmaal vierde , als het hem slechts verbeterde ; hij lachte 
wat om ban en broederlijke bestraffing." 1) Daar was wat 
waars in: Robbertsz. was geen sekteman, vond nietnoodigom 
elk gering meeningsverschil eene nieuwe kerk te stichten. Had 
Jezns soms geëischt, „dat de menschen zoo houterig stijf waren 
om zich in te beelden , op een punt van een speld of naald na 
te weten, waar de knoop van de veter lag?" Doch hij spotte 
niet met den waren godsdienst, „dien God alleen aanziet: nl. 
weduwen en weezen in hunne droefenis bezoeken , met geld en 
goede woorden troosten en zich zei ven , onbesmet van de wereld, 
te behouden." Den leeraars der doopsgezinden was dat niet 
genoeg: in het jaar 1691 deden zij hem in den ban, met het 
gewone gevolg, dat zijne geloofsgenooten trachtten hem het 
brood uit den mond te stoeten, en ieder voor den „spotter"^ 
waarschuwden. Die soort van vervolging moede, vertrok hi^ 
in 1610 met vrouw en kinderen van Amsterdam naar Hoorn.. 
Op 18 Maart 1614 werd door de Staten-G-eneraal besloten , 
dat het College der Admiraliteit te Enkhuizen of Hoorn hem. 
een jaargeld van honderd gulden moest uitkeeren , totdat voor 
zijn onderhoud en den bouw zijner zeevaartschool zou zijn 
gezorgd. 2) 

Reeds in de laatste jaren van de zestiende eeuw wsa^ 
Robbertsz. begonnen in tal van pamfletten de twistzoekers en 
scheurmakers onder de Doopsgezinden en andere sekten te 
geeselen en tot verdraagzaamheid aan te sporen, altijd goed 
leven en handelen verheffend boven dogma-gekibbel. Voort- 
durend heeft hij den doopsgezinden leeraren achtervolgd met 
den eisch, toch eens bekend te maken, waarom zij hem ver- 
volgden, waarom zij hem eigenlijk in den ban gedaan hadden ? 
Hij heeft geen antwoord bekomen. Blijkbaar begrepen zij maar 


1) Sopmiighe Buerpraetgens. Hoorn ^ 1614. 

2) Navtffscher, IV, 201. 


19 

Ski te goed, dat, al schreef hij altijd y,Onder Verbeteringh" 
boven zijne boekjes, er aan zijn spotzieken aard niets te ver- 
"beteren viel; dat, al noemde hij zich zelven ,,een nieteling/' 
^een O in 't cijfer," hij ook anderen, van den hoogste tot den 
Ictagste, geen haar beter rekende, en dat hij, hoe ook hun 
^kutwoord mocht Iniden, de lachers door een handigen zet of) 
^dgne zijde zou weten te brengen. 

Van Coomhert's dagen af was de strijd om het oppergezag 
'ti^vLsschen kerk en staat zonder ophouden voortgezet. Vemameii 
i] uit Hooft's toespraak, hoe aanmatigend de Amsterdamsche 
iTedikanten in 1597 dorsten optreden ; hoe zij er naar streefden 
icb dezelfde macht over het geweten te verzekeren , die hunnen 
^katholieken  ambtgenooten kort te voren ontglipt was; hoe zij 
sselfs niet terugdeinsden voor feitelijke vervolging van anders- 
denkenden: hunne ambtsbroeders in andere steden waren over 
Itiet algemeen niet minder qverig voor de eere Q-ods. Zoo schreef 
^e Rotterdamsche predikant Caspar G-revinchoven een boekske 
van weinig minder dan honderd  kwarto bladzijden „Van de 
"^heydt  der  Secten,  hoe  schadelyck  deselve  zij."  En wij 
behoeven slechts zijn oordeel over de terechtstelling van Michael 
Servet te vernemen , om te begrijpen welke geest hem bezielde : 
,)Ku late ick oordeelen alle onpartijdige , met wat conscientie 
dat  yemant  desen  grouwelijcken  ende  seer  schrickelicken 
Grodslasteraer  can  voorstaen ,  ende  yemandt beschuldighen 
daerover dat die is omgebrocht; wie is die, dien syn hayreïi 
niet en  schricken  op synen  hoofde ^  die dese lasteringe aen- 
hoort?  Soo  Q-od  gewilt  heeft  een en  valschen  Propheet  of 
droomer, die daer leerde den Israelijten eenen anderen Godt, 
daer van haere vaderen niet en wisten, dat men dien doot- 
steenigen  soude,  wie  kan  seggen  dat  desen  grouwelijcken 
lasterare sy onrecht gheschiet?" 1). 

Hij begreep echter, dat daden als die van Calvijn het 
protestantisme bij velen niet minder gehaat zouden maken dan 
het katholicisme, en voegt er dus vergoelijkend bij: „nochtans 


1) 't Boekje verscheen na den  dood des schrijvers^ Tot Dordrecht, Bj 
Adnaen Jansz. Bot Anno 1611, blz 23. (een ex. in m^n bezit). 


20 

en wil ie niet toestaen om verscheydentheyt der Religie 
yemande dwaselijc te vervolgen of te dooden." 

De twist om het oppergezag is tijdens het twaalQarig 
bestand ineengevloeid met dien over het leerstuk der voor- 
beschikking, en ten slotte beslecht door den strijd tusschen 
Prins Manrits en Oldenbamevelt. Had de laatste zoolang hem 
mogelijk was, kerkelijke inmenging in staatszaken geweerd, 
had hij door verstandige besluiten voortdurend getracht de 
grootste drijvers in toom te houden: toen Prins Maurits — 
„die niet wist of de predestinatie groen of blauw was" — de 
tegenpartij koos en bij de Contra-Remonstranten ter kerk ging; 
toen Oldenbamevelt twee jaren later het leven liet op het 
schavot, werd het aanzien des lands geheel anders. „Axmijn, 
die kreeg den schop," zooals Vondel zeide: kerkeraden en 
synoden voerden sedert den boventoon. 

Robbert Robbertsz. heeft, als alle libertijnen dier dagen 
natuurlijk de zijde van Arminius en Oldenbamevelt gekozen, 
zonder juist Arminiaan te worden: hij vond het twisten over 
onbegrijpeUjke leerstukken onnoodig, doch kende het streven 
der predikanten te goed om rustig en lijdelijk toeschouwer te 
blijven. Zijne gedichten — want de schoolmeester der groote 
zeevaart dichtte ook, al was h^ te zeer een kind van de 
zestiende eeuw om het niet op de rechte wijze der rederijkers 
te doen — zyn meer scherp en stout, dan mooi. Zoo durft hij, 
in een gedicht, dat waarschijnlijk uit 1608 dagteekent, en den 
titel voert „De Noortsche Rommelpot", de Luthersche kerk 
met een Oude-Mannenhuis , die van Calvijn met een pesthuis 
vergelijken; de Doopsgezinde gemeente stelt hij voor als een 
gasthuis , waar Jan en alleman in komt. Niet onduidelijk laat 
hij doorschemeren, dat hij ^t noch houdt met „die Bamany 
drincken", noch met „de -£a//ivleyseters", noch met „die de 
Luyt slaan", en dat hij ook van de Doopers niet weten wiL 
In een daarbij gedrukt liedeken droomt hij, dat hij door Grod 
wordt uitgenoodigd bij „Christus onze Weert" ten avondmaal 
te komen. Daar zit de Paus voor, maar achtereenvolgens 
stormen Luther, Calvijn en de Mennisten binnen en trachten 
hem te verdringen: 


21 

6. D'een ging d'ander daar verachten 
Elcx tongh gaf daer vier 

Elck sprack: ons met ons gheelachten 

Comt de plaats toe hier: 

Want d' Apostels syn ghestorven, 

En nu hebben w^ 

Dese plaets van haar verworven 

Om te doen als zij. 

7. Hoe sal noch dit spel afloopen 
Dacht ick in mgn Gheest, 

£lck sejt hem comt toe te Doopen 
£n te bannen meest: 
Ëlck wil Christus stoel bezitten, 
En aent hooghst ejnd' ghaen, 
Sal den Weert behaghen ditten 
Can ick niet verstaen. 

9. Ick sprack: Broeders weest tevreden 
Laet ons rusten t'saem, 
Want ons Weert sal elck sjn Steden 
Gheven naer 'tbetaem, 
Maer niemant en woud' mg hooren, 
In dit groot discoort 
Al mtjn preken was verlooren 
Elck verachten 'tWoort. 

In het jaar 1610 dichtte hij een „Nieuwe Jaars Claach-Liedt, 
over de Doodt van Jacobus Arminius," waarin hij verzekert: 

^,Maar die hem kenden die loofden hem zeer 
H$ liedt nojt arm bedruckt Mensche verlegen 
Hq troostte haer met Geldt en goede leer.^ 

en bakte vervolgens een „Rommeltaerte, ofte wat oudts ende 
wat nieus, al voor een Grheldt." Daarin vraagt hij: 

„Ghy noemt den Paus den Antichrist, 
Maer zynder nergens meer te vinden? 
Ick meen dat al die willen binden, 
Aen hare droomen ons gemoet 
Al kuyckens zgn van 't zelfde broei" 

en geeft zijn' landgenooten den weigemeenden raad: 


22 

Blijft ghy vereenicht^ en verdraeght 
Malcander; soo de Schrift ghewaecht. 
De hooghe poincten laet die varen, 
Totdats' u Godt wil openbaren: 
En staet na liefde rust en vree, 
Met alle menschen t'elcker stee. 

Dergelijke verstandige zetten gaan schnil in een blad vol 
rijmenden onzin, een Rommeltaerte > een typische streek van 
Bobbert Bobbertsz. 

Zie hier zijne „Korte t'Samenspraeoke van de Predestinatie 
tosschen Vader ende Soon" (1610). 1) 

„Vader, ie bidde u, segt my wat ghy gevoelt van de 
Predestinatie, verkiesinge en eeuwich voornemen Grodts. 

lek ghevoele, Sone, dat ie eens Menschen voornemen 
noch niet en kan begrijpen, hoe veel te min dan Grods 
voornemen. lek en kan noch het hondert duysenste deel 
van des Menschen eygen werken en wysheid niet begrypen : 
hoe veel te min dan sal ie my onderwinden Grods wercken 
ende wijsheid te begrijpen. 

Wat onderwinden haer dan dese hooge Doctoren ende 
Professoren in de H. Theologie? 

Sy spreken van dingen, die ons te hooch zijn, mijn 
Sone: want sy dispnteren oft de Hen eer gheweest is, 
dan het Ey , oft het Ey eer dan de Hen ; d'een seyt , dat 
den Boom eer gheweest is dan z^n vracht, d'ander seyt 
dat de Vracht, daer den Boom uyt ghecomen is, eer ge- 
weest is dan den Boom, ende dat de menschen eerst 
kinderen, onnoosel ende naact zijn geweest, eer sy wisten 
datse naect waren. Elck laet hem dancken , dat hy 't best 
weet, ende mijn gevoelen is, Sone, dattet best is daer af 
te swijghen, ende na de liefde haecken, die ons niet en 
sal bedriegen. (1 Cor. 13)." 

Op dat aanbeeld heeft hij doorgehamerd. Zoolang Oldenbar- 
nevelt aan het roer stond, prees hij de verstandige plakkaten 


1) Te vinden achter zijn „Mey-praetjen." 


23 

der  Staten,  waarin  de  roervinken  tot verdraagzaamheid en 
kalmte werden aangespoord. Soms droeg hij zijne boekjes aan 
diezelfde  Staten  op,  en  eens  vinden  wij  zelfs  onder  zoo'n 
opdracht:  ^^door  uwe dienst-schnldighe Robbert Robbertsz. Ie 
Cann,  die noch meer heeft te seggen/* 1) In 1618 beging hij 
de stoutheid een boekje vol „G-ravamina ofte Swarigheden van 
6ommige  waerheydts-liefhebbers  tot Hoorn" eigenhandig aan 
Prins  Maurits  ter hand te stellen, met verzoek deze over te 
leveren  aan  de  volgende  Synode  Nationaal „om beproeft te 
worden,  nae  der  Schrift  die daer seght: Proeft het al ende 
wat  goedt  is,  dat  behoudt.''  Waarschijnlijk  ligt  daarin de 
verklaring  van  het  feit,  dat  de Grecommitteerde Raden het 
noodig achtten  in Augustus 1619 aan den Hoornschen schout 
te  bevelen „onderzoek te doen naar z^n (R. R's) persoon, en 
zijne  gezegden  tot  nadeel  van  religie en regeering, en, zoo 
deze afkeurenswaardig waren, hem naar rechten en plakkaten 
te  straffen/' 2)  Of  dat  gebeurd  is  bleef onbekend.  „T'was 
anders een vremde, losse, en hoUebolge geest, een schemper 
en een  schieter op allerley gesintheden, en met naemen hadt 
fay  't op het mengelmoes van al de verdeelde Doopsgesinden , 
en  de  Gereformeerden,  die de Remonstranten veroordeelden, 
gelaeden. Ook werdt hijj veelt^dts van hun getergt, engesart; 
maar  alt^ds  lietense  van  hunne  veeren:  Want hij spaerde 
niemandt." 3)  ,Die hem te na kwam werd met gereede munt 
heen  gezonden:  't geviel dat hij wandelende aan de zeekant 
te Hoorn van twee Predikanten, die met hem deunen wilden, 
werd  aangesproken:  Robbert,  gij schijnt vol gedachten, wat 
peinst g\j? Hij daarop: 't is waar, Broeders, ik overdacht wie 
de  oorzaak  van  de  zonde  is.  Zij  weder: wel, wie is er de 
oorzaak van ? De snaaksche geest dreef hun toe : Toen de eerste 
zonde bedreven was, zeide de man, dat de vrouw het gedaan 
had; de Vrouw zei: de slang heeft het gedaan; doch de slang. 


1) Sommighe Buerpraetgens. Hoorn ^ 1614. 

2) Brandt,  Eist  der Beform.  III, 836., en de Besolut. der gecommit. 
Badoi op 23 Aug. 1619. 

3) Brandt,  ibid.  Een  zgner  beste  pamfletten  is:  Sommige  Hoornsche 
Vearscheeps Discoursen. Hoorn. 1617. (Koninkl. Bibl.). 


24 

toen nog jong en dom, zweeg stil. Maar nu ond en stout 
geworden, komt ze te Dort op 't Synode, en zeit, dat G-od 
het gedaan heeft.*' 1) 

Ook op 't gebied der rekenkunde gaf hij blijken van snaaksch- 
heid. In 1607 schreef hij eene prijsvraag uit over de beste 
wijze om een getal van BB cijfers (zegge vijf en vijftig) uit 
te spreken , en plakte die volgens de heerschende gewoonte 2), 
op verschillende plaatsen aan. De prijs was: een pinte wijns 
voor 't beste antwoord. Allerlei schoolmeesters, uit Haarlem, 
Amersfoort, Scherpenisse , Spakenburg, enz. dongen mede -^ 
maar 't spreekt, dat Robbertsz. de pinte wijns zelf heeft opge- 
dronken. 3) 

Twee zijn er onder de Hollandsche libertijnen dier dagen 
geweest , die waarschijnlijk tot Robbert Robbertsz. in nauwere 
betrekking gestaan hebben , en zich even als hij in den grooten 
strijd niet onbetuigd lieten. Ik bedoel Willem Meerman en 
Reinier Telle. De eerste , een zoon van Gerard Meerman, bur- 
gemeester en hoofdschout van Delft, had het voorrecht geboren 
te worden in een tijd, waarin de meestergraad in de rechten 
nog niet het hoogste ideaal was van duizend en een burge- 
meesters zoontjes, en tevens een bewijs van bekwaamheid voor 
allerlei ambten. Wel schijnt hij in zijn jeugd de Latijnsche 
school afgeloopen te hebben : als zeekapitein weet hij u wonder 
guitig aan Apuleius en andere kltissieken te herinneren. Vóór 
hij een enkele maal als pamflettist optrad, had hij stellig 
reeds verscheiden reizen naar Portugal, Venetië en de Levant 
achter den rug. Zelf deelt hij mede , „dat hy al wyder geweest 
was, als daer de son bij Noorden scheen" 4), waaruit men 
besluiten  mag,  dat hij  ook de Indische Zee had doorploegd. 


1) Brandt, Reform, als boven. 

2) Men herinnert zich^ dat o. a. Descartes er eene oploste, welke te Breda 
was aangeplakt (Saisset, Précurseurs et disciples de Descartes p. 92. (1862). 

3) Zie: 't Verscheyden Antwoordt. Hoorn 1612 (?). 't Dacht mg wen- 
scheltjk over dezen weinig bekenden man ietwat uitvoeriger te spreken dan 
over zijn meer bekende geestverwanten. 

4) Comoedia Vetus, uitg. 1718, blz. 2. 


25 

In  1612  was hij echter aan land: en den groeten strijd tos- 
8chen  Kerk  en  Staat  ziende*  bemerkende welke schadelijke 
gevolgen  die  kamp aireede na zich sleepte, en de nog scha- 
delijker, die te wachten stonden: hoe hij de gemoederen van 
elkaar  vervreemdde,  de  hartstochten prikkelde,  en aan een 
gewiksten vijand goede gelegenheid bood om in troebel water 
te  visschen,  heeft  ook  hij  zijne  landgenooten  willen waar- 
schuwen en opwekken tot den rechten weg van eensgezindheid 
terug  te  keeren.  Slechts  een tweetal pamfletten heeft hij in 
het  strijdperk  geslingerd  —  doch die twee zullen voor hem 
spreken zoolang gezond verstand in eere is — naar wij hopen 
tot het einde der dagen. Voor kinderen van onzen tijd is noch 
zijn „Comoedia Vetus of Bootsmans praetje" noch zyn „Malie- 
wagen", die daar op volgde , meer te begrijpen , tenzij voorzien 
van goede taal- en geschiedkundige aanteekeningen. Maar dan 
rijn zij ook de moeite van 't bestudeeren ten zeerste waard. 1) 
In het eerste schetst hij , aanknoopende bij het gezegde van 
Jezus in het Evangelie: „Volgt mij na, en ik zal a visschers 
der menschen  maken^',  in korte doch meesterlijke trekken de 
opkomst en ontaarding der Roomsche hiërarchie. Daarna wor- 
den  de  Hervorming en de strijd tegen de katholieke kerk in 
de Nederlanden geschilderd, en met een handigen draai komt 
Heerman  waar  hij  wezen wil:  op de twisten van zijn' tijd. 
Het  hartstochtelijk  drijven  der  predikanten wordt gehekeld, 
op hunne eigenlijke bedoeling : de stichting eener Protestantsche 
hiërarchie,  den  vollen  nadruk  gelegd,  de  raddraaiers  naar 
verdienste  op  de  kaak  gesteld,  gegeeseld en gebrandmerkt. 
Dat alles wordt verteld in de ongezouten zeemanstaai van dien 
tgd,  gekruid  met  beelden  aan  het  matrozen-  en visschers- 
leven  ontleend,  een taal, ruw en plat vaak — was van een' 
pikbroek anders te verwachten? — doch teekenachtig. en pittig 
als 't zeevolk zelf. Al schertsend aan het eind van zijn betoog 
gekomen,  houdt  hij  een  tweegesprek met een der twistende 
predikanten : 


1) De uitgave van 1718 is daarvan voorzien , en voor zoover mij bekend, 
nog niet door eene betere vervangen. 


26 

„Laet een bootsman wat lacchen, die sonder ajuynniet 
schreyen en kan: laet hem de vrydom van zijnen maj- 
brief 1) genieten. Maer gy, die de Brieven van wqsheyt 
in de borst draegt, en 't zegel op de tonge, en arbeyd 
er selve niet toe, dat een deerlijcke saeck ook bespot- 
tel^k met eenen zy. Speelt so seer met uwe Conscientie 
niet, als of gy God, den Duyvel ende de Werelt teffens 
bedriegen kont. 't Groote dak van de kerk dekt wel veeU 
maer en smoort het niet al. Ondertusschen zijn de trouwe 
Dienaers te beklagen, die met haer sevenen soo veel niet 
en konnen uitwisschen, als één Schoorsteenveger kan 
vuyl maken." 

„Ja, maer ondertusschen en krijgen wy geen recht.'' 

„'t Is u schuit dat gy tot geen andere vierschaer gaen 
en wilt, als daer 't vonnis te vooren gesmeet is." 2) 

„Waer sullen wy dan gaen, daer men de questien 
verstaet?" 

„TJ eygen Overicheyt, die sich tegens alle wijsheytvan 
de werelt staende hout, die de Kochten en de Rechters, 
daer wy alle na leven ^ breekt ende maekt, kan die niet 
Raets genoeg vergaren om de verschillen wijsselyk te 
stillen?" 

y,Ja, maer het sijn geestelycke saeken: die vereyschen 
een geoeffent verstant, ende en willen van alleman so niet 
gehandelt werden." 

„Waerom dan alleman in d^ooren getuyt een weten- 
schap, die men of niet begrijpen, of wel ontberen kan? 
Maer de crygelheyt is nieuwers mede te stillen: al bood 
men haer schoon d'overwinninge , sy wil noch al meer 
hebben." 

.... „Ja, maer dit zyn al praetgens, en om een eynde 
van de saek te hebben, so moest men 't Schippersgilde 
vergaren'' (de Synode byeen roepen). 

„Kinderen,  wat  een  huys  sou  daer  leggen!  als een 


1) die hem 't recht geeft bootsen, grappen^ te maken. 

2) de Synode. 


27 

Hoy-schuyr : ende de naelde te vinden wesen , alsof ae de 
Duyvel in 't Hoy gesteeken had. Men moet wel wat 
disputeren, maer niet op 't puntgen van een Spaensche 
naelde; niet om van vrinden vremde, en van vremde 
vyanden te maken* Ghy weet selfs wel te seggen, dat de 
krygele bootsen (guiten) onder de jonge Maets nieuwers 
anders toe en deugen, als om malkanderen te tergen, de 
leden rat te houden, ende by eenen misgreep den hals te 
breken. Daerom, indien de Vaderen onses Yaderlants dit 
hoogh klimmen niet en matigen, ende de wyse Stuyr- 
luyden (de predikanten) van haer malle kinderen niet wat 
leger by de eerden houden" .... 1) 

't Was al boter aan de galg. In hetzelfde jaar 1612 heeft 
It^eerman nogmaals zijne landgenooten eiiistig gewaarschuwd 
"- al doopte hy toen zijn boekje de „MaUe wagen" — voor 
Wj eene nieuwe „Schipvaert", zijn laatste, ondernam. Want, 
naar Amerika gezeild om op zijne beurt de Noordwestelijke 
doorvaart te ontdekken , heeft men tevergeefs gewacht op zijne 
terugkomst. De ijsvelden benoorden Labrador, die zoo menig 
Hoeken schipper het leven gekost hebben, werden stellig ook 
Meermans graf. 2) 

Spreekt Meerman met lof van Srobbert Robbertsz. , de dichter 
meinier Telle schijnt hem gedichtjes gezonden te hebben, die 
fiobbertsz. in zijne pamfletten liet afdrukken. Telle of Vitellius. 
^ 1558 te Zierikzee geboren, 8) reisde in zijne jeugd half 
Europa af, en werd later rector der latijnsche school in zijn 
vaderstad. In 1610 vertrok hij naar Amsterdam , waar hij zich 
waarschijnlijk ook nog met lesgeven geneerde , doch zijn meesten 
besteedde hij aan aardrijkskunde en geschiedenis. Hij ver- 


Ij Comoedia Vetus. blz. 60, 62. 

2) Biografische bijzonderheden in 't «Voorberigt» van de door mij gebruikte 
uitgave. 

3) Zie over hem Dr Jan te Winkel, Tijdschr. voor Nederl. Taal en 
letterkunde, deel III, (Ie reeks) en Dr. W. P. C. Knuttel. Gids, 1886. 
Octoberafl. blz. 1 , vlgd. 


28 

taalde Gruicciardini's boek over de Nederlanden, dat in 1613, 
en vervaardigde een ^Caertboeck" van de Nederlanden dat in 
1616 het licht zag. In 1614 geeft hij eene vertaling uit van 
Plutarchus' zedekundige geschriften , en heeft in 't zelfde jaar 
reeds eene overzetting gereed van het meest verafschuwde 
werk dat men in die dagen kende : Servet's de Triniéatis erroriims. 
Van de Dolinghen der Drievuldigheyd. Al is dat werk eerst in 
1620 , na zijn dood , ter perse gelegd , het feit bewijst genoeg- 
zaam hoezeer Telle doordrongen was van dien vrijzinnigen geest, 
die in lijnrechten strijd met alle schoolgezag , alles onder de oogen 
durft zien, en niet schroomt samen te gaan met den grootsten 
heresiarch , waar hij in 's lands kerk geen waarheid vindt. Want 
om iets te verdienen werd in die dagen nog niet geschreven. 

Het spreekt van zelf, dat Telle, toen de strijd heet begon 
te worden, en de geest van het lied vaardig over hem werd, 
partij koos voor hen, die afkeerig waren van het hiërarchisch 
streven der Contra-Remonstrantsche predikanten. Ook hem ging 
vrijheid boven alles, en die vrijheid wenschte hij te genieten 
in vrede voor zich en zijne medeburgers. Niets was hem meer 
tegen de borst dan 

zacht tot heerschen in een man. 

Die geeme zoa den naem van kercken-dienaer draghen. 1) 

Zoo min als zijne confraters was Telle anti-christelijk of 
ongeloovig: zij allen hielden de kruis vaan hoog, maar verheven 
boven kerkelijke ceremoniën , en beuzelachtig verschil van mee* 
ning. Schijn-Christen zijn, dat kon iedereen: 

Elck kan syn werck wel laten staan. 

En flux ter kercke loopen : 
Elck kan ten avondmale gaen, 

Elck kan hem laten doopen : 
Elck kan na 's lands manieren 

Den Sabbath-dach wel vieren, 
En Psalmen veel met stemmen eel 

Doen klincken door de keel. 2) 


1) Apollo'8 Harp, Amst. 1658, blz. 116. 

2) Vredesangh, 1615. 


29 

Uiterlijke plechtigheden, ziedaar volgens hem 't hoofd ver- 
schil tnsschen de Christelijke sekten — dingen, die den waren 
Christen niets waard zijn: 

Daer tegen kan *t ghebeoren plat, 

In desen tyt vol twisten, 
Wt noot^ doch meest njt liefde, dat 
Een vroom en oprecht Christen 
De ceremoniale 
Gheboden altemale 
Ter syde set, of altemet 

Heel weynich daer op let. 1) 

Waarom , waar allen toch hun heil zoeken , hun troost putten 
uit die eene bron, het Nieuwe Testament, het fundament van 
aller leer, waarom geen eensgezindheid? 

Eon het uitblijven dat een man van zijne gezindheid ten 
scherpste bestreden werd, hij, die zelfs Koranteksten durfde 
aanvoeren tot staving van zyne gevoelens? 2) Strijd echter 
prikkelt, bestrijding nog meer, en zij heeft Teile's hai*p zijne 
stoutste liederen ontlokt; het bekendste daarvan bleef „der 
Contra Remonstranten Kerf-Stock*', waarin hij de leiders en 
de daden van de tegenpartij op de geestigste wijze over den 
hekel haalt. 3) Ook hij juichte de verstandige maatregelen toe 
van Oldenbarnevelt , 

Die waardige Piloot, die ons vereenicht Schip 
Met synen wysen raet naest Godt heeft helpen stieren. 

Dat het door storm en windt, trots zee, en zand, en klip, 
Ter haven is geraeckt, op 't volgen van sgn vieren. 4) 

Doch in 't ende is hij den strijd moede, en slaakt de ver- 
zuchting : 


1) Ibid. 

2) Tafereel, Begrijpende cortelyck het groot en de merckelyck verschil 
datter is tusschen de Leere der H. Schrifture ende der Qeref. Eereken, aen 
de eene, ende der Contra-Eemonstranten aen de andere zijde. 1616 (door de 
Staten van Gelderland als «Godslasterlyck , scandaleus, ende calnmnieus» in 
Febr. 1617 verboden. Zie Dr. Knuttel, ibid. blz. 16). 

3) Gedeeltelijk afgedrukt en verklaard door Dr. Knuttel, t a. p. blz 34, vlgd. 

4) Ibid., blz. 28. 


30 

Sal dan dit sectisch vyer, altydt sjn Toetsel Tinden, 
£n met gheen watervloet, oyt konnen zgn gheblust 

Salt ons lief Vaderlandt, ja ^s werelts kloot verslinden 
O neen, ons Godt, o neen, yerleent ons eenmaal rost. 

Men wil voor uwe eer, qnansnys te strgden schijnen, 
Maer ondertosschen ist, om eyghen eer te doen, 

Twistgierichejt (eylaes) doet liefd' en vree verdwijnen 
En wil ons trecken aen, des Roomschen Paus kaproen. 

Had' mennich mensch syn wensch, de boomen wierden galghen, 
£n die op syn ghebedt gheen amen segghen wou, 

Moest voort, hoe seer hy oock voor sulcken spijs mocht walghen , 
Al waer hy nog so goet, Godtvruchtich en ghetrou. 1) 

Het is onzeker of Telle het einde van den strijd beleefd 
heeft. Kort voor 1620 overleed hij, en werd met alle plech- 
tigheid, „op de maniere van uytnemende Poëten*' ter aarde 
besteld. 

Q-egronde bezwaren zijn er stellig niet tegen aan te voeren , 
wanneer wij ook den goedlachschen Amsterdamschen dokter 
Samuel Coster tot de Libertijnen rekenen. Wel weten wij niet 
met zekerheid of hij de meening der Arminianen dan wel die 
der G-omaristen aankleefde — 't blijft zelfs mogelijk dat hij 
beide partijen heeft uitgelachen. De levensbijzonderheden , die 
omtrent hem bekend zijn, kunnen in weinige woorden worden 
samengevat. 2) Hij was een timmermanszoon , geboren 16 Sept. 
1579; reeds vroeg werd hij lid eener Amsterdamsche rede- 
rgkerskamer; ging in 1607 te Leiden studeeren, huwde nog 
in datzelfde jaar 3), en promoveerde in 1610. Sedert woonde 
hij te Amsterdam, waar hij eene drukke praktijk uitoefende, 
en op hoogen ouderdom overleed. Zijn vader, die in latere 
dagen  ook  't ambt  van  koster  vervulde,  had  in zijn jonge 


1) Bij Robbert Robbertsz. Sommige Hoomsche Veerscheeps Discoursen, 
blz. 40 (1617.) 

2) Oosters Werken, uitg. Kollewgn, voorbericht 

3) Zgne eerste echtgenoote sch^nt spoedig overleden te zqu. Op 26 Maart 
1626 ondertrouwde hj opnieuw met Rebecca van Twenhuysen, uit Zwolle 
geboortig. (Amst Puyboeck.) 


31 

jaren tnedegedaan aan den beeldenstorm ; kan het verwondering 
baren dat ook den zoon het echte genzenbloed door de aderen 
stroomde? Jezus uitgezonderd, heeft misschien nooit een tim- 
mermanszoon de Phariseeën en Schriftgeleerden van zijn tijd 
bestreden met zooveel scherpte en heftigheid. 

„Men haalde'^ zoo wordt er bericht — „zijne snedige ge- 
zegden aan'* 1); in zijn wapen voerde hij een schildpad, het 
dier dat steeds zijn huis met zich voert, met het devies 
nOveral thuis". Zijn geestigste streek is wel geweest, dat hij 
de predikanten op die plaats bracht, welke het zwartst bij 
hen aangeschreven stond > nl. op het tooneel. Aan niets hadden 
zij meer den duivel gezien, dan aan „d'Academy." 

Terwijl z\jne vermakelijke klucht van Teeutois den Boer onder 
onze beroemde kluchtspelen de eenig oorspronkelijke is, is ook 
zijn treurspel Ifigenie zóó los van de Grieksche sage, dat het 
b^na voor oorspronkel^k kan doorgaan. Blijkt onze genees- 
meester in alle opzichten een man geweest te zijn, die z^n 
gezeg met aardige loopjes en levendige actiën wist te stofFeeren, 
in Ifigenie heeft hij de kemphanen onder de predikanten gegee- 
seld met vlijmende scherpte. Nauwel^ks begrijpt men , hoe een 
stuk als dit in 1617 binnen Amsterdam kon opgevoerd worden. 

Meer dan een der andere Libertynen was Dr. Coster op 
den man af. Wat zijn ze eigenlijk, zoo vraagt hij^ die roer- 
vinken? Het zijn menschen, van de straat opgeraapt; uit 
welwillendheid door den een of ander ter school gezonden; 
en nauwelijks komen ze er van daan, of ze matigen zich alle 
gezag aan, willen iedereen de wet stellen. Van den kansel, 
blazen zij het volk wat onbegrijpelijke woorden in de ooren 
en mennen dan hunne paardjes waarheen zij willen. 2) 

O wel gheboren volck! dat noyt en wierd ghedwongen 
Van 's Werelts dwlDgelandt! werdt ghj nu niet ghedrongen 
Te moeten buyghen onder 't moeyelycke juck 
Van maUe Papeiy? Snorckt nu vry van 't gheluck 
Daer ghj de Werelt deur u loügck van beroemden , 
Zo dat de boren n de vrye Luyden noemden 3). 


1) Jonckbloet, Letterinmde XVIIe eeuw, I, 105 (1831). 

2) Costers Werken, oitg. Eollewtjn, vs. 600.     3) Ibid. vs. 570. 


32 

Was het maar alleen godsdienstijver , die hen bewoog, Coster 
zou er vrede mede hebben. Maar: 

Dat doen ze niet voor niet, 6 neen, ze z^n niet dom, 
En, doen ze wat voor niet, zo weten ze waerom. 1) 

Wat zij 's nachts droomen, dat durven zij over dag, zegt 
de dichter , aan het volk als waarheid diets maken ; zij nemen 
een air aan, als waren zij zelve tegenwoordig geweest in de 
raadzaal der Goden, ingewijd in de diepste geheimenissen. 

Voor Godes gheestlyck volck, daar geeft ghy u voor nyt, 
£n *tschynt dat ghy niet weet, wat dat die naem beduyt. 
Gods volck soeckt liefd en vreed, en ghy soeckt maer te twisten, 
En 't Volck te leeren datse beter niet en wisten. 2) 

^^Zouden zij Grods wil niet weten, die om godswil hebben 
gestudeerd?" laat onze spotter Tersites vragen, 't Antwoord 
is het kort verhaal van den levensloop der predikanten. Aan 
de Hoogeschool bestudeeren zij , onder meesters die 't ook uit 
baatzucht doen, niets dan de godgeleerdheid; zij zweren bij 
de woorden van hun' professor; staren zich, overbluft door 
woorden zonder zin, blind op één punt; leerden nooit hun 
eigen verstand gebruiken: 

Daar komt de twist van daan, want dese die sal leeren 
Dat 't alles geel is, en in teghendeel sal sweeren 
Een ander wederom de dinghen blauw te zfjn. 3) 

Dat twisten en kijven, dat verketteren van elkander, ontlokt 
onzen dichter woorden, die erger zijn dan kaakslagen: Dolk- 
steken zijn het: 

Schynheyl'ge Paep ghy Hecht, 
Ghy liecht Ghy doet niet dan dat ghy de werlt bedriecht 
Met Hemels guychel-spel , en *tzyn u eyghen dinghen^ 
Slechts om u baat bedocht^ en om het volck te dwinghen 
Tot sulcks als ghy begeert. 4) 

't Was  een  geluk,  dat  Coster  onder  de  Amsterdamsche 


1) Ibid. VS. 636. 2) Ibid. vs. 836. 

3) Ibid., VS. 998. 4) vs. 1329. 


33 

regenten tal van geestverwanten had. Anders ware stellig de 
voorspelling aan hem bewaarheid geworden, die hij in de 
volgende verzen uitspreekt: 

Ghelgc den Noorderstorm de Zee 
Beweecht, beweghen zj Inj mee 
De menschen door een ydle droom, 
Die teghen dese wint en stroom 
Op zeylen wil, verliest zyn Schip 
Zyn lyf, zyn goedt^ op eenen klip. 1) 

Hen kan zich begrijpen hoe de kansels moeten gedaverd 
hebben over den man, die znlke dingen dorst zeggen; hoe h\j 
moet vervolgd zijn met een odium theologicumi venijniger dan 
elke andere haat ; hoe 't den predikanten in den krop stak , dat 
„het Sehouburgh", als dat stuk opgevoerd werd, voller was 
dan ooit ; en hoe zij , zeKs jaren later door geen schande wijs 
geworden, er het zwijgen niet toe konden doen. 2) Coster had 
echter de lachers op zijne zijde, en dat was hem genoeg. 

Hebben ook de predikanten, na den val van Oldenbamevelt 
in zeker opzicht de zege behaald; is hun gezag en invloed 
sterk toegenomen: tot een priesterheerschappij als weleer de 
Boomsche kerk bezat, hebben zij het binnen de Nederlanden 
nooit kunnen brengen. "Wel is waar zijn op tal van plaatsen 
de Arminianen onderdrukt — 't was hunne beurt — ; welzijn 
Boomschen en Doopsgezinden herhaaldelijk met groote onver- 
draagzaamheid behandeld; wel zijn er, zooals wij zien zullen, 
in de zeventiende eeuw feiten voorgevallen, die zonder den 
invloed der gereformeerde geestelijkheid stellig niet zoo'n 
ergen keer hadden genomen: maar hadde hun haan in alles 
victorie gekraaid, dan zouden nog heel andere dingen ge- 
schied zijn. 

Eén gevolg van de twisten over godsdienstige kwestiën is 
er, waarop tot nog toe weinig de aandacht gevestigd is, en 
wel  dit,  dat  velen  door  ^t aanhoudend  gekijf al  wat men 


1) Ibid. VS. 1136. 

2) Zie Vondels «Otter in 't Bolwerk.) 


34 

godsdienst noemde zijn kwijt geraakt, en korter bij 't atheïsme 
stonden, dan bij het Christendom. Het spreekt ook zoo van 
zelf, dat Hadrianus Jonios het in de zestiende eeuw reeds 
voorspeld heeft. 1) Onder onze staatslieden — „Politieken" 
zei men toen — waren er meerdere, die in ^onwetendheid 
het zekerste geloof" zagen (Oldenbamevelt); anderen voor wie 
Bene vivere et laetari de hoogste moraal, ridere de grootste 
levenswijsheid was. Nog anderen — en zoo scholen er ook 
onder de Christenen — beschouwden den buik als de eenige 
Godheid, die vereering noodig had. Maar ook tal van over- 
tuigde atheïsten en vrijdenkers liepen op Hollandschen bodem 
rond: zóó, dat men nauwelijks wist of de Nederlanden dan 
wel Italië in dat opzicht de kroon spande. Waar een man als 
Vanini goddelooze stellingen verkondigen wil, die hij niet voor 
eigen rekening durft nemen, roept hij een Amsterdamschen 
atheïst ten tooneele ; die durft 't al zeggen wat hij denkt , en , 
met weerleggen houdt zich de schrijver niet op. 2) Het bleef 
niet bij Libertijnen: de Utrechtsche professor Gijsbert Voetius 
kende tal van soorten. Atheïsten , Politieken en Macchiavellisten ; 
Epicuristen, Lucianisten en Naturalisten; Pelagianen, Socini- 
anen en Enthousiasten .... een katalogus zonder einde. Willen 
wij Voetius gelooven , dan is Afrika nooit zoo vol geweest van 
monsters als ons land van zulke ,^pesten". En ook Lipsiua 
verzekert, dat hij velen gekend heeft, die openlijk 't bestaan 
van God loochenden. 3) 

Maar, vraagt men feiten in stee van beweringen, dan zijn 
er althans enkele te geven die ons bekend werden. In 1614 
of '15 werd te 's Gravenhage een zekere Nachtegael , uit Alkmaar 
afkomstig, wegens godslastering uit den lande gebannen. 4) 
Korten tijd later werd een Amsterdamsch dokter, Carolua 
genaamd , „omdat hij wat te veel yverde in 't stuk van Religie 
ende  te nae quam de materie van Staet," uit de stad gezet; 


1) Lib. de Theol. c. 17. 

2) Zie zijne Dialogen in de «Oeuvres Philos. de Vanini», par Bousselot» 
Paris 1856, p. 218, et suiv. 

3) Yoetias, Disput, select, de Atheïsmo I, 223, (1648). 

4) Yoetias, ibid. p. 224. 


36 

li^' begaf zich naar Haarlem», waar h^ later eene bloeiende 
praktijk kreeg. 1) Binnen laatstgenoemde stad werd in het 
jaar 1627 een schilder, Johannes Torrentios, wegens het 
verspreiden van atheïstische stellingen en andere redenen tot 
twintig jaren gevangenschap veroordeeld. Eenige jaren later 
is hg echter op verzoek van Karel I in vrijjheid gesteld, en 
bet Kanaal overgestoken. 2) Voortgezet onderzoek zou stellig 
meer zulke feiten aan den dag brengen. 


1) Schrevel, Harlemias, 1648, blz. 343. 

2) Yoetins, ibid. p. 223  Schrevel, Harlemias, en Eranmiy Levens der 
Nederl. Schilders. 


IL 


De Joden in Amsterdam. 

"Was het Pyreneesch schiereiland in de middeleeuwen , onder 
de Heerschappij  der Arabieren een centrum van beschaving , 
spoedig zou dat anders worden, toen het khalifaat van Cordova 
onder onbeduidende vorsten verviel, het rijk verbrokkelde , en, 
onophoudelijk bestookt door de Christen vorsten uit het Noorden, 
geheel te  niet ging. Zoolang de halve maan schitterde boven 
de tinnen van 't Alhambra, waren de bijgeloovige en onwetende 
Christenen gehaat en veracht geweest. De Joden echter, wier 
leer en godsdienst veel meer overeenstemden met de beginselen 
welke de Profeet gepredikt had, werden over het algemeen 
met  verdraagzaamheid  behandeld,  ja zelfs dikwijls meer als 
gelijken dan als minderen beschouwd. Zij namen deel aan het 
intellectueel  en artistiek  leven,  dat zich tijdens het bewind 
der  khalifen  ontwikkelde;  onder  hen  stonden  geleerden  en 
staatslieden, wijsgeeren en dichters op, zooals er onder Abra- 
hams nakroost nog zelden geweest waren; en nog langen tijd 
nadat uit  Mohammeds volk de kracht geweken was, bloeide 
onder  de  Spaansche  Joden  de wetenschap hoog op. Dichters 
als Ibn Gebirol en Jehuda Halevi, wijsgeeren als Maimonides 
en Chasdai Crescas, artsen en natuurkundigen, die langen tijd 
de roem waren van Spanje. Hun komt de eer toe, dat zij de 
Arabische wisheid toegankelijk gemaakt hebben voor de kin- 
deren van het Westen. Zij traden op als vertalers , zij brachten 
veelal de wetenschap van oord tot oord. 

Met zijne macht hernam echter het Christendom zijne onver- 


87 

draagzaamheid. De Joden waren voor de katholieke geeste- 
lijkheid een doom in het oog, eensdeels door hunne geleerd- 
heid,  anderdeels  door  hun  rijkdom.  Nog  vóór  de  laatste 
Hohammedanen  uit  het  Schiereiland  verjaagd  waren, werd 
«ene ontzettende vervolging tegen het volk van Israël op touw 
gezet;  indien  zij  niet,  in  schijn  althans,  het  Christendom 
omhelsden,  werden zij zoo onbarmhartig mogelijk mishandeld. 
TaUooze scharen ondergingen gedwongen den doop om aan de 
wreedheid hunner belagers te ontkomen. Doch toen onder Fer- 
dinand  en Isabella geheel Spanje onder één kroon vereenigd 
werd, stond ook deze uitweg niet meer open. Met argusoogen 
werden zij door den inquisiteur Torquemada en zijne spionnen 
bewaakt,  en wee den Schijn-ChristcDen (Marranen) die o^der 
ojne handen vielen! Weldra zegevierde de kerk: op 31 Maart 
1492  verscheen het verschrikkelijke banvonnis, waarb\j meer 
dan achtmaal honderdduizend Joden gedwongen werden hunne 
woonsteden , het land , waar het gebeente hunner vaderen rustte, 
waar hun wieg gestaan had, te verlaten. Geplunderd, verjaagd, 
ontvloden  z\j  in  breede  scharen  hun  ongastvrij  vaderland. 
Velen begaven zich naar Italië, naar de Levant, naarNoord- 
Afirika; anderen vluchtten naar Portugal, waar zij in de grens- 
steden Braganza, Miranda, Elvas en Evora, alsook te Oporto 
teg^en betaling van een zwaar hoofdgeld toegelaten en — t\jdel^k 
althans — geduld werden. In Spanje echter woedde de inqui- 
sitie met ontzettende wreedheid tegen de achtergeblevenen en 
de Marranen voort. Met leede oogen zag de geestelijkheid het 
aan,  dat  zoovele Joden  aan haren machtigen arm ontkomen 
waren  door over de Portugeesche grenzen te vluchten. Doch 
ook  dd&r werd onder den volgenden koning, Emanuel I, een 
kruistocht tegen de Joden op touw gezet, die weldra tot een 
moordtocht  werd,  toen Al va in 1581 het land voor Filips II 
veroverde. 1) 

Opgeschrikt  als  hoenders  bij  het  zien  van  een roofvogel 
Tloden de Joden van toen af in alle richtingen van de wind- 


1) Ygl. H. J. Koenen, Geschiedenis der Joden in Nederland, 1843, blz. 
116 en ylg. en Oraetz, Geschichte der Jaden, Band IX. 


38 

too«w In Zuid-Frankrqk , te Bayonne en La Bochelle, spoedig 
Q^ in de Zuidelijke Nederlanden, te Antwerpen en elders, 
lAg men se opdagen ^ velen arm en berooid, anderen, die een 
Wlangr\|k deel van hun' rijkdom hadden weten te redden. 
Nmt het aohgnt hebben onder de regeering van Earel V reeds 
v^^n, nit Spanje verdreven, de oogen op ons land gericht, 
tooaU blijkt uit de plakkaten, te Brossel tegen de Marranen 
uitgevaardigd. 1) Na het losbreken van den opstand echter 
kb^bbeu w^ zekerheid , dat sommigen hunner in de Nederlanden 
vertoefden. Doch eerst de verstrooiing en vernietiging der 
4riMaiia schijnt hun de oogen geopend te hebben. Een niet 
(«theel betrouwbaar getuige 2) meldt, dat zij oorspi*onkelijk 
Wt plan hadden zich te Middelburg metterwoon te vestigen, 
UiK^h daar, op aandringen der predikanten, werden afgewezen. 
Volgens sommigen in 1590, volgens anderen in 1693 zette 
ht^t eerste drietal Portugeesche Joden, na een avontuurlijke 
rein over Engeland, dat hunne stamgenooten eenige eeuwen 
geleden uitgebannen had, en Embden in Oost-Friesland^ te 
Amnterdam voet aan wal. 3) Als „Portugeesche kooplieden" 
\H^gluikend door de Amsterdamsche regeering toegelaten , 
M^hgnen Michael Lopez van Porte de Lima (in Noord-Portugal), 
ngu neef Manuel Lopez Pereyra van Oporto, en Maria Nunez, 
ayue zuster (?) spoedig bericht naar hun vaderiand gezonden 
te hebben, dat zij in een veilige haven aangeland waren. 
Immers reeds op den groeten Verzoendag van het jaar 1696 
waa hun aantal zoo toegenomen, dat zich een tiental geloofs- 
geuooten tot het gebed konden vereenigen; en hoewel zij bij 
die gelegenheid — op bet gerucht af dat zij Roomschen waren — 
door den schout en zijne rakkers overvallen werden, bleek 
e|M>edig het misverstand: met geen minderen haat dan de 
Hollanders waren ook zij bezield tegen den Paus en zijne 
vertegenwoordigers , en hun afkeer van de Spaansche inquisitie 
was zoo mogelijk nog grooter. Toen werd hun door de magistraat 

1) Koenen, blz. 127. 

2) Benthem, Holland. Kirch- und Schulensiaat 1698, I, S. 624. 

3) D. H. de Gastro, De Synagoge der Port. Israël, gemeente te Amst 
1875, aanteek. blz. II, waar de verschillende sagen behandeld worden. 


f 


39 

▼ergund een bedehuis in te richten, dat in 1597 werd ingewijd. 
Naar het schijnt was hun in den beginne weinig anders geoor- 
loofd dan bidden; van andere plechtigheden was vooreerst geen 
aprake. Overigens werden zij in rechten gelijk gesteld met 
andere, niet tot de gereformeerde staatskerk behoorende 
burgers. 

Uit Oporto, Aveiro, Sonza, ja zelfs van het eiland Madeira 
Irwamen spoedig vele nieuwe ballingen aan, zoowel Joden als 
Marranen. Anderen uit Spanje, Venetië en Antwerpen — waar 
zich velen een t\jd lang schijnen schuil gehouden te hebben 1) — 
volgden. De groote meerderheid vestigde zich in die wyk, welke 
nog  tegenwoordig den naam van ,^de Jodenbuurt" draagt: de 
rijkeren op de Breestraat en de Nieuwe Houtmarkt , de minder 
bedeelden op y, Vlooienburg'' Een ghetto echter , in den Italiaan- 
echen zin van het woord, is dat nooit geworden. Bij de stich- 
ting van  het eerste bedehuis hadden zij een eigen geestelijk 
bestuur verkozen; dochi door de nieuwe ballingen , die elk jaar 
aankwamen,  en de huwelijken, die gesloten werden, leed het 
niet lang, of een tweede werd geopend, weldra gevolgd door 
een  derde, toen,  door de  gestrenge boetpredikaties van den 
opperrabbijn Isaac Uziel de vrede in de jonge gemeente gestoord 
werd. (1618). 2) Meer dan aan anderen trof het dezen man — 
zelf uit Fez in Marokko afkomstig — , dat zijne geloofsgenooten 
bij de besnijdenis hun katholicisme — al was het ook in schijn 
aangeleerd en uitgeoefend — allesbehalve uitgeschud hadden. 
yVan  kindsbeen af hadden  de  Marranen  gehoord en gezien, 
dat zondigen geoorloofd was , mits men zich maar van tijd tot 
tijd met de kerk verzoende. Waren niet de katholieke priesters, 
van  allerlei rang,  gereed  om vergiffenis te schenken, en de 
toekomstige straffen door kerkelijke middelen van de zondaars 
af te wenden? In de oogen der meeste Marranen kwamen de 
gebruiken en plechtigheden van den Joodschen godsdienst een- 


1) Een en ander bleek mg uit de Amsterdamsche Payboecken van dien 
tgd. Van 28 Noy. 1598 af, vindt men daarin eene reeks van huwelgken 
tnsschen Portogeesche Israëlieten opgeteekend, waarbij steeds hunne geboorte- 
plaats vermeld wordt. 

2) D. H. de Gastro, De Synagoge, enz. blz. 10. 


40 

vondig voor de katholieke sacramenten in de plaats, de rab* 
bijnen voor de priesters en biechtvaders. Wanneer men, zoo 
meenden zij, den Joodschen ritus maar stipt opvolgde , en 
bovendien zoo af en toe nog iets voor de gemeente deed^ dan 
was het wel geoorloofd aan de begeerten den vrijen teugel te 
laten, zonder te vreezen, dat men zijn zieleheil er bij zou 
inboeten. De rabbijnen konden immers even goed absolutie 
schenken! En zoo was de levenswandel der Amsterdamsche 
Marranen allesbehalve voorbeeldig , vooral wat de kuischheid 
betreft." 1) 

Meermalen pleegden z^ omgang met de blonde dochteren 
hunner onbesneden gastheeren, ja zelfs zijn er enkele huwe- 
lijken tusschen onze zuiderlingen en dochteren van het Noorden 
gesloten; 2) een feit, waartegen weldra een verbod werd uit- 
gevaardigd. 

Hoewel de spanning tusschen de partijen tot 1639 voort- 
duurde, breidde zich de gemeente door den voortdurenden toe- 
voer zoozeer uiti dat Amsterdam weldra koloniën stichtte te 
Hamburg en Rotterdam; doch de moederstad bleef de kroon 
spannen I hoe ook de gemeente te Hamburg tot bloei kwam. 
Daar de Joden natuurlijk gehouden waren hun aandeel op te 
brengen in 'slands belastingen, zijn dus de .^^Spaansche matten" 
van de Zilvervloot niet de eenige geweest, die Spanje ons in 
handen speelde om den oorlog te kunnen voortzetten. 

Was reeds in Portugal en Spanje de handel voor de groote 
meerderheid der Joden het middel van bestaan, Holland, dat 
hen buitensloot uit alle ambten en bedieningen, verwees bijna 
allen op die bron van inkomsten. Het spreekt dus van zelf, 
dat zij deelden in de gebreken die over het algemeen den 
koopmansstand aankleven en het is onbillijk van Reinier Telle 
hun  hunne  baatzuchtigheid  te  verwijten. 3)  Trouwens, men 


1) Graetz, Geschichte der Juden, X, S. 6. 

2) Amsterdamsche Puyboecken op 2 Oct. 1604 en 9 Mei 1609. 
8) Ik haat .... 

In een Portugees zgn Joodschen eigenbaat 
Appollo's harp, 1663. blz. 104. 


41 

schgnt hier  spoedig ingezien te hebben, hoezeer hunne aan- 
wezigheid  het  land  ten  goede  kwam.  Sommigen  hadden 
een groot deel van hun vermogen gered, anderen wisten het 
in weinige jaren  tot  een  fabelachtigen  rijkdom te brengen. 
Reeds in de tweede helft dier eeuw ging de sage^ y,dat een 
hunner een huis bewoonde,  schitterend van goud, zilver en 
marmer, waarin een zaal was, geheel met ducatons geplaveid." 1) 
In tegenspraak  met  de  zindelijkheid  der  Hollandsche huis* 
moeders  op  stoepen  en  straten ,  zag  het stadsgedeelte door 
len bewoond, er vuil en morsig uit — een blijk te meer van 
hunne uitheemsche afkomst. 2) Dank zij hun rijkdom en hooge 
geboorte — velen hunner hadden aan gene z\jde der Pyreneeën 
tot  de  nobiesa behoord — waren zij zeer trotsch en pracht- 
lievend.  Hunne Duitsche en Poolsche geloofsgenooten , die na 
1630  binnen 't Nieuw- Jeruzalem, zooals de Portugeezen Am- 
sterdam herdoopt hadden , eene toevlucht zochten , werden , als 
halve barbaren , met den nek aangezien en buiten de gemeente 
en de gemeenschap gesloten. Een Ebmburgsche anti-semiet, de 
vrome  ,,Pastor*^  Johannes  Muller  klaagt over hun hoogmoed 
en weelderigheid; en wat hij van de Joden te Hamburg ver- 
zekert, kan stellig ook op hunne Amsterdamsche broeders toe- 
gepast worden.  ,Zy gaan daar heen, getooid met gouden en 
zilveren sieraden, met kostbare paarlen en edelgesteenten. Bij 
brnUoften  eten  zij  uit  zUveren  schalen,  en  rijden rond in 
karossen zooals slechts aan lieden van voornamen stand geoor- 
loofd zijn. Bovendien houden zij nog voorrijders en een groot 
gevolg." 3) 

Zoo goed als de Hollanders hadden zij eerst na lange jaren 
van lijden het recht verkregen hun geloof ongehinderd te be- 
lijden: als deze klemden zij zich met hand en tand vast aan 
hunne leer. Hunne rabbijnen verschillen slechts in gewaad van 
de hervormde predikanten van dien tijd: als deze waren zij 
streng rechtzinnig, als deze heerschzuchtig , als deze zochten 


1) Benthem, HoUftnd. Eirch- nnd Schnlenstaat, I, 624. 

2) «ZwQnerig», durft Benthem zeggen. 

3) Bg Graetz, X, S. 21. 


42 

ook z\j hulp b\j de wereldlijke overheid, waar z\j met hunne 
kerkel^ke tuchtmiddelen het gezag onder de gemeenteleden 
niet wisten te handhaven. Ook voor hen was de theologie het 

• 

eenige vak van stadie, dat de aandacht verdiende; al het 
andere was slechts middel om op 't veld der godgeleerdheid 
met te beter vracht werkzaam te zijn. Dat zij alzoo geen 
mindere vaardigheid toonden in het gebruik van het latijn, 
dan hunne hervormde standgenooten , valt hun niet zoo bijzonder 
hoog aan te rekenen, en hunne grootere kennis van het He* 
breeuwsch is minder als eene verdienste te beschouwen, dan 
als iets, dat van zelf sprak. 

Wij bespraken reeds den boetprediker Isaac IJziel, die tot 
zijn dood toe (1622) zijn ambt heeft waargenomen. Zijn invloed 
is echter niet zoo machtig geweest , dat de katholieke tint, 
welke in den eersten tijd over de Portugeesch-Israëlietische 
gemeente lag, tijdens zijn leven geheel is uitgewischt. Nevens 
hem stond de weinig beduidende David Pardo, (1618 tot na 
1640) die door een gelukkigen streek in 1639 de drie gemeenten 
weder tot een enkele wist te vereenigen. 1) 

Van grooter beteekenis schijnt geweest te zijn de in Venetië 
geboren Saul Levi Morteira, die, waarschijnlijk weinig meer 
dan twintig jaren oud, reeds in 1616 tot rabbijn werd aa-n- 
gesteld. Naar men wil was hij meer geleerde dan redenaar, 
tamelijk ervaren in de joodsche letterkunde, maar allesbehalve 
een geniale kop.- Zijn ambtsbroeder Isaak Aboab da Fonseca, 
reeds als kind te Amsterdam aangekomen, 2) had zijne kennis 
bij Izaak Uziel opgedaan. Deze was het, die hem zoo goed 
onderichtte in de kunst der welsprekendheid, dat ook Aboab 
reeds op twintigjarigen leeftijd (1626) als voorganger der ge- 
meente kon optreden. Zijne preeken lokten altijd een talrijk 
gehoor. „Doch", zegt Graetz terecht, „een wel ingedeelde, 
aardige, meesleepende preek is niet altijd de vrucht van 
grondige kennis en heldere overtuiging, vooral niet bij Aboab. 


1) D. n. de Gastro, De Synagoge, blz. 13. 

2) Htj  was in  1605 te Caslrodaïre in Portugal geboren. Zie de Gastro, 
Eeor van Grafsteenen^ I, die eene korte biographie van hem geeft. 


43 

fiij heeffc noch op het gebied der wetenschap, noch op dat der 
Talmudstndie iets van belang geleverd. H^ was wispelturig van 
karakter; vleierij vond bij hem een gewillig oor, en maakte 
kern het tegendeel van zelfstandig/' 1) Toch was het hem 
gegeven meer dan drie geslachten lang aan het hoofd der ge- 
meente te staan. Diep-ingrijpende vraagstukken z^n in dat 
tijdvak van bijna zeventig jaren voor hem opgerezen: hij toonde 
zich in alles klein , bekrompen van geest, verstoken van een 
helderen blik op verleden of toekomst. Aboab was even bijge- 
loovig als het volk , en in plaats van te leiden werd hij geleid 
door anderen. 

De meest uitstekende onder deze middelmatigheden was 
zonder twijfel Menasseh Ben Israël, in 1604 te La Bochelle 
geboren. 2) Half geradbraakt was zijn vader uit de kerkers 
der inquisitie ontsnapt, om te Amsterdam een veilige wijk- 
plaats te vinden. Ook Menetsseh ontving zijne opleiding van 
Isaac Uziel en heeft het in geleerdheid verder gebracht dan 
zijn medescholier Aboab. Omstandigheden en aanleg brachten 
hem voldoende kennis bij van omtrent tien talen, zoo levende 
als doode, en vooral in het hanteeren van het latijn schijnt 
hij voor de HoUandsche geleerden geen haarbreed geweken te 
zijn. Reeds op achttienjarigen leeftijd beklom hij als rabbijn 
het spreekgestoelte. Tal van geschriften , zoowel in het Spaansch 
en Portugeesch als in het Latijn vloeiden uit zijn welversneden 
pen, en daarin ligt de oorzaak, dat zijne vriendschap gezocht 
werd door de Vossiussen, door Kaspar van Baerle en Simon 
Episcopius. Waren het al geen wereldbewegende ideeën, die 
hij verkondigde, zijn meerdere kennis van 't Hebreeuwsch en 
de Joodsche oudheden wist antwoord te geven op vraagpunten, 
die onzen theologen niet recht helder waren. Spreekt eene 
dichtgeplakte bladzijde in het protokolboek der gemeente nog 
van Menasseh's trotschheid, 3) over het algemeen schijnt hij 
eer gemakkelijk in den omgang, dan ongenaakbaar geweest te 


1) Graetz, X, S. 11. 

2) Amsterdamsche Payboecken op  15 Aug. 1G23, waar hg ondertrouwt 
met «Rachel Barbanel van Guymereyns», d. i. Abarbanel van Gumoêns. 

3) Zie de vermakelgke geschied^is bjj de Gastro, de Synagoge, blz. 16^ 17. 


44 

zijn. Zijne grootste verdienste is wel hetgeen hij in de jaren 
1666 en '66 gedaan heeft b\j Cromwell, om Engeland weder 
voor de Joden toegankelijk te maken. 1) Doch ook over hem 
luidt het eindoordeel van den besten geschiedschrijver der 
Joden, die vooral de figuur van Menasseh met groote onpar* 
tijdigheid geschilderd heeft , niet bepaald g^stig. „Ky was 
veeleer een veelweter dan een denker. Ofschoon hij zoowel in de 
profane letterkunde als in de christelijke godgeleerdheid thuis 
was, hield hij toch met alle macht vast aan de overgeleverde 
Joodsche leer, niet alleen aan de rabbijnsche wijsheid, maar 
ook aan de geheimleer (de Kabbala) en beschouwde, evenals 
zijne minder ontwikkelde ambtsbroeders (vooral Aboab) elk 
woord in den Talmud en 't boek Zohar als een diepe, ondoor- 
grondelijke waarheid. Niet minder dan zij helde ook Menasseh 
over naar 't bijgeloof." 2) 

Het feit, dat de ketters en vervolgden van gisteren op heden 
als vervolgers optreden, en zelve als kettermeesters de vier- 
schaar spannen, wordt zoo herhaaldelijk in de wereldgeschie- 
denis geboekstaafd, dat het ons slechts zelden nog treft. Toch 
is het diep treurig te zien, hoe de Portugeesche Joden binnen 
Amsterdam, zelve nauwelijks het gevaar ontkomen, terwijl 
daar ginds in hun vaderland de gevangenissen nog vervuld 
zijn van den jammer en de smartkreten hunner geloofsgenooten , 
terwijl daar ginds nog dag op dag voor hunne bloedverwanten 
de pijnbank kraakt en brandstapels ontstoken worden, hoe zij, 
op hunne beurt inquisiteurs geworden , de waanzinnige poging 
doen om de gedachte skan banden te leggen, tot een voorge- 
schreven geloof te dwingen. Men moge om daden als deze te 
verklaren, wijzen op den geest van dien t^d; op de zucht 
naar eenheid van geloof, onder de Joden bijzonder sterk ge- 
worden door de Spaansche vervolging; maar het blijft onbe- 
twistbaar dat dergelijke feiten nog moeielijker te vergeven dan 
te begrijpen vallen. In de onbarmhartige behandeling van den 
vrijgeest Uriel da Costa is ten  duidelijkste gebleken, welke 


1) Graetz, X, S. 109 ff. 2) Gritetz, X, S. 13. 


45 

diepgaande sporen eenige eeuwen levens te midden van Elatlio- 
lieken. één eeuw levens onder den schyn van Katholicisme, in 
de g^emoederen der Portugeesche Joden hadden achtergelaten. 
Daarom , en omdat uit zijn treurigen levensloop de behandeling, 
in latere dagen onzen Spinoza aangedaan , begrijpelijker wordt, 
mag hij hier niet onvermeld blijven. 1) 

Da Costa is, naar hij zelf verzekert, geboren te Oporto, 
waarschijnlijk omstreeks den tijd waarin door alle Spaansche 
en Portugeesche havensteden gewerkt werd aan de uitrusting 
der Armada (1685 — 88). Zijne ouders, die tot den landadel 
behoorden, waren vrome Christenen, hoewel uit het Jodendom 
afkomstig. Het knaapje, dat bij den doop den naam Gabriel 
ontving , 'werd opgevoed zooals 't betaamde , d. w. z. onderwezen 
in die kunsten en wetenschappen, welke voor een edelmans- 
kind onontbeerlijk werden geacht. Ook leerde hij paardrijden, 
het hanteeren van de wapenen, kortom alle ridderlijke oefe- 
ningen. Blijkt de welstand der familie uit het feit , dat zij een 
fraai huis bewoonde, en vele dienstknechten hield, hetridder- 
wezen was toen reeds te diep in verval, dan dat men alleen 
met ridderlijke kunsten volstaan kon: daarom legde Gabriël 
zich toe op de rechtsgeleerdheid. Wat zijn karakter en inborst 
aangaat,  hij y,was van nature zeer godvruchtig en zoo barm- 

1) Zooals men weet was tot op heden de eenige bron, die wtj voor de 
kemus van zgn leven hebben, ztjn Exemplar humanae vitae, uitgegeven 
door Fliilippns van Limborch (de Veritaie religionis Ghristianae aip^ica 
eoUoHo cum erudito Judaeo (Orobio de Gastro). Ooudae, 16S7). Zelfs 
onder de Portageesche Joden is, voor zooverre mg bekend, nooit iemand 
geweest, die den inbond van dat boe^e (Exemplar) betwtjfeld heeft. Franco 
Mendes, wiens geschiedenis van de Portageesche Joden, in handschrift, in de 
Archieven van de Port. Israël. Gemeente bewaard wordt, waar ik ze zag, 
maakt er zonder eenig voorbehoud gebruik van. En hoewel de sage langen 
Qd onder de Joden heeft voortgeleefd, is 't opmerkeltjk , dat Franco Mendes 
betreffimde üriel geen woord meer weet, dan het Exemplar bevat. Da Costa 
heeft editer in ztJn apologetisch testament van geen enkel jaartal melding 
gemaakt, zoodat gedurende twee eeuwen slechts één enkel jaartal in zgne 
levensbeschiQving heeft; vastgestaan, nl. dat, waarin een tegen zgne gevoelens 
gericht boelge het licht zag. Door onderzoek en combinatie ben ik in staat, 
met VT^ groote zekerheid ztJn geheele loopbaan te schetsen. 


46 

hartig gezind , dat hij niet zonder schreien van iemands ellende 
kon hooren spreken 1). De schaamte was hem zoozeer eigen, 
dat hij voor niets meer vreesde, dan voor de scfiande." 
Toch was hy niet fiauwhartig van natuur, want onrecht en 
geweld waren hem een doom in het oog , verwekten zijne gram- 
schap, joegen hem in 't harnas. G-rootgebracht in den Katho- 
lieken godsdienst, deed hij reeds als jongeling zijn uiterste 
best om zijne godsdienstplichten nauwkeurig te vervullen , ten 
einde de eeuwige verdoemenis te ontgaan. 

Op mannelijken leeftijd gekomen, zette hij zich tot het lezen 
van het evangelie en andere geestelijke boeken. Hij begon te 
twyfelen of men op de Koomsche wijs kon zalig worden, of 
er wel een leven na dit leven bestond. Hij verviel in y,onop- 
losbare raadselen, angst en vreeze", doch hield dat* alles be- 
sloten in zyn hart. Door gelukkige omstandigheden verkreeg 
14] op vijf-en-twintigjarigen leeftyd het ambt van rentmeester 
der collegiale kerk (1610 & 12). 

Ontgroeid aan den Koomschen godsdienst begon onze jonge 
rechtsgeleerde, wetende hoezeer de Joodsche leer van de Chris- 
telijke verschilt, het Oude Testament te bestudeeren. Hij be- 
merkte al ras, dat de boeken van Mozes en de Profeten in 
vele opzichten streden tegen de leer van het Nieuwe Verbond , 
en vooral het feit, dat in het Oude Testament nergens uit* 
drukkelijk van een toekomstig leven, zoozeer in strijd met de 
alledaagsche waarneming, gerept wordt, zal hem getroffen 
hebben. Alleen op het vermoeden af, dat de Joodsche leer 
beter zou stroken met zijne inzichten dan het Christendom, 
besloot hij , daar het onder 't Spaansch bewind niet vrij stond 


1)  Het  is  merkwaardig,  dat de eenige bewaard gebleven acte, waarop 
ztjne handteekening 


l^^^yicI^W^^ 


voorkomt, jnist eene contriboanten-l^st  is  van een liefdadig genootschap. 
(Navorscher, 1857, blz. 216.) 


47 

in Portugal de eerdte te belijden, het land te verlaten. Daar 
zijn  vader  gestorven,  en  hij als oudste zoon het hoofd der 
familie was, wist hij zyne moeder en broeders 1) — vaneene 
zuster maakt hij  eerst later gewag — gemakkelijk tot zijne 
gevoelens  over  te  halen, wat  hem  zeer  slecht had kunnen 
bekomen  als  er  iets van uitgelekt ware. Zonder zich om de 
voordeelen te bekreunen  die zyne betrekking afwierp, droeg 
hij  haar aan een ander over, en ging in alle stilte met zijne 
geheele  familie  scheep,  om  zich  te Amsterdam te vestigen. 
(1616 ?). Terstond na z^ne aankomst aldaar sloot zich het geheele 
gesdn bij de Portugeesche Joden , hunne landgenooten , aan , en 
werden de vijf gebroeders da Costa volgens de wet besneden. 
8ij  die gelegenheid werd de Christelijke doopnaam van onzen 
Gabriël door XJriël vervangen , en met de namen z\]ner broeders 
saJ. hetzelfde hebben plaats gehad. Ware Gabriël ietwat minder 
heet gebakerd geweest , en had hij eens eerst het Jodendom waar- 
genomen, vóór hij tot dezen onberaden stap overging, hij zou 
slc^h als Uriël waarschijnlijk heel wat lijden bespaard hebben. 
Xort  daarop schijnt Uriël, als ook drie zyner broeders, in 
liet huwelyk te zijn getreden. 2) Uriël trouwde eene zekere 


1) Mr. Izaak da Costa heeft in de Navorscher van 1857, blz. 216 mee- 
g^eeld, dat hQ vier broers had. te Amsterdam bekend onder de namen 
ASron, Mordechai, Abraham en Joseph da Ck>8ta. Deze mededeeling, vermoe* 

felQk op  Êuniliepapieren stennende, is  ongetwijfeld jaist. Uri6l en AAron 

stjerven kinderloos. 

2) Alle niet gereformeerden waren verplicht op het stadhuis te trouwen. 
Be Joden en de Doopsgezinden echter hebben zoo vaak mogelgk getracht 
zich aan die bepaling te onttrekken, en huwden dan, zooals de Amsterdamsche 
kerkeraad onophoudelgk klaagt, «in hunne conventiculen.» 

De Magistraat, die in die dagen (1615—20) de handen vol had door de 
keikeijke twisten, was niet bg machte daarop het oog te houden. Ziedaar 
^ leden, waarom wtj in het jaar 1615 geen enkel, in 1616 slechts drie, 
ia 1617 vier, in 1618 één, in 1619 één, in 1620 twee, in 1621 en 22 geen 
^el huwelijk tusschen Portugeesche Israëlieten in de Amsterdamsche Puj- 
boecfcen vermeld vinden, ofschoon er zonder twtjfel in al die jaren meerdere 
Sloten zjn. Waren de gebr. da Costa in Oporto gehuwd, dan was het 
B^^ niet zoo gemakkelijk geweest het land te verlaten; die huwelijken 
*ÏQ ivaarschtjnlgk hier * gesloten, ofschoon geen er van in de Puyboecken 
^ opgeteekend.  Was  dat het geval, dan zouden wq zekerheid over hun 


r ' 


48 

Sara, die echter reeds in het laatst van 1622 overleed en te 
Ouderkerk begraven werd. 1) Had IJriël gedacht te Amsterdam 
een verlicht Jodendom aan te treffen, dat ontdaan was van 
het geloof aan een toekomstig leven, en niet op bekrompen 
wijze vasthield aan verouderde voorschriften, hij bemerkte 
spoedig zijne misrekening. „Na verloop van weinige dagen 
bevond ik***, zoo schrift hij, „dat de zeden en inzettingen der 
Joden geenszins overeenkomen met die dingen, welke door 
Mozes geboden zijn. Want indien de wet zuiver moet worden 
waargenomen, gel^k ze zelve eischt, dan hebben zij, die 
„wijzen" genoemd worden onder de Joden, verheerdeUjk tal 
van dingen uitgevonden, waarvan de wet een afkeer heeft." 
Bovendien ergerde hij zich aan de trotschheid en aanmatiging 
der rabbijnen, „die gaarne de eerste plaatsen bekleeden in 
den tempel en het eerst gegroet worden op de straten", en kon 
niet nalaten zijne inzichten te verdedigen. De rabbijnen echter 
brachten hem aan het verstand, dat hij zich in alle opzichten 
naar hunne voorschriften had te gedragen: deed hij dat niet, 
dan zouden zij hem bannen uit hunne gemeente, en alle gemeen- 
schap met hem afsnijden, zoowel in goddelijke als in menschelijke 
zaken." Doch Uriël wilde niet voor hunne dreigementen 
wijken. Hij, die om vrijheid te erlangen, zijn ambt en land 
in den steek gelaten had, kon zich niet onderwerpen aan 
menschen , die eigenlijk niets te bevelen hadden. Dus werd hij 


ouderdom hebben. In 1623 of 23 heeft de Magistraat ongetwijfeld de Joden 
eens aan hnn plicht herinnerd: 't jaar 1623 vermeldt 14 haweltjken van 
Portügeezen! 

1) Dat Uriël gehuwd is geweest bl|jkt uit het Exemplar, waar hg, over 
latere gebeurtenissen sprekend, zegt « hoc enim tempus orbatus eram uax)re,9 
Nu staat in het graf boek van het Jodenkerkhof te Ouderkerk, uitgegeven 
door D. H. de Gastro, Eeur van Grafsteenen, I, Leiden 1883, op blz. 25 
vermeld, dat op 29 Dec. 1622 overleed «Sara da Costa, vrouw van Oabriël 
da Costa.» Al was de naam, dien htj bg de besntjdenis ontvangen had üriël, 
Itjkt het mjj toch, dat wij hier met x/ifne vrouw te doen hebben. Immers, 
een naam dien men langer dan 25 jaar draagt, wordt niet plotseling uitge- 
wischt. Hetzelfde graf boek bewgst, dat mgne tijdsbepalingen niet ver van 
de waarheid kunnen zgn. Zoo bv. 1615 als jaar V^ aankomst. Immers op 
30 Oct. 1617 werd reeds een kind van Mordechai da Costa begraven. 


f 


49 

aJs een „verrot lid'' uit de gemeente gebannen , met dat gevolg, 

dat  zijne broeders, die hij vroeger tot leermeester verstrekt, 

en  naar zijn beste weten behandeld had, hem zelfs op straat 

niet  meer  groetten.  Dit  geschiedde  waarschijnlijk  in 1617, 

onder  de  rabbijnen Joseph Fardo, Isaak Uziël en Saul Levi 

31orteira. 1) 

Te  veel  stak  in  onzen Uriël de aard van den Spaanschen 
jfë^idalgOy dan dat hij buigen wilde. Integendeel. Alles nog eens 
oed overdenkende, kwam hij in de volgende jaren tot de over- 
loigiDg, dat zijne loochening van de onsterfelijkheid volkomen 
grond  en  geheel  met de Oud-Testamentische leer in over- 
nstemming was. Hij besloot daarom zijn gevoelen schriftel^k 
verdedigen. Maar nauwelijks hadden de Joden van zijn plan 
hoord , of een storm stak tegen hem op. Zij scholden hem een 
ieurist , schoon hij nooit iets van Epicurus gelezen had. „De 
uderen , opgestookt door hunne ouders en rabbijnen , kwamen 
geheele  troepen  op  de straat, vervloekten mij luidkeels 
tergden mij met allerlei gevoelige smaadredenen , roepende, 
4.€tt ik een ketter en afvallige was. Soms vergaderden ze ook 
voor  mijn  deur,  wierpen  met  steenen,  en deden al wat zij 
fe^onden  om  mij  te verontrusten, opdat ik zelfs niet veilig in 
nxijn  huis zou zijn." Nog vóór zijn eigen vertoog gereed was, 
gaf de arts Semuel da SU va reeds, op aanstoken der rabbijnen, 
een boekje tegen hem in het licht, dat in 't Portugeesch den 
titel voerde: „Verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel, 
samengesteld  door  den dokter  S. da Silva, waarin de onwe- 
tendheid aangetoond wordt van een zekeren wederspreker uit 
onzen  tijd,  die  onder  andere verschrikkelijke dwalingen, de 
bankzinnigheid  heeft  vol  te houden en te verkondigen, dat 
de ziel des menschen te gelijk met het lichaam te gronde gaat. 
Tö Amsterdam gedrukt bij Paul Ravesteijn, in het jaar van 
de schepping der wereld B383" (1623). 2) Reeds het titelblad 
^an dit 178 octavobladzijden beslaande vertoog zeide te veel , 

1) In 't  archief van de Port, Isr. Gemeente vroeg ik te vergeefs naar 
^ Protokolboek uit dien tijd. 

2) Tratado da  Immortalidade da Alma.  Een exempl. wordt bewaard in 
de Bibl. der Port.-Israël. Gemeente te Amsterdam. 

4 


BO 

dan dat Uriël er de zaak bij laten kon. Weinige maanden 
later gaf hij, volgens de overlevering bij denzelfden boekhan- 
delaar, een tegenvertoog in het licht, op welks titelblad hij da 
Silva „een valschen verdachtmaker" schold. 1) 

Dat was koren op den molen der rabbijnen. Immers de 
onsterfelijkheid der ziel was ook een Christelijk leerstuk, en 
nu konden zij met recht het wereldlijk gerecht te hulp roepen. 
En zoo geschiedde. „Op deze hunne aanklacht werd ik in de 
gevangenis geworpen en daar acht of tien dagen geweest 
zijnde, werd ik onder borgtocht ontslagen: want de schout 
eischte eene boete vsin mij, en eindelijk werd mijn vonnis 
gestreken, dat ik hem dertig guldens zou betalen, mei verlies 
van de boeken. 2) Dit geschiedde op den eersten Meidag van 
het jaar 1624. 

Maar, heeft de gladde weg van den twyfel een begin, het 
einde — wij weten het allen — is niet te vinden voor de 
kinderen der menschen. Wij voor ons kunnen geheel begrijpen , 
dat Uriël da Costa na vijftien lange jaren geheel alleen den 
strijd te hebben volgehouden, tegen z^jne familie» die hem ver- 
afschuwde, tegen eene geheele gemeente, die hem in alles tegen- 
werkte en vervolgde, ten laatste begon te twijfelen aan het 
goed recht van zijn eigen verzet. Wanneer tusschen de acte 
van beschuldiging en den brandstapel eene tijdruimte ligt van 
weinige weken , is het martelaarschap betrekkelijk gemakkelijk. 
Doch vrie onder zulke omstandigheden vijftien jaren lang zijn 
hoofd niet buigt , moet nog van harder hout gesneden zijn dan 
de groote meerderheid der martelaars. 


1) De bibliografen geven als titel op: Examen dos Tradi^oens Phariseas 
conferidas con a Lev escrita, por UriëU Jurista Hebreo, com reposto ahum 
Semuel da Silva seu falso Calumniador (Amst., 1624). Noch Graetz, noch 
mg is het mogen gelukken een exemplaar te vinden. (Ook niet op 'tAmst 
archief). Waarschgnljjk is het niet meer te vinden. 

2) In de Amst. «Confessieboeken» kon ik niet vinden dat hg is verhoord 
geworden. Het kwam mg voor, dat die afdeeling, waarin Uriëls verhoor had 
moeten staan (Jan. tot Mei 1624), ontbrak. De borgtocht beliep 1200 gl. en 
werd aangegaan door Miguel Esteuez de Pina en Juan Perez da Conha. 
Zie het document afgedrukt in Bglage I. 


51 

Slechts weinig is ons bekend van wat da Costa tusschen 
xijne gevangenschap in 1624 , en zijn terugkeer tot de synagoge, 
die waarschijnlijk in 1632 voorgevallen is, heeft geleden en 
verdragen. H^ stond alleen, zonder liefhebbende gade, die 
hem binnenshuis vergoedde, wat hij daar buiten voor onrecht 
leed. Green familielid, dat zich om hem bekommerde. Waar- 
schijnlijk is in die jaren zelfs zijne oude moeder ten grave 
gedragen, zonder dat hij geroepen werd tot de begrafenis. 1) 
E^j is in dien tijd gaan twijfelen aan Mozes en de profeten, 
en kwam tot de overtuiging, dat de wet, in het Oude Testa- 
ment verkondigd, als zoovele andere dingen, niet meer is dan 
eene menachelijke uitvinding. Gehoond door de Joden, een 
vreemde onder de Christenen , „wier taal hij zelfs niet verstond," 
besloot h^, dat het „beter was te huilen met de wolven in het 
bosch", en keerde in de gemeenschap terug. Een neef trad 
daarbij op als bemiddelaar. (1632 — 33). 

Een verklaarbare en vergefelijke misslag ! Immers, wie zoover 
gekomen is in z\jne overtuiging,  is ontgroeid aan alle gods- 
dienststelsels, en zou moeten huichelen tot aan zijn sterfbed! 
Na enkele dagen verklapte reeds een neef, dien hij in huis had, 
dat hij zich niet hield aan de Joodsche spijswetten. Van dien 
dag  af begon  de strijd opnieuw. De man, die zijn terugkeer 
tot het Jodendom voorbereid had, inziende, dat men de schuld 
op zijne schouders zou wentelen, joeg allen , ook zijne broeders, 
opnieuw tegen hem in  't harnas.  Om op zijn ouden dag niet 
alleen te staan wilde da Costa een tweede huwelijk aangaan: 
liet werd verhinderd ; de koophandel , dien hij met zijne broeders 
dreef,  werd onmogelijk gemaakt; ja een hunner onthield hem 
zel& de gelden, waarop hij recht had. 

Opnieuw ontstak de toorn der rabbijnen , de woede des volks 
tegen den afvallige. Zij steeg ten top, toen da Costa, eens 
twee vreemde Christenen ontmoetende, die zich bij het Joden- 
dom wilden aansluiten, hun dien stap ontried, en hen wees 
^p het  zware  juk,  dat  zij  zich  daarmede  op de schouders 


1) Zq  is waarschijnltjk de Sara da Costa , die in 't Ouderkerker graf boek 
^enneld wordt op 4 Oct. 1628. 


52 

zouden leggen. Deze vreemdelingen echter, die hun geloof 
beschouwden als een zaak van koophandel , brachten met hunne 
zielen, ook zijne woorden over aan de Joodsche overheid. 

,,Toen vergaderden de Oversten der Synagoge, de rabbijnen 
brandden van spijt en toorn, en de onbezonnen schare riep 
met groote stem: „kruist hem, kruist hem". Ik werd gedag* 
vaard voor den grooten raad; daar werd uiteengezet, hetgeen 
men tegen mij had, met een zachte en droevige stem, alsof 
het een halszaak ware geweest. Eindelijk streken zij dit vonnis* 
dat ik , bijaldien ik een Jood was , hun oordeel moest afwachten ; 
zoo niet: dat ze mij wederom in den ban zouden doen. Toen 
werd een boekje voorgelezen , behelzende , dat ik in de synagoge 
moest komen, bekleed met een treurgewaad; dat ik, een zwarte 
waskaars in de hand houdende, ten aanhoore van de geheele 
gemeente zekere woorden moest spreken, die dwaas genoeg 
klonken, en waarin mijne misdaden op 't breedst werden uit- 
gemeten. Daarna zou ik in de synagoge met een lederen zweep 
of riem gegeeseld- worden, en mij vervolgens neerleggen op 
den drempel, waar na de geheele gemeente over mij zoude 
heengaan. Ook moest ik op zekere dagen vasten.'' 

Inwendig gloeiende van toorn, wendde Uriël zich af. Hij, 
een Portugeesch edelman, zou zich zooveel smaad laten aan- 
doen? Hij ging heen, in het gelaat gespuwd door volwassen 
mannen , als ware hij minder dan de gemeenste boef. Gedu- 
rende de volgende jaren heeft hij op allerlei vrijzen beproefd 
terug te keeren tot de gemeente, zonder zich met schande te 
overladen. Men hoorde hem niet aan. Zijn nek, zoo was 
besloten, moest hij buigen, het kostte wat het wilde. Wij 
behoeven niet te vragen, welke gedragslijn tegenover hem is 
gevolgd. Wanneer eene bergvesting onneembaar blijkt door hare 
ligging, besluit de belegeraar tot uithongering. Tot de uiterste 
armoede en ellende vervallen, 1) liet hij zich in den aanvang 
van 1640 bewegen zijn trotsch hoofd te buigen. Met schoon- 
schijnende redenen wist men hem de belofte af te persen, dat 


1) Zie den merkwaardigen latgnschen brief van Philippus van Limborch, 
hierachter als bylage II afgedrukt. 


53 

hij  zich zonde onderwerpen: „men zou slechts doen wat beta- 
melijk was." Ofschoon met wantrouwen, gaf hij toe. 

^Ik  ging  in  de  Synagoge ,  die  vol  was  van  mannen en 
vrouwen:  er  was  wat  schoons  te zien!  Toen het tijd was, 
beklom ik den houten preekstoel in het midden der synagoge. 
Daar las ik overluid het geschrift, dat ze opgesteld hadden, 
behelzende  de  belijdenis,  dat  ik  waardig  was duizendmaal 
te  sterven  om  hetgeen  ik  misdreven  had, t. w. dat ik den 
Sabbath geschonden, 't geloof niet gehouden, en zelfs anderen 
geraden had, zich niet tot het Jodendom te begeven; dat ik, 
als boete voor die misdaden, hunne bevelen gehoorzamen zoude, 
en alles volbrengen 't geen zij mij oplegden , belovende , mij in 
de  toekomst te hoeden voor dergelijke zonden en euveldaden. 
Van het gestoelte  afdalende , kwam de voorzitter bij mij , en 
fluisterde mij in het oor, dat ik mij naar een hoek der syna- 
goge begeven zou. Daar gekomen, beval de deurwaarder niij, 
dat  ik  mij  zou ontkleeden. Ik ontblootte mij tot het middel, 
bewond mijn hoofd met een doek, deed mijne schoenen van de 
voeten , stak mijne armen uit , en sloeg ze om een pilaar , dien 
ik  met  mijne  handen  vasthield.  De deurwachter bond mijne 
handen daaraan vast. Vervolgens gaf de voorzanger mij , vol- 
gens de overlevering, negen-en-dertig slagen met een riem op den 
rug, want meer dan veertig is bij de wet niet geoorloofd, en 
zondigen wilden zij natuurlijk niet. Onder de geeseling werd 
een psalm gezongen. Toen ging ik op den vloer zitten , en een 
leeraar of wijze kwam bij mij, die mij van den ban ontsloeg. 
Ik trok mijne kleeren weer aan, ging naar den drempel der 
synagoge,  en legde mij daarop neer. Mijn hoofd werd onder- 
stennd  door  den  koster.  Toen  gingen  allen  die van boven 
kwamen over mij heen, d. w. z. zij lichtten hun eene been op 
en stapten over mij heen aan 't onderste gedeelte derbeenen; 
dit deden zoowel ouden als jongen. Nadat dit gebeurd was, 
werd het stof van mijne kleeren geveegd, en ik ging naar huis." 

Vermoeden slechts, beschrijven kunnen wij het niet, wat 
gedurende dit alles in de ziel van den ruim vijftigjarigen man 
is omgegaan. Geschandvlekt, gegeeseld, en vertreden! Thuis 
gekomen stond zijn besluit vast. Nog enkele dagen besteedde 


54 

hij aan het opstellen van zijne treurige levensgeschiedenis. In 
de latere bladzijden hoort men hem knarsetanden in zijn zie- 
denden toom, het krassen van zijne pen, wanneer hij z\jne 
snerpende sarcasmen daar neerschrijft. 

Nog slechts eens — waarschijjnlijk — heeft men hem op 
straat gezien. Het was in April 1640 , dat hij , naar men zegt, 
een pistoolschot loste op den man, die zijn leven het meest 
vergald had. Hij miste. Naar huis teraggesneld maakte een 
tweede schot een einde aan de rampzalige loopbaan van den 
hartstochtelijken Portugees. 1) 

Nog in deze eeuw wist men op de begraafylaats te Ouderkerk 
de plek te toonen , waar de arme zelfmoordenaar begraven is : wel 
een bewijs, welk een diepen indruk dit drama heeft achterge- 
laten in de gemoederen van hen, die het hebben medegeleefd. 

Voortdurend was het aantal Joden te Amsterdam toegenomen, 
en nog steeds stroomden nieuwe ballingen uit het Zuiden naar 
het „Nieuw Jeruzalem". Bij de hereeniging der drie gemeenten 
onder één bestuur (1638) , werd besloten de oude synagoge, 
Beth Jisrael (het huis Israels) op de lange Houtgracht, die te 
klein geworden was , te verbouwen , welk werk in 1639 gereed 
kwam. Ddar, in het nieuwe gebouw, moet XJriël da Costa 
getuchtigd zijn 2) onder de rabbijnen Morteira, David Pardo, 
Menasseh ben Israël en Isaac Aboab da Fonseca. Aan dit 
bedehuis werd terstond bij de oprichtingeene school verbonden, 
welke de Joodsche jongelingschap de gelegenheid bood op te 
klimmen van de eerste kennis der Hebreeuwsche letters tot 
den hoogsten trap der Talmoed-studie. 3) 

1) Het is Graetz (Geschichte der Juden, X, Noten ^ S. IV.) eindelgk 
mogen gelukken den joisten ttjd dezer gebeurtenis vast te stellen. In een 
boek Tan den Hamburger predikant Jonannes Muller , dat tot titel voert: 
«Bas Judenthum, aus den Schriften der Eabbinen aufgedeckt und durch die 
Weissagungen des göttl. Worts widerlegt Hamburg, 1644", en naar het 
schQnt hoogst zeldzaam geworden is, vond hQ op blz. 71 in weinige regels 
de geschiedenis van het leven en den dood van «Uriël Jurista, ein Saddu* 
caeer», verhaald. 

2) D. H. de Gastro, de Synagoge, blz. 10, 15. 

3) De Barrios, Arbol de las Vidas, pag. 63, seq. 


65 

Weinig hebben de rabbijnen zeker vermoed, dat onder de 
eerste leerlingen, welke zij daar opkweekten, een jongske was , 
daty eens man geworden, door zijne leer de onverdraagzame 
behandeling y eenen TJriël da Costa en zoo vele andere denkers 
aangedaan, wraken zou, en als een licht zou schitteren in 
komende tijden : wij bedoelen Baruch d'Espinoza. En daar zijne 
geschiedenis het hoofdonderwerp vormt van dit boek, is het 
stellig wenschelrjk hier al datgene te vereenigen, wat ons 
omtrent zijne familie en afkomst bekend werd. 

De familie d'Espinoza was onder de Portngeesche Israëliten 
ruim vertegenwoordigd. Reeds op het eind der zestiende, of in 
de eerste jaren der zeventiende eeuw kwam een zekere Abra- 
ham d'Espinoza uit Portugal, over Nantes in de Nederlanden. 
Naar men wil was hij Baruch's grootvader en van adelijker 
geboorte. 1) In het grafboek van het Portug.-Israël. kerkhof 
te Ouderkerk aan den Amstel, wordt op 29 December 1621 
de begrafenis van een zijner kinderen vermeld; op 7 Januari 
1625 werd op denzelfden doodenakker, voor zijne zuster Dona 
Sara d'Espinoza eene laatste rustplaats gedolven. Hij zelf moet 
na 1630 overleden z\jn, daar zijn naam in het uitgegeven 
gedeelte van het begrafenisregister niet voorkomt. Een broeder 
of wel een zoon van hem was waarschijnlijk de Isaac d'Espinoza, 
die ook over Nantes te Amsterdam kwam. Uit zijn huis werd 
op 28 October 1621 een kinderlijkje grafwaarts gedragen; hij 
zelf overleed te Rotterdam op 9 April 1627, doch werd ook 
te Ouderkerk ter aarde besteld. Nog vinden wij op 2 Februari 
1624 het overlijden van een zekeren David Israël d'Espinoza 
vermeld, die zonder twijfel ook tot de familie behoorde. 2) 

Michaël d'Espinoza, Baruchs vader, moet omstreeks het jaar 
1600 te Figueira in Portugal, kort bij Coïmbra gelegen» 
geboren zijn. Als zoovele zijner geloofsgenooten en familieleden 
zal ook hij nog op jeugdigen leeftijd zijn ongastvrij vaderland 
den rug gekeerd en zich te Amsterdam gevestigd hebben. Hij 
woonde met de gfoote meerderheid op „ Vlooienburg" en voorzag 


1) Mr. Izaak da Costa, in de Navorscher van 1857, blz. 216. 

2) Al deze feiten bjD.H. deCastro,KeurvanGrafsteenen,I,blz. 21 — 30. 


56 

door koophandel in zijn onderhoud. Waarschijnlijk is hij hier 
omtrent 1620 in het huwelijk getreden met eene zekere Rachel , 
wier eigen naam niet vast staat. 1) Kort na elkander zijn twee 
kinderen, uit dezen echt gesproten, te Ouderkerk begraven 
(op 3 Dec. 1623 en 29 April 1624). Nog schonk zijne vrouw 
hem eene dochter, die den naam Bebecca kreeg, en na den 
dood van haar half broeder , Baruch , in 1677 , zich als erfgename 
aanmeldde. Hare moeder, Rachel, overleed op 22 Februari 
1627. 2) 

Michaël d'Espinoza, die het met zijn jeugdig kind niet lang 
zonder eene vrouw stellen kon, trad een jaar later opnieuw 
in den echt met Hanna Debora d'Espinoza, die waarschijnlijk 
uit een anderen tak der familie stamde. 3) Ook dit huwelijk 
werd in de Synagoge gesloten. Het werd in 1629 gezegend 
met de geboorte eener dochter , die den naam kreeg van Mirjam. 
Stellig had Michaël reeds sedert jaren verlangd naar een' zoon, 
een „stamhouder". Zijne wensch zou vervuld worden. Op 24 
November 1632 schonk Hanna Debora hem een knaapje, over 
wiens geboorte de ouders zoo verheugd waren, dat zij het bij 
de besnijdenis den naam van Baruch , „de gezegende", gaven. 
Kunnen wij ook vermoeden, dat het een zwak en tenger 
kind moet geweest zijn — immers van eene moeder die zoo 
vroeg reeds naar 't kerkhof gebracht werd , mogen wij geen 
sterk kroost verwachten — met zekerheid weten wij van 
zijne jeugd zoo goed als niets. Mirjam telde nauwelijks 
negen, Baruch nog geen zes jaren ^ toen zij de liefdevolle 
verzorging hunner moeder reeds moesten derven: Hanna 
Debora  overleed  op  6  November  1638.  Een  zware  steen 


1) 't Huweltjk werd niet op het stadhuis, dus stellig in de synagoge 
gesloten. 

2) De Hr. D. H. de Gastro vond eenige jaren geleden op 't Ouderkerker 
kerkhof de grafsteenen der familie d'Espinoza terug, en gaf daarvan verslag 
in Oud-HoUand, Jaargang VI, blz. 45 e. v. Het opschrift op Rachers 
grafsteen luidt: 

Sepultura de Rachel de Ëspinosa mulher de Michaël de Espinosa que 
fialeceo em 5 de Adar do ano 5387. 

3) Deze en de volgende feiten zal ik straks met bewgzen staven. 


57 

op den Ouderkerker doodenakker, die getuigt voor den wel- 
stand der familie, dekt hare asch. 1) Langer dan de eerste 
vrouw is zij door Michaël betreurd; doch de omstandigheden 
hebben hem waarschijnlijk gedwongen zijne jeugdige kinderen 
eene andere verzorgster te geven. En zoo vinden wij dan in 
de Amsterdamsche Puyboecken vermeld, dat op 11 April 1641 
ten stadhuize verscheen: 

„Michael de Espinose van Viugère 2), wed. van Debora 
Despinosa, woont op Vloyenburgh, en Hester de Spinose van 
Lisbona, out ontrent 40 jaren, geen ouders hebbende, geas- 
s(isteerd) met Margreta Femand, haer suster, woont als vooren." 


';;Mtt<f^^'f^^Ê^ 


'^^^e^(pl£fpi^r^4ri^ 


Nadat de aanstaande echtelieden zeventien dagen ,^onder 
de geboden'' gestaan hadden, werd dit huwelijk op 28 April 
1641 ten stadhuize voltrokken. 3) 


1) Opschrift: 

S^D. Hana Debora d*Espinoza, mulher D. Mikael d*Espinoza que alevou 
el Dio p* sy en 28 D. Hesvan 5399 A^*. 

2) Figueira^ waarschynmk 

3) Volgens «'t Register van trouwen opt Stadthuys». Ddar staat Michaël 
Tenneld als geboren te «Vieiger». Aangezien alle biografen hem een Portn- 
geeschen Jood noemen, zal wel niemand mijne yeronderstelling betwQfelen, 
dat het de naam van het stadje Figueira, en geen andere is, dien de 
schr^vers van beide registers zoo onbarmhartig verhaspelden. Tevens is hier- 
mede overtuigend bewezen, dat Baruch's moeder, Hanna Debora^ ook eene 
d'Espinoza was, want de Puyboecken geven in dergelijke gevallen aXiijd den 
eigen naam der vrouw. Eindelijk vervalt de dwaling^ dat Baruch in «'t opregt 
Tapeythuys» op de Houtgracht zou geboren zgn. Zq rust op de mededeeling 
van Joh. Monnikhoff, die (in 'tHaagsche Es.) alleen zegt, dat zjjno ouders 
dé4r woonden, — wat stellig op lateren ttjd betrekking heeft. 


56 

Ofschoon het vermoeden voor de hond ligt, dat Esthereene 
zuster van Hanna Debora was, bleef zij met dat al voor de 
kinderen eene stiefmoeder , — laat ons hopen niet van de gewone 
type. Rebecca en Miijam zullen wel geleerd hebben sdeh naar 
de inzichten der zooveel oudere vrouw te schikken. Wat Bamch 
aangaat , waarschijnlijk is hij in 1639 terstond naar de Talmoed- 
Thora school gezonden, zoodat hij een groot gedeelte van den 
dag buitenshuis doorbracht. Immers gewoonlijk duurden de 
schooltijden van 's morgens acht tot elf, en 's middags van 
twee tot vijf uur; alleen de winter bracht daarin eenige 
verandering. 1) ^J^e Boom des Levens'\ zooals de school ge- 
noemd werd, was verdeeld in zeven klassen. 2) In de laagste 
klasse leerde Mordechay de Gastro de jeugd de Hebreeuwsche 
letters, de vocaalteekens en het spellen; Joseph de Faro 
onderwees hen in de tweede in het lezen van den Fentateuch, 
op den bekenden zingenden toon ; aan rabbi Jacob Gomez was 
opgedragen de jongens in de derde klasse te oefenen in het 
overbrengen van de boeken Mozes' in het Spaansch; in de 
vierde gaf Rabbi Abraham Baruch onderricht in de moeielijke 
taal der Profeten, die ook in het Spaansch werd overgebracht ; 
Rabbi Selomo Salom wees den leerlingen in de vijfde klasse 
den weg in de commentaren van Rashi ; Chacham Izaak Aboab 
wijdde de zesde in in de studie der Gemara, (uitbreiding der 
wet), de Hebreeuwsche welsprekendheid en de dichtkunde — wat 
ook nog als lager onderwijs beschouwd werd. In de hoogste 
klasse ontving de „grootste jeugd" bij Chacham Saul Levi 
Morteira  het hooger onderricht in de Gemara^ de verklaring 


1) Volgens bericht van den Duitschen rabbijn Horowitz , straks te ver- 
melden. Zie bQlage UI. 

2) Het reglement dier school is uit een Spaansch Handschrift vertaald 
door B. H. de Gastro, de Synagoge, aanteek. blz. XXYI. Het onvolledige 
bericht daar gegeven vul ik aan nit het overigens in alle opzichten over- 
eenstemmend relaas bij de Barrios, Arbol de las Vidas, 5443, pag. 63. 
Het opmerkelijk feit, dat het Spaansch op de school meer de aandacht werd 
waardig gekeurd dan het Portupeesch, moet ongetwijfeld verklaard worden 
uit een groote mate van piëteit voor het land^ waaruit bijna allen, zij het 
ook door Portugal heen, afkomstig waren, en voor de taal^ die door de 
vaderen was gebruikt 


59 

van den Talmoed met de glossen, Tosafot. Morteira werd van 
allen het best bezoldigd : 600 gl, 's jaars en 100 manden turf. 
Aan Menasseh Ben Israël, die slechts eens per maand eene 
predikatie moest honden, werd een jaargeld van 150 gl. — 
nmder turf — uitgekeerd. 

Heeft onze ijverige en leergierige Baruch ongetwijfeld behoord 

tot de beste leerlingen van den „Boom des Levens", ook hem 

zal het wel een zestal jaren gekost hebben, vóór hij aan het 

liooger onderwijs van Chacham Morteira kon deelnemen. Izaak 

Aboab  heeft  stellig niet tot zijne gidsen behoord. Deze toch 

aanvaardde in  1642  de  waardigheid van opperrabbijn bij de 

Portugeesch-Israëlitische gemeente te Femambnco in Brazilië, 

en is nog twee jaren langer dan Witte Comeliszoon de With 

— die in 1660 „den Hongerberg", zooals hij 't Re9if noemde, 

vaarwel  zeide  —  te midden der immer stouter aanrukkende 

Portugeezen  gebleven. 1)  Gedurende  dien tusschentijd  heeft 

Menasseh Ben Israël in zijne plaats het onderwijs verstrekt. 2) 

De beroemde Duitsche rabbijn Sabbathai Horowitz, die de 
school in 1641 bezocht, stond opgetogen over de uitnemende 
resultaten, die met het op deze leest geschoeide onderricht 
verkregen werden. 3) Heeft ook geen der leerlingen zooveel 
oaam gemaakt in de wereld als Baruch d'Espinoza , toch zijn er 
onder zijne medescholieren mannen geweest van groote betee- 
kenis voor het Jodendom. Daar was Mose Zacuto, in 1630 uit 
eene beroemde familie gesproten, door zijne neiging tot mys- 
ticisme en poëzie van kindsbeen af een tegenvoeter van Spinoza. 
Zocht deze klaarheid en licht, de geest van gene zwom bij 
Toorkeur in het halfdonker, het vage. Hij geloofde allerlei 
sprookjes ; als knaap had hij latijn geleerd, doch man geworden, 
ging hij veertig dagen vasten om het te vergeten, daar zijns 
inziens voor die „duivelstaal" en de kabbalistische geheimleer 
in één en hetzelfde hoofd geen plaats was. Hij stierf te Venetië 

1) De Barrios, Tora Hor, pag. 21. 

2) De Barrios, Arbol de las Vidas, pag. 64: «el docto Menasseh ben 
Israël tavo la dignidad de Praeceptor de el sexto Medras, por haverla 
i^nsado el sabio Ishac Aboab, que passo en el Ano 5402 al Brasil», etc. 

3) Zie Sabbathai Bass, Sifte jesjéniem, Amst. (David Tartas) 1680. 


60 

in 1697. 1) Dan merken wij een zekeren Izaak Naar op, in 
1630 te Hamburg geboren, die reeds vroegtijdig te Amsterdam 
kwam en ook de school afliep. Mogen wij Graetz gelooven , dan 
ging ook hij op in mysticisme, was bovendien twistziek van 
aard, en bedeeld met een ruim geweten. In hetjaar 1653 ging 
hij , met zijne stamgenooten Joseph Abarbanel en Samuel Ben 
Israël te Leiden in de medicijnen studeeren 2). Dokter geworden 
huwde hij in 1657 te Amsterdam, doch werd op lateren leef- 
tijd opperrabbijn te Livomo. 3) Büj schreef een boek tegen den 
Christelijken godsdienst. Eindelijk ontmoeten wij nog een Semuel 
de Casseres, wiens familie tot de eersten behoorde, die zich te 
Amsterdam vestigden. Als dichter en kauselredenaar was hij 
een tijd lang beroemd. Spoedig zullen wij meer van hem hooren. 
Meer dan op anderen moet het op den jongen Spinoza indruk 
gemaakt hebben, dat in 1644 en '45 meermalen een man uit 
de gojim — de heidenen — in de synagoge verscheen, wel is 
waar een man uit het volk , maar toch ernstig en geleerd verre 
boven zijn stand; hoe hij, gewapend met den Hebreeuwschen 
bijbel door Rabbi Menasseh ben Israël zelven in 1635 te 
Amsterdam uitgegeven, hulp en voorlichting zocht, waar hij 
stiet op moeielijkheden ; hoe hij, in het Hebreeuwsch wel 
ervaren, zoowel Menasseh als de overige Joodsche geleerden 
in de synagoge dapper op de vingers tikte , waar zij de woorden 
van een tekst ten gunste van hun eigen geloof trachtten te 
verdraaien ; hoe hij , in de hitte van den woordentwist , waaraan 
soms de geheele synagoge te pas kwam, dood bedaard een 
boek van Chrysostomus of een' anderen kerkvader voor den 
dag haalde , om zijne meening te verdedigen ; hoe hij meermalen. 


1) Graetz, Geschichte, X, 170, en de Barrios, Arbol de las Vidas , p. 78. 

2) Zie *t Album Studiosoram op dat jaar. Htj promoveerde op 2 Juni 1655, 
aldaar, volgens den Series mediconun Amstelodamensium op *t Amst. archief . 
Volgens de Payboecken trad hQ , 27 jaar oud , op 13 Dec. 1657 in het huwelijk 
met Rachel Seneor. 

3) «Ishak Naar . . . Jaxam del Paeblo Hebree de Liome y compositor del 
maravilloso compendio de los Dinim». Be Barrios ^ Corona da Ley, p. 3. 
Zgn: Discarso en qne se muestra, que los Fundamentos del Cristianismo 
implican a la Razen naturale y a la Sagrada Escritura^ in Hs. op de Bibl. 
der Port. Synag. 


61 

als  alle  anderen  zijne  vragen  onbeantwoord lieten, „opging 

naar de hoogste Synagoge'', waar „Rabbi Chachaam Mortere 

sat bij de grootste jeucht", en hoe Morteira , zelf door 's mans 

redenen in 't nauw gebracht , hem vaak met klinkende woorden 

in plaats van argumenten afscheepte. Wie verwachten mocht, 

dBit  hier de naam van een rechtzinnig Protestantsch ijveraar 

^oxL  volgen^  heeft  misgetast:  het  was de Doopsgezinde Jan 

i^ietersz. ,  naar  zijn  beroep  bijgenaamd  ,,Beelthouwer",  die, 

oznstreeks 1603 te Enkhuizen(?) geboren, zijn leven lang gezocht 

heeft naar j,het ware geloof'\ Nog meermalen zullen wij hem 

Spinoza's omgeving terug vinden. 1) 


Kunnen dergelijke voorvallen eenigszins verklaren hoe onze 
Bcuruch,  aan  het  denken  geraakt^  langzamerhand  zijn ver- 
tx-ouwen op de wijsheid der rabbijnen begon te verliezen, van 
a-xidere zijde wordt ons eene anecdote betreffende zijn jeugd mee- 
gedeeld, die,  als zij waar is, ook diepe sporen moet achter- 
gelaten hebben in zijn gemoed.  „Was  hij  reeds  van nature 
geneigd onophoudelijk het bijgeloof te bestrijden" — zoo vertelt 
Lticas  —  yjOok het onderricht van zijn vader, een man, niet 
ïïusdeeld  van gezond verstand, heeft daartoe veel bijgedragen. 
Keermalen had deze brave man hem gezegd, dat hij bijgeloof 
en schijnheiligheid niet met ware vroomheid verwarren moest ; 
en, zijn zoon eens willende beproeven,  zond hij den knaap, 
iiauwelijks tien jaren oud, uit om eene som gelds op te halen, 
welke  eene  oude  Amsterdamsche  vrouw  hem  schuldig was. 
Toen Baruch binnen trad , vond hij haar verdiept in de Schrift. 
Zij gaf hem een teeken , dat hij wachten moest , totdat zij haar 
^pittel gelezen had. Nadat zij gereed was , deed het kind zijne 
Wdschap, en de oude telde hem zijn geld op de tafel, zeg- 
gende: y,ziedaar wat ik aan uw' vader schuldig ben. Dat gij 
een even rechtschapen man moogt worden als hij ; hij toch heeft 

1) Dit een en ander staat te lezen in zijn «Schildt der Christenen tegen 
^e Onchristenen» , waarvan de Ie druk omstreeks 1647, de 2e in 1660, 
^e derde, dien ik gebruik, in zjjne verzamelde werken, Amst 1671 ver- 
schenen is. Zie aldaar blz. 17, 20, 27 vlg.; 56 vlg. Iets over zijn leven 
^ Benthem, Holl. Kirch- und Schulenstaat, 1698, I, S. 900. 


62 

nooit tegen de wet van Mozes gezondigd, en alleen als gij 
hem navolgt, zal de Hemel u zegenen''. Daarop streek zij het 
geld bijeen, om het in het zakje van het kind te doen. Maar 
Barnch, bemerkende dat de oude alle kenmerken had van die 
valsche vroomheid, waarvoor zijn vader hem zoo dikwijls had 
gewaarschuwd 1 wilde het natellen, hoe zij zich ook verzette. 
Hy bevond, dat er twee dukaten te min waren, die de vrome 
oude door eene gleuf in de tafellade had laten vallen, en zag 
daardoor z\jne meening bevestigd. Trotsch over den afloop 
van dit geval, waarover zijn vader hem prees, nam hij in 
't vervolg zulk soort van lieden met meerder zorg waar dan 
voorheen, en wist ze later zoo geestig bespottelijk te maken, 
dat ieder er verwonderd over was." 

Of Michaël d'Espinoza ondertusschen tot grooteren welstand 
gekomen was, of wel, dat hij om andere redenen de oude 
woning op „Vlooienburg" met het deftiger „opregt Tapeyt- 
huys" op de lange Houtgracht, naast de toenmalige synagoge 1) 
heeft verwisseld, bleef onbekend. Zeker is het echter, dat hij 
na zijn derde huwelijk verschillende malen onder de Parnassim 
— de kerkmeesters — zijner gemeente voorkomt : wel een bewys, 
dat onze koopman niet tot de onaanzienlijksten behoorde. 2) 
Vrij waarsch\jnlijk dunkt het mij , dat hij Baruch , nadat zijne 
groote begaafdheden gebleken waren, voor 't rabbinaat heeft 
bestemd: immers, hij had nog een' anderen zoon, Izaak, die 
na 's vaders dood stellig de handelszaak kon voortzetten. Tot 
nog toe hebben wij over dezen broeder van onzen Baruch 
niet gerept, daar het geheel onbekend bleef, wanneer hij 
geboren werd. Zoowel Michaëls eerste als zijne laatste echt- 
genoote kan hem het leven geschonken hebben. Heeft Michaël 
werkelijk zoo gerekend, dan is het eene treurige wetenschap. 


1) «'t Is egter zeker ^ dat zQn ouderen deftige en welbemiddelde Portu- 
geesche Joden waren, hebbende in een vraay Koopmanshuys op de Burgwal, 
naast de oude Portagieze Kerk gewoond» (Colerus). Het huis werd in 1743 
verbouwd; de plaats wordt nu ingenomen door N® 41 op het Waterlooplein. 
Of het ook vroeger dien naam droeg blijkt niet. 

2) In *t Protokolboek der gemeente vond ik hem o. a. in 1642 en 1649 
als zoodanig opgegeven. 


63 

dat hij sich misrekend heeft: want Izaak d'Eapinoza stierf op 
26 September 1649. 1) 

2«elfs wanneer w\j Bamch's bijzondere begaafdheid in aan- 
merking nemen y mogen wy niet besluiten, dat h^ eene zoo 
groote hoeveelheid leerstof, als er in de lagore klassen van den 
^Boom des Levens" viel op te doen, in een twee- of drietal 
jaren zal meester geworden z^n ; trouwens , de rabbijn Qorowitz 
deelt in z\jn bericht over de school uitdrokkemk mede, dat 
^^en knaap, vóór h^ zijn dertiende levensjaar volbracht, en 
^ch Bijbel en Mischna geheel had eigen gemaakt > met de stadie 
^^an den Talmoed begon* 2) Vóór 1646 is de jonge Spinoza dus 
^^97aarschgnlijk niet onder de leiding van Saai Levi Morteira, 
^den Eakkel der Synagoge'' — als een lofredenaar hem noemt — 
ekomen. 3) Wij mogen echter gerust veronderstellen, dat de 
iepdenkende knaap zich weinig aangetrokken gevoeld heeft 
ot die machtige r^ van folianten, die te zamen den Talmoed 
^«aitmaken : de pandecten van het speciaal Joodsche recht, waarin 
.zeldzame korrels van wijsheid schuilgaan onder langgerekte 
Usaarklooverigen betreffende meerendeels verouderde wetten en 
^^^oorschriften , eeuwen geleden onder een geheel andere hemel- 
:^treek vervaardigd. De groote wijsgeeren, die z\jn volk nog 
den  gouden  tijd  had  voortgebracht,  een Ibn Ezra, een 


1) Graüsteen te Oudei^erk: 

8* de Yshac de Micael Ëspinoza i^ en 18 de Tisri anno 5410. 
(Stellig was h$ ge^ klein kind meer). 

2) Bq Sabbathai Bass, Sifte jeqéniem, Amst Darid Tartas, 1680. 

3) Men heeft betwijfeld of hg wel onder Morteira had gestudeerd, en 
^Weeid, dat ztjn naam op de Igst van M.'s leerlingen niet voorkomt. Ik 
^OQr mg ben echter ten stelligste van het tegendeel oyertuigd^ en zon gaarne 
1^^ authentieke lijsten er op nazien. Ik kon ze echter niet te zien krijgen 
^ de Synagoge. Dat de Bamoe of Franco Mendes Spinoza niet als zoodanig 
QOexnen — want op hunne geschriften steunt waarschijnlgk die bewering — 
^^^st m. i. niets. Het schelden van do Barrios — «Don Schmieros de los 
^^pjros» noemt Graetz hem, geloof ik — op Spinoza in zijn boek Corona eia 
^^^, ondenqjl hfj Morteira in de hoogte steekt, is, naar mg voorkomt, 
^f^^^hseggendf De lezer dient te weten, dat deze de Barrios schreef, toen de 

^ 1660 gestorven Morteira nog in warme herrinnering, en Spinoza nauwe- 

%ks zes jaren dood was^ nL in 1683. 


64 

Maimonidee , een Gersonides ec een Chasdai Crescas, lagen 
hem nader aan het hart. Wij kunnen ons voorstellen hoe hij, 
vijftien of zestien jaren oud geworden, nog in de ouderlijke 
woning op Vlooienburg, of misschien reeds in 't Opregte 
Tapeythuys op de Houtgracht, geheele middagen zat te stu- 
deeren in een zwaren folioband, met den veelzeggenden titel: 
„de Gids der Dwalenden" 1), terwijl zijne medescholieren 
met jongensspelen hunnen tijd doorbrachten. Aangekomen op 
dien leeftijd , waarop men waarde begint te hechten aan eigen 
oordeel, en het ontzag voor leermeesters gaandeweg verdwijnt, 
stelde zijne broedere kennis hem spoedig in staat de woorden 
der rabbijnen te wikken en te wegen in de schaal der kritiek, 
waar zijne schoolmakkers ze als even zoovele orakelen aan- 
namen. 

Edoch, mag Baruch zijn' leermeester ook al eens door zijne 
kennis verbaasd, door de juistheid zijner bedenkingen over- 
bluft hebben , nog altijd waren er twee dingen , waarmede de 
rabbijnen hem konden overtroeven: de joodsche geheimleer of 
Kabbala, en hunne kennis van het latijn. De eerste, meereen 
voortbrengsel van Oostersche fantasie en wondergeloof dan van 
Westersche scherpzinnigheid, dagteekent in beginsel misschien 
uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. 2) Zij leert eene soort 
van schriftbeschouwing, die in hare geheimzinnigheid sterker 
aan 't hocus pocus der tooverij dan aan gezonde redelijkheid 
herinnert; eene wereldbeschouwing, vol van mysticisme. Schoone 
beeldspraak en bloemrijke taal omhullen een kern, die niets 
te beduiden heeft. Gedurende de verdrukking in de middel- 
eeuwen onder het geheele Jodendom in zwang gekomen, nam 
zij in den tijd der Renaissance zeer veel van de Nieuw- 
Platonische ideeën, welke de meerderheid der geleerden dier 
dagen huldigden, in zich op, en bracht sedert, twee eeuwen 
lang, vele hoofden op hol. Zoowel Morteira als Menasseh ben 


1) Moreh Neböchim, het hoofdwerk van Maimonides, door den Franschen 
geleerde S. Munk in zgne taal overgebracht, Parijs 1856 — 66. 

2) Vgl. Adolf Franck, La Cabbale, Paris, 1843. (over ^t boek Zo/iar). 


65 

Israël  waren  warme  aanhangers  dezer  beuzelachtige weten- 
schap,  doch  vooral  Izaak  Aboab  is  als  Kabbalist  berucht 
geworden; hij was het, die een tweetal kabbalistische boeken 
van  den  Spaanschen  Jood  Abraham  Herrera,  die  in  1639 
overleed, uit  het  Spaansch in het Hebreeuwsch vertaalde en 
in  1655  in  het  licht  zond. 1)  Ook  op  den jongen Spinoza 
heeit het geheimzinnige der Kabbala zijne aantrekkingskracht 
nitgeoefend:  Volgens  zijn  eigen  getuigenis heeft hij mannen 
giekeni,  die  er zich mee ophielden; hunne boeken gelezen. 2) 
oMisschien was het wel de „academie" Keiher Tora^ „de kroon 
der  wet",  in  1643  door  Morteira  te  Amsterdam opgericht, 
^^i^elke  zich  met dergelijke  studiën  onledig hield. 3) Of zijne 
uiwijding  met  zooveel  bezweringen  gepaard  ging,  als  wel 
^ens  verteld  is 4)^  staat  te  betwijfelen; doch zeker is het, 
^at hij  deze waanwijsheid spoedig in al hare naaktheid heeft 
'doorschouwd. 5) 

Zijne onbekendheid  met het latijn,  de taal der geleerden, 
-«vas voor Spinoza een feit van hooger beteekenis. Immers, het 
'^an hem niet  ontgaan  zijn, hoezeer hij daardoor achterstond 
\>ij zijne schoolmakkers , die naar de Hoogeschool zouden : hun 
'was een onafzienbaar veld van studie geopend, dat voor hem 
gesloten  bleef.  Wij  weten  niet, wanneer de jeugdige denker 
niet de studie van die taal een aanvang heeft gemaakt; ver- 
schillende redenen doen ons vermoeden , dat het niet vóór 1650 
wd geschied  zijn.  Volgens Colerus  was  het een Hoogduitsch 
etudent,  die  hem dagelijks eenige uren in de beginselen dier 


^) Porta Coelorum et Templum Domini. Nog bestaan verschillende afschriften 

^ fe Spaansche origineelen , o. a. in de Bibl. der Synagoge te Amsterdam. 

** <ii2S niet onmogelijk, dat Spinoza ze gelezen hoeft. 

.  ^ i-^gi  etiam  et insuper novi nugatores aliquos cabbalisticas, quorum 

^^^^•m nunquam mirari satis potui (Tract. Theol. Pol. cap. 9). 

, ^  ï^ Barrios, die het een en ander betreffende haar meedeelt (Corona 
da T 

'^^^) vergat haar doel te vermelden, en ook Koenen schgnt hot niet te 

^~   Mogelijk was zij de laatste en hoogste afdeeling der gemeente-school. 

y  ^^oofdstuk VIII van Auerbach's roman! 

^^  ^^et eenige  boek  van  dien  aard  in zijne bibliotheek aanwezig was 

^^^   ^el Medigo's abscondita sapientiae, 1629. 


o 


66 

taal oefende. 1) Heeft deze vermeerdering -van kennis in den 
beginne stellig weinig invloed geoefend op zyn denken en 
de verhouding tot zijne geloofsgenooten , weldra zou zij zijne 
vervreemding van het geloof der vaderen -^ die zich stellig 
in die dagen reeds begon te openbaren — tot eene afscheuring, 
van eene berst eene niet te dempen klove maken. 

Baruch^s huisgenooten hebben waarschijnlijk weinig bemerkt, 
wat er in den geest van den jongen man omging , want andere 
aangelegenheden namen stellig de geheele aandacht der familie 
in beslag, 't Waren niet de feestelijkheden alom in den lande , 
doch bovenal te Amsterdam gevierd over het sluiten van den 
Munsterschen vrede. De zaak was van meer huiselijken aard. 

Naast Baruch waren ook zijne zusters, Rebecca en Mirjcun 
opgegroeid, en, al stak de laatste niet uit door geleerdheid 
— zelfs schrijven kon zij niet — toch bleek z^ aantrekkelijk 
genoeg, dat zij onder Baruch's oudere schoolmakkers spoedig 
een aanbidder vond. Als wij echter in dezen tusschen de regels 
mogen lezen, dan kunnen wij vermoeden, dat er heel wat 
huiselijke tafereeltjes zijn voorgevallen, vóór de volgende 
^Proclamatie van Ondertrouw", op den 2^^ Juni van het jaar 
1650 in  de Amsterdamsche ,Puyboecken" werd opgeteekend: 

„Compareerden als voren Samuel de Caseres, out 22 Jaar» 
geen ouders hebbende, studiosus j wonende Bataviersstraat, en 
Mariam Spinoza van A(msterdam) , out 21 Jaer , noch een vader 
hebbende; woont als vooren. 6eass(isteerd) met haer stiefmoeder 
Ester Spinosa." 


fvnvUM/^/SbxMfts^^     -Z 


d ^\^a 


Mogen  wij  daaruit misschien besluiten, dat Mirjams vader 
weinig zin heeft gehad om de hand zijner dochter te schenken 


1) Is  dat juist — maar ik wantrouw het bericht — dan is het stellig 
niet van langen duur geweest 


67 

aan Semuel de Casseres, 1) een jonkman , die nog de rabbijnen- 
school bezocht, en waarschijnl\jk nauwelijks in staat was zijn 
eigen brood te verdienen? Misschien was hij eenigermate 
bemiddeld; doch hoe het z^, het is opvallend, dat noch de 
oude Michaël, noch Baruch, bij de plechtigheid tegenwoordig 
zijn geweest. Op den kant staat gelukkig aangeteekend, dat 
„Michael d'Espinose de vader (heeft) ge(con)senteert in desen 
liuwel(ycke)." Wegens ziekte of andere redenen liet de vol- 
trekking nog langer dan twee maanden op zich wachten. Zij 
Lad eerst plaats op 14 Augustus, 1650. 


1) De familie de Ca9eres — de naam verwQst naar de stad van dien naam 

de Spaansehe provincie Estramadara — behoorde tot de eersten, die in ons 

land aankwamen. Een zekere Mozes de Ca^eres was reeds in 1596 lid der 

igemeente (D. H. de Gastro, de Synagoge, blz. 5), en werd in 1615 Ftonas 

(de Gastro, Eenr van Grafsteenen, blz. 8); een David de Ga9ere8 stierf op 

:18 Oet 1624 {ibid, blz. 26). Daniel de Ga^eres , waarschtjnltjk Semnels vader, 

tfppiobeeide in 1632 Menasseh Ben Israéls Concüiador, in 1642 zijn bo^ 

4tÉe la Fhigüidad kumana. Semnel verwierf later den titel van Ghacbam,en 

"«vas, volgens de Barrios, een groot prediker en allerzonderlingst man «gran 

fredicador, j cnriosissimo sugeto» (Gorona da Lqj^ p. 3). Naar het schtjnt 

^«vas hg toen ondenqjzer van de derde klasse der gemeenteschool (De Barrios, 

Ifeyrat Henaym, p. 84), «Semnel de Ga9eres, noble Jaxam.... Eslatercer 

lm qne alumbra Los adultos, j pneriles, por el exemplo, y virtad.» Ook 

aJs  dichter maakte  hj naam : o. a. bleef van hem bewaard een gedicht op 

zgn overleden meester Morteira.  In  1683 zingt de Barrios (Arbol de las 

Vidas p. 83) 

Po6ta, Predicador, 
y Jaxam, sirvio Samuel 
de Caxares a Dios, fiel, 
de la Ley Sancta Escritor. 
En el Templo de sa Amor 
empleó su esclarecida 
Jnventnd, de Ley vestida, 
hasta qne de Azul Dosel 
Oye las voxes Samuel 
que lo llaman d otra vida, 

^^m voelt, dat hö hier met zjjn zwager, Spinoza, wordt vergeleken! 


ni. 


Dagen van Struo. 

Ondanks de vele en krachtige pogingen , aangewend om den 
nieuwen stand van zaken , binnen de Nederlanden in betrekkelijk 
weinige jaren in het aanzijn getreden , in de aangenomen vormen 
te bevestigen; ondanks het streven der predikanten met hun 
machtigen Calvinistischen aanhang den raenschelijken geest op- 
nieuw te kluisteren aan eene onveranderlijke kerkleer, is in 
de eerste helft der zeventiende eeuw een adem van vrijheidszin 
over de geünieerde provinciën gevaren, die zich nauwelijks 
beteugelen, laat staan binden liet. Weliswaar rezen de ge- 
schillen op kerkelijk gebied telkens weder op; wel stond men 
hier en ginds vaak op het punt tot Vanden régime terug te 
keeren, maar de macht van het Calvinistisch dogmatisme nam 
langzaam doch bestendig af. 

Vooral binnen Amsterdam werd vaak heftig gestreden. En 
opmerkelijk is het, hoe begrijpelijk ook overigens, dat de 
armee der strijders voor gewetensvrijheid, zich vooral recru- 
teerde uit de aanhangers van die sekten^ welke nauwelijks 
getolereerd werden. Toen Vondel de behandeling, den vrij- 
zinnigen predikant Cornelis Hanekop aangedaan, wraakte in 
zijn onsterfelijken „Rommelpot'', toen hij met burgemeester 
Reinier Pauw den draak stak in zijn „Reintje de Vos", en 
de heftigste roervinken onder de dominees, Smout en Otto 
Badius te lijf ging, behoorde hij nog tot de Doopsgezinden, 
ofschoon hij sterk Remonstrantsche neigingen vertoonde. Het 
was  bij  het walletje af, dat hij in die dagen schotschriften 


69 

als deze door den druk gemeen maken kon: wat ten duidelijkste 
blijkt uit de angst en vreeze, waarin hij eenige weken ver- 
keerde, nadat in het najaar van 1625 zijn politiek treurspel 
Palamedes, op aanraden van den schepen Albert Koenraadts 
fiurgh geschreven, het licht had gezien. 1) 

Nog  duidelijker  blijkt de toenmalige staat van zaken uit 
hetgeen een tweetal jaren later in de Amsterdamsche vroed- 
schap voorviel. Daar had de kerkelijke , onverdraagzame partij 
^ele  en  warme  aanhangers:  mannen  als  Nikolaas  Tulp  en 
Seinier Pauw, maar al te zeer gezind om voet te geven aan 
liet  drijven der predikanten. En zoo goed stonden de kansen 
-voor hen, dat het bij de beraadslagingen van een enkele stem 
%on  afhangen,  welke  richting in het vervolg den boventoon 
-voeren  zou.  Bij  zulk eene gelegenheid was het, dat de vrij- 
^mnige burgemeester Greurt Diedriks van Beuningen, die „ter 
dood  toe krank" geweest was, nog nauwelijks aan de betere 
liand, zijn geneesheer, denzelfden Nikolaas Tulp, raadpleegde, 
of hij al dan niet naar 't raadhuis zou opgaan. Tulp zag hem 
er liever  niet,  en ontried het, met het oog op zijne zwakte. 
Doch van Beuningen, begrijpende, dat het op zijne stem aan- 
kwam, zette  met behulp van een Roomschen dokter de zaak 
door; hij 

«rees 

Al htjgende op, en liet de wagen 

De kranke leen op 't Baethuis dragen, 

Zoo nitgemergelt en gemat: 
Niet eens bedncht, of 't schokkend rat 
Of winterlncht ziJn' ttjd mogt korten, 
£n weer op nieuw hem in doen storten» 2) 

^^ <ie flinke man smaakte de voldoening „zijn goude vrijheit" 
^^ 55de klem" te redden. 

^önmerkten zich onze Hoogescholen door den middeleeuwschen, 
^"^l^stieken geest, die er ten opzichte der philosophie nog 
^K^n tijd heerschende bleef; onder de studeerende jongeling- 


V  2ie Brandt's, Leven van Vondel. 
^)  tondel 


70 

schap van die dagen zien wij hier en ginds heldere foppen 
opduiken. Weinigen echter zetten den voet op wigsgeerig terreiur 
en naawel\jks bemerkt men hier, dat aan de overzijde van het 
kanaal een Herbert van Cherbury en een Baco , daar in Italië 
een Leonard da Yinci en een GalUei, in Duitschland mannen 
als Nicolaas van Cosa, Copemicus, Paracelsus en een Kepler 
aan het werk zijn. Eenzaam en alleen staat tusschen 1610 en 
1620 aan de Utrechtsche hoogeschool een jong theoloog, David 
van Goorle (Gorlaeus), die de baan der oude atomistiek weder 
op wilde, en ten minste van Galilei's werken kennis nam: 
't herdenken waard. 1) Zien wij wat verder, dan treffen wij 
aan de Leidsche Universiteit een jonkman aan (1646), die 
weldra half Europa door de stoute vindingen van zijn door- 
dringend vernuft in verbazing brengen zal, onzen Christiaan 
Huygens. 2) Copemicus' leer, ten onzent nauwelijks doorge- 
drongen, wordt aangevallen, doch vindt terstond verdedigers. 3) 
Maar niets heeft zoozeer de geesten wakker geschud , de pennen 
in beweging gebracht, als de geschriften van den Franschen 
denker, die weinige jaren voor Spinozas geboorte, in 1629 « 
de Nederlanden tot zijne woonstee verkoos: René Descartes. 
Zelden heeft iemand schitterender diensten bewezen dan hq 
aan den vooruitgang van het menschdom. De diepgaande invloed 
zijner wijsbegeerte heeft gewerkt op al zijne tijdgenooten, niet 
het minst op Baruch Spinoza. 

Descartes — wij zijn verplicht eene bladzijde aan hem te 
wijden — is op 31 Maart 1596 geboren te Lahaye tusschen 
Tours en Poitiers. Zijne ouders behoorden tot den landadel. 
In de jaren 1604 tot 1612 werd hij opgevoed in het Jezuïeten- 


1) Hij schreef: Exercitationes philosophicae , quibus philosophia theoietica 
fere universa discutitur, et plurima ac praecipna peripateticorum dogmata 
evertuntur (Post mortem auctoris editae, etc. ültraj. 1620) Vgl. Kurd Lasswitz, 
Gesch. der Atomistik, Hamburg 1890,1.8.333: «einentschiedenerVertreter 
der Atomistik». 

2) P. Harting, Christ. Huygens. Gron. 1868. 

3) 0. a. Wittichius, prof. in de theol. te Nijmegen. 


71 

college La Flèche ; daar gaf hij reeds vele blqken van de 
scherpte van zgnen geest. Uitgezonderd de wiskunde, voldeed 
hem geen der wetenschappen, die er onderwezen werden. Zijn' 
leermeester in de wijsbegeerte viel hij lastig met duizend 
tegenwerpingen en bedenkingen ; de logica , die men er doceerde, 
dacht hem onnut of gevaarlijk; de metaphysica en de natuur- 
kunde walgden hem door hunne onhoudbare onderstellingen en 
de duistere taal waarin zij gehuld werden. Na het verlaten 
der school leidde hij eenige jaren een aigezonderd leven in een 
stille achterbuurt van Parijs , om ongehinderd zijne wijsgeerige 
overdenkingen te kunnen voortzetten. Op 't aanzoek van vrienden 
in het burgerlijk leven teruggekeerd , greep onze jonge edelman 
den degen, en diende eenigen tijd als vrijwilliger in het leger 
van Prins Maurits. Reeds toen begon hij zijne gedachten op 
schrift te brengen. 

Daar  Maurits  na  het einde  van het Bestand weinig meer 
uitvoerde,  ging  Descartes,  die  de  wereld wilde zien en het 
drijven  der menschen,  over in het leger van den hertog van 
Beieren,  en  streed  mede  tegen  de Protestanten in Dnitsch* 
land.  In  't bivak  zette  hij  zijne overpeinzingen voort. Gedu- 
rende eenige vols^ende jaren deed hij verre reizen , in Tirol en 
fioheme,  naar  Venetië  en  Rome, en dacht er, in Frankrijk 
teruggekeerd,  een  oogenblik  over, zich als huisvader te ves- 
tten.  Maar,  zooals  vele  anderen die de waarheid tot leids- 
vrouw verkozen, zag h\j af van zijne huwelijksplannen, maakte 
nog even  het  beleg  van  La  Roebelle  mede, en begaf zich 
(ifiuuma, drieëndertig jaren oud, naar de Nederlanden, de streek, 
die hem het meest beviel. 

Hij woont er eerst te Amsterdam , even bedaard en kalm te 
nciidden der drukte van handel en verkeer, als een ander in 
IsKxidelijke eenzaamheid; vervolgens vertoeft hij ook in andere 
«"fc^en en dorpen, en werkt er de grootsche gedachten uit , die 
^^^ de school en bij 't bivakvuur in zijn' geest ontkiemd waren. 
"ij komt tot het besluit, dat al 't geen men hem tot nog toe op 
*^^t veld der wetenschap als wijsheid verkondigd, als waarheid 
K^leerd heeft, dwaling, niets dan dwaling is, die het goed is 
gauw mogelijk te vergeten; dat twijfel, voortdurende twijfel 


72 

aan alles , het eenige middel is om tot ware kennis te geraken. 
Ondertusschen vindt hij, welke groote vorderingen mogel^k zijn 
in de natuurkunde, wanneer men bij hare beoefening van de 
wiskunde gebruik maakt; hij geraakt tot een systematisch natuur- 
onderzoek, dat gedeeltelijk ook nog het onze is, en komt op 
grond zijner onderzoekingen en overpeinzingen tot een geheel 
nieuwe wereldbeschouwing. In 1637 zet hij dat alles uiteen in 
zijn ^Discours de la Méihode^\ gevolgd door zijne j^Dioptrique**, 
zijne ^Météores*' en zijne y^Géofnétrie^\ en bewijst daarmede op 
hetzelfde oogenblik zijne genialiteit in de wiskunde, de wijs- 
begeerte en de natuurkunde. In kristalhelder Fransch geschreven 
— een nieuw breken met de overlevering — bezorgen hem zijne 
geschriften bij hun verschijnen terstond tallooze bewonderaars en 
vrienden , doch ook — bovenal onder de godgeleerden — bittere 
vijanden. De Utrechtsche hoogleeraar Gijsbert Voetius, een man 
van niet geringe verdienste , maar in godsdienst en wijsbegeei-te 
van de uiterste rechtzinnigheid, trekt jaren lang tegen hem 
te velde , en verkondigt den volke , dat de nieuwe wijsbegeerte, 
door Descartes geleeraard, de poorten open zet van den weg, 
die lijnrecht op scepticisme, atheïsme, ja op waanzin uitloopt! 
Theologen van veel minder beteekenis dan hun meester, schelden 
mede in het koor; de kansels daveren van hun geschreeuw. 
Men streeft er naar eene nieuwe inquisitie in het aanzijn te 
roepen. Onderwijl geeft onze wijsgeer in tal van nieuwe 
geschriften voortdurend blijk van zijn scherpzinnigen geest; 
zijne ontzaggelijke verdiensten worden erkend door den eersten 
minister van zijn vaderland: de kardinaal Mazarin kent hem 
een jaargeld toe „op grond van zijue groote verdiensten, de 
nuttigheid die zijne wijsbegeerte, zijne onderzoekingen en 
langdurige studiën hebben voor het raenschdom, als ook 
om hem in staat te stellen zijne schoone proefnemingen 
voort te zetten, die niet zonder kosten kunnen gedaan 
worden." 

De wijsgeerige dochter van Gustaaf Adolf , koningin Christina 
van Zweden , waardeert hem dermate , dat zij hem weet over 
te halen zich te Stockholm te vestigen, (1649), doch, niet 
bestand tegen de guurheid van den Noordschen winter, maakt 


73 

eene  korte  ziekte  op  11  Februari  1650  een einde aan zijn 
welbesteed leven. 1) 

Wil men het hem als eene zwakheid in zijn karakter, als 
een smet op z\]n' naam aanrekenen, dat hij, in vrede willende 
leven met de kerk, in 1633, zijn op de leer van Copemicus 
steunend fceschrift „(2u Monde^^ aan de vlammen prijs gaf, 
toen hij vernam dat Galilei weinig tijds geleden op grond van 
gelijke meeningen door de inquisitie veroordeeld was: het 
lEomt ons voor, dat hij door zijne latere geschriften die smet 
grootendeels heeft uitgewischt. £n wie is geheel aansprakelijk 
^oor zijne daden en karakter? 

Descartes staat bij den aanvang van den nieuweren tijd als 
^e grondlegger der wijsbegeerte; heeft Giordano Bruno, in 
sxjn mystisch aanschouwen de groote waarheden van de toe- 
lomst gevoeld; heeft een Baco van Yerulam de wegen, die 
xnen op moest in vage schemering gezien: Descartes heeft ze 
l)etreden en voor zijne navolgers gebaand. 

De tijden waren daarvoor rijp geworden. Weinig minder snel 
dan het Darwinisme in onze dagen heeft zich toenmaals het 
Cartésianisme meester gemaakt van de geesten. Binnen weinige 
jaren telde men zoowel onder de artsen als onder de godgeleerden 
een groot aantal aanhangers zijner leer , allen meer ijverig dan 
geniaal* De besten onder hen waren misschien de Leidsche hoog- 
leeraar Adriaan Heereboord 2), de Raey 3), en Clauberg. 4) 


1) Literatuur over hem, behalve ztjne werken en brieven, Bouiller, Histoire 
de la Philosophie Cartésienne. Paris 1854; E. 'Saisset , Frécnrseurs et disciples 
de  Descartes.  Paris 1862; A. C. Duker, Schoolgezag en eigen-onderzoek. 
Hist. Krit  studie  van den strgd tusschen Voetins en Descartes. Leiden, 
^S61; etc. Over zgn' dood is een merkwaardige brief bewaard van Johannes 
^ WuUen, geneesheer en ouderiing der Luthersche gemeente te Amsterdam , 
*"®» met zgn collega Magirus, in Sept 1649 — dus waarschgnltjk tegelijk 
^^ X>escarte8, — zich in Zweden vestigde. Hg is te vinden aan 't eind van 
J^^- H der werken van Spinoza in de uitgave Van Vloten-Land, en ook bg 
•'•^^  Wal, Mededeel, der Maatschappij v. Ned. I.etterk. 1864, blz. 138. 
y  Zie zgne Meletemata Philosophica,  etc. Lugd. Batav. 1659. (in 49); 
^ '^«rd o. a. bestreden door den Deventer dichter-predikant Jacob Revius: 
®***^i^ Philosophiae Cartesianae. Lugd. Batav. (1655(?) 
^)  Clavis Philos. Nat 1655.    4) Defensie Cartes. 1652. 


74 

Wijsgeerige vraagstukken en twisten over philosophische 
onderwerpen hebben echter altijd het eigenlijk gezegde volk 
koud gelaten. Moge ook de naam van den grooten man op de 
klap geraakt zijn, is ook de term „Cartesiaan*' een tijd lang 
gelijkbednidend geweest met het woord ;, atheïst", men mag 
gerustelijk aannemen, dat de zaak zelve over de hoofden is 
heengegaan. De groote meerderheid werd geboren , leefde .en 
liefde onder de alledaagsche beslommeringen , verbracht, omdat 
het nu eenmaal zoo behoorde, een groot deel van den Zondag 
in de kerk, en ging ter eeuwige rust weinig minder onnoozel 
dan zij op deze aarde gekomen waren — slaven der sleur. 
Slechts eene kleine minderheid zoeht zich rekenschap te geven 
van geloof en meeningen , trachtte op zijne wijze naar waarheid. 
Waren menschen als Jan Pietersz. „Beelthouwer ", die de 
waarheid najaagde tot in de Portugeesche synagoge, witte 
raven , toch vond men er verscheidene op verschillende plaatsen 
van ons land, die zijne voetstappen drukten. Zij scholen bijna 
allen onder de Doopsgezinden , de sekte , die de meeste vrijheid 
liet; enkelen waren, in naam althans, Remonstrantsch. 

Reeds in het eerste kwart der zeventiende eeuw hadden 
deze vrijzinnige lieden de gewoonte aangenomen, af en toe 
samen te komen. De gebroeders Jan, Adriaan en Gijsbrecht 
van der Kodde — ontwikkelde landbouwers 1) — wier geslacht 
al voor den Spaanschen tijd in den reuk stond van ketterij, 
hadden oorspronkelijk te Warmond eene vrije gemeente gesticht, 
die echter weldra naar Rijnsburg werd overgebracht. Tweemaal 
*sjaars — op Pinkster', en in de maand Augustus, op den 
laatsten Zondag van de Rotterdamsche kermis — stroomden 
daar de geestverwanten van heinde en ver samen; in lateren 
tijd schonk een rijk gemeentelid hun een ruim vergaderlokaal ^ 
„het groote Huis", dat in het Oosteinde van het dorp stond, 
en ook gelegenheid bood om tijdelijk te vertoeven. Voor het 
meerendeel schrandere, ver boven het gewone peil ontwikkelde 
kooplieden, verstonden de „Rijnsburgers" of „Collegianten" — 
de naamsoorsprong is duidelijk — dat officiëele schriftgeleerden 


1) Een vierde broeder was professor in de Hebreeuwsche taal te Leiden. 


75 

hun  even  onnoodig waren als den eersten Christengemeenten 
in den Apostolisehen tijd. Elk volwassene kon , zoo hij daartoe 
roeping  gevoelde,  z\jne medebroeders stichten uit de Schrift. 
Daarbij was de meest mogelijke vrijheid van tekstverklaring, 
algeheele  vrijheid  van  spreken  veroorloofd.  De  leden zelve 
bedienden in hunne bijeenkomsten — die opgeluisterd werden 
door  het  zingen  der  schoone  liederen  van  Dirk  Rafaëlsz. 
Kamphuizen  en  andere  gemeenteleden —  den doop aan vol- 
wassenen (door onderdompeling 1) en het avondmaal. Ook werd 
eene collecte gehouden, waarvan de opbrengst, die gewoonlijk 
zeer ruim was , onder de Rynsburgsche armen werd verdeeld. 2) 
Waar een voldoend aantal Rijnsburgers bijeen waren, hielden 
zij  ook  wekelijksche  vergaderingen: zoo te Groningen, Leeu- 
warden, Rotterdam  en  op andere plaatsen. Doch Amsterdam 
stond boven  aan.  Daar vond men er verscheidene^ die hunne 
neiging  om  alles te onderzoeken, wat op den godsdienst be- 
trekking had , zoo ver dreven , dat zij niet schroomden ook de 
anti-trinitarische geschriften  te bestudeeren  van een Laelius 
Socinus  en  een  Servet,  en,  het valt niet te miskennen, zij 
gaven aan de toenmaals zoo verketterde gevoelens dier scherp- 
zianige  mannen  de  voorkeur boven de rechtzinnige kerkleer. 
Zij  speelden een  gevaarlijk  spel, want de naam „Sociniaan" 
gold in die dagen voor erger dan „Turk" of „atheïst", en wie 
zich tot die gevoelens bekenden , werden als geslagen vijanden 
van kerk en geloof beschouwd. In 1598 hadden de Staten, de 
theologische  faculteit  te  Leiden gehoord, twee Poolsche aan- 
hangers van Socinus' leer , Christophorus Ostorodus en Andreas 
Voidovius,  die,  uit  hun  land  verdreven, tijdelijk te Leiden 
vertoefden,  geboden  binnen  tien  dagen  het land te verlaten 
^i^ hunne geschriften in beslag genomen om ze te verbranden. 3) 


^) Zie de afbeelding  van het «Groote huis» met zulk eene doopplechtigheid 
"Ö  J, c. van Slee, De Eijnsburger CoUegianten, Haarlem, 1095. 

^) Vlg. S. F. Rues, Tegenw. Staet der Doopsgez. in de Ver. Nederl., 
^**^^. 1745. Berigt van de tegenw. Staet der CoUegianten of Rtjnsburgers 
V<*aar achter) blz. 277, en J. C. van Slee, De Rönsburger CoUegianten. 

^) Wat niet geschiedde. De meeste werden naderhand uitgegeven; zoo bv. 
*^^  Compendiolum hunner leer, met weerlegging door D. Joh. Cloppenburg, 


76 

Desniettegenstaande verschenen er reeds in Cartesius' dagen 
in Holland enkele Sociniaansche geschriften, in het Latijn en 
in het Hollandsch , waarvan de drukkers en uitgevers gewoonlijk 
op 't kerkhof te zoeken waren. 1) Zelfs zag in 1641 eene Hol- 
landsche overzetting van Mohammeds „Alkoran" — korten tijd 
geleden door den Neurenbergschen predikant Salomon Swigger 
in het Duitsch vertaald — het licht. 2) 

Omstreeks het jaar 1645 begonnen ook de samenkomsten 
der Rijnsburgers binnen Amsterdam eene Sociniaansche tint 
aan te nemen. Zij werden tweemaal 's weeks gehouden y meestal 
ten huize van een Doopsgezinde, Cornelis Moorman, die in 
1646 in „de Corenboot" op de Nieuwe Zijds Achterburgwal, 
in 1647 en volgende jaren op de Lindengracht woonde. Zij 
lazen er eerst de Handelingen der Apostelen en het Boek 
Daniël, later Paulus' brief aan de Romeinen e. a. gedeelten 
van den Bijbel. Bij den oppermachtigen kerkeraad der Her- 
vormde gemeente liepen deze bijeenkomsten al spoedig in de 
gaten, en op 4 April 1647 wist dominee Leupenius, „diesich 
wat naerder op de sake van de Socinianen en haer gevoelen 
geïnformeert hadde" aan den kerkeraad te berichten: „datse 
bij malkanderen komen als vrienden om een praetjen, en als 
hare vergaderinge begint aen te wassen, datse dan beginnen 
d'een of d'andere vrage voor te stellen en te disputeeren, 
ydereen hoerende, maer nymant veroordeelende ; sijnde haere 
vergaderinge wel hondert in getale sterck; dat goey fatsoen- 
lijcke lieden daer comen, en datse seer schadelijcke stucken 
soecken te defendeeren." 3) 


Prof. te Franeker: Kort Begrijp van de Opkomste ende Leere der Socinianen. 
Dordrecht, 1652, die de geschiedenis van Ostorod en Voidovius verhaalt, 
blz. 27 vlg. Over Laelius Socinus en ztjne volgelingen, zie het werk van 
F. Trechsel. Heidelb. 1844; over Servet, een werk van denzelfden schrgver, 
Heidelb. 1839; en Dr. A. v. d. Linde, M. Servet. Gron. 1891. 

1) Vgl. Chr. Sepp, Het Staatstoezicht op de Godsd. Letterk. in de Noordel. 
Nederl. Leiden 1891 , blz. 37 e. v. 

2) «Gedrukt voor Barent Adriaensz. Berentsma, Boeckverkooper tot Ham- 
burgh,  1641.» 

3) Door de onwaardeerbare vrj zinnigheid van den tegen woordigen kerkeraad 
was ik in staat deel VIII tot XIV van hare protokollen, loopende over de 


77 

De kerkeraad, wel begrijpende hoe er dozijnwerk van scha- 
delijke gevolgen  ook  voor  zijne  gemeente te vreezen stond, 
"wanneer  deze  school  van  vrij onderzoek niet in de geboorte 
-werd  gesmoord,  vaardigde  terstond  eene  commissie uit zijn 
::snidden  af, om Borgemeesteren te verzoeken hunne macht en 
^■Luthoriteit aan te wenden, en deze „schadelijke en verderfelijke 
^samenrottingen" te verbieden.  Daar zij niet aanstonds gehoor 
ond,  bleef zij  gedurende het geheele jaar 1647 daarop aan- 
totdat zij  eindelijk,  kunnende  berichten wat „dwa- 
ingen noch jongst daer gedreven en ge ventileert waren", over 
en zondenval, de „toegerekende gerechtigheid Christi" »en de 
rfzonde,  in  den  loop  van  1648  haar zin kreeg. De bijeen- 
omsten werden gestaakt, of, naar wij vermoeden, op minder 
het oog loopende wijze voortgezet. 

« 

Het  is  niet  onmogelijk,  dat  de  jonge  Spinoza als knaap 
eermalen  den  beruchten  Franschen  denker, die in het oog 
iel  door  zijne  kleine  gestalte  en zijn leelijke tronie, langs 
msterdams  straten  heeft  zien  dwalen,  of  wel een praatje 
ooren  maken  met  zijn  horlogemaker Brandt op 'tRokin 1), 
aar  diens  geschriften  bleven  hem  vooreerst  nog  gesloten 
^)eken,  daar  hij  toen  waarschijnlijk  nog het  Fransch  niet 
achtig  was,  en van 't Latijn nauwelijks de beginselen had 
^eren  kennen. 2)  In  zijn omgang met de Christenen had hij 
«t  Hollandsch ,  onder  zijne  geloofsgenooten  Portugeesch , 
^^paansch,  misschien  wat Duitsch — en stellig van de velen 
^ tijdelijk te Venetië en Rome vertoefd hadden , ook wat Itali- 


1646 — 1683 te raadplegen, en zal daaruit veel aan het licht brengen, 
^^^^reffende allerlei  feiten,  waarover tot op heden een sluier hing. Het hier 
^*^«egedeelde in vol. VIII, op 12 JuU 1646, 3 Maart 1647, 21 Maart 1647, 
^  April 1647. 

1) De onderetelliDg is van Van Vloten. 

2) Behalve bg Colerus wordt nergens over den Hoogduitschen student, die 
spinoza  in  het  lattjn zou onderwezen hebben, gesproken. Erg betrouwbaar 

sdqjnt het mg dus niet ; en allerlei redenen pleiten voor de veronderstelling , 
^t Spinoza eerst ten huize van Fr. van don Enden die taal grondig heeft 
^«studeerd. 


78 

aansch geleerd ; in de Talmoed Thora school was hem het 
Hebreeuwseh geheel eigen geworden: v^f talen alzoo, welke 
men in zijn tijd maar zelden bij Christelijke geleerden ver- 
eenigd vond. 

„Nog was hij geen vijftien jaren oud" — zoo meldt een 
zijner biografen 1), en er is niets aan te voeren, wat die berichten 
logenstraft — „toen hq reeds vraagstukken opwierp en tegen- 
werpingen maakte, waarop zelfs de meest geleerden onder 
de Joden nauwelijks antwoord wisten te geven; en ofschoon 
kinderen op dien leeftijd gewoonlijk nog weinig oordeel des 
onderscheids bezitten, was de jonge Spinoza scherpzinnig 
genoeg om te bemerken, dat zijne twijfeling ook zijn leer- 
meester in verwarring bracht. Vreezende hem boos te maken > 
deed hij, alsof hij zeer voldaan was over diens antwoorden, 
en stelde zich tevreden met ze op te teekenen , om er zich bij 
gelegenheid van te bedienen. Weiervaren in het Hebreeuwseh , 
had hij al spoedig bij het lezen van de Schrift geen hulp meer 
noodig, en hij maakte daarbij zulke juiste beschouwingen, dat 
het den Eabbijnen onmogelijk was, hem te weerleggen: zij 
antwoordden hem op de gewone wijze van onwetende lieden, 
die , als zij geen kans zien, zich uit de moeielijkheden te redden, 
den aanhoudenden vrager beschuldigen van inzichten, die in 
strijd zijn met den Godsdienst. 

„Ëen zoo dwaze handelwijze bracht den denkenden jonkman 
tot de overtuiging, dat het tijdverspillen was op die wijze de 
waarheid te zoeken. Het volk kende haar niet, en te lang 
reeds was hem opgevallen hoeveel dwaling in de Schrift 
geleerd werd, dan dat hij daaraan nog blindelings gelooven 
kon. Hij besloot dus in het vervolg alleen op eigen kracht 
te vertrouwen, en niets te sparen, onderzoek, noch moeite, 
noch zorg, om de waarheid te ontdekken. 

„Wel moet men met groote en buitengewone geestesgaven 
bedeeld zijn, om, nog voor zijn' twintigsten verjaardag een 
zoo belangrijk en omvangrijk onderzoek aan te durven! Doch 
weldra bleek,  dat zijne vermetelheid geen roekeloosheid was. 

1) Lucas. 


79 

W4Mit, opnieaw de Schrift lezende, werd het hem helder, op 
welke wijze zy opgevat en verklaard moest worden. 

yMet die kennis gewapend, herlas hij ook een gedeelte 1) 
van den Talmoed met dezelfde nauwkeurigheid. Ën, daar 
niemand hem evenaarde in de kennis van het Hebreeuwsch, 
was niets hem te moeielijk; doch weinig vond hij, dat hem 
voldeed. flJj was evenwel te schrander om voorbarig te oor- 
dealen , en wilde zjjne gedachten laten rijpen , vóór hij ze geheel 
goedkeurde. 

^Saul Levi Morteira, een man van groot aanzien onder de 
Joden en de geleerdste onder de Rabb^nen van zijn' tijd 2), 
kon niet nalaten het gedrag en de genialiteit van z^n discipel 
te bewonderen. Nauwelijks kon hij begrijpen, hoe een zóó 
scherpzinnig jonkman zóó bescheiden kon zijn als onze Baruch. 
Om hem beter te doorzien, stelde h\j hem op allerlei wijzen 
op de proef, en bekende later, dat h\j nooit iets had kunnen 
aanmerken op zyn gedrag en karakter. Heeft eene dergelijke 
uitspraak, van die zijde, het aanzien, waarinde jonge geleerde 
b\j z\jne gemeenteleden stond, niet weinig verhoogd, ijdel 
maakte zij hem niet. Hoe jong hij ook was, hij was te voor- 
dchtig om veel op betuigingen van vriendschap en den lof der 
menschen te bouwen.'* 

Doch , wij mogen de huiselijke omstandigheden van den jeug- 
digen denker niet geheel uit het oog verliezen. £r loopt eene 


1) O&choon ik aan Lucas' geschrift veel grooter waarde toeken , dan tot 
V^^ toe geschiedde, meen ik door eene eenigszins vrtje vertaling de oiyoist- 
beden te moeten verbeteren, die de schrijver, als apologeet tot overdrijving 
S^neigd, hier en daar gemaakt heeft Zoo hier: «il lat et relut Ie Talmud». 
WaaiBchiJnliJk zag Lucas nooit de reeks van folianten, die samen «de Tal- 
moed» beeten. 

^) Als bewijs van deze mededeelingen kan, behalve de lofrede, die de 
^^1^08 op den overleden geleerde hield, stellig ook het vrij groote aantal 
^dschriften van Morteira's werken gelden, welke bewaard worden in de 
^^lioth. der Synagoge. Daaronder zijn er met fraai geteekende initialen en 
^SUetten, wonderen van pennekunst, waarschijnlijk uitgevoerd door dankbare 
^tlingoQ. Ook droegen deze vele van hun eigen geschriften aan hun' gevierden 
^^ester op. 


80 

sage, dat hij, voor den handel bestemd, reeds vroegtijdig den 
toom zijns vaders gaande maakte, omdat hij zich geheel aan 
de studie overgaf. 1) Vooral na het overlijden van zijn broeder 
Izaak, in 1649, kunnen daarvoor oorzaken ontstaan zijn, en 
het lijkt mij verkeerd, de sage geheel te verwerpen. Met 
meerdere zekerheid zijn wij echter ingelicht betreffende zwaar- 
dere rampen , welke het gezin van den koopman spoedig achter 
elkander troffen. Nog nauwelijks een jaar gehuwd, schonk 
Mirjam, Baruch's zuster, het leven aan een knaapje, doch 
daalde spoedig daarop ten grave. 2) Weder een jaar later, in 
October 16B2, ging opnieuw eene lijkstatie van 't Opregt 
Tapeythuys den langen weg op naar de Ouderkerker begraaf* 
plaats: Michaël geleidde Esther, zijne vrouw, Baruch zijne 
stiefmoeder ter laatste rust. 3) Zóó bleef den ouden Michaël 
dus niets over dan zijne dochter Rebecca — nu gelukkig oud 
genoeg om de huishouding te besturen — , zijn Baruch, die een 
anderen weg bewandelde , dan hij misschien wel had gewenscht, 
zijn schoonzoon , de Casseres , op drie-en-twintigjarigen leeftijd 
reeds weduwnaar, en diens jeugdig kind. Laat ons hopen voor 
den ouden man, dat hij sedert te treurig en neergeslagen 
geweest is, om veel acht te slaan op het doen en laten van 
zijn — nu eenigen — zoon. Want het kan niet lang na den 
dood zijner stiefmoeder, en Baruch's twintigsten verjaardag 
geweest zijn , dat deze , 't met zichzelven eens geworden over 
hetgeen hij van de Hebreeuwsche theologie, en de wetenschap 
zijner leermeesters te denken had, hoe langer hoe minder de 
rabbijnenschool bezocht , en eindelijk geheel wegbleef. De sterf- 
gevallen in de familie konden dat voor de buitenwereld ver- 
klaarbaar maken, zoodat er in den beginne stellig weinig op 
gelet  werd.  Doch,  zijn'  huisgenooten kan  het niet ontsnapt 


1) Kortholt, de tribus impostoribus. ed. alt. (1700) Praef. 

2) Daniël de Casseres meldde zich later als erfgenaam van den wgsgeer 
aan. 't Opschrift op den grafsteen zgner moeder luidt: 

S* D. Miriam D. Casseres m' de Semuel D. Casseres f ^ em 20 D. Elol 
6411 (8 Sept. 1651). 

3) S* D. Ester m«r D. Michaël de Espinoza fo em 22 D. Hesvan 5413 
(26 Oct 1652). 


81 

zijn , dat de jongeling in dien tijd met meer dan gewonen ernst 
nederzat tusschen zigne boeken, verdiept in de stadie of star- 
oogend in gepeins. Veel moet er in zijn brein zijn omgegaan, 
"^eel moet hij in weinige maanden gewerkt hebben. Sommigen, 
ie, -zooals hem, de bodem, waarop zij stonden, onder de voeten 
egzinkt,  vervallen tot een alles ontkennende twijfelzacht of 
el tot een cynische onverschilligheid voor alle hoogere vraag- 
in;  anderen vervolgen van dien tijd af alles wat met 
en godsdienst en het geloof in betrekking staat met bitteren 
t, te scherper 9 naarmate hun gemoed dieper onder de schei- 
geleden heeft. Wat mag wel de reden zijn, dat de jonge 
ipinoza voor dien val gespaard bleef? Wij zouden haar kunnen 
ken in zijne half Oostersche afkomst, maar liever zoeken 
g  haar in hetgeen in die dagen waarschijnlijk zijne lectuur 
geweest. , Soort zoekt soort" is eene zegswijs , zóó afgezaagd , 
t ZIJ in onzen t:gd niet al te wel meer door den beugel mag; 
r niet gisteren voor het eerst is de opmerking gemaakt, 
t een vrome zich liever in zijn Thomas k Kempis , een ketter 
ever  in een boekskCi dat naar den mutserd riekt, verdiept. 
doa het te verwonderen zijn als onze Baruch, zelf bezig den 
g  te keeren aan het geloof der vaderen, in de dagen toen 
et hem schemerde, gegrepen heeft naar de werken van anderen, 
vóór hem hetzelfde gedaan hadden? Op gegronde redenen 
,  dunkt mij, niemand betwijfelen, dat hij  in dezen tijd 
eet hebben kennis gemaakt met het merkwaardige boekje 
den Spaanschen Jood Leo Abarbanel, dat den titel voert 
Samenspraken over de Liefde ", en door den maker geschreven 
rd 9 nadat h^ in Italië tot het Christendom was overgegaan. 1) 


1) Beeds was er yerschillende malen op gewezen , dat Spinoza deze wijs- 

gesprekken van Leo Abravanel moest gekend hebben, het uitvoerigst 

het schijnt door Bemhard Zimmels, inzgn«LeoHebraeas,einjüdischer 

""■uluuuph der Renaissance. Breslau 1886». De sedert teruggevonden katalogos 

Spinosa's bibliotheek bewees, dat het vermoeden juist was: Spinoza bezat 

Spaansche vertaling, die van 1568^ 1584 of 1593 kan zgn. De eerste 

dmk is van  1535.  De tweede: «Dialogi di Amore, composti 

Leone Medioo, di natione Hebreo, et dipoi fatto Christiano (Vinegia). 

(figL) 1641 » ligt voor mij. Zimmels betwQfelt of Leo wel het Joden* 

veriiet, maar, naar mg voorkomt, op uiterst zwakke gronden. 

6 


82 

Bij hem heeft onze jeugdige denker — tenzy wij het er voor 
willen bonden, dat h^ geheel zelfstandig tot dat inzicht ge- 
komen is, wat mogelijk, doch niet waarschijniyk is, — onder 
meer wat hem later zou te pas komen, de schoone gedachte 
gevonden der intellectueele liefde tot God , die van zyne latere 
wijsbegeerte een belangrijk bestanddeel zou vormen. Ook het 
Nieuwe Testament — evenzeer door „ afvalligen "geschreven — 
zal hij in de dagen zijner innerlijke tweespalt wel voor het 
eerst gelezen hebben. Eindelijk kunnen w\j vermoeden, dat 
Baruch terzelfder t^d mede eenige geschriften van den, in onze 
dagen zoozeer verheerl^kten , martelaar van het vrije denken^ 
Giordano Bruno, in handen vielen. Duitsche geleerden hebben 
het, sedert in 1862 de oudste wijsgeerige verhandelingen van 
Spinoza bekend werden, bijna tot zekerheid gemaakt, dat hij 
in zijne jeugd althans enkele der geschriften van den, op 17 
Februari van het jaar 1600 op het Campo dei Fiori te Bome 
verbranden ketter gelezen heeft. 1) Is de zaak ook niet afdoende 
bewezen — immers in den sedert teruggevonden katalogus 
zijner boekerij komt geen enkel werk van den Italiaanschen 
vrijgeest voor — toch valt er weinig tegen in te brengen; 
doch hier past de meest mogelijke omzichtigheid. Want de 
geschriften van den gewezen monnik waren op verschillende, 
zeer ver uit elkander gelegen plaatsen gedrukt, en toen stellig 
reeds vrij zeldzaam. Misschien heeft hij er enkele van een^ 
verzamelaar onder zijne geloofsgenooten ter leen ontvangen. 2) 
In Bruno*s werken vond de jeugdige waarheidzoeker eene 
breedere en schoonere opvatting uiteengezet van die panthe- 
ïstische wereldbeschouwing, welke hem stellig reeds had aan-^ 
getrokken  in  dien' ijlen  en  vagen  vorm,  in  welke ook  de 


1) Men zie over deze kwestie o. a. Chr. Sigwart, Spinoza's neuentdeckter 
Tractat u. s. w. Gotha 1866; R. Avenarius, Ueber die beiden erstenPhasoi 
des Spin. Pantheismus. Leipzig 1868; Car. Schaarschmidt , B. de Spinoza 
«Korte Verhandeling», etc. Amst. 1869. 

2) Mgns inziens kunnen dat slechts Italiaansche geweest zgn — aangezien 
er alle reden is voor het vermoeden, dat Sp. de overige, in het Latgn ge- 
schreven , toen nog niet voldoende verstond — en wel : De la causa , principia 
et uno, De Tinfinito, universo e mondi (1584) en D^li eroici furori (1585)« 


83 

Kabbalistiek baar huldigt 1); bovendien zijn z\j hem onge- 
tw^eld ten spoorslag geweest tot grondiger stadie van wis- 
en nataorkonde. 

Het kon niet lang duren of het zoo geheel veranderde gedrag 
van Morteira's besten discipel moest wel de aandacht trekken 
van zyne geloofsgenooten. „Hij werd zoozeer beheerscht door 
de liefde tot de waarheid" — zegt een zijner biografen 2) — 
»dat hij byna met niemand meer omgang hield. Doch, welke 
voorzorgen h^ ook nam om de anderen uit den weg te blijven , 
9r zgn gelegenheden bg welke een fatsoenlijk mensch geene 
<^tinoeting vermqden kan, welk gevaar er ook in moge 
«chuilen. 

«Onder de jonge lieden, die zich het meest beijverden om 

^orkeer met hem aan te knoopen» waren twee jonge mannen, 

<ue hem, onder het voorwendsel, dat zij zijne meest vertrouwde 

^^enden  waren,  bezwoeren,  hun  zijne werkelijke gevoelens 

^^xibaar  te  maken.  Zij  hielden hem  voor,  dat  hij van hun 

^&iit  niets te vreezen had, hoe zijne meeningen ook mochten 

^^iden;  immers hunne nieuwsgierigheid had geen ander doel, 

d«3i tot heldere inzichten te geraken , waar zij zelve twijfelden. 

3,De jonge Spinoza,  verwonderd over eene zoo weinig ver- 

^^^^^hte  toespraak,  bleef eenigen  tijd zwijgen; doch eindelijk 

2^<2h door  hun  aanhouden  gedwongen ziende iets te zeggen, 

^^^^8 h^ er hun al lachende op, „dat zij immers Mozes en de 

^xrofeten  hadden, ware Israëlieten, die over alles hadden be- 

^ist Die konden zij volgen , zoo zij oprechte Israëlieten waren." 

„AIb  ik  hen  geloof moet  schenken,"  antwoordde een der 

jongelieden,  „dan  zie  ik  niet  in,  dat  er  eenig onstoffelijk 


1) Zie Franck, La Cabbale. (Paris, 1843) p. 159, 180, 213. 

^) Lucas.  Bajle  en  Colerus geven ons betreifende Spinoza's afschearing 

de synagoge niet de minste inlichtlDgen. Naar mg voorkomt heeft Lucas 

^^ irel geen stenographisch verslage maar toch een in alle hoofdzaken juist 

^ betrouwbaar verhaal bewaard van de gebeurtenissen, die aan den banvloek 

^^Hkraf gingen.  Waarschijnlijk  heeft Spinoza in lateren tgd meermalen aan 

MlUe vrienden  deze  belangrijke episode uit zgn leven medegedeeld. In het 

t>tob>kolboek der gemeente is daaromtrent niets te vinden. 


84 

wezen bestaat, noch dat Grod onlichamelijk is, noch dat de 
ziel onsterfelijk is, of dat de Engelen werkelijke wezens zijn. 
Wat dunkt u daarvan," vervolgde hij, zich tot Spinoza wen- 
dende: ^heeft God een lichaam? Bestaan er Engelen? Is de 
ziel onsterfelijk?" 

„Aangezien er niets onstoffelijks of onlichamelijks in de 
Schriffc voorkomt/' zeide de aangesprokene, „beken ik, dat er 
niets tegen is om aan te nemen, dat God een lichaam heeft, 
en dat te minder, omdat God groot is, zooals de koninklijke 
zanger spreekt. 1) Het is echter onmogelijk, zich iets groots 
voor te stellen zonder uitgebreidheid, en daaraan verbindt 
men onwillekeurig de gedachte van lichamelijkheid. Wat de 
geesten aanbetreft, zooveel is zeker, dat de Schrift hen niet 
beschrijft als werkelijke en blijvende wezens, maar eenvoudig 
als schimmen, die Engelen genoemd worden, omdat God zich 
van hen bedient om zijn wil kenbaar te maken. 2) Zij zijn onzicht- 
baar, wegens hun ijlen en doorzichtigen aard, die slechts 
waargenomen kan worden, zooals men beelden ziet in den 
spiegel, in den droom of in den nacht; zooals Jakob in den 
slaap de engelen zag opklimmen en afdalen langs eene ladder. 
En de reden, waarom wij nergens lezen, dat de Joden de 
Saduceeërs in den ban gedaan hebben, die niet geloofden aan 
het bestaan van Engelen, is deze, dat het Oude Testament 
nergens gewag maakt van hunne schepping. Wat de ziel aan- 
gaat, het woord ziel wordt overal gebruikt om het leven, dat 
wat leeft, aan te duiden, 't Is dus onnoodig om naar gronden 
te zoeken , waarop hare onsterfelijkheid steunen kan. Het tegen- 
deel echter blijkt op honderd plaatsen en niets zou gemakke- 
lijker te bewijzen vallen; maar 't geeft geen pas hier daarover 
te spreken." 

„Het weinige, dat gij er van zegt,'' hernam een der vrienden , 
„zou zelfs de meest ongeloovigen kunnen overtuigen. Maar, 
voor uwe vrienden is dat nog niet genoeg: zij verlangen iets 
dat stelliger is , en het onderwerp is te belangrijk om er licht- 
vaardig over heen te loopen. Voor 't oogenblik willen wij ons 


1) Psalmen 48:2. 2) liyy§Ao^ = bode, afgezant 


f 


85 


W 


slechts voldaan honden , onder voorwaarde , dat gij het gesprek 

een andermaal hervatten wilt." 
„Spinoza, die niets liever zag dan dat er een einde kwam 

aan het onderhond, beloofde alles wat zij maar wilden; doch 
jdn het vervolg vermeed hij zorgvuldig elke gelegenheid die 
-sg zochten  om het weder aan te knoopen. Inziende, dat de 


nnenachelijke nieuwsgierigheid slechts zelden goede bedoelingen 
eefty  bestudeerde  hij  het gedrag zijner  „vrienden". En hij 
vond daarop zooveel aan te merken, dat hij den omgang met 
afbrak en niet meer met hen wilde spreken. 
, Zijne  „vrienden",  bemerkende  van  welk  voornemen  hij 
ger ging, stelden zich in den beginne tevreden met daar- 


ver onder elkaar te gi'ommen, in de meening, dat het hem 
echts te doen was , om hen op de proef te stellen. Doch, toen 
g alle hoop vervlogen zagen om hem te buigen, zwoeren zij 
ich te zullen wreken. Om dat met meerdere zekerheid te doen , 
•nnen z\j hem zwart te maken in de oogen des volks. Zij 
iden uit , „ dat het verkeerd was te gelooven , dat de jonge 
Ipinoza eenmaal een steunpilaar der synagoge zoude worden; 
t het er veel meer op leek, dat hij het geloof der vaderen 
a verwoesten, daar hij niets dan haat en verachting koesterde 
oor  de wet van Mozes; dat zij, op aanraden van Morteira, 
omgang hadden gezocht , doch dat zii weldra uit zijne ge- 
rekken hadden gemerkt, dat hij een goddeloos mensch was; 
t rabbi Morteira, hoe geleerd hij ook zijn mocht, zich ver- 
e  en zich  grootelijks  bedroog  met zóó goed over hem te 
enken; dat zelfs zijn voorkomen hun reeds vrees aanjoeg." 

Dit gerucht I in alle stilte uitgestrooid, werd weldra alge- 
een bekend, en toen zij de gelegenheid schoon zagen om het 
eer onder de aandacht te brengen, deden zij bericht aan de 
Wgzen der Synagoge 1), die zij zoozeer tegen hem opzetten, 
^^t er weinig aan ontbrak, of de beschuldigde was ongehoord 
veroordeeld geworden. 

„Nadat  de  eerste  opwelling  van  toorn  wat gezakt was, 
ontving  onze  Baruch  bevel voor hunne  vergadering te ver- 


1) de Chachamim. 


84 


wezen bestaat, noch dat God onlicham 
ziel onsterfelijk is, of dat de Engelen w< 
Wat dunkt u daarvan/' vervolgde hij, z 
dende: ^heeft God een lichaam? Bestaa 
ziel onsterfelijk?'* 

^Aangezien  er  niets  onstoffelijks  of 
Schrift voorkomt/' zeide de aangesproken 
niets tegen is om aan te nemen, dat Go 
en dat te  minder,  omdat God groot is, 
zanger spreekt. 1) Het is  echter onmogc 
voor  te  stellen  zonder  uitgebreidheid, 
men  onwillekeurig  de  gedachte  van lid 
geesten  aanbetreft, zooveel is zeker, dal 
beschrijft als werkelijke en blijvende wo 
als schimmen, die Engelen genoemd wo 
van hen bedient om zijn wil kenbaar te m 
baar,  wegens  hun  ijlen  en  doorzicht 
waargenomen  kan  worden,  zooals  m 
spiegel, in den  droom of in den na( 
slaap de engelen zag opklimmen en i 
En  de  reden,  waarom  wij  nergen 
Saduceeërs in den ban gedaan hebb 
het  bestaan  van  Engelen, is deze 
nergens gewag maakt van hunne t 
gaat, het woord ziel wordt overal 
wat leeft, aan te duiden, 't Is dv 
te zoeken, waarop hare onsterfel 
deel echter blijkt op honderd p^ 
lijker te bewijzen vallen; maar 
te spreken/' 

„Het weinige, dat gij er var 
„zou  zelfs  de meest ongeloo* 
voor uwe vrienden is dat no- 
dat stelliger is, en het ondo 
vaardig over heen te looper 


1^ 


2)x 


87 

niet te redeneeren viel — slechts dit, „dat al hun misbaar 
hem slechts tot medel\jden bewoog; dat hij gaarne ja en amen 
wilde seggen op de beweringen van zóó goede getuigen, als 
men meende onwraakbare getuigenissen noodig te hebben." 

„Toen Morteira vernam, in welk gevaar zijn leerling ver- 
keerde» snelde hij terstond ter Synagoge; en, plaats genomen 
hebbende onder de rechters « vroeg hij hem af „of hij de goede 
voorbeelden, welke h\j hem gegeven had, misschien had ver- 
geten? Of xijn verzet soms de vrucht was van de zorg, die 
hij aan zijne opvoeding had besteed? Of hij niet vreesde te 
vaUen onder de handen van den levenden God? Dat het schan- 
daal reeds groot was, doch dat er nog tijd was voor berouw/' 
^ Nadat Morteira al zijne welsprekendheid had uitgeput 
zonder de flinkheid van z\jn' leerling aan het wankelen te 
brengen, nam hij een geduchter toon aan, en drong hem, als 
Hoofd der Synagoge, te kiezen tusschen het berouw en de 
straf, met de bedreiging , dat hij hem in den ban zoude doen , 
zoo hij niet terstond teekenen gaf van boete en berouw. 

, Zonder  zich  in het minst te  ontzetten,  antwoordde zijn 

leerling,  „dat h\j zeer wel bewust was van het gewicht van 

een dergelijk dreigement ; doch dat hij , in ruil voor de moeite, 

^elke Morteira zich gegeven had om hem in te wijden in de 

fiebreenwsche  taal,  dezen  gaarne  wilde onderrichten in  de 

JQiste w^jze  van den ban uit te spreken." Vertoornd in den 

^Oogsten  graad»  braakte daarop de rabbijn  al z\]n gal over 

hetn uit, sloot, na eenige koele verwijten de vergadering, en 

^^^rliet  de  S3magoge,  zwerend,  dat  hij  slechts zoude terug 

^omen  met den banbliksem in de hand. Want, hij hield zich 

^^^^Uig  overtuigd,  dat zijn  leerling den moed zou missen om 

banvloek af te wachten.'' 1) 


2gn deze gebeurtenissen werkelijk, zooals wij reden hebben 
veronderstellen, voorgevallen in den loop van het jaar 1653, 
^^-n is het jammer, dat geen van Spinoza's tijdgenooten de 
^^i^te heeft genomen ons mede te deelen, hoe dit alles werd 

I) Tot zooyer voor *t oogenblik Lucas. 


88 

opgevat in den familiekring van den jeugdigen wijsgeer, binnen 
het Opregt Tapeythuys? Ongetwijfeld is zijne verhouding tot 
zijn' vader, tot zijne zuster en zijn' zwager eene andere ge- 
worden dan voorheen het geval was. Is misschien de deur der 
ouderlijke woning voor den afvallige gesloten? Wy weten het 
niet; doch iets van dien aard wordt waarschijnlijk, door het- 
geen daarop weldra volgde. Want, toen Baruch's vader, de 
oude Michaël d'Espinoza op 30 Maart 1654 overleed, en te 
Ouderkerk ter aarde besteld was 1), onstond er twist tusschen 
de erfgenamen over zijne nalatenschap. 

„ Toen men de erfenis zou gaan deelen ," zoo meldt Colerus , 
, zochten zijne zusters'' — lees: zijne zuster Rebecca en zijn 
zwager de Casseres — „hem uit te sluiten, en niet tot de 
deeling toe te laten 2). Doch hij dwong hen daartoe langs 
gerechtelijken weg. Toen men echter aan het deelen zoude 
gaan , liet hij hun alles behouden , voor zich zelven slechts een 
goed bed vorderend, en een daarbij behoorend behangsel'' 
(gordijn). Een ander berichtgever (Lucas) schrijft: „van zijn 
vader erfde hij niets, dan eenige verwarde handelszaken. 
Maar diegenen onder de Joden, met welke de goede man 
handel had gedreven, bemerkende dat zijn zoon niet de man 
was om zich met hunne bedriegerijen op te houden, bemoeie- 
lijkten hem derwijze, dat hij hun liever alles behouden liet, 
dan zijne rust op te offeren aan eene onzekere hoop." 

Na deze blijken van onbaatzuchtigheid keerde onze jonge 
wijsgeer voor goed den rug toe aan z\jne familie en het geheele 
Jodendom.  Al was zijne uittocht uit Israël nog niet door een 


1) Grafsteen te Ouderkerk : S^ do bemaventurado Michael D. Ëspinoza que 
fo em 10 D. Nisan A9 5414. 

Ik meen er hier op te moeten livijzen, dat de Hr. De Gastro enDr. David 
Eanlinann (in zgne noten op den katalogus van Sp.'s bibliotheek) de Joodsche 
ttjdrekening van de grafsteenen op verschillende w^jze interpreteeren. Soms 
loopt het verschil over eenige weken. Ik achtte het wenscheiyk mtj aan den 
eerste te houden, onderwgl ik tevens de inscripties afdruk, welke ieder in 
staat stellen den juisten datum te berekenen. 

2) Dit bericht kan naar mij voorkomt niet juist z^jn, tenz^' de gebeur- 
tenissen werkelijk op elkander zgn gevolgd zooals ik ze heb voorgesteld. 


89 

kerkelijk besluit bezegeld, al hoopte men nog langen tijd den 
Teelbelovenden jonkman op de een of andere wijze tot het 
^loof der vaderen te kunnen terug brengen , voor hem zei ven , 
"geinig geneigd als hij was tot veinzen en konkelen, moet het 
"^^ast gestaan hebben, dat hiermede de laatste banden, welke 
em aan zijne geloofsgenooten bonden, onherroepelijk verscheurd 
Onwillekeurig dringt zich hier de vraag aan ons op, 
^fcot wie hij zich na deze scheiding gewend heeft? Immers, hij 
"^^erstond geen ambacht; en was het over het algemeen in dien 
^ijd lastig, alleen door kennis aan den kost te komen, gjjne 
ennis leende zich daartoe al bijzonder slecht. 

Wij  hebben  een bericht daaromtrent,  dat wij geheel ver- 
rouwen,  ook  al bleef ons de berichtgever onbekend. „Wijl 
pinoza"  — zoo  zegt hij  —  „nu niet wist hoe hij aan den 
08t  zou  komen,  hield  hij  zich zeer  vroom  en ging tot de 
-^-doopsgezinden ,  welke  hem  geld  en  onderhoud  verschaften, 
ndat zij overtuigd waren, dat het onwaar was, dat Spinoza 
e wonderlijke en booze meeningen aankleefde. In 't bijzonder 
er enkele,  die zeer gemeenzaam  met hem omgingen, 
■A» daar zij op bepaalde tijden samenkomsten hielden, waarin 
ij  vryelqk met elkander spraken over godsdienstige en wijs- 
gerige aangelegenheden,  had  hij  deze  tot  zijne  bijzondere 
^^voelens overgehaald." 1) 
Daargelaten  de  onwelwillende  gezindheid,  welke in  deze 
oorden doorstraalt , is er in het gezegde , op zich zelf reeds- 
^>ogst waarschijnlyk , niets dat strijdt tegen hetgeen wij met 
kerheid weten. En wij mogen gerustelijk aannemen, dat de 
ep  van  vrijzinnigheid  en humaniteit, welke van de Doops- 
^^inde  CoUegianten  binnen  Amsterdam  uitging,  ook  onzen 


1) Woorden Tan den ouden man in de herberg ede Bremer Hopman» tot 

Stolle (S. 486). Dit merkwaardige bericht zal men in zgn geheel, 

^^fiO(^ de mededeelingen van Jan Rienwertsz. jr., aan denzelfden reiziger, 

^'fiiBr de  belagen  vinden.  Met het hier gezegde stemt overeen het bericht 

^ Lucas, luidende: «Le pen d*habitnde qnMl avait depnis qnelqne temps 

&tec les Jüifs, Tobligeant d'en faire avec les Ckrétiens,* etc. en zelfs dat 

bg Cdems (HolL herdruk, blz. 6. 7) ofschoon deze de zaken niet in het 

jiusfte verband brengt 


90 

Spinoza moet ter oore gekomen zijn. Het is niet onmogel^k, 
dat hij reeds in de dagen , die aan zijn breken met de Synagoge 
vooraf gingen, hetzij uit nieuwsgierigheid, hetz\i op aanraden 
van een* doopsgezinden vriend , wel eens eene enkele vergadering 
dezer verdraagzame lieden heeft bijgewoond. Vóór w\j echter 
den lezer in dezen kring kunnen binnen leiden is het wenschelijk , 
om verwarring te voorkomen , eerst zijne geschiedenis als Jood 
— al was het nog slechts in naam — tot het einde toe te 
vei*volgen. 

Had Morteira verwacht , dat zijn gewezen discipel den moed 
en vastheid van karakter zoude missen om den banvloek met 
ziine ontzettende gevolgen af te wachten , h\j vond zich deerlijk 
bedrogen. „Mocht hij ook goed ingelicht zijn over het groot 
verstand van zijn leerling, diens moed sloeg hij veel te gering 
aan.*' 1) Stellig heeft de Joodsche kerkeraad den jeugdigen 
denker nog verschillende malen voor zich geroepen ; op allerlei 
manieren is er beproefd den jongen geleerde af te brengen 
van zijne „verderfelijke** meeningen; men hield hem voor, in 
welken „afgrond** hij op het punt stond zich te werpen; men 
bood hem, naar gemeld wordt, zelfs een groot jaargeld 2) aan , 
indien hij in het Jodendom bl\jven, en, al was het slechts voor 
het oog der wereld, de gebruiken van het geloof der vaderen 
houden wilde 3): doch niets was in staat zijn karakter aan 
het wankelen te brengen of hem z^ne meeningen te doen ver- 
loochenen. 

Is het misschien na den afloop van het laatste verhoor 
geweest, toen, wat men natuurlijk zijne „halsstarrigheid" 
noemde,  ten  duidelijkste gebleken was, dat een zeloot onder 


1) Ik volg hier Lucas, ofschoon niet letterlijk. 

2) 't Zelfde heefk hg (Spinoza) dikwils zoo aan zgnen huisheer, als aan 
andere betuigd, voorgevende dat voornoemde pensioen tot 1000 galden vast- 
gesteld was, dog hg voegde altoos daarbg, dat hg om geen 10000 galden 
met zoodanigen huik ter Synagoge wilde gaan, overmits hg waarheid zogt, 
en geen schgn. (Coleras, herdrak, blz. 7). 

3) Eerste bericht over dit feit bg P. Bajle; vervolgens hetzelfde bg Jan 
Rieuwertsz. jr. , eindelgk omstandiger bg Coleras. 


91 


^jne geloofflgenooten den jongen man in de duisternis van den 
.^vond  voor  de  poort  der Synagoge opwachtte, en door een 
^diolkstoot een einde trachtte te maken aan het leven van den 
gevloekten renegaat"? Het is zeer wel mogelijk; doch hetzij 
it nu,  hetz^  't eerst  later  gebeurd is 1), Spinoza had het 
evaar zien  aankomen,  zoodat,  door eene vlugge beweging 
et wapen  z\jn  doel  miste,  en slechts zijne kleederen door- 
rde.  Naar  bericht wordt 2) gaf dit vooral hem aanleiding 
m  een  eindweegs  buiten  Amsterdam,  aan  den  weg  naar 
derkerk, bij iemand te gaan inwonen. 
Zoo waren dan alle aangewende pogingen vergeefsch gebleken , 
^n had Spinoza ondertusschen den leeftijd bereikt, waarop men 
on verwachten , dat hij als man wist wat hij wilde. Op grond 
n al het voorgevallene, en stellig ook, omdat het gezag in 
e . kleine  gemeente  diende gehandhaafd te blijven , werd nu 
et tydstip bepaald, waarop men den banvloek over hem uit- 
"preken ,  hem  uitwerpen  zou  uit de gemeente. Vooraf werd 
em  daarvan  bericht  gezonden.  „Weizoo**,  zou  hij  gezegd 
ebben tot den man , die hem de boodschap bracht, ,}men dwingt 
ij  tot  niets,  dat  ik  ook  uit mij zelven niet zoude gedaan 
ebben, hadde ik niet gevreesd voor het schandaal. Maar, als 
len toch niet anders wil, dan ga ik met genoegen den weg 
3Py  die  voor mij  open  ligt, en troost er mij mee, dat mijne 
ttocht onschuldiger is , dan die van de Israëlieten uit Egypte , 
=:2tfBchoon ik al even weinig weet, waarvan ik in 't vervolg zal 


1) Te?6igeefis heb ik de  boeken  van  Mjne  Heeren van den Gerechte 
de deze jaren doorgezocht om over den aanslag iets naders te ver- 

. Het is dan ook niet waarschgnlgk, dat Spinoza de zaak aangegeven 

bg  het gerecht  Inmiers, dan waren hem allicht de doorboorde klee- 

afjgevorderd als bewijsstukken  — welke hjj echter na 1670 in den 

nog bezat 't Is echter waarschgnlijker dat P. Bayle, die meldt, dat 

aanslag gepiep werd, toen Sp. op een avond uit den Schouwburg kwam, 

iljjk heeft In dat geval moeten wq hem na 't uitspreken van den banvloek 

ien. 

2) Bericht bg Colerus, dat ik niet erg vertrouw, wjjl het nergens beves- 
*^i^ wordt Is er al iets van waar^ dan moet Spinoza even buiten de poort, 

^^V)g onder den rook der stad  gewoond  hebben, zoodat niets hem belette 
dagdgka binnen de moren te verkeeren. 


92 

moeten leven, als zij. Want ik" — zoo voegde hij er ironisch 
bij — „ heb niemand iets ontnomen , en hoe onrechtvaardig 
men mij ook moge behandelen, ik kan er mij op beroemen, 
dat men mij niets te verwijten heeft." 1) 

Wij mogen vertrouwen , dat zich op den bepaalden dag , den 
zesden der maand Ab van het jaar der Schepping 5416, 
d. w. z. op Donderdag, 27 Juli, 1656 eene breede schare 
verzamelde in de Sjmagoge. Toen de ure gekomen was , traden 
de rabbijnen Saul Levi Morteira , en Izaak Aboab — Menasseh 
ben Israël vertoefde toen ter tijd te Londen -^ met ernstige, 
bedroefde gezichten het gebouw binnen; een hunner besteeg 
het bidgestoelte 2), en las de zwijgende menigte den volgenden 
banvloek voor: 

„De Heeren van den Kerkeraad doen u te weten, hoe zij, 
sedert langen tijd kennis hebbende van de slechte meeningen 
en werken van Baruch d'Espinoza , hem op verschillende wegen , 
en door beloften, poogden terug te brengen van zijn slechten 
weg , en , hem niet kunnende genezen , maar integendeel dage* 
lijks meerder kennis krijgende van de afschuwelijke ketterijen 
die hij deed en leerde , en de ontzettende daden , die hij beging j 
waarvan zij vele geloofwaardige getuigen erlangden , die spraken 
en getuigden in tegenwoordigheid van gezegden Espinoza, 
waardoor hij overtuigd werd. Toen dit alles in tegenwoordig- 
heid der H. H. Chachamim 3) onderzocht werd, besloten zij, 
met hun goedvinden, dat gezegde Espinoza zou gevloekt en 
gebannen worden uit het volk van Israël, gelijk zij thans in 
banvloek stellen en met den volgenden banvloek doen: 

Met het oordeel der Engelen en de uitspraak der Heiligen 
vloeken, bannen, verwenschen en vervloeken wij Bamch 
d'Espinoza, met toestemming van den gezegenden God en 
geheel deze heilige gemeente, voor de Heilige Boeken der 
Thora en de 613 voorschriften welke daarin geschreven staan^ 


1) Lucas. 

2) Colerus  schrijft;  dat  Izaak  Aboab,  Lucas dat Morteira het was. Ik 
durf uict beslissen. 

3) De opperrabbijnen, Morteira en Aboab. 


93 

xnet den banvloek, waarmede Jozua Jericho vloekte , met de 
erweDschingen , waarmede Eliza de kwajongens verwenschte, 
n met alle vervloekingen welke in de wet geschreven zijn. 
'XT'ervloekt zij hij bij dag, en vervloekt bij nacht, vervloekt in 
^ijn liggen en vervloekt in zijn opstaan , vervloekt in zijn 
tgaan en vervloekt in zijn ingaan; nimmer moge de Heer 
em vergeven, en voortaan de woede des Heeren en Zijnijver 
p dezen mensch branden, en hem opleggen alle de vloeken, 
schreven in het boek dezer wet. En de Heer zal zijn naam 
erdelgen van onder den Hemel, en de Heer zal hem uitstooten 
verderve uit alle de stammen Israëls, met al de verwen- 
^hingen van 't firmament, geschreven in het boek dezer wet. 
^ gij • verkleefden aan den Heer uwen God , blijft heden allen 
^>eliouden ! 

Wij waarschuwen , dat niemand hem mondeling mag spreken, 
bij geschrifte , niemand hem eenige gunst bewijzen, niemand 
xider  één  dak  met hem  verblijven,  niemand op vier ellen 
^stands  van hem,  niemand  eenig geschrift lezen, door hem 
«maakt of geschreven." 1) 


De  man,  op  wien dezen „bliksem der verdoemenis" werd 

^dergeslingerd,  was  — tot zijn geluk — bij dat alles niet 

^-^sgenwoordig.  Waarom  zou  hij  ook?  Immers,  toen  hij  het 

itste  aanzoek  tot terugkeer van de hand wees, was daar- 

-ede de scheiding onherroepelijk geworden , 2) en 't was stellig 

'^^^noodig, zich bloot te stellen aan de woede van het gepeupel. 


1) Ik vergeleek den Port tekst door ran  Vloten in 't Supplementum 

met het oorspronkelijke stuk in het gemeenteprotokol: het is 

eensluidend,  bebalye dat in *t origineel nog meerdere afkortingen 

doorkomen. De letters D.  B. moeten stellig verklaard worden als Dios 

^eiiditfco,  en niet — als bjj Van Vloten — met «tribunali Ecclesiastico.» 

Men vergeiyke de Banformole in het boek ^o/6o (Bimini 1526; of Venetië 

^567,  foL  144)  die in verschillende opzichten overeenstemt. De vertaling 

^bnran, bQ Colems blz. 16, is vr^j nauwkeurig. 

2) Golerus verzekert, dat Spinoza afschrift van den banvloek heeft ont- 
TaDgen. WaarschlJDlfik lijkt het mg niet *tls opmerkelQk, dat Lucas hier 
ook bg algemeenheden bljft, en geen woord betreffende den inhoud weet 
te melden. 


IV. 


De Collegianten. 

De bijeenkomsten der CoUegianten. binnen Amsterdam , in 
1648 schijnbaar gestaakt , begonnen in September van het jaar 
1650 wederom de aandacht te trekken van den kerkeraad. 
Opnieuw was het Comelis Jansz. Moorman op de Lindengracht, 
die zijn huis voor de vrienden openstelde; dddr kwamen zij 
den eenen Zondag, 's avonds ten vijf of zes uren, bij elkander 
met het gewone doel: het lezen en vrijelijk verklaren van een 
gedeelte der H. Schrift; op den volgenden Zondag vergaderden 
zij — stellig om minder in het oog te loopen — „opdeBLaer- 
lemmerdijck bij het pleijn, ten huyse van een Engelsman» 
daer deselve syde een cruydenierswinckel is." 1) Zooals van 
zelf spreekt ging spoedig daarop eene commissie uit den 
kerkeraad naar Burgemeesteren, opdat deze de vergaderingeii 
der „nieuwe dwaalgeesten " mochten verbieden; zoo welwillend 
mogelijk ontboden Amsterdams burgervaderen de leiders op 
't Stadhuis, die — volgens mededeeling van burgemeester 
Oetgens van Waveren 2) — in 'teerst „hadden gesocht sich 
te excuseeren> maar ejmdelyck soo eenigermate aengenomen 
haer naer 't goedtvinden van de E. Heeren te reguleeren", en 
dus opnieuw de bijeenkomsten gedurende eenigen tijd staakten. 

Comelis  Jansz.  Moorman,  geboren in het jaar 1600 en te 


1) Protokollen van den Kerkeraad, Vol. VIII; vergaderingen van 22 en 
29 Sept. 1650. 

2) Protokol i^id. op C en 27 Oct. 1650, 


96 

Amsterdam op 5 Juni 1670 overleden 1) heeft wel jaren lang 
z^n huis voor de vergaderingen der CoUegianten beschikbaar 
gesteld, doch schijnt overigens weinig bekend te zijn geworden. 
Altemet mag hij ook zijn rol wel eens opgezegd hebben, doch 
tot de belhamels onder de nieuwlichters heeft hij niet behoord. 
De eigenlijke leiders der Amsterdamsche CoUegianten waren 
Daniël van Breen, Adam Boreel, en Galenus Abrahamsz. 
de Haan. 

Van Breen was naar men wil in 1594 te Haarlem geboren 2), 

en behoorde in 1618 en 1619 tot de ^verigste studenten inde 

godgeleerdheid en de warmste vereerders van Episcopius. Als 

aecretaris volgde hij zijne Remonstrantsche leermeesters naar 

de Dordtsche synode. Na de veroordeeling der Remonstranten 

vertoefde h^ eenigen tijd te Straatsburg , waar h^ het gevoelen 

^an Schwenkfeld betreffende het Godsrijk omhelsde 3). In 1621 

^  Haarlem  teruggekeerd,  hield  hij  nog een tijdlang tot de 

^^monstranten , doch langzamerhand veranderden zijne gevoelens 

Scheel  van  de hunne, en eindelijk stond hij op het stuk van 

^  bekleeden  van  overheidsambten  en de weerloosheid geheel 

^^n de  zijde  der Doopsgezinden. Daarbij  deed hij zich door 

^oord en geschrift kennen als een voorstander van het geloof 

.n het duizendjarig ryk van Christus op aarde, een gevoelen, 

>t, steunend op de voorspellingen in de Schrift en de grootsche 

S^l>eurtenissen ,  waardoor  de  tijden  zich  kenmerkten,  in de 

^^ ventiende eeuw zeer vele uitstekende koppen op hol gebracht 

l^^eft. Hij vestigde zich later te Amsterdam , waar hij al spoedig 

kennis  aanknoopte  met den  geleerden  Zeeuw Adam Boreel, 

1) Benthem, Holl. Eirch- und Schalenstaat (1698; I, 895. Na zijn dood 
^©rschenen : Alle de na-gelaten Schriften , handelende van Goddelycke Zaecken. 
-^^st Jan Rieuwertsz. 1671. in fol. 

^) Voor de biografie volg ik Van Slee, De Rijnsbarger CoUegianten. 1895» 

**•   135,  vlgd. ,  maar  deze  eerste mededeeling schijnt mg aan bedenking 

^^^erhevig. Want volgens 'tKerkel. Proclamatieboek (Amst. Archief. N° 456) 

^^d  op 23 Augnstus 1641 in het huwelijk: Daniël van Breen van Middel- 

^'"^h,  plaetsnijder,  out 42 jr,  woon.  op  de  Anjeliersgraft,  met Maria 

^^«cfcop  van  Amsterdam,  out 35 jaar op de Breestraat. Denkelijk is hg 

^^ïelfde, en moet in dat geval te Middelburg in 1599 geboren zijn. 

3) Een zgner boelges loopt over « de hoedanigheid van het rgk van Christus ». 


Heer van Duynbeke. 1) Deze , in 1603 te Middelburg nit een 
aaBzieclijk geslacht geboren , was zeer ervaren in de He- 
breeawsche, Grieksche en LatijnBcbe talen, en daarbij een 
zonderling man. Men wil, dat hq in zijn jeagd zooveel geld 
had verspild in alchioiistische onderzoekingen, dat hij vrijwel 
aan lager wal was geraakt. Hij kleefde allerlei gevoelens aan, 
die van de heerschende afweken. De kerk was, volgens zijn 
inzien, ontaard van den apostolischen eenvoud, en tot in den 
grond verdorven. Deelnemen aan de godsdienstoefeningen van 
zoo'n kerk achtte hij ongeoorloofd: wie 't met godsdienst en 
christendom ernstig meende , moest zich afscheiden , en in 
particnliere samenkomsten zijn troost zoeken, waar geenerlei 
belijdenis gezag had , vrijheid en gelijkheid konden gelden voor 
allen en alleen de H. Schrift bindende kracht toegekend werd. 
Deze inzichten zette hij in 1645 uiteen in een boek „Ad legem et 
testimonium", dat zeer veel tegenspraak uitlokte. Het gelakte 
Boreel ondertnsschen op verschillende plaatsen tal van aan- 
hangers voor zijne „kerk der oogluiking" te winnen; bet best 
slaagde hij hij de Amsterdamsche Doopsgezinden, zoodat de 
bezoekers van het in 1646 gestichte college zeer vaak als 
„Borellisten " werden aangeduid. 

De Amsterdamsche dichter en wijntapper Jan Zoet — die 
in zonderlinge gevoelens, zooals wij zien zullen, voor Boreel 
de vlag niet behoefde te strijken — bezong hem in een ge- 
dichtje , dat gedeeltelijk de moeite van het aanhalen wel 
waard is: 

Aen den Spraakgeleerden Adam Boreel. 

De Maar, die blies al overlaDg 

Al keek Atheen en Soma bang, 
U Lofbasain aan zeeven stroomen; 

Elk boog zich voor u groot verstand , 

En gaf u wetenschap de hand, 
Om met'er over 't Ueer te koomen. 

Manasse 2) staat teist^nd venet, 

En schrikt, als ho u van de Wet, 


1) Ik Tolg hier Van Slee , De Bijnsbnrger CoUegianten , biz, 138. 

2) Henasseh ben Isiaêl. 


97 

Met Moozi tong 1) zoo rond hoord spreekken 

Geen taal , hoe konstig in ons land , 

Geen wetenschap, of u verstand, 
Heeft hieraf eenig taal of teekken. 

De liefde huppelt op n tong, 2) 

En poogt de tweedragt, kort van sprong, 
(Waar 't mooglgk) uit'er stee te drijven 

Hoeft Pieter iet, men heelt de wond, 

Dat Jan niet vat, men laat terstond 
£en ieder bg het zgne blijven. 

JBij dit tweetal voegde zich al spoedig de laken verver Michiel 
^omans, te Rotterdam geboren, 3) en de doopsgezinde genees- 
heer Gtdenus  Abrahamsz.  de  Haan.  De  laatste, gedurende 
bijna  eene  halve eeuw de schrik en de nachtmerrie van alle 
^rechtzinnige  predikanten,  was  in vele  opzichten  een hoogst 
icrkwaardig man. Op den 8^^^ November 1622 te Zierikzee 
Doopsgezinde ouders geboren, 4)  ging hij op kosten van 
een  welwillend  begunstiger,  te  Leiden  in  de  geneeskunde 
sl^ndeeren,  waar  hij  op den eersten Maart 1645 den doctors- 
'bxtel verwierf. 5) Nadat hij zich als geneesheer te Amsterdam 
S^^estigd, en op 16 September 1646 met Saartje Bierens, de 
dochter van een doopsgezind leeraar, in het huwelijk getreden 
^'^ös, 6) werd hij in 1648 ook zelf tot leeraar of woordvoerder 
'^aji de Doopsgezinde gemeente — die er geen eigenlijke predi- 
kanten op nahield — aangesteld. 

J)oor zijne vriendelijke, innemende manieren, zijn meeslepende 
^welsprekendheid, zyn uitgebreide kennis en buitengewone ver- 
^^^*^^*i^zaamheid  veroverde  hij  al  spoedig veler hart. In aan- 


^) d. w. z. in 't Hebreeuwsch. 

^) Daarvan spreekt ook zgn tractaius de fratèrna religione, 
^t gedicht bj Jan Zoet, Werkken. 1675, blz. 55. 
^^ ^^) In de Pajboecken wordt op 16 Maart 1668 zgn tweede huwelijk met 
^^^beth van der Meersch gemeld. Hij stierf in Deo. 1687, en werd op den 
van die maand in de Nieuwe kerk begraven. 
"*> BL Schgn, Geschied, der Mennon. Holl. vert. 2^ druk, (1744) 11.574. 
^) Volgens de Series Medic. Amstolod. op 't Amst. archief. 
2^    ^^ De proclamatie van ondertrouw in 't Puyboeck op 16 Aug. 1646 geeft 
22 jr. ouderdom, wat waarschijnlijk onjuist is. 

7 


98 

raking gekomen met mannen als Breen en Boreel, die hem 
eene warme belangstelling, ja vereering inboezemden voor de 
beginselen der Rijnsburgsche CoUegianten , begon hij er al dra 
naar te streven, de geheele Doopsgezinde gemeente te Amsterdam» 
en de zustergemeenten in den omtrek op dezelfde leest te schoeien. 
Meer dan iemand anders heeft hij propaganda gemaakt voor 
de vrijzinnige opvattingen der Rijnsborgers : vandaar dat bij 
de hervormde predikanten niemand met zwarter kool stond 
aangeteekend. Het was hem tot gewoonte geworden het goede 
te aanvaarden, waar h^ het ook vond; daarom trof men heni 
niet alleen aan in de bijeenkomsten der Bijnsborgers te Am- 
sterdam en het dorp , waaraan zij hun' naam ontleenden , doch 
ook bij] elke nieuwe sekte, die hier ontstond of van elders 
overwaaide. Later werd het hem door zijn doopsgezinden 
ambtgenoot, den geneesheer L. Bidloo, kwalijk genomen „dat 
h^ so groot een gemeenschap- hielt met verscheyde lieden, die 
bij onse en andere gemeentens, wegens haer schaedelijcke 
gevoelens afgesondert waeren, of sich selÜB afgescheyden 
hadden, als daer waeren A. Boreel, C. Moorman, F. Knypery 
M. Coman, J. O. van Halmael, etc. met welcke h\j in heyme* 
l^cke of kleyne collegiën handelde van alle nieuws opkomende, 
en van out opgegravene gevoelens der Quakers, Chiliasten» 
Arrianen, Fhotinianen, Sabellianen, Socinianen, (Brownisten), 
etc., en het leed niet langh of veele der ledematen kregen 
daer mede smaeck in." 1) Zign ^ veren voor de gevoelens , die 
hij aankleefde, was oorzaak, dat weldra tweedracht in zijne 
gemeente ontstond, daar de oudere en stijfzinniger gemeente- 
leden niet voor de nieuwe richting te winnen waren. Met een 
anderen leeraar aan het hoofd — de man heette Samuel 
Apostool — scheidden zij zich af, niet zonder dat jaren lang 
een bittere strijd tusschen beide partijen gevoerd werd, 
waarin  geen  hunner  zich  de overwinning  kon toekennen. 2) 

Ook  buiten  Amsterdam trok het nieuwe college weldra de 


1) L. BidloO; Mennoos Kerck in en nyt Babel, etc. 1665 blx. 11. (Bibl« 
Tel. Bapt Amst N'» 742). 

2) Zie Schgn, Mennon. als boven. II, 574, rlgd. 


99 

AA^mdacht. In 1648 had de Amsterdamsche predikant Roelof 
Pi. eters, toen hij op de synode te Delft klaagde „over een 
ooXlege van Socinianen in zekere stad in Holland*', van den 
rEi.;pportear over die zaak nog ten antwoord gekregen, dat het 
d^^ckts een college van Rijnsburgers was , waarop de Magistraat 
d^3r hoofdstad reeds een paar jaar geleden orde had gesteld. 1) 
H^^ldra zou er op een anderen toon gesproken worden. 

3n het jaar 1653 toch richtten een zestal predikanten , gede«> 
p^Di^^^eerden van de Zuid- en Noord «Hollandsche synode , namens 
k'CB.iiine vergadering eene remonstrantie aan de EdelMogende 
S^seren Staten van Holland en West-Friesland, aangaande de 
b:^j eenkomsten der Socinianen en 't drukken en verkoopen van 
k^o^nne boeken. Daarin werd betoogd, dat er onder alle moge* 
IgJke ketterijen geen enkele erger was dan de dwalingen der 
S-<=x;inianen ; dat deze lieden alle Christelijke leerstukken ver- 
erpen, het geheele geloof ondermijnden, en de Christelijke 
kenleer vervingen door een Heidensche zedenkunst; dat zq 
rtrapt arglistig, stout en hoo vaardig, opgezwollen door 
van eigen gerechtigheid en ingebeelde volmaaktheid, 
3 waren van lastering tegen God en zijn heilige waarheid: 
nschen, die de drieëenheid voor een driehoofdig monster, 
verzinsel van den Antichrist uitscholden, en spotten met 
vereeniging der twee naturen in Christus; die de H. Doop 
v^jrlaagden tot een kinderspel, het H. avondmaal tot een 
^^^^^chtelooze ceremonie; die met recht halve Turken genoemd 
berden en hunne leer de slimste van alle ketterijen. Verder 
^^^^kten zij er op. dat door deze lieden, die ook in onze 
pi'ovinciën hun zaad begonnen te zaaien , de gemoederen werden 
"^«roiitrust , de kerk gevaar liep van scheuring, en de waarheid, 
ndie als een zuivere maagd rein moest bewaard worden, in 
perykel kwam van schendinge." Wel hadden alle predikanten 
en professoren hunne pennen gereed om den schadelijken invloed 
decer geestdrijvers tegen te getan , doch dat was niet voldoende, 
vraarom zig Hunne G-root Mogenden verzochten „deze Vossen, 
^e de Wijnbergen verderven, te willen tegengaan en in toomen, 


1) Van Slee, De Sjjnsb. CoUegianten. blz. 143. 


100 

en de kerk van het gevaar van verleiding bevrijden." Nadat 
nog op het groote kwaad gewezen was, dat ontstaan kon uit 
de gedrukte werken dezer Nieuwlichters, eindigden de afge- 
vaardigden hun vertoog met de woorden : ^Derhalven versoecken 
ghedienstelijck uwe Eed. Groot. Mog. Dienaren, de Gedepu- 
puteerden des Suydt- en Noort-Hollandtschen Sjmodi uyt den 
naem derselver, dat tpch in tijts dit quaet werde tegen gegaen, 
dat tegen haer personen ordre mach gestelt worden, dat haer 
conventiculen en Boecken verboden, dat de Perssen en Drucke- 
rijen met die vuyligheyt niet besmet, en dat de Winckels van 
snlck een schadelijcke Koopmanschap gesuyvert worden. Wg 
vertrouwen dat u Eed. Groot Mog. dien wij weten niet meer 
ter herten te gaen als de eere Gods, en welstant van syn 
Eercke, de voor-genomene resolutien eenmael sullen in 't werck 
stellen, en dit groot quaet weeren.'* 

Heeren Staten vroegen daarop 't advies van de Professoren 
in de Theologie te Leiden , dat op den derden April 1663 door 
Jacobus Triglandius, Abraham Heidanus en Joannes Coccejus 
gegeven werd, en waarin met niet minder gepeperde termen 
tegen de Socinianen te velde getrokken werd dan in het ver- 
toog der predikanten. 

De Staten vaardigden dus den negentienden September 
van hetzelfde jaar een zóó scherp plakkaat uit tegen de aan- 
hangers der gevreesde sekte, dat het nauwelijks te begrijpen 
valt, van waar deze den moed ontleenden, voort te gaan alsof 
er niets gebeurd ware. Immers , wie de Sociniaansche dwalingen 
hier te lande invoerden, gemeen maakten of in samenkomsten 
uitzaaiden, zouden „als lasteraars van Gods Heiligen Naam en 
perturbateurs van de gemeene ruste*' voor de eerste maal uit 
den lande gebannen, voor de tweede reis „arbitralicken naer 
exigentie van saecken gestraft ende gecorrigeert worden''; de 
drukkers van Sociniaansche boeken, in welke taal ook, zouden 
voor de eerste maal het recht verliezen hunne nering voort te 
zetten en eene boete beloopen van drieduizend gulden; de 
boekverkoopers , die ze verkochten, eene boete verbeuren van 
duizend gulden, waarvan de eene helft zou ten goede komen 
aan den Heer Officier, de andere helft aan de armen. Tevens 


101 

erd gelast, dat ieder, die voorraad van zoodanige geschiiften 
deze binnen  drie  dagen moest inleveren, wederom op 
geldelijke straffen. 1) 


Zoo  hadden  dan  de  kerkelijke  brandklok*laiders  hun zin 

S^kregen;  en  men  begrijpt van zelf, tegen wie dit plakkaat 

hoofdzakelijk  gericht  was.  Edoch,  wie zich lieten intoomen, 

jLe  Amsterdamsche  Collegianten  niet.  Reeds  in  het  najaar 

v^kn  1662 hadden zij  hunne  bijeenkomsten  hervat, nu op de 

^Kijeliersgracht ten huize van Breen (?) , dan in de Elandstraat 

ba  de woning van een eenvoudig linnen we ver, Jan Tennissen 

genaamd. 2) Hunne vergaderingen werden steeds talrijker ; en , 

joTige  krachten  sloten zich  bij  de  oudere aan: zoo vernemen 

w^ in den zomer van 1653 het eerst van een zekeren Franciscus 

Cuyper, een geboren Amsterdammer, die aldra zijn huis op de 

Bi*aak voor de broeders openstelde en in vervolg van tijd een 

man van name werd onder de Hollandsche Socinianen. Hij was 

ï^xi 24 jaar oud, nog student, doch reeds gehuwd. 3) Natuurlijk 

werden burgemeesteren wederom aangezocht de vergaderingen 

t« verbieden ; en , na de uitvaardiging van het scherpe plakkaat 

leek het er een oogenblik op , dat de coUegiën voor goed zouden 

gestaakt worden ....  ten minste ,  in het volgend jaar (1664) 

boorde  men  er  niets van.  Het spreekt echter van zelf, dat 

daar een boeQe van staatkunde achter school: was men voort- 

geg^aan  het college in particuliere woningen te houden, dan 

waren er stellig tal van banvonnissen gestreken. Maar dokter 

GMenus  wist  raad: niet alleen hield hij voor zijne vrienden 

de kerkekamer der Doopsgezinde gemeente beschikbaar, maar 

trachtte  ook  in  vervolg  van  tijd  het geheele college bij de 


1) Men vindt de Remonstrantie, het advies van de Theolog. facolteit te 
Leiden, en 't plakkaat der Staten bgeen in pamflet 7476 van de Eoninkl. 
BibL *t Plakkaat, dat vaker ter sprake zal komen, ook in bijlage IV. 

2) Protokollen van den kerkeraad, vol. VHI op 3 Oct 1652, 5 Juni 
16Ö3, 17 Juli 1653 (vol. IX foL 26). 

3) Puyboeck op 28 Nov. 1651: Franciscus Cuyper van A., studiosus, 
22 jr., woont op de braeck, en Ëlisabeth van Wamelen van A., 21 jr. , 
woont in de Bloemstraet 


102 

Doopsgezmde gemeente in te lijven, stellig overtuigd, dat 
daardoor de nieuwe begrippen des te dieper wortel zoaden 
schieten. 1) Toen begon de oude plooi zich met alle macht te 
verzetten; jaren lang werd de strijd gevoerd, met woorden 
en daden, blauwboekjes en schotschriften, voor ons merk- 
waardig, omdat wij er vaak iets uit leeren over bijna onbe- 
kende personen, doch overigens vrij onbeduidend. 2) 

Bij deze mannen was het dus, dat Spinoza zich in den loop 
van het jaar 1664 of in den aanvang van 1655, aansloot. 
Het kon wel niet anders of de jeugdige wijsgeer moest er 
spoedig op prijs gesteld worden. Zijne groote en grondige 
kennis van de Hebreeuwsche taal, zijn onbevangen oordeel 
over al hetgeen Joodsch, en meer nog, over hetgeen Chris- 
temk was , dwong achting en waardeering af onder menschen , 
die zich meestal met rationalistische Schriftverklaring bezig 
hielden. Daarbij hadden de wi[jsgeerige ideeën, waartoe de 
twee-en-twintigjarige jonkman door overpeinzing en studie 
gekomen was, voor zijne nieuwe vrienden al het aantrekkelijke 
van nieuwheid en oorspronkelijkheid. „Hij had" — zoo staat 
er geschreven — „in zijne gesprekken een zoo minzaam voor- 
komen , en gebruikte zulke juiste vergelijkingen , dat hij iedereen, 
ook onbewust, tot zijne meening overhaalde. H^ sprak over- 
redend, hoewel hij noch naar beleefdheid noch naar schoonheid 
in zyne woorden zocht. Hij maakte zich zoo begrijpelijk, en 
zjjn onderhoud was zoo vol van gezond verstand, dat niemand 
die hem hoorde, onvoldaan heenging.'* 3) 

Waar zoovele verschillende opiniën en inzichten ter tafel 
gebracht werden en verdedigers en aanhangers vonden , kon het 
niet missen of ook Spinoza's meeningen vonden , hoe onvolkomen 
z^ ook nog waren, enkele bewonderaars, wel niet onder de 
woordvoerders der Collegianten — meerendeels mannen op leeftijd 
met gevestigde overtuiging — doch onder de jongere bezoekers 


1) Van Slee, De Rgnsborger Collegianten. blz. 147. 

2) *t Beloop van dien strijd wordt eenigszins aangegeven bij Van Slee, De 
Rijnsb. Colleg. blz. 144 vlgd. 

3) Lncas. 


108 

het College , die ernstig naar waarheid zochten. EUer moet 
jeugdige denker kennis en vriendschap aangeknoopt hebben 
et  Terscheidene van z^ne latere aanhangers en vereerders, 
waren  bv.  de  gebroeders  de Vries, jonge, weigezeten 
cDopliedeni de zonen van Joost Fransen de Vries — die toen 
overleden was — en zijne huisvronw Maria de Wolf 1) , 
«  stellig tot de Doopsgezinde Collegianten behoord hebben. 
Sji  htm  hnweligk  waren  vier  kinderen  gesproten:  Trijntje 
crosten  de  Vries,  geboren in 1631, die in het jaar 1656 in 
^9t  huweiyk  trad  met  Alewijn  Gijsen,  een  Amsterdamsch 
oopman, die zich te Schiedam gevestigd had. 2) Isaack Joosten 
Vries, die in 1632 het levenslicht zag, en zich reeds enkele 
den vóór z\jne znster in den echt had begeven met Annetje 
eters Pormerent. 3) Daarna was in 1633 of '34 waarschijnlijk 
wtxon Joosten de Vries geboren, die ongehuwd bleef, endoor 
ji  innige vriendschap voor den Joodschen denker aanspraak 
op  de  hulde  van  het  nageslacht;  en  eindelijk Frans 
oosten de Vries, geboren in 1635, die zich eerst in December 
^&^1 in den echt begaf. 4) 

IBedriegen  w\j  ons  niet,  dan  knoopte  Spinoza  dddr  ook 


J.) 'Verwante Tan Vonders vrouw, Maria de Wolf, vgl. v. Lennep vn, 
»^*. 670—71. 

2) Uit Goleros^ biografie kent ieder Simon de Vries. Het simpele feit, dat 
z^n eersten, bewaard gebleven, brief aan Spinoza (Van Vloten en Land 

.   VJJl) met twee voorletters^ S. J. de Vries onderteekende^ stelde mg in 

met onfeübaie zekerheid ztjne geheele &milie in een te zetten. 
^t hnwélök in  *t Pajboeck op  22 Juli 1655: Alew^n Gijsen van A. 
,  out 28 jr., geass. met Jacob Sjmonsz. Ggsen sjn vader, woon. 
^^  Sekiedam en Trijntje Joosten de Vries van A. , out 24 jr. , geass. met 
^^^er moedor Maria de Wolf, woont op de Blaeuborghwal. 

3) Poyboeck op 15 April 1655 : Isaack Joosten de Vries van A. coopman, 
^i*^ 23 jaaTi geass. met Maria de Wolf sijn moeder, woon. op de Blanw- 
^'^ï^tlgfawal ende Annetje Pieters Pormerent van A. ont 21 jr., geass. met 
l^yeke Ontgerts, haar moeder, op de NieuwedQck. (Ik vermoed dat dit 
^^h%iar lich wik te Schiedam vestigde). 

4) Pajboeck op S Dec. 1661 : Frans Joosten de Vries van A. coopman, 
o^d 26 jr., geass. met sgn moeder Maria de Wolf op de Cingel, ende 
Sytioi Jacobs Uien van A. out 28 jr., geass. met haer men Sytie Franse 
i» Vries op de Blaawbnrghwal. 


104 

vriendscliappelijke betrekkingen aan met Pieter Balling, een 
Doopsgezinde , die in zijn jeugd „ eenige welbekende Ebbarlemsche 
en Amsterdamsche kooplieden in Spanje " had vertegenwoordigd , 
of „in commissie bediend'*, 1) een man, die wei-ervaren was 
in de Grieksche en Latijnsche taal, te aantrekkelijker voor 
Spinoza door zijne kennis van het Spaansch. Na zijn temg- 
keer in het vaderland, was hij in het huwelijk getreden met 
eene zekere Annetje, wier eigen naam ons onbekend bleef, 
en had zich te Amsterdam gevestigd. 2) 

Dan vond hij daar Jarig Jelles , een man , ,,die in zijn jonge 
jaren een kruideniers- winkel tot Amsterdam had gedaan ; maar 
ziende , dat geld en goed bijeen te schrapen , hem naar de ziel 
niet gelukkig maken kon, deed hij (juist in dezen tijd), toen 
zijne nering een ware geldwinning was, zijn winkel aan een 
eerlijk man over, en begaf zich, zonder ooit te trouwen, in 
stilte buiten het gewoel der wereld, om zich te oefenen in de 
kennis der waarheid, die naar de Godzaligheid is, en wijsheid 
te verkrijgen. Met dit onderzoek der waarheid heeft hij omtrent 
30 jaren bezig geweest, noch geld, noch moeite sparende om 
dezelve te koopen: volgende in dezen den raad van Christus 
en van Salomo, dat men namelijk arbeiden moet om in te gaan 
in 't Koninkrijk der Hemelen, en dat de wijsheid meer is dan 
uitgelezen en uitgegraven goud, beter dan robijnen , ja dat alles 
wat men begeeren mag niet bij haaris te vergelijken. Alhoewel 
hij nu geen kennis dan van zijne moedertaal hadde, zoo heeft 
hij zich van alles > dat hem als voordeelig tot zijn oogmerk 
in andere talen aangewezen werd, meester gemaakt, en hetzelve 
in *t Nederlandsch laten vertalen." 3) 


1) Dit blgkt uit een tegen hem gericht pamflet^ getiteld : Goliadts Swaart. 
(BibL Tel. Bapt. N» 720). 

2) H^ schgnt niet te Amsterdam gehuwd te z|jn; dan toch had ik hém 
in de Puyboecken of de boeken der Doopsgezinde gemeente moeten aan- 
treffen. Wel zijn aldaar in lateren ttjd twee zgner dochters gedoopt, waarbg 
hunne moeder, Annetje, als getuige optrad, met Roelof Soeten. Een zekere 
Comelis Balling wordt enkele malen genoemd in de oudere archiefstukken 
der Doopsgezinde Gemeente; zie den Catal. II* N* 360, 362, 367, etc. 

3) Achter de gedrukte «Geloofsbelijdenis» van Jarig Jellis, in 1684, na 
ztjn  dood,  bg  Jan  Rieuwertsz. verschenen,  voegt een «vriend» — waar- 


105 

Eindelijk ontmoette hij daar ook den boekverkooper en boek- 
binder Jan Rieuwertsz. , een man , die in zijn tijd veel van zich 
deed spxreken.  In  1617  te  Amsterdam  geboren  uit gezeten 
burgerlioden ,  kocht hij zich op den 22«*e" September 1640 in 
't boek\rerkoopers  gild 1)  en  vestigde  zich  in  de  Dirk van 
A38en-st;eeg,  waar  hij  „*t Martelaersboeck '*  uithing.  Nadat 
n]iie oaders overleden waren, trad hij in Augustus 1649 in het 
ïiuwelijh:  met Trijn Jans van Calcken uit Zutfen , en trouwde , 
toen z^ne eerste echtgenoote spoedig overleed , in 1653 opnieuw 
met Griertje  Schut  van  Vrede,  een  zijner  buurmeisjes. 2) 


-^*ÜOo8 rijn de boeken, vlugschriften en vliegende blaadjes , die 

^^ hem werden uitgegeven, in „'t Martelaersboeck" het licht 

^fi^xi: want niet alleen was hij bij uitnemendheid de uitgever 

^^  de veel schrijvende Doopsgezinden en CoUegianten, maar 

. ^^d.  bekend  als  de  vrijzinnigste uitgever in de hoofdstad ; 

^^ï*,  die tegen de heerschende meeningen indruischende ge- 

^^lens  verkondigen  wilde,  kon bij Jan Rieuwertsz. terecht, 

^^   zoowel de  rijmen  van Kamphuyzen als  vertalingen van 

"^^^cartes  en boeken van  Spinoza op  de  pers  dorst leggen. 


*^*^\iiiljk Rieuwertsz.  zelf —  deze levensbij zonderheden.  Het  scheen mg 

^^^^achelgk  niets anders dan  de spelling te wjjzigen, om de eigenaardige 

^"^  te  behouden.  —  Wie, zooals ik, ook dit bericht mocht willen con- 

'^^leeren,  zou  in de Amsterdamsche Poorterboeken op 27 April 1656 een 

^^ch Jellese knnnen vinden, die «steigerschuitenvoerder» van beroep was, 

^ binnen aanwezen, dat dexe Jarich Jellese op 24 April 1655 ondertrouwd, 

\K.«deL  Proclamatie boek) op 6 Jani 1655 in de Oude Kerk getrouwd is. 

*^f dat is niet onze Jarig Jellis, die nog bij zijne begrafenis als «jong- 

nian» — d. w. z. ongehuwde — te boek stond. 

1) Volgens *t Oildeboek der Boeckverkoopers op 't Amst. archief. 

2) Payboeck  op  29  Juli  1649  J.  R. van A. boeckbinder, out 32 jr., 

woont in  de  Dirck van Assensteegh^ geen ouders hebbende en Trgn Jans 

Tan Calken, woon. tot Sutfen, out 30 jr. Ibid. 10 Juli 1653 J. R. vanA. 

boeckbinder, wed. van Trtjntje Jans van Kalcke , woont in de Dirk van Assen- 

gteeg^f en Giertie Schut van Vrede, out 26 jr., in de Warmoesstraat 


106 

En, wie bekend is met het boekverkoopersleven van dien tijd; 
wie weet, dat vaak hnnne winkels — op de koffie na — de 
koffiehuizen, of beter nog, de clublokalen waren van min of 
meer geestverwante lieden, die kan begrijpen, wat er in 
v't Martelaersboeck '* alzoo omging! 1) 

Zoo dachten de mannen van de oude plooi onder de Doops- 
gezinden — Tobias Goversz. , Tieleman Tielen en een zekere 
Dr. de Vries waren toen de hoofdlieden — algemeen, en 
stellig niet geheel ten onrechte, dat Jan Sieuwertsz. met 
Dr. Galenus Abrahamsz. een lijn trok; dat ook hij gaarne de 
Doopsgezinde gemeente in een groot College van Rijnsburgers 
zou veranderd zien, en dat ten zijnent, in 't Martelaersboeck, 
het plan de campagne tegen de rechtzinnige richting klaar 
gekuipt werd. Een hunner zette die meening uiteen in een 
kwaadaardig pamflet van vier kwarto bladzijden , dat den titel 
voert „Sociniaense Hooft-Pijn", 2) en in eene samenspraak bestaat 
tusschen „Loshooft'^ — waarin wij terstond Jan Bieuwertss. 
herkennen, en Dr. Gralenus, die even onwelwillend als yflAsHge 
Veynser^^ wordt aangeduid. Het geeft echter een aardigenblik 
op den stand van zaken, waarom wij enkele gedeelten over* 
nemen : 
Loshooft. lek had niet gedacht op sulcken oproer, maer het 

haeghde  mij  sonderlingh,  dat onse partijen soo van 

onse maets wierden gestut. 
lAst F.  Loshooft , Loshooft , je praet soo wat , wij zijn ondeckt : 

onse  Partijen  hebben  't geen sij sochten: want ons 

bedrogh  is  alleman  kenlijck  ghemaeckt.  lek wilde 

wel  dat  wil op het houden des avondtmaels 3) niet 

hadden gedrongen. 
Loshooft,  Tut, tut,  niet een fijgh, 'ksel in mijn winckel dat 

vuurtje wel anders stoocken , en seggen dat de vreede 


1) Het spijt mQ, dat ik onder de vele gevelsteentjes in de Dirk van 
Hasseltsteeg, die bewaard bleven, het Martelaersboeck niet kon temgvinden. 

2 Door D. O. S. 't Dagteekent uit 1655. Bib. Tel. Bapt. N<^ 638. Van 
Slee, De Rijnsborger Gollegianten , blz. 147, heeft — zonderling genoeg — 
alleen Dr. Qalenus herkend. 

3) nL met Boreel, Breen, e. a. Collegianten. 


107 

is glietro£Fen, en segghen dat men het Avondtmael 
sal houden tot een teecken dat de oneenigheden zijn 
weghgenomen. £n schoon dat de dienaers voor de 
heele gemeynte hebben beleden, dat sij u Collegie 
houden 1) niet en achten voor yets van de gemeynte 
geautoriseert; en dat sij dat voor u reeckinge laeten, 
en  dat de ongemacken die daer uyt ontstaen, op u 

sullen komen , etc. dat sal ick wel verdrayen 

^« F. Nu, dat over 'eslagen sey Pamphüus: het is soo, 
Loshooft, brevüer hquendo, dat de heele Consistorie 
beslooten heeft , om mijn gevoelen in Beligie-saecken , 
als mijn Collegium voor tegenstrijdigh van de kercke 
te houden: en dat, soo de Magistraet onse vermaen- 
huys wil sluyten of eenige andere actiën teghen ons 
wil bedrijven, dat sij dat op mijn rekeninge stellen, 
en mijn niet sullen verschoonen. O! Loshooft, sieje 
wel, dat ons duysentjarich B.\jck 2) wel lichtel^ck 
van Scipio sel uytgehongert worden? 
Loshooft. Ick selt Jan Knol 3) seggen, die heeft een Enghels 
verstanty die sel de Magistraet wel ompraten van 
Rotterdam, daer is hij goet vriendt mede. Maer 
weetje geen raet? Soo se je betuygen dat je Socini- 
aens bent, segh datse dat liegen; veyns liever, dan 
datje het soudt verliesen; een leugen om best is geen 
sondt. Maeck de luiden wijs dat Tobicis Goverse, en 
Tideman Tielen Geus binnen, en dat jij recht Men- 
nonist bent. 
IasL V.  Je moet geen sonde doen ; roeyt de wortel der sonde 


1) Men herinnert zich dat de Collegianten op de kerkekamer der Doops- 
gezinden vergaderden. 

2) Door zijn verkeer met Van Breen was ook Galenus een spranlge van 
dat geloof aangewaaid. 

3) 0?er de afkomst van dezen man, weldra zooals wq zien zullen, de 
beruchtste der Amsterdamsche Socinianen, is mg niets gebleken. W^jst deze 
l^aais er misschien op dat de eerste helft vanzen leven in Botterdam speelde? 
Engels verstant moet natnarltjk opgevat worden als engelachtig, d. w. z. 
scherpzinnig. 


108 

uyt, 800 sullen de tacken van Fortunatus wensch- 
hoetje het velt behouden. (!) 

Loshooft. Je weet wel beter ; de wortel der sonde uyt te roeyen 
is geen mensche werck: oft mien je dat we noch in 
Engelen sullen op de aerde verandert worden? lek 
lagh in me vuyst als je so spreeckt, want de luy 
miene dan dat je al een Engel, ten minste een 
Propheet bent. Wil je altydt soo heiligh wesen, soo 
sullen de partyen noch roepen Victoria^ Victoria^ etc. 
D&t soud ick noch vragen: hebje het Lapis Phihso- 
phorum 1) al 'evonden? 

List.  V.  Noch niet, maer het sel haest geschieden. 

Loshooft, Schey dan met het CoUegie uyt, totdat je dat 
'evonden hebt. En als je dat hebt , soo ken je immers 
miraculen doen , en dan kun je de luy wel beter be- 
driegen. Waertoe nu op syn Jan van Leydens en 
Knipperdollinghs begonnen ? maak de luy met woorden 
gesondt, soo krygh je al de Waterlandtsche Boeren 
op je handt. Maer hoor, doen de Collegianten als een 
hoop kryghs-luyden teghens Dr. de Vries opstinghen, 2) 
soo scheent, dat je dat wel haeghde, en je lachte 
onder je hoet, en dat hebben eenighe luiden ghesien, 
en zijn niet wel genoeght. Namaels moetje dat niet 
meer doen; maer sien liever als Otje die na het 
Rasphuys wierde gheleydt .... 

List. V. Nu adjeu , myn patiënten wachten mij ; ick sel myn 
quinta essentia in 't werck stellen 

Loshooft  Ick vrees voor u: je gaet daer je gaet, troosjevry, 


1) Boreel was de eenige niet, die veel geld verspilde in het zoeken naar 
tien steen der wgzen. Alchimistische onderzoekingen waren toen aan deerde 
van den dag, en onder Spinoza's vriendenkring waren verscheiden mannen, 
die er zich mede afgaven. Dat Galenus er zich aan bezondigde mag blaken 
uit «'t Verhaal wegens de Goudzoekerij , voorgevallen 1678 — 80, tnsschen 
Galenns Abrahamsz., David Ratgers en Samuel Sprayt, ten betooge dat de 
laatste door de beide eersten jammerltjk bedrogen is.» Catal. Archief. Doops- 
gez. gem. 11^ 1185, 1186. 

2) Deze was door enkele minder nette Collegianten afgeranseld. 


109 

het  sel je  gelden.  Wat geef icker om ; ick verdien 

moy  geit  in  dese  questien:  raken  de  Ouden  der 

boven  op,  het  is goet; raken de Jonghen tot ver- 

winninge, het is myn niet teghen." 

Is de voorstelling, die wij hier van Jan Rieuwertsz. krijgen 

niet bijzonder vleiend, men bedenke, dat wij met een partijschrift 

te doen  hebben.  In  zooverre  echter kunnen wij  't wel als 

^^aarheid  aannemen,  dat  in  zijn winkel  de  „geesten"  zich 

verzamelden,  en  bespraken  wat  er  te  doen  stond.  Ook  in 

iatere  schotschriften  wordt daarop steeds gewezen. 1) Zelfs 

durft bovengenoemde Dr. de Vries in een blauwboekje zeggen : 

«Den  onpartijdighe treedt nu met my eens onder de Colle- 

gianten of Gralenisten , met zyn ghemoet ; ende voomaementlyk 

bij die perzoonen, die haar huizen ten besten gheven tot ver- 

gbaederplaetzen. Wel aen, wy ghaen dan eerst Jan Rieuwers 

Winkel, oft in de ScJwole der Spotters; daer zult ghy bevinden, 

datze de fouten en misslaghen van haere (tegen)-partyen zullen 

op  het  tiende  deel verghrooten; dat ze de Leere, die haer 

teghens  is, zullen voor een duivelsche leere achten; datze de 

oude Leeraeren voor botmuilen en onverstandighe Ezels (omdat 

2e met haer ghevoelen niet overeen koomen) zullen uitspreeken ; 

datze de  Leere,  die altydt in onse Ghemeente is gheleerdt, 

uitmaeken," enz., enz. 2) 

Terecht werd daarop door Caspar Luycken geantwoord , dat 
men Jan B.ieuwertsz. toch moeielijk verantwoordelijk kon 
stellen voor hetgeen anderen in zijn winkel bespraken. 3) 

Het kon den bonderdoogigen kerkeraad der almachtige her- 
vormde gemeente niet lang onbekend blijven, waar nu het 
kwaad was schuil gegaan. Konden de toenmalige predikanten 


1) Bt. in «de Ontdekte veinsing der Hedendaagsche Geest-Drtjvers en 
Socinianen» (1655) Bibl. Tel. Bapt. N^ 634. Samenspraeck der hedendaagsche 
Geest-Diijvers, (1656?) ibid. N» 642. 

2) Het tweede deel der < ontdekte veinsing » , enz. Bibl. Tel. Bapt. N* 636. 
Uit een oude aant op het titelblad blgkt de schrijver. 

3) Ondersoeck over den inhoud van twee boecxkens, enz. door C. Luycken, 
1655. ibid. N« 637. 


110 

al moeielijk begrijpen, dat een redelijk mensch gaarne naar 
zijn eigen licht wandelt, onvergefelijk vonden zij het, dat de 
„dwaalgeesten" er prijjs op stelden, de hun aanvertrouwde kaars 
ook voor hunne naasten te laten schenen. Dat zij zich, dozgn- 
werk van schadelijke gevolgen voorziende, telkens opnieuw 
opmaakten naar Burgemeesteren, om aan de bijeenkomsten der 
„leugenstoffeerders'* een einde, of ten minste paal en perk te 
stellen; dat zij met niet minderen ijver telkens en telkens 
weder te velde trokken tegen tal van dingen, waarvan het 
volk nu eenmaal hield: tegen schouwburg, kermisvermaken 
en de viering van Sint-Nicolaasavond , dat alles bracht hun 
geen vriendschap op. Deels door de CoUegianten , maar deels 
ook door mannen uit den boezem van het eigenlijke volk, 
werd er in die dagen een scherpe strijd gevoerd, nog meer 
tegen de predikanten dan tegen de kerk zelve. Zoo lezen wij , 
dat een onbekende een boekske, geschreven door „Ds. Laurentius, 
dienaer Jesu Christi" van een nieuw titelblad had voorzien, 
waarop als 't beroep van den schrijver werd aangegeven 
9 dienaer des Duivels"; 1) dat er telkens briefes in de collec- 
tantenzakjes werden gevonden, waarin de predikanten werden 
beschimpt; 2) dat er zelfs een boekje verscheen met Aenkwaad- 
aardigen titel „Nieuwe Legende, schavotterende verscheyden 
Reformateurs , leeraers ende mede Nationael Sinodens " (1656). 3) 
Toen zij eenmaal lont geroken hadden en wisten waar *t 
kwa€id broeide, hadden zij af en toe een tweetal proponenten 
naar de vergaderingen der Mennoniten „bij de Brouwerij van 
het Lam" gezonden, om eens te vernemen, wat de woordvoerders 
daar verkondigden, 4) doch, hoewel deze taktiek „met alle 
voorzichtigheid was toegepast, had men er nog weinig vrucht 
van vernomen". 5) In het volgende jaar (16B6) echter liepen 
de  bijeenkomsten  der  vrijgeesten  weder sterker in het oog; 


1) Protokollen van den Kerkemad, vol. IX fol. 60 (17 Sept 1654). 

2) ibid, fol. 77 (25 Maart 1655). 

3) ibid, fol. 112 (14 Oct. 1655). 

4) ünd. fol. 69 (21 Jan. 1655; 4 Pebr. 1655). 

5) Verslag  van Ds. Langelius aan de Classis van Amst Notalenboek op 
10 Aug. 1655. 


111 

't acbeen dat de Eerkekamer han ontzegd was , zoodat zij 
weder op verschillende plaatsen van de stad vergaderden. 
Natanrlijk werd terstond de kerkelijke brandklok geluid! Naar 
boigemeesters ! Weer verboden deze de „conventiculen", met- 
ket gewone gevolg — dat zij eenvoudig verplaatst werden. 1) 
Vooral Jan Knol trok de aandacht. Hij had een brief geschreven 
aan een ,, gereformeerden Zieketrooster", die zoozeer „ op pooten 
stond", dat de Eerkeraad het noodig oordeelde, het origineel 
in te leveren bij Burgemeesteren , en zelf copie te behouden. 2) 
Tot overmaat van ramp kwam in 't begin van Maart Jan 
Pieterz. „Beelthouwer" — een oude bekende — uitEnkhuizen 
tenig, waar hig een t^d lang gewoond had. Bs. Rulaeus kreeg 
al spoedig vandaar bericht: „dat hij wegens allerlei groote 
dwalingen en grouwelijcke gevoelens was afgesneden van de 
kerk, en dat de magistraat aldaar hem de stad had ontzegd". 3) 
Men besloot — immers met zoo'n man in één stad wonen , dat 
ging niet — Burgemeesters op de hoogte te stellen „van al 
wat tot zijn bezwaamisse dienstig was", en nadat Burge- 
meesteren den man voor zich ontboden hadden en „ scherpelijck 
bedreigt om zich stil te houden", kregen de broeders van *t 
kwartier, waarin hij zich gevestigd had, de vermaning mede 
„naarstig op zijn doen acht te nemen". 4) 

Nog was het jaar niet ten einde, of de kerkeraad vernam 
dat de „Socinianen" nog al hunne bijeenkomsten hielden! In 
„het leggende hert" of „de gekroonde Niet", ten huize van 
Galenus' moeder in de Ëlandsstraat , op de Elandsgracht in 
de „Spinnecop", traden Galenns en Moorman als leiders op, 
en ook Jan Enol vond men daar gewoonlijk. Deze laatste zou 
tegen eenige lidmaten der Hervormde kerk gezegd hebben: 
„lek en weet niet in wat voor een Godt ghij ghelooft, in een 
Haidenschen of een Grodt die wt drie personen te samen gesmeet 


1) ProtokoUen  van  den  Kerkeraad, vol. IX, fol. 146, 149, e. v. Ver- 
gaderingen van 3, 10, 17, 24 Febr., 9 Maart, 2 Sept. 

2) ProtokoUen  van  den  kerkeraad, vol. K vergad. van 17 Febr. 1656, 
^1 24 Febr. daaraanvolgende. 

3) ünd. 9 Maart 1656. 

4) ibid. 16 Maart 1656. 


112 

is''. Dat schreide ten hemel. Terstond moesten de bedoelde 
lidmaten hunne verklaring zwart op wit geven, met hunne 
namen er onder. 1) Met dat stuk gewapend trokken Ds. Vinckius, 
• Ds. Langelius en frater (d. w. z. onderling) Reyers naar Bur- 
gemeesteren , die de zaak , na eenig dralen , in banden van den 
Heer Officier stelden. Veelzeggend is het antwoord, dat daarop 
volgde. Na onderzoek gaf nl. de Officier voor „verstaen te 
hebben, dat het in de vergaderingen der Socinianen zeer stil 
toeging , alleen zij voorlezende een capittel uit de H. SchriftuuTi 
ten ware dat de onze zelfs daar eerst beweginge maakten. 2) 
En dat Jan Knol had getuigd, van eenige uit de onze tot die 
scherpe woorden en reeden getergd geweest te zijn; derhalve 
was Zijne Achtbaarheid beducht, indien hij daarover eenigen 
eisch bij de Achtb. schepenen dede, dat die wellicht soude 
worden ontzeid en hij in de kosten worden gecondemneert. 
Wel hadde hij Jan Enol tot zijn huis ontboden, die beloofd 
had| zich van alle disputatie en lasterlijke woorden van nu 
voortaan zoude wachten en onthouden." 3) 

Ziedaar eene treurige boodschap voor den kerkeraad! De 
eenige troost was, dat Burgemeesteren in December 1656 de 
„conventiculen" van Socinianen en Doopsgezinden weder eens 
verboden, en dat men kon blijven „vigeleeren" tegen Jan KnoL 
Beelthouwer werd intusschen beschuldigd, dat hij op de 
Zeedijk in „het Boot" lasterlijk zoude gesproken hebben van 
den gereformeerden godsdienst. Doch bij nader onderzoek bleek, 
dat hij zich slechts minder welwillend had uitgelaten over de 
censuur, te Enkhuizen op hem toegepast. En aangezien hg 
„van een zeer vleiende tonge en goede burgerlijke ommegang 
was" viel er weinig tegen hem te ondernemen. 4) Gelukkig 
hielden de Kwakers — en „Kwaaksters" — , die , uit Engeland 
overgekomen , te Amsterdam ook al aanhang vonden , den ker- 
keraad een tijdlang bezig. 


1) ProtokoUen van den kerkeraad, vol. IX fol. 180, 181. (9 en 16 Nov. 1656). 

2) Immers de  kerkeraad  zond  proponenten en andere jongelieden naar 
hunne vergaderingen! 

3) ProtokoUen van de kerkeraad, vol. IX fol. 183. (7 Deo. 1656). 

4) ProtokoUen van den kerkeraad, vol. IX fol. 189, 190 (4 en 11 Jan. 1657). 


113 

Ifiettegenstaande  't burgemeesterlijk  verbod,  vernam toch 

de  kerkeraad  in  Mei  1657  al  weder,  dat  er  bier of daar 

^elieime  samenkomsten  gebonden  veerden;  1)  terzelfder  tijd 

werden  de  zennwen  der beeren geprikkeld door een „laster- 

scluift tegen de reformatie en de reformateurs , dat openlijk te 

koop  bing",  en  den  titel  voerde  „de Gereformeerde Speel- 

wagen^'. 2} Het werd plecbtiglijk aan Burgemeesteren gebracbt, 

lie  de  zaak weer in banden stelden van den Scbout. In bet 

najaar gaf Jan Knol opnieuw aanstoot door een ^pasquil" dat 

onder zijn naam verkoebt werd ; ook wist Ds. Ri^boMius mede 

te  deelen: 3) „dat er in de Dirk van Assensteeg een Mennist e 

koeckebinder  woonde"  —  Jan Rieuwertsz. natuurlijk — „in 

^ens  buys  veele  Sociniaansebe  persoenen  nu  en dan baar 

ingank  namen,  ende  't samen booren discourse maken; maer 

l>\ï  niemant  te connen vernemen oft uitvinden, datter eenige 

Sociniaenscbe vergadering werde gebonden. Jan Knol strooide 

dfit^u* alle dagen zijn vergift uit," De broeders werden verzocbt 

tB^en een en ander te vigeleeren , en 't paskwil aan den Scbout 

gebracbt  —  die  eebter niet beeft kunnen bewijzen, dat Jan 

^nol de maker was. 

£en  der  bekendste  figuren  van  dien  tijd,  die  ook in de 

1>ij eenkomsten  der  CoUegianten  geen  vreemde  was,  was de 

tapper-diebter Jan Zoet, „Amsterdammer". Zoowel bij als zijne 

E^dicbten zijn bij bet latere nageslacbt al te zeer in miskrediet 

K^raakt; er was eenige reden voor. Hij was geen dicbter van 

d>en eersten rang , en vaak was zijn gescbrijf niet van platbeid 

▼rij te pleiten. Maar, dat beboorde zoo bij den oud-vaderland- 

sclxen geest, en erger dan Bredere of Starter maakte bij 't ook 

&1  niet. En, bijna niemand geeft ons een dieperen blik in de 

A^msterdamscbe  toestanden van die dagen. De levendige tafe- 

teeltjes, die bij  zoo bier en daar opbangt van bet leven der 

AjDosterdamsebe  licbtekooien  en  doorbrengers,  doen  ons aan 

sojn tijdgenoot Adriaan Brouwer denken. Ook in beider leven 

ia overeenkomst. 


1) Und. fol. 204 (17 Mei 1657). 

2) ibid. foL 210, 212 (12 en 26 Juli 1657). 

3) ibid. foL 225, 226, 234, 235 (22 Nov.— 27 Dec. 1657). 

8 


114 

Jan Zoet was, iiaar men wil, in 1614 geboren en wel op 
„den zesten dag van Dorremaand" (Maart.) 1). Zijn jengd moet 
hij vrij losjes en luclitliartig doorgebracht hebben. „Ik heb", 
zoo zegt hij zelf: 

Ik heb raijn Moeders goed by H— ren en bg Snoeren, 

In *teêlste van mgn jeugd, ligtvaardig dear gebrogt, 
Daarna, in arremoed, gesworven by de Boeren, 

En, aan do Yarkkenstrog myn onderhoud gezogt; 
Maar og! ik kon mgn Maag in 't allerminst verzaaden; 

Des vond ik nergens heul, dan in mgn Y^ers huis. 
Ik vloog hem om den hals, en bad hem om genaaden. 

Zijn gunst heeft my ontlast van ^taltelastig kruis: 
Het vette en beste Kalf, dat ergens was te vinden, 

Wierd voort voor my geslagt, en elk ter feest genood. 
Nu ben ik waarlik vry, en laat my niet meer binden 

Of my m|jn broeder haat, nu leef ik, door de dood. 

Stellig behoorde hij nog tot de Amsterdamsche „Venus- 
jankers", om een typisch woord uit zijn tijd te bezigen, toen 
hij zijn grootste gedicht, de „Hedendaagsche Mantel-Eer" 
opstelde, waarin hij den lof van het geld zingt en, op zijn 
Adriaan Brouwer's, schetsjes geeft van het leven der straat- 
nimfen in de Hoofdstad. 2) 

Nadat hij de rol van den verloren zoon ten einde toe vervolgd 
had is hij in 't huwelijk getreden met Machtelt Klaas , 3) die 
hij weliswaar eene enkele maal als „Mijne beminde Huis- 
vrouw" betitelt, doch met welke hij niet overgelukkig schijnt 
geleefd te hebben. 4) Hij had zich gevestigd als tapper in 
„de Zoete Rust", waar, wie rust en vrede minde „Bier, 
Tabak , en Wijn , en Spijs en Slaapplaats voor zijn geld" vinden 
kon. 5)  Doch  ook  na  het aanvaarden van dit beroep schijnt 


1) d'Uitsteekendste Digt-kunstige Werkken, door Jan Zoet, Amsterdammer. 
Amst. 1675, blz. 227. 

2) Do  eerste  druk,  in  't bezit  der Maatschappij van N. L. te Leiden, 
schynt van 1636 te dagteekenen. Later in de «Werkken». 

3) vóór 1651. Zie «Werkken», blz. 227. 

4) Zie O. J. Koopman's Grafschrift op onzen dichter, in zgne « Werkken » 
blz. 228. 

5) Werkken, blz. 61. 


115 

onze liereman nog wel eens de krul in 't hoofd gekregen te 
hebben, — „Ik struikkei dikwijls in mijn gangen" zegt hij 
zelf 1) — zpodat zijne zaken op den duur in 't riet liepen. 
Toen zyne eerste gade overleden was , huwde hij opnieuw met 
Annetje Conings van Nahuys, eene jongedochter , met welke 
hij slechts drie-en-twintig jaar in leeftijd verschilde 2) Doch 
ook dit huwelijk schijnt onder gevaarlijke „wikteekenen" be- 
gonnen te zijn, zooals blijkt uit een gedicht van zijn vriend 
Pieter Verhoek. 3). 

Was hij in de eerste helft zijns levens vrij los en tuimelziek 
van zeden geweest, nadat hij de slechte paden zijner jeugd 
den rug gekeerd had, werd hij 't niet minder van geloof. Of 
hij, als zijn vriend Beelthouwer, de waarheid heeft nage- 
speurd tot in „de Schoole der Jooden" staat niet vast; doch 
wel, dat hij Buxtorf's „Schoole der Jooden" in het „Neder- 
duitz" heeft vertaald. 4) 

Waarschijnlijk onder de Hervormden opgebracht, kon hij 
\ met de meeste hunner geloofsartikelen al zeer slecht vinden, 
en wel het slechtst met de leer van 't hiernamaals, die hem 
al zeer dwaas toeleek. „Indien", zoo vraagt hij den Christenen, 

Indien de Dood n is een ingank tot het leeven, 
Waarom zijt gy dan dus bekommert, en verbaast? 
Waarom staat gy dan staag te schudden, en te beeven, 
Wanneer die Boode zig, om u te haaien^ haast? — 
Het is voor zeeker dan niet wel met u geschaapen; 
Wtjl gy, tot deeze reis, zoo qualik kunt verstaan, 
En liever hier de kost in kommer poogt te raapen. 
Dan dat gy naar het Hof terstond zoud willen gaan. 

De Boomsche leer op dat stuk van zaken wilde hem maar 


1) Werkken, blz. 208. 

2) Payboeck op 12 Oct. 1663. Jan Soet van A. w^jncoper, wed. van 
Hachteltse Claes, woont in de binne brouwerstract en Annetje Conings van 
Nahuys, oud 26 jr, geassist. met Reynier Hals, woont op de haerlemerstraet 

3) In ztja Poözie, 1726, blz. 178. 

4) Schoole  der Jooden,  enz.  vertaald  door Jan  Zoet,  Amsterdammer, 
'tAmsteld. Anno 1650. 


116 

heel  niet bevallen,  wijl daar de tegenspraak tusschen geloof 
* en leven wel het ergst is. Immers : 

Den Paus weet zelver niet waar hj, hier na, zal vaaren. 

Eertz-Bisschop , Kardinaal, en Pater en Baggn, 
Zijn ang, wanneer de dood, omtrent *er poort koomt waaren, 

Hoe kan een Leekebroêr dan daar voorzeekert zyn? 
Indien 't onfaalbaar was, 't geen zj aan 't volk belooven, 

Zy zonden voor Godts roê niet beeven. 't Is dan wis 
Dat al het Genzevnil meê op haar is gestooven 

En dat de regte troost daar niet te vinden is. 

Waar hij ze wel vond? vraagt men: 

Wat my belangt, ik wil my aan geen kap verhangen. 

Nog Lniter, nog Kalvgn, nog Menno, hoe geleerd, 
Hoe hailig met de mond, hoe zeedig in V gangen. 

Navolgen in de daad. Want 't is hier al verkeert. 1) 

Vooral toen hij in lateren tijd de rederijkerskamer of dich- 
trenbent „de Wijngaertranken", met 't blazoen „Liefde boven 
al" had opgericht, 2) vond hij meermalen gelegenheid zijn 
oordeel over de kerk scherp uit te spreken. Want de meerder- 
heid zijner bentgenooten — Verhoek, Verloove, Steendam, 
van Rixtel, Beelthouwer, enz. 3) — was doopsgezind, en dus 
tuk op 't uitschrijven van prijsvragen over min of meer gods- 
dienstige onderwerpen.  Zoo luidt zijn antwoord op de vraag: 


aldus : 


Wat Hailzaam middel zou het Kristendom best wekken 
En Vreedig weederom in eene Schaapskooi trekken? 


Het beste dat ik weet is: 't Preeken eerst te laaten 

Dat in de Eerkken nu word, door een geest, gedaan; 
Daardoor dat zy elkaCr vervloekken, last'ren, haaten, 

Als Wolven op den roof, vol moeds ten oorlog gaan. 
Het Doopen staaken. Niet een bro]ge broods meer broeken 

Nog Priesterlik gezag ooit pleegen bg de Trouw. 
Van Kristi Wet alleen, met raine lippen, spreeken. 

Opdat de liefde eenmaal mag voortgaan in 'er bouw. 


1) Dit alles uit «De Krankke Troost», Werkken, blz. 68, vlgd. 

2) Kort na 1660? 

3) Zie Verhoek's Poëzie, blz. 192. 


118 

Hooger dan de predikanten stond bij onzen tapper Dokter 
Galenus aangeschreven: 

€OalenuSy die geen mensch aan ztjn verstand wil binden, 
En d'onvolmaakthaid van ztjn zelf zeer graag belijdt; 

Die geen Apostelkerk in deezen tgd kan vinden, 
Die is de wakk're Haan, daar ^t onverstand op byt 

Hy overkraait het al, in 't straffen van de zonden 
De Nyd word allermeest omtrent de deugd gevonden. 

Doet als OcUenus doet^ en help de zwakke dragen. 

Voed liefde, en oeffen dengd, en lijdzaamhaid , en trouw. 
Verbind, en heel de wond, door 't onverstand goslaagen. 

Laat uwe woorden zQn, geltjk een vrucht'bre douw 
Op 't kwynende gebloemte . . . .» 1) 

Jan Zoet, die „zya Hemelrijk op Aarden zogt, en niet 
hooger", komt de eer toe dat hij, omstreeks 1657, het gees- 
tigste Collegianten-pamflet heeft opgesteld, dat er onder de 
groote menigte van dien tijd te vinden is. Na al hetgeen in 
dit hoofdstuk voorafging is het nu begrijpelijker dan ooit. 
Daarom moge het hier eene plaats vinden. 

HET GROOTE VISCHNET, 
Toon: O Kerstnacht/ Schoonder, etc. 

Gods Rljkke, daar zoo veel van preeken 
Word door Gods Zoone vergeleeken 

By een regtschaapen Yisschersnet. 2) 
Eon Net, daarin men^ met verlangen 
Verschaiden slag van visch ziet vaugen. 

Wen 'tin den stroom is uitgezet. 

Het geeft ons Visschen naar behooren. 

Dan Snoek j dan Baars, dan Zeelt, dan Vooren, 

Dan Karper, Blay, en Post en Aal, 
Dan Braassem, Qrundel, Spierelingen, 
En Haring , en meer andere dingen; 

Zeer nut tot yoedzel, en onthaal. 


1) Nog verschillende andere  strofen  van zgn «Eristelikke Eruispoort) 
verheerl^ken Dr. Galenus. Werkken, biz. 172, vlgd. 

2) Matth. Xin. 


119 

Heeft iemand ooit het groot gewccmol, 
Dat, onder d'uitgespannen Heemeli 

In Hwaater krielt, en ons tot sptjs, 
Door Gods genaade eens is gegeven, 
Met zijne vlugge veer beschreeven, 

Die spreek? Ik ken 'er geen zoo wjjs. 

Naardien ik dan, schoon onbezonnen 
Van 'tvisschen, hier iets heb begonnen, 

Zoo luister naar mijn Yisschersfluit: 
Zy deunt iets vreemts; terwgl, in 't vaaren. 
Mijn scheepjen slingert op de baaren: 

En legt u d*aart der Yisschen uit. 

De Snoekken, daar 't al voor moet wijkken, 
Zijn 't beeld der JRoomsze Katholijkken 

Die, met een ijsselijk getier, 
Al 't volden, die heur Lied niet zingen. 
Door Bannen en door Beulen dwingen; 

En stookken Hel en Yagevier. 

De gladde Zeelten y die nooit bijten 
Zijn, even als de Mennon^'ten 

Zoo quaad te grijpen als een Aal. 
Zy houden steeds een deurtje open^ 
En splijten zig aan honderd hoopen. 

Om loon, om kroon, om schip, om taal. 1) 

De Baarzen, dapper hoog gepreezen. 
Wier scharpe Vinnen elk moet vreezen, 

Is 'tEdle nazaad van Kalvipif 
Die Goed en Kwaad noodzaaklik noemen. 
En Ezau, in den Buik, verdoemen. 

Wijl Godt niet kan gebonden zijn. 

Zy heerschen Yorst'lik in de Landen. 
Zy hebben harde en scharpe tanden: 

En wreekken zig van overlast. 
Do Stroomen moeten voor heur beeven; 
Wie zou aan haar den prijs niet geoven. 

Wijl in 'er hand den Scepter past? 


1) Bij  dezen  regel geeft de dichter eenige verklarende aanteekeningen, 
welko hier weinig .ter zake doen. 


120 

De blanke Blaaifen, schoon voor d'oogen, 
Zgn Puritainen, zoo vol loogen, 

Gelijk een Ai vol zuiyels is. 
Rui-voorens zgn de Luteranen 
Die zig nooit yan het zuipen spaanon, 

En wonder graag zgn aan den dis. 

Het OrundeUjen, van klainder waarde, 
Zgn (TJnnifnjanen, op der aarde 

Van Magt en Heerschapptj berooft; 
Dogh die, weleer, daar hard na dongen : 
Nu schijnt *er Lied heel uitgezongen, 

Want elk denkt: Jan Neef, wag je hooft. 

De krullende Alen, in de poelen^ 
Zijn Joden, van een kwaad gevoelen. 

En loozer dan de looze Slang, 
Die, met *er opgepronkte loogen 
Onse aller moeder heeft bedroegen. 

Wie leert aan haar een beeter gang? 

Den Spiering, Stink visch, heel versmeeten, 
Een arm^ veragt, en Boerenëeten, 

Is 't beeld der menschen, die den naam 
Yan NetUralisten 1) is gegeven: 
Zg worden overal verdreven 

En niemand acht *er hier bequaam. 

Ik wil hier van Coc^n 2) niet reppen; 
Nog uit Pelioffi kaar iets scheppen; 

Ook staat m^j Arrius niet aan. 
Bruinisten namen Stuard 't leven. 
Heel Engeland schijnt haar gegeeven. 

Van Menno heb ik meest gedaan. 

Dat volk heeft duizend kromme sinkken, 
Tot kleeding, eeten en tot drinkken 

Is een bijzondere wet gesmeedt; 
Het haar moet op de kam geschooren. 
Of ziel en lighaam is verlooren. 

Schoon Gods gebod daarvan niet weet 


1) Een volk^  onthoudende zig van alle Gemeenschap, dogh laidon ogter 
een nab(j onberispelijk leven. (Noot van J. Zoet). 

2) Socinus? 


121 

Het Hoawlik word van haar geschonden, 1) 
Den Egtenband geheel ontbonden, 

Om d'allerklainste lenrerj. 
De Man moet zgne Vrouw verlaaten. 
De Moeder d'aigen Eind'ren haten 

Dos raakt 'er d*eendragt heel in ly. 

Voor deezen waren 't d'oude Vriesen^ 2) 
Die heevig in het twistvnur bliezen; 

Maar ogh! men vind 'er nu zoo veel. 
Dees schijnt zig Haans 3) en Moors 4) te houden. 
Die wil het bier niet, dat zij brouden, 5) 

Een ander voegt zig tot Boreel 6) 

Den Vlaaming, en den Waaterlanderj 7) 
Nog onlangs kroopen aan elkander. 

Als 't lyf yan een gekloofde Slang ; 
Terwtjl de dolle Bidkiisten 8) 
Met d'Apostolse 9) heevig twisten: 

Ontziende neus, nog bek, nog wang. 

De Goude Zon 10) begon te beeyen 
Om 't Kerkgebaar, en 't Godloos leeven. 


1) Hoe ligt dit volk den disch- en bed-gemeenschap tusschen Man en 
Vrouw, en den Burgerleken ommegangk tusschen Moeder en Eind verbieden, 
is overal genoeg bekend. . J. Z. 

2) (Een van de drie Doopsgezinde sekten). Deeze, als de broedhenne van 
alle de kiekens, zijn zoo ^n, dat ze niet een draad gesteven linnen mogen 
draagen. J. Z. 

3) Galenus (Abrahams de Haan), een Doctor in de Medicijnen, en Ver- 
maander der Vlamingen tot Amsterdam, van voelen gelieft, en van anderen 
gehaat J. Z. 

4) C. Moorman, een diergeltjk persoon, met Doctor Galenus meest in een 
verstand. J. Z. 

5) Zinspeling op hunne vergaderplaats in de voormalige Brouwerij «Het Lam». 

6) Adam Boreel, tegenwoordig in Engeland, drijvende dat de Hailigen met 
Kristos op aarden, als Koningen en Priesters duizent jaaren zullen leven in 
heenchappen. J. Z. 

7) De twee andere Doopsgezinde sekten. 

8) Lambert Bidlo. Een der tegenstanders van Dr. Galenus. 

9) Samuel Apostool, weldra de leider der behoudende partij. 

10) Een ander Doopsgezind vergaderlokaal. 


122 

Daar Rixtel 1) zoo volmaakt van kweold, 
Dat elk 't gebaar der schorfde Schaapen 
Daarin heel konstig na ziet Apen: 

En, aan haar Teer, 2) voor Smeer, uitdeelt 

Men vind 'er, die de Yisch verzmaaden; 
En, aan een Knol 3) zig ooverlaaden, 

Hoe worremsteekkig hy ook schijnt. 
Dogh God, wiens werk men niet mag laaken. 
Kon Saul ligt tot een Paulus maaken; 

Wgl voor zjn Oeesi het kwaad verdwgnt 

Een Puit- Aal f in het Veen gevangen, 4) 
Puur doof, met ongeschooren wangen, 

En met een groove Pg bekleed: 
Een smaad, en spot van veel Doktooren, 
Laat zjjne stem, al staam'rend^ hoeren. 

En zegt dat hg veel Wjjshaid weet. 

Veel Wijshaid: niet uit hooge Schooien, 
Daarin nu elk, met lust, gaat dooien; 

Maar uit Godts hoogen troon gehaalt 
Hy toont ons Kristi Rijk op aarde; 
En hoe het Igdzaam volk, vol waarde. 

Daarin met Kroon en Scepter praalt. 

Dogh wainig lieden hem gelooven. 
Htj schijnt met zottemij bestooven; 


1) Dezen jongen Doopsgezinden dichter zullen wij spoedig weer ontmoeten. 

2) Waarschijnlijk zinspeling op het feit, dat de behoudende party zich 
van de gemeente afscheidde en een pakhuis in de Teertuinen tot vergader- 
lokaal inrichtte. 

3) Jan Knol, voor doezen godloos geleeft hebbende, schijnt zig geheel 
ter deugde te schikken; drtjft, in verschalde byeenkomsten van menschen, 
met grooten yver en welspreekenthaid de Leere van Socinus ende Ostoroth. 

J. Z. 

4) Een Boer van Aalsmeer, genaamt Jakob Klaasz. waigerende, met 
voorgoovingo van dat Godt hem met zgn leevendig woord heeft begaaft, om 
Israëls ryk nu weedorom op te richten, alle Schattingen en Impositien tot 
onderhoud van 't Oorlog ingesteld: Waarom hg verschaiden maaien in ge- 
vankkenisso is geweest, als onder anderen tot Haarlem^ met zijn Broeder, 
den tyd van negen maanden, dogh is altyd, zonder iets te geeven, vry 
geworden. J. Z. 


123 

Elk stoot dien rijkdom met de voet. 
Dat zigtbaar is, dat moet yerbranden, 
En *t godloos volk (6 misverstanden!) 

Steeds kannen in dien helschen gloedt. 

Dit klinkt oit allerhande monden; 
En nauwliks word *er een gevonden, 

Die 'tooge op Noags Arkc slaat. 
Zy knnnen aan *t vernuft niet meeten, 
Wat Eristns weereld heeft geheeten, 

En dat het booze alleen vergaat. 

Voor my, ik wensche, in 't allerlesto, 
Aan ieder mensche *t allerbeste, 

En *t geen ik zelf van Godt begeer: 
Dat liefde d*overhand mag krijgen 
Dat haat en smaad stokstom mag zwQgen, 

En Jezus ons zyn kroon vereer. 

Dat ieder Yisscher raine netten 
Mag in de klaare stroomen zetten, 

En nairatig ztjn in ztjne schuit; 
Dat ztj veel goede Yisschen vangen: 
En d'Opper-Visscher, met verlangen, 

Gehoorzaam volgen, in en uit. 1) 

Het behoeft nauwelijks gezegd, dat de Gereformeerde Ker- 
keraad ook onzen tapper— „vijfde-rijk-beooger" met wantrou- 
wige blikken volgde. 

Hoe lang Spinoza onder deze lieden verkeerd heeft, is 
moeielijk te bepalen. Het is mogelijk, dat hij tot aan zijn 
vertrek naar Eijnsburg zoo af en toe hunne bijeenkomsten 
bleef bezoeken. Eeeds in den aanvang van zijn verkeer onder 
deze meerendeels zeer ontwikkelde en vrijzinnige mannen, 
waaronder hij er verscheidene aantrof, die zich ook met wijs- 
geeiige studiën bezig hielden, had hij ingezien hoezeer hem 
grondige kennis noodig was van het Latijn , de taal deygeleerden. 
„Terwijl hij daarover onophoudelijk dacht, en er bij alle voor- 
komende gelegenheden over sprak , wilde het toeval , dat Doctor 


1) De eerste  druk, in 4o, in de Koninkl. Bibl. en die der Doopsgezinde 
Oemeente. Dan: Werkken, blz. 155 vlgd. 


124 

Franciscas van den Enden, die toenmaals met goeden uitslag 
onderriclit gaf in het Grrieksch en Latijn, eens eene verga- 
dering der Collegianten — die altijd voor ieder open stond — 
bezocht. Door zijne vrijzinnige taal en zijne opmerkingen die 
hout sneden, won Van den Enden Spinoza's hart, en nadat 
hij met den vroolijken doctor in kennis was gekomen bood 
deze hem zoowel zijn onderricht als zijn huis aan, zonder daar- 
voor andere bewijzen van erkentelijkheid te vorderen, dan dat 
Spinoza, wanneer hij daartoe in staat zou zyn, hem eenigen 
tijd behulpzaam zou wezen bij het onderricht van andere 
leerlingen." 1) 

Waarschijnlijk was het omstreeks den aanvang van het jaar 
1656 dat de jeugdige wijsgeer binnengeleid werd in Van den 
Enden's kring. 


1) Lucas: «H compronait assez de loi-même combiencesLanguessavantes 
lui (^talent nécessaires; mais la difücalté était de trouver moyen de les 
apprendre, n'ayant ni biens, ni naissance, ni amis poor Ie pousser. 

Comme il y pensait incessament et qu'il en parlait en toute rencontre. 
Van den Enden, qui enseignait avec succes Ie Grec et Ie Latin, lui offiit 
ses soins et sa maison, sans exiger d'autre reconnaissance que de lui aider 
quelque temps a instruire ses écoliers, quand il en serait devenu capable.» 
Dit bericht klopt weder geheel met dat van den ouden man aan Stollo: 
«Als nun einst der van Ende in diese Versammlung kommen», u. s. w. 
(Zie de Bglage). 


V. 


Db Lucianist. 

Wie  niet,  Herostratus  gelijk,  kerken en steden in brand 

^fc^ekt om zijn naam te vereeuwigen; wie niet als een andere 

va standbeelden  voor  zich  zelven  giet  van buitgemaakte 

onnen;  wie  niet duizenden vellen papier met drukinkt en 

a^^n eigen naam laat bekladden, om ten minste dien naam te 

l>ehouden ook na zijn dood: dien kan het na zijn verscheiden 

Ücitelijk  overkomen,  dat  zijne  verdiensten,  hoe  groot ook, 

sohuil  gaan  in  het  schemerdonker  van  het  verleden,  dat 

^lis  zijn  naam in het vergeetboek geraakt. Ziedaar het lot, 

te beurt gevallen is aan Doctor Franciscus van den Enden, 

^^xx  man, die niet alleen onzen Spinoza inwijdde in de gehei- 

^^^Hissen der Latijnsche taal, en opvoerde tot de hoogten der 

^'^Hiesiaansche philosophie, maar ook op eene groote menigte 

andere tijdgenooten een machtigen invloed heeft uitgeoefend. 

^ zullen trachten hem hier de eere te geven, die hem toekomt. 

^^ranciscus Affinius van den Enden is zijn rol op dit wereld- 

^^meel begonnen te Antwerpen, waar hij in het jaar 1600 het 

€nslicht zag. 1) Op jeugdigen leeftijd was h^ naar Leuvens 


) Zooals men weet speelde zgn treurig uiteinde te Parys. Uit deauthen- 

:« stukken van *t Proces, dat hem aan de galg bracht, is het een en ander 

iffende zgn levensloop medegedeeld door P. Clément , Episodes de Thistoire 

^^   France. Paris,  1859  (Le  Chevalier de  Rohan,  p.  216).  Later heeft 

Tan Vloten  diezelfde  stukken  nog eens doorgezien, en verslag gegeven 


het gevondene in de Levensbode, Xll (1881), blz. 128vlgd. Clémenfs 
^^rk is later opnieuw uitgegeven onder den titel: Trois drames historiques. 


^ 


126 

hoogeschool getrokken , waar hij zich niet alleen in de letteren , 
maar ook in de rechtsgeleerdheid en geneeskunde oefende; en 
dermate blonk hij uit boven zijne medestudenten , dat hem , 
op nauwelijks achttienjarigen leeftijd, reeds de rang van hoog- 
leeraar werd aangeboden: 1) 

Uw jeugt had in de bloem van tweemael negen jaren, 

In Leuvens wfjze School, daer elk u noodde om strijt, 

En uw verstant vergeefs begrimt wierd van de nyt, 

Op 't hoog gestoelte lang den tabbert konnen dragen, 

Had zy die glory niet groothartig afgeslagen, 

En, triumferende over elk in haer gemoet, 

De grootsheit en den haet vertreden met den voet. 

Zóó zingt niemand minder dan onze Antonides van der Groes , 
in latere dagen Van den Enden's vriend, 2) Of hij reeds in zijn 
studententijd behoorde tot de orde der Jezuïeten of later daarin 
opgenomen is , weten wij niet recht ; wel mogen wij aannemen, 
dat hij een tijdlang lid van deze beruchte broederschap is 
geweest, daar hij later verschillende malen als „verloopen 
Jezuïet " 3) werd gebrandmerkt. De boosaardige strekking van 
het praedicaat daarlatende, Van den Enden heeft, toen hij 
ongeveer op de helft van zijn loopbaan gekomen was , ingezien 
dat hij beter deed met de kap op den tuin te hangen dan in 
de orde te blijven. Er is reden te vermoeden, dat hij aan de 
leer der alleenzaligmakende kerk was gaan twijfelen, en is 
dat juist, dan kan zijn daad hem slechts tot eere strekken. 
Het zal in den loop van het jaar 1642 geweest zijn, dat hij — 
ondertusschen naar zijne geboorteplaats, Antwerpen, terugge- 


1) Dat zoo iets wel eens meer voorkwam blgkt uit het feit, dat Willem 
Philippi, in 1600 geboren, in 1618 als prof. philos. aan een der vier 
paedagogia te Leuven werd aangesteld. Zie Dr. J. P. N. Land. Am. Geulincx 
und 8. Philos. 1695, S. 24. 

2) Aen den Heere Franciscus van den Enden, toen hij van zijne Majest 
van Vrankrijk tot Raedsheere en Lijfarts verkooren wiert. Gedichten , Bilder- 
dijk-uitg. II, blz. 54. Zonderling genoeg is 't, dat dit gedicht aan don Prof. 
in de Ned. Lett. Joh. van Vloten, onbekend bleef! 

3) De oude man bij Stelle noemt hem «ein Eijesuite»; zoo ook Goeree, 
K. en W. Geschiedenissen, (1730) blz. 665. 


J 


127 

ieerd —  aldaar  in het huwelijk trad met Clara Maria Ver- 
deren, eene vrouw van Dantziger afkomst. 1) In het volgende 
jaar werden zij verblijd door de geboorte eener dochter, welke, 
in sommige opzichten door moeder Natuur misdeeld — zij was 
,VTij wat mank en mismaakt" 2) — daarentegen met gaven 
des geestes zoo mild bedacht was, dat zij eenmaal zou schit- 
ter-en onder de geleerdsten harer kunne. Bij den doop ontving 
zij  naar hare moeder den naam van Clara Maria. Een tweede 
doohter,  Margaretha  Aldegondis, zag in het laatst van 1644 
of"   in den aanvang van 1645 ook nog te Antwerpen het levens- 
lies lat. 3) Kort daarop begaf het geheele gezin zich metterwoon 
iia.^u: Amsterdam, hetzij dan, dat de Scheldestad voor de vrij- 
d^Mxaige opvattingen van den gewezen Jezuïet te nauw werd, 
h^'tzij,  dat hij hoopte aan het IJ beter in het onderhoud van 
zLcsIi en de zijnen te kunnen voorzien. Zij vonden er vele oude 
bölsenden,  en  ook  verschillende familieleden, die evenals zij 
voor  en  na  het  Zuiden  ontweken waren. In gezelschap van 
B^xi»ldus  Willemse  en  Allegonda  van  Blijdesin  treffen wij 
oixz;6n  Dr.  Franciscus op 24 October 1645 voor het eerst aan 
binnen  Amsterdam, toen hij met zijne echtgenoote optrad als 
gelniigen  bij  den  doop  van  een  spruit van 't eerstgenoemde 
tweetal, in de Boomsch katholieke kerk „de Posthoorn" op de 
BxoTiwersgracht. 4) Drie jaren later , op 27 October 1648 vinden 
wij  hem  daar  opnieuw,  als  gelukkige vader van een nieuw 
tweetal dochters, Anna en Adriana Clementia. 5) 
Op 6  Februari  1650 trad onze doctor zelf als peet op bij 


1) Het laatste blijkt bij Van Vloten, Levensbode XII, 136. Voordejuist- 
^an den naam volgen straks bewijzen. 

2) Colenis, blz. 3. 

^) Een gedichtje op haar bij Pieter van Bixtel, Mengelrymen. Haarlem 
1669 , blz. 58. 

^) 't Doopboek van die kerk op 't Amst. archief. 

5) Bg die gelegenheid trad o. a. als getuige op Joh. van den Eynde. Twee 
noawen, Clementia Corthage en Anna Uittenheeshout traden op als pceton: 
daarom is er reden te veronderstellen, dat ditmaal een tweeling ten doop 
gebonden werd. Trouwens, in lateren tijd wordt wel Adriana Clementia nog 
genoemd, Anna niet; deze schijnt dus vroeg overleden te zijn. De naam van 
fandacns' vrouw is alleen hier als «Vermeulen» misschreven. 


128 

den doop van een ander mans kind , doch was bij die gelegen- 
heid niet van zijne echtgenoote vergezeld; 't welk licht ver- 
klaarbaar wordt als men weet, dat hij op den 4*^en April van 
hetzelfde jaar reeds weder in „de Posthoorn" verscheen met 
een zoon, die Jacobus gedoopt werd. 1) Op den 12<*en Maart 
anno 1651 werd zijn laatste kind, Marianna met het heilige 
water besprenkeld, en daarna treffen wij den reeds bedaagden 
doctor nog slechts eene enkele maal als getuige aan. 2) 

Van den Enden — wij zijn daar zeker van — was door 
vrouw Fortuna niet met gaven overladen, en zoo doet zich 
de vraag op, hoe hij in deze jaren in het onderhoud van zijn 
sterk aangroeiend gezin heeft voorzien ? Weer is het Antonides 
van der Goes, die ons op deze vraag een, stellig weinig ver- 
wacht, antwoord geeft: 

Schoon Spanje (een ander heeft daer d'eere van genoten) 
Op uwen raet alleen, den vrede heeft gesloten 
Nae zoo veel stormen, met het vrye Nederlant; 
En d'oorlogsrazemy geslagen in den bant .... 3) 

Ofschoon ik op verschillende wegen, in de geschiedboeken 
en op 't Amsterdamsch archief nadere inlichting gezocht heb 
over het hier medegedeelde, is het mij tot heden niet mogen 
gelukken daaromtrent iets aan het licht te brengen. Heeft de 
ex- Jezuïet, doorsiepen in de staatkunde, en, zooals uit alles 
blijkt, wel ter taal, misschien eene geheime zending voor de 
Amsterdamsche vroedschap aan het hof te Madrid vervuld? 
Niet ik zou gaarne onzen Antonides tot een leugenaar maken , 
en het feit, dat ik op 't Amsterdamsch archief geene beves- 
tiging vond, zegt niets. Immers die zou nog te vinden zijn, 
en zoo niet .... over zoovele zaken ontbreken de officieele 
bescheiden. De tijd van onze groote diplomaten, van een 
Coenraad  van  Beuningen,  een  Hieronymus  van Bevemingk 


1) En  zeker spoedig den dood in de kaken viel, daar wg er niets meer 
van hoorden. 

2) Op  6  Juni  1651. Meermalen komt echter nog een Adriaan van den 
Enden voor. 

3) Als boven, blz. 55. 


129 

nog niet aangebroken in 1647, en misschien was de wel- 
uderlegde homo pciiticuSj zoo pas uit het Zuiden aangekomen, 
ene uitkomst voor de Amsterdamsche vroedschap. 1) 

Was Van den Enden te bescheiden om veel te stoffen op 
e eere die hem toekwam, volgens onzen dichter versmaadde 
ij evenzeer de gunsten welke het Spaansche bewind hem na 
et sluiten van den Munsterschen vrede wilde bewijzen: 

«£n voor die weldaet u in hare Bidderschap 
Te pronk wou zetten op d'aenzienelyxten trap, 
Noch had gy liever by u zeWen in te treden. 
Als u te zien van elk eerbiedig aengebeden.» 2) 

Dr. Franciscus koos een eerzaam en vrij leven boven staats- 

^^cmansroem en vestigde zich kort daarop als — Boekhandelaar 

de Nes. Hij woonde er omstreeks 1650 „In de Konstwinkel", 3) 

raar, naar het schijnt, verschillende boekjes het licht zagen. 

ij is  echter nooit lid van het boekverkoopersgild geworden, 

^^zoodat  zijne  zaken  minder  voordeelig gingen; in het najaar 

^van 1652 was hij zoozeer aan lager wal geraakt , dat hij zijne 

- schuldeischers  moest  verzoeken  om  uitstel  van  betaling. 4) 

Toen  heeft  de  wakkere man stellig den boekhandel vaarwel 

gezegd en is zich gaan wijden aan wat eigenlijk zijne roeping 

was : het onderwijs der jeugd. Op eigen hand richtte hij naast 

de bestaande eene nieuwe Latijnsche school op ; (waarschijnlijk 

^was l^j inmiddels op den Cingel gaan wonen), waar heel wat 

Amsterdammers  zijn  ingewijd  in  de talen van oud Rome en 

Athene: als ooit de lijst der leerlingen gevonden werd, zouden 

daarop beroemde namen voorkomen!  Want  Van den Enden, 

die  zich ondertusschen met hart en ziel op de nieuwere wijs- 


1) 't Is opmerkelijk, dat de ooievaar gedurende drie jaren wegbleef. (1645 
Oct 1648!). Toch zal Antonides Van den Enden's verdienste wel over- 

<lreyen hebben voorgesteld. 

2) Als boven, blz. 55. 

3) Ledeboer,  Naamlijst der  Boekdrukkers, Dev. 1872, blz. 32. Een in 
^iait jaar bg hem yerschenen pamflet bezit de Koninkl. Bibl. onder No 6745. 

4) Twee desbetreffende notarieele acten van 17 Sept. 1652 op 't Amst. 
^archief. 

9 


130 

begeerte — Baco , Hobbes , Descartes had toegelegd , 1) scheen 
beter dan iemand anders de kunst te verstaan de studie der 
doode talen voor zijne leerlingen aantrekkelijk te maken, beter 
dan iemand anders hun lust in te boezemen tot het werk, en 
ieders krachten en bekwaamheden te doorgronden. Dat hij er 
in slaagde in korten tijd de officieele Latijnsche school deloef 
af te steken, en — hoewel Roomsch — tal van kinderen uit 
de gezeten burgerstand, van allerlei gezindte, ter opvoeding 
kreeg, mag bewijzen, dat men groote ideeën koesterde van 
zijne bekwaamheid, en misschien ook.... niet geheel ondank^ 
baar was voor zijne aan den lande bewezen dieusten. 

Van den Enden moet op het oogenblik, toen Spinoza kennia 
met hem maakte , reeds een tamelijk bejaard man zijn geweest^ 
doch — het blijkt uit zijn latere loopbaan — nog vol van dien 
onuitbluschbaren  levenslust,  die  tegen  niets  opziet en alles, 
vermag.  Ongetwijfeld  kende  hij  Oud Eome op zijn duimpje» 
en zal zich ook in staat geacht hebben, den geheelen Horatius 
uit  zijn  hoofd  weder  te  boek  te  stellen,  als de bestaande 
exemplaren  bijgeval  zoek  raakten. 2)  Bezield van vereering 
voor de groote mannen der Renaissance, die wel het klassieke . 
in zijne waarde hersteld hadden , doch tevens de vaan opstakea\ 
van  vrij  onderzoek ; die niet alleen de in vele opzichten ver- 
ouderde begrippen der Aristotelische wijsbegeerte bestreden eix. 
ondermijnden,  doch ook tevens in 't krijt traden voor de ver- 
breiding van meer verlichte ideeën in kerk en staat, beheersch te 
ook  hem  een onverzadelijke dorst naar kennis. Als zijn leer- 
meester Descartes  de  kerk  latende  voor wat zij was, zocht, 
ook hij zijne waarheid liever in wis-, natuur- en geneeskunde. 
Daarbij  was  hij  een man, die in zijn lang leven veel gezien 


1) Zie Boelof Boukema, Naamboeck der Beroemde Genees- en Heelmeesters 
van alle Eeuwen. Amst. 1706 — waar op blz. 151 een levensbericht van 
<Fran9ois» van den Ende voorkomt, dat weinig betrouwbaar is. 

2) Vermoedelijk was hg in 't Grieksch minder doorkneed; Geulincx, die 
24 jaren later dezelfde scliool doorliep, en er 12 jaren prof. was, wist er, 
naar Prof. Land meedeelt, ook weinig af. Vgl. Dr. J. P. N. Land, Am. 
Geulincx und s. Philos. 1895. S. 75. 


131 

en Teel ondervonden had; die door zijne onderhdudende ge- 
sprekken en vroolijke kwinkslagen veler hart wist te winnen; 
een practische kop , die met een enkelen oogopslag de menschen 
doorzag, een homo politicus, die met Macchiavelli in zijn rok- 

ttk liep.  Roem  en aardsche grootheid hij lachte er om; 

^wen zij wel waard er een vinger voor uit te steken? Zoo 
ion Antonides van hem zingen : 

«Wat helpt Jiet, of gy de verborgentheên en gronden 

Der wQsheit en natuur zoo klaer hebt ondervonden? 

En of Apol u als ztjn zoon heeft opgequeekt, 

En onderwezen wat in zaet en kruiden steekt? 

Of dat geen honig druipt zoo zoet van Hymets tippen , 

Als de welsprekentheit van uw begaefde lippen, 

En dat uw heldendicht, op 'sMantuaners styl, 

Ons dunkt de wedergalm te wezen van Virgyl, 

Dat Flakkus en Pindaer, door uwe lier herboren, 

Hun Ijk-asch groenen zien, als zy uw vaerzen hooren: 

En Nazo minder zucht aen 'tongastvrye straut, 

Zoo gy uw roem altqt wilt smooren onder 't zant? 

Wat Moor zoekt aen de zee stranthorenen en schulpen, 

Om die op *t zelfde strant in d*aerde te bestulpeu? 

Wie gaert kleinoodiën aen Ganges parelreê. 

En werpt ze reukeloos in grondelooze zee? 

Verdrinkt een reiziger, als hy naer huis komt vaeren. 

Zijn Indiaanschen schat in d'Indiaensche baeren? 

Of volgt gy maer de zon, 6 Raetsheer, in dien staet? 

Die daelt, om op te staen met schooner daegeraet. 

Zoo rooete tjjt noch ramp uw Feniz veder schenden. 

Zoo worde uw naem geroemt aen alle werrelts Enden. 1) 

"*^der de opvoedkundige beginselen van onzen Latinist schijnt 

^^^^aan gestaan te hebben, dat niets zoo goed geleerd en zoo 

/^t onthouden wordt, als hetgeen geleerd werd in de eerste 

^^gen  der jeugd.  Nog bezitten wij een gedicht op een zijner 

^^^rlingen,  die  reeds  op achtjarigen leeftijd, het Latijn even 

^oed hanteerde  als  zijne  moedertaal. 2)  Sterk was hij over- 

1) Gedichten^ uitg. d. Bilderd^k. U, blz. 56. *t Gedicht is natuurlgk uit 
1671, toen de 71-jarige man tot raadsheer van Lodew^k XIV benoemd was. 

2) P.  Bixtel,  Mengelrtjmen,  Haerlem 1669, blz. 16: Aen den E. Heer 
Kir. Bo6tiu8 van Elslant,  Po6t  ende Beghts-Geleerde, over de Latgnsche 


132 

tuigd van die andere waarheid , dat geen leerstof er gemakke- 
lijker ingaat en gewilliger bodem vindt, dan die al spelende 
wordt toegediend. Zijne dochtertjes bracht hij op met den 
paplepel en 't latijn te gelijk , en van de oudste , Clara Maria, 
mogen wij gemstelijk aannemen , dat zij op twaali^arigen leeftqd 
latijn sprak als water en genoeg doorkneed was in de gram- 
matica, om bij pasbeginnende leerlingen haar vader gemakkelijk 
te kannen vervangen. 

Juist in de dagen toen Spinoza zoo*n welwillend meester in 
hem gevonden had, had hij een aardig plan op 't touw gezet. 
Hij zou — in navolging van het gebruik bij de oude huma* 
nisten — den menschen, die zoo hoog liepen met de tooneel- 
poëzie van 't Oude Rome, die stukken eens in de oorspronke- 
lijke taal te genieten geven. Zoo waren zijne leerlingen druk 
bezig Teren tius' Andria in te studeeren; eene keuze, die, 
waar kinderen als vertooners optraden, pleit voor den goeden 
smaak van hun meester. Buitendien had hij ook zelf een 
tooneelstuk geschreven, een zinnespel, waarin het leven van 
een Don Juan afgemaaid werd .... zonder steenen gast. Het 
heette Phüedonius of Lusthart. 

Bleef ons daarvan ook geen tekstboekje bewaard , toch kennen 
wij ongeveer den inhoud. Dr. Van den Enden had daarin 
geschetst: 

Hoe los het wulpz' en jongh Veretant, 
De toghten van de Jeught doet draegen, 
Haer wil met alle winden waetjen 
Soo reden haer niet hout aen bant, 1) 


Tael-oeffeningh van zgn Soontje, Jan van Elslant, oudt zijnde acht Jaren, 
staende ter onderwjsinghe van den seer gheleerden Heer Franciscos van den 
Ende, M. D. tot Amsterdam, 't Gedicht eindigt: 

Vaer voort soo Soontje, leer en weet, 
Saygh Geest uit van den Ëndens ader, 
Opdat ons blijcke^ dat uw Vader, 
Achil btj Chiron heeft bestoet 

1) « Zin-erinneringh van het Zin-spel Philedonins ofte Lusthart, ten 
Tooneele gevoert door den hoog-geleerden Heer Dr. Franciscus van den 
Enden», in P. Bixtels Mengelrgmen, Haerl. 1669, blz. 23. 


133 


iortom, hoe  de jeugdige  Philedonius  zijne  lasten en harts- 
toehim volgend, op slechte wegen geraakt, 

Stelt Deughde uyt, tot zijn oude Dagen, 
Wil eerst z^jn lust, dan Godt behagen, 
Meer zondigen, eer h^ *tbe6chreit, 
En, door hartneckigheidt getroffen, 
Sigh kanten teghens Gode en Heyl. 

X>och,  zoo  sprak stellig een van de optredende ^sinnekes" 
(i^üegorische personen): 

«Wie God versaekt leeft nergens veyl: 
«De Boet*-uur laet sigh wel versloffen, 
«In wellust, by de Jeught, maer keert 
«Weer swaorlijk tot de grjse haren: 
«Wat Jongh ons schielijk is ontvaren, 
«Wort out, en swak, te noö geleert. 

iledonius,  door „Grods-barmhartigheid" in den droom ge- 
schuwd en tot deugd „verwekt** „in 't ende 

Kent en ontwijkt gedreighde ellende, 
Wort oudt, en wijs, selfs in zijn Jeught.» 


den  loop  van  1656 waren de stukken er geheel in ge* 
^^en en in de eerste dagen van het volgende jaar zouden zij 
^**   üen Schouwburg vertoond worden. Doch , Dr. Van den Enden 
met meer avontuur dan beraad gehandeld, en buiten den 
^ard  gerekend,  d.  w. z.  in  dezen  buiten  den  kerkeraad. 
^^^ers,  zoo  lezen  wij  op 4 Januari 1667 in de protokollen 
*^^zer eerwaardige vergadering: 

jWort bekent ghemaeckt, dat seker Van den Enden, paeps 

^^^loolmeester alhier, voor soude hebben binnen 8 a 14 dagen 

^l^nbaer op het Schouburgh een comedy wt Terentii te laeten 

^ï^eelen door zijne discipelen, waeronder ook zouden zijn eenige 

*^dematen kinderen ; is goed gevonden soo veel mogelijk is iets 

^Har tegen te doen, en zal men beginnen met het aenspreken 

'Van de ouders, die ledematen zijn, en haar met vele redenen 

verzoeken, datze hare kinderen zulks niet willen toelaten, en 

over 8  dagen pro re  nota  zal  verder geresol veert worden, 


134 

*t welk zal geschieden door de Broeders des quartiers." 1) 
De pogingen werden met den gewen sch ten uitslag bekroond. 
Immers in de volgende vergadering konden „De broederen des 
kwartiers berichten, dat zij de ledematen hadden begroet, die 
eenpariglijk hadden aangenomen hare kinderen niet te laten 
spelen op 't Schouwburg ; " ongelukkig volgde voor den kerke- 
raad de Jobstijding, „dat 't spel toch zou doorgaan'', zoodat 
besloten werd, dat Ds. Langelius morgen — d. w. z. 12 
Januari — daarover den presideerenden Burgemeester zoude 
„begroeten". 2) 

Hoe het Ds. Langelius ten stadhuize vergaan is kunnen wij 
den lezer niet meedeelen: de scriba van den kerkeraad vond 
het minder wenschelijk naar het schijnt daarvan melding te 
maken. Wel echter weten wij, dat Dr. Franciscus van den 
Enden met z^*ne „latinisten" op 13 Januari 1657 den PhüedoniuSj 
op 16 Januari daaraanvolgende Terentius' Andria, den 17<*^o 
dier maand wederom de Andria, en eindelijk op den 27sten 
nogmaals Phüedonias heeft opgevoerd, 3) en wel „op 't Schou- 
burgh", „in 't openbaer", zooals de Kerkeraad gevreesd had. 
Ongetwijfeld waren alle de „Geesten" van Gijsbrechts oude 
veste bij deze nooit geziene vertooningen tegenwoordig, en 
zelfjB de Altmeister Joost van den Vondel ontbrak niet. Het 
schijnt echter, dat de Latijnsche verzen van Dr. Van den 
Enden dieperen indruk gemaakt hebben op de toeschouwers, 
dan die van vader Terentius : want niemand , zoover ons bekend 
werd, heeft verder met een woord van de Andria gerept, 
terwijl wij, betreJBFende den Philedonius niet alleen het gedicht 


1) Protokollen van den Kerkeraad, vol. IX, blz. 189 (Vergad. van 4 
Jan. 1657). 

2) ibid, blz. 190. (Vergad. 11 Jan. 1657). 

3) Zooals beschreven staat bg C. N. Wybrands, het Amsterd. Tooned 
van 1617—1772. utrecht 1873. 

Dat Van den Enden de man was deelde echter de Heer Wybrands niet 
mede. De toegangsprijs was zeer laag , zoodat de eerste opvoering slechts 11 gL 
15 st opbracht Als men weet, dat in «Het Meisje van Andros» een dozgn 
rollen te verdeelen zgn, de kinderen van gereformeerde lidmaten wegbleven, 
en zeker alleen de oudere leerlingen medespeelden , kan men eenigszins 
bepalen hoe dmk bezocht Van den Enden's school moet geweest zQn. 


135 

bezitten van Fieter van Rixtel, 1) maar ook een van Vondel, 

in  den vorm van een „Tooneelkrans voor den Edelen Jongk- 

ieere Nikolaes van Vlooswijck, toen hy de rol van Filedonius 

of HfXLsthart, by D. Franciscus van den Enden , op 's wijzemans 

sprenck, door zyne latynisten ten tooneele gevoerd, zoo loflyck 

en stdchtigh uitbeelde". 2) 

«O Vlooswtjck, die van Bloemwijck 3) naer 't Latijn 

TJw naem ontleent, hoe hebt ghy, in don schgn 
Van Filedoon, ons met Latynsche vaerzen 
Gesticht, daer 'tvolck in d'o?eroude laerzen 

ü heene en weer zagh treên op 'thoogh tooneel! 

Ghj toonde in 't klein, wat Cebes tafereel 
In 't groot elck leert met maght van personae^jen , 
Qevoert in 'tperck der weerelt, vol stellae^jen. 

Vol aerdtsch gewoel. Men zagh, hoe wulpsche Jenght 

Yerdwaelt van 'tpadt en heilzaam spoor der Deught, 
En endel{jck, na doorgestrede elende, 
Bereickt dit lang gewenscht en zaligh ende, 

Waertoe elck van den hemel is geschickt». 4) 

Toen  Van  den  Enden  in het volgende jaar, den 21sien en 
^ ^   3!Iei  1658  den  j^Eunuchas in 't Latijn met een klucht in 
Qriex'' ten tooneele voerde, 5) was de kerkeraad zoo wijs, 
^t opnieuw daartegen te protesteeren. 


1) Pieter van Rixtel was — ik zal dat straks aantoonen — in 1657 niet 
^^^ dan  13 jaar. Hg  zal dus zelf tot de vertooners behoord hebben — 
^  Zin-erinneringh draagt alle  sporen  van  een  nog  weinig ontwikkeld 
^ïlt —  of,  wat ook mogelijk is, hg heeft in latere jaren het stuk nog- 
^Is zien opvoeren. Wybrands weet echter van eene latere opvoering niets. 
S) Van Lennep's uitgave, deel IX, blz. 239. Het gedicht is daar op 1661 
dy  wat m. i.  betwijfeld mag  worden. Men vindt het reeds in Klioos 
, 2e Opening, Leeuwarden 1657^blz. 235. 's Wgzemansspreuckschgnt 
te zgn: Macte nova virtute, puer. 
^') Vrg zonderlinge woordspeling met 'tlatgnscbo flos. 
^) Enz.  't Is te wenschen dat de kerkeraad het vers: «Wgsheid spreekt 

kerke, scfaoole en schouwburg» ter harte genomen heeft. 

■^icolaas van Vlooswjck, zoon van den Amsterdamschen Maecenas-Burge- 

, ^^«ter Com. van Ylooswgck en Anna van Hoorn, werd in Februari 1655 

^S^echreven  als  student ter academie  van  Utrecht en op 10 Dec. 1666 

^^«huldigd als slotvoogd en Drost van Muiden, Baljuw van Gooiland, enz. 

5) Wybrands, t a. p. 


136 

Het spreekt van zelf, dat ook Baruch Spinoza, nu Vanden 
Enden's huisgenoot, deze voorstellingen, waaraan stellig de 
meerderheid der leerlingen deelnam, en wsiarin ongetw^feld 
allen belang stelden., heeft bijgewoond. £n , in gevetl het bericht 
b^ Pierre Bayle juist mocht zijn , dat n. 1. de aanslag op Spinoza's 
leven gepleegd werd, toen hij op een avond uit den Schouw* 
burg kwam , dan zou men tusschen de genoemde datums kunnen, 
kiezen. Immers de Joden waren in die dagen tot zulk een 
hartstochtelijk en moorddadig optreden geprikkeld, doordien 
verschillende leden hunner gemeente afvielen en tot de Chris- 
tenen overliepen — mogelijk wel op aansporing en door de 
schoone voorspiegelingen der predikanten. Gewoonlijk echter 
was het weinig bijzonders, 't geen in hunne netten hangen 
bleef: in 1655 lezen wij van een zekeren Moses GadelaofBen 
Israël die de rol van renegaat speelde , en wegens gebrek aan 
middelen van bestaan, terstond na zijn overgang tot soldaat 
werd bevorderd. 1) In 1659 toonde een zekere Samuel Aboab 
roeping tot de Christelijke zaligheid en lust in dat geloof, en 
wilde met genoegen den H. doop ontvangen , indien .... de 
predikanten hem hielpen de erfenis van zijn oom te bemach- 
tigen. 2) Of de heeren hem die toegezegd hebben , bleef onbe- 
kend ; wel bleek , dat de Joden even begeeiïg waren om Aboab 
te behouden, als de Protestanten en Roomschen om hem te 
vangen. 3) Toen de predikanten den doop nog eenigen tijd 
uitstelden , omdat Aboab allesbehalve onberispelijk in zijn wandel 
was , werd hij door de Joden — die merkten dat de snoek hun 
ontschoot — „in de Sint-Anthonypoort aangerand, en getrapt. 
Zij hadden met een mes naar hem gestoken." 4) Bij deze 
gelegenheid werd zelfs iemand door bekeeringsijver aangetast, 
die Aboab stellig niet aan de erfenis helpen kon en ook te 
eerlijk was om daarop te azen , en wel .... onze Jan Pieterse 
Beelthouwer,  die  Aboab  ongetwijfeld aangeraden heeft, eerst 


1) Protokollen van den Kerkeraad, vol. IX. (Vergad. 16 Dec 1655). 

2) ihid., vol. X. (Vergad. 24 April 1659). 

3) ihid. (Vergad. 12 Juni 1659). 

4) ibid.  (Vergad.  3  en  10  Juli  1659).  Zgn  alias luidde «Anthonius 
Zansius de Faas». 


137 

^oed te onderzoeken, welk het ware geloof was. 1) Noghooren 
wij in denzelfden tijd van Abraham Herrera, wiens handel en 
^^Fandel zoo berispel^k waren , dat de Amsterdamsche kerkeraad 
iaem voorloopig voor de gunst bedankte. In Amersfoort waren 
de predikanten echter gewilliger, en bevorderden den man tot 
03hristen, waarop hij, in Amsterdam teruggekeerd, door zijne 
ewezen geloofsgenooten werd ingerekend en achter slot en 
gezet. Ook hij verzocht de halp van den kerkeraad. 2) 
De afval van Spinoza moest, door de groote meerderheid 
ijner geloofsgenooten in de eerste jaren wel met dezelfde 
gen worden aangezien: immers ook hij had zich tot de 
firn begeven, verkeerde met de CoUegianten en in het buis 
an den Boomschen schoolmeester! 3) 
Toen Spinoza in Van den Ëndens kring werd opgenomen , 
ond deze in hem een jonkman, die veel wist en veel gedacht 
; die door zijn karaktervol gedrag , zijn bescheiden manieren 
innemenden omgang aller achting en sympathie verwierf, 
emand, die hem reeds terstond van dienst kon zijn bij de 
pleiding van jongelieden , die voornemens waren in de god- 
leerdheid te gaan studeeren en daarom kennis van het 
-hebreen wsch noodig hadden. 4) Maar zijn scherpe blik moet 
^spoedig ontdekt hebben, dat het Spinoza ten eenen male 
^^Diangelde aan alle kennis der exacte wetenschappen ; dat hij , 
doorkneed ook in de Hebreeawsche godgeleerdheid en 
jsbegeerte , geheel onbekend was gebleven met die van Baco , 
en Descartes ; dat hij niet alleen weinig wist van het 
lijn, maar ook in al die takken van wetenschap een vreemde 


1) ibid, (De kerkeraad was over zijn bemoeienis weinig gesticht). 

2) ibid, (Yergad. 7 Aug. 1659 , en 28 Aug.). Was hj] een familielid van 
n boven (blz. 65) besproken kabbalist? 

3) £r dient op gewezen te worden dat noch Lucas , noch de oude man bg 
dien aanslag vermelden. Toch koester ik alleen tw^fel over het juiste 

dstip. 

4) Ik zie geen reden om de mededeeling van Jan Rieuwertsz. junior bg 
^>%oUe: «Sobald er von den Juden ausgegangen, h9,tte er, umb sein Brodzu 
^^^rdienen,  Einder informiret», in twgfel te trekken, doch kan haar slechts 

^^ deze WQS  verklaren. Streng-gereformeerden kunnen het allicht niet ge- 
'^eest zQn. 


138 

was, die bij de Cartesianen het hoogst stonden aangeschreven. 
Zoo nam dan Dr. Van den Enden de taak op zich , hem in dat 
alles in te wijden, en de flinke man bracht zijn bevattelijken 
leerling, dien het allerminst aan lust tot weten ontbrak, binnen 
enkele jaren zoo ver , dat hij niet alleen het latijn verstond en 
bijna onberispelijk schreef, maar ook vertrouwd raakte met 
veel van hetgeen er op het gebied van wis-, natuur-, sterren- 
en ontleedkunde in dien tijd te weten viel. Hij was het tevens , 
die den jeugdigen denker binnen leidde in de Cartesiaansehe 
pbilosophie en eenig inzicht gaf in de daaraan voorafgaande 
systemen; hij misschien ook, die hem bekend maakte met de 
st€iatswetenschap , met de werken van Macchiavelli , Hobbes 
en anderen. 

Acht men dat alles onmogelijk in een zoo kort tijdsverloop — 
immers het waren hoogstens vier of vijf jaren , die Spinoza nog 
te Amsterdam zou doorbrengen — dan zullen wij nog een 
ander staaltje geven van Dr. Van den Endens bekwaamheid 
en kunst. Het was in het jaar 1657, dat een zekere Dirck 
Kerckrinck, 1) toenmaals een jonkman van achttienjarigen 
leeftijd, plotseling bevangen werd door lust tot de studie. In 
1639 uit Luthersche ouders te Hamburg geboren, 2) schijnt 
hij reeds vroeg met hen naar Amsterdam getrokken te zijn, 
waar verschillende familieleden tot den gezeten koopmansstand 
behoorden. 3) Met niets meer dan de gewone schoolkennis bij 
Van den Enden gekomen, ging hij, slechts twee jaren later, 
genoegzaam onderlegd naar de Leidsche Academie, waar hij 
zich op den 12<ïen Mei 1659 als student in de letteren liet 
inschrijven. 

1) Ik volg bg 'tschrjJTen van namen hi^, en waar ik ze ken, de authen- 
tieke handteekening van den besproken persoon. 

2) Banga, Geschied, der Geneesk. in Nederland, II, 564 geeft verkeer- 
delijk 1640 op. 

3) In 't kerkeiyk Proclamatdeboek treft men op 18 Mei 1628 reeds een 
Dirck Kerckrinck van A. aan^ die daar ondertrouwt met Margreta Bassen. 
Een tweede Dirk Kerckrinck was — volgens J. A. Jochems, Amsterdams 
Oude Burgervendels (1580—1795) Amst. 1888, in het jaar 1653 lieutenant 
bö de schutterij. Ook in lateren tfjd heb ik den familienaam verschillende 
malen in trouw- en begrafenisboeken aangetroffen. 


139 

Doch, de medische wetenschap, waarmede Van den Enden 
Jiem reeds gemeenzaam had gemaakt , nam weldra zijne geheele 
aandacht in beslag. Trad hij in 1661 voor het eerst als schrijver 
op dat gebied op , 1) in 1666 was hij reeds een vermaard man , 
die dien tak van kennis verrijkte met ontdekkingen, waarbij 
HOS z^n naam met eere genoemd wordt. Kerckrinck's vriend, 
d^ uitgever Andreas Frisins, droeg in Aéft jaar een boek aan 
op 9 2) waarbij hij o. a. zegt: 
Verdrijft de zin om zich met nattige zaken bezig te houden 
Iniheid; laat de zedelijke ernst geen loszinnigheid tot zich 
; de losten worden verdreven door die andere en betere 
^"■^ s-fc om velen te helpen , waardoor uwe kennis van velerhande 
^^■^n^gen, doch bovenal van de gCDeeskunde, uitstekend en be- 
^^'oxxderenswaardig is; bewonderenswaardig, zeg ik, want wie 
niet bewonderen, dat gij, op achttienjarigen leeftijd be- 
n de beginselen der latijnsche taal te leeren, in eene 
^-^Jcixuimte vcm twee jaren tot eene zoo volmaakte kennis van 
Latijn, en de beginselen van het Grrieksch gekomen zijt, 
gij de eerste taal niet alleen onberispelijk schrijven en 
kunt, doch ook de andere eenigermate begrijpen; wie 
niet prijzen, dat gij in een tweetal jaren zoozeer door- 
ongen zijt van de voorschriften der wijsbegeerte, dat het 
Ix^t als had gij er u een menschenleeftijd mede opgehouden ; 
staat niet versteld, als hij u even plotseling toegelaten 
tot het binnenste heiligdom der geneeskunde, zoodat g^ 
alleen de oude beoefenaren dier kunst evenaart, maar wij 
^Dok zóó verwonderlijke dingen in de praktijk zien volbrengen , 
niemand begrijpen kan op welken geneesmeesters-Parnassus 


) Kerckring, Ck)mmentarium in Corrum triumphalem antimonii, Amst. 1661 . 
) Fort Licetas, de Monstris, Ex recens. Gerardi Blasii. £d. Nov. Amstelod. 
^^3ipi Andr. Frisiae, 1665. Dedic. «Nobilissimo Clarissimoque Domino D. 
^odoro Eerckrinck, Amico ac Fautori suo snmmo Andreas Frisins S.» — 
ieel van Boerhave over  Eerckrinck:  «Amstelodamensis ,  vir anatomia 
et chemia  clams.  Tractatns ejns sunt elegantissimi , sed non soli 
^3tore adscribendi, neque enim iis temporibus unns homo perfecte callebat 
m.  XJsns est multis observationibus aliorum, qui Amstelodami tanc 
ebant nnde haec opera constroxit. (bg Banga, II. 570). 


140 

gy gesluimerd hebt , om zoo plotseling als de eerste der artsen 
te kunnen optreden. Het volk aanbidt u; lieden van aanzien 
vereeren u, vorsten trachten den jongeling van vijf-en*twintig 
jaren tot zich te lokken, omdat zij zien, begrijpen en ver- 
nemen, dat gij, niet door gelukkige ondervinding, maar door 
eene vaste en welgegronde methode , wonderen van geneeskunst 
tot stand brengt ve^ boven de gemeene maat.*' 

De beide jongelieden , Baruch Spinoza en Dirck Kerckrink , 
hebben ongetwijfeld in goede eendracht en vriendschap ge- 
durende het tweetal jaren, dat zij samen waren, gewedijverd 
om den voorrang. Immers, in hoofdzaak stond voor beiden 
hetzelfde te doen. 1) £n ook in lateren t\jd is nog lang die 
vriendschap blijven bestaan ; 2) Kerckrinck toch bleef een huis- 
vriend van Dr. Van den Enden , en ook Spinoza zal, als bij 
na 1661 nog af en toe de hoofdstad bezocht, niet nagelaten 
hebben zjjn wel willenden leermeester op te zoeken. Ongetwijfeld 
hebben beiden in die dagen genegenheid opgevat voor Clara 
Maria, Van den Endens wel niet schoone, maar naar het 
schijnt lieftallige en geleerde dochter. Zij vierde in 1657 haar 
veertienden verjaardag, en het is best mogelijk, dat zij het 
was, die de beide jonge mannen de beginselen van 't Latijn 
heeft ingeprent. Meldt niet Colerus, dat zij „in de Latijnsche 
taal zoo vaardig wa^, dat ze haar vaders leerlingen daarin, 
alsmede in de zangkunst kwam te onderwijzen?'' En ook andere 
tijdgenooten berichten hetzelfde. 3) Zelfs noemt Pieter van 
Rixtel, een ander leerling haars vaders, van doopsgezinde 
afkomst , die reeds vroegtijdig blijken gaf van dichterlijk talent , 
onze Clara Maria omnis perita artis, en voegt daar nog bij: 


1) Men ziet, dat Colerus, die — met recht — Spinoza en Kerckrinck te 
zamen Lattin liet leeren, als hg wat meer moeite gedaan had om het ware 
beloop van zaken gewaar te worden, onmogelijk zoo'n verward beeld van 
Spinoza's jeugd had kunnen geven als geschied is. Ongelukkig heeft meai 
ztjne misslagen bgna twee honderd jaren voor goede munt aangenomen! 

2) Daarvoor pleit o. m. ook eenigszins het feit^ dat wg verschillende 
boeken van E. in Spinoza*s bibliotheek aantreffen. 

3) De oude man bij Stolle: Dieser van Ende habe eino Tochter gehabt, 
die das schönste Latein paruren können. 


141 

Wat Naelt, Penceel en Pen, wat wil, verotant en deught 
In weet- m zeden-konst volwerckten, is t'aenschonwen 

In Clara, die een Baek van W^sheydt voor de Jeught, 
Athenen en Pamas aen d^Amstel sal herbouwen. 1) 

Of Spinoza's genegenheid werkelijk in liefde is overgegaan voor 

ket ontwikkelde meisje ? Wie kan het bevestigen of ontkennen ? 

Afen  heeft het onmogelijk  geacht  op  grond van hare jeugd; 

ajideren  sijn  daartegen  opgekomen,  en  hebben  gewezen  op 

XJatite en zgne Beatrice. Wat ons betreft , wij wenschen korter 

t>ij huis te blijven , en zouden er op kunnen wijzen , dat volgens 

«Xoodsohe gebruiken een meisje met haar twaalfden verjaardag 

ÏM^nwbaar  wordt,  en  huwelijken op  14 of 15-jarigen leeftijd 

milder hen geen zeldzaamheid waren. Maar wij staan hier voor 

n ander geval. Immers Clara Maria was minstens 16 of 17 

ren  oud toen Spinoza Amsterdam verliet, zoodat het zeer 

el mogelijk is  „dat hij  zin in haar had gekregen om haar 

huwelijk te vragen, alleen door haar schrander verstand 

uitmuntende geleerdheid aangeprikkeld." 2) Doch, is dat 

tracht te vertrouwen, stellig heeft hij niet toen al naar hare 

gedongen, en de beslissing, aan wie van beide leerlingen 

ij   behooren zoude, is eerst veel later gevallen. 

^an  den  Endens  tweede dochter — het dient hier even 
^irmeld  —  schijnt  voor  hare  oudere  zuster  weinig  onder» 
^^Uan  te  hebben.  Ten  minste,  wij  vinden  bij  Pieter van 
i^rtel : 


X) MengelrQmen,  1669,  blz. 57. Het versje moet, dunkt mg, van veel 

dagteekenen, + 1663. Immers, Pieter van Rixtel in 1644 geboren, 

eerst boekhouder te Purmerend, daarna te Haarlem. Op 3 Febr. 1663 

men in  t Puyboeck:  «Pieter van Rixtel van Haarlem, boekhouder, 

19 jr, geass. met Jan van Rixtel, syn vader, woont op de Brouwers- 

^3ht,  en  Ghristina Mooy  van A. 21 jr, geass. met Comelis Mooy haar 

,  woont als voeren.» In een bruiloftsgedicht, bjj die gelegenheid door 

Verhoek  geschreven  (Poëzie,  blz.  105) vind ik van hem gezegd: «6y 

e vaerzen nogh in doeken.» In Haarlem werd hg factor van de kamer 

Witte Angieren», en stierf aldaar 10 Maart 1673. (Grafschriften bjj Jan 

t, blz. 382). 

) Gokms. 


142 

Op d'Af beeldinge van Juffr. 

Margareta Aldegondis van den Enden. 

bene taeendo Eloqttentia discitur. 

Hoe wel te spreken best in 'tswggen wordt geleert, 
Vertoont ons Margreta, door *twel sw^jgen, en wel spreken: 

Oudt Bomen, op haer Tongh, herbooren, wort geëert, 
Van Geesten, die haer Pen, om zeden-lessen smeken. 1) 

Of Dr. Franciscus van den Enden een slechten invloed op 
zijne leerlingen heeft uitgeoefend ? Ziedaar een vraagstuk, dat 
te belachelijk zou zijn om te bespreken , waren onze voorouders 
minder bekrompen en kleingeestig geweest. Immers zij hebbeu 
met man en macht wat men het „ atheïsme" noemde van 
Spinoza, op den kerfstok van den geleerden dokter gebracht. 
Colerus noch Bayle hebben hem echter persoonlijk gekend: 
hooren wy dus Willem Goeree, den eenige onder Van den 
Endens „vrienden", die het later noodig vond 's mans nage* 
dachtenis te bekladden. Hij noemt hem „een man, die ons in 
zijn bloeitijd alhier, zeer wel is bekend geweest, met den* 
zelven omgegaan en meer dan eens gegeten en gedronken 
hebben; waar weynig van gestigt wierden: en vervolgens 
naderhand wel hebben konnen gissen, dat ook Spinoza van 
dezen zijnen Meester, weynig goede beginselen heeft ingezogen ; 
als die zeer mild was zijn Ongodistize gronden, aan rijp en 
groen uyt te venten, en te roemen „Do^ hy mg het fdbeltjen 
van 't Geloof had quyt gemaakt.^' En 't heugd ons, dat hij zeker 
Juffrouw op de Rooze G-ragt , die haar eenig Zoontje verlooren 
had, in sté van in Gods Voorzienigheid te leeren berusten» 
door zijn onbeslopte taal zoo heftig bedroefde, dat ze nauw 
te stillen nog te troosten was." 2) Elders meldt dezelfde 
berichtgever: »W\j hebben omtrent 40 Jaren geleden den be^ 
kenden Franciscus van den Ende binnen Amsterdam, uyt 
zekere erfgerugten, en als een roemweerdig stuk, met veel 
smaak hooren verhalen, dat, als de Scherpregter Vaninus 
zou naar  de  vuur-paal leyden, daar men hem eerst zou van 


1) Mengehijmen, 1669, blz. 58. 

2) W. Goeree, Kerk- en Weereldl. Hist. 2e druk, 1730, blz. 665. 


143 

't spmaklid  berooven , hij hem belastte de Pols te voelen , of 
iij ooi gealtereerd in gemoed of bloed mogt wezen?'' 1) 

Wij  willen  op de waarheid van dit een en ander niets af- 
dingen. Maar men zal ons toegeven, dat tafelgesprekken misschien 
^^t juist een zeer gepaste gelegenheid zijn om stichtinge uit 
te venteen,  en dat doktoren in de medicijnen veelal de meest 
ODgesclukte personen zijn, waarvan men dat verwachten kan. 
^JJ Tv^xUen gaarne aannemen , dat Van den Enden , die in zijn 
^g ^n veelbewogen leven zeker heel wat godsdiensttwisten 
liad st^uischouwd en  meegemaakt,  er een groot deel van zijn 
geloof 9  misschien alles , bij had ingeboet : hij was ongetwijfeld 
een v^xnjgeest,  een Lucianist,  die, prat op de nieuwste wijs- 
heid,  zooeven door de wijsgeeren van zi^n tijd verkondigd, er 
geen   l)een in zag den draak te steken met wat hij als »ver- 
ouder^e  opiniën"  beschouwde.  En  wy kunnen begrijpen, dat 
een D[i.an als hij bewondering moest gevoelen voor de bravade 
van ^en Vanini, die met ware doodsverachting den brandstapel 
\)eUotö. 't Gedrag van de „juflErouw op de Rozengracht" mogen 
de psychologen verklaren : wij voor ons meenen wel meer ver- 
ïïomen te hebben, dat, wie nederzit in stil verdriet, bij de 
eerste  de beste troost die geboden wordt, plotseling uitbarst 
^ luidruchtiger smart. 

Beduidt dit alles dus weinig, van meer beteekenis is stellig 
^^ dankbaarheid z^ner leerlingen en vereerders. Kerckrinck 
^*^^ft: „Franciscus van den Enden, die mij onderrichtte in 
f ^Wetenschappen en de wijsbegeerte, een man over wiena 
•^^^tekende verdiensten ik nog niet uitgepraat ben." 2) Van 
^ brallende verzen ter zijner eer door Antonides van der 
''^^ö 3)  geschreven,  is  den lezer reeds het merkwaardigste 


^) Und,, blz. 617. «Veertig jaren geleden» (Ie druk 1705) waai 1665. 
^^)  Qiii  me liberalibos et philosophicis disciplinis imbuerat (viro de c^jus 
T^^^^üis laudibos alibi  mihi  erit  dicendi locos). Opera omnia, Lugd. Bat 
^7, pag. 199. 

^) Er is  m. i.  niet alleen grond voor 't vermoeden, dat Antonides veel 
haize  van den  vroolpen dokter heeft verkeerd, maar misschien heeft 
Ö^n scherpe blik ook weer ontdekt — als bj Spinoza en Kerckrinck — dat 
^^t apteekeri^ongenlje te goed was om flesschen te spoelen. £n, zooals onzjd> 


144 

getoond. Rest ons nog een kort gedichtje van Pieter van Bixtel , 
dat luidt als volgt: 

Aen den hoogh-geleerden Heer Franciscos van den Enden, 

Medicinen Doctor. 

Oodts Wesen, dat sigh selfs geheel in 't al besluyl, 
Begrypt ghy in nw Geest, en leert het ons bekennen. 

Wat heyl uyt weetenschap, wat ramp ujt dwaesheydt sprayt, 
Vertoont ge, om ons tot deught, door waarheydt te gewennen. 1) 

Hier doet zich. een nieuw vraagstuk op, dat echter lichter 
te stellen , dan te beantwoorden is , nl. dit : was het misschien 


BariAch stellig ten zgnen hnize — ik vertrouw gaarne de sage — herdoopt 
of vertaald is in Benedictus, zal het ook Van den Enden wel weer geweest 
zgn, die van Jan Antonisz. een'Joannes Antonides van der Goes gemaakt 
heeft. Immers deze was «in zgne kintsheyt geheeten Jan Antonisz., naer 
den lagen zwier der oude eenvoudige burgeren, en vooral der nederige Doops- 
gezinden, hoedanig ztjne ouders waren, en nam dezen naem aan op den 
raedi van zeker geleert man, die xifne toekomende vermaertheit tegemoet 
zag; en voegde daer den toenaem zgns Yaderlants bg». Zóó zijn levensbe- 
ischrijver; en ik ken slechts één man in Antonides* omgeving, die mm na 
Antonides* dood (1684) schroomde te noemen, nl. Dr. Van den Enden. 

Voor de volledigheid wil ik nog op iets wijzen. Bg Joachim Oudaan, II, 
222, vindt men een gedicht «op de Rechtsvorderiiig van den Hr. Mr. Adriaan 
de Bakker, Hooftoff. der Stad Haarlem, tegen den persoon van Bomeyn de 
Hooge, wjjlen plaatsntjder tot Amsterdam», etc. waarin de als graveur, 
schilder en latynsch dichter beroemde Romjjn de Hooge — volgens Eramm 
in 1640 of '46 geboren — in zulk een opmerkelgk verband gebracht wordt 
met Van den Enden en het tooneelstuk Philedonitis, dat er uit te besluiten 
valt: Romgn de Hooge heeft zjjn lattjn bg Van den Enden geleerd. £n dat 
kan slechts Van den Enden's roem vermeerderen. Of men echter de erotische 
prenten, die R. de H. teekende, op Van den Enden's rekening mag schrgven ? 
Nergens wordt den laatste onzedelijkheid ten laste gelegd, en met onbesuisde 
zwartmaken) moge een Oudaan zich verlustigen — wg liever niet 

Is Jan van Elsland, die als leerling van Van den Enden bezongen werd 
door van Rixtel , dezelfde , als de latere rgmelaar van dien naam, die op 14 Noy. 
1736 in 'tHaarlemsch Leprozenhuis overleed (zie zijn «Gezangen», Haarlem 
1738 (4e druk, aan het einde), wiens vader o. a. gevierd werd door Tessel- 
schade Roemers (ApoUo's Harp, blz. 318) en Henr. Bruno (Mengelmoes I, 
205), dan hebben wg in hem een slecht discipel. Ten minste, als men in 
's mans gezangen zgn leven doorgronden mag. 
' 1) Mengelrgmen, Haarlem 1669, blz. 40. 


145 

Van den Enden, die Spinoza tot het „Pantheïsme" bracht?!) 
Jn een ander gedichtje van langeren adem, dat gedateerd is 
20 Maart 1666, heet het bij Van Rixtel: 

Wie Wijsheidt soekt, aenschou al 't geen de t|jt vertoont, 
En let hoe 't qaaet en 't goet, zyn Meester straft en loont 

Hoe Godts-dienst bet gemoet doet rusten op 't geloovcn : 
Hoe Waerheydt, onderdrukt, de Loogen rackt te boven: 
Hoe Waen, en Scbtjn bot Volk verblinden in 't verstaen: 
Hoe Raetbuys, Eerk en Beurs bestaon door manck te gaen: 

Wie soo de Weerelt in zgn Ingewant beziet, 

Soekt Godi in 't Al aUeen, en vint daer buyten niet. 2) 

^en zou hierin eene bevestiging der vraag kunnen zien .... 

^^ien  Van  Rixtel vóór  Spinoza met Dr. Van den Enden in 

^^^ciraking ware gekomen , wat stellig niet het geval is. Ook zal 

^iemand veronderstellen , dat Spinoza voor niets het Jodendom 

^^rlaten heeft, voor niets in den ban gedaan werd. Ongetwijfeld 

Btonden  zijne  wijsgeerige ideeën, de kern zijner phUosophie, 

vast toen hij uitging uit Israël. Zoo blijft er dus slechts deze 

oplossing over, dat de jeugdige denker, die op ieder metwien 

hij langeren tijd verkeerde , zijn machtigen invloed uitoefende , 

Franciscus van den Enden, den Lucianist, tot het Pantheïsme 

gebracht  heeft:  de leerling den meester. Immers, het is niet 

om  den  laatste,  maar  om  den  eerste,  dat zich weldra de 

pantheïstenclub verzamelt; niet de meester, maar de leerling 

is  de  bron, waaruit de pantheïstische strooming ontspringt. 

Wel is waar kon het den geleerden arts, die stellig dweepte 

met  de  Neo-Platonici  der  Renaissance,  niet  geheel vreemd 

zijn.   Doch  het  feit  is  te  merkwaardiger,  aangezien  men 

vroeger  — op geheel onvoldoende gronden — het tegendeel 

bad vermoed! 3) 


1) Men veroorlove ons het minder juiste woord «pantbeïsme» bier te ge- 
bruiken in stee van eene lange omscbrtjving. Hier is de bedoeling duidelijk, 
doch men vergeltjke Dr. J. P. N. Land, Am. Geulincx und s Pbilos. 1895. 
S. 137. 

2) Mengelrijmen, Haarlem 1669, blz. 141. 

3) Van Bixtel  is  dan ook  voor  zooverre mjj  bekend de eenige, wiens 

10 


146 

Het moet eene vroolijke woning geweest zijn, dat huis van 
Dr. Van den Enden ! De levenslustige jeugd, die uit- en ingaande 
den drempel versleet; de ouders der leerlingen, die natuurlijk 
af en toe naar hunne vorderingen kwamen vernemen ; de jonge 
artsen en letterkundigen, die den omgang van den welbe- 
spraakten en veelervaren geleerde zochten: een zeer onder- 
scheiden en afwisselend publiek, waaronder Spinoza stellig 
een flinken voorraad menschenkennis heeft opgedaan , en onge- 
twijfeld ook nieuwe vrienden vond. Waar algeheele zekerheid 
misschien nimmer te verkrijgen valt, kunnen alleen zij, die 
gaarne knoopen in biezen zoeken , het afkeuren , wanneer wij — • 
niet geheel zonder grond — de gissing wagen, dat onze 
jeugdige wijsgeer ten huize van Dr. Van den Enden kennis 
heeft gemaakt met verschillende jonge mannen , die wij weldra 
als leergierige vereerders met hem in briefwisseling zien treden. 
In de eerste plaats dient hier Lodewijk Meyer genoemd te 
worden, wiens naam in de geschiedenis onzer vaderlandsche 
letteren niet geheel en al vergeten wordt. Toch is hetgeen 
dddr omtrent hem vermeld staat zóó vaag en onbepaald, dat 
men het nauwelijks een beeld kan noemen. 

Lodewijk Meyer was de zoon van Willem Jansz. Meyer en 
Maria Lodewijcks 1), gezeten burgerlieden , die in het jaar 
1630 hetzij te Amsterdam, hetzij elders door zijne geboorte 
verblijd werden. 2) Hij behoorde, evenals Kerckrinck tot de 
Luthersche gemeente. 3) Mogen wij vermoeden , dat hij in zijne 
jeugd de latijnsche school heeft afgeloopen, zeker zijn wij er 
van, dat hij de taal van Cicero uitstekend kende, doch zich 
ook reeds vroegtijdig op de beoefening der Nederlandsche taal 


pantheïsme op Van den Enden teruggaat. Btj Antouides trof ik daarvan 
nergens sporen aan, en Kerckrinck blijft in zijne geschriften altgd vakman, 
d. w. z. medicus. 

1) Ik vond de begrafenis zijner moeder — later te vermelden — die 
evenals hg op de Bierkade woonde. 

2) Voor het jaartal volgt de bewgsplaats. 

3) Dit blijkt uit een door hem vervaardigd gedicht op het orgel in de 
Luthersche kerk, dat uit 1658 of '59 moet dagleekenen, en waarin hfl 
spreekt van «onze kerk». 


147 

en letteren heeft toegelegd. Uit een bundel door hem geschreven 

gediclten, welke ons  gelukkig bewaard  bleef, 1) blijkt, dat 

hij  omstreeks  1650 — zoo  al  niet eerder — begonnen is de 

dich-fcpen  te  hanteeren.  De  twintigjarige  jonkman  koesterde 

gn)0't;«che plannen: in zijne „Inleiding'* zingt hij: 

lEen ander Bomer neem' maar eene stoffe in handen, 

En hnw' zjn' luitesnaar an enkel slagh van dicht, 
Dn speel* de brandt, die Mars in dorpen, steeden, land^, 

0(t die de Minnegodt in hart en boezem sticht. 
l^jn zwaaneschacht , van meer als eene Inst gedreeven , 

Wil steeds verschiet van spijs, die haar den honger boet'; 
Na toont zj 't Eerstendom het spoor van 's Meesters leeven, 

En volgt in Neêrlandsch qjm Van-Kempen 2) op de voet; 
Dan stapt zy prachtigh op bebloede Treortooneelen » 

J^»   nog  tal  van  andere  blauwe  voornemens  herbergde zijn 

»2rwBneschacht",  die  echter  niet alle tot uitvoering gekomen 

^ïi.  Hoewel hij zich zoowel tot „priester" van Amor als van 

'**-^lpomene  gewijd  achtte , schijnt hij den oudsten der Goden 

«echts  per  occasie  gediend  te  hebben  —  ten  minste,  wij 

^^Unen geen enkel minnelied van hem ; des te meer gedichten 

^I^   bruiloften ....  van anderen. Deze nu zijn geen haar beter 

^^   hechter  dan  de gewone rijmelarij bij zulke gelegenheden, 

^^inig  beteekenend  en  onkiesch — de algemeene fouten van 

^^n  tijd,  waaraan  ook  Vondel  zich  niet zelden bezondigde. 

-*-ooli schijnt Meyer er zooveel naam mee gemaakt te hebben, 

^0.1;  men  ook  hem  als  „dichter*' aanmerkte, toen Vondel in 

■1653 op het Sint Lucasfeest door een bent van honderd schilders 

^^   poëten  als  „Feniks  van  ons Landt" gelauwerd werd. 3) 

^^n  zijn  priesterambt  onder Melpomene maakte de jonkman 

^  den  beginne  weinig werk. Wel had hij reeds in 1662 het 

tï^nrspel  „de Verloofde Koninksbruidt " ;, opgezet", doch door 

1) Handschrift op de Bibl. der Maatschappij van Ned. Letterk. te Leiden, 
tenneld in den Catal. Ess. blz. 82, drukw. I, 341. 

2) Thomas k Eempis. Die etende en stappende pen is een vrij slecht ge- 
kozen beeld. 

3) De weinig beduidende «Lauwerkrans», bij die gelegenheid door Meyer 
namgedicht, is, behalve in het genoemde Hs., ook te vinden in de Holl. 
ftmas, 1660, I blz. 12. 


studie en andere beslommeringen bleef het jaren lang onaf- 
gewerkt „achter de bank liggen '^ en verscheen eerst in 1668 
in het licht. 1) 

Of er  werkelijk een poëet in Lodewijk Meyer school? „De 
konst", zoo zegt hij 

«de konst is niemandt angebooren, 
Maar wordt door oefifening bejaagt, en arrebeydt, 
Die anhoudt zonder rust, en voortstreeft onbezweeken» 2) 

Ware die meening minder algemeen geweest, dan was ons 
heel wat rijmelarij bespaard gebleven! Doch, in ander opzicht 
leidde zij onzen jonkman tot nuttiger arbeid. In 1650 was 
nl. b\j Thomas Fonteyn, toen nog boekdrukker te Haarlem, 
een „Nederlandtsche Woorden-Schat" verschenen, waarin op 
152 bladzijden ruim 3600 „uitheemsche woorden, die soms- 
tijdts onder het Nederlandtsch gevonden worden, verduitscht" 
waren. 3) Zooals later bleek was het werkje samengesteld 
door J. Hofman, een Haarlemsch taaibeoefenaar. Het boekske 
bewees zich spoedig zoo bruikbaar, dat de drukker Fonteyn, 
inmiddels naar Amsterdam verhuisd, naar het schijnt met 
goedvinden van den samensteller, de bewerking van de tweede 
uitgave aan Lodewijk Meyer opdroeg. Met eenige duizenden 
woorden vermeerderd, verscheen het in 1654 te Amsterdam 
opnieuw. „Geen lof noch roem, maar 't nut van zijne land« 
genooten, die met hem nog een trek tot verheerlijking van 
onze taal in hunnen boezem kweekten*', ziedaar het doel dat 
Meyer met de uitgave beoogde. En dat zijne landgenooten het 
in dank aannamen blijkt daaruit, dat in 1658 de derde druk» 
nu dubbel zoo omvangryk geworden, bij Jan Hendrikz. en 
Jan  Bieuwerésjg.  het  licht  zag. 4)  Is  de  verdietschinge  der 


1) Dit een en ander bljjkt nit het Voorwoord van genoemd stuk. Yoor 
de kritiek, zie Jonckbloet, Letterk. XVIIe eeuw, deel IL 

2) «Inleiding», in het Hs. 

3) Deze eerste en alle Tolg. drukken op de Bibl. der Maatsch. v. Ned. 
Lett te Leiden. 

4) 24 + 512 blz. Ook deze uitg. was nog bg Fonteyn gedrukt De 4e 
van 1663, en de 5e van 1669 werden nog door Meyer bewerkt, steeds uit- 
dijende. De 6e is van 1688, de 12e van 1805. 


Treemde woorden ook niet altijd even gelukkig, toch is het 
Aot en gemak , door Meyer's Woordenschat — zqn naam kwam 
niet op den omslag, voor hij daar werkelijk recht op had — 

Aan meer dan v^f achtereenvolgende geslachten bewezen, niet 

ÜéA te overschatten. 


^-Hi 


t^d 


Qndertnsschen was Meyer gaan studeeren. W^ vinden hem 

84-jarig jonkman , op 19 Sept. 1654 ingeschreven als student 

de philosophie  aan de hoogeschool te Leiden. Wij vinden 

«m daar nogmaals op 26 Sept. 1668 1) — doch nu als student 

de geneeskunde, waarin hg op 20 Maart 1660 promoveerde. 2) 

t hi^ inmiddels veel te Amsterdam verkeerde , blijkt uit het 

it,  dat  hij daar in 1668 sijn blijspel „de Loogenaar '\ naar 

-et  Fransch  van Comeille bewerkt, in het licht zond; bl^kt 

ik  uit verschillende bruiloffcsdichten ,  door hem in dien t^d 

•^rvaardigd.  Wq trefifen er hem o. a. op de bruiloft van den 

nrerigen  CoUegiant  Jacob Linnich den Jonge met Katharina 

aoobs de Vries, gevierd op den 6<^^n van Bloeimaand 1658 ; 3) 

Meyer's klinkdicht bij die gelegenheid even onbeduidend 

de rest,  Joost van den Vondel, die er als bloedverwant 

>k tegenwoordig was, had een waar prachtstukje ineengezet, 

^>g  't lezen  over  waard. 4)  Wij  ontmoeten hem nogmaals, 

n Amalia van Solms in 1659 „op haare Gheboortedagh" te 

m „prachtigh onthaalt wierdt". 5) 

Had Meyer in zijn jonge jaren het plan gekoesterd als een 

6 Thomas k Eempis aan *t Christendom „het spoor van 

* « meesters leven '^ te w^zen , het bleek weldra , dat h^ — hoe 

S^Bchikt ook tot tal van dingen — alles behalve voor mystiek 

Aangelegd was. Nauwelijks met de studie der wijsbegeerte be- 


1) Daar staat als leef^jd aangegeven 20 jr., wat stellig 28 moet gelezen 
Ksdsn. 

2) Series Medic  Amstel. 1641 — 1753, op *tAmst. Archief. Achter zijn 
ttam ehis = poorter. Hq noemt zich later «Phil. et Med. Dr.» 

3) Ftodamatie  in  de  Pojboecken  op  11  April  1658. Mejer's gedicht 

JD *tH8. 

4) BiJ Jonckbloet, Letterk. 17e eeuw, II», 172 en Van Lennep, VIL 670— 1. 
6) Gedicht in 't Hs. 


150 

gonnen werd hij een ijverig Cartesiaan, en, zagen wij hem 
straks reeds in betrekking met de CoUegianten Jan Rieuwertsz. 
en Jacob Linnich , er is reden te over voor de veronderstelling , 
dat hij evenmin als op hunne bruiloften in hunne colleges een 
vreemde was. Ongetwijfeld had Jan Pietersz. Beeltbouwer , die 
hem waarschijnlijk van aangezicht tot aangezicht kende, maar 
in lateren tijd tegen hem schreef en voorwendde hem niet te 
kennen, geheel gelijk toen hij zeide: „my schijnt toe, datghy 
in uwe jeught tot de Theologie aengheleydt sijt, of by goede 
meeningh, ofte door quellinghen u daer toe bevlyticht hebt; 
en gy geen booger wetenschap wetende, als by de Aertsche 
kercke, en gy, geen deurgangh vindende door al dat bittere 
twisten, schelden, kyven en vloecken, dat ghy daerop hebt 
stil gestaen; toen getwijffelt of Godt de dingen der menschen 
gadeslaet of niet! en dat ghy toen gevallen sijt aen de kant 
der ghenoemde Philosophen, die de H. Schrifture hatich syn, 
die door 't gekibbel der Leeraren de Schrifture wrack,valsen 
ydel schatten." 1) Ook Meyer zocht waarheid, eerst in de 
verschillende godsdienstige systemen, om ze daarna te vinden 
bij Descartes en Spinoza. Meyer, die veel wist en naar het 
schijnt over een machtige boekenschat beschikte , heeft spoedig 
een innige vriendschap opgevat voor den Joodschen denker, 
dien hij bij Dr. Van den Enden leerde kennen; stellig zijn zq 
elkaar meermalen van dienst geweest en bleven elkander waar- 
deeren tot in den dood. De Luthersche geneeskundige had een 
uitgebreiden vriendenkring, maar hij was van nature te voor- 
zichtig om Spinoza met allen in aanraking te brengen. Alleen 
de werkelijk wijsgeerige koppen kwamen daarvoor in aan- 
merking: Meyer's „oudste en trouwste vriend", zijn tijd en 
ambtgenoot Dr. Johannes Bouwmeester zal wel met hem ten 
huize van Van den Enden verkeerd hebben. Hij was op 4 
November 1630 geboren, 2) ging op 30 Maart 1651 te Leiden 


1) In zgn «Antwoort op het Boeck, genaemt de Philos. dTjtleghster der 
H. Schrifture». (Alle de Wercken, 1671, blz. 7). 

2) De  datum  blijkt  uit  een  gedicht in Meyer's Hs. in verband met de 
opgave van 20-jangen ouderdom in 't Alb. Stud. Leid. 


151 

in de philosophie stndeeren , en promoveerde daar in de genees- 
iande op 27 Mei 1668. 1) Hij was een man^ die evenals L)r. 
Meyer oog had voor de stadie van taal- en letterkunde, die 
scheikimdige — dus ook alchimistische onderzoekingen deed; 
die natuur-, aard-, aardrijks-, en sterrenkunde beoefende, en 
in de wijsbegeerte opging, in *t kort, een geleerde, 2) die 
<?c omni re scïbüi et quibusdam aiiis wist mee te spreken — 
maar het dan ook bij spreken liet. In druk is al zeer weinig 
van hem tot ons gekomen. Slechts in één enkel opzicht heeft 
^bouwmeester zich geen geestverwant van zijn meer bekenden 
"Vriend getoond: hij trad in 't huwelijk, 3) terwijl Meyer zonder 
^wederhelft door *t leven ging. 

Nog  een  derde schrander jonkman verscheen in die dagen 

^^ïissehien reeds af en toe in Van den Enden's kring, en daar 

^ijne  geschiedenis  niet  de minst  merkwaardige is, welke in 

^ïit  werk  zal  behandeld  worden,  willen  wij  hier  alles wat 

^ïas  omtrent de jeugd en familieomstandigheden van Adriaan 

■*^oerbagh — want zóó luidde zijn naam — gebleken is, mede- 

^^den. Het is betrekkelijk weinig. 

Z^n vader —  wiens voornaam ons onbekend bleef — was 
^"^xinoedelijk van  Duitsche  afkomst:  immers in het Duitsche 
^^xrstendom Waldeck ligt een stedeke, Korbach geheeten, en 
l)est€Ukt nog een boekje van een Duitschen monnik, Joannes 
^^X'bachius,  in  1535  tegen  de  Wederdoopers gericht. 4) Hij 
gehuwd  met  Trijntje  Claes Roch ,  die  hem een drietal 
-*^*xderen  schonk,  met  name Lucia,  een  meisje  dat in 1629 
^>^ geboren zijn, Adriaan, die in 1632 of '33 het levenslicht 
, en Johannes, hoogstens twee jaren jonger. Waarschijnlijk 
de  kinderen  nauwelijks  de  luren  ontwassen  toen  de 
e zich te  Amsterdam nederzette: mogelijk waren zij er 


X) Series Med. Amstelod. 

2) Dit alles blijkt uit een gedicht door Meyer in 1673 vervaardigd, waarvan 
^^  later *teen en ander aanhalen zal. 

3) Bö  zijne begrafenis  wordt hij genoemd «man van Maria Oortmans». 
woonde op de N. Z. Voorburgwal. 

4) Joannes  Corbachius,  Contra  Anabaptistas  unici baptismatis assertio. 
CoVmiae, Melch. Novesianus, 1585. (Bibl. Tel. Bapt. te Amst). 


162 

geboren. 1)  Hun  vader schijnt reeds vroeg overleden te zijn. 
De  familie  behoorde tot de gereformeerde kerk en was vrij 
bemiddeld.  In  September 1647 woonde de weduwe Eoerbagh 
met hare kinderen op de  „Engelse Kay", toen Lucia — 18 
jaren  oud geworden — in het huwelyk trad met den laken- 
kooper Jacob Blauwenhelm van de Heerengracht. 2) Eene zuster 
van Blauwenhelm begaf zich twee jaren later in den echt met 
den  boekverkooper  Johannes  van  Ravesteyn,  toen  31  jaar 
oud. 3) Jacob Blauwenhelm overleed echter spoedig 4) evenals 
zijne zuster , zoodat Johannes van Ravesteyn en Lucia Koerbagh 
besloten liever samen in het huwelijk te treden dan alleen te 
blijven:  alzoo  geschiedde  in  de  eerste  dagen  van  1662. 5) 
Adriaan en Johannes Koerbagh , een broederpaar dat elkander 
zeldzaam  goed verstond,  had ondertusschen  — vermoedelijk 
op  de latijnsche  school — de noodige kundigheden opgedaan 
om te  gaan  studeeren.  De eerste gevoelde roeping voor de 
rechtsgeleerdheid en de geneeskunde , de laatste voor de theo- 
logie.  Onafscheidelijk  verbonden  in lief en leed vinden  wij 
beiden op denzelfden  Septemberdag van het jaar 1663 inge- 
schreven als studenten aan de hoogeschool te Utrecht. 6) Trouw 


1) *t Is mg niet mogen gelukken daarover meerdere gegevens te vinden. 

2) Eerkei Proclamatieboek N^ 465. 28 Sept. 1647. Jacob Blaewehelm 
van A., out 23 jaar, woon. op de heeregracht, geass. met Hans Propheet 
SQn stiefvader, lakecoper, en Lucia van Eeurbach van A., woon. op de 
Engelse Eaj, out 18 jr., geass. met Trjjn Adriaens, haer moeie. 

Eantteekening: De moeder (van den man?) consenteert in des^ hnwel. 
Trönlje Claes Boch de moeder die consenteert in desen huwelQk, dito voeren» 
voor mg Serus. 

3) Eerkei. Proclamatieboeck op 5 Deo. 1649. Volgens 't Gildeboek der 
boekverkoopers kocht Ravesteyn zich op 26 Juli 1650 in 't gild, en ver- 
toonde z(jn «burgerscedul». 

4) Begraf-registor Nieuwe Kerk, 24 Sept. 1658: Jacob van Blauwenhelm 
op de EeysersgrafL 

5) Eerkcl. Proclamatieboek 10 Febr. 1662, Johannes van Ravesteyn , 
boecscoper, wed. van Aeltie Jacobs Blauwenhelm, op 't Water ende Lucia 
Coerbach van A., wed. van Jacob Blauenhelm, woont op de Rouaensche Eay. 

6) Het is opmerkelijk en vermakelijk, dat de Heer P. Leendertz, die in 
den Navorscher van 1877 (blz. 489 vlgd., 537 vlgd.) een uitvoerig artikel 
over Adriaan Eoerbagh schreef, niet kon vinden waar deze gestudeerd had: 


153 

als Orestes en Pylades vinden w\j de beide jongelieden op 30 

Angnfltns 1666 nogmaals , doch nu aan de Leidsche Alma Mater : 

Adriaan Yoor de geneeskunde , Johannes voor de godgeleerdheid 

ÏDgesehreven.  Het moeten knappe koppen geweest zijn, want 

terwgl Adriaan den doctorstitel verwierf in de geneeskunde, 

611 op 13 April 1661 ook in de beide rechten promoveerde, 1) 

vinden  w^  Johannes  Koerbagh, intusschen Candidaat in de 

'Uieologie  geworden,  op  2 Augustus  1660 voor eene buiten- 

^Cewone  vergadering van de Classis van Amsterdam > in wier 

otalen w^ lezen: 

^Lamb.  Vischvliet,  Jac. Willingh en Joh. Keurbagh,  de 

'katen haar opgeleyt tot genoegen der vergaderinge verklaart 

ebbende,  is  men tot haar exaamen getreeden, waar in sij 

dry  haar soodaanigh hebben gequeeten, dat de gansche 

x-^gadering egnpaariglijk geoordeelt heeft haar tot de publique 

edikatie  toe  te laaten,  mits dat sij de gewoonlijke formu- 

n onderteekenen." 2) 
Onxe Johannes onderteekende de formulieren, en werd dus 
b   proponent  bevorderd — nog ongeschokt in zijn pas aan- 
Xcerd geloof. 


imon  Joosten  de  Vries,  Fieter  Balling,  Jarig  Jelles, 
Meyer, Johannes Bouwmeester, Adriaan Koerbagh, 
Hieuwertsz.  en  misschien  ook  eene  enkele  maal  Jan 
^etersze Beelthouwer:  ziedaar de vriendenkring, voor welke 
!^inosa,  nadat  hij  eenige jaren bij Dr. Van den Enden ge- 
lest was, zijne denkbeelden schriftel^k heeft uiteengezet. 3) 


het gedrukte Alb. Stud. der Acad. van Leiden komt zijn naam niet voor» 
^^%.  497.)! Als de heer Leendertz eens onder Ceurbach gezocht had, zou 
^   hem zoowel gevonden hebben als ik; over *t algemeen is dat opstel xeer 
^^^tijMiwkearig en onvolledig. 

) Dit vermeld de Heer Leendertz, t. a. p. blz. 497. 
) Geschreven Notulen in het Archief der Nieuwe Kerk, welke ik 'tvoor- 
t had te kunnen raadplegen. 

) Wie Van Yloten^s «Benedictus de Spinoza» kennen» zullen het vreemd 
^UBüf dat  ik hier niet  van  Schaller en Brosser gewag maak, wel van 
I  die  daar geheel  ongenoemd  bleven: dat alles zal ter zgner tgd 
<e verklaring vinden. 


154 

Waarschijnlijk kwamen zij gedurende den laatsten tijd van 
Spinoza's verblijf te Amsterdam op de wijze der Collegianten 
samen, waarbij Spinoza — wiens geestelijke meerderheid hun 
niet lang verborgen bleef — als leider optrad. Zijn oudste 
wijsgeerig geschrift^ het boekje „Van God, den Mensch en 
deszelfs Welstand '^ dat ons slechts in het Nederlandsch be- 
waard bleef, 1) toont duidelijker dan zijne latere, meer door- 
wrochte werken, welke invloeden op den geest van den 
jonkman moeten gewerkt hebben. Men speurt er nog de 
Joodsche wijsgeeren uit de Middeleeuwen; men ziet er nog 
vrij dikwijls Bruno om een hoek gluren, en bemerkt duidelijk , 
dat de wijsbegeerte van Descartes nog niet geheel is verwerkt. 
Hoogst 'opmerkelijk is dit eerste ontwerp der Ethica, niet 
alleen doordat het ons een middel is geworden om den ont- 
wikkelingsgang van den beroemden wijsgeer na \fi gaan, maar 
vooral ook, omdat het nog de vriendelijk welwillende stemming 
ademt van den jonkman, die op zijn levensweg nog weinig 
doornen en distels had gevonden. Immers , het blijkt uit alles , 
dat hij zich van den banvloek, door zijne voormalige geloofs- 
genooten over hem uitgesproken , niet veel heeft aangetrokken . . . 
Had hij niet terstond tal van welwillende en voorkomende 
vrienden gevonden, die hem niet slechts met open armen 
ontvingen, maar ook ingenomen waren met en bewondering 
koesterden voor de wijsgeerige overtuigingen , welke aanleiding 
gegeven hadden 'tot zijne uitbanning uit Israël? Geen enkele 
bittere uitlating tegen het profanum vulgus en zijn bijgeloof, 
geen enkele sarkastische veroordeeling van het drijven der 
geestelijkheid — zoo gewoon in zijne latere geschriften — 
treft men in deze eersteling aan. Alleen het voorzichtige ge- 
zegde aan het slot: „Zoo wil ik u ten hoogsten gebeeden 
hebben wel zorge te draagen omtrent het gemeen maaken van 
deze dingen aan anderen. Ik en wil niet zeggen, dat gy die 
ten eenen maal zult by u houden, maar alleen, zoo gy ooyt 


1) En misschien werd het, niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaring 
op het titelblad van het oudste afschrift, dat wy er van bezitten, door 
Spinoza ook in het Nederlandsch en niet in het Latyn geschreven. 


166 

aaxii vangt, die aan iemand gemeen te maaken , dat n geen ander 

oogmerk  en  drijve,  als alleen  het  heyl uwens naasten, met 

^^J3.en  door  baarbLgkelijkheid van  hem verzekerd zijnde, dat 

b^Xoninge uwen arbeyd niet en zal bedriegen" — bewijst, dat 

£j   ingezien  had,  dat  niet  ieders geest in  staat is nieuwe 

rheden te bevatten. 

den laatsten tijd van zijn verblijf bij Dr. Van den Enden 

hij dezen stellig ter zijde bij het onderwijs der jeugd 1) 

daarin  hebben  wij  misschien de aanleiding te zoeken tot 

schreven der —  onvoltooid gebleven — verhandeling de 

^'^^4iUectu8 emendaticne^ Van de Verbetering van het Verstand. 

dat geschriftje is opgesteld in denzelfden geest, vrij van 

H« bitterheid en scherpe uitvallen. 

"Wat,  zoo  vraagt men  onwillekeurig,  is oorzaak geweest, 
^  wij  enkele jaren  later onzen wijsgeer met een geschokt 
:xrtroQwen, ja onverbloemden afkeer van eene bepaalde klasse 
.KI menschen — de predikanten — hooren spreken? 
3Uibbi  Morteira  zou,  zoo  verhaalt  een  zijner  levensbe- 
bmrijvers, 2) ten slotte onwillig geworden zijn over het feit, 
"t:  de  man, dien hij in den ban had gedaan, vrij en frank, 
of er  niets  gebeurd  ware,  binnen  Amsterdam bleef ver- 
eren;  ook zonder zijne voormalige geloofsgenooten aan zijn 
CDod kwam, en voortging zijne gevoelens te verspreiden. Dat 
^ noch wilde de beleedigde opper-rabbijn op den langen duur 
en. Door een ambtgenoot vergezeld begaf hij zich dus tot 
Burgemeesters,  en deelde hun mede, dat hij Spinoza niet 
den ban gedaan had om onbeduidende redenen, doch wegens 
^roxschrikkelijke  lastertaal  tegen Mozes  en de  Godheid. En, 
^^n aangeklaagde zoo zwart mogelijk afmalende , verzocht hij , 
dat de overheid hem de stad mocht ontzeggen. 

De burgemeesters, niet wetende wat in dezen te doen, en 
^el bemerkende , dat de wrok die Morteira koesterde , hem tot 
ö'^erdrijving bracht, zonden de rabbijnen naar de predikanten, 


^)  Dit wordt zeer aannemeltjk door de voorstelling, die Lucas geeft van 
■^ïdex- kennismaking, en het gezegde van Jan Rieuwertsz. jr., tot Stolle. 
^y  Lucas. 


156 

die — na de zaak onderzocht te hebben — ook al niet wisten 
hoe zich er uit te redden. In de wijze waarop de aangeklaagde 
zich verdedigde, bespeurden zjj niets goddeloos; doch, de aan- 
klager was rabb^Uy en wilde het gezag van den geestelijken 
stand bewaard blijven, dan diende er iets te geschieden. Zij 
gaven dus den raad aan Morteira's verzoek gevolg te geven 
en de overheid gaf Spinoza bevel de stad voor eenige maanden 
te verlaten. Deze, die toch reeds lang gewenscht had het 
gewoel der hoofdstad te ontvluchten, om in landelijke stilte 
en eenzaamheid te beter zijne onderzoekingen en overpeinzingen 
te kunnen voortzetten, zei met vreugde de stad vaarwel en 
begaf zich naar Rijnsburg, den zetel der CoUegianten. 

Is dit verhaal waar , dan moeten wij aannemen , dat Morteira 
de eerste stappen daartoe heeft gedaan in de laatste maanden 
van het jaar 1659 , en daar hij , waarschijnlijk nog vóór de zaak 
hactr beslag gekregen had, in Februari 1660 — naar het 
schijnt geheel onverwachts — overleed, 1) is de zaak onwille- 
keurig op de lange baan geschoven en de straf misschien 
lichter geworden, dan 't geval zou geweest zijn als hij was 
blijven leven. 

Het verhaal strookt zoozeer met de gewoonten van dien tijd , 
en ziet er zoo aannemelijk uit, dat wij het moeielijk kunnen 
verwerpen op grond van het feit, dat ons , na langdurig onder- 
zoek, geen enkel document, geen enkele aanteekening uit de 
archieven bekend werd, waardoor het wordt bevestigd. Van 
twintig andere, overeenkomstige zaken zal men daar eveneens 


1) Zgn grafschrift is medegedeeld door D. H. de Gastro in *t Nieuw 
Israël. Weekblad, Jaarg. II, N» 45 (Vrijdag 7 Juni 1867). Dien volgens 
stierf hg op 24 Sjebat 5420 => 7 Februari (volgens Kayserling, Bibl. Esp. 
Port. Jud. 1890, == 9 Februari) 1660. Een lijkrede op hem werd uitge- 
sproken door Spinoza's zwager Semuel de Casseres, die in Hs. bewaard bleef 
op de Port. Israël. Bibliotheek btj de Synagoge. Het boekje vluchtig door- 
ziende, kon ik in de Casseres Portugeesch geen andere zinspelingen ont» 
dekken, dan dat h(j van meening was, dat er in zqu ttjd vele doornen en 
distelen op de Israëlitische korenvelden opschoten. Chacham de Casseres zelf 
is z(jn vereerden leermeester spoedig in *t graf gevolgd : hg overleed volgens 
Kayserling nog binnen hetzelfde jaar: Nov. 1660. 


157 

Mgee£3 naar zoeken : Burgemeesters vonden bet niet de moeite 
v^3ard daarvan aanteekening te houden en deden alles monde- 
iii3g af. En het wordt hoogstwaarschijnlijk door dit andere 
ffeit, dat Spinoza — zooals wij weldra zullen zien — nog vóór 
bJLj eenig boek, dat hem in slechten reuk kon brengen, had 
ia. meegeven, bij de Amsterdamsehe magistraat wel bekend en 
\rxrij verdacht was. 1) 

Het moet in de eerste maanden van het jaar 1661 z^n 
geweest, dat onze wijsgeer zijne vrienden vaarwel zeide en 
Bxoh te Rijnsburg ging vestigen. 


1) Evenmin bewijst het iets, dat noch de notulen van den kerkeraad^ 
noch die van de Classis er gewag van maken. De zaak gold de gerefor- 
meerde kerk niet, en hoogstens zgn er enkele predikanten, die bg burge- 
meesters in een goed blaadje stonden, in gemoeid. 


VJ. 


Rijnsburg. 

Voor een niet gering gedeelte was het stellig aan Descartes 
optreden te danken, dat in het eerste twaalftal jaren na het 
sluiten van den Westfaalschen vrede, de geest van het ratio- 
nalisme opnieuw vaardig werd over de Nederlanden. Eene 
reeks van mannen stond op, die zich begonnen te verzetten 
tegen tal van dingen , zoowel op kerkelijk als wereldlijk gebied , 
aan wier goed recht de voorvaderen zelden of nooit getwijfeld 
hadden. Daar was bv. de Dordreehtsche arts Daniël Jonktys, 
als minnedichter nog te weinig gewaardeerd , een sympathieke 
figuur. In 1638 had hij het gewaagd meer verlichte begrippen 
te verspreiden over tooverij en heksen wezen , door de geschriften 
van den Duitschen geleerde Daniël Sennert over dat onderwerp 
in het Nederlandsch over te brengen. 1) Drie jaren later haalde 
hij zich, door de uitgave van zijn „Hedendaegsche Venus en 
Minerva, of twistgesprek tusschen diezelfde" — een satyrisch 
gedicht, dat voor een niet gering gedeelte rustte op Agrippa 
van Nettesheym*8 boekje de vanitate scientiariim — den toorn 
der Dordtsche geestelijkheid op den hals. De predikanten 
meenden, ^dat hij een bitter Satyrist en niet minder dan een 
pasquilschrijver  was,  wiens  schendig  boek niet alleen, maar 


1) Verhandeling der Tooversieckten , etc., waarvan minstens drie drukken 
bestaan: 

1. Dordrecht, 1638. 

2. Amsterdam, 164ü, bij Jan Frederiksz. Stam. 

3. Amsterdam, 1646, bg Ggsbert Jansz. van Veen. 


169 

zijn  persoon zelf zoo bij den politieken als kerkelijken Eegter 
bolioorde gestraft te worden", en ontzeiden hem dus de deelname 
CL^ui  het H.  Avondmaal,  tot hij hun voldoening gegeven had 
'voor  zijn  misslag. 1)  Op  stellig  minder gewenschte wijze is 
h.xin  die  geworden  door  eene  in  1642 gedrukte ^Apologie". 
NVelbewust, dat op den duur zijn strijd tegen de dienaren der 
feerk niet vol te houden was, begaf de wakkere geleerde zich 
in. 1643 naar Rotterdam , waar hij weldra tot Schepen benoemd 
'«v'erd.  Als  oud-schepen zond hij daar in 1651 een boekske in 
Het licht,  dat hem meer dan eenig ander aanspraak geeft op 
onze  erkentelijkheid. „De Pijn-bank weder sproken, en bema- 
tigt" 2) is een werkje, dat , hoewel niet geheel oorspronkelijk 3) 
v'eel heeft bijgedragen om de menschen af keerig te maken en 
tot  afschaffing te bewegen van dat verfoeielijk uitvindsel der 
naiddeleeuwsche „justitie**. 4) Heeft Jonktys zelf de zegepraal 
van de goede zaak , die hij voorstond , niet beleefd — de waar- 
dige  man  overleed in  het vier-en-vijftigste jaar zijns levens 
^n  zijner  eeuw  —  het  verre  nageslacht heeft  de vruchten 
S^plukt van wat hij geplant had. 

Niet minder verdienstelijk dan  Jonktys heeft zich voor de 

zaak  van  het rationalisme zijn tijd- en ambtgenoot Lambert 

van  Velthuysen  gemaakt;  een  man,  aan wien wij hier wat 

meerder  aandacht  te schenken  hebben, omdat hij op lateren 

leeftijd betrekkingen aanknoopte met onzen Spinoza , doch wiens 

veelzijdige  werkzaamheid slechts in een afzonderlijk boekdeel 

naar waarde kan beschreven worden. Lambert van Velthuysen 

was geboren te Utrecht, de stad die van oudsher het stapel- 


1) Jac. Scheltema, Mengelwerk III, blz. 78. (Utrecht 1823). 

^) Kotterdam, Joamies Naeranus. 1651. 

3) Be Remonstr.  predikant Johannes  Graevius was met zijn Ttibunal 
refarrnatum voorgegaan. 

^) Ook dit verdienstelgk boek beleefde minstens drie drukken: 

^- Ajnsterdam , Salomon Schouten 1736. 

^- »»tó 1742. 
/^^   bedenke dat hg  ruim  honderd jaren voorafgaat aan Beccaria, met 
'^^^ *^ö roemde verhandeling ^dei deliüi e delle pene* (1764). 


160 

recht van stijfzinnigheid pretendeerde, in het jaar 1622. 1) 
In 1643 vinden wij hem als student ingeschreven aan de 
Hoogeschool zijner geboortestad, en uit zijne geschriften blijkt, 
dat hij zich, behalve op de geneeskunde, ook op wijsbegeerte 
en godgeleerdheid heeft toegelegd. Vier jaren later vinden wij 
hem ook in het Leidsche album vermeld, 2) en wel als PhiUh 
sophiae magister (honoris ergo)* Nadat hij zich als doctor in de 
geneeskunde te Utrecht gevestigd had, deed hij weldra als 
ijverig Cartesiaan van zich spreken. Evenals Jonktys buiten- 
gewoon vrijzinnig op godsdienstig gebied — beiden hielden 
het meer met de beginselen der CoUegianten dan met de 
leeraren der staatskerk 3) — geraakte hij in zijn werkzaam 
leven verschillende malen met de predikanten in conflict; en, 
waar zij hem in den baard voeren, in de meening, dat hij 
zijne zeis in hunnen oogst wilde slaan, bleef hij hun nimmer 
het antwoord schuldig, maar toonde, dat hij — zooaJs 't volk 
dat noemt — „haar op de tanden'' had. 

Gerustelijk mag men aannemen, dat het vooral de vrijgeest 
Lambert van Velthuyzen , en niemand anders geweest is , die het 
Copernicaansche stelsel binnen onze grenzen het burgerrecht heeft 
verschaft. 4) „In 't jaar onses Heeren" 1655 verscheen nl. van zijne 
hand een „ Bewys , dat het gevoelen van die genen , die leeren 
der Sonne Stilstandt en des Aertrycks Beweging niet strydich 
is met Godts-Woort" — op verzoek van een vriend, der lat^nsche 
taal onkundig, in het Hollandsch — vloeiend Hollandsch — 
opgesteld. Hoewel de naam van den schrijver niet op het 
boekje vermeld stond , bleek die spoedig genoeg en Velthuyzen 
werd door „zijn partijen schendigh overgehaelt en gehoont om 


1) Volgens Van der Aa, Biogr. Wdb. 

2) Op 16 Mei 1647. Han. ergo beteekent hier alleen, dat htj, wegens 
zyn graad, kosteloos werd ingeschreven. 

3) Jonktys was een bewonderaar van Eamphnjzen^s Muze. (Zie Scheltema, 
III, blz. 87); van Velthuyzen bewaart de Amst bibliotheek correspondenties 
met Curcellaens, Limborch, e. a. Ook was hg bevriend met Rotterdamsche 
CoUegianten en Remonstranten. 

4) Enkelen bleven echter nog lang vasthouden aan de oude dwaling, ca. 
Prof. Luyts te Utrecht (geb. 1655). 


^t bestaen "• Vooral de Leidsche predikant J. du Bois maakte 

2icii warm,  en bewees in zijne tegen schriften 1) — niet dat 

<te aarde  stilstond,  maar  wel,  dat  hij  beschikte  over een 

voorraad van smaadredenen en scheldwoorden, welke men hem 

flaii de vischmarkt zonde benijd hebben. Stellig begreep hij en 

Mgne geestverwanten  maar  al  te  goed,  dat  het  hier meer 

^BToId  dan  het  simpele  vraagstuk van het draaien der aarde 

^alleen:  het betrof in  laatster  instantie  de  vraag,  wien in 

't vervolg de heerschappij op wijsgeerig gebied zou toegekend 

"borden,  Aristoteles  of Descartes.  Bij  een herdruk van zijn 

fcoekje  2)  —  dat  nu  Velthuysens  vlag  voerde  —  voegde 

dan  ook  een  tweede  gedeelte,  waarin  hij  trachtte 

te  toonen,  dat  ook  „de  gronden  van  de  Fhilosophie 

&Xi  Senatus des Cartes niet strijdig zyn met Godts woort'*. 

etter  volgde  nog een „Nader Bewijs", van weinig minderen 

avang. 3) 

In de voor-reden van zijn tweede pamflet steekt Velthuysen 
vermakelijke wijze den draak met hen , die te velde trekken 
nieuwe leerstukken omdat zij nieuw zijn : „Is het redens 
enoch om een leer voor altijt te verwerpen , die , doe se nieuw 
, niet aengenomen ib, men verwerpe dan oock het gevoelen 
den onüoqp van het Uoet in der menschen, en aller beesten 
oliaem; 4) wat tegenspraack heeft dat gevoelen al-hier 't Utrecht 
©t geleden; wat hoon en trots most de Professor niet uytstaen, 
dat gevoelen eerst in theses en coroVarium def endeerde ! Men 
pasquiUenf  en men deylde se om, waer in men hem 
^x-weet,  dat hem het hooft drayde als de Jutphaesche molen, 
nige Theologanten waren doen oock soo voorbarich in 'toer- 
en, en ondersteunden met haer authoriteyt den genen ^ die 
Professor  om  dit  dispuyt  so wars waren; en het quam 


1) «Naeckthejt van de Cartesiaensche Fhilosophie ontbloot», en «Schade- 
^^fclioyt van de Cartesiaensche Fhilosophie». 

2) Utrecht 1656; ruim 130 kwarto bladzjjdea groot! 

S) ütredit 1657. Alle ztjn later in het latgn vertaald te vüiden in L. 
^IthnjfMi Ultn^. Openim pars secunda. Sotterd. 1680, p. 1037, s^s. 

4) Hary^*8 ontdekking — doch reeds in beginsel by Servet bekend. 

11 


162 

soo  ver,  dat  men  door  de gansche Stadt niet en deed dan 
dennen met den Heer Professor." 1) 

Bestrijders van deze soort — zij mogen dan Ds. du Bols 
heeten of anders — verdienen nauwelijks, dat het nageslacht 
hen met medeUjdend schouderophalen gedenkt; meestal toch 
dragen zij de livrei van iemand of iets; meenen aan hun 
ambt of stand verplicht te zijn op te treden, zooals zij doen,, 
en, wijl afdoende argumenten hun gewoonlijk ontbreken j, 
schilderen zij wat mannekes op den wand, en matten daar- 
hun dommekracht op af — zij vallen over bijzaken, die nieta 
te*beteekenen hebben, of dichten hun tegenstander meeningeui 
toe, waaraan hij nog nooit gedacht heeft. Doch de man dien^ 
het geldt wordt er zwarter op in de oogen der voorbijgangers,, 
en dat is voor 't oogenbUk genoeg. 

Naast de mannen die, als Jonktys en Velthuysen, zoo op 
hunne wijze den strijd aanbonden tegen heerschende meeningen 
en bestaande toestanden , stond in die dagen een nieuwe reeks 
van geleerden op — tot nu toe zeldzame vogels — die, zich 
weinig bekommerend om kerk en geloof, of wel, uit gemoe* 
delijke behoefte daaraan vasthoudend , op ander gebied al hunne 
krachten inspanden om de menschelijke wetenschap met nieuwe 
gegevens te vermeerderen, op vastere fundamenten te grond-^ 
vesten: zij meerendeels onbewust, dat ook door hun werken 
kerk en geloof afbreuk gedaan werd — misschien in nog 
grootere mate dan door directe bestrijding. 

Op merkwaardige wijze treedt dit verschil aan den dag, wanneer 
wij Velthuysen vergelijken met zijn jongeren tijdgenoot Johannes 
Hudde , den zoon van Gerard Hudde en Maria Witsen. In 1628 te 
Amsterdam geboren, en op den 23st«n April van datjaarinde 
Nieuwe kerk gedoopt , 2) bleek hij reeds op jeugdigen leeftijd een 
wiskundig genie van den eersten rang. Tal van belangrijke ont- 


1) Waarschtjnlgk is hier Henrikus Begius bedoeld; zie Banga, Geschied, 
der Geneesk. I, 390. 

2) Wgl alle vroegere mededeelingen betreffende ztjn geboortejaar mij onjuist 
Toorkwamen, zocht ik het op 't Amst archief, en vond het in het Doopboek 
der genoemde kerk. Behalve zgn vader en moeder, trad bjj den doop als getuige 
op Grietje Claes. 


163 

dekkingen werden door hem gedaan — waarvan slechts enkele het 
licht zagen. 1) Op 1 Mei 1654 vinden wij hem als student in de 
geneeskunde ingeschreven te Leiden. 2) Drie jaren later is zijn 
naam reeds zóó bekend , dat Yelthuysen hem een exemplaar van 
xgne — juist verschenen — verhandeling „over de Milt en de 
Voortplanting'' 3) doet toekomen, om zijn oordeel daarover te 
vernemen. De verhandelingen van onzen Utrechtenaar waren — 
zooals bijna alles wat hij geschreven heeft — geen voortbrengselen 
Tan zelfstandig onderzoek. Slechts wist hij, uitstekend bekend met 
hetgeen alzoo over zijn onderwerp geschreven was, zorgvuldig 
samen te vatten wat de wetenschap van het oogenblik daar- 
omtrent leerde.  Hudde antwoordde  hem — en dat antwoord 
is karakteristiek  —  dat hij  hem gaarne zijn oordeel wilde 
zeggen,  maar  eerst  in  de geneeskunde zou gaan studeeren. 
«Evenwel zouwd' konnen beuren , dat ge binnen weynigh jaren 
daar aan noch geraakt , alzo ik van meening ben , zo haast als 
ik de fondamenten van de medicijnen zal gelert hebben , door ver- 
grootglazen te onderzoeken>of men adoculum de generatie van veel 
^gen niet zal konnen vinden en demonstreren ; en hier toe zie ik 
door verscheyde experimenten , die ik aireede gedaan heb groote 
Wp, zulx ook dat ik tegenwoordigh daardoor bewegen (?) zijnde 
bezigh ben om de beste vergrootglazen te determineren....'' 4) 
Al heeft onze Hudde dat voornemen niet ten uitvoer kunnen 
brengen;  al bleef het aan een ander — te jong gestorven — 
Jwidgenoot,  Reinier  de Graaf, voorbehouden een tipje op te 
licliten  van  den sluier, die het geheimzinnige vraagstuk der 
voortplanting bedekt: het besliste antwoord van onzen Amster- 

1) De Deductione Equationam, Maximis et Minimis epistolae II, bg Franc. 
i Schooten, Cartesii Geometria cum commentariis , Amst. 1659. Ztjn schriftelgke 
nalatenschap , die hoogst merkwaardig moet geweest zgn , is door de erfgenamen 
verslingerd ; doch het is meer dan tijd wat daarvan nog over is , eens te vereenigen. 
2) Dit is nog aan eenige bedenking onderhevig, want ook de bg Van der Aa 
vennelde Henrick Hudde liet op 13 Augustus 1628 een zoon doopen, die Joannes 
geaoenad werd. 

^) I3e Liene et de Generatione.  1657. In het tweede deel zijner Opera 
(^^SO^ , p. 1201. 

V  Brief van Johan Hudde , op 13 Oct. 1657 uit Amsterdam geschreven, 
^^^xr^ op de Amst. Univ. Bibl. onder D. 23. Bö (?) ietwat geschonden. 


dammer toont genoegzaam aan, dat hij beter dan Velihaysen 
begreep j welken weg men op moest. 

Eort daarop ging Hadde naar de Academie te Saomnr, 
zooals blijkt uit een brief, vandaar aan den Haarlemschen 
wiskundige Henrik van Heoraet geschreven. 1) Wij zullen 
hem, zoowel als Yelthuysen, nog meermalen op onzen weg 
ontmoeten. 

Ongetwijfeld was het Descartes Dioptrica, die onzen Hudde 
bewogen had zich bezig te houden met het pdetermineeren", 
en waarschijnlijk ook slijpen van vergrootglazen. Een ander 
jong Hollander — misschien toen reeds met Hudde bevriend — 
wijdde een groot deel van zijne aandacht aan hetzelfde doel 
en sleep lenzen voor verrekijkers. Het was onze onvolprezen 
Christiaan Huy gens , die op den 25^^^" Maart 1655 z\jn nanwelqks 
voltooiden kijker naar den hemel richtte, en een maan van 
Satumus ontdekte. 2) Kort daarop ging h\j naar Frankryk; 
schreef na zijn terugkeer de eerste geregelde verhandeling 
over kansrekening (1657), vroeg in hetzelfde jaar nog ootrooi 
aan de Staten voor zijne uitvinding der slingerunrwerken, en 
zond twee jaren later zijn beroemd Systetna Sattimium de wereld 
in. Daarop ging hij in October 1660 opnieuw naar Parys, 
bracht met zijne lenzen Fransche natuuronderzoekers als Auzout, 
Thevenot en Goudericke in verbazing , en werd in den aanvang 
van het volgende jaar binnengeleid in de jonge vereeniging 
van natuurvorschers te Londen, die weldra den naam van 
Boyal Society en het koninklijk wapen voeren zou. 3) 

Reeds in 1645 hadden enkele Londensche geleerden, op het 
voetspoor der Italiaansche Academies, 4) de gewoonte aange- 


1) Van der Aa. 

2) Gevolgd naar P. Harting, Christ. Hujgens. Gron. 1868, blz. 15,vlgl —^ 

3) 't Karaktervolle devies luidde «Nnllios in verba». 

4) Academia Pontaniana te Napels 1433. 

»    Platonica te Rorence 1474 — 1521. 

»    dei Lincei te Rome 1609—1632. 

»     Antiquaria te Rome 1498. 

»    Telesiana of Cosentina te Napels c. 1540 (Telesio). 


165 

XMomca wekelgkache vergaderingen te honden, in welke natuur- 

^fcnndige en mathematische onderwerpen besproken werden. Als 

J«den  mogen  genoemd  worden  John Wallis, John Wilkins, 

«Jonathan Gh>ddard, Boyle, en Petty. Bij den val der monarchie 

dit genootschap — the Invisïble CcUege, zooals de leden 
noemden — sdch in twee afdeelingen, waarvan de eene 
vergaderingen  hield  te  Oxford,  de  andere in een oud 
oopmanshnis ,  „Gresham College'', te Londen. 1) Na de her- 
der Stuarts  op  den Engelschen troon verloren vele 
^r genoemde  geleerden  hunne  betrekkingen  te Oxford; zij 
en  naar Londen  terug , waar zij ^ op 28 Nov. 1660 , na 
^ne  voorlezing  van Christopher Wren in Gresham College, 
>ten  hun genootschap te herstichten als „Yereeniging tot 
ordering der physisch-mathematische experimenteele weten- 
*^ppen." Het duurde tot het volgend voorjaar , voor zij gere- 
aan  den  arbeid  gingen. Onder de nieuwe leden, welke 
terstond in de vereeniging wenschte op te nemen , bevond 
idi ook een zekere Henry Oldenburg , in meer dan een opzicht 

hoogst merkwaardige figuur. 

Beinrich Oldenburg — want zoo heette onze vrieud eigen- 

Sk  —  was  de zoon van een anderen Heinrich Oldenburg» 

e  — evenals meerdere zijner voorvaderen, leeraar was aan 

JEvangdisch Pctedagogium en 't Gymnasium iUtistre te Bremen. 2) 

-^cademia Secretorum Naturae te Napels, 1560 (Porta). 

»     della Cmsca  te Florence,  1582, voor de Ital. taal, in 1657 
angen door de Ac. del Cimento. 
SKodalites Bhenona te Worms , 1490. 

»    Danubiana, sedert 1498 te Weenen. 
1) Ik  volg hier Weid,  History  of the  Royal Society, Vol. L (1848). 
College werd in  1579 gesticht door Sir Thomas Gresham in zgn 
*^^iia  in Bishopsgate  street,  met  zeven professoren voor de verschillende 
Dezelfde Maeccnas stichtte de eerste beurs te Londen (1564 — 70). 
2) Be Doitsche geschiedschryver Friedrich Althans heeft in de «Beilagen 
(Münchener) Allgomeinen Zeitung», jaargang 1888, N» 229, 230,282, 
^^ 233 het tweede gedeelte van Oldenburg's leven beschreven, en daaraan 
Ta den jaaigang 1889 van hetzelfde blad, No 212—214, de eerste helft 
^wgwoegd. Slechts de verbindende schakel tusschen beide helften (1660— '61) 
\ilfief bon onbekend. Ik kan dat aanvullen^ en veroorloof mg tevens hier en 
'wrte verbeteren, wat er in zjjne artikelen onnauwkeurig is. 


166 

De jobge Heisrich moet omstreeks 1620 geboren zijn 1) te 
Bremen, waar zijn vader, magister in de philosophie, sedert 
1610 't ambt van leeraar vervulde. Toen deze in 1630 naar 
Dorpat beroepen werd als professor, bleef zijn jeugdige zoon 
het Bremer Faedagogium bezoeken, dat bij in Mei 1633 met 
het Gymnasium illustre verwisselde. De oude Oldenburg over- 
leed reeds in 1634 en liet zijn zoon waarschijnlijk weinig meer 
achter, dan zekere erfelijke Vicariaatsgelden by den Dom van 
Bremen — de zoogenaamde Vïcaria Sancti LÜHjrii — wier bezit 
hem op lateren leeftijd nog betwist zou worden. 

De jonge Oldenburg bleef in zijne geboortestad» waar hij 
theologie studeerde. Nog bewijst een verzoekschrift, in Augustus 
1638 door hem aan den Bremer burgemeester Havemann gericht , 
dat hij niet in zulke schitterende omstandigheden verkeerde, 
of eene jaarlijksche toelage van de stedelijke regeering zon 
hem goed te stade komen. Op den tweeden November 1639 
werd Heinrich Oldenburg tot magister in de godgeleerdheid 
bevorderd, nadat hij in 't openbaar eene theologische disputatie 
j^de Ministerie ecdesiastico et magistratu poUtico" had verdedigd. 
Een onderwerp, veelzeggend ter verklaring van zijn lateren 
levensloop! 2) 

Korten tijd later schijnt Oldenburg zijn vaderland te hebben 
verlaten; er bestaat reden voor de veronderstelling, dat hij bij 
eene voorname familie in Engeland de betrekking van hofmeester 
waarnam en zich op die wijze een' kring van veelvermogende 
kennissen verwierf. Misschien reisde hij na den val van het 
koningsschap een tijdlang op 't vasteland — zijne meer dan 
gewone kennis van het Fransch en Italiaansch maakt dat 
waarschijnlijk — en keerde in 1652 naar Bremen terug, juist 
tijdig genoeg om door Christiua van Zweden, die daarover te 
beschikken had, in het onbetwist bezit gesteld te worden van 


1) Althans veronderstelt 1615) Engelsche biografen 1626: 't gemiddelde 
Igkt mg beter. 

2) De Bremer stadsbibliotheek bewaart een bundel «Acclamationes ad 
Henricnm Oldenburgium , Bremensem, quum sub praesidio Ludovici Crodi, 
S. Theol. D. et Prof. in Gjmnas. Brem. dispatationem theologicom «de 
ministerie ecdesiastico et magistratu politico» publice defenderet 


167 

i^ reeds  genoemde  vicariaatsinkomsten , waarvan  een ander 

hm had trachten te berooven. 

bedarende  den  eersten  Engelschen  zeeoorlog wenschte de 

'fifemer raad voor hare schepen onzijdigheid te verkrijgen van 

^6 Engelsche republiek, en besloot een agent naar Londen te 

^^nden. Hoewel Oldenburg daarvoor als vanzelf de aangewezen 

^•^D was , trachtte ook hier een — waarschijnlijk belanghebbend 

'"'^  vijand zijne benoeming te verhinderen ; doch Oldenburg had 

*^vloedrijke  vrienden  in den Bremer raad der Ouden, zoodat 

*^^ni  bij  instructie  van 30 Juni 1653 de zending werd opge- 

it^gen. 

In  een  schrijven  uit  Londen,  van  7 April 1654, veront- 

•oliuldigt Oldenburg zich bij den Bremer raad over het feit, dat 

zending geen resultaat gehad heeft; immers op den 5^^° 

zelfde maand was de vrede tusschen Holland en Engeland 

esloten.  Hij  bood echter zijne diensten ook voor het vervolg 

en  daarvan kon de Baad zijner geboortestad al spoedig 

elDmik maken, daar Zweden in den zomer van hetzelfde jaar 

en vijandelijken aanval op Bremen deed. Oldenburg vroeg en 

orkreeg Cromwell's bemiddeling; zoodat in November van dat 

ar de vrede tusschen Zweden en Bremen werd gesloten. 

X)eze politieke werkzaamheid bracht Oldenburg in aanraking 

Cromwell's latijnschen secretaris , den dichter John Milton ; 

hartelijke  vriendschap,  voor  wier innigheid eene reeks 

bewaard  gebleven brieven getuigt, ontstond tusschen de 

,^>öide  mannen,  en  bleef voortduren,  ook  nadat Oldenburg's 

^^xiding  was  afgeloopen,  en  hij  zich langzamerhand van de 

ïolitiek afwendde. Waarschijnlijk kwam hij in denzelfden tijd 

oo\  in  aanraking  met  den Schotschen theoloog John Durie, 

^e  zijn  werkzaam  leven gewijd had aan de vereeniging der 

f rotestantsche sekten tot een geheel. 1) 

Besluiteloos wat verder te doen, vertoefde hij gedurende 
den loop van het volgende jaar te Pets in Kent: eerf brief uit 
dien  tijd  bewijst,  dat hij ook reeds kennis had aangeknoopt 


1) Oldenburg bespreekt  zijn  streven  uitvoerig  in een brief aan Jacob 
Ulrich^ generaal superintendent te Zürich, van 4 April 1654. 


168 

met den wijsgeer Thomas Hobbes. In 1656 had hij echter een. 
nieuwen werkkring gevonden. „In den aanvang van dit jaar 
stadeerde te Oxford als gast 1) Henry Oldenburg, die zich 
ook wel „Grubendol'' 2) schreef; in de maand Jnni werd hg 
als student ingeschreven onder den naam van Henricus Olden- 
burg Bremensis, Nobüis Saxo. Hij was te dien tijde hofmeester 
bij een joug lersch edelman, Henry 0'Bryan genaamd i een 
zoon van den graaf van Thomond , die ook aldaar studeerde." 3) 

Door Miltons bemiddeling werden nog andere leerlingen aan 
zijne zorgen toevertrouwd ; langzamerhand wendde hun meester 
zich ook af van de theologie en begon zich met hart en ziel 
toe te leggen op de beoefening der vrije wetenschap en der 
wijsbegeerte. De kennis en vriendschap, die l^j aanknoopte 
met mannen als Dr. Wilkins en Bobert Boyle mag daartoe 
het hare hebben bijgedragen. 

In de Meimaand van het jaar 1657 ondernam Oldenburg 
met zijn pupil Richard Jones, een ueef van Bobert Boyle en 
zoon van Milton's vriendin Lady Rauelagh, eene langdurige 
reis op het vasteland. Het eerste jaar brachten z^ door in 
de Academiestad Saumur , het brandpunt van het Protestantsche 
Frankr^k. In het volgende jaar zou Oldenburg , meer dan ooit 
tot natuurkundige studiën aangetrokken, gaarne naar Italië 
gegaan z^n, om Boyle , zooals hij dezen schrijft, geheel in te 
lichten over de opzienbarende kunststukken van den Jezuïeten- 
pater Athanasius Kircher ; doch zijne lastgeefster , Lady Rane- 
lagh stemde voor eene reis in Duitschland: en zoo ging het^ 
waarschijnlijk over Parijs, naar Frankfort «/d Main. Zij be- 
zochten o. a. Mainz, Leipzig, Saksen en Frankenland, den 
boven en beneden Pfalz e. a. Duitsche provincies. Daarna ging 
het door Zuid-Frankr\jk, waar zich ons tweetal langeren tijd 
te Montpellier ophield, tot zij in Maart 1659 te Parijs aan* 
landden. Oldenburg's brieven aan Boyle uit dezen tijd zijn 
voortdurend vol van allerlei nieuwtjes op natuurkundig gebied» 


1) «in the condition of a sojourner». 

2) Anagram van Oldenburg. 

3) Anthony a Wood, Fasti Oxonienses, op het jaar 1656. 


169 

bij de onderweg bezochte geleerden opgedaan. Te Far\js 
waidea zij ingekwartierd in de Academie van wetenschappen, 
aan wier oefeningen zij deel natnen. Tegen *teind van 1659 
wisselde Oldenbnrg nog eens een brief met Milton, uit wiens 
antwoord een onbestemd voorgevoelen spreekt van de voor 
liem vreeswekkende gebeurtenis, welke op handen was: de 
Itentelling der monarchie. 

Nadat sg in 't voorjaar van 1660 nog eenige zittingen hadden 
b^ggewoond van de geleerden , die zich ten huize van de Montmor 
^^ersamelden — Christiaan Huygens zou er in 't eind van het- 
zelfde jaar  binnentreden  —  zagen  zij zich weldra, door de 
Aiel  op  elkander  volgende gebeurtenissen in hun vaderland, 
verplicht het kanaal over te steken; en daar met de reis ook 
Oldenbnrg's betrekking een einde nam, belette hem niets zich 
^&i^ te sluiten bij het jonge geleerde genootschap, waarvan hij 
Weldra een der werkzaamste leden zou worden. 1) 


u de jeugdige vereeniging tot bloei komen, dan had zij 
ve werkzame leden ook een secretaris noodig, die naast 
d^ t^cial der geleerden ook andere Earopeesche talen met gemak 
"^^-^^"teerde; iemand, die kennissen en vrienden had zoowel onder 
fingelschen als onder de geleerden van het vasteland. Niemand 
s daarvoor zoozeer de aangewezen persoon als onze Oldenburg, 
^et scheen vanzelf te spreken, dat hij die betrekking aanvaardde, 

zonder dat wij iets van eene benoeming veri|emen. 

^liristiaan  Huygens  was op 30 Mei 1661 het Kanaal over- 

^^^t4)ken  en  kwam  op  2 April te Londen aan, waar hij tot 

^  midden van Mei vertoefde. Op den 27»^^" dier maand was 

%en minste in den Haag teruggekeerd. 2) Ongetwijfeld had 


K 
K 


^) Had ik niet te vreezen voor al te groote uitvoerigheid, dan had ik 

veel  van Oldenburg's briefwisseling kannen inlasschen. Ik verwgs dus 

de gedmkte verzamelingen der brieven van Milton en Boyle, of naar 

1^^    ^ftünchener Zeitnng, waarin Althaus' stukken ztjn afgedrukt. Wat nu volgt 


Althans geheel onbekend. 

Ik volg hier de mededeelingen in Vol. III der «Oeuvres coraplètes de 
« Hujgens»^ een der schoonste geschenken, welke onze geleerden aan de 
^^nschap maken konden. 


170 

hij in den tusschentijd ook Henry Oldenbnrg loeren kennen, 
wiens naam hem reeds genoemd was in een brief van zijn 
vriend Thevenot uit Parijs. 1) Dat hij nog al tevreden was 
over zijn bezoek aan Engeland, blijkt uit een brief aan zijn 
broer Lodewijk van 9 Juni 1661. „Die van het nieuwe 
natuurkundig genootschap in Gresham College", zoo heet 
het daar, 2) ,, hebben mij een groot aantal sohoone proef* 
nemingen laten zien betreffende het ledige ^ dat zij niet maken 
door- kleine buisjes met kwikzilver gevuld, maar door middel 
van een zekere pomp, waarmede zij de lucht uit een glazen 
stolp verwijderen, na er .vooraf een of ander dier en andere 
dingen onder gelegd te hebben .... Op verzoek van die Heeren 
liet ik de glazen van mijn groeten kijker komen, die proef- 
ondervindelijk beter bleken dan de hunne. Zij zijn mij zeer 
dankbaar aangezien ik hun 't geheim heb geleerd ze te 
vervaardigen." 

Nog vóór er een maand verstreken was 3) begaf ook Olden- 
burg zich op reis. Waarschijnlijk wilde hij , vóór hij de omvang- 
rijke taak van secretaris der nieuwe vereeniging op de schouders 
nam, nog eens een bezoek brengen aan zijne geboortestad, 
hetzij om zijne geldelijke belangen te regelen, hetzij om defi- 
nitief met de Bremer overheid af te rekenen, of wel om eene 
zuster, die te Bremen gehuwd was, nog eens te zien. Eender 
ijverigste leden van de jeugdige vereeniging, Oldenburg's en 
Huygens* vriend Robert Moray gaf hem de opdracht mede 
den HoUandschen natuurvorscher in den Haag persoonlijk te 
bezoeken om hem mede te deelen wat het genootschap sedert 
zijn vertrek alzoo had uitgericht Doch Huygens , door volgende 
brieven 4)  van  Moray  van  01denbui*gs voorgenomen bezoek 


1) m, 269. N« 858. 

2) m, 276. NO 863 (in het Fransch). 

3) Zie den brief van R. Moray aan Huygens van 23 Juni 1661. Corres- 
pondence, III, N» 867. 

4) 1 Juli 1661 (NO 869), 8 Juli 1661. 

Huygens antwoordde  15  Juli  1661:  «Ik  zie altijd Mr. Oldenbnrg nog 
maar niet arriveeren; toch verlang ik zeer hem te zien om door hem uit- 


171 

rerwittigd, wachtte en wachtte, maar zag tot op denlaatsten 
iToli-dag geen Oldenbarg komen. 

^Waar^hijnlijk had deze laatste tegen zijne verwachting een 

direct naar Bremen bestemd schip gevonden — immers als hij 

den  gewonen  weg  over Holland genomen had, zou Huygens 

allicht eerder van hem gehoord hebben. Doch, na zijne bezig- 

iieden  in  zijne geboortestad verricht te hebben, was hij naar 

A^msterdam getrokken, eensdeels om de stad te bezien, ander- 

deelB misschien ook om nieuwe geleerde kennissen op te doen. 

V^ennoedelijk  had  hij  er eenige  Collegianten gesproken, een 

en.   smder  vernomen  over  den jeugdigen Joodschen wijsgeer, 

^oor  wien sommigen zooveel bewondering koesterden, en was 

^^^ï-isschien  door  Jan  Rieuwertsz.  of een anderen vriend naar 

B verblijf te Rijnsburg verwezen. Na ook Leiden bezichtigd 

li^ebben , wendde hij daarheen op een der laatste Juli-dagen 

het jaar 1661 zijne schreden. 


j[>inoza  woonde  er,  volgens  de  overlevering 1), in  „het 

eteinde  van  het  dorp,  bezuiden  de  Vliet,  tusschen den 

^enweg  en  het  voetpad  op  Katwijk  aan  den  Rijn," 

een  achterstraatje,  tegenwoordig eenigszins euphemistisch 

Spinoza-laantje"  genoemd,  in een nederig huisje, dat nog 

dezen  dag  in  den , naar den weg gekeerden achtergevel 

^^■^-^^^   vierkanten  steen draagt, waarop met zwarte letters het 

^fcende slotcouplet van Kamphuyzen*s Mayschen Morgenstond 

^^<jhilderd is: 


o 
e 


ingelicht te worden over de werkzaamheden op uwe bijeenkomsten», 
oray schreef opnieuw 21 Juli daaraanvolgende: «Ik twijfel niet of gg 
Mr. Oldenbarg gezien hebben vóór dat deze U wordt bezorgd» — maar 
.^gens was nog altgd in afwachting. 

) Meer dan dat is het bericht, door MonnikhofT omstreeks 1750 geboekt, 

Toch Igkt het mtj  in hoofdzaak betrouwbaar: h\j geeft zeer juist de 

.ts aan, doch zegt verkeerdelijk, dat het opschrift «in den steen is uit- 

uwen». Daarvan z|jn geen sporen te ontdokken; wel ziet men onder 

letters van nu, oudere doorschemeren — waaruit te besluiten valt, dat 

opschrift in deze eeuw eens overgeschilderd is^ wat trouwens ook door 

spelling waarschijnlijk wordt. Als jaartal geeft M. op IGGO. Z|jne aan- 

Icening zal wel uit het geheugen gemaakt z|jn. 


172 


ACH WAREN ALLE 

MENSCHEN WYS 
EN WILDEN DAARBY 

WEL 

DAN WAS DE AAEDE 

EEN PARADYS 

NU IS ZE MAAR EEN HEL 

ANNO 1667. 


Wel moet het eerlijke, openliartige gelaat van den veel- 
bereisden wereldling op onzen zooveel jongeren, doch bedacht- 
zamen en reeds eenigszins wantroawigen Spinoza een goeden 
indruk gemaakt , wel moet Oldenburg's rondborstige taal spoedig 
zijn* gastheer van zijne welgemeende bedoelingen overtuigd 
hebben , dat de laatste zich vinden liet om den theólogiae magister ^ 
in de weinige uren welke zij samen doorbrachten, niet alleen 
tot een warm bewonderaar en vriend te maken , maar hem ook 
een blik gunde in het diepst zijner ziel, hem sprak over zijne 
plannen voor de toekomst, over boeken, waarmede hij bezig 
en die hij voornemens was te schrijven. Hunne in vele opzichten 
overeenstemmende neigingen ; hunne liefde tot de wijsbegeerte , 
zoowel waar deze langs den weg der bespiegeling, als waar 
zij door de proefondervindelijke natuurkunde de wereldraadselen 
trachtte te ontsluieren; beider ingenomenheid met de theologie, 
bracht hen tot elkander, en deed hen, in hun kortstondig 
samenzijn eene vriendschap sluiten^ die de jaren trotseerde, 
en eene langdurige briefwisseling het aanzijn schonk, voor 
beiden een blijvend gedenkteeken. 1) 


1) Het oordeel door Van Vloten in zjjn B. de Spinoza over Oldenbuig 
geveld (2e druk, blz. 26) is zeer voorbarig en onbillgk. Hadde Van Vloten 
geweten van de groote werkzaamheid en toewijding, met welke de — alles- 
behalve rtjke — Oldenburg zijn geheele leven in den dienst der wetenschap 
— der vrije wetenschap — heeft doorgebracht; hadde htj geweten, dat Spi- 
noza's vriend in en voor de theologie was opgevoed; hadde hg beseft hoeveel 
verouderde begrippen en leerstellingen Oldenburg heeft moeten afschudden, 
om te kunnen ztjn, wat hfj was, dan zou z|jn oordeel anders goworden zgn. 

Ware Oldenburg zoo'n verachtelgk wezen , als Van Vloten geschetst heeft» 


173 

Voor  wg  ons breeder met Spinoza's  verblijf te Eijnsburg 

kunnen bezig houden , is bet wenscbelijk zijn' bezoeker op diens 

reis  door Holland te volgen. Op den eersten Augustus 1661 

sclireef Christiaan  Huygens in het Fransch aan zijn vriend 

ftCoray: 

„Mijnheer.  Eindelijk is Mr.  Oldenburg hier (in den Haag) 

ffeaj-riveerd,  en  heeft  mij  uw brief van den 23sten Juni ter 

haoid  gesteld.  E[q  komt  van Bremen en is ook onze steden 

A^xnsterdam en Leiden gaan zien, waar hij eenige w^sgeeren 

ffesproken heeft, die ik nog slechts alleen bij naam ken. Zoo 

^-  &.  dien  Borri, 1) met wien h^  een langdurig onderhoud 

flT^had heeft, waarvan hij m\j vele bijzonderheden heeft mede- 

fir^deeld. Hij heeft een brief van dien beroemden volgeling van 

nnd)  LuUius bij zich voor Mr. Digby, waarin een stuk 

zijn  „onbrandbaar hout."  Als dat in uwe bijeenkomsten 

dcnsocht is, ben ik zeer benieuwd te vernemen, wat men er 

zeggen zal ... • 

B het helder weer is van avond , heb ik beloofd Mr. Olden- 

'^ de maan te laten zien door mijn telescoop ; maar het lijkt 

"^preinig op, en morgen vertrekt hij, zooals hij zegt. . . .'* 2) 

Oldenburg  tegenover  Huygeus  ook  van  zijn  nieuwen 

^xisbnrgschen vriend gesproken heeft? Of hij langer dan eerst 

voornemen was , in den Haag gebleven is ? Ziedaar vragen , 

•mrop slechts met veronderstellingen te antwoorden valt. Zoo- 

1 is echter zeker, dat hij zich nog op den 13<^en Augustus 

Botterdam  bevond,  vanwaar hij een brieQe „A Monsieur 

list.  Hngens  de  Zuylichem op 't Plein in den Haagh" 3) 

en  dezen  verzocht  een  zeldzaam  plakkaat  van de 

ten-Greneraal op te sporen, waarin de vorm, de waarde en 

gehalte hunner munten beschreven werd , dat hij gaarne zou 


^^H had de ^ngevoelende brillensltjper uit Bijnsburg waarschijnlijk van den 

^^Qginne af een geheel andere houding tegenover hem aangenomen , en hem afge- 

^^leept, zooals hö in lateren tgd den «Dortenaer» Willem van Blvcnbergh deed. 

1) Over dezen zonderlingen  Italiaan, die toen in Holland vertoefde, in 
^01 der Tolgende hoofdstukken meer. 

2) Comspondence m^ N<> 881. 

3) Ib. m, N» 883. 


174 

bezitten. Tevens meldt hij te Rotterdam kennis aangeknoopt 
te hebben met den ontleedkundige Lodewyk de Bils — Heer 
van Coppendamme, Boonen, enz. — die later professor werd 
aan Lenvens hoogeschool. Op den 19*^®" Augustus was Olden- 
burg, blijkens een brief van Bobert Moray aan Huygens, te 
Londen terug. 1) 

Draagt het dorp Bijnsburg op heden nog een ouderwetsch 
karakter, in veel sterker mate moet dat het geval geweest 
zijn met *t „ Bheynsburch " van 1660 of '61. Toen stonden in 
de boschrijke streek nog de bouwvallen van de beroemde , oude 
abdij, 2) en andere merkwaardigheden, sprekend van een 
eeuwenheugend verleden. Een der meest typische dorpsbe- 
woners was kort voor Spinoza's komst ten grave gedaald: de 
bakker Frans Joachim Oudaen, die er zich in 1622 gevestigd 
had. 3) Hij was toen, wegens 't herbergen van voortvluchtige 
Bemonstrantsche predikanten voor de Botterdamsche schepen- 
bank gedaagd ; doch — begrijpende dat men er horens brandde » 
stuurde hij er zijn kat heen en verliet zelf met de Noorderzon 
de stad. Te Bijnsburg huwde hij met Maria, de dochter van 
Jan Jacobs van der Kodde, die hem in 1628 een' zoon, den 
lateren dichter Joachim Oudaen, en daarna nog een vijftal 
kinderen schonk. Frans Oudaen is een der ijverigste en 
ontwikkeldste Collegianten geworden. In of voor zijn huis 
verzamelden zich jaren lang, 's avonds na gedaan werk, de 
fiinksten der broeders. Met mannen als Daniel van Breen en 
Oudaen vond men ddar omstreeks 1640 ook den jongen Koen- 
raad van Beuningen — een zoon van den wakkeren Amster- 
damschen  burgemeester  Geurt  Diedriks  4)  —  die  zich , 

1) Coirespondence ; III, N» 884. 

2) Zie de plaat bg Adrianus Pars, De twee Eatw^ken, etc. Leiden 1697 ^ 
bö blz. 326. 

3) Een en ander betreffende hem bg Frans van Hoogstraten, Leven van 
Joachim Oudaen, voor deel III zgner gedichten. Ygl. Van Slee, de Rgnsb. 
Colleg. blz. 89, vlgd. 

4) Zie boven, blz. 69. Geurt D. van Beuningen is jong gestorven: Graf- 
boek Nieuwe Kerk op 19 Nov. 1633, «Burgem. Geurt Dirksz. van Beuningen 
op de Brestraet, f8». 


175 

naawelgks zestien jaren oud op 18 Febrnari 1639 als student 
te Leiden had laten inschrijven, en hier de eerste bewijzen 
gaf van zijne welbespraaktheid en zijn werkzamen geest. 

Doch, had ook de oude bakker, omstreeks 1656 deze wereld 

vaarwel  gezegd,  had  ook  de  gestudeerde  Joachim  Oudaen 

enkele jaren later Rijnsburg met Rotterdam verwisseld — nog 

W'oonden  er  te  Rijnsburg  velen  van  den ouden stempel. In 

1660 1)  trof men  er nog tal van Van der Kodde's, afstam- 

oielingen van de stichters der broederschap ; verschillende leden 

^an  het  —  in de geschiedenis van Doopsgezinden en Colle- 

gia-Bten  vry  bekende  —  geslacht Van Nierop;  ook zekeren 

«'a.oob  Vechters,  die  toen vermoedelijk  nog in  „het Groote 

ff nis" woonde, dat later aan de broederschap kwam. 

Spinoza zal zich, waarschijnlijk kort na zijne vestiging onder 
d^^e  verdraagzame  en  hartelijk  welwillende lieden,  hebben 
^^gelegd  op  het  slijpen van  vergroot- en verrekijkerglazen. 
"^i^schien  toen  reeds  eenigszins  gesteund  door  zijne rijkere 
'^'■^■a^sterdamsche  vrienden,  vond  hij  't in  zijn  streven  naar 
tf liankelgkheid wenschelijk ook zelf wat te verdienen; van 
anderen kant was  het voor hem eene geschikte, hoewel 
*** "^"ï^i-öér gezonde afwisseling bij zijn denken en studeeren. De 

van  Descartes,  zijn  lust  in natuuronderzoek , zal — 
^x^als  bij  Hudde  en  Huygens  —  wel  de hoofdaanleiding 
^eest zijn tot de keuze van dit beroep. Of het Talmoedisch 
^^x?8chiift,  volgens  hetwelk  geleerden  hunne studie moeten 
met  handenarbeid 2)  —  overigens  allesbehalve 
^urenswaardig —  daartoe ook eenig gewicht in de schaal 
^^l^jgd heeft, mogen wij onbeslist laten. 

"^Telk  een  diepen  indruk  de  Joodsche denker, dien hij in 

achterstraatje van Rijnsburg had leeren kennen , op Olden- 

^^t^g's gemoed gemaakt had,  blijkt duidelijk uit zijn eersten 


1) Ik ken  *t Bijnsborgscbe  adresboek  van  dien  tijd eenigszins uit een 
b^lastingslijst van 1660, bewaard op *tLeidsche archief. De Van der Kodde's 
Waren nog vertegenwoordigd door Dirk Pietersz., Jan en Claes Conielisz. v. d. K. 
2) Colems, articul V. 


176 

enthousiastischen brief, zes of zeven dagen na zijne terug- 
komst in Engeland (26 Augustus 1661) geschreven. ,,Moeielijk 
als het m^' onlangs viel» toen ik U te Bijnsburg bezocht, mq 
van uwe zijde los te scheuren , wil ik er, nauwelijks in Enge- 
lang teruggekeerd j zooveel mogelijk naar streven, mij tenminste 
schriftelijk weder met U te vereenigen. Grondige wetenschap, 
gepaard met menschlievendheid en heuschheid van zeden — 
louter voorrechten, met welke de natuur en uw eigen vlgt TT 
ruim voorzien hebben — zijn in zichzelve zoo aantrekkelijk, 
dat zij terstond de liefde opwekken van alle welgezinde en 
beschaafde menschen. Laat ons dus, mijn beste, elkander in 
oprechte vriendschap de hand reiken, en er naar streven haar 
door ijver en hulpvaardigheid in stand te houden. Beschouw 
als het uwe, wat gij van mij, in mijn onbeduidendheid ver- 
wachten kunt; laat mij een gedeelte van uwe geestesgaven, 
dat gij zonder schade missen kunt, in beslag nemen.'' 

Het wijsgeerig gesprek, dat hij met Spinoza hield pOver 
Ood, over de oneindige uitbreiding en het oneindige denken, 
over het verschil en de overeenstemming dezer attributen, over 
het verband van de menschelijke ziel met het lichaam en de 
grondstellingen d^ wijsbegeerte van Descartes en Baco*', gaf 
hem voortdurend stof tot denken, en, als een bewijs van 
vriendschap zou hij het waardeeren, als Spinoza hem wilde 
inlichten over twee zaken, die hem niet geheel helder waren 
geworden, t. w. over het onderscheid tusschen het denken en 
de uitbreiding en over de gebreken, die Spinoza in de wijs- 
begeerte van Baco en Descartes afkeurde. Tevens beloofde hij, 
zijn' vriend bij gelegenheid een boek (van Robert Boyle 1) te 
zullen zenden, dat over den aard en de eigenschappen der 
lucht handelde, maar nog niet van de pers was. 

Van dezen dag af komt Oldenburg jaren lang biy z^n zooveel 
jongeren tijdgenoot ter school, voortdurend trachtend door 
briefwisseling een juist inzicht te krijgen in Spinoza's wijs- 
begeerte. Hoe te  verklaren dat hij den Hollandschen briUen- 


1) Boyle, De elasticitate et gravitate Aeris. London, 1663. In Spinoza^s 
boekerij, zie den catal. p. 178. 


177 

^per,  hoewel  deze  hem steeds met  de meeste heaschheid 

te^moet kwam, nooit geheel begrepen heeft? Behalve Olden- 

burgos  verkleefdheid aan de van jongs af geleerde theologie, 

is  daaraan  vooral de kortheid van hun samenzijn schuld. En 

het noodlot wilde , dat de vrienden elkander niet terug zagen. 

Hoezeer  ook  Spinoza  met zijn nieuwen  vriend ingenomen 

^rcui,  bl\jkt uit den aanhef van  zijn antwoord, in de eerste 

d&gen  van  September geschreven:  „Hoe aangenaam mij uwe 

vriendschap  is, kunt gij zelf beoordeelen, indien gij 't slechts 

met  uwe bescheidenheid overeen kunt brengen, eens even na 

te   denken  over de voortreffelijke eigenschappen, waaraan gij 

soo rgk z\)t. Hoewel ik , zoolang ik dat in 't oog houd , geloof , 

^©t  weinig trotsch te mogen zijn, dat ik met U vriendschap 

'■^ög alniten , — vooral wanneer ik bedenk , dat onder vrienden 

^^es,  en  vooral  de  dingen  des  geestes gemeengoed moeten 

^ijn  — ,  vermoed  ik  toch,  dat  daarvan meer ten laste van 

^'^^e  heaschheid en welwillendheid zal komen, dan ik er toe 

^\] te dragen heb." Met hartelijke warmte drukt hij zoo de hem 

toeg^estoken  vriendenhand , en geeft Oldenburg de gewenschte 

^I^lielderingen. 

Oldenburg bekent in zijn tweeden  brief > op 27 September 

•^^61 geschreven, dat het licht, voor hem ontstoken, hem nog 

^^^t alles helder gemaakt heeft. Hij brengt er bezwaren tegen 

^'^ »  en stelt eene nieuwe reeks van vragen op. De theoloog is 

^^^^   dat alles niet te bespeuren. „Ik bezweer U bij onze vriend- 

.p", voegt hij  er bij, „hierover vrij en vertrouwelijk met 

te spreken,  en smeek U dringend, toch volkomen over- 

te  z\jn,  dat  alles,  wat gij mij waardig keurt te ver- 

^iEi.^11,  geheel veilig zal  zijn, en dat gij mij nooit ten laste 

kannen leggen iets daarvan tot uwe schade of nadeel aan 

^   groote  klok  te  hangen." 1)  De  brief eindigt met eenige 

^^edeelingen  over  't „ philosophisch  college"  —  waarvan 

^^enbnrg nu secretaris was — de belofte Boy le's boek met de 

-^)  Deze uitlating slaat stellig terug op de vrees, die Spinoza wel in hun 
heeft laten doorschemeren, voor 't bekend worden zijner meeningen; 
het  schgnt heeft O. bg zgn bezoek aan Huygens, dan ook niet van 
oza gerept. 

12 


178 

eerste betrouwbare gelegenheid te zullen zenden en bet verzoek 
om een welwillend, onomwonden antwoord. 

Toen deze brief bezorgd werd, stond Spinoza gereed een 
veertiendaagsch uitstapje naar Amsterdam te maken , waarvan 
het doel ons onbekend bleef. Vriendelijk doch beknopt gaf bij 
de gevraagde inlichtingen. Het kan niet lang na zijne temg^ 
komst te Eijnsburg geweest zijn , dat hij Boyle*s juist ver- 
schenen boek over het salpeter 1) ontving, met een kort brieQe 
van Oldenburg, 2) meldend, dat Spinoza's laatste schijven hem 
veel — maar niet alles duidelijk had gemaakt. „Dat zal waar^ 
schijnlijk eerst dan het geval zijn, wanneer g\j mij helder en 
duidelijk den eersten oorsprong der dingen uiteen zet. Want 
zoolang m\j niet recht helder is, door welke oorzaak en op 
welke wijze de dingen begonnen te bestaan, en door welken 
band zij met de eerste oorzaak, als die bestaat, samenhangen^ 
komt m\j alles wat ik hoor en lees onsamenhangend voor." 

In zijn antwoord — gelukkig in zijn geheel bewaard in het 
archief der Boyal Society — maakt de Bijnsburger geleerde 
uitvoerige aanteekeningen op Boyle's werk, en eindigt: „Wat 
uwe vroegere vragen betreft, na mijne antwoorden daarop, 
eens doorgezien te hebben , schijnt het mij dat ik niets vergeten 
Leb. En indien ik misschien — zooals mij door de armoede 
der taal nog al eens pleegt te geschieden — hier of daarieta 
duister heb uitgedrukt, dan hoop ik, dat g^ U verwaardigen 
zolt het mij aan te wijzen; ik zal dan beproeven hetduidelyk 
uiteen te zetten. 

,,Wat echter uwe nieuwe vraag aangaat, hoe nl. de dingen 
begonnen zijn te bestaan, en door welken band z^ met de 
eerste oorzaak samenhangen , over dat onderwerp , en ook over 
de verbetering van het verstand heb ik een bijzonder werkje 
samengesteld, 3) dat ik bezig ben over te schrijven en te ver- 
beteren. Doch van daag of morgen laat ik het werk rusten ,^ 
daar ik 't nog niet met mij zelven eens kan worden over de 


1) De Nitro, Floiditate et Firmitate — niet in den verkoopcatalogns van 
Spinoza's boekerg vermeld. 

2) Van 21 Oct 1661. 

3) De Intellectus Emendatione. 


179 

uitgave. Ik vrees nl. dat de theologen van onzen tijd, daardoor 

beleedigd, met hun gewonen haat tegen  mij, die alle twist 

ut  den  grond  van  zijn  hart  verafschuw,  te  velde  zullen 

ti^ekken.  Ik zal uw raad in deze aangelegenheid afwachten, 

^^xi-9  opdat gij weet, wat de inhoud van mijn boek is, en wat 

^^  stqjdlust misschien zou kunnen wakker roepen: vele attri- 

^'Qlen, welke door hen, en voor zoover ik weet ook door alle 

^^K^deren  aan  Gk)d  worden  toegeschreven,  beschouw ik  als 

epselen,  terwijl  ik  daarentegen  andere attributen, welke 

uit vooroordeel  als  schepselen  beschouwen, als door hen 

®^^rót begrepen attributen  Gt)ds opvat. En ook: dat ik God 

zoo van de Natuur onderscheid, als allen, wier inzichten 

j bekend zyn, het gedaan hebben. Alzoo verwacht ik uw 

want  ik  houd  U voor mijn besten vriend, aan wiens 

w het schande zou zijn te twijfelen. Vaar intusschen wel, 

ga voort mij zoo lief te hebben, als gij begonnen zijt." 1) 

Big uitzondering draagt Oldenburg's  volgend schrijven dit- 

geen  datum.  Maar de omstandigheid,  dat hij namens 

^le  —  den  eenigen  zijner  vrienden,  met  wien hij  naar 

^ schijnt  over  Spinoza  sprak 2)  —  dank  betuigt  voor  de 


tiek op diens boekje, en ook het bericht, dat het wijsgeerig 

aiootschap  door  vorstelijke  welwillendheid onlangs tot een 

ninklijk  genootschap"  is bevorderd — in Juli 1662 ver- 

^meg de jeugdige  vereeniging  ^ Letters  of Patent"  3)  — 

""^jseen,  dat deze brief in Augustus of September 1662 ge- 

n is. Was Spinoza — dank de behandeling, die hij van 

voormalige geloof sgenooten  ondervonden had, dank ook 


l) Niet gedateerd, doch waarschijnltjk uit December 1661 of Januari 1662. 

\) De meerderheid der leden van het Koninklijk Genootschap , en ook Chr. 

^^^^j^gens. stelden slechts belang in al wat proefondervindelijk natnnronderzoek 

'; specnlatieTe wgsbegeerte, vooral als die aan het gebied der theologie 

I, lag hun verre, en werd uit hunne bijeenkomsten geweerd. Doch de 

Mag. Oldenburg koesterde nog altijd eene groote mate van belangd 

voor al wat zgn eigenlek vak aanbetrof , en ook Bojle's sympathieën 

P^Xi^Sen voor een niet gering gedeelte de godgeleerdheid. De eerste voerde dos 

^^K^ hriefwiBseling met Spinoza geheel uit persoonlijke liefhebberij. 

O Wdd, Böstoiy of the Eoyal Society, 1848. Vol. I. 


180 

zijne bekendheid met de HoUandsche predikanten — even 
vreesachtig in het pabliceeren zijner ideeën, als hij koen was 
in zijne overpeinzingen zelve: vriend Oldenburg dacht er toen 
nog heel anders over. 

^Ik zou U in elk geval aanraden" — zoo schrijft hq — „de 
geschriften, zoowel van wijsgeerigen als godgeleerden inhoud , 
de uitkomsten eener zóó grondige geleerdheid , niet te onthouden 
aan de geleerde wereld, maar ze in het licht te geven, wat 
de theologantjes daartegen ook snateren mogen. Immers de 
grootste vrijheid heerscht in uw land; geheel vrij moet daar 
dan ook gephilosopheerd worden. Toch zal uw eigen voor- 
zichtigheid U wel aanraden, uwe inzichten zoo gematigd 
mogelijk uit te drukken , en laat de rest aan het noodlot over. 
Laat dan, mijn beste, alle vrees varen, om het Pygmeeën- 
geslacht van onzen tijd te vertoornen. Lang genoeg is er met 
de onwetendheid en dwaasheid gestreden. Hijsch de zeilen voor 
de ware wetenschap, om de geheimen der natuur dieper dan 
tot nog toe geschied is, te doorvorschen. Zonder gevaar 
kunnen, naar ik denk, uwe overpeinzingen ten uwent gedrukt 
worden; geen verstandig mensch zal U een stroobreed in den 
weg leggen. En als gij de verstandigen tot vrienden en be- 
schermers hebt, wat vreest gij dan den spot der domkoppen?" 

Het zonderlinge feit, dat Spinoza bijna twee jaren te Bijns- 
burg woonde, zonder dat wij iets van zijne talrijke Amster- 
damsche vrienden en bewonderaars vernemen , zal wel verklaard 
moeten worden, door het drukke persoonlijk verkeer, dat 
zg — zooals uit latere brieven blijkt — met hem onderhielden. 
Misschien ook is hunne briefwisseling met minder angstvallige 
zorg bewaard dan die met Oldenburg. 

Het eerste schrijven, dat ons van een hunner bewaard bleef , 
danken wij aan de pen van den goeden SimonJoosten de Vries , 
die — de eenige ongehuwde onder de broeders — toen, in 
Sprokkelmaand 1663, waarschijnlijk bij zijn broer, Frans 
Joosten de Vries, op 't Singel, woonde. 

„Reeds lang, rechtschapen vriend," zoo heet het daar, „heb 
ik gewenscht eens bij U te zijn; maar het weer en de strenge 


181 

^^^xvtsr waren m^ minder gpinstig. Soms beklaag ik mij over 
]zi lot,  dat  er een afstand tusschen ons ligt, die ons zoo 
r  van elkander scheidt. Gelukkig, ja driewerf gelukkig uw 
tlgezel Casuarius, 1) die onder 't zelfde dakmetU verw^lt, 
&1 ontbijtende, etende en wandelende over de voortreffel^kste 
n  met  U spreken kan. Hoewel echter onze lichamen zoo 
van elkander zijn , met uw geest waart gij dikwerf tegen- 
idig,  vooral, wanneer ik met uwe geschriften verkeer en 
ter hand neem." 
XL«aten w^ voor 't oogenblik den verderen inhoud van dezen 
f  rusten,  en  trachten  wij  iets  meer gewaar te worden 
-fvrent  deron,  ons nog onbekenden huisgenoot van Spinoza, 
geeft diens antwoord ons terstond eenige inlichting: 
"Uwe  lang  verwachte letteren,"  — zoo schrijft hij stellig 
in  dezelfde  Sprokkelmaand uit  Rijnsburg, — „zijn mij 


1)  Hier  wordt,  door  eene bgkans onmerkbare verandering,  een der 

S^elnkkigste  misslagen  terecht  gebracht,  die  Prof.  Van  Vloten  ooit 

heeft. Toen hg indertijd het oorspronkeltjke handschrift van dezen 

**'^^***^*' te lien kreeg, las hg daar: «Felii, imo felicissimus tuus socius casu- 

sab eodem tecto remorans». Hoewel hem, zoomin als mg , een latgnsch 

easuarius bekend was,  (slechts in *t allerslechtste middeleeuwsche 

n uit Italiö komt, volgens Bucange — een enkele maal iets dergelijks 

9 in den zin van «ellendig, rampzalig mensch») — verklaarde en vertaalde 

liet woord als «huisgenoot», en liet De Yries daarmede eene tautologie 

]ven, waarvan iemand de haren te berge rgzen. Doch, daarmede nog 

tevreden, trachtte hij vast te stellen, wie dan wel die huisgenoot was, 

opperde — op grond van Spinoza's oordeel over hem in zgn antwoord 

~ De Vries — de copjectuur:  Albert Borgh, die later Boomsch werd. 

schynlQk aannemelijk als deze veronderstelling was, vond zjj algemeen 

; in de levensbeschrijvingen van Ginsberg (1876, S. 28), Dr. H. J. 

(blz. 33,  1876) en Fred. Pollock (1880, p. 24) werd zij herhaald; 

Ptof. Spmjt, die Van Vloten*s boekje beoordeelde, niet bestreden; in 

uitgave van Spinoza's werken (1883, II, p. 221, noot) eenigszins 

^^armerkt, en eindelijk nog naverteld door Prof. Wilhelm Bolin (1894, 

■^S). Beeds lang had Van Vloten's coi^jectuur mij geërgerd, vóór ik de 

^ juiste oplossing vond , dat wij Casuarius , niet casuarins moesten lezen. 

^^"dspronkeiyk handschrift van dezen  en  den volgenden brief naziende, 

, dat in beidm een vriJ duidelijke hoofdletter geschreven stond ! Daarna 

*tmij weinig moeite de geschiedenis van dezen huisgenoot op te sporen. 

mg na benieuwen, hoe lang de oude dwaling nog herhaald wordt 


182 

geworden, en ik zeg U daarvoor, alsook voor uwe liefde tot 
m\j f dank. Niet minder dan U verdiiet mij uw lange afwezig- 
heid, doch ik ben blij, dat mijne opstelletjes U, en onzen 
vrienden van nut zijn. Zoo toch spreek ik, die afwezig ben, 
met U die verre z\jt. Doch gij hebt geen reden om Casearius 1) 
te benijden; niemand toch, die mij meer onaangenaam is, noch 
tegen wien ik meer op m\jn hoede ben , dan tegen hem ; waarom 
ik U en alle bekenden gewaarschuwd wil hebben, hem mqne 
(eigenlijke) meeningen niet mede te deelen, vóór hij tot rijper 
leeffcijd gekomen is. Hij is nog te kinderachtig en wispelturig, 
en daarbij meer op nieuwheid dan op waarheid uit Intusschen*' 
— voegt hij er vergoelijkend bij — „ik hoop, dat hij deze 
feilen zijner jeugd na een jaar of wat verbeteren zal; ja, 
zoover ik zijn karakter beoordeelen durf, ben ik daar zeker 
van; waarom dan ook zijn aanleg mij noopt, van hem te 
houden." 2) 

Deze Casearius — een merkwaardiger man dan men uit dit 
oordeel wel afleiden zou — was omstreeks 1642 , waarschijnlijk 
te Amsterdam geboren. Van zijne ouders is ons, b\j het zorg^ 
vuldigate onderzoek, niets bekend geworden, dan alleen, dat 
z^ vroeg zijn overleden. 3) Zij , of wel zijne voogden , hadden 
hem, naar wij mogen vermoeden, na het afloopen der lagere 
school bij Dr. Van den Enden in de leer gedaan , waar Spinoza 
hem aantrof en kennis met hem maakte. Waarschijnlijk had 
hij genoeg latijn en andere kundigheden opgedaan, om naar 
de Hoogeschool te trekken, toen Spinoza zich gedwongen zag 
Amsterdam metterwoon te verlaten. Misschien gingen zij samen. 
En zoo vinden wij dan op 21 Mei 1661 in het Album Studiosorum 
der Leidsche Hoogeschool vermeld Johannes Casear (de latijnsche 


1) Spinoza, die hem goed kende, schrijft ook zgn naam goed; De Vries 
maakte daarin eene font. 

2) Ik vond geen reden aan Van Vloten's vertaling meer te wijzigen. 

3) In *tLeidsch studentenalbum komen verschillende Casier's voor, sonunig^ 
uit Engeland afstammende. Is echter Casearius de vertaling van een Hollandsche 
naam, dan zal die waarschgniyk Eeezer (kaasmaker) geluid hebben. 


183 

van zijn naam ontbreekt), Amsterdammer, 20 jaren oud, 
aXs  stadent in de theologie. 1) 

\rolg^n8 het manuscript van het studentenalbum woonde h^ aan* 
v^ci^nlkelgk bij Jacob van der Aa in de Salomonsteeg. 2) Eerst eenigen 
1^£jd  later moet h\] dns kwartier, en onderricht in de Cartesiaan* 
sc^lie philosophie gezocht hebben bij Spinoza te Rijnsburg. 3) 

^Wbst w^ weten, dat in vroegere jaren dikwijls Leidsche 
s"fc:^i3.denten , „wier nieuwsgierigheid geprikkeld werd door het* 
n hun aangaande de Rijnsburgers ter oore was gekomen, 
uit zucht om te disputeeren, dan om iets tot stichting 
t^^ te brengen**, het college aldaar bezochten; dat zij „meer- 
^J.en het woord namen, en daarbij vrij spel gaven aan hun 
X>oelschen moedwil , zoodat dikwijls stoornis en verwarring ont- 
'* 4) sedert de dagen van Koenraad van Beuningen zullen 
behalve de jongens die naar Rijnsburg kwamen om den 
op stelten te zetten en in de war te schoppen, ook wel 
eest z^Uy die met ernstiger bedoelingen daarheen hunne 
h.Yeden richtten. En waar wij — vreemd genoeg — den student 
de theologie Johannes Casearius bij Spinoza thuis vinden, 
n w^ veronderstellen , dat in zijn gezelschap ook wel eens 
ere kameraden het stille Rijnsburg — en daarmede ook 
«n wijsgeer - een bezoek brachten. 


3 Misschien  was  htj  er tijdelijk al eerder geweest Op 12 Sept 1659 

en wj  in *t zelfde Albnm vermeld Johannes Cassarius Amsterdammer , 

.jaar oud, als student in de philosophie. Onze biografen weten allen, dat 

namen en onderdom in die albums dikwgls genoeg geknoeid werd, om 

berichten niet bepaald in strgd te achten. Is dit jnist, dan studeerde 

leeds gelQktijdig met Eerckrinck (op  12 Mei 1659 vermeld). Doch ik 

niet beslissen. 

) Welwillende mededeeling van Dr. W. N. du Rieu. 

) Monnikhoff, die geheel op Colerus vertrouwde, en Spinoza ook ongeveer 

jaren te Ouderkerk vertoeven laat, geeft met een enkel woord te kennen, 

^^  hQ  met zQn  Ouderkerker gastvriend naar Rgnsburg zou gegaan ztjn. 

Itonnikhoff heeft echter niet zorgvuldig onderzocht; en *tkomt mtj voor, dat 

^'^  Vries,  als  Spinoza behalve Casearius  nog  een tweoden huisgenoot te 

^Ümboilg had gehad ^ dien niet onvermeld zou gelaten hebben. Ik verwerp 

^"^ die mededeeling. 

4) J. C. van Slee, de Rijnsburger CoUegianten. blz. 93. en *tdaar geci- 
tfeerde handschrift. 


184 

Spinoza's medescliolier Kerckrinck had vermoedelijk de Aca- 
demie nog niet voor goed verlaten; ook treffen wij er, sedert 
27 Juli 1660 als student in de medicijnen een zekeren Deen 
aan , van liuis uit Niels Stensen , maar op zijn latijnsch Nicolaos 
Steno geheeten, een jongmensch, die nu even de twintig ge- 
passeerd, op lateren leeftijd van zich zou doen spreken en 
waarschijnlijk aan Spinoza niet onbekend was. 1) Bij naam is 
ons reeds eenigermate de candidaat in de theologie Johannes 
Eoerbagh bekend, die zich, 27 jaren oud, op 14 Juni 1662 
nog eens inschrijven liet en vermoedel^k voornemens was 
spoedig te promoveeren. Enkele weken later, op 18 Augustus 
1662 ontmoeten wij ook zijn vriend Abraham (Theodorisz.) van 
Berckel, een Leidenaar, een zeldzaam vlugge kop, dien we 
op 27 October 1664, pas 16 jaren oud, ook al vermeld vinden. 
Hij is nu 22 , studeert in de medicijnen , en zit op 12 November 
van 't zelfde jaar 1662 al weer aan de Alma Mater te Utrecht. 
Nog geen twee jaren later, op 21 April 1664 is hij opnieuw 
te Leiden, en nu reeds Doctor medicinae. Eindelijk kunnen wij 
nog een anderen student in de Theologie begroeten , uit Bergen- 
op-Zoom afkomstig, die den naam draagt van Pontiaan van 
Hattem, en pas twee kruisjes telt; in de wieg gelegd om 
een typische figuur te worden in de JSistoria Spinojnsmi post 
Spinogam. 2) 

Doch , laat ons even de levensgeschiedenis van onzen Casearius 
vervolgen , al was het alleen om te zien , of er — zooals Spinoza 
vermoedde en hoopte — uit hem nog een degelijk man gegroeid 
is. Wel moeten wij daarvoor den tijd vooruitsnellen — maar, 
dat kan ditmaal geen kwaad. 

Casearius was in 't voorjaar van 1666 — dus lang nadat 
Spinoza Rijnsburg verlaten had — naar de Utrechtsche Aca- 
demie getogen , 3) doch in den herfst van datzelfde jaar vinden 


1) Zie den brief aan Alb. Bnrgh, Opera II, p. 245 en ook de noot aldaar. 
Een broer was waarschijnlijk Joachim Frederik Steno, op 7 Juni 1655 Termeld. 

2) Alb. Stad. Leid. op 4 Mei 1661. 

3) Zie *t Alb. Stud. op dat jaar. 


186 

w^  hem  reeds  te  Amsterdam  voor  de  Classis,  in  wier 
notulen  w^  op  6  Oct.  1666  lezen:   „D.  D.  examinandi 
Casearios   en   Fellinger  hebben  hare  propositiën  gedaen 
en.   is  daer  op  goed  gevonden,  dat  het  tot  het  examen 
a^tXve  sonde  comen,  waar in  sij haar also hebben gedragen, 
ds^t  de  vergaderinge haer toelaet tot de pnblyke predikatie, 
serieose  vermaninge  van  haar  meer  en  meer in Gods 
cx>rd  te  oefenen  ende  in  het lese van goede Theologische 
A-iathenren." 1) 

TVijst deze aanteekening er eensdeels op, dat Spinoza*s 
oordeel niet ten eenenmale onbillijk was, anderdeels is 'tdui- 
<3.^»Iijk, dat — wie bij Spinoza de Cartesiaansche philosophie 
^"fcxideerde — niet kon geacht worden met „goede (gereformeerd) 
'-■-'" Ideologische Autheuren*' te hebben kennis gemaakt. Maar, 
•1^ waarschijnlijkste verklaring van het oordeel, door den 
O^oodschen wijsgeer en de Amsterdamsche predikanten over 
geveld schijnt ons dit: Casearins was — hoewel niet 
— geen boekenvriend. Ruim een jaar later kwam de 
nwbakken proponent — 't was op 16 November 1666 — 
ieuw bij 'de Classis , en vroeg of men hem geeu predikants- 
tsje kon bezorgen in de Levant (te Smyrna was toen eene 
llandsche gemeente) of in de Oost? „Op 'toogenblik geen 
ts", luidde het antwoord; maar men zou voor hem uitzien, 
eerst toen in *t laatst van 1667 de Oost-Indische Com- 
aan de Classis bericht deed, dat er predikantennood 
in Indië , werd , nevens verschillende anderen ook Johannes 
^^s^-searius , op 2 Januari 1668 geëxamineerd en benoemd. 2) 
^S3dertusschen was onze vriend, het lange wachten moede, in 
t Imwelijksbootje gestapt. Wij lazen ten minste in 't kerkelyk 
^^^^rodamatieboeck 3), dat op 17 Juni 1667: 

gCompareerden Johannes  Cassiarius van A(msterdam), pro- 

l^^^nent, oud 26 jare, ouders doot,geass(isteerd) raetPieter (pr.) 

*^ido,  woont op de N.  Z. Achterburgwal, en Isabella Brent 


1) Schriftelijke notulen in 't Archief der Nieuwe kerk. 

2) Yol^ns dezelfde notulen. 

3) Of kerck-inteekenregister. Anist Archief, N^ 490, fol. 142. 


186 

van A(m8terdam) y oad 22 jaer, ouders doot, geass. metTietie 
Balck, haer nicht, woont op 'tSpuy.** 


^f^».,.y>r.^    ^ 


'Vl^&tit-rt-  ^v^SU- 


Nadat wij alzoo de eerste helft van den levensloop van dezen 
merkwaardigen man aan het licht gebracht hebben — Prof. 
P. J. Veth wanhoopte er voor eenige jaren nog aan, dat wij 
daaromtrent ooit iets zonden gewaar worden 1) — en tenminste 
ook een regel schrifts , wij mogen niet nalaten den lezer tevens 
mede te deelen, wat over het tweede gedeelte van zijne loop- 
baan bekend werd. 

Het is ons niet gebleken met welk schip Casearius en zijne 
jonge vrouw de reis naar Indië volbracht hebben , maar zooveel 
is zeker, dat zij niet aan boord waren van den bodem, waar- 
mede ^e frater gaudens Mr. Aemout van Overbeeke, Raad van 
Justitie geworden , op 12 April 1668 naar Batavia stevende. 2) 
Toch had ik hun geen vroolijker reisgezelschap kunnen toe- 
wenschen dan dezen berooiden poëet, zoo vol van den echten 
esprit gaulois. Waarschijnlijk werd onze Casearius spoedig na 
zijne aankomst door de Compagnie naar Malabar (Z.-W.-kast 
van Yoor-Indië, toen in ons bezit) gezonden, om als predi- 
kant op te treden te Koetsjin (Cochin). Het Christenvolk, dat 
hij er vond , zal voor de groote meerderheid wel uit 't gespuis 
van fortuinzoekers en avonturiers bestaan hebben, aan wier 
stoutmoedigheid en ondernemingsgeest wij *t bezit van IndiS 
eigenlijk danken; ook was er eene Joodsche kolonie van Por- 
tugeezen. 3) 


1) Prof. Veth , over HeDdrik Adriaan van Reede tot Drakestein (gonvemenr 
van lialabar), Gids, 1887, deel III, blz. 423 vlgd. 

2) Zie ztjn «Geestige en vermaekeltjke Hejsbeschrjjving» achter zgne 
Bijmwercken, waarin hg meedeelt, dat ztj slechts een «zieketrooster» aan 
boord hadden en een armbus, hun beide even onnoodig — waarom zg ze 
gaarne voor een «fraej meysken» hadden ingeruild. 

3) Daarover bezit de Bibl. der Amst. Synagoge nog een geschrif^'e. 


187 

Hatthijs Cramer, vermoedelijk kort voor Casearius dienaar 
d^s Gtoddelijken Woords in dezelfde streek , durft van zijne 
'la.ss.dslm in Indië zeggen: 

cSnorcken, pocchen, ende blasen, 
Daarvan hanght dit land aen een; 
d' Minste weters zgn hier basen, 
't Zijn al danssers op een been: 
Kreupels , die nan sonder krucken 
Konnen recht gaen, soo 't behoort, 
Die verstaen de grootste stucken: 
Trots de beste in het woort.» 1) 

dat is nog Het ergste nieti Waarschijnlijk zonden w^ ook 

^^n Casearius  weinig  meer  gehoord hebben — druk als hij 

'b  stellig had met de vervulling zijner plichten onder zulke 

S^'uropeanen en inlanders , had Malabar niet in Hendrik Adriaan 

y^Êji Beede  tot  Drakèstein  een  zeer b\jzonderen gouverneur 

S'^l&d.  „In dienst der Compagnie opgeklommen tot Baad van 

Iss^ë en gouverneur der kust van Malabar , het voormalig rijk 

A.^x Portugeezen met Goa tot hoofdstad, bezat hij, hoeweleen 

S^i^ezen marine-officier zonder wetenschappelijke opleiding, al 

op zijn veertiende jaar aan boord gegaan, den aangeboren bota- 

n^ucken zin  van een geniaal dilettant. Hij is een der Neder- 

l^^xiders geweest die met niet veel methode, maar met eene 

dL^s te hartstogtelijker liefde, binnen een bepaald gebied zich 

<>p de tropische flora geworpen hebben. Hetgeen hij zelf ver- 

^^^t omtrent  de  wijs  waarop  hij  aan  die honderden fraai 

^^^'^voerde  afbeeldingen  van  boomen,  planten  en vruchten 

S^komen  is,  verraadt  den  onverzadelijken  beminnaar  eener 

onbekende» geheimzinnig weelderige natuur. 

iiSerst klampt hij te Koetsjin» in zijn gouvernement van 
"^^labar, pater Matthaeus van Sint- Jozef aan; een bejaard 
^'^^oingch zendeling en karmelietermonnik , afkomstig uit Napels, 
^^ al sedert langen tijd, zoo goed en kwaad het ging, met 
^^dische botanie zich heeft bezig gehouden. Daarna krijgt hij, 


1) d'Indiaense  Tyfferboom,  uyt-ttjfferende  verscheiden heylsame, nuttige 
^"^ zielbedenckende B^jmen, fAmst. 1670. blz. 95. 


188 

hoewel maar voor een poos, een Nederlander te pakken: 
Panlns Hermannus, geneesheer in dienst der Compagnie , 
weldra te Leiden tot professor benoemd en naar het moeder-' 
land teruggekeerd Een gezegend toeval voert eindelijk naar 
Koetsjin een jong gereformeerd predikant, Johannes Casearios, 
in de wetenschappelijke botanie even onbedreven als Van Reede 
zelf, maar bezield met eene even vurige belangstelling. 

„Nu heeft hij iemand bij de hand die in vloeiend latijn, 1) 
bij de te vervaardigen afbeeldingen, den onmisbaren tekst 
schrijven kan. De voorraad dier teekeningen groeit dagelijks 
aan. De Malabaren zijn een volk met eene beperkte maar 
eeuwenheugende beschaving; en weldra heeft de hollandsche 
gouverneur uit hun midden vier teekenaars gekozen welke hij 
aan z\jn dienst verbindt, en die hem overal vergezellen. 
Onder zijne leiding vormt zich een kollegie van vyftien of 
zestien geleerde bramanen, dienstdoende als adviseurs. Er 
wordt aan alle inlandsche vorsten en hoofden geschreven om 
medewerking; en daar deze lieden niets liever verlangen dan 
bij den gouverneur uit de verte hunne opwachtinjg te maken, 
zenden zij vrachten exemplaren in. De specimens worden door 
de bramanen onderzocht, geschift, geklassificeerd , alles naar 
de regelen der oude en overgeleverde inlandsche kennis. Som- 
tijds rijzen er tusschen die vakmannen wetenschappelijke ge- 
schillen , die echter nooit tot oneenigheid leiden. Het treft 
integendeel Van Reede dat er in dezen kring gedebatteerd 
wordt met eene voorbeeldige hoffelijkheid en humaniteit. 

„ Enkele boomen en planten zijn zoo zeldzaam , dat er in den 
loop van een geheel jaar maar één exemplaar van aangebragt 
wordt. Naar andere wordt door den gouverneur in persoon 
mede gezocht. Hij volbrengt of verzint, namens de Compagnie , 
zendingen naar het binnenland, rivier opwaarts, en doet bij 
deze tochten zich door een paar honderd Malabaren vergezellen , 
die, zoo vaak de stroom een bosch aandoet, door hem aan 
land gezet en de boomen ingejaagd worden. Van den buit, 
dien  zij  aan boord brengen , worden aanstonds door de nooit 


1) Men proeft hier Br. Franciscus van den Enden weer! 


189 

ontbrekende teekenaars afbeeldingen gemaakt , en Ds. Casearios 
^fcaalt niet  met zijne ontwerp-beschrijving. Op die wijs komt 
de eenmaal beroemde Hortus Maiabaricus tot stand/* 1) 
Casearius  maakte het ontwerp voor het  geheele werk, en 
^^Hreef den tekst voor de beide eerste folio-deelen. Van Reede 
^^S zich plotseling gedwongen , wegens kuiperijen , naar Batavia 
^   vertrekken, en ook Casearius verlangde naar 't Vaderland. 
vXrit officieele bescheiden, opgespoord in 't archief te Batavia 
iocr Troostenbnrg de Bruyn, weten wij, dat hij op 12 Sept. 
1-Ö76  verlof kreeg om naar Batavia te komen, en den 13<*«n 
ï^^nni  1677  verlost werd,  zooals men placht te zeggen, naar 
l^^t  vaderland.*' 2)  Nog voor zijn vertrek echter overleed de 
^v-cuurdige man aan dysenterie en koorts. 3) Van Reede gedacht 
s^n  ontgdig heengaan met de volgende gevoelvolle woorden: 
,Maar,  o ramp der rampen!  toen  ik hierover — nl. zijn 
terugkeer — nadacht, is ons onze trouwe Achates, die wakkeire 
Helper  b^ den arbeid, die Apollo, die onzen tuin besproeide, 
die zeer geleerde en zeer eerwaarde man Johannes Casearius, 
onze hoogste vreugde, in den bloei der jaren, door een ontijdig 
sterven ontrukt, en heeft de sterfelijkheid met de onsterfelijk- 
heid verwisseld." 4) 

De beroemde kruidkundige Nieolaas Jacquin heeft een ge- 
slacht van planten, dat hij in Amerika ontdekte, aan de 
S^dachtenis van Casearius toegewijd, en het den naam van 
€)asearia gegeven. Linnaeus nam dien naam niet aan; hij 
Voegde  dat geslacht bij de Samyda, als weinig daarvan ver- 


1) Bnsken Hnet, Land van Rembrand, II, biz. 69 (2e druk). De terug- 
€P&ve Tan de Praefatio voor deel in van den Hortus Maiabaricus is zóó juist 
^n beknopt, dat ik *tniet noodig vond iets te wijzigen. 

2) Prof. Yeth, als boven. 

3) Waarschgnltjk op Batavia, doch recht dnidel^jk blgkt dat niet; W. ten 
^l^ine, die 't werk van Casearius voortzette, betreurt zgn heengaan in een 
^f'^ö^cht, gedateerd 14 Febr. 1678, in het tweede deel van den Hortus. 

'4) Praef. vol. III (1682). Het geheele werk verscheen in 13 foliodeelen, 
7-^78 — 1703. Eene Hollandsche bewerking: «de Malabaerse KruythofF» begon 
^^ 1688 bQ Abr. van Someren te Amst te verschijnen, maar is niet voltooid, 
^^avoracher 1860, blz. 127). 


190 

schillende,  maar  nadat  men  onderscheidene  nieuwe  soorten 
ontdekt had, is het geslacht Casearia hersteld. 1) 

Ziedaar eene bijna volledige biografie van Johannes Casearius, 
Spinoza*s leerling, zoolang tevergeefs gezocht. 2) De Bijns- 
burgsche geleerde had goed gezien: er zou iets uit hem 
groeien als hij tot rijperen leeftijd gekomen was. 


1) Van der Aa, e. a. biogr. Wdbn. in voce. 

2) Ik wil hieraan nog een en ander van aanbelang toevoegen. Wg weten 
niet of Isabella Brent, Casearias' vronw, haar man overleefd heeft, inlndiö 
gebleven, of in 't Vaderland teruggekeerd is. Doch het is merkwaardig, dat 
wjj in 'tAIb. Stud. Leid. op 7 Mei 1718 vermeld vinden BemardusCaseorins, 
Indiae Orientalia, Hugliae Bengalus, 30 jaar ond — dus geboren 1688 — 
als stndent in de rechten. Was hjj een kleinzoon van onzen Johannes? 
Toen Spinoza's vrienden in 1677 zgne briefwisseling uitgaven, wisten zg 
misschien, dat Casearias plan had binnenkort te repatrieeren. Daarom lieten 
zÜ al wat op hem betrekking had uit de gedrukte brieven weg. £n eiseen 
te dwazer misslag van Van Vloten, te meenen dat zg aldus Albert Burgh 
zouden gespaard hebben , dien zg toch waarachtig niet schroomden te noemen. 
Eindeltjk nog dit: wie als de Heer Troostenburg de Bruyn een Biogr. Wdb 
maken wil van Indische predikanten, mag, vóór hg de Indische archieven 
afreist, wel eens de Nederlandsche studenten-albums, en de acten van de 
Amsterdamsche Classis raadplegen. Dan toch kan hg allicht meer melden 
dan in het werk van genoemden Heer gewoonlijk is te vinden. 


VIL 


D 


COSMOPOLIS." 


«Dat Godt Grodt is gheloof ick niet onwaeraclitigli is Godt " — 

'^ luidde in Spinoza's dagen een algemeen bekend luifelop- 

^^^brift te  Amsterdam. 1) Gods  bestaan aldus afhankelijk te 

^Uen van de plaatsing eener enkele komma — voor of achter 

^ —  het  toekent meer d^n lange redeneeringen den toen-/^* 

^^gen  geestelijken  toestand  onzer  goede stad.  Ketters en 

^jgeesten, samengestroomd uit alle hoeken des lands — bijna 

^t  alle  oorden  der  bekende  wereld  — houden er zich op, 

▼eirschafPen er zich een bestaan , verspreiden van dd&r uit hunne 

^eeningen en leerstellingen over *t beschaafd Europa. De Am- 

^rdamsche drukpersen staan gereed om alles te verduizend- 

^oudigen,  wat  onderzoekers  en  nieuwlichters  maar aan het 

Papier willen  vertrouwen.  Waar  de  inhoud  van boeken of 

Pamfletten  van  dien  aard  is,  dat  men  vreest voor nadere 

lexuiismaking met den schout en zijne rakkers, daar blijft in 

üe  eerste plaats de naam des schry vers weg, in de tweede die 

^^A den drukker , in de laatste die van onze goede stad zelve. 

Of  wel, men stelt onder het vignet, waaraan ingewijden den 

drukker herkennen,  en den winkel, waar 't boek te koop is, 

namen  als Cosmopolis, Eleutheropolis (Vr^stadt), Alethopolis 

(Waarstadt), Irenopolis (Vreestadt), Londen, Hamburg, Bremen, 

of wel  —  met  bijbedoelingen  —  „tot  Waarschouw".  Het 

^Venetië van het Noorden" is bijna een eeuw lang het mach- 

i^^ste centrum, waaruit nieuwe ideeën ontspringen, en 

^ l)De Philoeophie dUytieghster der H. Schrifture, Vrijstadt 1667, blz. 31. 


192 

Tout ce fatras de libelles pervers 
Dont Ie Batave infecte TuDivers. 1) 

dankt grootendeels aan de Amstelstad zijn ontstaan. 

De machtige gereformeerde kerkeraad was niet in staat allen 
en alles onder de zweep te houden. Wat moest hij bv. doen in' 
1665^ toen dat opzienbarende boek van den Gasconjer Izaak 
de la Peyrère, waarin de schrijver trachtte waar te malden , 
dat ook vóór Adam menschen op aarde geleefd hadden, 2) de 
persen van de Amsterdamsche Elzeviers verliet? Zonder naam 
van schrijver , drukker of plaats de wereld ingegaan, kon men 
er staat op maken, dat de auteur gevlogen en gestoven, de 
drukker uitverkocht zou zijn , vóór men beiden uitgevonden had. 
Wel heeft in dit geval La Peyrère in de Spaansche Neder- 
landen de gevangenis gezien, die hij hier ontloopen was; wel 
heeft de man te Rome zijn boek en zijn geloof herroepen — 
maar dat nam niet weg, dat het druk gelezen werd. En toen 
hij in 1676 overleed, gaf men hem nog na: 

La Peyrère ici git, ce bon Israélite 

Hnguenot, Catbolique, enfin Pré-adamite : 
Qtiatre r^igions Ini plurent a la fois; 

Et son indifference était si peu commone 
Qiraprès 80 ans qu'il ent a faire un choix 

Le bon homme partita et n'en choisit pas ane. 

Met meer volharding dan tegen geschriften welke hoofdzar 
kelijk voor de geleerde wereld geschreven waren, bestreed de 
kerkeraad de mannen, die zich terstond tot het volk richtten. 
Omstreeks 1667 begon de Amstelstad overstroomd te worden 
door de Kwakers, uit Engeland gevlucht na de terechtstelling 
van een hunner voornaamste hoofden te Bristol. Jabob Naylor — 
„Steyl-oor", zei men hier — was in 16B6, op eenpaardgezetim, 
die stad binnengereden, vergezeld door een troep vronwen, 
die „Hosanna", en „Heilig, Heilig, Heilig Heer, God van 
Israël" riepen; voor die godlastering werd Naylor in Winter- 


1) Gresset, Epitre lil a ma Muse. 

2) Praeadamitae, sive exercitatio super versibus 12 — 14 capitis Y Epistolae 
Pauli ad Romanos. Addo salutis 1655. — Spinoza bezat een exemplaar. 


193 

maand van dat jaar gedurende twee uren op de kaak gesteld, 
zijn toxig doorstoken met een gloeiend ijzer , de letter B (blas- 
phemeir) op zijn voorhoofd gebrand. Daarna achterstevoor op 
een pci^ü:d gezet, door de stad gereden, werd hij vervolgens 
^ S^S^Gs^ld, dat zijn geheele lichaam overdekt was met 
strienxen en wonden. 1) 

Een.  aantal  dezer sektarissen, meerendeels ,queksters" — 
vrouwen — , hielden in 't voorjaar van 16B7 vergaderingen in 
de Sint- Jansstraat,  doch  werden,  op herhaald verzoek van 
den Iserkeraad  eerst  gevangen  gezet,  daarna verbannen. 2) 
Doch  binnen *tjaar zijn zij terug, en houden opnieuw bijeen- 
komsten onder „Ombe Thaters", „Robbert Cocham" en ,,Rob- 
^rt Tibbel", in de Sint Jansstraat, op den binnen- Amstel , 
^ti  de Grimmenessersluis , en op *t Euiperspad , waar Abraham 
■^©Urhof hun een tuinhuis verhuurt; en een der leiders beroemt 
'^^li, dat hij wel duizend zieltjes in de stad gewonnen heeft. 3) 
^*  Gralenus  Abrahamsz.  is natuurlijk van de partij, en een 
^^ ogenblik  zijn  Kwakers, Doopsgezinden en CoUegianten nau- 
^^^Üjks te onderkennen.  Op  29 Februari 1659 krijgt de ker- 
^^:taad bericht, dat een kwaker, William Ames, 4) een boekje 


lastering heeft uitgegeven tegen een Engelsch predikant 
deze stad; men besluit het aan burgemeesters te „remon- 
iren", en, „dewijl bij die occasie mentie gemaakt wordt 
^ Jan Soet , dat die mede niet en rust , maer zijn dwalingen 
e verleydingen van het geestelyck koninkrijk overal soekt 
verspreiden**, zal daarover ook geremonstreerd worden. 5) 
^^^r dat de officier nog berichten kan, dat hij Jan Zoet niet 
^^^Ji overtuigen van hetgeen hem wordt ten laste gelegd, omdat 
^^^ niet weet waar hij woont ( ! 6), verscheen opnieuw een boekske, 


1) Diction. of National Biogr. Vol. 40, (1894) in voce. 

2) Mededeeling van Ds. Lansman aan den Eerkeraad, op 19 April 1657. 
ïhrtok., Vol IX, fol. 202. 

3) iWi. 7, 14 Maart 1658 (IX, 247) 11 April, 11 Juli, 25 Juli 1658. 

4) Niet te verwarren met zgn naamgenoot, den Ëngelschen Puritein, die 
in 1622 Professor werd te Franeker. 

5) Protok. , Vol. X. 

6) Md. 24 April 1659 , en 1 Mei 1659. 

13 


194 

dat de ergernis en ontzetting van den kerkeraad gaande maakte. 
Het droeg den titel de Apostasia Christianorum (over den Afval 
der Christenen) en was gevonden bij den boekhandelaar Jacob 
Nieuwelingh. 1) Deze verklaarde echter, dat hij 't werkje ont- 
vangen had „van Jan Rieuwertsz, boekverkooper in de Dirck 
van Assensteeg, en dat het waarschijnlijk gemaakt was van 
een Brederoode, gewesen raetsheer in den Haag." 2) En zoo 
was het : Lancelot van Brederode , weleer assessor bij *t Hof 
van Holland, had eens op zijne wijze — hij was eerst Remon- 
strant, later Anti-trinitariër geworden — het verval en de 
ontaarding van het Christendom geschetst. 3) 't Spreekt van 
zelf dat zijne „schadelijke, en zielverdervende dolingen" aan 
Burgemeesteren moesten geremonstreerd worden. Toch moest 
de Kerkeraad nog verschillende malen aandringen, vóór het 
werd opgehaald: wat eerst geschiedde in Mei 1661. 4) Met 
Dr. Galenus Abrahamsz., die zijn pen terzelfder tijd ook eens 
in den inkt gedoopt had» maakte men het anders: hij werd 
voor de magistraat geroepen, en. vreedzaam als zijn aard 
was, besloot hij, door den heer van Soydpolsbroek (Jacob de 
Graef?) vermaand, zelf zijn geschriftje te onderdrukken. 5) 
Minder gemakkelijk ging het iets te doen tegen den Botter-» 
damschen boekhandelaar Naeranus — Bemonstrantsch van zijn 
geloof — die „lasterlijke pasquiUen in rym uitgegeven had 
tegen de predikanten , waarin de (kerkelyke) politie en de kerk- 
dienst tevens over den hekel gehaald werden /' 6) alsmede tegen 
soortgelijke geschriften en blauwe boeken, tegen de dominees 
gericht , betreffende dingen die te Utrecht gepasseerd waren. 7) 
Waar  de  strijd  tegen  de  kerk zóó gevoerd werd begrijpt 


1) Protokollen, 10 April 1659. 

2) ibid,, 24 April 1659. 

3) Benthem, Kirch- und Schulenstaat , 1698, I, 893. 

4) Protokollen, 31 Maart 1661, (X, 189), 21 April 1661, (X, 192), 
12 Mei 1661, (X, 195). Wie de eigenlgke drukker was blijkt niet. Later 
Terscheen een tweede druk , zonder plaats of jaartal, « verbetert en klaerder 
gestelt door L. v. B.» 

5) 8, 29 Mei 1659. 

6) 5 Juni 1659. 

7) 5 Aug. 1660. Ztj werden «opgehaald»: 12 Aug. 1660. 


196 

^*^eti eenigszins de laksheid van Burgemeesters en Schout , die , 
^^ns week aan week lastig gevallen over telkens andere feiten 
personen , er op den duur den brui van gaven , zoo dikwijls 
i> KUine handen in een doornbosch te steken. Zij hadden diezelfde 
den vol genoeg met bestuurszaken en wetsovertredingen 
ernstiger ciard. En niet alleen is er reden voor het ver- 
orden, dat sommige ketters om geld en manieren bij hen 
aangeschreven stonden , en desnoods wel een potje mochten 
en, maar ook zullen er onder hen geweest zijn, diedrom- 
goed wisten, dat de vrijheid die zij lieten, slechts be vor- 
ken z^n voor den bloei hunner stad. Bovendien, 't waren 
alleen commissies uit den kerkeraad, die bijna week aan 
rek met de noodige strijkages Burgemeesters kamer binnen 
n : ook de Classis deed mee : en 't zijn slechts hunne 
l^^uidelingen tegen de vrijgeesten, die hier ter sprake komen. 
^'^ilden wij ook schetsen, hoe beide lichamen voortdurend in 
™^t krqt traden tot wering van „Paepsche Stouticheden", tegen 
^^bbathschennis , Kermis- en Schouwburgvermaak en wat dies 
zij — er zou geen einde komen aan ons betoog. 


De  Kwaker William Ames, die in 't voorjaar van 1659 de 
verlaten  had, 1)  kwam in het najaar terug, 2) en ver- 
er  weer  lustig op los in „de vergulde lelie'' in de 
"^-^aoidstraat en  buiten de Regulierspoort. Maar voor 'toogen- 
*^Ük wekte dat in mindere mate de ontzetting , dan het bericht 
^X>   6  Aug. 1660 vernomen, dat er een Nieuw Testament ge- 
^*^ifet werd met aanteekeningen van een Sociniaan! Kort daarop 
van het Nieuwe Testament met annotatiën Socini gerap- 
dat Bet gedrukt wordt op kosten van een persoon die 
iaens is ende hem behelpt met uyt te gaeti om de latynse en 
tale te leeren, doch wat het voor een persoon is kan 
niet vernomen worden ; word geseid dat het in 14 dagen 
S^dnikt zijn, waarop ieder zal vigeleeren." 3) Nog binnen 
eek hoorde men reeds , dat het in 't Hoogduitsch was uit- 


y  l^tokollen van den kerkeraad op 24 April 1659. 
^bid, op 28 Aug. 1659. (Vol. X. fol. 72). 
3)  *id. op 30 Sept 1660, (X, 156). 


196 

gegeven  door  Jeremias  Felbinger, en gedrukt bij Christoffel 
Koenraad op de Egelantiersgracht I 1) 

Bij nader onderzoek vond de Kerkeraad in deze nieuwe 
vertaling „vele dwalingen en verdraaiingen van den sin des 
textst, vooral over de eeuwige Godtheid Jesu Christi"; men 
besloot dus de zaak onder de oogen te brengen van de Boi^ 
gervaderen , te meer , aangezien ook eene Nederduitsche uitgave 
werd voorbereid. 2) Er was in dezen tijd iets aan den Kerke- 
raad ontsnapt, dat echter niet verborgen bleef aan de classis. 

Een zekere Daniël Zwicker had onder den titel Irenican 
Irenicorum een zeer Sociniaansch boek in het licht gezonden. 
Ook deze ketter was een Duitscher van afkomst — in 1612 
te Dantzig geboren — en woonde nu te Amsterdam. Aan de 
kerk  werd  opgedragen zich nader op hem te informeeren. 3) 

Burgemeesters zagen in het Hoogduitsche Nieuwe Testament 
geen gevaar, en over het G-rieksch „konden zij zoo niet oor- 
deelen"; tegen de Nederduitsche vertaling zouden zij echter 
vigeleeren. 4) Daarmede was echter de kerkeraad allerminst 
tevreden; en wijl intusschen de gewone „verandering" in de 
Magistraat geschied was, besloot men bij de „congratulatie 
der nieuwe Begeringhe *' nog eens goed op de zaak te drukken, 
en  tevens te wijzen op „de exorbitantie van de Sociniaensche 


1) Ik meende het bericht aangaande 's mans beroep te moeten cursiveeien. 
Kon ik oogenblikkelijk bewijzen, dat de Daitscher Jeremias Felbinger om- 
streeks 1654 ook al te Amsterdam was, dan zou ik Colems' mededeeling, 
dat Spinoza het eerst latgn leerde van een «Hoogduitsch» stndent , zóó willen 
verklaren y dat deze Jeremias Felbinger hem daarin misschien les gaf, tgdens 
hiJ onder de Collegianten vertoefde. Ik waag het echter niet deze coiyectaur 
in den tekst op te nemen. Benthem , die hem anno 1687 nog te Amsterdam 
aantrof, voortdurend hetzelfde beroep uitoefenend, vertelt, dat 14j wegens 
Arriaansche — en niet Sociniaansche — gevoelens zjjn « rectoraat > en 
Duitschland had verlaten.' (Zie 't uitvoerige relaas aldaar, I, 905). Opmer- 
kelgk is het, dat wq hier weer Christoffel Koenraad als drokker aantreffen, 
van wiens pers tien jaren later de TractcUtis Theologico-Politicus kwam. 

2) Protokollen op 13 Januari 1661. Vol. X. 

3) Notulen van de Amsterd. Classis, op 3 Aug. 1660 en Benthem, HolL 
Kirchen- und Schulstaat, I, 899. 

4) Protokollen van den kerkeraad, 27 Januari 1661, (X, 179). 


197 

oon venticulen , waaronder zich quakers en boerelisten vermengen, 
hoedanige  o. a.  tot  100,  150,  en  soms nog meer in getale 
worden  gehouden  op  de Oude Zijds Heeregraft, op de hoek 
▼an  het Treeftsteegie , op de Elandsgraft naast de lelie (enz.)» 
niet  aenw^singe  van  de  schadelijke  gevolgen, die onder de 
mennoniten  aireede  worden bespeurt, ende noch meerder ge- 
vreest,  ten  eijnde H. Achtbaarheden met authoriteyt in alle 
perienleuse nieuwicheden  spoediglijk gelieven te voorsien/' 1) 
X>e  nieuwe  magistraat toonde iets meer dienstijver dan de 
oade , en zond het gehate Nieuwe Testament aan de Leidsche 
Professoren om advies. Deze gaven den raad het „op te halen." 2) 
^^ool^. dit liet nog eenigen tijd op zich wachten ; daar inmiddels 
9 o;pQii|;>are beroerten ontstaan was b\j de Sociniaansche verga- 
dexrjfclaesen op de Lauriersgraf t" — wij weten niet of er dit- 
proponenten in betrokken waren — en bekend gemaakt 
[, dat de drukker Pieter de la Burgh met de Hollandsche 
^^^^^'^ialing van 't gevreesde Testament doende was, werd op den 
*8ten Maart besloten nogmaals te remonstreeren , wat , naar 
schijnt geholpen heeft. De Heer officier zou tenminste „de 
^^^■■^«uidaleuse boeken supprimeeren ". 3) 

'anneer wij  over het jaar 1662 betrekkelijk kort kunnen 

dan  is  dat niet zoozeer, omdat de Amsterdamsche ker- 

tot  andere  gedachten  was gekomen , of besloten Jiad 

woelerij  bedaardelijk  te laten uitgisten. Ook niet, omdat 

ketters  en  vrijgeesten ,  zoo  voortdurend  gedwarsboomd , 

toeleg  opgaven,  om  hunne  evenmenschen het stof eens 

uit  de  oogen  te  spoelen,  of zelve inzagen, dat hunne 

^^^rstukken op een kwaden grond gebouwd waren. Maar kort 

^H goed dd&rom, wijl de kerkeraad — eenmaal door de Classis 

^p  Daniël  Zwicker  attent  gemaakt  —  gedurende een rond 

3aar,  met  alle  mogelijke  eerwaardigheid  op klopjacht ging 

tegen  dezen  ketter  alleen:  eene  verandering  van  taktiek, 

die misschien betere vruchten zou afwerpen. „Swickerus", zoo 


1) ProtokoUen van den kerkeraad, 28 Januari 1661, (X, 181). 

2) ibid. 24 Febr. 1661, (X, 185). 

3) ünd. 31 Maart 1661, (X, 189), 3 Mei 1661, ( X, 194). 


198 

luidt het in Februari van dat jaar, heeft weer nieuwe Socini- 
aansche boeken onder de pers^ vermoedelijk bij den drukker 
Pieter de la Burgh in de Niezel: dus informeeren, broeders! 1) 
Dddr is al meer van hem gedrukt; dus naar den Heer officier: 
ziedaar 't wachtwoord voor Maart. 2) De officier belooft het 
zijne te doen, mits de kerkeraad de zaak goed onderzoekt: 
de „broeders des kwartiers" worden uitgestuurd. Sterk ver- 
moeden tegen de la Burgh , heet 't in April : vroeger stond 
z^ne drukkerij voor ieder open, nu blijft zij gesloten! Naar 
Burgemeesters dusl 3) „Ende also op gefondeerde geruchten 
gewesen wort dat de Socinyanen uyt Polen verdreven en elders 
niet ontfangen, wel trachten mochten sich hier ter neder te 
slaen om haer sielverdervende dwalingen voort te planten, is 
geresolveert daer tegens oock sorchvuldichlyck te waecken, 
ende eenige meerder seeckerheyt becomen hebbende dit oock 
den Achtb. HH. Burgem. te remonstreeren op dat dit cruypende 
quaet door hare wysheyt mach gestuyt worden." De la Burgh 
is de drukker, zoo klinkt het een week later, dat blijkt uit 
't vignet! Remonstreeren alzoo. 4) 

De la Burgh wordt ontboden ; doch van de Poolsche Socinanen 
weten Amstels Burgervaderen niets. 5) De officier zal tegen 
Zwicker procedeeren ; in Juni is zijn zaak reeds „litispendent" ; 
in Juli besluit hij Zwicker te verbannen, zijn boek te confis- 
queeren, als de Eerkeraad hem de „notoire Sociniaansche 
dwalingen daarin wil aanwijzen" — wat geschiedt. 6) Doch 
in November is de zaak nog altijd in stoUu qtw. De eerwaarde 
kerkeraad vindt, dat hij, de schrijver van Irenicon Irenicorwm^ 
als „lasteraar van Gods Heiligen naem, en perturbateur van 
de gemeene ruste "^ op grond van 't plakkaat van 1653 verbannen 
dient te worden. Maar .... de Amsterdamsche magistraat ver- 
klaart zich onbevoegd; Zwicker's latijn zit haar in den weg. 


1) 23 Kebr. 1662, (X, 244). 

2) 2 Maart 1662, (X, 246). 

3) 13 April 1662, (X, 252). 

4) 20 April 1662, (X, 254). 

5) 27 April 1662, (X, 255). 

6) 4 Mei, 4 Juni, 22 Juni, 6 Juli, 13 Juli 1602, (X, 255, 259, 265, 268). 


199 

„De vergadering haar ten hoogste bedroevende over soo slechten 
nitslach van soo een gewichtige saecke en 't emstigh aenhouden 
des Eerkenraads " . . . . Men zal nogmaals den presideerenden 
schepen begroeten; bij den officier vernemen of hij van plan 
13} de zaak te vervolgen daar 't behoort, anders gaat de zaak 
(^ Ckissemf van daar ad Synodum^ die 't wel aan H. Ed.Mog. 

(de Staten) zal bekend maken " 1) en zoo regelrecht den 

doo^t in. 

Arme Kerkeraad ! Is 't geen hoon en bespotting voor u , als 

Burgemeesters beloven dien Zwicker te ontbieden om „hem te 

vermanen zich in 't vervolg te wachten", en den drukker aan- 

'^Kgen ,  dat  hem  verboden wordt  „ in 't vervolg schadelijke 

Doeken te drukken?" Alsof dergelijke leugenstoffeerders weten 

^^   ophouden!  Alsof eens  drukkers  oog  niet juist  in  de 

8 schadelijkheid " zijn  voordeel zag! Zelfs de Poolsche Socini- 

ftöen,  zij gaan af en aan, en doen alsof er geen Amsterdam- 

^^^ kerkeraad bestond! 2) 

^et  groote  praal  en  pracht  stapte  in die  dagen binnen 

Amsterdam een man rond , Italiaan van afkomst , die Francisco 

Josepli  Borri heette, en zich „Excellentie" noemen liet. Een 

'^^ï^  van den Milaneeschen arts Brando Borri , in 1625 geboren ; 

^PS^voed in de Seminariën te Rome, waar de Jezuïeten hem 

^^  een wonder beschouwden  wegens zijn zeldzaam geheugen 

®^ bekwaamheid , legde hij zich met ijver toe op de studie der 

S^^eeskunde en bovenal op  de alchimie. Tot 1654 leidde hij 

^^  aseer losbandig leven;  toen sloeg hij, door een openbaar 

^^^xidaal gedwongen,  een beteren weg in — ten minste, in 

^^\Iii.  Hij  nam  een deftige  houding  aan,  bezocht trouw de 

^^fe , werd zorgvuldiger in de keuze zijner vrienden, en hui- 

^^l^e in bijzondere  betrekking te staan met den Hemel. De 

^^^  had  hem  gelast  heilzame  hervormingen  tot  stand te 

3>  2 Nov. 1652, Vol. X, 291. 

^)  Zie 't Gedicht  op  «Faustus Morstinus, Poolsch ridder, van (Gerard) 
dt)  in Apollo's  Harp  1663,  blz.  112,  en de aanteek. betreffende 
WissowatiTis, bij Benthem, I, 896. Den bekenden Sandius, schrtj ver 
de Bibliotheca Anti-trinitarioram , behoef ik slechts te noemen. 


200 

brengen op aarde, zoo verklaarde hij, en toonde tot bewijs 
zijner goddelijke zending een wonderbaren degen, hem toever- 
trouwd door den engel Michael. Zelf beweerde hij af te stammen 
van Afranius Burrhus, gouverneur van keizer Nero, en had 
dus wel eenig recht op den titel „Excellentie"'. Schoone nieu- 
wigheden waren hem geopenbaard in 't godsdienstige : de Heilige 
Maagd was in alles gelijk aan haar Zoon , als hij tegenwoordig 
bij 't sacrament der eucharistie, als hij onbevlekt ontvangen, 
enz. enz. 1). 

Zoolang de nieuwlichter bleef preêken, dat de menschheid 
slechts ééne kudde moest zijn , met den Paus als herder , liet 
men hem met rust. Doch toen 't in de gaten liep , dat hij ook 
persoonlijk van 't herderlijk bedrijf geen afkeer had , raakten de 
poppen aan 't dansen. Borri vluchtte, eerst naar Milaan; dd4r 
stichtte hij een geheim genootschap, waarvan de leden hem 
een onbeperkt geloof schuldig waren, alsmede de onbeperkte 
beschikking over hunne beurzen. De zijne was de algemeene 
brandkast. Of onze stichter van den ^Nationaleu Evangelischen 
Godsdienst" — die, als alle handige bedriegers, groeten toe- 
loop kreeg — ten laatste een aanslag smeedde op Milaan, 
zooals men beweert, blijve onbeslist; maar zooveel is zeker, 
dat de Inquisitie, overtuigd dat de kerk alleen wel in staat 
was haren oogst binnen te halen , en daarbij geen helpers noodig 
had , zich met de nieuwe ketterij bemoeide , en hem op 3 Januari 
1661 met confiscatie van goederen veroordeelde tot den brand- 
stapel ;  doch bij  verstek.  Want de  vogel was gevlogen. 

De magistraat van Straatsburg, waarheen hij zich begeven 
had, bande hem uit hare stad, en zoo begaf Borri zich over 
Leiden naar Amsterdam. 2) 

Borri , ofschoon naar het schijnt als oogarts van eenige betee- 
kenis . kwam met groot praalvertoon , en deftige uitrusting in 
de  Amstelstad  aan;  en  nauwelijks  behoefde  hij  te  beweren. 


1) Onze eoaw mocht den man wel heilig verklaren. 

2) Bijzonderheden volgens Diction. des Sciences méd. Biogr. Médic. Paris 
1820, II, p. 417. Roukema^ naamljjst der beroemde geneesmeesters, Amst 
1706, blz. 73. Te Leiden zal Oldenburg hem ontmoet hebben; zie boven, 
blz. 173. 


201 

dat hq door onderzoek en overpeinzing de juiste geneesmid- 
delen had gevonden voor allerhande  kwalen.  Zoo  men zijne 
excellentie al niet op zijn woord geloofde , de staatsie en pracht, 
waarmee hg zich bewoog, de fraaie gevlekte tijger, die h^in 
ZQn huis aan een ketting hield — door Antonides van der Groes 
vereeuwigd — 1) de koninklijke betaling die hij vorderde, de 
^elgesteenten en schilderijen, die hij onbetaald liet, dat alles 
bewees genoeg! Jammer was *t alleen, dat een Haagsch boek- 
handelaar er niet tegen opzag, ook hem de doopceel te lichten, 
^Q  een pamflet  uitgaf,  waarin zijne  Sententie  en  Executie 
sklaerlijck en oprechtelijck getoont" werd. 2) Franciscus Van 
^^i iEnden, als altijd praktisch, ried zijn leerling Kerckrinck 
**^  Boni's omgang en vriendschap te zoeken, ten einde hem 
^®  yy geheimen ", die hij mocht weten , af te kijken ; maar 't lukte 
^©elit;  de  man liet zich niet in  de  kaarten  loeren. 3) Zoo 
^ ®^O.dle onze kwakzalver hier eenige jaren een leven „ als Grod 
^   ^^rankrijk ",  tot zijn  roem  taande ,  't bezoek  en  't geloof 
^^^m , en hij op een goeden morgen met zijne edelgesteenten, 
^-•^Üderyen, verzamelde schatten en de Noorderzon vertrokken 
, 4) om verder de goede Hamburgers , koningin Christina 
Zweden , en Frederik III van Denemarken uittebuiten, belust 
allen waren op de kunst van goud maken /t eenige geheim, 
de  charlatan werkelijk  bezat.  Gelukkig kon  Jan  Zoet y 
in  hem  een  minder  gewenschten  mededinger  zag naar 
uizendjarig rijk, weldra bij Borri's portret schrijven: 

Hier heeft de konst heur kracht aan Borry's beeld getoont. 
Die, door Inbeelding, zich tot kooning had gekrooat 
In Eristi rgck op aarde; als eertydts Jan van Leiden 
Tot Manster heeft gedaen om 'tvolck uyt dorre weiden, 
In *tHejlryck klaaverveld, met zjnen hardersstaf 
Te draven naar Godts wil. Maar z|jn verwaantheid gaf 
Hem duizend rampen; des hj uit het roemrijck Boomen 
Aan d'Amstel vluchten moest; daar htj de rol volkoomen 


1) Gedichten. Uitg. door Bilderdgk. U , blz. 86. 

2) Ftoifl. Yerz. van de Eoninkl. Bibl. , N^ 8687. 

3) Th. Kerckringii, Opera Omnia, Lugd. Bat. 1717, p. 199. 

4) Naar het schijnt omstreeks den aanvang van het jaar 1665. 


202 

Van een Bedri^^er, in zjn grootsheid heeft gespeelt; 

Doch binnen Weenen htj nu 'tjammerliedtjen kweelt , 

Wjl elck zjn loosheid daar met laster koomt vereeren 

Hoe 't voort met hem zal gaan , dat moet de tyd ons leeren. 1 ) 

Van voornemen ook den sultan eens bij den neus te nemen, 
was hij nl. te Guldingen in Oostenrijk aangehouden; werd op 
verzoek van den pauselijken nuntius door den keizer , op voor- 
waarde van lijfsbehoud, uitgeleverd, en bracht de rest van idjn 
leven in gevangenschap op den Engelenburcht door. 2) 

Wij noemden daareven Dr. Franciscus van den Enden ; ver- 
moedelijk was de merkwaardige man nog even druk met les 
geven als voorheen. ,Meermalen^\ zoo vernemen wij, „liet h^ 
de Tragediën van Seneca en anderen door zijne discipelen, te 
zijnen huize in 't Latijn spelen", 3) en het volgend gedicht 
,,0p het spelen van Mbdba , vertoont door de Jonkheidt, staande 
onde 't beleidt van den Heer Franciscus van den Enden, der 
Medicynen Doctor", vervaardigd door Spinoza's en Van den 
Enden 's vriend Dr. Lodewijk Meijer, is daar om dat bericht 
te bevestigen. („Waar in zyn Dochterkens , Adriana Clementia" 
— toen vijftien jaar oud — „voor Medea , en Maria Anna " — 
bijna dertien — „voor Creüsa speelden, in Grasmaandt 1664'*.) 

Zwicht Schouwburgh, zw^jgh Toonneel, en al wie u beklimmen 
Tzg man- oft vrouwekun, 'tztj hoogh oft laagh gheschoeydt; 
Hier koomen kinderen, den luyren naanw ontghroejdt , 
By wien uw spoelen toont, lijk bjj het Ifjf de schimmen. 

Als Anna's ooghen voor Kreüsa's ooghen ghlimmen 
Van liefdes ghloedt, oft als haar mondt van minne vloeit, 
Hoe hangt de kijker an haar mond en oogh gheboeyt! 
Maar als Clementia daarna Medea's slimmen 

En loozen trek, ghesttjfdt van naar ghespook, vertoont 
En hoe, w^l Jason haar verlaat, versmaadt, en hoont, 
Zy raast, en smeekt, en vloeckt, en zich bestaat te wreeken 


1) Zeldzame plano-druk op ^tAmst. archief, Boni's portret, levensbeschrg- 
ving en dit gedicht bevattend, dat niet in Zoet's Werken opgenomen is. 
(Gedrukt bö Seger Tielemans in de Calverstraet). 

2) Overleden 20 Aug. 1695. 

3) W. Goeree, Kerklpe en Weereldlijke Histor., 2e druk, 1730, blz. 665. 


203 

Op ^b«i kroost, 's mans Bniidt, en die ze heeft gheteeldt 
Van d'ontrouw baars ghemaals; dan staat hy als een beeldt, 
Zjn hart zwelt van haar lof, zgn tong kan 't niet uitspreeken. 1) 

Het zal wel geen betoog behoeven, dat het vermoedelijk 
deze opvoeringen van Medea geweest zijn welke den onge- 
letterden glazenmaker-dichter Jan Vos aanleiding gegeven 
hebben tot het samenflansen van zijne „Medea *\ wa8u*mede in 
^ei 1665 de nieuwe Amsterdamsche Schouwburg geopend 
werd. 2) 

Spinoza's  Amsterdamsche  vrienden  en  volgelingen  — wy 
^ea   reeds,  dat  wij  daaronder  behalve  Lodewijk  Meijer, 
Siinon  Joosten  de  Vries,  Pieter  Balling,  Johannes  Bouw- 
meester,  en  Jarig Jelles, ook Adriaan Koerbagh te rekenen 
«ebböxi 3) — hadden, zooals uit de Vries' slechts gedeeltelqk 
öesproien brief blijkt, in het najaar van 1662 of in den aan- 
^^^^g    van  het  volgende jaar,  hunne  bijeenkomsten opnieuw 
begoxinen, welke waarschijnlijk door *t vertrek huns meesters 
tijdeL^^ gestaakt waren. Spinoza had er zich te Bijnsburg toe 
K^zet; ,  om  de stof,  welke hij in de Verhandeling „van God, 
a.en  Ulensch en deszelfs Welstand " reeds eenmaal besproken 
^ad,   opnieuw en grondig om te werken, en al naar gelang 
"^j ^oo van de latere Ethica een gedeelte voltooide, zond hij 
^^^ ^«n zijne vrienden toe , of wel , gaf het , als de gelegenheid 
^^^   daartoe aanbood, aan een hunner mede. „Wat onze ver- 
8*dexing aanbetreft"  — zoo schrijft de Vries — „deze is op 

*^)  fiandschrift van L. Meyer, (Bibl. der Maatsch. v N. L. te Leiden), 

'ol. 


)  't Is vreemd, dat Dr. J. A. Worp, in zgne dissertatie over Jan Vos, 
^^^P niet gewezen heeft. 

.. ) fioewel 't minder aangenaam is telkens op verkeerdheden te moeten 
^^^U bij een voorganger, is het noodig voor wie na mg (in 't buitenland) 
.j***^aals Spinoza's leven mochten beschrijven. Prof. Van Vloten spreekt op 

* 29 van zijn «Ben. de Spinoza» over deze vrienden van den wijsgeer als 
, ^^^^^Handeels , zoo niet allen, zijne siamgenooien* en Iaat nog meer fraaiig- 
•T^^ï^  uit zijne  pen  vloeien,  die al even moeielijk te verantwoorden zijn. 

* ^etz nam het eerste klakkeloos over. (p. 34). Alles wel bezien behoorde 
^^ï" geen hunner tot de Joden, zooals uit vorige hoofdstukken blijkt. 


204 

de volgende wijs ingericht: beurt om beurt leest er een van 
ons voor, geeft naar zijne opvattingeene verklaring, en betoogt 
verder alles naar volgorde uwer stellingen. Gebeurt het dan, 
dat wij elkander niet voldoen kunnen, zoo achten wij 't de 
moeite waard, dat op te teekenen en aan u te schrijven, 
opdat het ons zoo mogelijk duidelijker gemaakt worde , en wij, 
onder uwe leiding, tegen alle bijgeloovigen en Christenen de 
waarheid verdedigen en aller aanval weerstaan kunnen." 1) 
Raakte de stof uitgeput, dan lazen zij samen ook wel een of 
ander wiskundig boek, om hunne kennis te vermeerderen, en 
vermoedelijk kwamen tusschen de vrienden, die door geboorte 
b\jna alle tot eene verschillende sekte behoorden, ook meer- 
malen godsdienstige kwesties ter sprake. De goede De Vries 
vraagt verder nog breedere inlichtingen betreffende eenonder- 
werp, dat hij, waarschijnlijk in den loop van het vorige jaar, 
reeds met Spinoza besproken had, terwijl beiden in den Haag 
vertoefden, en besluit daarna zijn schrijven met de woorden: 
„Verder dank ik u hartelijk voor uwe geschriften, van 
welke Fieter Balling mij deelgenoot gemaakt heeft , en 
met wier inhoud ik zeer in mijn schik ben. Vooral de 
verklaring van de 19<^e stelling! Mocht ik u ook hier in 
het een of ander, dat in mijne macht staat, van dienst 
kunnen zijn, dan ben ik gereed: zooveel prijs stel ik er 
op, dat gij mij de oogen open maakt. Ik ben begonnen 
een college in de ontleedkunde te volgen, en heb dat voor 
de helft doorloopen; als dat geëindigd is zal ik er ook 
een in  de  scheikunde  gaan volgen, en zoo  op uw aanraden 


1) Ongelukkig is het, dat buitenlanders soms meer van Hollandsche zaken 
willen weten dan ztj gemakkelijk kunnen gewaar worden. Zoo waagt de 
voorzichtige Fred. Pollock — weer op grond van Van Vloten's boek — 
de coiyectuur, dat de hier besproken Spinoza-club eene afdeeling zou geweest 
ztjn van het genootschap Nil volentibus arduum — dat eerst in latere 
jaren ontstond en slechts twee volgelingen van Spinoza onder z^jne leden 
telde. (p. 22 , noot). Hebben wq ook niet Auerbach het vermoeden hoeren 
uitspreken, dat P. C. Hooft, de drost van Muiden, Spinoza's Opera PosU 
huma in 'tNederl. vertaald had! (Spinoza, Sammtl. Worke, 1841, I,CIX, 
noot). 


206 

geheele  geneeskunde  doorloopen.  Ik  eindig,  en  zie  uw 
fltxi.t;^woord te gemoet. Wees dus gegroet van mij die ben 

Uw toegenegen" 1) 


'rza.V 


Spinoza's antwoord op dezen belangrijken brief hebben wij, 
oor  zooverre  hij  daarin  over de inborst van den jeugdigen 
Clï&searius,  zijn  huisgenoot,  uitweidt,  reeds  leeren kennen; 
overigens  is het voor ons, evenals zijn volgend schrijven aan 
sE^xi Amsterdamschen vereerder, van minder belang, daar het 
xiiet in onze bedoeling ligt breedvoerig over zijne wijsgeerige denk- 
^>eelden te handelen. Met Oldenburg was Spinoza's schriftelijk 
^verkeer in dezen tijd ietwat minder druk geworden; naar wy 
^veronderstellen  waren  daaraan  eensdeels  01denburg*s voort- 
durend in omvang toenemende werkzaamheden voor het Konink- 
lyi Genootschap,  anderdeels zijn — naar het schijnt in den 
loop van  1663 gesloten — huwelijk met de dochter van den 
Schotschen theoloog John Durie 2) schuld. „Ik wenschte wel ", 
2O0 schrijft de Londensche geleerde in een brief van 3 April 
1663  aan  zijn  Bijnsburgschen  vriend,  „dat die drukte, ten 
minste voor een poosje — eens ophield , om mijne briefwisseling 
met een zoo uitstekenden vriend (als gij) eens opnieuw te kunnen 
aanvangen.  Op  het  oogenblik  ten  minste  geeft  mij  dat de 
fiTTOotste vreugde, en zoo God wil, zal ik er naar streven op 
®^e w^ze te vermijden, dat in *t vervolg ons schriftelijk ver- 
-Keer weder zoolang onderbroken wordt." Vervolgens geeft hij 


1) Handteekening, ontleend aan den oorspronkeltjken brief, de eenige 
^'^■HïBchflnlgk die van De Vries bewaard bleef. Aangzien daarop al mijne 
^^^odeelingen betreffende hem en zgne familie berusten^ meende ik goed te 
^^^"ti haar hier te reprodaceeren. 

2) Zie  boven blz.  167.  Weid,  Hist.  of the Royal Society, schrift ver- 

rf^ï^elflk Drury  (I,  260).  ZiJ  bracht  Oldenburg een landgoe^je mede in 

^^^t (Craford?), dat + 60 pond per jaar waard geschat werd. Hj werd dus 

^^inig rijker,  en zocht voortdurend geschikte middelen om zijne inkomsten 

*^  vermeerderen. Over J. Durie, zie Dict. of Nat Biogr. in voce. 


206 

verslag van Boyle's meeningen over Spinoza's kritiek van het 
salpeter-boek, en dringt er nogmaals bij Spinoza op aan, tot 
de uitgave over te gaan van het werk, waarin hg handelen 
zal over den oorsprong dor dingen, en de verbetering van het 
verstand. „ Er valt niets uit te geven '\ zoo vervolgt hij, „dat 
waarlijk geleerde en scherpzinnige mannen aangenamer zou 
kunnen z^n, dan deze verhandeling. Daarop moet iemand van 
uw geest en karakter meer letten, dan op hetgeen aan de 
theologen van onzen tijd bevalt; immers deze zoeken niet 
zoozeer waarheid als voordeel.'* 

In dezelfde April-maand 1663 schreef de Rijnsburger wijs- 
geer een uitvoerigen brief aan Lodewijk Meyer, uit welks 
aanhef duidelijk blijkt hoezeer hij zich, waarschijnlijk wegens 
bewezen diensten en vriendschappelijke gezindheid > aan dezen 
Amsterdamschen dokter verplicht voelde. „Twee brieven, beste 
Vriend, heb ik van U ontvangen, de een van 11 Januari, die 
mij door vriend N. N. werd ter hand gesteld, de andere van 
26 Maart, die, door een vriend — ik weet niet wie — uit 
Leiden gezonden werd. Beide waren m\j zeer aangenaam « 
vooral, wijl ik daaruit zag, dat gij goed gezond zijt, en dik- 
wijls mijner gedenkt. Ik zeg ü hartelijk dank voor uwe vrien- 
delijkheid jegens mij , en de achting , die gij m^ steeds bewijst, 
en verzoek U tevens te gelooven, dat ik mij niet minder aan 
TJ verplicht gevoel, wat ik, zoo vaak zich daartoe eene gele- 
genheid opdoet, zoover mijne zwakke krachten het vermogen, 
niet zal nalaten te bewijzen." En terstond de daad bij het 
woord voegende , zet hij Meijer zijne ideeën over het oneindige 
— waarnaar de Amsterdammer gevraagd had — uitvoerig 
uiteen. 

„Wijl mij de tijd noopt tot spoed" — zoo eindigt Spinoza — 
„ga ik nu tot uw tweeden brief over, doch wat deze bevat, 
zal ik beter beantwoorden kunnen, wanneer gij mij met een 
bezoek verwaardigt. Ik verzoek U daarom, zoo spoedig mogelijk 
te komen, want de tijd van H verhuieen staai voor de deur. 
Vaarwel en gedenk mijner, die ben", enz. 

Onze wijsgeer had dus verhuisplannen, en wij weten dat h\j 


207 

iraarschijnlijk in 't laatst van April 1663 — Bijnsborg als 

x^onplaats  met  Voorburg,  op  een  uurtje af stands van den 

, heeft verwisseld. 

,Uw lang begeerden brief" — zoo antwoordt hij Oldenburg 

27 Juli van dat jaar — „ heb ik eindelijk ontvangen , en 

is  mq  ook  vergund er op te antwoorden. Doch vóór ik 

doe , moet ik U in weinige woorden vertellen , wat mij al 

l>el€tselen verhinderden U eerder te schryven. Nadat ik in de 

-^.pril-maand mijn huisraad naar hier — Voorburg — had over- 

K^l^^^ftcl^t,  ben  ik naar Amsterdam gereisd. Dddr verzochten 

eenige  vrienden,  hun  afschrift  te  geven van een zeker 

»rkje,  dat  het tweede deel bevat van Cartesius' Principiaj 

►Igens  wiskundige methode, alsmede een kort overzicht van 

de  beginselen der Metaphysica, welk een en ander ik vroeger 

acL3i een jonkman" — Johannes Casearius — , „dien ik mijne 

?^cure  meeningen  niet  leeren  wilde,  had gedicteerd. Daarop 

v^fzochten zij mij zoo spoedig mogelijk ook het eerste gedeelte 

eigens  dezelfde  methode  te bewerken. Om de vrienden niet 

leur te stellen, ging ik terstond aan den arbeid, voltooide 

h.^^ in veertien dagen  en  stelde het den vrienden ter hand, 

d-ie mij  daarop vroegen, of zij dit alles in het licht mochten 

S^^èn? 1) Gremakkelijk  kregen zij  mijne  toestemming, onder 

voorwaarde echter, dat een hunner in mijne tegenwoordigheid 

dön  gtgl ietwat zou polijsten 2) en er eene voorrede zou bij- 

^^^^gen^  waarin  hij  de  lezers opmerkzaam maakte, dat niet 


^)  Volgens Lucas hadden Spinoza's Trienden meermalen met hem gesproken 
hetgeen  hg  aUoo  op  Descartes* wijsbegeerte aan te merken had; en 
^^^itmigd  van  't goed recht ztjner aanmerkingen, hadden zij niet nagelaten 
"Verkondigen ,  «dat  Descartes  niet de eenige wjageer was die verdiende 
^^^^olgd te worden».  Klinkt  het  ons  wat overdreven, dat zjj wegens die 
^x^g «bgna doodgeslagen waren», onmogelijk is het niet dat die uitlating, 
de warmte waarmede men toenmaals Descartes* philosophie aanhing, vrg 
ströd  heeft  veroorzaakt:  zoodat de  uitgave van het boekske voor de 
len  zeer  wenscheltjk  werd.  Dat  de heftige Cartesianen Spinoza nooit 
iven, dat hjj vlekken ontdekt bad in hun zon, spreekt van zelf. 
^) Men zou ook daarin een bewijs kunnen zien dat Spinoza laat, en niet 
^^R genoeg Latijn geleerd heeft. 


alles, wat het werkje bevat, met mijne inzichten strookt, 
daar ik, zooals uit verschillende voorbeelden blijkt, juist het 
tegendeel beweer. Dat alles heeft mij een vriend, 1) die de 
zorg voor de uitgave op zich genomen heeft, beloofd, en daarom 
was ik genoopt eenigen tijd te Amsterdam te verblijven. Sedert 
ik echter in dit dorp, waar ik nu woon teruggekeerd ben, 
ben ik nauwelijks mijn eigen meester wegens de (vele) vrienden, 
die mij met hun bezoek vereerden." 

Ook onder gewone omstandigheden werd Spinoza vrij vaak 
door zijne vrienden opgezocht, eensdeels zeker om over het 
een of ander wijsgeerig vraagstuk door den meester ingeUoht 
te worden , anderdeels om de glazen (lenzen) welke hij in den 
tusschentijd mocht geslepen hebben, af te halen, en voor hem 
te verkoopen. 2) Doch in dezen tijd zal vermoedelijk het schoone 
weer hen uitgelokt hebben om zijne nieuwe woonplaats eens te 
gaan bezichtigen, en hem tevens de drukproeven te brengen 
van zijne verhandeling. 

„Zoo blijft mij, mijn beste, toch nog een oogenblikje over** 
— vervolgt hij tot Oldenburg, „om U dit mede te deelen, en 
U de reden te melden, waarom ik dit geschrift verschijnen 
laat. Want bij deze gelegenheid laten zich misschien eenig^ 
mannen van hoogen rang in mijn vaderland vinden, die het 
overige, wat ik geschreven heb, en voor 't mijne erken, wen- 
schen te zien, en daarom zullen zorgen, dat ik het, zonder 
eenig gevaar van overlast, gemeen maken kan. Mocht dit 
werkelijk gebeuren , dan zou ik al spoedig 't een en ander 
uitgeven ; zoo niet , dan zwijg ik liever , dan dat ik de mensohen 
tegen hun wil mijne meeningen opdringen, en hen m\j tot 
vijanden maken zoude. Dus verzoek ik IJ, waarde vriend, geduld 
te oefenen*' 

Het moet nog geruimen tijd geduurd hebben , vóór het boekske 
zijne intrede deed in de wereld. Immers eerst in Oogstmaand 
bracht De Vries hem de voorrede die Meijer geschreven had. 
Spinoza zond haar op den derden dier maand aan den schrijver 


1) Dr. Lodewjjk Meger. 

2) Colerus, bladz. 28. 


209 

^nig, met een kort brie^e — eerst in onze dagen aan het 

XioHt gebracht 1) — waarin de wijsgeer aangeeft, welke ver- 

SpZideringen  hij  er  in  wenschte  aangebracht  te zien. Zooals 

blijkt,  had  Dr.  Me^er  aan het slot iets geschreven 

n  een  persoonlijk  vijand  van  Spinoza:  „eindelijk,  mijn 

, zoo heet het, „verzoek ik U ernstig, dat gij, wat gij 

het einde tegen dat kereltje (homunctdum) geschreven hebt, 

eglaat en geheel nitschrapt. Hoewel mij vele redenen tot dat 

^vesTzoek nopen, wil ik er slechts één melden: ik zou nL willen, 

da'fc iedereen zich overtuigd hield, dat dit ten algemeenen nutte 

^'fcsegcven wordt, en dat uwe eenige beweegreden tot de uit- 

ga.^e ligt in de begeerte, de waarheid te verbreiden; dat gij 

er   dus ten  zeerste  naar  streeft het boekske voor iedereen 

aannemelgk te maken , ten einde de menschen met alle welwil- 

lexidheid tot de studie der ware wijsbegeerte uit te noodigen, 

en.  zich te bevlijtigen voor 't algemeen welzijn. En dat zal men 

^Uxcht gelooven, als men ziet, dat niemand wordt aangevallen, 

iiCK2h iets  wordt  beweerd, waaraan iemand zich zou kunnen 

^^S&cen. Mocht echter naderhand die man, of een ander, van 

^^Kis zign, zgne kwaadwilligheid te toonen: dan zoudt gij z^n 

-l^'ven  en  karakter  eens  af kunnen  schilderen, en daarvoor 

guiching inoogsten." 

^og niemand heeft, naar het schijnt, eene gissing durven 

^gen, naar den naam van den man, die hier bedoeld wordt. 

het misschien Casearius geweest zijn? Was er misschien 

^^^^erwachts  ongenoegen  ontstaan  tusschen  den  wijsgeer en 

^\l%  leerling, wiens karakter zoo weinig met het zijne strookte? 

^t  zou tevens Spinoza's vrij plotseling vertrek uit Rijnsburg 

^^^laren kunnen. Maar wij geven de veronderstelling gaarne 

beter. 2) 

roo  verscheen  dan,  in het voorjaar van 1663, het eenige 

:e waarop Spinoza zijn naam — Benedictus de Spinoza, 

"^^^^^^^X^telodamensis — schreef, te Amsterdam , bij den welbekenden 


^> Door Pred. PoUock. (Bö Van Vloten en Land, Ep. XV). 
«   ^) Op Albert Bnigh kon het niet slaan, daar deze in 1663 slechts 12 
^^^^^!X| ond was. Casearius echter was 21 of 22. 

14 


210 

Jan Bieuwertsz. in het Martelaersboeck , in de „Dirk van 
Assen-steeg". Het eenige, wat wij er hier van zeggen willen , 
is, dat het^ behalve met de naar Spinoza's inzichten gewijzigde 
voorrede van Lodewijk Meijer, versierd was met een latijnsch 
gedichtje, luidende: 

AD LIBBÜM. 

Ingenio sen te natum méliore vocemus, 

Seu de Cartesii fonte renatos eas, 
Farve Liber, quidquid pandas, id solos habere 

Dignus^ ab exemplo lans tibi nulla venit, 
Sive tuum spectem geninm , seu dogmata, cogor 

Laudibus Authorem tollere ad astra tunm. 
Hactenus exemplo caruit, quod praestitit;attu 

Exemplo haud careas, obsecro parve Liber; 
Spinozae at qnantam debet Cartesius uni, 

Spinoza nt tantom debeat ipse sibi. 

Het was onderteekend met de initialen I. B. ilf(edicinae) 
D(octor), en dus zonder twijfel vervaardigd door Spinoza's en 
Meijers vriend Johannes Bouwmeester. 1) 


1) De Murr veronderstelde — toen hg in 1802 Spinoza's Annotationes 
ad Tract Theol. Polit. uitgaf — dat deze J. B. de Rotterdammer Johannes 
Bredenburg zou geweest zgn, in de latere geschiedenis van het Spinozisme 
wel bekend. Spoedig werd de ODJuistheid dier bewering aangetoond, daar 
Bredenborg van beroep wever was, eerst na 1670 latijn leerde, en zéker 
niet genoegzaam geoefend was om daarin een woordenspel in dichtvorm te 
vervaardigen. Prof. Van Vloten, als altgd vlug met coi^jectoren, wees op 
het feit (Supplementum, p. 302), dat in een lateren brief aan Spinoza (bg 
Van Vloten en Land. Ep. LXX, p. 236) een zekere Bresser genoemd wordt, 
en had das spoedig de veronderstelling gereed. J. B. = Jan Bresser, M. Dr. 
Dr. A. van der Linde, de nauwkeurige opsteller der Bibliografie, nam deze 
gissing terstond aan als een bewezen feit, (Zie de noot btj N^ 1 der bibliogr.) 
en liet my daardoor eenige weken naar een boeide zoeken, (Baumgarten^s 
Nachrichten) waarin geen woord omtrent dien Bresser staat Toen mgn onder- 
zoek naar dien man geen resultaat opleverde, welde natuurlek de gedachte 
op , dat Van Vloten zich ook hier vergist had : en zoo is het. In onze Studenten- 
Albums is in dien tjjd geen Bresser te vinden; in de goed bijgehouden 
Series Medicorum Amstelod, (op 't Amst. archief) is geen Dr. Bresser te 
vinden, in de Fujboecken, enz. is geen Jan Bresser te vinden. De bedoelde 


211 

Be grootsohe gebeurtenissen der zestiende eeuw — het ont- 

"^ekken van nieuwe werelddeelen , de hervorming , de langdurige 

<^rlogen,  de  opstand  van een onbeduidend landje tegen het 

^öachtigste wereldrijk — hadden bij velen, die zich te zeer in 

^e  l)oeken van den profeet Daniël en de Apocalypse verdiepten, 

^et; geloof doen ontkiemen, dat de wereld op haar eind liep, 

^^t einde der tijden nabij was, het duizend- jarig rijk voor de 

"^^Op stond.  En toen ook  de  zeventiende eeuw geen rust en 

^^Jjnte bracht over Europa, toen ontzagwekkende voorvallen 

aar met bliksemsnelheid begonnen op te volgen, nam dat 

oof bij den dag toe in kracht. De Joden, zoo meende men, 

bij de dingen, die op handen waren eene machtige rol 

X^^en.  Breeds  in  de  eerste helft der eeuw had de beroemde 

nasseh  ben  Israël  verschillende  brieven  ontvangen  van 

xiitsche   mystici  —  Christelijke   volgelingen   van  Jacob 

ohme — waarin hem aangekondigd werd, dat de herstelling 

't Godsrijk niet lang meer zou uitblijven , dat „ het ware 

lit zou uitgaan van de Joden.'' 1) Menasseh zelf, begeesterd 

en doordrongen als ook hij was van kabbalistische droo- 

rijen, vermocht dat geloof niet van zijn hals te schuiven. 

mers zelfs de ketter Isaak de la Feyrère scheen er waarde 

te hechten, en zond een „Rappel des Juifs" in het licht, 

hij hen opriep hunne haardsteden te verlaten en vast 

te keeren in het Heilige land. Ook onder de Hollanders 


was dos geen Med. Dr. en kan even goed Adriaan of Klaas geheeten 
n. Bleef alzoo de vraag, wie was J. B. die bovenstaand gedichtje ver- 
e, en met wien Spinoza later een brief wisselde? (Ep. XXXYII). 
^Daar Meger de voorrede schreef voor de Principiay moest de man, die er 
gedichte bg voegde, wel een goede kennis of vriend van hem zijn. Meger 
_   ingt zelf, in het meergemelde jBs. Johannes Bouwmeester, Med. Dr. als 
^^^^ «oudste en trouwste vriend» — zie boven blz. 150. — Johannes Bouw- 
er was,  volgens  de  Series Med, AmsteL geneesheer te Amsterdam, 
promoveerd  te  Leidon  op  27  Mei 1658) en, volgens Meijer's gedicht, 
vriend der wQsbegeerte ; niemand dan hg kan alzoo de persoon in kwestie 
aangezien onder Metjer's vrienden geen ander voorkomt, die zich I. B. 
^ D. kon teekenen. 
Ongelukkig is ook deze dwaling van Van Vloten algemeen aangenomen. 
1) Graetz, Geschichte der Jtiden X, S. 91. 


212 

vond het droombeeld aanhangers: wij wezen reeds op Danië£ 
van Breen, op den zonderUngen Jan Zoet, kannen nog wijzen- 
op Hendrik Jesse en bovenal op Petras Serarias. 

Deze laatste — wij moeten hem nader leeren kennen — 
was naar men wil op 6 Nov. 1636 in Vlaanderen geboren^ 
ait het hawelijk van Petras Serrarier en Barbe Brassear. 1) 
Hij vestigde zich te Amsterdam, waar de geleerde zonderlinge 
zich al spoedig aansloot bij Doopsgezinden en CoUegianten^ 
Welk beroep hij aitoefende, schijnt niet bekend te zijn, maAr 
een feit is, dat hij vaak heen en weer reisde tasschen Londeik 
— waar hij Oldenbarg onder zijne vrienden telde — en» 
Amsterdam. Beeds op jeugdigen leeft\jd was ook hij geheel 
ingenomen door de gedachte, dat de dageraad van het Millen- 
nium spoedig zou gloren aan de kimmen, en sprak dat in* 
meerdere, vaak in 't latijn gestelde pamfletten, ait. Ook bi^ 
hem stonden de Joden goed aangeschreven. En toen hem,, 
omstreeks 1662 een te Grroningen gedrukt boekske ter hand 
kwam, getiteld: „Wat Nieuws ende Wonderlycks", waajrin 
„de groote Conjunctie der Vil Planeten, alle in het vuyrige- 
Teecken des Schutters te zamen komende , op den -^ December, 
Anno sestien hondert twee en tsestigh", beschreven werd, 
voelde Serarius zich geroepen zijn evenmenschen wakker te- 
schudden en aan te kondigen „dat de Tweede Komste J. Christin- 
tot verdelginge der G-odloosheyt ende Invoeringhe ende Oprech- 
tinge van 't Rijck der Grerechtigheyt op Aerde , voorhanden 
was". 2). Met tal van Schriftuurplaatsen — waarover de goede- 
Serarius al even losjes heenliep als een haan over de kool — 
trachtte hij zijne bewering waar te maken, en, wonderlgke- 
beschikking van het lot, het verging hem ditmaal niet zooals 
het gewoonlijk den profeten vergaat , nl. dat z\j , als de gestelde- 
tijd gekomen is even beschaamd staan te kijken als een paard, 
dat zijn kar omgeworpen heeft. 


1) Glasias, Biogr. Wdb. van Ned. Godgeleerden, e. a. Biogr. Wdbn. Ik 
vertrouw dit echter niet. Immers op 21 Dec. 1630 leest men in 'tEerckel. 
Proclamatieboek van Amsterdam: Pieter Serurier van Londen, 30 jaar en*. 
Sara Panl van 0£fenbach, 30 jr. 

2) Pamfletten-Verzameling der Koninkl. BibL N» 8690. (Amst 1662). 


213 

^^liswaar kan ik den lezer verzekeren dat de wereld niet 

vetgcton is , doch al spoedig werd die ^ ongewoonlycke Samen- 

nickixi.ge aller planeten " gevolgd door zóó ontzettende teekenen 

«B wonderen,  dat het  bijjna  scheen  of men  ook  op  dezen 

petrus als  op een rots bouwen kon. „Het is buyten twyffel 

Tioch  niet uyt de ghedaehten van veele" — zoo lezen wij in 

een plano-pamflet met platen nit dien tijd — ,,hoe dat Grodt 

^Almachtigh,  in  het  Jaer  1663  dese  Stadt van Amsterdam 

besocht heeft met de droeve siekte der Pestilentie ; en ons een 

gemymen  tydt,  doch  seer  ghenadigh,  met  derselver roede 

ghekastijt;  en dat het vuur van die verdervende sieckte, in 

^t voornoemde jaer 9762 menschen door de doot weghgenomen 

Lebbende, met het uyt-eynde des selven jaers niet t^eenemael 

^n  is  uytghebluscht :  maer  als  onder  de  asse  leggende te 

jsmenlen, in  het  beginsel  van  dit jaer  1664 door de recht- 

vaerdighe  toom  Grodts,  wederom  aengegaen  en  lichterlaey 

rgebrant heefb,  snlcks  dat het ghetal der siecken en Dooden 

daghelycks  toenemende ,  een  schrick  in  de  menschen heeft 

^gebracht, soo dat veele der Inwoonderen de Stadt een gemymen 

tydt zijn ontweken,  en  de Koopmanschappen, Scheepvaerdt , 

JS^eeringe  en Handtwercken hier door in groote verslappinge 

Bjn gekomen/' 

Op den 29^^^ April 1664 toonde zich aan den avondhemel 
^een „schrikkelijk en schielijk vuur, in de gedaante van 
•een gloeienden kogel, met een lange staart, die een helder 
Ueek licht gaf, dat, b^ 'tschoone weder, ook in vele nabu- 
rige steden en provinciën gezien werd." Daarop nam voort- 
«durend de ziekte in hevigheid toe; het was of de dood 
«door de straten waarde, zoodat het sterftecijfer klom tot 
1041 per weeky en men zelfs des Zondags in de overvolle 
kerken het begraven niet staken kon! Daalde ook het 
aantal dooden in het najaar weer tot 164 per week, toch 
waren er niet minder dan 24.148 binnen het jaar ten grave 
igebracht. 

Ook de huizen van Spinoza's vrienden ging de vale Thanatos 
niet voorbij. Reeds op 26 Januari 1664 bezweek de moeder 
van Lodew\jk Me^er, „Marya Lodewycks, wedu van Willem 


214 

Jansz. Meijer van de Bier Caey." 1) Op 3 Juni daaraanyol* 
gende werden de lijken van Frans Joosten de Vries „op de^ 
Cingel bij de Lijnbaansbmg ", en zijne echtgenoote, Sytie- 
Jacobs Uien naar de Noorderkerk gedragen en nedergelegd in 
N' 88. 2) Zij waren nog geen drie jaren gehuwd. Veertien 
dagen later kon Simon Joosten de Vries opnieuw eene lijkstaatsie 
vergezellen naar dezelfde plaats: zijne moeder, Maria de Wolf, 
„wedu wijlen Joost Fransen de Vries op de Keysersgraft bij 
de Prinsestraet ", werd eene rustplaats aangewezen in de 
„Middelkerk N° 87", naast hare kinderen. 3) 

Ziedaar eenige bekenden die werden afgeroepen. En, hield 
de buitengewone sterfte tegen den winter ook op , het liet zich 
niet aanzien, dat het volgende jaar voorspoediger zou zijn: 
immers de teekenen en wonderen bleven voortduren. In de- 
Decembermaand verscheen eene groote , vurige komeet aan den 
hemel, 4) 'teerst opgemerkt te Leiden, doch weldra in geheel 
Europa aanschouwd in „de Hydra of Waterslang ", en 't bedrukte 
Amsterdam werd geplaagd door een zachten motregen, ver- 
gezeld van vorst, zoodat de boomen langs de grachten, « die 
hare groene toppen tot een aengename pleysantje des Somers 
om hooge plachten te steecken, door de zwaerte van het ys^ 
dat om de takken hingh, niet alleen neergebooghen, maer 
oock gescheurt zijn, sommighe van boven tot beneden gespleten,, 
andere geheel uyt de aerde gheruckt, en om veer z\jn gevallen,, 
met wortel en al , so dat men binnen Amsterdam op verscheyde 
Grrachten of Burghwallen van weghen de omgeslaghen boomen 
en afghevalle takken, de straten qualyck kon gebruycken", 
verschijnselen „ diergelycke in geen geheugenis van eenige- 
menschen, hoe oudt sy oock zijn, te vinden is, die ghesien 
te hebben hier in Nederlandt." 5) 

1) Graf boek Oude Kerk op dien datum. Kosten : f 15. 

2) lieten 2 kinderen. 

3) Graf boek Noorderkerk op 17 Juni 1664. 

4) Vgl. (Ds.) Franciscus Ridderus, Beys-Discours , op het yerschönen vaz^ 
de Comeet-Sterre, Rotterdam, 1665. (Pamflet 9203 der K B.). Een Ujyig 
broije bijgeloof! 

5) Alles volgens bedoeld plano-pamflet, N'' 8937 van de verzameling der 
Koninkl. Bibl. 


215 

la hunne kinderlijke vroomheid schreven de Staten *sLands 
^^zi algemeenen „Vast- en Bededagh'' uit , ,, tegens Woensdagh , 
d±^ wesen sal den 21 Januari naestkomende*' (1665), om Grods 
en 't vuur der Pestilentie te bezweren. 


3^eter Balling had in 1662 voor eigen rekening een weinig 
vangrijk kwarto pamflet laten drukken, met het opschrift: 
et Licht op den Kandelaar, dienende tot opmerkinge van 
voornaamste dingen in het Boekje, genaamt „De verborgent' 
van het B^jke  Ohodts,  &c, tegens Qalenus Ahrahamse. en 
Toeetemmers verhandelt^ en beschreven door WïUiam Ames." 1) 
strijd met den titel is de inhoud van het boekske eerder 
wijsgeerigen dan van polemischen aard, en opent ons een 
in 't gemoed van een der minst bekenden onder Spinoza's 
"^^"»enden. 

Woorden, zoo redeneert Balling ongeveer, veranderen niet 
^>lleen  onophoudelijk van beteekenis,  maax worden door ver- 
schillende menschen vaak in zeer onderscheiden beteekenissen 
^^pgevat. Daarbij komt, dat ze dikwijls door onverstand, loos- 
l^eid of boosheid gebogen en verdraaid worden, zoodat men er 
lieel andere dingen uit haalt, dan de spreker of schrijver be- 
doelde:  waaruit  een  zee  van  verwarring  ontstaat,  die  de 
Xaenschen tot allerlei twist, leugen en bedrog aanleiding geeft. 
7och zijn woorden het eenige geschikte middel om onze ge- 
dachten aan anderen bekend te maken. En men mag niet al 
te  afkeerig  zijn  van  hun gebruik, al werd  men  dikwijls- 
door  woorden  bedrogen.  Dit laatste  gebeurt  al  dikwerf in 
lietgeen men Godsdienst noemt: en velen zijn deswege tot dat 
uiterste  vervallen,  dat zij daarover nooit met iemand willen 

1) Zonder naam van den schrQver. De Bibl. Tel. Bapt te Amst bezit 
onder N* 662 een exempl. waarop met oude hand geschreven is: «Fiter 
Balling». Juist door 'tw^blQven van Balling*8 naam , liepen enkele Kwakers, 
die niet goed lazen, er in, en vertaalden het in *tEngelsch bg de werken 
van William Ames. Het is ook in *t Latjjn vertaald in Abrahami Borelii 
Opera Posihmna, 1683. Jan Bieuwertsz. herdrukte het in 1684, achter Jarig 
Jolles' «Beltjdenis des algemeenen en Christel. Geloofs», stelde den naam 
Pieter Balling op den titel, en vermeldde bovenstaande bijzonderheden in 
een voorwoord. 


216 

npreken, die, naar zij vermoeden, van een andere geadndte is. 

y,Doch indien zy zich zodanich droegen ook omtrent den 
haren, 1) men mocht denken dat het nit voorzichticheit voort 
quam, en zy nit hun eigen oogen wilden zien: maar geenzins, 
die last is te zwaar. Alles wort, wat van die kant komt, 
door zulk een vooroordeel voor waar en goede mnnte aange- 
nomen, als of er geen gevaar van te dolen kon zijn — daar 
het nochtans evenzoo by de eene gezintheit, als by de andere 
gestelt is. Alles steunt het maar op een waarschijnlijkheit 
van de waarheit het naaste te zijn; en hierom isser zoo veel 
moeite an vast, daar door yder de zijne wel moet bewaren, 
en voorstaan tegen andere, zooveel schoolgeleertheit, studerens 
en disputerens, dat men veel eer geloven zoud, dat'er geen 
ware G-hodsdienst was, als dat ze deze zoud moeten zijn. 
Dewijle het dan hedensdaags zóó hier mede gelegen is, kan 
men het gemeen zoo groot ongelijk geven, dat zy van dezen 
kraam wel te konnen optoyen wanhopen, en maar blijd zijn, 
datVr gevonden worden, die ook zeer wel daar mee voorzien 
zijn, aan welke zy dien gehele last opdragen? 2) Grewisselijk 
neen; want die maar een weinich kan zien, ziet wel, dat 'er 
altyt een twisten ten achteren is, en dan eerst een einde als 
men het moede is; dat de overwinninge altijt blijft aan die 
— niet juist die de waarheit heeft — maar die 't beste met 
de tong en woorden weet te schermen. Ellendich dan, indien 
't zoo moet gezocht en gevonden worden. Maar *tis met de 
ware Ghodsdienst zoo niet gelegen." 

Balling echter is niet van plan, de menschen van de eene 
kudde af te lokken, om hen toe te voegen aan eene andere: 
hij weet een beter middel om strijd en verwarring te doen 
eindigen, en dat betere kan beproefd worden zonder schade 
of nadeel. „Keer tot u zelven in", zoo roept hij hun toe, „en 
let op hetgeen in u is, het Licht der TFoarAeidf, het waarachtige 
LicM, 't welk verlicht ieder mensch, komende in de wereld" 
met  andere  woorden:  gebruikt  uw  verstand, uw rede. Van 


1) d. w. z. tegenover hun eigen geloof. 

2) de predikanten. 


217 

den T^ unvang af waarschuwt hij echter voor de dwaze weet- 
gieriB^llieid, die ook kennis verlangt van dingen, waar het 
lid niet bij kan. ,,Altyt zal er een vragen over, altyt 
eten te kort zijn." 

lAckt der Rede — 't is Balling al eveneens of men het 

, Woord» Christus y of anders noemen wil — ,, is een klare 

derscheiden kennisse van de waarheid, in het verstand 

en iegelijk mensch, door hetwelk hij zoodanig overtuigd 

het zijn , en hoedanig zijn der zaken , dat het voor hem 

el\jk isy daaraan te kunnen twijfelen." 

Licht,  dat  ons  den weg kan wijzen in al wat ons te 

staat  jfia ook het eerste beginsel van den Godsdienst: 

dew^l  geen  ware  G-odsdienst kan zijn, zonder kennis 

van   ^3h>d| en geen kennis van God zonder dit Licht , zoomoet 

de GS-^odsdienst noodzakelijk zijn aanvang nemen door Ait Lidit 

God    ^an gekend zijnde door dit £ic^, naar de mate van kennis 

^® ^^=^et eindige en bepaalde kan hebben van het oneindige en 

^^"^3p*ftlde : zoo heeft de mensch een grond en eekerheid bekomen, 

waa-c^T^^p  jiij  al  wat  bestendig  en  vast  is, kan bouwen; een 

begM^ü^^gel, waaruit hij zonder ooit te dolen, het geheele bestuur 

^^  levens kan afleiden: hoe hij zich heeft te gedragen jegens 

^^'^ » zich zelven en zijn evennaaste, en verder alles, waardoor 

^1 ^S^elukkig tot z^n hoogste heil , bestaande alleen in vereeniging 

^^   4jtodj kan geraken. 

^^>nder dit Licht, leert Balling, heeft de mensch geen macht 

"V-ermogen om te kunnen doen wat goed is; en hij betreurt 

^»   dat  dikwijls  den menschen alleen gezegd wordt, dit of 

^^   is goed, of slecht, zonder dat men het waarom weet. Of 

_ ^^^  de menschen al tot het goede aanmaant, het helpt niet, 

eer hun eigen verstand het niet als zoodanig beschouwt. 

^n  z^, het hapert hun aan kennis; wat zij doen is tegen 

eigen oogmerk: z^ worden niet geleid door het ware ZricA^. 

^^emakkelijjk zou het zijn het volk te leeren wandelen naar 

Licht,  wanneer slechts de leiders des volks er ook door 

werden, als zij kennisse hadden van dingen, die beter 

^^^  dan die, waaraan de groote menigte, dank hun gepraat, 

altgd  verknocht  is.  Wanneer  wij  eenmaal  volwassen, 


218 

mannen geworden z\jn, hoe dwaas en belachelijk Iqkt ons dan het 
kinderspel, waarmede wij in onze jeugd zoo hoog waren inge- 
nomen. En wanneer wij eenmaal mannen geworden zijn naar 
den geest, vaarwel dan alle lust en trek tot dat poppegoed 
en kinderwerk, waarin bijna ieder nog op heden, van de wieg 
tot het graf, behagen schept. De verbetering van den mensch 
moet alzoo in zijn binnenste beginnen; daar buiten schikt zich 
dan alles van zelf. 

„In de wereld worden w^ geboren en opgevoed zoodanig als 
een iegelijk bekend is. Van ons begin af hooren wij geschillen, 
ieder geeft voor dat hij 't weet en de waarheid heeft. De een 
houdt ons dit, de ander dat voor; zal nu het Licht j dat in 
ieder mensch is, komende in de wereld, geen richter zijn? 
Waar zullen wij dan belanden? Alles aan te nemen is onmogelijk, 
alles te verwerpen is niet minder onmogelijk. Wie zal dan 
richten, behalve het Lkht in ons, dat onfeilbaar is? 

Dat LuM , in een iegelijk mensch , is het middel om te komen tot 
kennisse Grods , en deze laatste heeft den voorrang boven de ken- 
nisse van alle schepselen of bijzondere dingen. Zonder haar kan 
geen bijzonder ding goed gekend worden I Welaan dan , o menscli, 
buiten u hebt gij geen middel te zoeken om Grod te leeren 
kennen; in u zelve moet gij blijven, u wenden tot het Licht 
dat in u is: daar zult gij ze vinden en nergens anders. God 
is in u, en een iegelijk mensch^ in eichzelve aangemerkt, hetaUer- 
naaste. Die buiten zich gaat, om door de schepselen God te 
leeren kennen, die wijkt van Grod af, en zooveel te verder, 
naarmate hij zich meer aan de schepselen komt te vergapen. 
Dit staat u dus te vermijden, het tegendeel te betrachten. 
Geeft acht op het Licht dat in u is, laat u daardoor leiden, 
weest daaraan met volharding getrouw." 

Op 29 Maart 1663 lezen wij in de Protokollen van den Grere- 
formeerden Kerkeraad : 1) „ Heeft Rev. D. Langelius de E. 
vergadering voorgedragen of het niet noodig sy dat acht 
gegeven worde op de gevaeren die sich van tyt tot tyt meer 


1) Vol. XI, fol. 5. 


219 

openbaxr^n, in de vergadering van de Vlaemsch gesinde Men- 
nonietas:^. in  welcke  op  een gantsch stoute en onbesehaemde 
wijse d.^>or eenen Dr. Galenos ende eenige andere sijne mede- 
stander*^ openbaerlyck de  Soeiniaensche dwalingen tegen de 
Grodtli&:S^d J. Chr. ende syn voldoeninge voor oDse sonden leeren 
ende Sj^nven met wederiegginge op hare wijse van de recht- 
rannig^   leere, tot droeffenisse van alle diegene die de waarheit 
lief h^^ben, gelijk eenige staalties diesaang. zijn voorgelesen 
van Bo^Lanige nature ,  dat Socinus zelfs niet Godtlooser ende 
GodÜsi^^terlicker van  de hooghe  ende fondameuteele poincten 
'van oxxfi Christendom oyt gesproken ofte geleert heeft. Daeren- 
^^^T^ ^  dat door de snoode listen en dubbelzinnige bedriegerijen 
^^^ S^seyde Gtilenus met de syne , de eenvoudige menigte der 
^^ixischgezinden worden ingenomen, ende gevaer loopen ofte 
geheel  Sociniaens  te  worden,  ofte  ten  minsten  diegene de 
'^^Icike  noch in die poincten de waarheyd aankleven, uyt te 
^^^«n. Soodat in de plaetse van een Mennonitische een open- 
*^^ Soeiniaensche vergadering in  dese stadt geopend soude 
•'^^ , selfs tegen de lantsplaccaten van tyd tot tyd tegen die 
_^^^^taten  van  het  Christendom  geëmaneert;  so heeft de E. 
'i^dering, insiende het  groot gewicht der saecke, latende 
Mennoniten  als  soodanige  in  haer  wesen,  sonder  sich 
haer  particul.  twisten  (in)  te  laeten  ofte  haer  eeniger- 
m  in  hare  dwalingen  te  willen  patrocineeren ,  goet 
^^^ht  en  hoogh  noodig  geoordeelt,  voomamelyk  dewijl de 
,,^^**3rdende  leeraers  der  Mennoniten  voor  de  Groot  Achtb. 

Burgemeesteren  ontboden  synde ,   beyde  gelast  syn 
stil  ende  by  haar  confessie  te  houden,  ende  dat 
uter  naderhandt,  Galenus  ende een syner medestanders 1) 
,^^^   genoemde dwalinge op het aldersnootste hebben soeken in 
^^-^r vergadering voort te setten, dat dese gantsche saecke^ 
als  die  lecht,  aen  de  Gr. Achtb. HH. Burg. te remon- 


«i^ 


eren»  met  een  ernstig  ende ootmoedig versoeck dat soo 
vaerlyke  dwalingen,  die  soo  geweldich aenloopt tegen de 
^re  Jesu  Christi  ende  het  gemeen  Christendom,  mocht 


1) DaTld Spmjt 


220 

geweyrt ende gestuyt worden, ende syn daer toe gestelt 
Ds. Preses met syn ouderling/^ 

De strijd tosschen de oude en de nieuwe plooi onder de 
Doopsgezinden liep hoog, zóó hoog, dat Fieter Balling zich in 
dien strijd mengde en in dat jaar 1663 bij Jan Rieuwertsz. 
6en kalm geschreven „Verdediging van de Regering der 
Doopsgezinde Gemeente" 1) in het licht zond , waarop in 1664 
nog een even kalme „Nader Verdediging" volgde. 2) Zijn 
naam^ aan het eind slechts door de initialen P. B. aangeduid, 
stond niet op het titelblad, doch was „bij den boekdrukker 
gewaar te worden; maar men moet niet letten op wie iets 
zegt, maar op wat gezegd wordt." In hoofdzaken schijnt hij 
't daarin met Dr. Galenus eens te zijn. Uit een tegenschriftje 
„Goliadts Swaart, of Pieter Balling*s soogenaamde Nader 
Verdediging" 3) bleek ons reeds het een en ander betreffende 
Balling's jeugd. 4) 

In den loop van 1663 heeft Balling stellig Spinoza verschil- 
lende malen bezocht. Hij had terstond eene Hollandsche ver- 
taling ondernomen van het eerst gedrukte boekje van den 
wijsgeer, en zond deze in het volgend jaar, door Spinoza met 
enkele aanteekeningen verrijkt , bij Jan Rieuwertsz. in het licht. 

Hadde onze Jan Rieuwertsz. in die dagen op zijn uithang- 
bord laten schilderen „in De^car^^", zooals een Amsterdamsche 
beroepsgenoot van hem deed , dan zou dat opschrift daar niet mis- 
staan hebben. Immers reeds in 1657 was hij begonnen Neder- 
landsche vertalingen uit te geven van Descartes' werken, alle 
gevloeid uit de vlijtige pen van Jan Hendrik Glazenmaker^ 
eene onderneming, die tot 1684 duurde en zeven kwartijnen 
omvatte. 5) Dr. Galenus Abrahamsz., die veel bij Rieuwertsz. 


1) Bibl. Tel. Bapt. N^ 679. 

2) ibidy 'S^ 680. In geen van beide vond ik nadere bijzonderheden betref- 
fende ztjn leven. Wel haalt hg in dit laatste een enkelen regel uit Homeras 
aan, en maakt hier en daar wel ter snede gebruik van een Latgnsch citaat. 

3) Amst 1664. Bibl. Tel. Bapt No 720. 

4) Zie boven blz. 104. 

5) Spinoza had misschien zijne eerste kennismaking met Descartes' wgs- 
begeerte juist aan die vertalingen te danken. Zie den Catalogus ztjner biblio- 
theek, blz. 140, 141. 


221 

ver^E^erde,  kreeg dan ook van een verbolgen tegenstander te 

boosr^n, dat door zijn toedoen de Doopsgezinde gemeente „ten 

dedl   Remonstrants,  ten deel Libertyns, ten deel Naturalists 

vwa   geworden — weleke laatste (de goede niet te na gespro- 

\tvk,y   —  met  alle  Religie, ja  selfs met de H. Schrift ende 

^e^at  den  spot  drijven, ende eerst in scherts twijffelende of 

sij   selfs  sijn:  wel  haest in ernst komen te twijffelen datter 

^6X1.  Godt ia, of ten minsten een Grodt die sich bekommert met 

de  .Aardsche saken: hoedanige misdradUen van ware Theologie en 

ff^on^tige Cartesiaensche Phüosophie onse Gemeynte nu reedts so ved 

^^^fi opgetcorpen als' er namen in 't groot Martdaers-Boeck komen.*^ 1) 

In.  een volgend pamflet worden van Rieuwert«z.'  winkel — 

yy* t kHapsdkOci'^ — nog leelijker dingen gezegd. 2) 

Slechts een enkel schrijven van Spinoza aan Pieter Balling 
^s ons bewaard gebleven; het draagt den datum Voorburg 20 
«I^i^tli 1664, en spreekt ons van de innige deelneming, die de 
^oodsche wijsgeer voor zijn Doopsgezinden vriend — wiens 
^oixing vermoedelijk ook door de ,, pestilentie " bezocht was — 
koesterde. 

i^XTw laatste schrijven, als ik mij niet vergis, vanden26sten 
^eir vorige maand", zoo heet het daar, „is mij in goede orde 
'^xr hand gekomen. Het heeft mij geen geringe droefheid en 
■^öfeommering veroorzaakt, hoewel deze zeer vermindert, wan- 
ik de wijsheid en kloekmoedigheid overweeg» waarmede 
de rampen van het noodlot , of liever van den waan , weet 
*^ "verachten op het oogenblik , waarop zij u met hunne sterkste 
»enen komen bestoken. Mijne bekommering neemt echter 
;elijks toe, en daarom bid en smeek ik u bij onze vriend- 
.ap, mij toch uitvoerig te willen schrijven. 
AVat de voorgevoelens , waarvan gij gewag maakt, aanbetreft, 
• "V. dat gij uw kind , toen het nog gezond en wel te pas was, 
^nzoo hebt hooren zuchten , als toen het ziek geworden was, 


L) Oogh-water Toor de Ylaemsche Doopsgesinde Qemeynte, 1664. Bibl. Tel. 
'I>t N^ 684. Dat Dr. Galenos bedoeld is Itjdt geen twijfel. Htj werd ver- 
^^igd door den  Doopsgezinden  Cartesiaan  Dr.  Hendrik van Bronckhorst 
'^^ 685), die dus ook beschimpt werd in: 

2) Eecommandatie van 't Oogh-water (N" 687). 


222 

en kort daarop overleed 1) — ik ben van meening, dat dit 
geen waar gezucht, maar enkel inbeelding geweest is, dewijl 
gij zegt dat gij, toen gij u oprichttet en uw best deedt er 
naar te luisteren, het steunen niet zoo duidelijk hoordet als 
vroeger of later, toen gij weer in slaap waart gevallen. Dit 
toont duidelijk, dat het gezucht niet anders geweest is dan 
enkel inbeelding , die (in slapenden toestand) geheel los en vrij 
zijnde, zich het zuchten duidelijker en levendiger voorstellen 
kon, dan toen gij u oprichttet om naar de bepaalde plaats te 
luisteren. Ik kan hetgeen ik hier zeg, met een ander voorval, 
mij verleden winter te Bijnsburg overkomen, bevestigen en 
tegelijk verklaren. Toen ik op zekeren ochtend — ^t was alree 
dag — uit een zwaren droom ontwaakte , bleven m^ de beelden, 
die mij in den droom voorgezweefd hadden, zóó levendig voor 
de oogen, alsof het werkelijke dingen waren geweest; voor- 
namelijk dat van een zwarten, schurftigen Braziliaan, dien 
ik nooit te voren gezien had. Dit beeld verdween grootendeels, 
als ik, om mij te verstrooien, mijn gezicht op eenig boek of 
op iets anders vestigde; maar zoo haast ik mijne oogen daar- 
van afwendde, en in de ruimte staarde, verscheen het beeld 
van dien Neger opnieuw met dezelfde levendigheid, en dat 
herhaaldelijk, tot het langzamerhand verdween. Ik beweernu. 


1) Op grond van het feit, dat Spinoza in dezen brief verzekert in den winter 
1663/64 in Rijnsburg een droombeeld gehad te hebben, terwtjl htj, naar ons 
bekend is, reeds in den zomer van 1663 Rijnsburg metterwoon had verlaten, 
heeft men getwtjfeld of de datum van dit schryven niet moest zijn 20 Juli 
1663. Ook is er verondersteld, dat hg in den bedoelden winter misschien 
een tijdlang bjj een Rynsburgschen vriend heeft vertoefd. Ik heb^ om de 
kwestie op te lossen de voornaamste begrafenis-registers, zoowel op 1663 als 
op 1664 nagezien — vanwege de «pestilentie» eene zeer tgdroovende bezig- 
heid — en vond, dat op 26 Octobor 1663 was begraven: Pieter Balin op 
de sencgel (Singel) syn kint, f 5. (Graf boek der Nieuwe Kerk). 

Ik geloof echter niet dat dit het gezochte is, daar Balling zeker niet tot 
den 26«° Juni van het volgende jaar zal gewacht hebben met Spinoza de 
treurige tijding te melden. Onder de correctie kwam mjj nu vol. VI der 
Oeuvres complètes de Chr, Huygens ter band , waarin ik op pag. 25 (zonder 
vermelding van bronnen) vond aangeteekend, dat Pieter Balling t^ Haarlem 
woonde. Dit is zeer wel mogelgk, en verklaart ook, dat ik zgne begrafenis 
niet vermeld vond. 


223 

dab   hetzelfde wat mij in den innerlijken zin van het gezicht is 
ovesrïomen, u in 't gehoor geschied is." 1) 

V^^ aarschijnlijk is Pieter Balling zijn kind spoedig in het 
gra-f gevolgd. Ofschoon het ons niet is mogen gelukken den 
joL^^fcen datum zijner begrafenis te vinden, weten wij zeker, 
dat hij in 1669 reeds niet meer onder de levenden behoorde. 
Op 17 Februari 1669 toch werd bij de Mennisten gedoopt 
AiuKHietjen Balling — die toen dus bijna volwassen moet geweest 
zijEB. — b^ welke plechtigheid als getuigen optraden : „ Annetje, 
de moeder, Wed. Pieter Balling en Eoelof Soeten." In 1672 
wdxrd dezelfde plechtigheid aan eene andere dochter, Rebecca, 
voX-fcrokken. 2) 


1.) De verdere inhoud Tan dit schrQven is niet erg dnidel^k, en schijnt 
op aanschouwingen te rusten, die Spinoza later afgeschud heeft Ik wensch 
61  dus niet op in te gaan. 

23 Wj welwillend medegedeeld door den koster-bibliothecaris der Doopsgez. 
gemeente. 


i 


vni. 


VOOBBÜBG. 

Spinoza had zich alzoo te Voorburg gevestigd, „een Dorp 
dat" — volgens zijn beroemden tijdgenoot Constantijn Huygens, 
„geen gelijck en kent'', en dat men, in dien tijd reeds, bijna 
een „Steetje" mocht noemen. 1) Hij had er eene kamer ge- 
huurd ten huize van den Mr. Schilder Daniël Harmensz. 
Tydeman, die er, met zijne vrouw, Margarita Karels, in de 
Kerklaan woonde. Tydeman kan in 1663 niet zoo heel jong 
meer geweest zijn: immers er bestaat nog eene „Lijste van 
alle de weerbare manspersoonen in den Ambachte van Yoor- 
burch woonachtich, out zijnde boven de achtyen ende beneden 
de t'sestich Jaeren, door expresse last ende aenschrijvens van 
de Ed. Mog. Heeren G-ecom. Raden in de wapenen gebracht" 
uit het jaar 16B3, waarin ook zijn naam voorkomt. 2) Ver- 
moedelijk vreesde men na den onbeslist gebleven zeeslag bij 
ter Heyde, waar Tromp sneuvelde, eene landing der Engel- 
schen op onze kust. Ook tijdens den tweeden Engelschen oorlog 
is Tydeman twee malen met zijn „roer" of „musquet" ter hulpe 
geroepen: zoo mag hij langzamerhand een flink schutter ge- 
worden zijn. Ten minste, toen men er in 1672 over dacht uit 
Voorburg eene compagnie weerbare mannen naar Oudewater 
te zenden, werd vastgesteld dat Daniël Tydeman daarbij als 
„corporaal" zou optreden. 

1) Hofwijck. Eymael's uitgave, vs. 140, 2789. 

2) Bewaard — evenals de  volgende  lijsten  — op  *t Gemeentehms te 
Voorborg, waar ik ze raadpleegde. 


225 

Onse  Voorbnrgsche  Mr.  schilder was iemand, die, hoewel 
'eformeerd van zyn geloof, vrij wat overhelde tot de gevoe- 
lens der Collegianten. En vermoedelijk is zijn gemoed door den 
omgang  met  den  wijsgeer  allesbehalve in eene andere plooi 
S^^set. Al spoedig  na  Spinoza*s  komst ten zijnent kwam dat 
sLCLxx  den dag. In 1665 toch moest er te Voorborg, wegens het 
v'^rtrek  of 't overlijden van den predikant Jacob van Ooster- 
een nieuwe dominee beroepen worden , en Tydeman had , 
den oud-schepen (Cornelis Jaspersz. ?) Rotteveel , den schepen 
H^^n^rick  van  Graelen, die tevens lid van den kerkeraad was, 
verschillende  andere  gelijkgezinden, zijn oog laten vallen 
een zekeren Van der Wiele , een Zeeuwsch proponent. Mede 
Odens de geestverwanten hadden deze drie „geanthoriseerdens" 
verzoekschrift gericht aan de Delftsche regeering , die, als 
^•"•Tcxtachtsvrouw  van Voorburg de beroeping vermoedelijk goed 
^^^   }ceuren had,  waarin zij hun wensch kenbaar maakten: en 
^^t request schynt door niemand anders dan Spinoza te hunnen 
.oeve opgesteld te zijn. 1)  Hun  wensch werd  echter niet 
^''^xrvuld.  Want  de  meer rechtzinnige „Litmaten der gerefor- 
^^■^^erde gemeynte Jesu Christi tot Voorburch " —waarschijnlijk 
^^"^Ivarender burgers, wilden van „Rotten veel off syn complicen" 
weten,  en  stelden  een  tegenschrift  aan  de Delftsche 
}raat ter hand, dat van niet minder dan drie en vijftig 
*%dteekeningen  voorzien  was.  Tydeman  en  zijn  confraters 
ixden daarin allesbehalve zacht over den hekel gehaald, als 
argeesten", die dat alles maar hadden „aangerecht uyt een 
'^re, moetwillige boosheyt", en de predikant wordt beklaagd, 
ie voor  soodanige  persoenen  ende  tot  haer  contemplatie 
^^^^^dickende  (gelijck  zij  haer  souden  laeten  voorstaen) haer 
'^^^^eel sonde moeten affwachten!" Niet onduidelijk lieten zij 
^^^-«rsehemeren, dat hun een zekere Ds. Westerneyn welgeval- 
»r zou  zijn;  tevens keurden zij de gelegenheid schoon om 
zen verversbaas een hak te zetten, in een „Nota", luidende 
volgt: „Dat den voorz. Daniël Tydeman in sijn gehuyrde 


1) Yolgens Mr. J. Soatendam is het stak op het Delftsch archief niet te 

15 


226 

huysinge 1) heeft bij hem inwoonen een A(msterdammer ?) 
Spinosa, van Joodsche ouders geboren, synde nu (soo gesegt 
wert) een atheïst off die met alle Religiën spot, ende immers 
een schadelijck Instrument in deze republycke, soo(als) veele 
geleerde mannen ende predicanten, onder andere Dom^ Lant- 
man, ende die hem kennen, connen getuygen: diedeRequeste^ 
aen de heeren Burgem^i^ gepresenteert, (soo die van de ker- 
kenraet presumeren) geschreven heeft." 2) 

Burgemeesteren schijnen zich bij 't bestel van zaken naar 
den wensch der meer gegoede opgezetenen gevoegd te hebben , 
zoodat Ds Van der Wiele niet werd benoemd. 3) De nieuwe 
predikant maakte op 1 Augustus 1666 eene lijst op van de 
„Naemen der lidtmaten'\ waaronder ook Daniël Tydeman en 
zijne huisvrouw voorkomen. Misschien heeft de vrijzinnige 
schilder eerst eens de kat uit den boom wiUen kijken; doch, 
bij nadere kennismaking schijnt dominee hem niet bevallen te 
zijn: blijkens eene nieuwe lijst, in 1668 door den predikant 
geschreven, 4) waren toen beiden uit zijn kuddeke verdwenen, 
vermoedelijk wel, om op de gewone wijze der Rijnsburgers de 
zaligheid te gaan beoefenen. 

Of Spinoza's wensch en verwachting, dat de uitgave van 
zijn boekje over Cartesius' Wijsbegeerte , hem in aanraking en 


1) Daarom wordt het moeielijk het hais aan te wijzen. Eenden wg den 
eigenaar, dan zou dat misschien nog gelukken. 

2) Volgens mededeeling van Mr. J. Soutendam, htj Van Vloten, B. de 
Spinoza, (1871), blz. 260. Opmerkelgk is het, hoe Prof. Van Vloten soms 
— men zou bgna vragen: ter wille van eene mooie zinwending? fouten 
beging. In het tegenschrift is sprake van de « geauthoriseerdens > der Colle- 
gianten-partö , nl. «Rottenveel, Daniël Tydeman, ende den andere» — 
waarmede stellig Van Gaelen bedoeld wordt. Van Vloten echter verklaart: 
«£fón andere (gelgk genen den armen miskenden wijsgeer, als ware hi) de 
gevreesde Booze zelf; aanduidden")! 

3) Van Vloten doet het voorkomen alsof Ds. Westemeyn beroepen werd. 
Ik heb echter reden voor het vermoeden, dat de benoemde Joh. Montendam 
is geweest. 

4) Beide lijsten op 't archief te Voorburg, voorin een boek van den ker- 
keraad (N^ 1G3). De tweede waarschjjniyk door Ds. Johannes Mnntendam. 


l 


227 

vriendschap  brengen  zou  met mannen van name en invloed, 
in   ^v^ervolling is gegaan ? Er valt in zijne eerstvolgende levens- 
weinig op te merken, dat daarop wijst ; en — ook de uitgave 
andere  geschriften liet nog lang op zich wachten. In de 
maanden  van  zijn verblijf te Voorburg gewerden hem 
^^ï^fcige brieven van Oldenburg, waarin de secretaris deTRoyal 

de verschijning van het boekske toejuichte, en Spinoza 

^i:^^u>cht  hem  een  paar afdrukken te doen toekomen: Pieter 

de bekende Amsterdamsche CoUegiant, kon ze wel 

men. Ook zond hij hem een nieuw werk van Robert Boyle. 

^ftfeermalen  zal onze wijsgeer gedurende dien eersten zomer 

S^^^v^ndeld hebben langs de buitenplaats „ Hofwijck " ( Vüaulium), 

'^^t   „huysken van ver treek" van den dichter- staatsman Con- 

ijn  Hnygens.  De  aanleg was nu bijna een kwart eenw 

en  begon  stellig,  dank  zij de goede verzorging, reeds 

aardig  uitzien  te  kragen,  hoe weinig daartoe de bijna 

undige  indeeling  ook  medewerkte. Weinig kon Spinoza, 

hij]  langs  de  gesloten  hekken  ging,  vermoeden, dat de 

S«naar van het buitengoed in diezelfde dagen kalmpjes met 

Oldenburg te Londen zat te praten. Want Constanten 

^^ygens was met zijn zoon Christiaan naar Londen gegaan , 

r beiden, tegeliik met de Fransche geleerden de Sorbière 

Monoonys  de  zittingen  van  het Koninklijk Genootschap 

\J toonden. 1) Christiaan ging in het najaar terug naar Parijs, 

^mi waar hy gekomen was, en vertrok eerst in den loop van 

^^^€4 weder naar den Haag. 

IBlijkt  uit  zijn  brief aan  Pieter Balling, dat Spinoza den 
van 1663/64 gedeeltelijk nog te Rijnsburg heeft door- 
l>racht, over den zomer van het pestjaar weten wij zoo goed 
niets. Wij mogen het waarschijnlijk als een geluk beschouwen, 
t onze wijsgeer met zijn zwak gestel dien op het land heeft 
^^rgebracht.  Tegen  den  volgenden  winter  begaf  hij  zich, 
^sschien wel  met zijn vriend Simon Joosten de Vries, naar 
^cshiedam,  waar hij  gedurende de beide koudste maanden op 


1) Brief yan Oldenburg aan Boyle van 10 Juli 1663 (in Boyle's Bricf- 
isBéling). 


i 


228 

,,de lange Boogart", buiten de stad, logeerde. Zooals ons 
bekend is, woonde De Vries* zuster, die met den koopman 
Alewijn Gijsen gehuwd was, aldaar, en vermoedelyk had ook 
Isaak Joosten de Vries zich dddr gevestigd. De rampen welke 
de „ pest " in dien zomer over de familie gebracht had , zullen 
meermalen besproken geworden zijn; meermalen ook werd 
waarschijnlijk Rotterdam bezocht, waar, onder Doopsgezinden 
en Remonstranten eene machtige strooming \n de Rijnsburgsche 
richting ontstaan was. 

De rol, binnen Amsterdam door Dr. Gralenus Abrahamsz. 
gespeeld, werd binnen de Rottestad beoefend door den heel- 
meester (chirurgijn) Jacob Ostens. Deze was waarschijnlijk 
omstreeks 1626 te Utrecht geboren, en had déi,r zijn hand- 
werk geleerd. Misschien waren het wel zijne vrijzinnige begin- 
selen, die hem de stapelplaats der orthodoxie deden vaarwel 
zeggen. 1) In 1651 ten minste werd hij in 't Chirurggnsgild 
te Rotterdam opgenomen, 2) waar zijne Doopsgezinde geest- 
verwanten den ontwikkelden man al spoedig tot „leeraar" bij 
de gemeente aanstelden. Op 25 Augustus 1651 trad hij in het 
huwelijk met Anna Steyn, uit Dordrecht, en na haar over- 
lijden , op 28 Februari 1653 opnieuw met Grietje Jorisd. Sonson, 
eene Rotterdamsche van afkomst. Ook drie zijner broeders, 
Matthijs, Fieter en Isaak traden weldra met Rotterdamsche 
vrouwen in den echt. 3) Het vermoeden ligt voor de hand dat 
Spinoza den vrijzinnigen chirurg reeds toen heeft leeren kennen. 

Op den langen boogerd werden Spinoza op den tweeden 
Kerstdag 1665 twee brieven ter hand gesteld, beide geschreven 
door een zekeren Willem van Blyenbergh, woonachtig te Dor- 
drecht.  Hij behoorde niet tot het beroemde Dortsche geslacht 


1) Te Utrecht gaf hg in 't zelfde jaar 1651 een dichtbundel in het licht, 
getiteld: «Liefde Son, omstralende de hoedanigheyt der tegenwoordige ge- 
naamde Christenheyt», bg J. Brouwer. (Bibl. Tel. Bapt.). 

2) Volgens 't Register Van de Chirurgyië deser Stede Kotterdam, 1603 — 
1759, op 'tRotterd. archief. 

3) Alles volgens de extracten uit de stadstrouwregisters (in alphabetische 
volgorde), bewaard op 't Botterdamsch archief. 


229 

vaix   dien  naam,  en  was  er  misschien ook niet geboren, 1) 

doelx zeker  is  het, dat  hij  er  in  dien tijd woonde „by de 

groote kerck'\ en  er als pontgaarder en koopman zijn brood 

zo&Ii^t.  Aan  de  omstaoidigheden  heeft  het zeker gelegen dat 

er   £een  predikant  nit  hem  gegroeid  is; van kindsbeen  af 

vo^Xde  hij  lust in godgeleerde studiën, en besteedde daaraan 

weX^ra al den tijd, dien hij aan zijne beroepsbezigheden ver- 

m(>c^lit te ontwoekeren. De rede, het kaarske dat ons toever- 

troxLwd is om ons, op onze wandeling door den doolhof, dien 

möii. wereld  heet, voor te lichten en 't rechte pad te wijzen, 

stond bij Blyenbergh maar matig hoog aangeschreven. Hooger 

ech^l^er — dank zij 's mans opvoeding waarschijnlijk — de Schrift. 

Z(/   moest de maat slaan in alle overwegingen van 's menschen 

\ifLrrt en brein, en waar zijn verstand in botsing kwam met de 

eenxiaal aangeleerde Schriftverklaring, daar blies onze Dortenaar 

g^^^nlliglijk zijn kaarsken uit , lei zijn verstand het zwijgen op. 

Zooals dat meer gaat, nam hij 't anderen kwalijk, dat zij zijn 

voorbeeld niet volgden,  schold ze kortweg voor „atheïsten", 

en  begon  hen reeds Xe bestrijden vóór zijn verstandskies nog 

goed was doorgebroken.  „De Jcennisse  Qodts en Oodts-Dienst ^ 

^^^u^eert tegen d^ Uitvluchten der Atheïsten: Jn wélcke met Mare en 

^^^^^urlycke reden getoohi toert dat Qodt een Godts-dienst in-geschapen 

^** geopenbaert heeft, dat Godt volgens desdve oock wü gedient wesen^ 

^^ dat de Christdycke Gods-dienst niet alleen met Godts geopenbaerde 

^odts'diensi over-een komt, moer oock met onsein-geschapen reden '\ 

^^^daar den omslachtigen titel — de man is altijd lang van 

^tof gebleven — van een boekske,door Willem van Blyenbergh 

^^  het jaar 1663 in het licht gezonden. 2) Hadde Spinoza het 

^^iend,  hij zou zich waarschijnlijk driemaal bedacht hebben, 

^^«r hq met den Dortschen pontgaarder in briefwisseling trad ! 

Hij had, naar hij  schrijft,  Spinoza's uiteenzetting van de 

^^ginselen  van  Descartes'  wijsbegeerte,  als  ook  de  daarbij 


1) Misschien te Amsterdam. In de trouwregisters van Amst trof ik meer- 
^^  ^en den &milienaam aan, vóór mj bekend werd, dat zijn vader Lawrerw 

^»«tte. Waarschtjnltjk was hj eenige jaren jonger dan Spinoza. 

2) Ik bezit slechts een lateren druk (1671) in 12% verschenen tot Leyden 
Amst bö de Yan Gaesbeecks. Dééi schrijft hj ztjn naam: Blijenburg. 


230 

gevoegde bovennatuurkundige overdenkingen met groot genoegen 
gelezen , en daarin „groote soliditeyf' gevonden ; ja hoe vaker 
hij de verhandeling doorliep , hoe meer behagen hij er in schepte; 
doch , aangezien 't niet wel paste , den auteur zoo rechtstreeks 
te prijzen — immers , hij wist „ dat de Goden alle dingen voor 
moeiten verkoopen" 1) — zoo wilde hij maar terstond met de 
deur in huis vallen , en . . . neen , eerst nog meededen , dat hij 
door niets anders dan zucht naar de ,, loutere" waarheid werd 
gedreven, en dat hij, voor zooverre ons menschelijk verstand 
dat toelaat, zijn ,, voeten van kennisse" in dit vergankelijk 
leven trachtte „vast te zetten", om tot waarheid en „gerust- 
heid " te geraken. Vooral in de Metaphysica had hij liefhebberij^ 
en nu vond hij in Spinoza^s boekje naast vele dingen , die hem 
„zeer smakelijk vielen", ook 'teen en ander, dat zijn „maag 
niet al te wel kon verteren", en waarover hij nu nadere 
opheldering verzocht. Hij zou dat gaarne mondeling gedaan 
hebben, doch zijne onbekendheid met Spinoza's verblijf, de 
besmettelijke ziekte en beroepsbezigheden hadden hem daarin 
verhinderd. 

Onze wijsgeer j in den Dortenaar een waarheidszoeker van 
zijn eigen stempel vermoedende, antwoordde met vriendelijke 
bereidwilligheid op de hem voorgelegde vraagstukken. Zijn 
schrijven is voor ons te merkwaardiger, wijl het ons een 
staaltje geeft van zijne kennis der Hollandsche taal. 2) „Ik 
wenschte wel", zoo eindigt hij, „dat ik in de taal, waarmee 
ik op gebrocht ben, 3) mocht schryven; ik sow mogelyk myn 
gedaghte beeter konnen uytdrukke, doch IJ. E. gelieft het so 
voor goet te neemen, en selfs de fouten verbeetren." Zooals 
men ziet wist hij er zich vrij wel van te bedienen , echter niet 
zonder af en toe te zondigen tegen de toenmalige orthographie, 
en ons telkens te herinneren aan zijn Amsterdamschen oor- 
sprong. 


1) Aan 't verstand had de goede man zeker nog niet gedacht! 

2) De oorspronkelijke tekst werd door !Prof. Land temggeyonden in de 
Boekzaal der Geleerde Werrelt, 1705, blz. 302, vlg. en is herdrukt in 
Spinoza. Opera II, p. 69, seq. 

3) d. w. z. het Spaansch. 


231 

A^ls naschrift volgde nog: „Ik sal op dese bogart een drie 

a  'VT.er weeke  noch  blyven, en dan meen ik weer nae voor- 

bair^Ji te  gaan; ik geloof dat ik voor die tyt aantwoord van 

U.  £2.  sal  krygen;  indien  de afairen het niet toe en laate, 

soo  ^liefb U. E. na voorburgh te schryve, met dit opschrift, 

te    liesteUen  in  de  kerk laan  ten huyse van meester daniël 

tydeman de schilder." 

Op 6 Januari 1666 had Spinoza zijn brief verzonden ; op den 

2X^teii dier maand gewerd hem een nieuwe epistel van Blyen- 

b^xrgli,  zoo  breedsprakig  —  bijna  een  vel  druks  in  groot 

ociliaaf — dat het ons niet zou verwonderen, als hij een oogen- 

lïlü  voor de lezing teruggeschrikt was. Gelukkig echter kon 

d^  ^jsgeer ditmaal bemerken, met wien hij eigenlijk te doen 

h^^-d.  Immers  Blyenbergh  schreef  al  op  de eerste bladzijde, 

Aa-t  hij  er naar trachtte „een Christelyck Philosooph te zijn; 

exi.  wanneer het na een langh ondersoeck mocht gebeuren , dat 

^*^i]n natuurlijcke kennis, óf scheen te strijden met dit Woort 

(^© Schrift), óf niet al te wel daermede kon overeen gebracht 

^^örden,  soo  heeft  dit  Woort soo veel aanzien bij mijn, dat 

^"....  nu ja,  dat hij  zijn kaarsje uitblies, en in donkeren 

ff^Qg zitten. 

Spinoza, begrijpende dat er met den man niet te redeneeren 

>  wilde zich echter niet onbeleefd toonen, en antwoordde 

28^° Januari nogmaals uit Schiedam, maar omzichtiger 

meer beslist. Doch dat schrikte den onvermoeiden Dortenaar 

^^^t  af. Nauwelijks te Voorburg teruggekeerd, ontving Spinoza 

^^da weer een schrijven, tevens meldende , dat hij, Blyenbergh, 

^*^*^enkort  te  Leiden moest wezen, en dan in 't voorbijgaan , 

ï^^*-ï^f)za  eens zou opzoeken. Werkelijk kwam de man op den 

^*^*i  of 22»^»  Maart  opzetten. In de uren welke zij samen 

^^^l)rachten werd echter zooveel besproken, dat Blyenbergh's 


^^^"tand er van duizelde, en zijn memorie, hoewel hij aan de 

^   ^S^nde pleisterplaats het gehoorde, voor zoover hij het zich 

^  jK   herinnerde, ging opteekenen, toch de kluts kwijt raakte. 

^^^i   vroeg  dus  nogmaals aan, wederom nieuwe vraagstukken 

ö^^'V'erpend , doch kreeg nu > den S^en Jxmi 1665, een vriendelijk, 

doolx  beslist  weigerend  antwoord.  Daarmede eindigde hunne 


232 

merkwaardige briefwisseling; wie echter zin mocht hebben 
met de inzichten van den langwijligen Dortenaar nog vei"der 
kennis te maken, verwijzen wij naar het boekje: „Sociniaensdie 
Ziel onder een Mennonüisch Kleedt. Ofte Antwoorde op de dupl^jcke 
van een ongenoemt Sodniaen , tegens de verdedighde Aenteykeningen 
van den E. D. Comélius Gentman^ Predikant tot Utrecht. In 
welcke gehandélt wert van Gods voor-wetenschap over gébeurljjcke 
dingen j van de Voor^ienigheydt Gods, van de overtredinge Adams, 
van de Erf -sonde en van de voldoeninge Christi , enz. door Willem 
van Blyenbergh. 't Utrecht. 1666." 1) 

In 184 dicht bedrukte octaafbladzijden worden daar ten 
deele dezelfde kwesties behandeld, die ook in zijne brieven 
aan Spinoza ter sprake gekomen waren; en nergens valt te 
bespeuren, dat de kennismaking met den Joodschen denker 
den man ook maar in een enkel opzicht verbeterd heeft! 2) 
De wijsgeer had den Moriaan geschuurd. 

Intusschen had Spinoza kennis aangeknoopt met Christiaan 
Huygens. Of de beroemde natuurvorscher , bij een bezoek aan 
's vaders Hofwijck, op eene wandeling door het dorp, hem 
toevallig ontdekt had , bezig met het slijpen of polijsten zijner 
lenzen; of wel, dat de „ Joodsche brillenslijper " wegens zijne 
bemoeienis met het kerkelijke zaakje dermate op de tong reed , 
dat het gerucht zelfs binnen Hofwijck doordrong: het hoe ligt 
voor ^toogenblik nog in 't duister; maar gerustelijk mag men 
aannemen, dat Huygens in Spinoza een hartelijk bewonderaar 
vond. Vermoedelijk zijn Christiaan en zijn oudere broer Con- 
stantijn, die nog hartstochtelijker in 't lenzen slijpen was dan 
hij zelf, 3) verschillende malen bij den Voorburgschen Jood 
op bezoek geweest; en het gesprek liep dan niet alleen over 
de lenzenslijperij , maar ook andere natuurkundige onderzoe- 
kingen kwamen ter sprake; en tot zijne niet geringe vreugde 
bemerkte  Spinoza  alras,  dat  Huygens  zoo goed als hij met 


1) Bibl. Tel. Bapt. pamfl. N» 942. 

2) Voor  zoover  ik kon  nagaan komen er geen zinspelingen op Spinoza 
in voor. 

3) Harting^ Christ. Huygens, blz. 38. 


233 

Oldenborg bevriend was. Af en toe zal onze wijsgeer de ge- 
broeders naar huis — Hofwijck, of de Haagsche woning — 
vergezeld hebben, hetzij om een belangwekkend gesprek 
onderweg te kannen voortzetten, hetzij om met eigen oogen 
OHristiaan's vindingen eens te bezien , of wel om een besproken 
l>oek ter leen te ontvangen. Bij een dier samenkomsten zal 
Hnygens' veelzijdige vriend, de Amsterdammer Johan 
Ie , als hij schrijver over kansrekening , als hij samensteller 
Diopfyrica, als alle drie ijverig lenzenslij per, tegenwoordig 
S^^eest z^n, en belangstellig , misschien vriendschap opgevat 
h^^bten voor den geleerden Jood, hem stellig bij geruchte niet 
S^Heel onbekend meer. 

It.eeds in zijn voorlaatsten brief aan Blyenbergh had Spinoza> 
r mooi dan wel duidelijk, laten invloeien: „ik dreigt 
voor een week of twee na Amsterdam te gaan", 1) en 
volgende brieven valt af te leiden, dat hij daar werkelijk 
gedeelte der Aprilmaand van het jaar 166B heeft door- 
K^liracht. Gaan wij eens met hem de vrienden langs, dan 
n wy den ouden Van den Enden — hij telde even ver 
zgne eeuw, d. w. z. 6B, — nog altijd druk met het onder- 
der jeugd. Jonge bewonderaars, ten deele ook oud-leer- 
^en , loepen af en aan ; onder hen merken wij Antonides op, 
zich weldra „Van der Goes" schrijven zal, en nu, nog 
achttien, een treurspel „Trazil of overrompeld Sina" 
't touw heeft gezet ; 't gerucht daarvan komt den grijzen 
ndel ter oore, zelf ook aan 't weven van Chineesche treur- 
, 2) die den jonkman bezoekt, en hem, behalve met zijne 
euring , ook met zijne vriendschap vereert ; wij treffen er 
^rckrinck aan, reeds een man van name, druk met aller- 
*^^^nde anatomische en chemische onderzoekingen; hq loopt de 
af en  de  dorpen  in  den  omtrek  om geschikte of wel 


\> 


^^^tengewone sujetten te vinden ; 3) doet ontdekkingen , waaraan 


V 


1) Brief van 13 Maart 1665, bij van Vloten en Land. IL blz. 112. 

2) *t Treurspel Zungchin verscheen in 1666. 

3) Opera, 1717, p. 66. 


234 

zijn naam verbonden blijft, 1) verzamelt stof voor het eerste 
boek van beteekenis dat geschreven ^^ordt de osteogenia foetuump 
en heeft ook zonder Borri's vriendschap het geheimmiddel 
gevonden, waarmede deze oogziekten geneest; 2) wij vinden 
er Romeyn de Hooghe, den jongen graveur, die reeds van zich 
spreken doet> en onlangs waarschijnlijk de oudste dochters van 
Van den Enden in plaat bracht; 3) wij ontmoeten er ook af 
en toe den advocaat en geneesmeester Adriaan Koerbagh, die 
de aandacht begint te trekken door de scherpte , waarmede hij 
Christelijke gebruiken, inzettingen en leerstukken kritiseert, 
en het ongeloof, waarmee hij ze afwijst. Weinigen bekend is 
het, dat hij, als zijn vriend Lodewijk Meijer, bezield met liefde 
en ijver voor den bloei der Nederlandsche taal, in het voor- 
gaande jaar (1664) bij „de weduwe van Jan Hendriksz. Boom, 
Zalr, Boekverkoopster op de Cingel, bij Jan-Roon-Poorts-Toom, 
in de Boeck binder ", een handig duodecimootje in 't licht gezonden 
heeft, dat den titel voert ^H Nieuw Woorden- Boek der Regten^ 
ofte een VertacUinge en UyÜegginge van meest aUe de LcUynse 
woorden, en toyse van spreeken, in aüe Regten en Regtsgéleerders 
Boeken en Schriften gébruykélijk : ten deele uyt de Schriften van 
de Heeren H. en W. de Groot ^ en andere ver saméU en hy een gestdt^ 
ende ten deele nu eerst uyt het Latyn in H Nederduyts tot dienst 
en nut van aUe Practisijns en Liefhebbers overgeset door Mr. A. K." 4) 
G-aarne zou hij zien , dat de gestudeerden Nederlandsche termen 
gebruikten in plaats van hun knoeilatijn , en dat de ongeleerden, 
die, hoewel der taal onkundig, toch niet nalaten willen in hun 
schrijven en spreken latijnsche uitdrukkingen te bezigen, „gelijk 


1) Valvulae Kerckringii. 

2) Opera, 1717; vgl. Banga II, 568. 

3) P. van Rixtel . Mengelrijmen , geeft eerst een gedichtje op de afbeelding 
van Agatha, de dochter van Burgemeester Hasselaar, «getejkent door Romeyn 
de Hooghe»; terstond daarop volgen de gedichtjes op « d'af beeldingen » van 
Van den Enden's dochters. 

4) Behalve de inleiding omvat het 344 blz., en nog een vrg omvangrijke, 
doch ongepag. klapper. Ik heb reden voor 't vermoeden , dat het uiterst zeld- 
zaam is, waardoor weet ik niet. 't Ëenige mij bekende exemplaar behoort 
aan de Eoninkl. Bibliotheek. 


235 

den Indiaanschen klap- vogel > die sonder verstant de woorden 
deir mensclien nabootst", dat zulke „ geding-besorgers " en 
„ openbaar-schrijvers " dan ten minste het juiste gebruik leerden 
een wensch , die goed is , goed als 't boekske zelf. Aanstippen 
n wij *t even, dat hij o. a. Philips van Limborch, den 
R^monstrantschen theoloog, onder zijne vrienden telt, eene 
VTrieiidschap , die uit zijn studententijd , zoo niet van nog vroeger 
d^Lgteekent. 1) In alle stilte — maar 't loopt toch in de gaten — 
bezoekt hij, Koerbach, tegenwoordig de bijeenkomsten, die de 
In^chthartige Jan Knol met enkele uitverkorenen houdt in zijne 
'^^oning, in de Nes. Daar worden allerhande Sociniaansche 
atoutigheden geventileerd, en 't Christelijk geloof danig onder 
^QJiden genomen, maar stillekens, zoodat de kerkeraad 't niet 
^^^^exrktl 2) Ook heeft onze geneesmeester en advocaat omgang 
een meisje, en zij leven alsof zij gehuwd waren ... buiten 
kerk en 't stadhuis om. Zij staat op het punt moeder te 
"^^orden, of is het al reeds, en haar Adriaan beweert, dat 
^ geen zonde is kerk en stadhuis voorbij te gaan, als men 
^l^chts van elkaar houdt , en goed voor elkaar zorgt : en daar- 
^^ Ver schijnt geen klagen. Of zijn broer Johannes , nu Doctor in 
^^^ theologie , maar nog altijd proponent , in alles met hem mee- 
? Niet in alles : hij is voorzichtiger ; maar als eensgezind- 
tusschen broers iets zeldzaams is, tusschen deze twee 
*^^Qtaat ze, en in zeldzame mate. Hebben we daar ook niet 
. Lodewijk Meijer? Hij is een manneke, „ kort en gedrongen 
gestalte, van een zeer spotachtigen en raljanten aard.^' 3) 
ij is bezig een man van gewicht te worden , en heeft 't druk 
^nwoordig, zeer druk. Met het tooneel — hij is juist van 
"'^ jaar (1665) regent van den schouwburg geworden, en dat 
'^iqft hij tot 1669: dan wordt hij er uitgeknipt — en heeft 
^^^«r even de laatste hand gelegd aan zijn treurspel „ de Ver- 
"^^^^fde Koninksbruidt " ; hij zou er gaarne den nieuwen Schouw- 
Tirg mede geopend zien, maar dat loopt spaak: Jan Vos is 


1) Beide z(jn in 't zelfde jaar te Utrecht ingeschreven. (1653). 

2) Bewtjsplaatsen later. 

8) Volgens Monnikhoff, in 'tHaagsche Hs. 


236 

hem voor met zijn „Medea", die, door groot gespook met 
,, kunst- en vliegwerken" buitengewoon succes behaalt. Druk 
met de wapenen — zingt niet zijn vriend , de arts F. Lakeman 
hem toe: 

O ghroote Bouwman in het veldt van onze Taal, 
Puikrijmer, Wjsgeer, Vriendt van Letteren en StacU*..., 

en straks 1) zal hij Pradel helpen inhalen , Pradel, de j^ hoofd- 
man" van de lijfwacht van den zonnekoning, die ons te hulp 
komt tegen Bemard van Galen, den bisschop van Munster, 
die in 't Oostland spookt. Druk ook met ... de theologie I 
Heeft h^ niet laatst al eene vertaling bezorgd van een werk 
van William Ames, „Mergh der ghódgeleerdtheidt", 2) en 
mompelt men niet, dat hij ook de hand heeft in een boekske, 
dat daar juist van de pers komt? Lucii Antistii Constantis de 
Jure Ecdesiasticorum j lïber singularis ^ zoo staat op het titelblad. 
„In dit vertoog poogt de schrijver vast te stellen, dat al 
't geestelijke en menschelijke recht, dat de predikanten of 
zichzelven toekennen , of hun door anderen toegeschreven wordt, 
hun slechts onrechtmatig, op een Groddelooze wijze toekomt; 
en dat het alleen afhankelijk is van de magistraten en over- 
heden van die republiek of stad , waarin zij wonen ; dat voorts 
de leeraren geen macht hebben moeten om een eigen religie 
te prediken, maar dat zij dien godsdieul: moeten verkondigen, 
die hun van de magistraten, de plaatsvervangers Grods, bevolen 
wordt: steunende dit altemaal op dezelfde gronden, waarvan 
zich Hobbes in zijn Leviathan bedient." 3) 't Is gedrukt te 
Alethopolis, apud Cafum Vaierium Pennatum. 0{ men gelijk heeft? 
Lucius Antistius , Lodewijk Meijer .... 't klinkt nog zoo dwaas 
niet! 4) Zooveel is zeker, dat de predikanten , die liever hunne 


1) In Louwmaand, 1666. Een «gedicht» op die aangelegenheid, alsmede 
't gedicht van Lakeman, in 'tHs. de Maatsch. der Ned. Letterk. 

2) Er is eene uitgave van 1670, Amst. in twee deelen. Doch er moet 
eene andere bestaan, vóór 1663 verschenen. 

3) Zeer juiste omschrijving van titel en inhoud hg Colerus, bladz. 43. 

4) Colerus, die evenals Mejjer Luthersch was^ en er naar 'tsch|}nt meer 
van  wist,  schrgft het op  zgne rekening. Hg kon wel gelgk hebben, ^tls 


237 

rech-ten en voorrechten onbekort zouden behouden , 't een venijnig 
boek vinden ; zij zullen dus „ staeltjes '' voorlezen op de synode, 
en sLBJï Hnnne Grootmog. ^maatregelen" verzoeken tegen dat 
sch&delijk geschrift. 1) 

Zoo is Jong Amsterdam , dat eenmaal „ Oudt Amsterdam " 
w-or-den zal,  aan den  arbeid. En wanneer we ereis even den 
^rfng verlaten onzer kennissen , dan zien we daar nog tal van 
andere gestalten opdoemen , die eenmaal beroemd zullen worden 
^^^  nog  wat meer dan hun naam alleen zullen vermaken aan 
^  nageslacht  Ziedaar Dr.  Olfert Dapper, die te Utrecht ge- 
^t-xideerd heeft ; 2) voor een dag of wat voltooide hg zijne ver- 
^^^Jiög van „Herodoot van Halikamassus " 3) die hij opdraagt 
Nikolaes Witsen, den doctor in de beide rechten, die pas 
n  een  gezantschapsreis  naar  den  Tsaar  en  de Russische 
llanden is teruggekeerd: weldra burgemeester enaardrijks- 
^^Uidige tegelijk.  Ook op Dapper oefent de geographie groote 
^"^utrekkingskracht : Straks gaat hij u reisbeschrijvingen voor- 
en van de wonderlanden in het Oosten, 4) — waar hij, 
hij ze nooit bezocht , even goed thuis is als in de Kalver- 
hij  kent  zijn  reisjournalen en blauwboekjes! Dat h^ 
den toren van Babel in plaat laat brengen, wat zou *t? 
SS hij er al niet, hrj kon er geweest zijn — en de plaat is 
il  Zijn boeken vinden dan ook vertalers en geloof. Maar 
zijn  eigen  geloof staat 't slecht:  zijn  broer, zoo wordt 
^^^^»cht,  hield  zich  bij  de Lutheranen, maar Olfert geloofde 
de eene religie ^al evenveel als van de andere. 5) 


wel eens toegekend — doch dat geheel ten onrechte — aan Splnoza; 
aan Pieter van den Hove (de la Court). Zie Bibliografie (Van der Linde), 
bü NO 64. 

1) Wat gebeurd is op de part Synode van Nooi*t-Holl. te Enckhuysen, op 
Ang. 1666. (Volgens de geschreven notalen). 

2) Album op 1657 en 1658. 

3) In 4'; b|j Hieronjmus Sweerts, 1665 (Amsrerdam). 

4) Malabar, Choromandel en Cejlon, 1672; Syrië en Palestina, 1677. De 
^^ landen in de Archipelagos, 1689 ; Arabie , Mesopotamie , Babylonie, etc. 16S0. 

5) Benthem, Kirch- and Schalenstaat, II, S. 370. 


238 

Wie het is, die daar juist van de schuit komt met vrouw 
en kind? Dat is Ruisch, Frederik Buisch, de Haagsche apo- 
theker, maar sedert 't vorige jaar ook medicinae doctor. Hij 
komt zich hier vestigen en zal viiendschap sluiten met Kerck- 
rinck, en Johan Hudde. Daar zal wat groeien van hem — 
wat, groeien? Hij is al iemand; reeds zijn proefschrift was 
iets bijzonders: een zeldzaam verschijnsel, toen en nu. Voor- 
leden jaar heeft hij zich in den Haag , bij de pestlijders, geweerd ; 
hier zal men hem spoedig de plaats wijzen , die hem toekomt : 
met een goed jaar wordt hij praelector in de ontleed- en 
heelkunde, en zal Weldra Europa verbaasd doen staan over 
de wonderen van zijn anatomisch kabinet, waar de dooden na 
jaren er nog even levend uitzien als de levenden zelf! 1) 

Daar loopt nog zoo'n slag van apotheker rond, ook gepro- 
moveerd , ook bevriend met Hudde. *t Is Jan Swammerdam , 
een natuuronderzoeker, zooals er geen twee in een dozijn gaan! 
Altijd zit hij te wurmen in hoeken en gaten, en geen steen 
bijna of hij keert hem om. Wat dat geven zal? Hij zal u de 
wonderen onthullen van de dierenwereld, de dierenwereld die 
ontsnapt aan 't ongewapend menschenoog. Hij zal ook een Bübel 
schrijven, den Bijbel der Natuur. En ofschoon hem maar een 
korte spanne levens gegund is, hij zal meer geven dannoodig 
is voor onsterfelijkheid! 2) 

En die deftig gekleede heer, die daar met zenuwachtige 
haast, rechts en links groetend, naar 't stadhuis stapt? Dat 
is Koenraad van Beuningen, een „politiek" zei men toen, 
een „diplomaat" zeggen wij nu. Ieder kent hem, hij bijna allen. 
Hij heeft, sedert wij hem aan de Leidsche Academie en bij 
Oudaan, den Rijnsburgschen bakker aantroffen, al heel wat 
doorgemaakt. 3) Hij heeft geprobeerd van hoeveel — of beter 

1) Zie Dr. P. Scheltema, Het Leven van Fred. Ruisch. Sliedrecht, 1886; 
Prof. B. J. Stokvis, Rede op den 260 jaardag der Univ. y. Amst 1892. 

2) R. Sinia, Joh. Swammerdam. Acad. proefschr. 1879; (Prof. B. J. Stokvis). 
Herdenking van Jan Swammerdam's sterfdag, 17 Febr. 1880. 

3) Zie boven blz. 174. Daar er nog geen uitvoerige levensbeschrgving 
van Tan Beuningen bestaat, volg ik ook hier weer de boven aangehaalde 
artikelen: Prof. Fruin^s uitvoerige aanteekening over Yan Beuningen op 
Droste, U, blz. 499; en Van der Aa, in voce. 


239 

van hoe weinig — een mensch leven kan : een veertig gulden 

P®r jaar is hem, den rijken Burgemeesterszoon, desnoods genoeg. 

BSj is een  maand  of wat particulier secretaris van Hugo de 

G^oot geweest, te Parijs (1642), maar is plotseling heengegaan, 

toon zijn vaderstad, Amsterdam, hem, den twintigjarige, tot 

staatssecretaris aanstelde. Niet dat hij begeerig was naar zoo'n 

post I  Hij  vond zich zelf nog  te  jong  en  onbekwaam.  Dat 

deed zijne  grootmoeder een woord zeggen,  een woord,  dat 

Üstorisch geworden is,  en nog dagelijks in de praktijk valt 

waar te nemen: „Ben je mal jongen; neem maar aan; je zou 

^et kunnen gelooven, met hoe weinig verstand men het land 

kan  regeeren."  Van Beuningen nam aan. En een jaar of wat 

vervulde hij zijne betrekking met ijver, om haar in 1650 weder 

plotseling neer te leggen. Zeker, hij is geknipt voor staatsman , 

'"^aar  er zijn ook hoogere belangen, en gaarne zou hij, op de 

^'ijze  der Collegianten ,  zijn heil gaan zoeken  en 't duizend- 

J^rdg  rqk  stichten  op aarde! Doch, men laat hem geen rust. 

l^   *t  volgende  jaar wordt hij  pensionaris  van Amsterdam; 

toint  als zoodanig in  de Staten, juist op het oogenblik dat 

"•^«e,  na  het  onverwacht  overlijden  van  Willem  II, zelve 

t  roer in handen nemen. De kleine stadszaken moet hij laten 

v^ren  om de groote landszaken te behartigen. Hij treedt zijn 

^plomatieke  loopbaan  in,  en toont zich weldra een onver- 

*^t:«rlijk gezant.  De vlugheid en scherpte van zijn geest, de 

^^^^heid  van zijn tong, die u honderd redenen voor één weet 

^   geven, de gevatheid, waarmede hij op 't juiste oogenblik 

®®^ tegenstander uit het veld slaat, zie, 't grenst aan 'twon- 

de Inbare. In 16B2 is hij bij Christina van Zweden, in 1654 bij 

•'^^rel Gustaaf ; en als deze zich een oogenblik vertoornt over 

^   bemoeizucht der Hollanders, en dreigt met 't sluiten van 

^  Sond, dan spreekt van Beuningen 't trotsche woord: „Uwe 

^jesteit  moet  weten,  dat  ik  de  sleutels van de Sond te 

^^ï^aterdam  in  't dok heb zien liggen." Sedert 1660 is hij in 

*^^tikrijk,  tusschen  de  hovelingen  van  den  Boi Soleil zich 

^^\id  met  dezeKde  gevatheid bewegende.  Zoo  wordt hij de 

^^^^terhand  van Jan  de Witt. Van Beuningen, Beverninck, 

^^ üe Witten , de eenige Hollandsche staatslieden , wier ooren 


240 

niet opengaan voor den klank van edel metaal. 1) Ook Louis 
houdt van den stoeren, onverschrokken Hollander, die ieder 
de waarheid durft zeggen, zelfs hem, en nooit een oogenblik 
verlegen staat. Lacht zijne majesteit hem eens uit wegens 
't gebruiken van een woord dat geen Fransch is — van Beu- 
ningen heeft fluks zijn antwoord gereed: „Sire, c'est pour 
enrichir votre langue." Vindt de koning het schandelijk, dat 
de Hollanders , toch ook Christenen , de Joden dulden in hunne 
steden — onvervaard voert van Beuningen hem te gemoet: 
„Is het dan geen teeken dat God de Joden op de wereld 
geduld wil hebben , dat Hij zelf hen niet verdelgt ? En daar ze 
ergens wonen moeten, en alle landen hen uitbannen, kan 
't niet goddeloos zijn, dat Amsterdam hen ten minste op- 
neemt." 2) 

EssCf non viderit zoo luidt het devies van dezen wakkeren 
Burgemeester van Amsterdam. Hij zal nog veel eeggen — 
slagwoorden vaak; veel doen — jongelui van aanleg, als 
Swammerdam bv. voorthelpen; zonnestraaltjes werpen in het 
leven van ketters en vervolgden; vriendschap sluiten zelfs 
met Spinoza; onvermoeid de landszaken blijven behartigen; 
veel sijn — een goed en een groot man; en dat is zéér veel. 

Met die vroolijke jongelui ddar, een Focquenbroch , een 
Amout van Overbeke , en zulke , zal ik u maar niet ophouden ; 
kennen ze ook alle taveerens van Amsterdam, verwaarloozen 
zij Trijntje ook al evenmin als Wijntje, er zit toch meer in 
dan brooddronkenheid alleen. Verloopen lui? Wel neen, in 
een land dat armen te kort komt, is niemand verloopen, al 
heeft hij wat veel geliefhebberd bij Bacchus en Venus. Maar, 
bekend als de bonte hond, dat zijn ze. Dan maar naar de 
Goudkust met hen, of naar Oostinjel God weet, of ze doen 
nog wel wat goeds, voor magere Hein hen haalt. 

Of *t misschien in dezen tijd geweest is dat men Dr. Fran- 
ciscus van den Enden trachtte weg te lokken ? Antonides bericht 
zoo iets, maar vergeet het jaartal: 


1) Oordeel van d'Ëstrades. 2) Btj Benthem, I, 624. 


241 

Schoon HoDgarye n zocht in zyn paleis te nooden, 
£n door 't hofmeesterschap ^ 1) gulhartig aengeboden 
Van Alöys, u op te trekken in den dagh, 
Sloegt g9 't eerbiedig af, en vlood het hofgezagh. 2) 

^^ wakkere man had het stellig te Amsterdam nog te goed, 

^^ ^ch en zgne kinderen aan eene onzekere toekomst , in een 

^^^^ïxid land,  te wagen. Wij mogen aannemen, dat Spinoza> 

S^'^i^ïende zijn verblijf te Amsterdam,  niet naliet ook zijne 

^^kenden onder de CoUegianten te bezoeken. Sedert de Grere- 

^^^ïtneerde Eerkeraad zich in bét voorjaar van 1663 met dat 

^tvoerig  vertoog tot de burgervaderen had gewend, 3) was 

®^  heel wat gebeurd. Men had Dr. G-alenus bij de Staten van 

"^^lland van Socinianerij beschuldigd, 4) doch de slimme vogel 

^^^ zichzelf in den Haag zoo schoon opgepoetst , en zoo liefelijk 

^^■^^oten , B) dat men hem bij resolutie van 14 September 1663 

^^t alleen  had  vrijgesproken,  maar  zelfs  voor  een  ^goed 

*^nnoniet" verklaard. Dit was olie in het vuur, dat er brandde 

^^^^^^ischen de verschillende Doopsgezinden , en de twist klom zóó 

^Oog,  dat de Amsterdamsche magistraat bij plakkaat van 10 

^^Jiuari 1664 aan den leiders der Mennisten gelastte: „datsy 

^^L«r sullen onthouden van op den Predickstoel te brengen eenige 

sxilitile Questien ofte disputen, rakende de eeuwige G-odtheyt 

Christi, ofte andere pointen, smakende na de Leere der 

knen." 6) De kerkeraad had dus een poosje de handen 

en  kon zich bemoeien met andere dingen. Zoo bv. met 

Christel^ke dienstmeiden , die zich bij de Joden verhuurden, 

en  door de broeders des kwartiers werden gewaarschuwd voor 

i*t  perykel  harer  ziele"; 7)  met het Sociniaansche Nieuwe 

^ejBtament , dat , hier verboden , te Frankfort a. M. door Chris- 

*^^^1  Ie Blon werd verkocht. En zoo verre reikte ^&m> invloed, 


3) 


^y   ^^ w. z. de hetrekking van gouverneur. 
^^   Xie het meergemelde gedicht. 

ie hoven ^ blz. 218. 

an Slee, de Bönsb. CoUegianten, blz. 158. 
^^  ^t^tokoUen van den kerkeraad op 6 Sept. 1663. (Vol. XI, fol. 25). 
^  ïxi plano. Bibl. Tel. Bapt. N« 692. (Was geteekend: Wigbolt Slicher). 
"^  ^^ïotokoUen op 8 Nov. 1663. 

16 


242 

dat op haar aanschrijven Le Blon gestraft, de boeken opge- 
haald en verbrand werden. 1) 

Daniël van Breen had ondertusschen een latijnsche com- 
mentaar uitgegeven, loopende over den geheelen bijbel, die 
tamelijk ,, Sociniaansch " rook; zij werd verkocht door den 
boekverkooper „ Henricus Dendrinus ", in wien de kerkeraad den 
lidmaat Hendrik Boom terugvond, en was gedrukt door Frans 
Kuyper. Reeds had men den officier door herhaalde bezendingen 
weten te bewegen zich met de zaak te bemoeien, 2) toen zij 
plotseling, door nog merkwaardiger voorvallen, achter de bank 
geraakte. 

Adam Boreel, onze oude bekende, had nl. in 't laatst van 
Augustus 1664 een huis gehuurd op 'tRokin, en begon daar 
's Zondags, onder groeten toeloop van Collegianten, te vergaderen. 
Dr. Gulenus, Jan Knol> ja zelfs twee Brcmonstrantsche predi- 
kanten lieten er zich vinden; „vuile lasteringen" werden er 
uitgesproken tegen het » heilig ministerium", en vrijelijk mocht 
ieder commentaar leveren op ^t kapittel van de Schrift, dat 
men voorgelezen had. Men sprak van wel 400 bezoekers. 3) 
Natuurlijk werd de Magistraat nog vóór het einde van de Sep- 
tembermaand over de ijselijke gebeurtenissen begroet , doch het 
duurde tot het volgende jaar eer de vergaderingen „gedissol- 
veerd" werden. 4) 

Jan Pieterse Beelthouwer — wij zouden hem bijna uit het 
gezicht verloren hebben — had in het jaar 1661 een traktaatje 
in het licht gezonden , dat den titel voerde „ De hooghste en 
laetste Bedenckinge over Godt, en Goddélycke Sdken'\ 5) „Nadat 
hij 58 jaren de dunne loght door de longen-pijpen ter nease 
uyt en in gesnoven hadde", had hij ,,alle twijffelingen en 
gekibbel ter aerde geworpen, en uyt alle onsekere twisten iet 
sekers gesocht, dat hem nut was." En, onder de verschillende 


1) ProtokoUen op 15 Mei 1664, 3 Juli 1664, (XI, 72, 83). 

2) ibid. op 29 Mei, 3 Juli, 10 Juli 1664, (XI, 76, 85, 87). 

3) ibid. op 4 Sept., 11 Sept, 18 Sept. 1664, ( XI, fol. 108, 110, 112). 

4) ibid. op 15 Jan. 1665, (XI, 139). 

5) Ik ken  slechts  den  herdruk  van  1671; doch Benthem schgnt den 
eersten van 1661 gezien te hebben. (I, 901). 


243 

bijbelteksten,  wier  ware beteekenis hij nu eindelijk begrepen 

iaA , was ook het bekende woord uit Handel. XVII : 28 „Want 

in   Sem  leven  wij,  en  bewegen  ons en zijn wij." 1) „Nu", 

zoo   schrijft  Beelthouwer,  „nu  heb  ick  begrepen,  dat  het 

mooghlijck  is  dat  Grodt met  sijn  Weesen,  ofte  sijn, overal 

tegenwoordigh is: Ick, die in de lucht ben, leve ende sweve, 

ende  de lucht in  mij, door mij, en om mij is; ja, het is mig 

liiet  mooghlijck  buyten  de  lucht te klimmen, duycken, ofte 

^eylen; 'maer in  Grodt  leve,  sweve,  roer  en rep ick; Grodt 

lööft  in  mij,  om  mij,  en  door  mij."  2)  Men  zou zeggen, 

d^t de man  hier  of  daar  *t klokske  van  Spinoza's leer had 

)ren  luiden,  maar  ze  stellig  niet  geheel  doorgrond  had. 

kppiger dan Beelthouwers geredekavel, is ongetwijfeld het 

®'t^<:>ute stukje, dat hij in September 1664 uithaalde. Indertijd 

Enkhuizen  geëxcommuniceerd  en  verbannen ,  was hij  bij 

gelegenheid,  door  Ds.  Homma,  predikant  aldaar  „aan 

^«^:ii Sathan overgeleverd."  Later was Homma te Amsterdam 


^•^oroepen,  en nu kwam Beelthouwer bij den eerwaarden Ker- 


raad klagen „dat Ds. Homma een valsch profeet was, aan- 
zien  de  Sathan  nog  niet over hem was gekomen." Doch, 
or  de  behandeling  hem  te  Enkhuizen aangedaan, had hij 
eel  schade geleden ", en verzocht nu „ reparatie van dien/' 
I Kerkeraad,  ontzet over zooveel stoutheid,  besloot, „dat 
ernstig  zou  worden  bestraft,  omdat  hij  een  lid  dezer 
rgadering  heeft  durven  comen  valschelijck beschuldigen"; 
^en  zou  „zijne  vroegere stukjes nazien en informeeren naer 
n tegenwoordig comporteraent." 3) Maar, kon de Kerkeraad 
k  verklaren,  dat hij  niet  gezond was in den geloove; dat 
zijn  traktaatjes  heel  veel  voorkwam,  dat  smaakte naar 
"^^cinianerij ;  zij  moest toch bekennen : „ dat hij niemand ver- 
trustte,  zich  moeielijk  en burgerlijk eerlijk in zijn wandel 
droeg ", en men maar ,, niets tot zijn nadeel kon vernemen." 4) 


1) Beelthouwer leest: h aur^ ykp (f^fMv, xai Ktvê/figraf lutt ivfiév. 

2) üitg. 1671, blz. 6. De rest wordt te mystiek om er diep op in te gaan. 

3) ProtokoUen van den kerkeraad op 25 Sept 1664, (XI, 115). 

4) ibid. 9 en 16 Oct. 1664, (XI, 119). 


244 

Gedurende langen t^d had Spinoza niets van zijn Londen- 
schen vriend, Henry Oldenburg, vernomen. Mogen w^ diens pas 
gesloten huwelijk ook voor een gedeelte als de oorzaak van 
dit stilzwijgen betrachten, grootendeels zullen daaraan z^ne 
vele bezigheden voor de Bayal Society schuld geweest zijn. 
Ongelukkig beschouwden zijne medeleden het secretariaat der 
vereeniging nog altijd als een eerebaantje, dat niet bezoldigd 
behoefde te worden, zoodat de vl^tige geleerde telkens ver- 
plicht was, naar beter betaalde werkzaamheden om te zien. 
Veelzeggend is dienaangaande, wat hij in Augustus 1664 aan 
Bobert Boyle schreef: „Veroorloof mij u te verzoeken, dat, 
als gij weetgierige personen ontmoeten mocht, die wekelijksche 
berichten over poUtieke en letterkundige nieuwtjes wenschen 
te ontvangen, g^ mij 't genoegen wilt doen, hen naar ni\j te 
verwijzen. De kosten zouden voor menschen van een middel- 
matig vermogen niet zeer groot z^n. Tien pond Sterling jaar- 
lijks zou al 't hoogste zijn, dat ik zou verlangen; maar ook 
voor 8 of 6 pond zou men 't gedaan kunnen krijgen." Onge- 
twyfeld was die bekrompenheid van geldmiddelen mede oor- 
zaak, waarom hij in den aanvang van 1665 volmacht vroeg 
en verkreeg, om uittreksels uittegeven uit de verhandelingen » 
welke aan het genootschap werden voorgelezen , benevens korte 
mededeelingen uit de tallooze brieven, welke h\j ontving. Zoo 
begon h\j dan in Maart 1665 met de uitgave van de Phüoso- 
phical Transactions of the Royal Society j een tijdschrift, dat 
maandelijks in het Engelsch, om de drie maanden inhetlatyn 
verscheen, en veel heeft bijgedragen tot den bloei der weten- 
schap en hare verspreiding. Niettegenstaande het aanvankelijk 
met groeten tegenspoed te kampen had; niettegenstaande de 
wakkere uitgever in den beginne dikwerf meer kans op schade 
dan op voordeel beliep, heeft Oldenburg die taak tot aan het 
einde zijns levens met onvermoeiden en allesopofferenden ijver 
vervuld. 

Kort nadat Spinoza uit Amsterdam te Voorburg teruggekeerd 
was, bracht een der Amsterdamsche vrienden hem een brief 
van Oldenburg mede. „ Ik was zeer verheugd "; zoo schrijft hij, 
„toen ik onlangs uit een brief van den Heer Serarius vernam, 


^ 


245 

^^ gg nog leeft en gezond zijt, en uwen Oldenbnrg gedenkt. 

^  dachtig beacholdigde ik mijn fortain — als het tenminste 

JïUBt b, dat woord te gebruiken — die mij gedurende zoovele 

baanden van het aangename verkeer, dat ik vroeger met U 

^J^derhield,  beroofd  heeft.  Zoowel mijne drukke bezigheden, 

^^-^^  zware  huiselijke  rampen  zijn  daaraan  schuld ;  want 

^^^^ne innige genegenheid voor ü en mijne trouwe vriendschap 

steeds vast en ongeschokt blijven. Dikwerf spreken Boyle 

ik over U, over uwe geleerdheid en diepe gedachten. Wij 

nschen  slechts,  dat  g^  de kinderen van uwen geest eens 

11  het licht  bracht,  en overgaaft aan de geleerde wereld; 

vertrouwen nl.  dat zij  onze verwachtingen zullen bevre- 

en." 1) 

^Het heeft mij  grootelijks verheugd", antwoordde Spinoza 

0 eindelijk van U zei ven te vernemen, dat gij welvaart, 

jegens  m^  nog  even  vriendelijk gezind z^t als vroeger. 

van mijn kant heb, zoo vaak ik daartoe gelegenheid had, 

den  Heer  Serarius  en  Christiaan Huygens ,. die mij ook 

egd  had,  dat  hij  U  kende,  naar  U en uwe gezondheid 

^xmomen.  Huygens  vertelde  mij  ook,  dat  de Hooggeleerde 

'^le nog leefde,  en een voortreffelijk boek over de kleuren 

de Engelsche taal uitgegeven had. Hij wilde het mij leenen, 

eval ik Engelsch verstond .... Hij bezit ook het boek over 

mikroskopische waarnemingen, maar, naar ik meen, in de 

^elsche taal. Over die mikroskopen heeft h^ m^ wonderbare 

gen verteld , alsook over de teleskopen , welke men in Italië 

aardigt,  waarmede  men  de  eclipsen  op Jupiter, wegens 

tusschenstand zijner trawanten, waarnemen kan, alsmede 

schaduw  op  Satumus,  die  er uitziet als door een ring 


f» 


lligkt uit Oldenburg's volgend schrijven, dat bewaard bleef , 
er  in  de  volgende  maanden enkele brieven tusschen de 
^^^"""^ enden gewisseld zijn, welke zoek raakten; in deze eeuw is 
kort  doch  hoogst merkwaardig briefje, van Spinoza aan 


\) Epist XXV. Het overige is voor ons van weinig belang. 


i 


246 

een ongenoemden Amsterdamschen vriend, aan het licht gebracht, 
dat waarschijnlijk in Mei 1665 werd geschreven en de gaping 
vrij wel aanvult. Er is reden voor het vermoeden, dat het 
gericht was aan Adriaan Koerbagh, ï) en luidt als volgt: 

Bijzondere Vriend! 

„Ik weet niet, of gij mij geheel vergeten z^t; er loopt 
echter veel te zamen, dat mij dat vermoeden doet. Vooreerst, 
toen ik U bij mijn afreis vaarwel zeggen wou , en , door TJ zelf 
uitgenoodigd , IJ zeker thuis meende te vinden j vernam ik, 
dat gij naar den Haag gegaan waart. Ik kom te Voorburg, 
niet twijfelende of gij zoudt mij daar althans bij de doorreis 
komen bezoeken, maar gij keert, G-od betere 't, zonder viien- 
dengroet naar huis; daarop heb ik drie weken gewacht, maar 
in al dien tijd geen brieven van TI mogen zien. Wilt gij nu, 
dat ik mijn slechte meening omtrent U laat varen, zoo kunt 
gij daar gemakkelijk toe komen door een schrijven, waarin 
gij tevens kunt aangeven , op welke wijs gij onze briefwisseling, 
waarover wij ten uwent eens gesproken hebben , wilt inrichten. 
Ik moet U ten minste ten dringendste verzoeken, ja, bij onze 
onderlinge vriendschap bezweren, ernstig werk van het onder- 


1) Deze brief, door de uitgevers der Opera Posthvrna, als geheel per- 
soonltjk, met een «is van geender waarde» terztjde gelegd, werd in 1862 
door Van Vloten, in het bekende € Supplementum* voor het eerst afgedrukt. 
Htj opperde daarbtj de veronderstelling, dat het schrgven waarschgnlgk 
gericht was aan Jan Brosser, Med. Dr. te Amsterdam. Vermoedeltjk echter 
zou zelfs Yan Vloten, als hg kon lezen, wat ik hierboven (blz. 210, noot) 
betreffende dien fictieven persoon in het midden bracht, erkennen, dat h^ 
ongelijk had. Ook zie ik geen reden om aan te nemen, dat 14j werd gericht 
aan den man, die voortaan «Bresser's» plaats zal innemen, nl. Johannee 
Bouwmeester. Wel echter het een en ander, dat voor de veronderstelling pleit, 
dat de naam] Adriaan Koerbagh op het adres stond. Spinoza vraagt nL zgn 
vriend om wat conserf van roode rozen; en nu is het hoogst opmerkélöky 
dat Adriaan Koerbagh in zgn bekenden «Bloemhof» van de veelsoortige 
conserven in de apotheken van dien tgd te vinden, slecht deze alleen 
bespreekt I Als «geneesmeester» was hij misschien bijzonder mét dit middel 
ingenomen^ en [had het Spinoza aangeraden. Gaarne erken ik, dat dit geen 
afdoend bewijs*^ is; doch voor andere conjecturen bestaat, voor zoover ikzi^i 
kan, nog minder grond. 


247 

xoek  der waarheid te maken, en aan de beschaving van uw 
vers-tand en geest het beste deel uws levens te wijden; thans 
vooral, nu het daarvoor nog tijd is, en vóór gij U over zijn 
v'erloop  of uw  eigen  verval  beklaagt.  Om  voorts van onze 
briefwisseling  iets  te  zeggen,  en  opdat  gij  mij  te  vrijer 
sclirijven durft, zoo weet, dat ik reeds vroeger vermoed heb, 
^ö  bijna  voor  zeker  houd,  dat  gij  uw  verstand meer dan 
•^^Üijk is mistrouwt, en als altijd bevreesd zijt, iets te vragen 
voor te stellen, dat een geleerd man niet past. U echter in 
gezicht te prijzen en uw gaven op te sommen, zou weinig 
^gzaam  zijn.  Zoo  gij  evenwel  vreezen mocht, dat ik uwe 
even aan anderen meedeel , die U daar later over bespotten 
oiden, zoo geef ik U daaromtrent bij dezen mijn woord, dat 
ze getrouwelijk bewaren, en niemand ter wereld, dan met 
welnemen,  meedeelen  zal.  Op deze voorwaarde kunt gij 
ons schriftelijk verkeer aanvaarden, tenzij gij mijn goede 
"^ouw  in twijfel trekken mocht. Uwe meening dienaangaande 
op ik uit uw eersten brief te vernemen, en tevens — naar 
e belofte — wat conserf van roode rozen 1) te verkrijgen, 
«wel ik thans veel beter ben. Nadat ik uit Amsterdam ver- 
en ben,  heb ik  mij  eens ader gelaten, maar ben daar- 
de  —  hoewel  ik  ook  vóór  die aderlating, waarschijnlijk 
or de verandering van lucht , wat vlugger was — de koorts 
«t kwijt geraakt,  en heb twee of driemaal aan de derden- 
sche  gelegen;  met  een  goeden  leefregel  heb  ik  haar 
^Xndelijk verdreven  en  naar den drommel gezonden; waar zij 
*^^en  geraakt is, weet ik  echter niet, maar zal zorgen, dat 
^ij niet terug komt. — Wat het derde deel onzer wijsbegeerte 
betreft, ik zal daarvan binnen kort een stuk, 't zij aan U — 


1) ^Canserve van roosen, ingesiiykerde roosen: Men neemt de knoppen 
Tan roosen en plnktse af en men stamptse, met eens soo veel suyker als 
men roosen heeft, in een steene vijsel met een houte stamper, tot datse 
genoeg zQn: dan doet mense in een panne en doet mer wat waters by, en 
men laatse staan sleden tot een redeltjke dikte; dan giet men dat al heet 
in een pot^ en laatent soo kond worden, kond zgnde doet men de pot toe, 
en men bewaart de roosen tot gebmyk.» 

Adriaan Eoerbach, Bloemhof, blz. 183. (1668). 


248 

zoo gij de overzetter zijn wilt — 'tzy aan vriend De Vries 
sturen; en hoewel ik bepaald had, niets te zenden vóór ik het 
geheel gereed heb, wil ik het, als van langer adem d€Ui ik 
giste, ulieden niet langer onthouden. Ik zend het U tot de 
tachtigste stelling ongeveer. 1) 

„Over de Engelsche zaken hoor ik veel, echter niets zekers. 
Het volk laat niet af allerlei kwaads te vermoeden , en niemand 
weet reden te geven, waarom de vloot niet de vrije teugel 
gelaten wordt; de zaak schijnt nog niet in 't effen te z^n. 2) 
Ik vrees, dat de onzen te wijs en voorzichtig willen wezen; 
de daad zelve zal echter wel doen blijken , wat zij in 't schild 
voeren en beramen. Moge de hemel het ten goede keeren! 
Wat de onzen ten uwent zekers weten , verlang ik te hoeren , 
maar meer nog en bovenal, dat gij mij, enz." 

Vergissen wij ons niet in den persoon tot wien dit schrijven 
gericht werd , dan hebben wij daarin het eenig bewaard gebleven 
stukske te zien van eene, waarschijnlijk veel omvangrijker 
correspondentie, die — opzettelijk — is vernietigd. Al wat 
ons verder nog betreffende het leven van den wijsgeer gedu- 
rende het jaar 1665 rest mede te deelen is vervat in zijne 
briefwisseling met Henry Oldenburg, waarvan ook enkele 
nummers zoek raakten; desniettegenstaande licht ons het 
bewaard geblevene beter in betreffende Spinoza's denken en 
werken , dan wat uit de eerstvolgende jaren tot ons kwam. 
Onvermoeid toch en onvervaard bleef de wakkere Oldenburg 
op zijn post, niettegenstaande de „pest" in dien zomer Londen 
op zoon gruwelijke wijze teisterde, dat b\jna geen lid van het 
Koninklijk G-enootschap in de stad dorst blijven: Het sterfte- 
cijfer klom te Londen tot ruim 8000 per week. 


1) Hieruit blgkt, dat de Ethica in 1665 nog niet voltooid was; en ook, 
dat Spinoza haar later nogmaals omgewerkt, of anders ingedeeld heeft In 
het 3e deel, zooals wtj het bezitten, komt geen 80e stelling voor. 

2) Spinoza bracht een gedeelte der Aprilmaand, ongeveer van den len 
tot den 208ten te Amsterdam door; naar Rgnsborg teruggekeerd, wachtte 
h^ een week of drie vóór hg dezen brief schreef. *t Komt mg dos beter voor 
hem te dateeren midden Mei, dan midden Juni: ook omdat in midden Juni 
de vloot wèl de vrije teugel gelaten was: zg was toen nl. juist (13 Junil665) 
verslagen door den hertog van York bg Lowesthoff. 


249 

jyHet boek over i^de Onderaardsohe Wereld" vanEircker", 

200  antwoordde  h\j  in  September 1)  op  een te loor gegaan 

seHxgven van Spinoza» „is in onze Engelsche wereld nog niet 

opstoken, wegens de pest, die b\jna allen bandel belet. Daar 

komt  by  de  gmwel\jke  oorlog, die niet alleen een geheelen 

Hias  van  rampen  na  zich sleept, maar bovendien bijna alle 

laenschelgkkeid uit de wereld verdelgt. Hoewel ons w\jsgeerig 

genootschap  in  dezen gevaarvoUen tijd geen openbare bigeen- 

komsten houdt, vergeten echter sommigen der leden niet, dat 

zij  ertoe behooren. Enkelen houden zich op eigen gelegenheid 

met hydrostatische, anderen met ontleedkundige , nog anderen 

met werktuigkundige proefnemingen bezig. Ik zie ", zoo vervolgt 

hij , ons daardoor loerende , dat Spinoza hem het een en ander 

geschreven  had betreffende zijn plan het TheologischPolitiek 

7pcu)taat op te stellen — „ik zie, dat gij niet zoozeer bezig 

HJt^ te philosopheeren cJs wel te theologiseeren » als men 't zoo 

noemen mag; immers g^ meldt uwe denkbeelden over engelen , 

PK"ofeten en mirakelen; maar mogelijk behandelt gij die zaken 

^f^   wysgeerige manier. Hoe het ook zij, ik ben er zeker van, 

^^^ het boek uwer waardig wezen zal> en dat ik er zeer naar 

'lang.''  Dan  klaagt  hig  nogmaals  over  de onmenschelijke 

, waarmede de oorlog gevoerd wordt , en eindigt met 

d^   vraag 9  wat  men  in  Holland  wel denkt over de slinger- 

UKXxwerken  van  Huygens,  vooral over die, welke zoo nauw- 

k^^irig loopen zouden, dat men er de lengte op zee mede kon 

vuüden? En hoe 't staat met de andere werken^ die de groote 

n^Ltaorvorscher voornemens was uit te geven? 

£et adres van dezen brief: „a Monsieur Benedictus Spinosaj 
^ de Baggynestraet Urn huyse van Mr. DaniU de Schüder in 
Adam en Eva , a la Haye '' is gemakkelijk te verklaren. Immers 
volgens 't „ Quohier van 't Straatgeld " voor het jaar 1664 2) 

1) De datum valt misschien nog nauwkeuriger te bepalen. In dezen tijd 
^^ pest en oorlog kan postgelegenheid naar een yijandeltjk land niet 
Mer ?aak Yoorgekomen zgn. En Oldenburg schreef Huygens een brieQe op 
^^ ^'opt. (Coriesp. N® 1457) dat deze op 18 Sept reeds ontvangen had. 

^) Op *t stads-archief in den Haag , waar ik 't raadpleegde. *t Feit staat op fol. 
^^* Bét huis « Adam en Eva » is echter in de BagQnestraat niet meer te vinden. 


woonde in de „ Bagynestraedt " tusschen de „ Calvermardt " en 
het Spuy — tegenwoordig de „ kleine Bagijnestraat " geheeten — 
iemand, die den oudtestamentischen naam voerde van Mesaeh 
Tydeman, allerwaarschijnlijkst een broeder van den Voor- 
bnrgschen schilder, door dezen dikwijls bezocht. 

Van Spinoza's schrijven bezitten wij slechts een hoogst- 
merkwaardig fragment, toevallig tusschen Boyle's briefwisse- 
ling bewaard gebleven. 1) „Het verheugt mij" — zoo luidt 
het — „dat de wijsgeeren ten uwent nog in leven en hunne 
taak indachtig zijn. Wat zij in den laatsten tijd uitvoerden, 
zie ik te gemoet, wanneer de oorlogsmannen, van bloed ver- 
zadigd, eens zullen rusten om hunne krachten eenigszins te 
herstellen. Als die beroemde belacher (Democritus?) in dezen 
tijd leefde, hij zou zich stellig te barsten lachen! Mij echter 
spoort het strijdrumoer noch tot lachen, noch ook tot schreien 
aan, maar veeleer tot nog scherper waarneming van de men- 
schelijke natuur. Want ik geloof niet, dat het mij past de 
natuur te belachen , en nog veel minder haar te beweenen , . 
wanneer ik bedenk, dat ook de menschen, zooals al 't overig^ 
deel uitmaken van de natuur, en dat ik niet weet op welke 
wijze elk deel der natuur met haar geheel, en de deelen 
onderling samenhangen. Alleen uit dit gebrek aan kennis leid 
ik af, waarom sommige dingen in de natuur, die ik slechts 
ten deele, en als 't ware verminkt waarneem, die met onzen 
wijsgeerigen geest allerminst overeenkomen , mij voorheen ijdel, 
verward en dwaas toeschenen. Maar , ik sta ieder toe, te leven 
zooals hij verkiest, en wie wil, mag, wat mij betreft, voor 
zyn welzijn sterven, als 't mij slechts vrij staat voor de waar- 
heid te blijven leven. Ik ben reeds bezig de verhandeling over 
mijne opvatting van de Schrift samen te stellen. Daartoe word 


1) Het moet in 't laatst van Sept. 1665 geschreven zgn. Immers op 10 
Oct schreef Oldenborg, op dezen brief zinspelend, aanBoyle:«Indenzel£tai 
brief aan Sir Robert (Moray) meldde ik hem , wat een zeker zonderling wgs- 
geer (a ceriain odd philosopherj — dien gQ beter kent dan hg , want het 
is Signior Spinosa — mg onlangs heeft geschreven betreffende het verhuizen 
van Mr. Hnygens naar Frankqjk, zQne slingeruurwerken en zjjn vooruitgang 
in de dioptrica, enz.» 


251 

ïk gebracht: 1® door de vooroordeelen der godgeleerden ; want 

^ weet, dat die bovenal de menschen beletten, hun geest aan 

de  wijsbegeerte te wijden. Dies doe ik mijn best ze bloot te 

leggen en  uit  de geesten  der verstandigen te verbannen. 2^ 

door de  meening,  welke  het gepeupel omtrent mij koestert, 

dat niet ophoudt mij van atheïsme te beschuldigen. 1) Ik ben 

gedwongen  die,  zooveel  mogelijk,  af te  weren.  3® door de 

yrgheid van denken  en  spreken,  welke wij genieten, die ik 

op   alle  wigzen in stand wensch te houden, en die hier, door 

het;  overgroote  aanzien  en  den overmoed der volksredenaars 

(ie predikanten), op allerlei wijzen wordt onderdrukt " . . . . 

Oldenburg's hartelijk antwoord dateert van 12 October 1665. 

Belialve een groet van Boyle bracht het den wijsgeer ook de 

goedkeuring  van  zijn  vriend  op het plan voor den Tr<ictattiS 

Th^ologic(hPolüicus.  Gaarne zou Oldenburg het reeds voltooide 

gedeelte ter lezing ontvangen : hij wachtte toch een pakje van 

Petrus  Serarius,  waar het  gevoeglijk bij in kon. „Och" — 

«>o  maant  hij  opnieuw — „mocht gij toch de vruchten van 

^w-  vernuft het licht laten zien , en aan de wijsgeerige wereld 

te^  koestering en verpleging overlaten! Ik herinner mij, dat 

gQ   hier  of  daar  beweerd  hebt,  dat de menschen veel van 

hetgeen volgens Cartesius het menschelijk kenvermogen te boven 

g^^t,  ja nog veel hoogere  en moeielijker dingen, zeer goed 

I^Sr\jpen  en  duidelijk  verklaren  kunnen.  Wat aarzelt, wat 

vreest  gij,  mijn  vriend?  Beproef het,  ga  aan den arbeid, 

^<^ltooi eene zoo belangrijke wetenschap, en gij zult zien, dat 

de  ^eheele kring der ware wijsgeeren TJ bijvallen zal 1 Ik durf 

^  ^r mijn eer op verpanden, wat ik niet zou doen , twijfelde ik 

'^^^^r  te  kunnen inlossen. Zeker zal ik nimmer gelooven, dat 

^J   in  den zin voert iets tegen het bestaan en de voorzienig- 

^^i^ Gods te ondernemen; en zoolang deze ongedeerd blijven, 

®^^-«,t  de godsdienst op onwrikbaren grond en laten zich alle 

^^^geerige beschouwingen gemakkelijk verdedigen en verant- 

^c^^rden." 


Men  herianere  zich,  dat Spinoza's bemoeienis met Daniël Tydeman^s 
^«r^oekschrift in dezen tgd valt. Zie boven, blz. 225, 226. 


262 

9 Ik verzoek U", zoo heet het enkele regels verder, ,|ii 
zoo spoedig mogelijk mee te deelen, wat gij verneemt ov 
de stadiën en werken van den heer Huygens, betre£Pende h 
succes van z\jne slingeruurwerken , en zijne verhuizing na 
Frankrijk. Voeg er bij, wat ten uwent alzoo gezegd wordt ov 
het vredestractaat, de plannen van het Zweedsche leger, d 
Duitschland binnengetrokken is , en over het voortrukken van d< 
bisschop van Munster. Ik geloof, dat geheel Europa geduren< 
den volgenden zomer door oorlogen in vuur en vlam zal ges 
worden, en alles scheut naar eene ongewone verandering 
neigen " . . . . 

Spinoza's antwoord den 20»^'* November 1665 uit Voorbui 

verzonden , is een der diepzinnigste en schoonste in de gehee 

verzameling.  Daarin  ontwikkelt  h\j  op  heldere  wijze  zij] 

inzichten over het moeielijke vraagstuk: hoe elk afzonderlij 

deel  der  natuur  met  het geheel, en de verschillende deelc 

onderling samenhangen. Hij vergelekt de verhouding van de 

mensch tegenover de natuur , met die van een klein , met ree 

begaafd wurmpje,  dat verondersteld wordt in onze aderen 1 

leven. Zoomin als dat wormpje kan oordeelen over den geheelc 

mensch,  zoomin  kunnen  wij  het  over  de  geheele  natuu 

,)Huygens",  zoo meldt hij verder, „was en is nog met hai 

en  ziel  bezig  aan  't slijpen van verrekijkerglazen; hij hee: 

daarvoor een recht aardig toestel uitgedacht, waarop menoo 

de pannen draaien kan ; ik weet echter nog niet , welk voorde< 

't hem  geeft,  en,  om  de waarheid te bekennen, ik ben oo 

niet zeer begeerig het te weten. Want de ervaring heeft m 

geleerd,  dat men op sphaerische pannen met de vrije han 

zekerder  en  beter  slijpt,  dan  met eenige machine. Over d 

slingerwerken en  den tijd van het verhuizen naar Frankrijk 

kan  ik  nog  niets  stelligs  schrijven.'' Daarop volgt een koi 

overzicht van de nieuwtjes van het oorlogsterrein, eneenald 

dat  bewast,  dat  het  wonen  te  Voorburg  niet juist in all 

opzichten aangenaam  was.  „Dezen brief had ik in de vorig 

week  reeds  geschreven,  doch  kon hem niet verzenden, wij 

het  weer  mij  verbood  naar  den Haag te gaan. Ziedaar ee: 

ongemak,, dat *t wonen op een dorp meebrengt. Want zelde: 


263 

ontvang ik een brief op zijn tijd, immers, tenzij zich bijgeval 
een^ gelegenheid voordoet hem op tijd te zenden, gaat er wel 
eeas eene week of veertien dagen voorbij eer ik hem ontvang. 
WatiDineer gy dus bemerkt , dat ik U niet zoo spoedig antwoord 
als  -wel moest, meen dan niet, dat ik U vergeet". . . . 

Oldenburg was het over het algemeen — zoo blijkt uit een 
schrijven van 8 December — met Spinoza eens, doch verschil- 
lende dingen bleven hem onduidelijk. De pest, zoo meldt hij, 
'^^gon  op te houden,  en waarschijnlijk  zouden de leden van 
faöt  Koninklijk Genootschap spoedig te Londen  terugkeeren. 
Oolc  vraagt  hij  vollediger  inlichtingen  aangaande  Huygens' 
'^^^i:iwe methode voor het slijpen van optische glazen, ea doet 
'^^^i^icht van  enkele  nieuwe ontleedkundige  en natuurkundige 
P^o^ven in  Engeland.  „Ieder",  zoo vervolgt hij, „heeft hier 
^^ïx mond vol over den terugkeer van de, meer dan 2000 jaar 
^^^XT^strooid gebleven Israëlieten in hun vaderland. Bij weinigen 
^^^*xdt het gerucht geloof, maar velen wenschen het. Wat gij 
^^xover  hoort  en  denkt moogt gij  uwen vriend  meedeelen. 
voor  mij  kan daaraan niet hechten, vóór dit nieuws door 
^^loofwaardige  mannen uit Constantinopel zelf,  dat bij deze 
het hoogste belang heeft , bevestigd wordt. Ik wensch te 
ten, wat de Amsterdamsche Joden hierover gehoord hebben , 
welken  indruk  deze  tijding  op  hen  maakt,  die, zoo zij 
^^Tcstigd wordt, het einde der wereldsche dingen schijnt aan 
^^  kondigen." 

Men  ziet, ook  op den alles behalve over-geloovigen Olden- 
^Xirg waren de ontzagwekkende gebeurtenissen der laatste jaren 
.et geheel zonder invloed gebleven. Want, wat was het geval ? 
oor de vijfde of zesde maal gedurende de middeleeuwen was in 
-t^^t land der wonderen en der fantazie, was onder de Joodsche 
atie  een  „Messias" tot aanzien gekomen: Sabbatai Zevi uit 
ixnymsL. IJverige  volgelingen  klaroenden zijn roem door alle 
^1;eden  van de Levant, en brachten daarmede de hoofden van 
^^oden  en  Jodengenooten  op hol. Het kabbalistisch bijgeloof, 
^n  Oost  en  West jaren  lang met ijver aangekweekt, kwam 
"^i^ot  uitbarsting,  eene onbeteugelbare  tuimelziekte  beving de 


254 

geesten. 1) Voor de zooveelste maal zag de Levant eene her- 
haling van al de verschijnselen , welke gewoonlijk het optreden 
van nieuwe sekte-stichters vergezellen. Kooplieden en ambte- 
naren wedijverden om de wonderen, die de nieuwe Messias 
wrocht, de bekeeringen, welke zijn optreden uitlokte, de 
tallooze scharen, die hij aan zijn snoer reeg, over te brieven 
naar het westen. Waar maar Joden huisden vond de nieuwe 
Heiland geloof en aanhang: niet het miost bij de gemeente te 
Amsterdam, jaren lang door hare leiders geschoold in de 
droomerijen der kabbalistiek, opgeschrikt door de onheilspel- 
lende gebeurtenissen van de jaren 1664 en '65. Waren ook 
enkele verstandigen van meening, dat de Messias, „zelfs al 
ware tiij hinkende, er toch al lang had moeten wezen*', de 
groote meerderheid was niet af te brengen van de gedachte, 
dat de verlossing nabij, het duizendjarig rijk op handen was. 
Joodsche kooplieden uit Amsterdam, die in de Levant zaken 
dreven, schreven hunne kinderen alles te gelde te maken, en 
de reis naar Jeruzalem te ondernemen. 2) Mannen van het 
hoogste aanzien, de Rabbijnen Izaak Aboab en Raphael Mose 
d' Aguilar , de kapitalist Abraham Perey ra en Dr. Isaak Naar, 
— Spinoza's schoolmakker — allen werden door de ziekte 
aaugetast. 3) Met ongeduld werd elke post uit het Oosten 
tegemoet gezien; ondertusschen hielden zij voortdurend bijeen- 


1) Uitvoerig en flink is zijne historie behandeld door Graetz, fiand X, 
S. 205, vlgd. Tal van HoUandsche pamfletten uit dien tijd over Sabbathai 
Sevi: Historis Yerhael van den nieuwen gemeynden Koning der Joden, 
S. S. , 1666, met «porfretten» (?) (K. B. 9436). Den gewaanden Joodsche 
Messias, S. S. ontdeckt, Amst. 1666. (K. B. 9438). Een seer perfecte 
Beschrgvinge van 't Leven en Bedrijf, mitsgaders het Turckxs worden van 
den gepretendeerden Jootsen Messias, Amst. 1667 (K. B. 9604); Coenen, 
(predikant te Smyrna) IJdeJe verwachtinge der Joden in hunnen Messias, 
Amst. 1669, etc. In enkele worden ook Sabbataï's voorgangers «beschreven». 

2) Heilzaem Bericht en Troost aen do Joden, ter occasie van den ver- 
meinden Messias door Andreas Essenius, utrecht, 1667. (Pamflet der K.B. 
N* 9605). 

3) Graetz, Geschichte, X, S. 227. Ook onze oude bekende Mose Zacuto, 
toen te Venetië, geloofde in Sabbatai Levi. 


255 

komsten in de synagoge:  „niet alleen des daags, maar ook 

des nachts, of zeer vroeg in den morgenstond, aan malkanders 

deuren aankloppende, en te zamen naar de Synagoge gaande 

om aldaar te lezen en te bidden; ook strengelijk twee malen 

per week vastende." 1) Sommigen toonden met gejubel, muziek 

en dans hunne uitgelaten vreugde , anderen meenden , dat het 

tijd werd voor boete en kastijding. De drukkerijen konden niet 

genoeg gebedenboeken leveren , en in vele vond men, naast het 

portret  van  koning  David,  dat van Sabbatai met dezelfde 

teekenen van waardigheid.  En nog lang nadat de bedrogen 

^drieger — op 1 Januari 1666 naar Constantinopel gezeild, 

^iiigé maanden later door een geloofsgenoot verraden, door 

"©n  Grooten Heer voor de keuze gesteld, Turkseh te worden 

®^ volgens landsgebruik ter dood gebracht — den Islam omhelsd 

*^d, duurde de waanzin voort, tot eindelijk spijt en schaamte 

-«et  deel  werd van de lichtgeloovige menigte! „Als dikmaals 

^n^ekere  gerugten  overwaayden"  —  zoo  verhaalt een tijd- 

fir^noot —  „leden de  Joden  binnen  Amsterdam en elders te 

^*^ets aanstoot en beschimping. Onder duske ontmoetingen zijn 

"^e  eenmaal tegenwoordig geweest, dat zekere Jood in 't gezel- 

^oHap van eenige Christenen quam,  daar hem  een uyt den 

*^oop  aansprekende,  vroeg,  Hoe  het  al  met haren Messias 

^tiond,  en dat er geruchten liepen,  dat hij  gehangen  was? 

^^a^ux)p  die afgerigte  vos  er  flux op  in schoot: „Zoo staat 

'*^\J   dan  met uwen  Messias  gelijk."  Zoo  sprekende  ging hij 

:en." 2) 

Of  Spinoza  op  deze  vraag  van  vriend Oldenburg geant- 

heeft? Wij  weten  het niet. Eene tijdruimte van bijna 


^^'^  jaren  ligt  tusschen  dezen  brief en den volgenden van 
cnburg,  die ons bewaard bleef. 3) En waarschijnlijk is er 


) Pamflet 9605. 

) Willem Goeree, Kerk- en Weereldlpe Historiën, blz. 643. 

Ik heb wel eens gedacht, maar geef de yeronderstelling gaarne voor 
, dat het juist Spinoza^s antwoord op deze vraag geweest is, dat 
minder doordenkenden Oldenburg voorloopig van verdere briefwisseling 


in den tnsschentijd weinig of niets gewisseld. Maar wij mogen 
wel aannemen, dat de HoUandsche wqsgeer zijn Ooeterschen 
tegenvoeter spoedig op zijn juiste waarde geschat heeft, toen 
de berichten over diens leven en leer rijker begonnen te 
vloeien. Weinigen toch hadden een zoo helder verstand, een 
zoo scherpen blik op de dingen als hij. 


IX. 


Spinozisms en Christendom. 

\ls er waarheid stak in het oade volksgeloof, dat de schim 

den vermoorde niet eerder tot rust komt, dan nadat wraak 

S^^i^omen  is  over  de  gepleegde euveldaad:  dan zou nog op 

;en dag de schim van een man door Nederland rondwaren, 

wien zijn geboortegrond zeldzaam  groote verplichtingen 

H.eeft. Doch het schijnt wel of de jongens van Jan de Wïtt zijn 

^^"tgestorven :  nog  altijd  wacht  de  nagedachtenis  van  den 

^ut;atekenden  raadpensionaris  eene  passende  hulde  van  het 

** ^geslacht.  En  't is niet alleen aan  de herinnering van den 

^t^aAtsman,  dat wij nog eene schuld hebben af te doen, maar 

^^^t  aan  den geleerde:  eerst langzamerhand toch begint men 

'^  besefPen , welk een buitengewoon scherpzinnig wiskunstenaar 

. ^^ Hem, bij 't gruwelijk treurspel op 't Groene Zoodje, voorde 

"^^©tenschap te loor ging. 

yy Men  staat verbaasd hoe Johan de Witt , op twee-en-twin- 
^^^Sjarigen  leeftijd,  als  advocaat  aan  het  Hof van Holland, 
^ch  door zijne  schranderheid  en welbespraaktheid den naam 
^^ïi  „ het wonder van Holland " verwervende , drie jaren later 
Pensionaris van Dord, op zeven-en-twintigjarigen leeftijd (1653) 
^^dpensionaris van Holland, zelfs in deze laatste betrekking , 
^^S  tijd  en  belangstelling over heeft, om zich met de beoe- 
fening der  wiskundige  wetenschappen  bezig  te  houden. En 
toclx, ten bewijze daarvan, strekt niet alleen het een jaar voor 
ój^  dood  verschenen geschrift over lijfrenten, 1) waarin De 

1) Waerdye van Igfrenten naer proportie van losrenten , 1671 (in 1879 
2a0r 'tWifikmidig Genootschap herdrukt). 

17 


258 

Witt, voor de eerste maal, de toen nog jeugdige wetenschap 
der waarschijnlijkheidsrekening tot praclische doeleinden dienst- 
baar maakt, maar men heeft daarvoor ook het getuigenis van 
Christiaan Huygens, die in 1659 van hem schrijft: ^Ilestbien 
scavant en la Geometrie et en VAlgèbre et s'y exerce tousjours non 
obstant les grandes affaires qu^ü a sur les bras*\ 1) die in 1662 
genoegen schept in de wijze waarop De Witt , door het opstellen 
van 14 of 16 tegenwerpingen tegen Vossius' geschrift , „ over 
de natuur van het licht", dezen heeft vastgezet, 2) die het 
volgend jaar een langdurig gesprek voert met De Witt over 
«en zeer abstracte wiskundige methode, 3) en die eindelijk in 
1665 van De Witt oplossingen van vraagstukken van waar- 
schijnlijkheidsrekening ontvangt." 4) 

Zoo sprak eenigen tijd geleden een der uitstekendste beoe- 
fenaars der wiskunde, die ons land op dit oogenblik oplevert, 
en voegde er nog b\j: „Ongelukkig genoeg is van de werk- 
zaamheid van De Witt op wiskundig gebied slechts een deel 
tot ons gekomen. Een ander deel is voor goed verloren of ligt 
te sluimeren op het Rijksarchief of elders." 5) 

Hoe enkele nieuwe feiten reeds in staat zijn licht te ontsteken 
in een hoekske der geschiedenis waar 't voorheen duister was ! 
Wij zien daar den wereldburger Christiaan Huygens, den man, 
die als devies had kunnen voeren „the World is my country, 
to promote Science my religiën '*, gedurende een tweetal jaren 
(1664 — 1666) dat hij op HoUandschen bodem doorbrengt, kennis 
aanknoopen met Benedictus de Spinoza uit Voorburg en de 
vriendschap hernieuwen met Johan Hudde uit Amsterdam; w^j 
zien dat drietal, of liever dat viertal, want ook Christiaan's 
broer, Constantijn, is van de partij, wedijveren in het slijpen 
van lenzen voor verrekijkers en microscopen; wij weten, dat 
Christiaan Huygens tegelijkertijd omgang pleegt met Jan de 


1) Oeavres complètes de Chr. Huygens, II, p. 411. 

2) ibid.IV, p. 159 , 163. 

3) *6id. IV, p. 311. 

4) iWtf. V, p. 305. 

5) Het Bloeitydperk der Wiskundige Wetenschappen in Nederland, Acad. 
redevoering van Dr. D. J. Eorteweg, Amst. 1894. 


259 

^^itt; dat hij, De Witt en Hudde — een kranig triumviraat — 

't ware  samenspannen om een nieuw gebied te veroveren 

'oor de wetenschap, dat der kans- of waarsehijnlijkheidsreke- 

; 1) wij weten bovendien, dat Spinoza, ongeveer ter zelf der 

ijd,  eveneens  belang gaat  stellen in dien nieuwen tak van 

:emiis  2):  wat  pleit  nog tegen  de veronderstelling, dat de 

Isrillenslijper uit Voorburg in dezen tijd den groeten raadpen- 

^lionaria, met wien hij later bevriend was, voor 't eerst heeft 

ontmoet ? 

Veel meer godsdienst dan er aanwezig is in de zinspreuk, 
^ie ik onder Christiaan Huygens' wapen wilde schrijven, heeft 
de groote natuurvorscher niet bezeten. Trouwens , het viel niet 
^ veronderstellen bij een man, die als laatste penne vrucht, 
xnen zou haast zeggen, wetenschappelijk testament, aan de 
geleerde wereld een Cosmotheoros schonk , een boek , dat in alle 
opzichten brak met de oude geocentrische wereldbeschouwing. 8) 
^an een berucht Italiaan, die allen en alles over den hekel 
liaalde, behalve God, staat ten minste nog geschreven: 

,,£t si scuso, coU dir, io no'1 conosco'\ 

doch Huygens gunde zich gelukkig geen tijd tot kwaadspreken , 
en heeft zich eerst op zijn sterfbed bezorgd gemaakt over de 
weinige belangstelling, die God en godsdienst van hem hadden 


1) OeuYies Complètes de Chr. Huygens, Tom. V, p. 805, waar een brief 
van De Witt over dat onderwerp afgedrukt is; in hetzelfde deel verschillende 
van J. Hudde. 

2) Zie zgn brief van 1 Oct. 1666 aan den Amsterdamschen koopman 
Johan (?) van der Meer, bij Van Vloten en Land, Ep. 88. Tot mtjne ver- 
wondering heb ik over dezen correspondent van Spinoza op 't Amst. archief 
niets kunnen vinden. Wel ken ik uit 't Poorterboeck een scheepstimmerman, 
Jacob Daniël van der Meer (op 7 April 1668); op 15 Mei daaraanvolgende: 
Jonathan van der Meer, apotheker; op 26 Maart 1669 Jeremias v. d. M. 
(de beide laatste zonen van den koopman Benjamin v. d. M.). Int 't Pujboeck 
wordt op 10 Jan. 1659 ingeschreven : Jacob van der Meer , van Maersen , 
coopman, 27 jaar, met Maria Verbeecq van Amst. Is misschien ook deze, 
slechts in Schuller's briefje geboekte naam, niet geheel juist geschreven? 

3) Men vergelijke eens Huygens^ laatste levensjaren , waarin hg den Cos- 
motheoros opstelde, met die van Newton, die de Apocaljpsis uitleggen ging ! 


260 

ondervonden. 1) Niet anders was zijne houding tegenover de be- 
spiegelende wijsbegeerte: en daarom was het verkeerd van Van 
Vloten , te veronderstellen, dat een drietal brieven, door Spinoza 
in 1666 aan een' ongenoemde geschreven, aan Christiaan 
Huygens gericht waren. 2) Diens belangstelling in Spinoza 
ging weinig verder dan de lenzen, die deze sleep: dat blijkl 
genoegzaam uit Christiaan's brieven aan broer Constantijn, 
die nog vrij lang met den „Jood uit Voorburg" verkeerde. En 
hoewel Spinoza niet gelooven wilde aan het nut der draaibank , 
waarvan Huygens zich bij het slijpen bediende, maar aan 
bewerking uit de hand de voorkeur gaf: de groote natuur- 
onderzoeker zag zich onwillekeurig gedwongen tot de erkenning , 
dat de „Israëliet", zooals het oude kreupelr\jm zegt, „in het 
slijpen van de glase .... een overgroote base " was. 3) 

„Ik herinner mij altijd", zoo schrijft de rijke pratricier op 
14 October 1667 uit Parys — waar hij zich in 't laatst van 
April 1666 gevestigd had — aan zijn broeder Constantijn in 
den Haag, „ik herinner m\] altijd de kleine lensjes, die de 
Voorburgsche Jood in zijne microscopen had, die verwonderlijk 
mooi gepolijst waren, ofschoon niet over het geheele oppervlak.'' 
Eenige maanden later heet het : „ Indien de objectieven van 
den Israëliet niet geschikt zijn voor zijne kijkers van 3 en 6 
voet, dan is hij er nog ver van af ze te vervaardigen met 
zulke groote openingen, als hij afgesproken heeft met denheei 
Hudde." 4) Eindelijk, op 11 Mei 1668: „Het is waar dat de 


1) Deze voorstelling van Huygens' houding tegenover den godsdienst — 
niet te vinden in Huygens' biografie, zal waarschjjnlgk^'uis^ blfjken, waoneei 
zijne Oeuwes camplètesy en daarby ook de aanteekeningen betreffende zqi 
ziek- en sterfbed uit de familie-dagboeken, het licht hebben gezien. 

2) Bij Van Vloten en Land, Ep. 34—36. 

3) Onderschrift bij een portret van Spinoza, in 1690 met de pen getee- 
kend door J. Faber, blz. 171 van de katalogus der Historische Tentoon- 
stelling te Amst. in 1876. 

4) Oeuvres Ck)mplète8 de Chr. Huygens, Tom. VI, p. 155, (N* 1606). 
p. 205 (N^ 1683). Dit deel is, terwgl ik schrijf, ^^S ï^i^t verschenen, doel 
mij door Prof. D. J. Eorteweg welwillend ter inzage verstrekt, 't Is jammer, 
dat Gonstantijn's antwoorden op deze brieven nog altijd zoek blijven. 


261 

ervaring bevestigt wat Spinoza zegt, nl. dat de kleine objec- 
tieven in het microscoop de voorwerpen veel duidelijker te zien 
geven dan de groote, met proportioneele opening, en ongetwijfeld 
id  daar een reden voor, hoewel noch meneer Spinoza noch ik 
die  voor  't oogenblik weten *' ; en , na zijn broer eene nieuwe 
uitvinding beschreven  te  hebben,  vervolgt hij: „Onnoodig U 
geheimhouding te verzoeken; want zelfs als de uitvinding niet 
slaagde,  zou  ik  toch  niet  willen,  dat  gij  er den Israëliet 
iets  van  zeidet,  opdat,  door  middel  van  hem, Hudde  of 
anderen  niet  tot  dat  idee  komen,  dat  nog  meer  nut kan 
opleveren." 1) 

JDe ongenoemde, aan wien Spinoza dat drietal brieven schreef, 
^^'a^ niemand anders dan Johan Hudde: wij weten dat nu met 
zekerheid. 2) Alle loopen over wijsgeerige vraagstukken en 
leeren ons dus zoo goed als niets betreffende het leven van 
Aen denker. Hudde was daarenboven niet de man om eene 
a^xgelijke briefwisseling lang voort te zetten: hij hield niet 
„vTuchteloose questien, die niet een olykoeck waertzyn". 


1) Oeuvres Complètes, Tom. VI, pag. 213, 215 (N^ 1638). 

2) Van Vloten  geeft de  vrg  zwakke gronden  voor zijne corgectuur in 
^   Levensbode,  III,  252.  Dr. D.  J. Korteweg  kwam  op veel  sterker 

^^"'^^nden tot  de  veronderstelling,  dat zjj aan Johan Hudde gericht waren: 

^^  aanteekening  29  bij  zijne acad. redevoering over «het Bloeitijdperk», 

5^^. Gelukkig was toen  de  zaak  reeds uitgemaakt Leibnitz toch had op 

^^^ ^ exemplaar der Opera Posthuma aanteekeningen gemaakt , en daar hiJ , 

zijn verblijf te  Amsterdam,  gelegenheid  had  in  Hudde's papieren te 

^^affelen,  zag  hij ook diens — zoek geraakte — parva Dioptrica, waar- 

Spinoza,  in  zijn derden brief aan den Amsterdamschen patriciër, eene 


r^^^^nr aanhaalt  HiJ  teekende  dus  biJ  den  eersten  brief  aan  Hudde  in 
p- Opera  Posthuma  aan:  cHaec  epistola  cum  duabns  seqq.  est ad 

iddeninm»;  en  op den derden, bij de woorden ein parva tua dioptrica»: 

'^t Was  bekend, dat in Huygens' Dioptrica de bedoelde figuur niet voor- 

"^^un. (Dit een en ander staat vermeld bjj Prof. Dr. Ludwig Stein, (Leibniz 

Spinoza, Berlin 1890, S. 320), die meer onuitgegeven stukken betreffende 

^^^ WQSgeeren aan den dag heeft gebracht. Prof. Stein deed van ziJn kant 

^^^^rzichtig met aan de oude meening vast te houden.) 


doch meer van „soodanigen daer het gemeen aen gelegen is.'' 1) 
Nu, daaraan kon hij zijn hart ophalen, sedert hij in 1667 lid 
der vroedschap werd van zijne geboortestad, om tot zqn dood 
toe, de voornaamste ambten te vervullen. 2) Voor het bonwen 
van bruggen en sluizen wierp de scherpzinnige man alle „snbtile 
questiën" gaarne in een hoek. Leibnitz, die hem, denAmster- 
damschen burgemeester, met Huygens en Newton op een Iqn 
stelde, betreurde het later, dat hij alle wiskundig onderzoek 
had laten varen. 3) Slecht als zijn leven nog bekend is, moge 
de volgende aanteekening uit de Amsterdamsche huwelijks- 
registers hier eene plaats vinden: 

„26 Januari 1673. Compareerden als voren D'Heeren Cloeck 
ende Abba: D'heer Johannes Hudde regerende burgemeester 
en Raedt deser stadt, oudt 44 Jaren 4) wonende op de Zingel , 
geassisteert met Maria Witsen, syne moeder, ende Mevrouw 
Debora Blauw, Vrouwe van Waren (Waveren), Boxhol ende 
Ruygwillis, wed. van de heer Burgemeester van Waveren 
Salig' op de Zingel woonaghtigh, oudt 42 Jaren, geassirteert 
met Giorgio de Haes, ouders doot." 


ó 


i 

^ 


9 


Zoo rest ons uit het jaar 1666 nog slechts een enkele brief  "^fc^^-^®^ 

de 


1) Brief van Hudde aan Frans van Schooien, van 1 Dee. 1657, in de 
Oeuvres Compl. de Chr. Huygens, Tom. II, p. 101. 

2) In  1668 werd hg schepen, in 1672 burgemeester, een post, die hg 
19 maal bekleedde. 

3) Zie Prof. Korteweg's redevoering, aant. 25. 

4) De heer archivaris  van  Amsterdam,  die  dit op venoek van Ftot 
Eorteweg nasloeg, las het zeer onduidelijk geschreven cgferverkeeirdémky 
er stond 49 jaren. Dus kon hjj niet vindon, wanneer Hudde geboren (gedoopt)    ^^^ 
was. Zie echter mijne aanteekening daaromtrent^hierboven, blz. 162 6iinoot2» 


n 


vf. 


263 

van Spinoza ter bespreking, gericht aan zijn Amsterdam schen 
vriend Dr. Johannes Bouwmeester. 1) 

j, Zeer waarde en vereerde vriend *', dus begon de wijsgeer 
zijn  schrijven ,  „ Ik  heb  op  uw laatsten  brief, reeds sedert 
lang ontvangen, niet eerder kunnen antwoorden, en ben door 
verschillende  bezigheden  en  zorgen dermate opgehouden, dat 
ik  mij  er  nauwelijks  uit  kon  redden.  Ik wil echter, nu er 
gelegenheid  is  een  weinig  adem te scheppen, in mijn plicht 
niet  te kort schieten, maar U ten eerste eens recht hartelgk 
d&nken voor uwe liefde en gedienstigheid te mij waart, die gij 
reeds  meermalen  metterdaad, en nu ook door uw brief over- 
vloediglijk  bewezen  hebt.  Ik ga nu over tot uwe vraag, lui- 
dende  „of er eene methode bestaat, of bestaan kan, volgens 
^elie  wij,  zonder  te  struikelen,  in de overdenking van de 
hoogste  dingen zonder weerzin kunnen voortgaan, en of onze 
^elen,  gelijk  onze lichamen aan toevalligheden onderworpen 
^ij*^ ,  en  of onze  overpeinzingen meer door het lot dan door 
dö   kunst bestuurd worden?" Na een, vrij beknopt, antwoord 
^P   dit  drieledig  vraagstuk, besloot hij: „Blijft mij nog over 
^   tie  vermanen, dat tot dit alles voortdurende overpeinzing, 
zeer standvastig gemoed  en voornemen vereischt wordt; 
die echter te hebben is vooral noodzakelijk, dat men zich 
zekere levenswijs of leefregel stelt , en zich een zeker doel 
schrijft. Doch daarover voor het oogenblik genoeg. Vaarwel 
Iioud van hem, die U van harte liefheeft 

"Voorburg, 18 Juni 1666. Bened. de Spinoza." 


Bouwmeester, hij moge een welwillend en voorkomend 

^nd,  misschien  zelfs een geestig mensch geweest zijn, een 

van beteekenis,  ijver en werkkracht, was hij niet. Van 

ere zijde vernemen wij , dat hij er uitzag als „ een farheer " 2), 

^ Dat het niet «Jan Bresser» was, zooals Van Yloien (Supplemenium y 

03) veronderstelde, heb ik boven (blz. 210, noot) aangetoond. 

J Volgens een pamflet tegen NU Fofon/t6u«-4rJwwm, 1670, aangehaald 

1^     Dr.  Jan  te  Winkel, Bladzijden uit de Geschiedenis der Ned. Letterk. 

\  ^Sl)  I,  blz. 131. Misschien kwam hg later in Spinoza's omgeving, dan 

^   Sn Hoofdstuk Y veronderstelde. Ik vind nl. in mjjne aanteekeningen uit 


264 

en de Luthersche „farheeren'* waren in Bouwmeester's tyd 
spreekwoordelijk als Paters Goedleven: van hunne werkzaam- 
heid verwachtte men niet veel. Buiten Bouwmeesteres gedichtje 
bij Spinoza's eerste boek is niets van zijne hand tot ons gekomen* 
Bewijst dit een en ander niet, dat de wijsgeer z\jne vrienden 
kende > en pillen zond aan wie ze noodig had? 

0 Verschillende bezigheden en zorgen", zoo luidde het in 
den aanhef van dit schrijven. Nog was de JESAtca niet voltooid, 
en druk werd zeker gewerkt aan het Theologisch-Politiek 
Vertoog; maar „zorgen", zoo hoor ik vragen, wat voor 
„zorgen" kon h\j, de wijsgeer, die met het hoogstnoodige 
tevreden was, hebben? De waarschijnlijke verklaring is niet 
ver te zoeken. Het jaar 1665 was voor hem in vele opzichten 
een zeer genotrijk jaar geweest, door zijn uitstapje naar 
Amsterdam, en het persoonlijk verkeer met mannen als de 
Huygensen en Hudde. Maar, eischte dat reeds tijd, meer tyd 
ging stellig nog zoek met de studiën, die daarvan het gevolg 
waren , en door zijne briefwisseling met Willem van Blyenbergh 
en Henry Oldenburg. Ligt het niet voor de hand, dat door 
dat alles het lenzenslijpen — voor hem niet alleen verpoozing 
en „ afleiding onder het bouwen van een stelsel van bespiege- 
lende wijsbegeerte" — maar ook, ja, in de eerste plaats, 
eerzame broodwinning, wat meer dan wel mocht op den achter- 
grond geraakt is? Wat meer dan wel mocht voor den man^ 
die de kunst slechts als Aawdwerk beoefenen wilde en van 
machines den brui gaf? 

Gelukkig ligt ook het vermoeden voor de hand, dat zijn 
welwillende, en met aardsche goederen ruim bedeelde vriend 
Simon Joosten  de  Vries,  kort  daarop — misschien voor het 


de Protokollen van den kerkeraad vermeld, dat op 2 Juli 1671 een zekere 
«Johannes Bouwmeester, voor 16 jaer (1655) lidmaat geworden te Ment» 
pellier, 1 jaar later vandaar vertrokken met het leger van den koning van 
Vrankrijk in Piemont, zonder attestatie op te vragen; voor 9 jaar (1662) 
hier gekomen, nooit gecommuniceert bij gebrek aan attest», verzocht «tot het 
avondmaal toegelaten te worden. Na een kort onderzoek van zgne kennisse 
zal men hem toelaten.» Waarschgnlijk was hjj dezelfde. 


266 

laatat — nog eens naar Voorburg getogen is, en den meester 
j^eene som van 2000 gulden aanbood om wat*rijkel^ker te kunnen 
Jeven'*; doch, bescheiden als de wijsgeer was in behoeften en 
handelen , sloeg hij dat (in tegenwoordigheid van zijn huisheer 1) 
beleefdelijk  af,  voorgevende het niet noodig te hebben, daar 
het  hem,  indien  h\j 'tal aannam, misschien van zijne werk- 
zaamheden en  bespiegelingen  zou  aftrekken. Dezelfde Simon 
de Vries, die kind noch kraai had, wilde, toen hij zijn einde 
v-o^lde naderen, den wijsgeer bij testament tot eenig erfgenaam 
zyner  goederen  benoemen.  Toen  hij  echter  trachtte daartoe 
Spinoza's  toestemming  te  verkrijgen,  toonde  deze  hem  zoo 
<lciidelijk aan, dat hij tegen de billijkheid en onnatuurlijk zou 
bajidelen,  als hij tot nadeel van zijn broer te Schiedam, zyn 
^i^enis aan een vreemde vermaakte, dat de Vries , zijn ongelijk 
^^kennende , al zijn goed aan zijn natuurlijken erfgenaam naliet, 
öxider  beding  echter,  dat  hij  onzen wijsgeer levenslang een 
ja^argeld zoude uitkeeren van vijfhonderd gulden. 

Nadat  nu  de  brave Simon Joosten de Vries overleden, en 
^P  26 September 1667 bij zijne moeder in graf N* 87 van de 
■N"oorderkerk te Amsterdam 2) ter ruste gelegd was , kwam de 
Schiedamsche De Vries — allerwaarschijnlijkst Isaack Joosten , 
^^   eenige,  die, voor zoover wij weten, nog in leven was — 
^^^t   Spinoza,  en  bood  hem  zijn  jaargeld  aan.  Doch,  met 
same   bescheidenheid   en   onbaatzuchtigheid ,   vond   de 
*\]sgeer  deze  som  nog  te  hoog:  hij begeerde zooveel niet. 
.ehonderd  gulden  jaarlijks  was  hem  genoeg,  en  tot zijn 
Ie  toe  werd  hem  dat  met  de  meeste  bereidwilligheid 
^^^t gekeerd. 


,^^^ --1^) Goleros  en  Lucas  vermelden  beide  deze  historie;  dezelfde  feiten, 
^^Xa met dezelfde  woorden.  Het door mij  tusschen haakjes geplaatste is 


. weer een Uxpsus calatni van Colerus. Deze toch geeft daardoor eenigs- 

de voorstelling ; als ware dit ten huize van Spinoza's Haagschen huisheer 

— den eeuigen dien Colerus kende. En toch blijkt uit den door mg 

^^espoorden  datum,  dat  het  nog te Voorburg, bg Dauiël Tjdeman moet 

^^^i^eard zgn. Twjjfel aan de juistheid van mgue data acht ik onmogelgk! 

S) Orafboek  op  2G Sept.  16G7: Simon Joosten de Vries, op de Ciugel. 

^*iiMelkerk No 87. 


266 

Uit de eerste helft van 1667 dagteekenen een paar brieven 
van Spinoza aan den gewezen kruidenier Jarig Jellis , die zich 
blijkbaar tot taak gesteld had de werken van Descartes —nu 
grootendeels in het Hollandsch vertaald — door te studeeren, 
en, waar hij iets niet begreep of onjuist keurde, mondeling of 
schriftelijk inlichting en verklaring zocht bij zijn Voorburgschen 
vriend. Uit den tweeden vernemen wij, dat Spinoza toen nog 
eenigszins geloofde , dat men goud kon maken. £r was wederom 
een wonderman in den Haag gekomen , die beweerde de kunst 
te verstaan, en er dan ook — dank zij waarschijnlijk een 
hollen tooverstaf, of smeltkroes met dubbelen bodem — de 
„bewijzen" van gaf. 

Daar de Voorburgsche geleerde echter niet bij de „ welge- 
slaagde^' proefneming tegenwoordig was geweest, en de goud- 
maker naar het scheen nog niet zoover in de kunst was, dat 
hij voortdurend aan den arbeid kon blijven, koos hij den minder 
betrouwbaren weg, vrienden en kennissen over het geval uit te 
hooren. Met het gewone gevolg : de scherpzinnige Isaac Vossius 1) 
schaterde het uit van lachen, dat Spinoza hem over zulke 
beuzelingen kwam raadplegen; doch, zich daaraan geen zier 
storende , zocht deze vervolgens den goudsmid op — een zekeren 


1) «Volei quelques traits da caractere de Vossius. Il entendoit presque 
tontes les Langues de 1'Ëurope, et n*en parloit bien aucune. n connoissoit 
è fond Ie génie et les coütumes des Anciens, il ignoroit les manieres de son 
siècle. Son impolitesse se repandoit jusques sur ses expressions. Il s'exprimoit 
dans la conversation , comme il auroit fait dans un Commentaire sur Javenal, 
OU sur Pétrone. H publioit des Livres pour prouver que la Version des 
Septante est divlnement inspirée, et il témoignoit par ses entretiens particu- 
liers, qu'il ne croyoit point de BévélatioD. La maniere peu édifiante dont il 
est mort, ne nous permet pas de douter de ses sentimens. Et cependant, 
ce'qui marque la foiblesse de Tesprit humain , 11 avoit une crédulité imbédle 
pour tout ce qui étolt extraordinaire, fabuleux, éloigné de toute créance.» 
Dat zou men In 't hierboven verhaalde geval niet zeggen. Van een vriend, 
die predikant geworden was op een dorp, zei Vossius: «est sacnficalus in 
pago et rusticos declplt»; op zgn sterfbed weigerde hg allen geestelijken 
bgstand, en zei tot den priester: «Vertel mij liever hoe ik mgn pachters 
kan dwingen te betalen, wat ze mg schuldig zgn. Ziedaar wat ik wilde, dat 
gg deedt». 

(Vle de Mr. De Salnt-Evremond par Des Malzaux , Amst. 1726. 1, 215, saiv,). 


267 

Brechtelt — die het goud beproefd, en misschien wel aandeel 
in de winst had. Deze > en ook de Haagsche arts J. Fr. Helve- 
tius zongen op heel anderen toon. 1) Wat er ook van zij , zoo- 
veel  blijkt  nit het geval zeker, dat de Voorburgsche brillen- 
slijper in den Haag geen onbekende meer was. 

Wat,  zoo  vroeg  tot nog toe niemand, is wel de oorzaak, 
dQ,t  van  Spinoza^s  briefwisseling  in  de jaren 1661 tot 1666 
Zooveel bewaard bleef (33 stuks) , terwijl wij nit de jaren 1666 
"tot  1671  slechts  een  achttal  brieven  bezitten,  waarvan de 
^*=»ieerderheid  (5)  nit  1666  dagteekent? Mag het zijn, dat de 
"^Tienden  hunne vriendschap opgezegd, of allen, als Simon de 
\7ries,  ten grave gedaald  waren? Er is misschien beter ant- 
"^^oord te geven. Henry Oldenburg , die tnsschen 1661 en 1666 
liet leeuwendeel  schreef  of ontving,  heeft in de jaren 1665 
"tot  '68  een  harde  leerschool  doorloopen.  Zeer  tijdroovende 
l>ezigheden, die niet betaald werden; de pest (the Plaque) die 
Xonden teisterde; de reusachtige brand, die een groot gedeelte 
van  Engeland's  hoofdstad  in  de  asch  lei:  voorwaar  geen 
dingen , die iemand mee doorleeft zonder dat zij indruk nalaten 
in  zijne  ziel.  Daarbij  kwam nog, dat de Engelsche minister 
Arlington  op  20  Juni  1667  het korte en bondige bevel uit- 
vaardigde : jjDen persoon van Henry Oldenburg wegens gevaar- 
lijke  plannen  en  handelingen in hechtenis te nemen en naar 
den Tower te voeren " gevolgd door een tweede , waarin „strenge 
iiechtenis" bevolen werd. 2) Wat er gebeurd was? Wij weten 
Blechts , dat Oldenburg's vriend Samuel Pepys op 28 Juni 1667 
in  zijn dagboek schreef: „Mij werd gisteren verteld, dat Mr. 
Oldenburg , onze secretaris in Gresham College , in den Tower 
V^erd  gebracht,  omdat  hij  nieuws  had  geschreven aan  een 
"^irtuoso in Frankrijk , met wien hij voortdurend over wysgeerige 
onderwerpen briefwisseling houdt." 3) Op 8 Augustus daaraan- 
volgende, teekende  een  andere vriend aan: „Ik bezocht Mr. 


1) De laatste gaf er een boekje over uit: Vitulus aureus quem mundus 
^orat et orat, in qao tractatar de rarissimo — ja, wel ratissimo — 
natorae miraculo transmutandi metalla, Amstelod. 1667. 

2) Weid, History of the Royal Society, Vol. I. 

3) Diary, Hl, 273. 


268 

Oldenburgy nu in strenge hechtenis in den Tower, verd€tcht 
van het overbrieven van staatsgeheimen. 1) Ik had een order 
van Lord Arlington, staatssecretaris, zoodat ik toegelaten 
werd. Deze heer (Oldenbnrg) was secretaris van ons genoot- 
schap, en ik vertrouw, dat hij onschuldig blijken zal." Bat 
was dan ook het geval; doch eerst op 26 Augustus herkreeg 
hij zijne vrijheid. Maar hadden zijne medeleden hem een bl^k 
van achting gegeven, door gedurende zijne gevangenschap de 
zittingen van het genootschap te verdagen: het duurde nog 
lang voor hij ^t vertrouwen zijner uitheemsche correspondenten 
herwonnen had. 2) 

Doch, dit alles mag een loodje in de schaal werpen, waar 
ons in lateren tijd zijn zoo geheel veranderde houding tegen- 
over Spinoza te verklaren blijft, eene genoegzame opheldering 
van z\jn langdurig stilzwijgen geeft het niet. Evenmin is het 
recht duidelijk, waarom — Jarig Jellis uitgezonderd — geen 
der overige Amsterdamsche vrienden van den wijsgeer meer 
in zgne briefwisseling voorkomt. Lodewijk Meyer moge dan 
druk geweest zijn met tooneelaangelegenheden : zóó geheel 
ingenomen daardoor was hij niet, of ook voor wijsgeerige 
vraagstukken bleef nog wel tijd over. In 1666 toch verscheen 
van z\jne hand de opzienbarende verhandeling Phüosophia S. 
Scripturae Interpres j 3) waarin hij met macht van bewijzen en 
veelomvattende geleerdheid trachtte aan te toonen , dat de ware 
wijsbegeerte ons het eenig richtsnoer ten leven moet zijn, en 
alleen in staat is, ons de juiste verklaring te schenken van de 
taUooze raadselen der Schrift. Wilde men daaruit de gevolg* 
trekking maken, dat de Bijbel dus een overbodig boek is, h^ 


1) «Suspect of writing intelligence». De schrtjver is de bekende Evelyns. 

2) Zie zijne brieven aan Boyle op 3 en 12 Sept. 1667. 

3) Niet alleen uit de mededeeling van Colerus, maar ook uit die van Jan 
Rieuwertsz., jr. blijkt dat L. Meijer de auteur is. Dit wordt nog zekerder 
door den inhoud: in zijne eigenhandige Holl. vertaling verwijst hij o. a. ook 
op den «Woordenschat». Hij toont zich uitstekend bekend met de leer van alle 
toenmalige sekten ; en treedt zelfs af en toe op Joodsch gebied , waarschijnlijk 
door Spinoza voorgelicht. De Hollandsche vertaling voert hetzelfde vignet als 
Spinoza's Tractattis Theol. Polit,, op Rieuwertsz. uitgaven wel bekend. 


269 

voor zich  kon  er  slechts tegen invoeren, dat de Bijbel, zoo 

S<o€d als elk ander boek , ons stof tot denken kan geven. Lang 

lia.d hi]  geaarzeld  vóór het tot de uitgave kwam, uit vrees 

iroor den  storm, die van alle kanten, niet het minst uit het 

t;li.colog^ch kamp , tegen hem zon opsteken. De uitkomst bewees, 

boe wijselijk schrijver en drukker gehandeld hadden door hunne 

ixamen te verzwijgen en zelfs „ Amsterdam *' te vervangen door 

9 XHeutheropolis '\  Want  nog  nauwelijks  had  in  't volgend 

voorjaar eene  HoUandsche vertaling het licht gezien, of het 

ragende strijdschriften. Het vlugst waren een tweetal mannen , 

die Meijer niet onbekend kunnen geweest zijn : Petrus Serarius 1) 

exi Jan Pietersz. Beelthouwer 2) — en het is opmerkelijk dat 

d.e laatste in  1667 reeds zeker wist, „dat de hoogh-geleerde 

Spinosa  hem  toestond,  dat  de Prophetische  Boecken suyver 

gbebleven  zijn  van de tyden des Hoogen-Priesters Esdra, tot 

op desen  dagh". 3)  Doch  weldra  volgden ook theologen van 

beroep,  als  Lodewijk  Wolzogen,  en  Reinier  Vogelsang.  4) 

Aloeielijk  kunnen  wij ons voorstellen, welk eene opschudding 

Meijer's  vertoog teweeg  bracht en moest teweeg brengen, B) 

niaar het is onbetwijfelbaar , dat het aan het starre bijbelgeloof 

een  gevoeligen  knak  heeft  toegebracht.  Het heeft zijn taak 

S^&an. Merkwaardig voor ons zijn nog slechts de woorden van 

den schrijver, waar hij in de „nareden" tot zijne lezers zegt: 


1) Antwoort op Een Wonderspreuckigh Tractaet eenes onbenaemden Dis- 
^pels van Benatas des Cartes, *tAinst. 1667 (in 4<>). (Niet beschreven bg 
Van der linde. Een exemplaar in m(jn bezit). 

2) J. P. Beelthoawer's Antwoort, op het Boeck, genaemt de Philosophie 

d^ytleghster der H. Schrifture. (In z\jne verzamelde werken draagt het de 

^teekening:  «In Amst. 16 Maart, 1667»). (Niet beschreven btj Van der 
Linde). 

3)  -Aldaar, blz. 22. 

^)  Beschreven btJ Van der Linde, N» 59, 60. 

^)  ^ Staelljes » werden er uit voorgelezen op de particul. Synode van Noort 

°^^   te Enckhnysen op 9 Aug. 1666, en aan de Staten maatregelen ver- 

ïowit.   (Volgens  de notulen). Deze verzochten advies bij de Theol. Faculteit 

*-"^iden  (1669). Het luidde zeer ongunstig. Toch werd ook dit boek niet 

.    X674 verboden. (Vgl. J. A. Cramer, Abraham Heydanus en ztjn Carte- 

"^'^i^tne, 1889, blz. 90). 


270 

. „Wij achten 't beter weynigh dingen, die sekerlijck waar 
zijn , te kennen , dan veel valsche en twijfelachtige dingen als 
waer en seker, aen sich selven t'overreden , en hen aen anderen 
in de hant te steken. Yoegh hier bij , dat*er geen kleyne hoop 
verschijnt van dat de heerschappij der Philosophie in dese 
tijden, in de weicken dese haer grootste oprechter en voort- 
planter, Kenatus Descartes, de geletterde Werelt voorgelicht, 
en door sijn voorbeelt voorgegaen heeft , van anderen , die sijn 
voetstappen sullen willen navolgen , wijdt en breedt nytgebreydt, 
en soodanige dingen van Godt , van de redelijcke ziel , van der 
menschen opperste gelucksalighey t , en van diergelijcke andere 
dingen, tot de verkrijging van 'teeuwigh leven behoorende, 
in 't licht gebracht sullen worden, de weicken in de verkla- 
ringh en uytleggingh der Heylige Schrift volkome macht en 
heerschappij sullen bekomen*'.... 

Zonder twijfel wordt daar Spinoza's wijsbegeerte ingeluid. 

Hadden Spinoza's volgelingen nog de hand gehad in de ver- 
taling van Thomas Hobbes' lijvigen Leviathan^ het meest ver- 
afschuwde boeky dat in 1667 de pers verliet, 1) dan zou er 
nog reden zijn om hun stilzwijgen, tot dien tijd althans, uit 
drukke bezigheden te verklaren; doch volgens eene vr\j waar- 
schijnlijke mededeeling was niemand anders dan Lambert van 
Velthuysen 2) de vertaler van dat werk vol van „afgrijselicke, 
godslasterlicke dwaelingen". 3) 

Doch, blijft deze vraag voorloopig onbeantwoord, dan doemt 
terstond een nieuw vraagstuk op, nl. dit, waarom de kalme, 
gemoedelijke wijsgeer, die in zijne eerste geschriften zoo vol 
van vertrouwen is in de wereld en de menschen, in wiens 
geest  geen bittere,  zwartgallige gedachte opwelt, aan wiens 


1) Leyiathan, enz. tot Amst bg Jacobus Wagenaar, Boeck-yerkooper 
op de hoeck van de Mol-steegh^ in Des-Cartes. Anno 1667. 

2) Volgens J. Fr. Buddeos, de Atheïsme et Supeiistitione, Traj. adEheo. 
1737, p. 142. 

3) Oordeel der Classis van Amsterdam, die 't boek besprak, en zich voor- 
nam eene verbodsbepaling uit te lokken, op 26 Mei, 11 Juli, 25 — 27 
Juli 1667. 


271 

fen  geen smalende uitdrukking , geen scherp gezegde ontvloeit 
^  ^waarom  blijkt hij bij het verschijnen van het Godgeleerd- 
Stacitkundig  Vertoog  zoo  geheel veranderd? Waarom in d4t 
boek zoovele honende uitvallen tegen andersdenkenden, die de 
Schrift niet opvatten en verklaren zooals hij ? Waarom is d44r 
allo  hoop,  alle vertrouwen zoek geraakt in het vtdgus, „dat 
slechts  door  vrees  en hoop, niet door de rede regeeren 
"?  Waarom  dddr  zoovele  bittere  uitlatingen  tegen  de 
P predikanten, de eigenlijke leiders des volks, met het gepeupel 
één kam  geschoren?  Waarom vóór dit boek die, welis- 
menschkundige ,  doch bitter scherpe voorrede geplaatst , 
rin het heerschend geloof als bijgeloof, de predikanten als 
oxnedianten afgemaaid worden? 1) 

Die vraag werd eerder gedaan. Men heeft de oorzaak gezocht 
i   zijne uitbanning uit Israël: 2) doch, hoewel 't niet te ont- 
ennen  valt,  dat  deze  mee  in  't spel kan geweest zijn, de 
oofdaanleiding was het stellig niet. Er zijn er, die de blikken 
it hebben op den wijsgeer Amold Geulincx , en de behan- 
deling hem te Leuven en Leiden aangedaan; 3) doch vermoe- 
üjk  ten onrechte.  Immers tot op heden heeft nog niemand 
maar het minste  verband tusschen Spinoza en Geulincx, 
beider volgelingen, kunnen aanwijzen. 

Aanleiding tot het schrijven van het vertoog was stellig 
^^ïets anders, dan wat de wijsgeer zelf als zoodanig opgeeft: 
^^et feit, dat men hem een Atheïst schold, dat zijne vrienden , 
^^e CoUegianten , te Amsterdam en elders, voortdurend bekort 
^^rerden in hunne vrijheid van spreken, zonder ophouden ge- 
^Iwarsboomd in de verkondiging hunner gevoelens. 4) Oorzaak 
echter  van  zijne  bitterheid,  oorzaak  van  het schrijven dier 


1) Deze vraag werd gesteld door Dr. Richard Ayenarius, üeber die beiden 
^^TSten Phasen des Spinozist. Pantheïsmus, Leipz. 1868, S. 95. ff, waareene 

>)loemleziDg van bewijsplaatsen verzameld is. 

2) Avenarios^ ibid. S. 101. 

3) Wilhelm Bolin, Spinoza, S. 61. ff. Vgl. Prof. J. P. N. Land, Amold 
Geulincx, 1895, S. 215 «nahe bei ein ander, doch in getrennten Ereisen». 

4) Ep. 30 bg Van Vloten en Land, naar het schijnt aan Wil. Bolin, die 
oadere Duitsche vertalingen van Spinoza^s werken gebruikte, onbekend gebleven. 


272 

scherpe voorrede, oorzaak ook der verdwijnii.g van verscheidene 
brieven was .... een treurspel , dat afgespeeld werd te midden 
der Amsterdamsche Collegianten, onder Spinoza's beste vrienden, 
het ketterproces van de gebroeders Koerbagh. 1) 

De roep, die onder het volk van Spinoza uitging, dat bij 
,,een slecht Jood en geen beter Christen was", kan men, zich 
aan de gewone beteekenis der woorden houdende, bezwaarlijk 
ongegrond noemen. En het gaat niet aan, ook maar te veronder- 
stellen dat de wijsgeer, die met zooveel logische scherpte het 
Oude Testament dorst ontleden, in zijne binnenkamer het 
Nieuwe naar een anderen maatstaf beoordeelde. Had niet bij 
hem , den gewezen Jood , het laatste nog minder aanspraak op 


1) Het is voor het eerst, dat deze treurige historie, die eene donkere 
smet werpt op de zoo hoog geroemde en wereldvermaarde Hollandsche Ter- 
diaagzaamheid , met Spinoza's leven in het juiste verband gebracht wordt. 
Doch, hoe gaarne ik dit ketterproces ook zoude behandelen met de oitvoe- 
righeid, die het verdient, hier kan en mag dat niet geschieden^ aangezien 
het een boekdeel zou vorderen, dat dit in omvang evenaart, zoo niet overtreft. 
Alles, wat daaromtrent tot op heden verluidde, is niet meer dan halve 
wetenschap, en onnauwkeurig. Voor zooverre het voor den strafrechter gevoerd 
werd, bezitten wg aanteekeningen betreffende het voorgevallene, gemaakt 
door den Amsterdamschen Schepen Hans Bontemantel. Deze werden, hetzg 
naar een slordig afschrift, hetzg door iemand, die minder vertrouwd was 
met het zeventiende-eeuwsch schrift, gepubliceerd in J. J. Dodt van Flens- 
burg's Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, Utrecht 1839, 
II, blz. 359 e. v. Dr. Eemkamp te Utrecht, bezig met de uitgave van een 
gedeelte van Bontemanters aanteekeningen, had de welwillendheid, mg, toen 
hg vernam dat ik de Koerbagh-episode breedvoerig dacht te behandelen, een 
beter afschrift af te staan. 

In jaargang 1877 van «de Navorscher» gaf de redacteur P. Leendertz 
een tweetal artikelen over hetzelfde onderwerp, waarop nog een derde zou 
volgen, dat echter, door zgn plotseling overlijden, in de pen bleef. Hg 
had, ofschoon htj daarvan geen melding maakt, kennis genomen van hetgeen 
de Amsterdamsche confessieboecken dienaangaande bevatten. Maar ook z|jn 
werk is half en onnauwkeurig. Ik heb eene groote menigte afschriften van 
authentieke bescheiden verzameld, waaraan vermoedelijk weinig meer ontbreekt, 
en ben van plan dat alles, tegelijk met hetgeen ons betreffende den Spinozist 
en Sociniaan Eoerbagh bewaard bleef, in het licht te geven, zoodra zich 
daarvoor een uitgever vinden laat. 


r 


273 

on^tzag dan het eerste? Doch h^ wist te goed, dat hij, beide 

O'ver denzelfden kam scherende, niet alleen zich zelven, maar 

ooi de verspreiding zijner wijsgeerige inzichten op gevoelige 

^T^ijze  benadeelen  zon,  en  liet  het  dus  aan  den tijd en de 

iM^e^omelingschap over voort te zetten, wat hij begonnen had. 

El^enwel lijdt het geen twqfel, dat, hetgeen hij vermeed ons 

t^  geven zwart op wit, onder zijne vertroutvde vrienden toch 

^Uesbehalve  onbekend  was.  En  wie  zich onder hen bezitter 

on heeten van een vlag, logisch denkend verstand, dien was 

stellig onmogelijk Christen te blijven, anders daninsch\jn 

een. Wij zagen reeds, hoe Pieter Balling zoowel den naam 

sn  den  tweeden,  als  van  den  derden persoon der heilige 

DDrieëenheid kortweg wilde vervangen door het woord „waar- 

la^eid";  wij  vernamen  ook,  hoe  de  brave Simon Joosten de 

^\/^ries de Christenen slechts als eene andere soort van „b\jge- 

Xoovigen''  beschouwde.  Is  het  vreemd,  dat  de  advocaat en 

.^<neesmeester,  Adriaan  Koerbagh,  die toch in ontwikkeling 

a-llesbehalve  beneden  deze  beiden  stond, die niet alleen met 

d^u  wijsgeer  Spinoza, maar ook met den Lucianist Van den 

-*^-iiden,  en  den  Sociniaan  Jan  Knol  omgang pleegde, zijne 

O'Vertuiging  niet  ten  anker  kon  leggen op de tegengestelde 

-^^de?  Ook  hij heeft, eenmaal aan het denken geraakt, door- 

'S'^iredeneerd  met die logische scherpte, die voor geen enkele 

olgtrekking  terugdeinst.  En  het  tuigt  opnieuw  voor  de 

«r dan broederlijke eensgezindheid der beide broeders, dat 

-^ï   samen onderzocht, samen getwijfeld, samen den smaad en 

straf hunner bekrompen tijdgenooten geleden hebben. 

^Heeds  hadden  wij  gelegenheid op te merken, hoe Adriaan 

^^rbagh,  minder  kleinzielig  dan  anderen,  die  gaarne aan 

es de vlijm der kritiek zien leggen, zoolang er slechts ifiet 

t wordt aan het heilige huisje, waarin zij toevallig hun 

ood verdienen, zich ergerde aan de afschuwelijke kromtaai, 

^u^rmee men in zijne dagen — en nog op heden — recht en 

^t tot  onverstaanbare  en  onbegrijpelijke dingen meende te 

oeten maken voor het volk. Hoe hij zich niet alleen aan dat 

^Deterwaalsch ergerde , maar ook zijne beste krachten inspande, 

1Q 


274 

om daarin verbetering te brengen. Ook in andere opzichten 
koesterde hij onzes inziens zeer gezonde meeningen betrefiPende 
de rechtsgeleerdheid. ^Corpus Juris'\ zoo schrijft hij eenige 
jaren later, „word gemeenelijk genomen voor het Roomse 
wetboek, waarin de wetten en regten der oude Romers in 
't Latijn beschreven staan. Dit Rooms wet-boek is een seer 
groot boek , daar ook veel schoone grollen en onnoodige wetten 
ten ansien van ons instaan: en om die nog te ondersoeken 
moeten wy Duytsen een andere taal als onse moeders taal — 
o groote slaafsheyd! — leeren, met groote kosten en grooter 
moeyten en arbeyd, en verlies van eenige jaaren van onse 
korte leevenstijd. Dat is immers een groot verlies I . . . . Want 
men sonde in een half soo groeten boek meer wetten, die ons 
noodiger, en die klaarder en bondiger na de reden waaren» 
konnen beschrijven in onse eygen taal, als in ^t gantse Roomse 
wetboek staan. Dat zijn wy , die snlke vrye luyden zijn , gelijk 
wy self seggen , die ons verbinden an een ander volks ta^l en 
wetten: 6 dwaasheyd! Het schijnt my toe, dat mer mede te 
kennen geeft: dat God die Heydense volkeren meer met 
wiisheyd en rede had begiftigt als ons; 't welk ik tegenspreek 
en seg, dat God ons soo wel, ja immers soo wel als dat volk 
heeft met wijsheyd, kennise, weetenschap en rede begaaft. 
Soo dat wy daar bekwaam genoeg toe zijn, om ons self wetten 
voor te schrijven, om na te leeven." 1) 

Op eene andere plaats vervolgt hij: „Wat hebben de regts- 
geleerden al wetten, en wat een verwart wetboek. Doch sy 
weeten 'talsoo wel als Plato, die eertijds gesegt heeft: by die 
volkeren, die veel wetten hebben, zijn ook veel twisten of 
krakkelen, kwade gebruyken of wijsen van leeven. Uyt de 
meenigte van twisten en krakkelen hebben de regtsgeleerde(n) 
voordeel. Jnstinns, een roomsch geschiedenis schrijver, schrijft 
van de Schutters (Scytae), een oud, beroemt volk, datse met 
weynig wetten beter leefden, als de Grieken met al hun wetten 
en geleertheyd. De Roemers hebben mede seer veel wetten 
gehad, nog meer als de Grieken; evenwel hebben sy geleeft 


1) Bloemhof, op Corpus Juris, 


275 

in moord, roof, moetwil en allerley overdaad. Soo dat het schijnt, 
4it daar veel vletten zijn, daar zijn ook veel overtreedingen, 
dtóP veynig wetten zijn, zijn vreynig overtreedingen. Soo dat 
ket V>eter is weynig wetten te hebben, die vast zijn en goed, 
^ veel onnutte wetten onder eenige goede wetten vermengt. . 
^tot men soekt malkander te verstrikken door de meenigte 
der wetten." 1) 

^aast de rechtsgeleerdheid  had  hij  aan de hoogeschool de 

S^neeskunde beoefend, en ook dat vak wordt op dezelfde wijze 

^Uder handen genomen. Hij wenschte goede , Hollandsche bena- 

^^Ungen in  te  voeren voor het potjeslatijn,  waarvan  zich de 

geneesmeesters bedienden,  en  het volk kennis te verschaffen 

^an  de voornaamste geneeskrachtige kruiden en stoffen. Zijne 

Bcherpe omschrijving van het woord Charlatan kan altijd genade 

vinden in  de oogen  der schoolmannen ,  en wat hij zegt over 

de chirurgijns bewijst, dat hij alles behalve met de minachting 

fijner  toenmalige  vakgenooten  op  de  barbiers neerzag. „Ik 

Verwonder my dat een heel-meester niet kwaalijk genoegt, 2) 

aJs men hem soo een geringen naam geeft gelijk als chirurgijn 

Cband werker) :  Ik  soudet  my,  als  ik  een heelmeester was, 

belgen." 3) 

Ook op ander gebied kon men hem moeielijk van verouderde 

xneeningen beschuldigen. Sprekende over volks-heerschappij, laat 

tij  zich ontvallen ,  dat  er „ hier en op veel plaatsen als nog 

een schaduwe van is, maar de kragt isser al een weynig van 

verlooren"; 4)  elders  heet  het:  „Men  maakt  onderscheyd 

"tasschen mensch en mensch , de een word edel genoemt, de ander 

onedel.  Maar wie edel of onedel is, na mijn oordeel, moet ik 

eens met korte woorden  seggen. Onedel is hy, die ongeleerd 

en  onverstandig is, al waar*t dat hy van de grootste Koning 

voortgekomen was ; edel is hy , die wijs en geleerd is, al waar't 

dat hy van de armste bedelaar voortgekomen was." 5) Niet 


1) Bloemhof, op Loy, 

2) d. w. z. boos wordt 

3) Bloemhof, op Chirurgijn, 

4) Op Democratie, 

5) Op Ignobel, 


276 

on vermakelijk is voorzeker de beschouwing, vrelke l^j aan 
't woord juwden vastknoopt: ,,kIeynnood. Alsoo worden de 
kostelijke gesteenten en paerlen genoemt van ons Dnytschen, 
om datse z\jn van kleyne nood, dat is, dat mense niet van 
noode of van doen heeft. 1) Dan, een gek wil gaem bellen 
an hebben, en de vrouwen, die dog van aert hovaerdig en 
trots zijn, meynen datse wel dapper pronken en brallen, alse 
met die vodden en leurdereyen behangen zijn. Over sulks ia 
der selver waardye in sik selfs niet meer alser een rijke gek 
voor geeven wil: want *tis missel^k waar een gek sijn geld 
an legt." Bij de verklaring van het woord ,i astrciogist^^ merkt 
hij op : „die konstenaars hebben dat even wel soo vast niet. 
Maar dewijlser altijd na slaan, gebeurt het wel, datse het raan." 2) 
Hiermede is naar mij voorkomt eenigermate aangetoond, 
dat Adriaan Koerbagh voor zijn tijd een heldere kop was, 
wiens streven, den bloei onzer taal te bevorderen, elk oprecht 
vaderlander reeds lang zou toegejuicht, wiens ijveren tegen 
het bijgeloof elk vriend van verlichting en beschaving reeds 
lang dankbaar erkend zou hebben , hadde hij de godgeleerdheid 
met rust gelaten. Immers, men mag het den man, die schreef 
voor het volk, niet euvel duiden, dat hij vierkant zeide waar 
het op stond. Doch, ook zijne verdienste zal hare kroon wel 
krijgen, al zal het nog eenigen tijd duren! 

De theologie I Om de houding te verklaren , die de gebroeders 
Koerbagh , Johannes zoowel als Adriaan , tegenover de theologie 
van dien tijd ingenomen hebben, is het noodig hun eigen 
standpunt te kennen. Met twee woorden zouden wij kunnen 
verwijzen naar den wijsgeer te Voorburg — doch beter is het 
eenige bewijsplaatsen aan te voeren. 


1) Dat deze Yerklaring in de bedendaagsche taalwetenschap door eene 
andere veirangen is, spreekt van zelf. 

2) Dat h^j de leer van Copemicus aankleefde , bltjkt uit het art SabbcUh. 
Merkwaardig voor zgne heldere opvattingen ztjn ook zgne verklaringen bg 
woorden als fascinatie, geomaniie, hermaphrodit , magie, manie, fnetem^ 
psychose, necromantie, visioen, e. d. Ook voor hem behoefde Balth. Bekker 
niet te schrijven. 


277 

^Ipstantiej selfstandigheyd,  iets 't geen op sik self bestaat 
der  van  iets  anders afhangig te zijn: sodaanige selfstan- 
eyd isser maar één, namentlijk God, of het noyt begonne 
^esen. Maar daar zijn ontallijke onderstandigheden (substantien) 
d^^welken van dese eene selfetandigheyd afhangig zijn," 1) 

^Het eex'ste dan 't geen wy verhandelen sullen, sal zijn van 

sen, in 't hebreeusch Jeliovaj 't welk is eenvoudig, eenig, 

^x:twig, oneyndig, noyt begonnen, overal tegenwoordig, onaf- 

l^-^^'Xigend,  onveranderlijk,  al weetend,  almogend  en oppervol- 

^akst.  De  Hebreen  hebben  het alsoo genoemd, omdat het 

^uarlijk is wesende, of wesen zijnde, of zijn, dat is, die is, 

alleen  die  is,  maar die selfs het wesen en zijn is van 

XI es:  tcant  in  hem  {dat  is:  in dat wesen) leeven tvy, ende (in 

) worden %oy beweegt , ende (in hem) jsijn wy : ook is dit wesen 

s in allen. Soo dat al 't geen men siet en hoord envoeld, 

maar  een  wijse  van  bestaan,  afhangig van  dit Wesen. 

uyt  hem  {dat is uyt dat Weseri) ende door hem, ende tot 

jsfijn  alle  dingen " .... 2)  De  voornaemste eygenschappen 

dit  Wesen zijn nyt-gebreydentheyd en denking.  Soo nu 

^^3^t>gebreydentheyd en denking van eeuwigheyd geweest zijn, 

ijk  sy  geweest  zijn,  van waar komt men dan te seggen, 

maaking geschied te zijn uyt niet?.. . . Want in niet en 

^^^xide  geen  uytgebreydenheyd  zijn,  in  niet en konde geen 

ing zijn, in niet en konde geen begrijping of verstaaning 

EX , in niet en konde geen wijsheyd zijn. Segt gy, heeft dan 

esen  niet  eerder geweest^ als de waereld? Ik sal seggen, 

*   gy  Wesen  segt,  soo  segt  gy  Wesen  aller wijsen van 

"^^ataan, al gy Wesen segt, soo segt gy alles in allen." 3) 

1-)  Bloemhof, op Ipstantie; vgl. substantie, essetiiie, iransipstantiatie, 
^^^et zonderlinge woord ipstantie, iets van Koerbagh's eigen maaksel, had 
^  ixoodig, omdat het latgnsche substantia in zijne oogen iets anders betee- 
^^4e  dan ons zelfstandigheid. Vergelijk hier de brieven van Ph. van Lim- 
^^^<ih, in de btjlagen voor het eerst afgedrukt; en wel VU aan Lambert van 
^Ithuysen, X aan Ie Clerc, waarin Koerbagh ter sprake komt 
3) Een Ligt schjnende in Dnystere Plaatsen, blz. 3. 
^) ibid. , blz. 6 en 7. Tegenwoordig spreekt men niet van « uytgebrejdent- 
^^yd»  en  c denking»,  maar van «stof» en «kracht». De begrippen komen 
^^Viter slechts gedeeltelijk overeen. 


.   278 

„De Godsgeleerden willen, dat een wonderwerk sal zijn iets 
't geen tegen of boven de natuur geschied: 't welk valsch is, 
want daar en kan niet tegen of boven de natuur geschieden. 1) 
Also daar maar één natuur is, en buyten die niets, so kan 
daar ook niet meer als natuurelijke weetenschap zijn, en 
buyten die niets. 2) 

„De mensch, uyt onkunde van het hoogste goed, en uyt 
onkunde van sijn hoogste geluk , 't welk bestaat in de kennisse 
en gemeenschap met dat hooghste goed, versiert (fingeert) so 
een vermaakelijke plaats of lusthof, of hemel, of koningrijk, 
waarin hy sijn hoogste geluk stelt : 't welk uytdrukkelijk tegen 
de schrift is, dewelke segt, dat het koningrijk in ons is* en 
dat het niet en komt met uyterlijk gelaat.'' 

„Maar dewijl wy gesegt hebben, dat de plaats ons niet 
voornamentlijk heyl of vreugd sal anbrengen, so sullen wy 
kortelijk seggen, waar in ons heyl en geluksaaligheyd , als 
ons hoogste goed, bestaat, naamentlijk .in de kennisse en 
gemeenschap Gods, waardoor wij bekomen sullen de grootste 
vergenoeging des gemoeds in alle dingen, hoedanige verge- 
noeging geen sterffelijk mensch tot nog toe heeft begreepen 
of kan begrijpen tnet syn gedagten'' 4) 

Ziedaar genoeg om te bewijzen , dat de gebroeders Koerbagh 
met hart en ziel bekeerd waren tot die nieuwe blijde bood- 
schap, het evangelie van Spinoza! Jong en onbeschroomd, 
nauwelijks de dertig gepasseerd, nog niet doordrongen van 
die bedachtzaamheid, die den grijsaard doet wikken en wegen , 
vóór hij overboord werpt, wat hij leerde aan moeders schoot, 
door geen geldelijke zorgen gedwongen tot huichelen of stil- 
zwijgen, kon het niet missen, of zij moesten optreden als 
apostelen der nieuwe leer. Is het te verwonderen, dat zij, 
ieder naar de mate van zijne gaven , geharnast in 't geloof 
aan  de  goede zaak,  aanvielen  op wat hun verouderd scheen 


1) Bloemhof, op Mirakel, 

2) Op MeOiaphysicu, 

3) Op Paradijs, 

4) Een  Ligt schynende in Duystere Plaatsen. Hst. 9. Vgl. Bloemhof, op 
Idolatrie, 


279 


en.   vreemd  geworden  was, met het zwaard van de logica en 

dexi dolk  van  den  spot? Is het te verwonderen, dat zij het 

C^t^jifitendom  gingen  bevechten  met  dezelfde  wapenen,  die 

eer de  vaderen  van  Christus'  kerk  ophieven  tegen  het 

idendom? Geen mythologie duurt ten eeuwigen dage! 


Geen van de toenmalige sekten bleef van kritiek verschoond, 
ftt de oude Joden meenden hun God met reukoffers te moeten 
enen, vond Adriaan Koerbagh — zijn broer dacht waarschijnlijk 
et anders , maar gaf het ons niet zwart op wit — eene „ dwaas- 
yd! even of God een mensch was, die door lieflijke reuk of 
konde vermaakt worden.'* 1) 't Was hem een bewijs, dat 
'-^' God niet recht gekend hadden. Elders verwijt hij hun, dat 
■^'  u vol waren  en  nog altijd  vol zijn van overgeloovigheid : 
"^^Uks hun schriften en dagelijks doen nu nog genoeg te kennen 
^ven." 2) Doch,  zooals zij, komen ook de Remonstranten er 
^trekkelijk  gemakkelijk  af.  Over de Dordtsche synode spre- 
^xide,  zegt  hij:  „doch dat geeft my  geen wonder, dat de 
*X>eders  of Leeraars van de Herstelde Gods-dienst de over- 
ning kregen tegen de uytgestootene Broeders of Leeraars, 
önt sy waaren selfs beschuldigers en regters met een , en sy 
^"bben se veroordeelt, sonder toe te laaten, datse sikmogten 
^»tntwoorden.  Dat  is  een  schoone tegenbetooning of over- 
iiing !  maar  een  plompen  boer  soude  ook  soo wel gelijk 
'*^^bben  en  verwinnen  de geleerste  man der weereld, al was 


n saak nog soo klaar en waar." 3) Valt tegen deze uitspraak 
«inig in te brengen , dat zij overigens vrij liepen, was misschien 
danken aan zijne vriendschap voor den Remontstrantschen 
^>:^edikant  Philips  van  Limborch,  Ook  over  de  Kwakers of 
»» geestdrijvers ** is zijn oordeel tamelijk welwillend. „ De geest- 
LJvers s\jn opregte en vroome dog onnoosele luyden, dewelke 
gevoele zijn, dat elk, 't zij man of vrouw, die de gaaven 
^es geests krijgt, inde vergaadering mag spreeken , en datgeen 


1) Bloemhof, op Adoleren, 

2) Op Beweegoffer. 

5) Op Contra Bemonsiranten. Vgl. Synode Nationaal van DordregL 


280 

mag spreeken , 't welk hem dan de Geest geeft nyt te spreeken. 
Maar die Inyden letten niet, datse maar spreeken 't geen 'er 
als dan in de geheugenis komt van 't geene sy te vooren of 
geleesen en geleert of gehoort hebben. Want niemant sal meer 
voortbrengen als hy weet: en die niet veel weet, sal niet veel 
weeten te seggen, gelijk 'tin de vergadering van die luyden 
wel geschiet, dat imant een rede begint, maar begonnen 
hebbende daar in blijft steeken, omdat hy niet meer weet: 
En daarom noem ikse onnosel, omdat ik bespeurt heb, datse 
in 't gemeen niet veel weeten, maar in leeven en wandel 
schijnen sy opregt en vroom," 1) 

Harder te verduren had het natuurlijk het Roomsche geloof. 
Dat hij niet altijd vertrouwen stelt in de kuischheid der gees- 
telijken ; 2) de bisschoppen beschuldigt van kuiperij en heersch- 
zucht ; den kluizenaars nageeft : „ die sik van de menschen 
afscheyd en in 't woud by de beesten gaat woonen, die toont 
mijns oordeels, dat hy meer beestagtig als menschagtig is; 
en vervalt over sulks so veer van de redelykheyd ; " 3) een 
loopje neemt met de bedevaartgangers naar „ den heyligen 
Jacob van Compostel of na de lieve vrouw van Lorette;" de 
reliquien als „vodderye"; de legenden van Sint Franciscus 
als „ sotte en belaggelijke dingen en loogenen " bestempelt — 
geen zijner Protestantsche tijdgenooten zal 't hem kwalijk 
genomen hebben. Stellig hadden er ook nog velen in de handen 
geklapt, waar hij bij het woord Antipoden opmerkt: „sy (de 
Roomsche geestelijken) hebben Viglius, een opsiender der 
Gemeente te Ments, van sijn staat en waardigheyd berooft, 
omdat hij seyde en bewees, dat de aarde rond was. En nu 
weet de minste scheepsjongen wel, dat de aarde rond is, en 
dat men deselve kan om zeylen. Maar zoo wel mag men sik 
op de wysheyd en geleertheyd der geestelijken betrouwen: 
gelijk gij siet. Dog sy hebben nog soo veel en groover mis- 
slagen, en  dwaalingen, dat het op een niet an komt"; waar 


1) Bloemhof, op Enthusiast, 

2) Op Ahdü, abt, 

3) Op Heremift. 


281 

^j  bij  exorcisme  verzekert:  „De roomse geestelijken hebben 

-veel malligheden in 't hoofd met die besweeringen ; sy besweeren 

^e jonge kinderen als syse doopen, opdat de boose geest van 

lienr sonde nytgaan; sy besweeren de ouden, dewelke met een 

lx)08en geest beseeten zijn, so sy seggen, en verdrijven de selve 

door hun besweeringen,  dewelken sy  seggen dat so kragtig 

zijn " ;  waar hij het Corpus juris canonici vol heet van „ moye 

grollen  en  benselingen '* ;  waar  h^  den  Paus den antichrist 

noemt, en vindt, dat er veel geweest zijn, die den naam van 

9 heilige vader"  niet waard waren; 1) waar hij eindelyk de 

Katholieken wegens beeldenvereering beschuldigt van ,, afgodery 

of by-godsdienst". 

Ernstiger echter werd de zaak, waar hij bij ,, allersielendag " 

aanteekent:  „Op  desen  dag  word  by  die van  de roomsche 

Gods-dienst  gebeden  voor  al  de onnosele sielkens, dewelke 

in het vagevuyr leggen en branden en gepynigt worden, even 

ai   eens  of de  onlighamel\jke  sielen  branden  konden.  Wat 

laat  sik den onnosele mensch, of liever den luye en trage 

^ensch,  al wijs maaken? Want in geval de gemeene mensch 

^iet traag en luy was in 't ondersoeken , hy soude meer komen 

^fce  weeten als hy nu weet"; 2) waar hij bij pater-noster („ge- 

l^ede-ketting")  den  draak steekt met het gedachteloos bidden 

^^m  loon; bij  epiphanie de  Roomsche geestelijken beticht van 

* 't ,, versieren van allerley grollen en grappen " buiten de Schrift 

^m, en ten slotte verklaringen neerschrijft als de volgende: 

,, CcUhclijke Beligie:  Die  van  de Roomsche Gods- dienst noe- 
>nen ....  hun Gods-dienst de algemeene Gt)dsdienst. Dog dat 
scheelt nog wel  een hand-breed» dat hun Godsdienst niet en 
is  de algemeene Gods-dienst,  nog ook nimmer de algemeene 
GtKls-dienst is  geweest:  Want  de eerste oosterse kerk ver- 
scheelde in veel dingen van dese westerse Roomsche kerk, 
en de Roomsche wederom verscheelt veel van de nieuwe her- 
stelde kerk van  Hoog- en Nederduytsland en andere landen, 
want die komt meer met de oosterse over een , als de westerse 
met  de  oosterse.  De  eerste  eygende  sik  de naam toe van 

1) Bloemhof, op Antichrist, en Paus. 2) Op Febru^i. 


282 

algemeen , en dat met regt in 't begin : maar naderhand zijnder 
gedeyltheden en scheuringen gekomen, en zijn tot nog toe 
geduurig gebleven. Over sulks en isser geen een algemeene 
kerk : maar eenige gedeylde kerken. En elk van die meynt de 
oudste en schriftmaatigste te zijn , en 't meeste met de leere 
des Saligmaakers over een te komen. En elk van die eygent 
sik de naam toe van algemeen. Maar geen van allen kan die 
naam alleen hebben: want sy belijde hen alle Christenen te 
zijn: soo en kan geen een kerk in 't besonder de algemeene 
kerk zijn: maar wel al de Christenen te saamen souden de 
algemeene kerk uytmaaken, als slegts de liefde groot en 
kragtig genoeg was, datse, al schoon de een een wejoiig 
anders van gevoelen was als de ander, in eendragtigheyd en 
vrede te saamen leefden onder hun hoofd den Behouderi sonder 
malkanderen te haaten , vervolgen , bannen , vervloeken en dood 
te slaan/' 

Hostie, het Godmensch gemaakte brood ^ of Grodmensch ge- 
wordene brood, dat is, het kleyne ronde stukje brood of meel 
gebak, 't welk de roomse geestelijken seggen, dat sy tot een 
Grodmensch gemaakt hebben, als sy er dese woorden, dit is 
mijn lijf over gesprooken hebben : alhoewel er in der daad niet 
de minste verandering an geschied is, so dringt men evenwel 
de menschen op, datse moeten gelooven, dat het in een God- 
mensch verand^rt is." 1) 

Bezwaarlijk kon het anders, of wie zóó de bijl aan den 
wortel van den boom legde, moest doorhakken, doorha*kken 
ten einde toe. En, halfheid lag naar het schijnt niet in Koer- 
bagh's karakter. De Grereformeerde Godsdienst, zoo vond hij, 
was wel is waar „een weynig verandert" van de £oomsche, 
doch mocht „ nogtans die naam met regt niet voeren , omdatse 
nog  veel  verscheelt  van  een  redelijken  Godsdienst,  die op 


1) Merkwaardig is zijne vrij uitvoerige beschouwing bg ^t woord Inquisitie ; 
bti Quadragesima: — vasten, vooral op de Koomsche wqs, scheen hem 
onnoodig en onzinnig; scherp is htj vooral bQ agnus dei, altaar, misse, 
Jesuyten, e. d. 


283 

wij8heyd, waarheyd en rede steunt." 1) Mochten de predikanten 
wijzen op de Schrift, zijn oordeel daarover week verre af van 
liet hunne. »Het woord Bïbd^\ zoo zegt hij, „is een bastaard 
Griieks woord en beteykent in 't algemeen een boek, 'tzy wat 
voor een boek  dat het is,  al  wast  van Reyntje  de Vos of 
XJylen- spiegel. Bij de Gods-geleerden word, alhoewel te onregt , 
omdat het woord die beteykenis niet heeft, Bibel genoemt de 
-ü. Schrift of Schriften, zijnde eenige boeken of schriften, die 
S^i^<>^nit  worden  het  oude  Verbond , . . .  en het nieuwe Ver- 
lK)nd . . . Wie de schrijvers zijn van de Joodsche schriften kan 
xnen  niet  weeten;  eenige  der  uytsteekenste  Gods-geleerden 
xneynen,  datse  eenen  Esdras  uyt  meer  Joodsche  schriften 
uytgeschreven heeft. Al de schriften van het nieuwe Verbond 
sijn  een  geruyme  tijd  na  de  dood  des Behouders of Salig- 
maakers  geschreven,  en  een  langen  tijd  daarna, in eenige 
kerkelijke  vergaderingen  van  Opzienders  2)  en  geestelijke 
I^y^en  vergadert  en  voor  Gods  woord  verklaart,  en  voor 
r&^elmaatige  3)  schriften  gehouden, als ook de schriften des 
ot]t<ien Verbonds. Dog een langen tijd daar na zijnder eenigen 
vir^derom  van andere Kerkelijke vergaderingen verworpen, en 
i^  Groddelijke geloof baarheyd benomen, en voor onregelmaatig 
^^xklaart. Met dat selve regt waarmede het de eene vergadering 
V'oor  regelmaatig  verklaart,  met  datselve  regt kan het een 
^xidere  voor  onregel-maatig verklaaren;  want alles behoorde 
^*  Haoet maar zijn tot den tijd der verbeteringen. Dog daar is 
^^   de  Schrift  iets  't geen vast is en met de rede over-een- 
"^^^^t, 't welk ook by my maar alleen voor de schrift gehouden 
^^^d :  't welk wederom ,  in  't maaken  van andere schriften , 
e stant grijpen.  Maar de rest is voor ons onnut en idel, 
l[an over sulks sonder swaarigheyd wel verworpen worden, 
ten waar de Schrift door gewelt van vuur en swaard staande 
^^^*X ouden wierd, sij soude in 't kort vervallen." 4) 


^ Op Oereformeerde Eeligie. 

) Bisschoppen. 

) Canonieke. 

) Bloemhof^ op Bibel. 


284 

Den Bijbel te beschouwen als elk ander boek, ziedaar een 
standpunt, waarop zelfs in onze dagen nog weinigen aangekomen 
z^nl Doch, Koerbagh keurde niet alleen de bijna afgodische 
vereering van de H. Schrift af, maar was er ook van over* 
tuigd, dat de „ Statenvertaling ", al stond het er nog zoo uit- 
drukkelijk op, allesbehalve ,, getrouwelijk " in 'tHollandsch 
was overgezet. 1) Niet alleen stonden er tal van woorden in, 
die men eenvoudig onvertaald had gelaten — als genisis, 
paradys^ arke, propheet , psalm, sabbaih , gehenna, en dergelijke — 
maar ook vele plaatsen, waar men den zin der woorden opzet- 
telyk verdraaid had. En hoeveel herinnerde hem werkelijk aan 
Reintje de Vos of Moeder de Guns I Zien wij eens wat hij tegen 
de hoofdzaken der Schrift alzoo in te brengen had. 

„God, den oorspronk uyt welke alles voort komt» is 'de 
gedaant-geever van alles, of heeft alles gemaakt, dat is: 
gedaante of gestalte gegeeven. Vraagd imant waarom dat ik 
niet seg schepper , om dat God is den schepper die de Waereld 
uyt niet geschaapen heeft? Die sy tot antwoord, dat Gt>d 
oneygentlyk gesegt word een schepper te zijn, omdat een 
schepper soodanigen een betekent die iets schept, 'tzy water 
uyt de bak of bry uit de pot; het beteekent ook een tuyg 
daar men mede schept. ( !) Ten anderen en is de Waereld niet 
geschaapen (of liever gemaakt , of gedaante of gestalte gegeeven) 
uyt niet , maar de Waereld in 't algemeen heeft van eeuwigheyd 
geweest, of die hetselve niet belieft te gelooven, die most die 
regel, uyt niet komt niet, met bondige reden konnen weder- 
leggen, 't zy met de Schrift of met de Waerelds wysheyd. 
Met de Schrift en kan men niet, want het staat in de Schrift 
niet, dat de Waereld uyt niet soude gemaakt zijn; nog minder 
kan men het met de Waerelds-w\jsheyd doen, want daar strijd 
het regt tegen. Soo dat, al stond het al in de Schrift (gelijk 
't nu niet en doet) het evenwel valsch sijn soude, omdat het 
tegen de Waerelds wijsheyd, die op de rede gegrond is, 
stryd " 2) 


1) Bloemhof, op Synode van Dort. 

2) Op Öreateur, Vgl. Chaos. 


286 

De  schrift maakt gewag  van een algemeen e watervloed, 

sond-vloed .... Dat somtijds eenige landen zijn ondergeloopen 

met water overdekt geworden, kan wel zijn; maar dat de 

S^'^tse aarde, dewelke rond en met seer hooge bergen versien 

met water rondom dies tijds sonde overdekt ziJD geweest, 

niet mogelijk. So dat het maar voor een onderlooping van 

menige landen moet verstaan worden." 1) 

, Arke , een kist , waarvan in de Schrift gewag gemaakt 
'^rord, daar van allerley reyn gediert seven en seven, van 
't onreyn twee en twee> manneken en wijf ken in waren, doe 
de Watervloed over de gantsche Aarde kwam , soo die schrijver 
meende: dan, 't is die man goed te vergeeven, hy heeft niet 
beter geweeten of de Aarde is plat geweest, en daarom heeft 
hy gemeent, dat de gantsche Aarde van eenige dagen regens 
^on bedekt worden. En daar kan men hem nog al te gemoet 
^onen in 't beschrijven van de kist, omdat hy der niet 
^y geweest is, nog de selve gesien heeft, en de maat 
is hem vergeeten , en een kunstig rekenaar is 't niet 
ff^^weest om de maat weer uyt te vinden: want anders 
Boiide het my wat vreemd dunken, hoe in soo kleynen kist, 
melkers langte maar was dry hondert ellen, de breette 
Qfdg, de hoogte dertig ellen, soo groeten menigte van 
eren, en soo veel voeder voor meer als een jaar heeft 
tonnen zqn. Dog hy heeft ervan geschreven gelijk hy'er van 
Kohoort had." 

nTropheetj een voorsegger, waarsegger, die iets voorsegt, 
^^^ toekomende te sullen geschieden: maar dat het waar is, 
ST^beurt selden, dog loogen is het die meesten tijd, of dubbel- 
en duyster is het altijd, dat een voorsegger voorsegt. 
^.nt alsser dan eens iet komt te gebeuren, datmen der soo 
naasten by, met wat by te doen of met wat af te doen, 
^at wonderlijk en oneygentlijk uyt te leggen, toe trekken 
, soo segt men ja!  die man heeft waar voorsegt, al had 


'^^   der schoon nimmer van gedroomt. Gelijk sulks de schriften 
^^^^"^ voorseggers in 'tonde verbond-boek genoegsaam te kennen 


) Op Dihme. 


286 

geeven; om de heydense voorseggers of waarseggers niet eens 
bij te brengen." 

jfDemoniaak, een verrukte van sinnen , branksinnige of onsin- 
nige, dolle of besetene, die van een onrejnie geest, dat sijn 
onreyne bedenkingen gekwelt zyn: dit is een seer swaare siekte 
of gebrek; 't welk veroorsaakt word door een kwaade gestelt- 
heyd des bloeds, en een kwaade gesteltheyd en swakheydder 
hersenen , waardoor 't gemoed ontroert en van allerley kwaade 
en ongerijmde bedenkingen overheert word; onweetenheyd en 
kleynmoedigheyd doen hier ook al veel toe." 

Doch, genoeg om Koerbagh's betoogtrant in het licht te 
stellen. Kortelijk moeten wij nog aanstippen, dat hij Jezus 
wel beschouwde als een groot en goed man, die echter noch 
Joden noch Christenen „behouden" had: immers zij staken nog 
even vol bijgeloof als altijd. Uitdrukkelijk ontkende hij, dat 
Jezus Gods zoon zou zijn, en noemde hem op grond van s^fne 
schriftverklaring, een kind van een onbekenden vader. 1) Het 
woord diabolos wilde hij overzetten als „aanklager" of » las- 
teraar", en die waren er genoeg onder de menschen; den 
Duivel of Satan echter achtte hij een droombeeld , een fictie. 2) 
Zoo ook de engelen. Hemel en hel lagen in ons. 3) Hij ont- 
kende de Drieëenheid : „ een versiering der geestemken , buyten 
de Schrift." 4) In de apostolische geloofsbelijdenis vond hij 
tegenstrijdige stellingen, en van de apostelen afkomstig was 
't formulier waarschijnlijk niet. 5) Ook in den Heidelbergschen 
Catechismus vond hij tal van leerstukken, „die onwaar, onmo- 
gelijk, en buiten de Schrift zijn"; hij zei dus 't geloof daaraan 
op, en meende, dat ieder „Hervormde" daartoe 't recht had. 6) 
Bande men hem dan uit de staatskerk — wel, hij leefde in 
een land, waar men gelukkig het recht had zich in kleinere 
„ kouwekens "  te  vereenigen ,  „ en  somtijds  heeft  een kle3ni 


1) Bloemhof^ op Jesus (in 't bijvoegsel). Ygl. Evangdium, 

2) Op Duyvel, Duyvdery en Satan (*t laatste in 't bijvoegsel). 

3) Op Paradijs. 

4) Op Triniteyt, Vgl. Persoon. 

5) Op Symbole. 

6) Op Catechismus. 


287 

konweken meer gemak en ligt als de grooten/' 1) Eén rustdag 
de week, achtte hij een zeer goede instelling. Doch welken 
de overheyd daarvoor uitkoos was hem onverschillig, 
79 'want geen dag of tijd is heylig in sik self/* 2) 

't Is moeielijk te bepalen in hoeverre Spinoza op deze kritiek 
>ran het Christendom van invloed is geweest. Waarschijnlijk 
hij ^t met de begrippen geheel, met de wijze waarop zij 
tgesproken werden slechts ten deele eens. Doch vermoedelijk 
stond Koerbagh in sommige opzichten ook bij Dr. Van den 
finden en Jan Knol in 't krijt. 

Op 10 Juni 1666 deelde Ds. Leupen (Leupenius) in den Amster- 
damschen Kerkeraad mede , dat hij geweest was ten huize van 
de  gebroeders  Koerbagh,  en  met Johannes, den proponent, 
gesproken  had over  eenige ^stucken des geloofs, waer in hij 
eeer ketters, en ongesondt gevoelen hadt"; dat hij ook 'teen 
en  ander op papier had gebracht, en daarbij hardnekkig vol- 
liield, gestijfd in zijne meeningen door zijn broer, den advocaat. 
DezeKde aanklager berichtte, dat Adriaan Koerbagh een kind 
had verwekt buiten huwelijk, een misslag die hij erkend had, 
doch niet zoo  erg opnam. 3) De kerkeraad besloot beide ge- 
broeders tegen den volgenden Donderdag voor zich te dagen, 
den een wegens kettersche gevoelens, den ander wegens hoererij, 
en  tevens  Ds.  d'Amour,  predikant te Sloten, schriftelijk te 
verbieden den proponent Joh. Koerbagh tot den kansel toe te 
laten. 4)  Vermoedelijk wel bewust, dat „men er horens bran- 
den"  zon,  gaven  de Koerbagh's aan Ds. Homma te kennen, 
dat zij geen plan hadden te verschijnen: zij werden nogmaals 
ontboden, doch misten ook op den 24»^^" Juni nog op 't appèl. 


1) Op Excommuniceerde, een uitvoerig en merkwaardig artikel. YgL 
Hèresie en Hereiicq. 

2) Op  Sabbath, oen uitvoerig, sarkastisch, doch logisch gedacht artikel. 

3) Merkwaardig is zijn oordeel daarover in den Bloemhof: «Boelschap of 
l^süschap en is mede in sik self niet kwaad, alhoewel sulks, als ook het 
Teelhonwltjk, bij de land-wet, niet sondenshalven, maar om eenige goede 
insigt en rede verhoeden werd.» (Op Concubine). 

4) ProtokoUen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 225. 


288 

De derde oproeping gewerd hun met de boodschap „niet te 
compareeren aan de tafel des Heeren"i vóór zij zich vertoond 
hadden. 1) 

' Op den l^^n van de volgende maand kwamen de „ zondaars " 
opzetten. Adriaan Koerbagh werd door den voorzitter (Havicius) 
vermaand over zijne „ oncuyschheyt en hoererye "; h\j betoonde 
leedwezen, beloofde beterschap, werd „onder censore gesteld '\ 
en kreeg de aanmaning „zich in de vreemde gevoelens van 
z^n broeder niet te mengen." Johannes Koerbagh werd onder- 
vraagd betreffende zijne gevoelens over „verscheyde voorname 
poincten der Christelijke religie", doch antwoordde zoo ver- 
ward, confuus en tegenstrijdig, 2) dat men besloot Ds. Rulaens 
en Ds. Langelius, benevens den broeders des kwartiers, op te 
dragen, diezelfde gevoelens „pertinent wt te halen en op pam- 
pier te brengen, en devoir te doen om hem tot afstandt van 
die syne dwalingen te brengen." 3) Nog had deze inquisitoriale 
commissie hare taak niet volbracht, of de vraag rees: moest 
de Classis niet van dit alles op de hoogte gesteld worden, 
opdat men den proponent overal van den predikstoel kon weren? 
Men besloot dit met weinig woorden te doen, wat kort daarop 
geschiedde. 4) 

Donderdag, den 22sten Juli 1666 berichtte de commissie aan 
den kerkeraad, dat zij van den proponent Dr. Johannes Koer- 
bagh een overzicht van zijne gevoelens op schrift had gekregen 
met de belofte, daar nog „bewijzen" te zullen bijvoegen, 
waarop werd goed gevonden „hem op de sachtste wijse door 
de broeders des quartiers te ontbieden, opdat de vergaderinge 
in sijn persoon te beter mocht gerust sijn.*' 5) 

Den 13<len Juli was de commissie begonnen hem af te vragen 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 226, 227. 

2) WaarschljnlQk begreep de kerkeraad in 't eerst tittel noch jota van zijn 
Spinozisme. 

3) Md., VoL XI, f. 229. 

4) ibid., Vol. XI, f. 230. Vergadering op 8 Juli 1666. Mijne aanteeke- 
ning uit de notulen van de Classis draagt den datum 7 Juni 1666. Dit is 
blijkbaar eene vergissing. Ik vermoed dat het 17 Juli moet zijn. (N. S.). 

6) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 233. 


289 

hij den catechismus  en de belijdenis van de Nederlandsche 
exk,  mitsgaders  de  nadere  verklaring over eenige stukken 
leer, in de SynodeNationaalteDordrecht vastgesteld, voor 
reenkomstig  hield  met  Gods  woord,  volgens zijne onder- 
kening in  1660  gedaan.  Hij  antwoordde  bevestigend, er 
\] voegende  „pro hoc tempore ^^ en „in fondamentalibus'*. Daar- 
boven werden  hem  door den weleerwaarden Pieter Leupen 
Ljf vragen  gesteld. P Wat hij van God gevoelde? Zijn ant- 
oord  daarop,  in  de  verklaring en de bijgevoegde bewijzen, 
dde vrij Spinozistisch : hij verklaarde nl. „dat Godt, zijnde 
oneyndig  weesen,  buyten  hetselve  geen  weesens  meer 
oxi.de  sijn,  dat  alle  schepselen  sijn,  geen  weesens,  maer 
dificatiën  oft wijse van bestaan, door haer ruste en bewe- 
ge  bepaalt off uytgebreydt."  Maar in  dit opzicht liet hij 
clu  wat  „onderrichten", en hield ook niet al te hardnekkig 
t Étan de leer, dat de wereld niet uit niet geschapen was. 
Wat  hij  van  de  Drieëenheid  hield?  Hij  ontkende,  dat 
romtrent  iets  in  de  Schrift  stond,  of te  bewijzen viel, 
plooide langzamerhand ook in dezen bij. 3^ Wat hij dacht 
de  Heilige  Schrift.  Hier luidde  zijn  antwoord  nog vrij 
olitzinnig , zoodat er bijna geen aanmerking op gemaakt werd. 
£oe hij gezind was jegens de verkondiging van Gods woord ? 
\i  was welgezind jegens de trouwe , waarachtige verkondiging 
^^■=*  woords, en achtte, hetgeen daarin door de Gereformeerde 
gedaan werd, voor zuiver, f, in fondamentalibus'\ 59 Wat 
e  meening was van  de opstanding der dooden? Daarvan 
ende  hij  geen  duidelijk  denkbeeld  te  hebben  en  stelde 
^^^*^.rin  ook niet ten voornaamste zijne zaligheid. Doch, nader 


"^^^ierricht, draaide hij in dezen, alsook in 't geloof aan hemel 
Lel, eenigermate bij. 1) 

lij  zijne  verschijning  voor  den  kerkeraad werd  dit alles 

^^:rgelezen , en hem daarna aangezegd , dat „ het de vergadering 

had bedroeft, dat hij, hebbende verscheyde bedenckelyke 

oelens,  qualyck  had  gedaen,  deselve  onder  gemene  en 


^) Beide stukken zgn in extenso overgenomen in de ProtokoUen van den 
^^^keraad. Vol. XI, fol. 234, 235. 

19 


geringe Inyden gemeen te maken", doch dat het haar ver- 
heugde ,, dat hij nu naerder tot het gemeene gevoelen der 
kerke kwam/* Of hij zich nu in alles ,,gelijckformich" gevoelde 
met de Grereformeerde kerk? Op zijn bevestigend antwoord 
werd hij aangemaand zich zorgvuldig te wachten voor zulke 
„ bedenckelycke wijsen van spreecken by geringe en slechte 
luyden**; men zou hem ,, dulden" doch, op z^n vraag of men 
Ds. d'Amour wilde aanschrijven, hem weer tot den kansel toe 
te laten , volgde het antwoord , dat dit niet stond b^ den kerke- 
raad, maar bij de Classis. 1) 

Ds. Leupenius deelde haar op 23 Augustus mede , dat Koer- 
bagh aan den kerkeraad „ contentemenf had gegeven. Onge- 
veer veertien dagen later riep zij , vooraf op de hoogte gesteld 
van al wat er voorgevallen was, den lastigen proponent voor 
zich, en gaf hem, met dezelfde vermaning als de kerkeraad, 
het recht terug den kansel te betreden. 2) 

De rol, die Johannes Koerbagh in dit eerste bedrijf van he#" 
ketterproces heeft gespeeld, is niet erg schitterend. Hij stonc» 
nog  niet  vast  in  zijne  schoenen, en liet zich misschien w 
wat al  te  gauw  van  ongelijk overtuigen. Maar, wij moeter 
bedenken ,  dat het waarschijnlijk Adriaan Koerbagh gewees 3 
is,  die 't meest met Spinoza omging; dat deze mogelijk lan 
geaarzeld heeft vóór hij zijn broeder in de nieuwe leer in wijdde ,"i. 
dat Johannes , bij hardnekkig volhouden , gevaar liep alle kans 
op eene betrekking te verliezen. 

Het valt niet te ontkennen , dat de kerkeraad van zijn kant 
vlug en verstandig heeft gehandeld. Zijn wij ook geneigd alle 
geloofsonderzoek en geloofsdwang af te keuren, het gold hier 
iemand , die krachtens zijn beroep behoorde tot de woordvoerders 
der kerk, die zich eens vrijwillig verplicht had, haar en hare 
leer te verdedigen , die er blijkbaar op gesteld was in die kerk 
te blijven. Men begreep echter, dat geen vijand zoozeer te 
vreezen staat als de vijand binnen de muren. Tijdens dit 
eerste bedrijf van de zaak Koerbagh heeft de kerkeraad naar 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, fol. 234. Yergad. op 5 Ang. 1666. 

2) Notulen yan de Classis, op 23 Aug. 1666, en 6 Sept. 1666. 


r 


291 

en andere „ketters" omgezien. Of daarvoor geen reden was ? 
In het laatst van 1664 was Adam Boreel op zeventigjarigen 
l^^fkijd gestorven. 1) In Louwmaand 1665 was het College, in 
Ix^^t huis dat hij gehuurd had op 't Rokin, door de magistraat 
^ £edissolveerd *'. Met 1 Mei 1665 huurden echter een twintig- 
t^m-1 CoUegianten het huis opnieuw, voor den tijd van twee 
j^B.3ren , gezamenlijk de kosten dragende. 2) Tot de contribuanten 
l> ^hoorden o. a. Dr. Galenus Abrahamsz. , de Sociniaan Frans 
"Hyper, Michiel Comans, en Vondels' verwant Jacob Linnich 
jonge. Eerst in December 1666 liepen „ de dwaalgeesten " 
^er bij den kerkeraad in de gaten; Galenus, Moorman, Jan 
en Piet er Serarius traden op als sprekers, naar bericht 
en telden soms meer dan twee honderd menschen onder 
gehoor. 3) 
"Wel hadden Burgemeesteren beloofd te zullen „ vigeleeren" 4) 
een jaar later vergaderden de CoUegianten er nog lustig 
los. 5) Nadat Ds. Schulerus eens weder „ eenige openinge 
cnde de schandaleuse vergaderinge '' gedaan had, werd 
oten aan de magistraat te remonstreeren , dat de CoUe- 
:Kiten opnieuw „sterker en frequenter" bijeen kwamen dan 
te voren, en te verzoeken hunne vergadering te dissol- 
ren en tegen te gaan. Op den laatsten Maart 1667 kreeg de 
keraad het geruststellende bericht, dat Burgemeesteren „den 
huurder van 't vergaderlokaal aan de Socianen" — die 
hts tot 1 Mei* recht hadden — „op straffe van ongenade 
^den gelast zijn lokaal daarvoor niet meer te verhuren; en 
OU niet meer geschieden." 6) 


3.) Van Slee, de Rgnsb. CoUegianten, blz. 138, noot. 
S) Van  Slee geeft op  blz. 161, noot, de volledige lyst der deelnemers. 
hQ  las  enkele namen, o. a. Jacob Linnich, minder juist. Natuurlijk 
ik 't oorspronkelijke stuk gezien. 

3) ProtokoUen van den  kerkeraad, Vol. XI, f. 192, 199. (Vei^d. van 
en 17 Dec. 1665). 

4) ibid. Vol. XI, f. 206. (Vergad. 11 Febr. 1666). 

5) Und. Vol. XI, f. 264. (Vergad. 27 Dec. 1666). 

6) Und. Vol. XI, f. 283, 286, 288. (Vergad. 24 Febr., 24 en 31 Maart 
67). Voor eene grondige beoordeeling van J. C. van Slee*s bekroond werk 


292 

't Is  te  hopen»  dat  de  eerwaarde  kerkeraad  niet  al 
zeer  in  de  wolken  is  geweest  over  deze  blijde  tijdin 
Want....  de  ronde  goden der Collegianten vermochten me 
op  't gemoed  van  den verhuurder dan de Burgemeesterlijl 
ongenade ! 


over de Bgnsbnrger Collegianten vergelijke men eens wat hier medegede* 
wordt, met hetgeen de heer Van Slee over 't Amsterdamsche College wist 


X. 


Ebn Kettbrproces. 

I 

^^J) den 19den Juni 1667 werd aan den kerkeraad bekend 
, ^^"^aakt, dat de proponent Johannes Koerbagh opnieuw „ seer 
^ ^^t^rlijck" begon te spreken over de Heilige Schriftuur en 
, ^X Catechismus, waarop besloten werd, dat de broederen van 
wartier hem  daarover zouden aanspreken en rapport doen 


hunne bevinding. 1) Nog vóór zij die taak hadden uitge- 

,,werd  ingebracht, dat die schandelycke vergaadering 

^^X*   Galenisten,  niettegenstaande  expres  verbodt  van  den 

8^>7^chte,  alsnoch vergadert, de voldoeninge Christi opentlick 

^^^lilient,  en  aanneemt  sulx  te  bewijsen,  indien  men  haer 

^tientie procureert, en meer diergelyckestoutichedenpleeght'*. 

Men besloot dat de voorzitter (Ds. Sam. Coop a Groen) met 

^jn ouderling de zaak aan Burgemeesteren zou remonstreeren; 2) 

4eze beloofden de vergaderingen te zullen weren „ indien eenige 

vilipendie  geschiedde".  Ook werd medegedeeld dat Johannes 

Koerbagh  de feiten, hem ten laste gelegd, loochende, zoodat 

den broederen verzocht werd „verders een ooge in het zeylte 

houden". 3) 

Of  Dr.  Galenus  inzage  dat  de  stoutigheden ,  die  in zijn 

college  op  het  Rokin  „geventileerd"  werden,*  per slot van 

rekening op zijn kerfstok zouden gebracht worden? "Wij weten 


1) ProtokoUen van den kerkeraad, Vol. XI, f. 303. 

2) Und., Vol. XI, f. 305. (Verg. 16 Juni 1667). 

3) Und., Vol. XI, f. 306, 307. (Verg. 23 Juni 1667). 


het  niet;  doch zooveel is zeker ^ dat hij zeer verstandig han 
delde,  door  omstreeks  dezen tijd Amsterdam als woon] 
met Beverwijk te verwisselen : 1) hij kon als van ouds voort| 
met college houden, zonder dat de Amsterdamsche kerkei 
vat  op  hem  had.  Het  scheen  wel, dat de bijeenkomsten 
drukker bezocht werden, naarmate de ketterijen, die men 
leerde,  toenamen;  daar  echter  het  voortdurende  „remo- 
streeren "  zonder  bewijsstukken  weinig hielp, droeg de k< 
keraad aan Ds. Schulerus op „ documenten '' te zoeken. 2) 
gevolg van die opdracht was misschien, dat in eene volg< 
vergadering  der CoUegianten „eenige proponenten" aanwei 
waren, 3) die er o. a. ook.... JohannesKoerbaghontmoeti 
Ds. Leupenius waagde het, hem daarover aan te spreken , mi 
werd  zoo  onvriendel^k  afgescheept, dat hij voorstelde K(^»< 
bagh  opnieuw  voor  den  kerkeraad  te  dagen.  4)  Vóór 
geschiedde werd een der bedoelde proponenten uitgehoord, 
mededeelde,  dat  in  het  college  openlijk  was  beweerd, 
Christus geen God, doch slechts een voornaam leeraar gewd< 
was,  wat  meif al  reden  genoeg  vond om hem te vereer < 
Johannes  Koerbagh  had „onder de voorste hoofden*' gezei 
en  „opentlyck  gesustineert,  dat  sulcke  vergaderingen 
geoorloft  waren";  een'  proponent,  die daar tegen opkwi 
had  hij geantwoord, dat men „by form van dispuyt wel y- 
mochte  voorstellen,  schoon  men  sulx  niet  gevoelde".  M< 
besloot  niet  alleen hem voor den kerkeraad te roepen, mt 
ook  opnieuw  de  „schadelijkheden  en gruwelen*',  die in b* 
College  werden  voorgestaan,  te  remonstreeren  aan 
meesteren. 5) 

Was de kerkeraad weinig gesticht over Koerbagh's gedrag— *8 


1) Notulen van de Classis. Vergad. van 25—27 Juli 1667. Als de 
van Slee dit feit geweten had, zou hem veel zonderlings in Galenus* 
gend leven verklaarbaar ztjn geworden. 

2) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 344. (Vergad. 24 Nov 
8 Dec. 1667). 

3) ibid. Vol. XI, f. 348. (Vergad. 15 Dec. 1667). 

4) ibid. Vol. XI, f. 350. (Vergad. 22 Dec. 1667). 

5) ibid. Vol. XI, f. 351. (Vergad. 29 Dec. 1667). 


en 


296 

liij  Tan zijn kant kon 't maar moeielijk verkroppen, dat men 
zoo  nauwlettend toezag op z^n gangen, en hem zoo onophou- 
delijk lastig viel. Toen hem dus, op 6 Januari 1668 voor den 
kei*]keraad  verschenen,  zijn  begane fout en onvoorzichtigheid 
onder het  oog  werd  gebracht, voer hij uit „met een groote 
onst:uymicheyt ,  niet  als  een theologiae doctor, noch als een 
disoipel  van  de  Meester  der  sachtmoedicheyt, maer als een 
rctsent off beseten mensch." Nadat hij een poosje buiten gestaan 
ha.d , vroeg men hem af , of hij vergaderingen als die op 't Rokin 
Soedkeurde? Wel ter snede antwoordde hij, dat Paulus ze goed- 
feöTxrde, en verwees daarbij op 1 Corinthen, Hst. 14. Opnieuw 
S^'V'raagd,  wat hem dacht van confessie en catechismus, ant- 
"^oordde  hij,  dat hij die aannam, voor zooverre zij met Gods 
"^^oord overeenkwamen. Herinnerd aau zijne onderteekening der 
^oimiulieren ,  liet  hij  zich  ontvallen,  dat  hij toen niet beter 
'^^^öt,  maar  nu  wijzer  was.  De  eerwaarde vergadering wist 
^^^►xiwelijks, wat te doen met iemand, die „sulck een mercke- 
'■'3^Cike oneerbiedicheyt en genoechsameverachtinge" jegens haar 
^ •^'toonde;  zij  vroeg  hem  dus  ten laatste af: Of hij de kerk 
chuldigd had , dat zij zocht den catechismus te canoniseeren ? 
"^   Welk  hij  erkende  en  met  genoegen  zou bewijzen. Of hij 
^^^^^nfessie  en  catechismus hield voor overeenkomstig met Gods 
^^^tDord?   Hij   was  niet  voornemens  zich   daarover  uit  te 
^^ten. 1) 

Na veertien dagen bedenktijd werd hem de laatste vraag 
^^J>nieuw gesteld. Weer luidde zijn antwoord, dat hij belijdenis 
^^ catechismus aannam, voor zooverre de „ fondamentalia " 
^•^«iging, maar dat hij niet in bijzonderheden wilde treden. 2) 
-^ïen besloot hem nog acht dagen bedenktijd te geven, en de 
^«ak aan de Classis mede te deelen. Ook den 24sten Januari 
"Peigerde hij echter nadere opheldering te geven, als vroeger 
^ontkennende, dat de kerkeraad het recht had, hem dergelijke 
"dragen  te  stellen. 3)  Tegen  den SO^ten dier maand werd hij 


1) ProtokoUen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 353. 

2) ibid. Vol. XI, f. 361. (Vergad. 19 Januari 1668). 

3) ibid. Vol. XI, f. 364. 


296 

dus voor de Classis bescheiden , die echter te vergeefs wachtte 
op zijne komst. 1) 

De geneesmeester en advocaat Adriaan Koerbagh had onder- 
tusschen bij den drukker Herman Aeltsz, woonachtig in de 
Beverstraat bij den Dam 2) het boekje laten verschijnen, 
waaruit wij , in een vorig hoofdstuk , een overzicht samen lazen 
zijner Spinozistische en godsdienstige gevoelens. Het droeg 
den titel: „Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder 
verdriet, geplant door Vreederijk Waarmond, ondersoeker der 
waarheyd , tot nut en dienst van al die geen , die der nut en 
dienst uyt trekken wil. Of een vertaaling en uytlegging van 
al de Hebreusche, Grieksche, Latijnse, Franse, en andere 
vreemde bastaartwoorden en wijsen van spreeken , die (*t welk 
te beklaagen is) soo in de Godsgeleertheyd , regtsgeleertheyd , 
geneeskonst , als in andere konsten en weetenschappen , en ook 
in het dagelijks gebruyk van spreeken, in de Nederduytse 
taal gebruykt worden." Sommige exemplaren droegen daar- 
onder de valsche aanwijzing : „ Gedrukt te Leyden voor Goed- 
aart Onderwijs, in 't Jaar 1668", doch de meeste terecht: 
„gedaen door Mr. Adr. Koerbagh, regtsgel. en geneesmr. 
*t Amsterdam, Gedrukt voor den Schrijver, In 't jaar 1668 '\ 3) 

Volijverig voor den bloei onzer taal, deed het hem leed te 
zien, hoe nog dagelijks door allerlei vakgeleerden eene taal 
gebruikt werd, zoo doorspekt met uitheemsche, voor het volk 
onverstaanbare woorden, dat het den gemeenen man uiterst 
moeielijk, zoo niet onmogelijk gemaakt werd, voort te komen 
op de baan der ontwikkeling, of zelfs de eerste gronden der 
wetenschap te leeren kennen. Er is wel eens beweerd, dat 
Koerbagh slechts voor den vorm een woordenboek had ver- 
vaardigd om  zijne „ goddelooze '' meeningen te beter aan den 


1) Notulen van de Classis op 30 Jan. 1668. 

2) De naam blijkt uit de Amst Confessieboeken. Aeltsz of Aaltsz staat 
yermeld btj Ledeboer, De Boekdrukkers, Dev. 1872, als werkzaam tusschen 
1663—1684. 

3) Het boekske heeft een voorwoord van 12 blz.; een lofdicht , geteekend : 
«Zijt Voor Ider», en 672 dicht bedrukte bladzijden tekst. 


297 

slu te brengen ; 1) doch dat geheel ten onrechte. Immers ook 

vixjeger  had  hij  reeds een woordenboekje samengesteld 2) en 

oojk  hier van duizenden uitheemsche woorden eene korte doch 

«eer  juiste  verklaring  gegeven.  Overal  waar  hij het noodig 

Vond,  gaf hij daarbij breedvoerige uitleggingen, zoowel waar 

ori ei e rwerpen  uit de planten kunde , als waar rechtsgeleerde of 

geneeskundige  kwesties  ter  sprake  kwamen.  En zoomin als 

^o^xbagh  d4dr  schroomde meeningen aan ten dag te leggen, 

^i^    van  de  algemeen  geldende  afweken,  zoomin  ontzag hij 

^^^^ti^   zijne opinie te verkondigen, waar hij onderwerpen moest 

x^)eren  van  wijsgeerigen  of godgeleerden  aard. Nu wilde 

^lukkig  het  toeval,  dat  door  zijn  omgang met Spinoza, 

den  Enden en Jan Knol, in geen eokel vak van kennis 

^ gevoelens sterker tegen de heerschende indruischten dan 

dddr. Begrijpt men, dat hij niet zwijgen kon? 

XlITit  taalkundig  oogpunt  is  zijn werk niet onverdienstelijk. 

^stal  is  zijne  vertaling der woorden nauwkeurig en goed; 

Cihts  waar  hij  op  etymologisch gebied treedt, doet hij ons 

^i.k lachen. Doch men moet bedenken , dat die tak van kennis 

nog  niet was uitgeschoten. Wat taalgevoel betreft, kan 

arbeid de vergelijking met die van zijn tijdgenoot en vriend 

€3ewijk  Meijer zeer wel doorstaan. Onmogelijke Hollandsche 

orden  als  bij  den  laatste  zoo  dikwijls  voorkomen, vindt 

:n bij Koerbagh slechts zelden. 

«Men vlegt dit hoofd een krans van Mjrten en Lauwricr, 
Dat ons de weetenschap in suyver Duyts wil leeren» .... 

Soo  schreef  waarschijnlijk  een  van  Koerbagh's  vrienden, 
zekere  IderhofF,  in  zijn  lofdicht  vóór den Bloemhof. 3) 


H) In den Catalogus van Crevenna heet het van hem: «auteur scélérat, 
& a phs occasion de ce Dictionnaire pour produire les plus abominables 
^iétés, dont un fanatique incrédole pulsse être capable». 

^) Zie boven» blz. 234. Daar mtj van dat eerste , rechtsgel. woordenboekje 
één exemplaar bekend is, en Koerbagh in den Bloemhof opnieuw aan 
'^ vak eene  groote plaats inruimt, vermoed ik, dat misschien de geheele 

laag van 'teerste boekje door brand of iets dergelijks vernietigd is. 

3) De veronderstelling van den heer Leendertsz. dat deze — in de proces- 
en eenige malen genoemde persoon — zich achter de spreuk «Zijtvoor 

er» verborg, lijkt mij niet kwaad. 


298 

jpMaar, heeft hij dat gemeend, dan heeft hij of den tijd waarin 
hij leefde, of het boek van zijn vriend in het geheel niet 
begrepen. Geheel iets anders dan een myrte- of lauwerkrans 
had hij te wachten , die zich over godsdienst , kerk en kerkleer 
uitlaten dorst als deze/' 

Ongeveer half Februari 1668 zag de Bloemhof het licht, 
en vond terstond talrijke koopers, want nog nooit was zóó 
boud gesproken als hier! Den 23sten dier maand was het werkje 
reeds ter kennisse gekomen van den kerkeraad, die terstond 
besloot de voornaamste staaltjes aan Burgemeesteren en den 
Voorzitter der Schepenbank te „ remonstreeren ", „opdat sulck 
een lastermont en penne door haer Autoriteyt mocht werden 
ingetoomt." Beide broeders werden tegen den volgenden Don- 
derdag voor den kerkeraad bescheiden , Johannes tegelijkertijd 
aangezegd, dat zijne zaak voor de Classis „bankvast'^ was, 
en hij zich dus van het avondmaal moest onthouden. 1) Den 
24sten Februari trokken Ds. Kieft en Ds. Heydanus , vergezeld 
van den ouderling Bailli , ten stadhuize om de zaak te remon- 
streeren. Burgemeesteren antwoordden, dat „alberijts alle de 
exemplaren van het geseyde Boeck waren opgehaelt", en dat 
zij „alle verdere ordre souden stellen die haer £. sullen oor- 
deelen met de eere Godes, desselfs kerck en stat, te conve- 
nieeren.'' 2) Doch, wie ook gaarne zijne handen in een bosch 
doornen en brandnetels mocht steken, Amsterdams Burger- 
vaderen niet. En toen de zaak-Koerbagh den volgenden dag 
opnieuw „in deliberatie gelegd*' werd, besloten zij „zich de 
zaak niet aan te trekken, maar aan den heer Hoofdofficier 
(Comelis Witsen) over te laten, „of, en hoedanig een actie hij 
tegen Koerbagh dacht in te stellen." In eene vergadering van 
alle de Burgemeesteren, op één na, werd Witsen, den derden 
Maart, van dit besluit kennis gegeven. 3) Maar ook Schout 
Witsen had weinig zin zijn hand te steken in een wespennest ; 
hij  deed intusschen wat hij doen kon, ging naar Koerbagh's 


1) Protokollen van den kerkeraad. Vol.XT, f.372.(Vergad.23Febr. 1668). 

2) Dageltjksche Notulen van Heeren Burgemeesteren, op ^tAmst archiel 

3) ibid. Dit is 't eenige feit van dien aard , wat daarin — voor zoover ik 
kon nagaan — vermeld wordt. 


299 

huis, die bekende 't boekje gemaakt te hebben, en beloofde, 
ingeval hij ontboden werd, altijd te zullen compareeren. Ook 
nam de Schout alle exemplaren, die nog op Koerbagh's kantoor 
gevonden werden , in beslag , doch den schrijver zelf gevangen 
nemen dorst hij niet, daar „Burgemeesteren daarin zwarigheid 
maakten." 1) Wijl echter de ontzetting en het misbaar over- 
at „godslasterlijke '' boek bij den dag toenam , meende Adriaan 
Eoerbagh wijs te doen, zijne minder vrijzinnige stadgenooten 
wat uit den weg te loopen , en begaf zich naar Kuilenburg — 
in dien tijd eene heerlijkheid, behoorende aan den graaf van 
Waldeck, waar onze Staten niets te zeggen hadden, en dus 
tal van voortvluchtigen eene schuilplaats zochten. Vandaar 
uit gaf hij Schout en Schepenen van zijn vertrek, en deredenen 
daarvoor, schriftelijk kennis. 2) 

Johannes Koerbagh , op Donderdag 1 Maart voor den kerke- 
raad verschenen , stond nu vaster in zijne schoenen dan ooit ; 
hij loochende, dat er over de Drieëenheid iets in de Schrift 
stond; ontkende de schepping uit niets; betreurde het feit, 
dat hij vroeger de formulieren onderteekend had, en vond 
„dat het concept van datter alleen een oneyndige geest, en 
een oneyndich lichaam is, alleen onderscheyden in verscheyde 
modificatiën, begr^pende in sich de Schepper en alle schep- 
selen, so heel vreemt niet en is." Betreffende het „ lasterboeck " 
van zijn broer bekende hij, daarin enkele dingen gecorrigeerd 
te hebben. Zijne zaak werd verwezen naar de Classis ; 3) deze 
hield den 19<^«" Maart eene buitengewone vergadering, waarin 
de gedaagde verscheen. Hij bleef in alle opzichten volharden 
bij zijne gevoelens, en verklaarde bovendien „niet gehouden 
te zijn sijne conformiteyt te verclaren met de Catechismus 
en confessie." Wie dat van hem eischten, approbeerden daar- 
mede de traditie van het Pausdom; „dat sulcks alsdan is 
inge voert , als wij afgedwaelt sijn van het woort der waarheyt ; 


1) Volgens Bontemanters aanteekeningen. 

2) ibid, 

3) Protokollen van den kerkeraad. Vol. XI, f. 374. 


dat hij wel eer onnoosel was, doe hij onderteeckende , maer 
nu hadde een beter gevoelen.'* De Classis besloot, dat hij 
wegens zijn „ ongesonde leere" onwaardig was voortaan, zoo- 
lang zij daarbij bleef, den preekstoel te betreden; intusschen 
gaf zij hem nog tot de gewone vergadering in Mei bedenktijd. 
Toen den proponent dit op allesbehalve vriendelijke wijze werd 
medegedeeld , werd ook hij „ onstuimig " en verbolgen , 1) en 
voerde Ds. Horama, die scherpe woorden tegen hem bezigde, 
te gemoet: „Ds. Homma, 't is goed, dat gij geen mes hebt"| 
daarmede zinspelende op het feit, dat Homma, nog proponent 
zijnde , iemand met een mes had verwond. Dominee Danekertsi, 
die ook tegen Koerbagh uitvaarde, slingerde hij in 't gezicht: 
„Wat wil Kampen, Deventer en Zwol?" gevende daarmede 
te kennen dat Danckerts gaarne vroolijk is, en alsdan voor 
gewoonte geeft drie roemers tegelijk op zijn hand te nemen, 
daarbij zeggende: „daar gaat Kampen, Deventer en Zwol". 
De dominee van 's Graveland , genaamd . . . . , zei stillekens 
tegen zijn buurman: „ik zal stilzwijgen, of anders krijg ik 
mede een beurt", willende zeggen: ik heb vroeger ook iemand 
gekwetst. 2) 

Men meene niet^ dat de kerkeraad intusschen stil zat. Op 
den Ssten Maart kon Ds. Heydanus, op den 22sten daaraanvol- 
gende Ds. Kieft, Heydanus en broeder Bailli , op den 20»^^ April 
wederom Ds. Heydanus aan de eerwaarde vergadering rappor- 
teeren , dat zij óf Burgemeesters , óf Schout en Schepenen over 
de zaak hadden aangesproken, en toen de kerkeraad „van 
ter zijde" vernam, dat Adriaan zich te Kuilenburg ophield, 
werd dat door zooveel monden mogelijk aan de magistraat 
bekend gemaakt. 3) Op den 7<^en Mei verscheen Johannes nog- 
maals voor de Classis , en hoewel hij ongeschokt bij zijne over- 
tuiging bleef volharden, wist hij te verkrijgen, dat men eene 


1) Notulen van de Classis, extraord. verg. op 19 Maart 1668. 

2) Anecdote btj Bontemantel opgeteekend, en hier op den juisten datum 
gesteld. Ik oordeelde het wenschelgk ze te vermelden, om de soort van men- 
schen  te  kenschetsen,  die zich opwierpen als rechters in geestelgke zaken. 

3) ProtokoUen, Vol. XI, f. 377, 379, 383, vergad. op de genoemde datoma. 


301 

commissie van vier predikanten benoemde, om nog eens met 
hem over de twistpunten te onderhandelen. Vóór echter die 
commissie hare taak aanvatten kon, gebeurde er iets, waarop 
de kerkeraad het toegelegd, Johannes Koerbagh zeker alles- 
behalve gerekend had: Op den lO^en of Uden Mei 1668 werd 
deze j toen hij vóór het stadshuis den Schout ontmoette , in 
iechtenis genomen en „naar beneden gebracht." 1) 

yy Tot op vloeck en op hoope, dat hij de banden des Satans 
tt^oglit ontgaan en behouden worden", zoo was er in de laatste 
^^X'gadering der Classis tot hem gezegd, en nu was hem tijd 
even om over die schrikwekkende woorden na te denken, 
t^e denken in den kerker. 


"Wat wel den Hoogschout plotseling zoo doortastend maakte ? 
t het aanhouden van de predikanten : immers daaraan was 
^"^^    Amsterdamsche  magistraat  wel  gewend.  Andere  dingen 
xen  er  gebeurd,  die  Witsen  wel  tot handelen dwongen, 
^ierwijl de „Bloemhof werd afgedrukt, had AdriaanKoer- 
h een nieuw boekske samengesteld, waarin hij breedvoerig 
■VlXne  kritiek  ontwikkelde van  de hoofdzaken der Christelijke 
r,  en aanwees, wat men zijns inziens voor waar of valsch 
houden  had.  Het  was  verdeeld in  zestien hoofdstukken, 
:xidelende  achtereenvolgens:  1.  Van Wesen,  Jehova j  en de 
ereld;  2.  Van  de  Drie-eenheyd ,  de  Trinitate]  3.  Van  de 
^houder,  gesegt Jestis; 4. Van den Heyligen Geest; 5. Van 
^ed  en  Kwaad;  6.  Van de Godsdienst; 7. Van de Heylige 
^hrift ; 8. Van de Ketters en Ketteryen ; 9. Van den Hemel ; 
^O. Van de Hel; 11. Van de Godspraaken; 12. Van de Booden, 
^ie  men segt te sijn  goede  geesten,  de Angelis; 13. Van de 
ÏLiasteraars  of  Tegenstanders,  die  men  segt  te sijn kwaade 
Seesten,  de diaAoliSy  satanis;  14.  Van de Spokerijen en Ver- 
Bchijningen , de spectris; 15. Van de Wysen en Wysheyd , welke 
van  de Geestelijken gesegt worden te sijn Tovenaers of boos- 
geestige  konstenaars  en Tovery of boosgeestige konst, Magoi 
et Magia;  16.  Van de Wonderwerken, de Miraculis. Was dit 


1) De heer Leendertsz spreekt (blz. 546) van 17 Mei, doch dat is oiyoist. 


302 

werkje ook meer in betoogenden trant geschreven, doorregen 
met Hebreenwsche bew^splaatsen , aan het Oude , en Grieksche 
aan het Nieuwe Testament ontleend, toch trad ook hier bij 
elke gelegenheid de ijveraar voor een nieuwe waarheid, de 
apostel der nieuwe leer, met de gewone heftigheid op den 
voorgrond. Het droeg den titel: „Een Ligt, schynende in 
Duystere Plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken 
der Gods geleertheyd en Godsdienst, ontsteeken door Vreederijk 
Waarmond , ondersoeker der waarheyd ; anders Mr. Adr. Koer- 
bagh, Regts-gel. en Genees-Mr." 

Voor kosten van den schrijver had de drukker Everardus 
van Eede, 1) te Utrecht, het werkje ter perse gelegd; eene 
enkele maal kwam Adriaan zelf uit Kuilenburg om de proeven 
na te zien; doch vaker werd dat gedaan door zijn jongen 
academie- vriend, den arts Abraham van Berckel, 2) die zich 
na zijne promotie in de vrijstad gevestigd had. 

De Leidenaar Van Berckel en de Amsterdammer Koerbagh 
voeren vrij wel in één schuitje; het vermoeden ligt voor de 
hand, dat de eerste in zijn studententijd ook met Spinoza 
omgegaan had , en daar hij ons beschreven wordt als „ een 
gaeuw man " — een feit , bevestigd door zijn latere loopbaan — 
mag hij, wat zijne Godsdienstige inzichten betreft, wel met 
Koerbagh in één vaarwater gekomen zijn. Onlangs had hij te 
Kuüenburg „in gijzeling" — d. w. z. in hechtenis — gezeten. 3) 
Of ook hij bijgeval te boud tegen de predikanten in 't krijt 
trad? Zooveel is zeker, dat „Pieter Wilte" — Koerbagh had, 
op Van Berckel's aanraden, te Kuilenburg dien naam aange- 
nomen — ook met de predikanten der vrijstad spoedig in 
dispuut geraakte. 

Tot den aanvang van Mei liep alles goed van stapel; reeds 
waren tien vellen van het nieuwe boekje afgedrukt , en in e ven 
zoovele  pakken aan Koerbagh's Amsterdamschen vriend Ider- 


1) De naam bljjkt uit de Confessieboeken. Volgens Ledeboer was hg reeds 
in 1659 werkzaam. 

2) Zie boven, blz. 184. Ik volg hier de Confessieboeken. 

3) Volgens Bontemantel, 't Volgende bltjkt uit de Confessieboeken. 


/ 


E  31  <5  C 
8>itpaeccpiaatren/ 

4Bm tt tetUgtcn be boojnaani'' 

(hfaa&cn or^ïodb geirm- 

SrpDtnOoosuenlï/ 

BSMKCp leaarmonD/ onWtfoeBtt 

anbttf 


fXafta»ain/«(taibtnD?hiije4)jiiiKr. 


303 

hoff 1) verzonden, toen Johannes Koerbagh zoowel door zijn 
broer als door Dr. Van Berckel plotseling te Utrecht ontboden 
werd. De eerste had geld noodig, en wilde dat in de bisschops- 
stad in ontvangst nemen; Van Berckel echter begon bang te 
worden wegens den toon , dien Everardus van Eede, de drukker, 
aansloeg: bezig met het elfde vel, weigerde hij voort te gaan, 
daar het „vol vremde gevoelen" was. Johannes kwam Don- 
derdagsavonds , den 3^^^ Mei te Utrecht aan en werd aan de 
schuit opgewacht door Dr. Van Berckel, met wien hij zich 
naar den drukker begaf. Zij spoorden Van Eede aan voort 
te gaan, zeggende, dat Adriaan het boekske niet gemeen zou 
maken zonder dat het goedgekeurd was door den raadpen- 
sionaris, het Hof en de magistraat te Amsterdam. De drukker 
bleef echter bij zijn voornemen, en hield vol, dat het niet 
deugde. Toen zou Johannes gezegd hebben: „ wat wilt gij dan 
drukken, als gij de waarheid niet drukken wilt? Een hoop 
almanakken en leugenboeken? Ga voort met het drukken, ik 
wil 't met mijn bloed bevestigen. Gij zult er geen zwarigheid 
van hebben." Doch Van Eede bleef weigeren, en weigerde ook 
op Van Berckel's vraag het manuscript terug te geven , bewe- 
rende , dat hij 't buitenshuis had gezonden. Na bij den drukker 
gegeten en overnacht te hebben , begaven Johannes en Dr. Van 
Berckel zich des Vrijdags naar Kuilenburg, waar zij Adriaan 
aantroffen, die hen te Utrecht niet had gevonden. Wat nu te 
doen? Zij konden niet tot een besluit komen. Op de terugreis, 
's Zaterdags nogmaals bij Van Eede aangaande, vorderde deze 
van Johannes ook de afgedrukte vellen terug .... 

De drukker had inmiddels het geheele geval aan den Schout 
te Utrecht medegedeeld en hem het manuscript ter hand gesteld. 
Deze briefde alles terstond over aan den Schout te Amsterdam, 
en meldde tevens, waar de gedrukte exemplaren zich bevonden, 
welke dus op den 7<^en of gsten Mei ten huize van Iderhoff in 
beslag werden genomen. 2) 


1) Deze,  ons  orerigens  onbekend gebleven,  had naar het schijnt ook 
'tbenoodigde papier te Amsterdam gekocht 

2) De  geheele  oplaag  werd  waarsch^jnlgk  vernietigd. Aan enkele leden 
van den kerkeraad, en eenige magistraatspersonen werd echter een exemplaar 


] 


304 

Zoowel de kerkeraad als Schout en Schepenen verdachten 
Johannes Koerbagh van het auteurschap der beide boeken: 
immers van Adriaan's afwijkende gevoelens had men tot nog 
toe weinig bemerkt, en hoe kwam hij, de geneesmeester en 
advocaat, aan die kennis van het Hebreeuwsch, welke uit 
beide bleek? Zooveel was zeker , Johannes moest er de hand 
in gehad hebben, al wilde hij het voor den kerkeraad niet 
bekennen. Op dat vermoeden afgaande had de Schout hem op 
den 10<^6ii Mei gevangen genomen, en tevens zijn substituut 
Engelbrecht „ met brieven van Burgemeesteren " naar Kuilen- 
burg gezonden y 1) om den stedehouder te bewegen Adriaan 
Koerbagh uit te leveren. Het verlangen van de machtige Am- 
sterdamsche magistraat niet durvende weerstreven, liet de 
stedehouder terstond de poorten sluiten, doch het onderzoek 
bracht aan het licht, dat de vogel reeds een dag of wat 
gevlogen was. Waarschijnlijk had Adriaan, begrijpende dat 
door den onwil van den drukker alles in 't riet zou loopen, 
ingezien, dat hij te Kuilenburg niet meer veilig was, en in 
alle stilte de plaat gepoetst. 

Op den Uden Mei werd Johannes in verhoor genomen, 
hoofdzakelijk over zijn reis naar Utrecht en Kuilenburg, en 
wat hij daar gedaan en gezegd had. Onbekend met hetgeen 
er gebeurd was, schreef Adriaan hem op den lé^en Mei nog 
een brief, waarin hij hem aanried „het hoofd in den schoot te 
leggen", wijl het toch „een onmogelicke saeck is voor ons 
alleen alles t'effenen" — doch dat schrijven kwam te laat, 
en  werd  natuurlijk niet aan zijn adres bezorgd. 2) Den 17den 


gegeven , en zóó zgn er twee bewaard gebleven , bevattende : titel , voorwoord, 
lofdicht, en elf vel dmks (176 blz.) d.w. z. ongeveer de helft van 't boek; 
de rest is in Jiandschrift bijgeschreven. Ik bezit een volledig afischrlft. 

Dr. A. van der Linde, die dit werkje in zgne bibliografie vermeldt (N° 149), 
beschrijft onder N^ 150 een «tweede deel», in 1711 te Keulen gedrukt 

Dit is echter een tweede deel van een ander verboden boek, dat zelfis 
in de verte niet op Koerbagh's werk Igkt. Zie daarover Sepp, Het Staats* 
toezicht, blz. 154. (Dr. Sepp heeft het niet gezien). 

1) Bontemantel, 't Is mij niet mogen gelukken copieën van die brieven 
te vinden. 

2) Doch bg de verboeren voorgelezen. Vgl. Bontemantel en de confessies. 


306 

Mei werd aan den kerkeraad medegedeeld , dat Johannes Koer- 
bagh in hechtenis was, wegens 't doen drukken van zeker 
„ godslasterlgk " geschrift , genaamd „ Het Licht schynende in 
Duystere Plaatsen." Eenige staaltjes, die werden voorgelezen, 
hoorde de vergadering ^met groote ontsteltenisse des gemoeds.'^ 
L>e heer 0£Bcier had „openinge" gevraagd van hetgeen er 
tnsschen Johannes Koerbagh en den kerkeraad gepasseerd was. 
De eerwaarde vergadering besloot , dat de voorzitter, Ds. Abra- 
ham de Roy , met zijn ouderling , Joannes Ryckers , den heeren 
van den Gerechte zou gaan bedanken „ voor hun ijver in dezen '', 
hun verzoeken , daarin te ^ continueeren ", den dienst van den 
kerkeraad aanbieden» en, zoo noodig, mededeeling te doen 
van 't gepasseerde. 1) Den volgenden dag verrichtte Ds. 
de Roy deze commissie, eerst bij heeren Burgemeesteren, 
daarna bij de Schepenen, eindelijk bij den heer Officier, 2) 
welke laatste verzocht, dat de kerkeraad ^them mocht mee- 
deelen, als men bijgeval vernam, waar Adriaan Koerbagh zich 
ophield. 3) Dien eigen dag (18 Mei), vaardigde Mr. Cornelis Witsen, 
, hoochschout deser stede", ratione officiif eene indaging van 
Adriaan Koerbagh uit, die, bij „ non-comparitie " ten eeuwigen 
dage zou gebannen worden uit den lande van Holland en 
West-Friesland, met confiscatie van al zijne goederen. 4) 

De gedaagde, nu waarschijnlijk wel bekend met hetgeen er 
gebeurd was , en wel vermoedende, hoe 't bier smaken zou, dat 
voor hem gebrouwen werd, liet den Schout fluiten. Inmiddels 
maakte de kerkeraad den 2den Juni , op verzoek van den Officier , 
een overzicht gereed van hetgeen met Johannes Koerbagh 
alzoo verhandeld was, 5) en den volgenden dag besloot de 
Classis hetzelfde te doen , en tevens Ds. Clerckius en Ds. Sloot 
naar  de  magistraat  af te  vaardigen  om  haar te bedanken 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XI, f. 385. 

2) 't Verslag ibid. f. 386 ; vgl. Bontemantel. 

3) Bontemantel. 

4) In afechrift bg Bontemantel. In druk draagt het stuk den datum 1 
Mei, doch dit is, zooals uit Dr. Eemkamp's afschrift, en ook nit 't beloop 
van zaken blgkt, foutief. 

5) Protokollen van den kerkeraad op dien datum, (Vol. XI, f.387vlgd.). 

20 


306 

„in desen  over haar goede devoiren, met versoek daar in #" 
continueren." 1) Eoerbagh's beweringen schriftelijk te wede^^ Je 
leggen, ziedaar iets, dat noch bij den kerkeraad, noch bij c^    (j 
Classis opkwam. „Wij ergeren ons'\ zegt de heer Leendertss.^39^ 
die  zeer  weinig  van  het  gedrag  van kerkeraad en Classa^^^ 
weten kon, „wij ergeren ons, als wij zulke handelingen zien ^94 
Wanneer een  roomsch inquisiteur, inderdaad geloovende, d^ae/ 
de leer zijner kerk volkomene waarheid is , en dat wie er wam-jk 
afwijkt, zich voor eeuwig ongelukkig maakt, andersdenkend&zi 
naar het schavot of den brandstapel verwijst, dan betreurea 
wij  zijne kortzichtigheid en hebben medelijden met de slacht^ 
offers  daarvan.  Maar voor de laagheid en oneerlijkheid van 
lieden,  die zoozeer overtuigd zijn van de onhoudbaarheid van 
hun  stelsel,  dat zij  vreezen,  dat de gemeente het begint te 
onderzoeken,  en daarom hen, die er zich tegen durven laten- 
hooren , liever opsluiten of verbannen dan weerleggen , hebben 
wij  niets dan  afkeer  en  verachting."  2)  Vrage:  Wat  zou 
Leendertsz  gezegd  hebben,  als  hg  goed op de hoogte ware 
geweest? 

Slechts van één man lezen wij, die ten minste zijn geloof 
dorst verdedigen en misschien begreep , dat er anders gehandeld 
moest worden .... onze oude bekende, Jan Pietersz. Beelthouwer. 
Hij schreef eene weerlegging van den Bloemhof, doch was, 
door de ervaring geleerd, zoo wijs z\jn handschrift eerst aan 
Burgemeester Valckenier en Schepen Bontemantel te laten lezen. 
De laatste sprak er met zijne ambtgenooten over, die oor- 
deelden, dat het beter was, dat Eoerbagh's boek niet dan wel 
gelezen werd ; kwam er nu een „ Antwoord ", dan zou ieder ook 
jf 't principael '' willen zien : dus werd Beelthouwer eerst door 
den Schout, daarna door den president van Schepenen in de 
volle vergadering aangezegd, dat hij wegens zijn „goeden 
yver " werd bedankt , maar men liever had, dat alle antwoorden 
op Koerbagh's boek achterwege bleven : „om de gemeente tot geen 


1) Notulen  van  de  Classis op  4  Juni, 1668. Verslag over de gedane 
commissie ibid, op 18 Juni, 1668. 

2) Navorscher, 1877, blz. 544. 


307 

ondersonck te verwecken " ; zij gelastten hem dus z\jn Antwoord 
i9^il te houden I wat hij beloofde 1) . . . . en gehouden heeft. 

Het  gerucht,  dat de Magistraat van Amsterdam Adriaan 
'^^oerbagh socht, en heel wat voor zijne gevangenneming scheen 
O"^^^ te hebben,  was intusschen overal doorgedrongen. Dien- 
Jgens ontving de Schout op 6 Juli  1668 een ongeteekend 
ijven  van iemand, die beweerde, den delinquent in hech- 
te kunnen leveren^ mits men hem daarvoor eene goede 
gelds gaf.  Na wat ruggespraak met Burgemeester Val- 
^anier, besloten Schepenen den Schout een  crediet te ver- 
aien van 1000 k 1500 gl. Terstond zond deze zijn gewezen 
Bcht, nu klerk ter „tresory extra-ordinaris " Amout Mergel- 
p , met bericht naar Utrecht , dat den 8sien daaraanvolgende 
^8 door een „ vrouwspersoon ", die tegen den volgenden dag 
woord beloofd had, was afgehaald. Den ll^en Juli berichtte 
ongenoemde Judas , dat Adriaan Koerbagh „ hem een goeden 
was, maer niet presteert (had) dat behoorde, en over- 
ten dienst van de godsdienst en justitie hem wilde leveren, 
r dat de uytgeloofde  somme te laech was, en dat moest 
^ben, soo hem in handen levert, duysent ryxdalers, te betaelen 
*^i»nt." Zoo hij zijn vriend „ leverde " met al zijne „ pampieren '*, 
ngde de ellendeling drieduizend gulden, waarvoor Schout 
Schepenen  eene  obligatie  op zegel  moesten  geven.  Nog 
Xdde hij, dat  „Dr. Berckel, een gaeuw man, wonende tot 
^^-^3^1eBiburg  met hem  veel  converseert ende  wel de meeste 
'^Xlrjder van  de  boeken  schijnt  te  weesen", 2) en dat hij 
'^^^jdag —  13  Juli — tusschen  drie  en vier uur antwoord 
^ihtte te Everdingen , tusschen Kuilenburg en Vianen , in de 
^^*'>)erg waar „de waerdin is genaempt Joppie".  Daar zou 
^^^   man  komen,  „met  een  dassie,  gebonden  met een root 

^^ Bj Bontemantel; het laatste gebeurde op 24 Juli 1668. 

^^^^ Dit is geheel bezijden de waarheid. Adriaan K. was de man niet om 

^^   naam te  zetten voor andermans werk, en verklaarde uitdrukkelijk — 

^^t   (yok niet betwijfeld kan worden , — dat hij in de laatste jaren weinig 

^ S^een omgang met Van Berckel had gehad. *t Vertelsel bewijst dus alleen , 

^ ^e Judas geen intieme vriend was. 


308 

lint, die sal vraegen: brengt gh\j  wat nieuws van Amster- 
dam?" — aan wien de brief moest gegeven worden. 

Op  den  bepaalden  tijd  was  Amont Mergelcamp met een 
schrijven van den Schout ter bestemder plaatse , waarin gezegd 
werd,  dat de belooning moest staan „ter discretie '\ en dat 
men niet gewend was zulke dingen „op zegel te geven'*. Ook 
de Judas kwam opdagen; het was een man van 36 of 36 jaren, 
die te  Kuilenburg woonde, en, naar gezegd werd, druk met 
Dr.  Van Berckel omging. Nog eenmaal zond hij Mergelcamp 
terug met een nieuwen eisch, 1) doch Cornelis Witsen, Hoog- 
schout der stede Amsterdam , liet niet met zich marchandeeren, 
en  handhaafde z^n eerste bod. *t Werd nu aangenomen. Na 
geschreven te hebben , wanneer en waar hij zijn verradersloon 
hoopte te ontvangen , meldde hij , dat Adriaan Koerbagh zich 
onthield te Leiden , vermomd met een zwarte pruik ; hij noemde 
de  straat en het huis, beschreef de trap,  de kamer en de 
bedstede, berichtte, dat men hem 's morgens moest gevangen- 
nemen,  en op welke wijze.  Op den l?*^©'* Juli las de Schout 
dien  brief aan  Schepenen  voor;  na  overleg  werd  besloten 
Mergelcamp terstond naar Leyden te zenden met een brief 
aan den opperschout Hoogeveen. 's Avonds om zeven uur be- 
zorgde Mergelcamp het schrijven;  den volgenden morgen om 
zes  uur viel de Leidsche Schout met zijne rakkers in 't aan- 
gewezen huis , vond , zooals gemeld was , de sleutel van Koer- 
bagh's  kamer op de richel boven de deur, lichtte der?€Lange- 
klaagde  van het bed en bracht hem in de boeien. Terstond 
daarop zond hij Mergelcamp terug met de boodschap, dat h^ 
Koerbagh had gevangen genomen en eenige papieren op zijne 
kamer had gevonden, en niet twijfelde, of de Magistraat van 
Leiden zou hem uitleveren, indien de Heeren van Amsterdam 
het verzochten. Alles met dien verstande, dat, zoo Koerbagh 
werd veroordeeld in geldelijke boeten , h^ , Hoogeveen , daarvan 


1) Hij vroeg nu 1000 gl. vooraf en andermaals 1000 gl. als de zaak ix 
orde was, en voegde er bg: «Dat hg wellicht meerder somme van hem 
Koerbagh, sal connen crjgen, soo daertoe aen wilde leggen, maar alsoo da) 
ontrouwelyck met sjn vrind sonde gehandelt weesen, soo sal dat niet doen» 


309 

zijn reohtmatig deel zon ontvangen. Na de Burgemeesters 
Yalckenier en Vlooswqck, juist op het Oost-Indische huis te 
gast« geraadpleegd te hebben , werd Arnout Mergelcamp nog 
op denzelfden 18<>^ Juli naar Leiden teruggezonden, met een 
omstandig schrijven, waarin verzocht werd, dat één van Hooge- 
veen's substituten den gevangene met geboeide voeten (pede 
ligak) voor rekening der stad Amsterdam mocht overbrengen « 
en beloofd werd, dat men tot wederdienstbereid was; en opdat 
dit geval later niet als een antecedent zou beschouwd worden , 
zond men tevens eene afzonderlijke acte vam non-praejuditie. 1) 
.Den 19^«i^ Juli 1668 werd Adriaan Koerbagh door een substituut 
met „dienders'', vergezeld door Arnout Mergelciunp, op een 
wagen gevankelijk naar Amsterdam , en daar 's avonds om 
negen uur in de boeien gebracht. 2) 

Op Yrqdag 20 Juli 1668 onderging Adriaan Koerbagh zijn 
eerste verhoor. Daar zat de Hoogschout , Mr. Cornelis Witsen , 
daar zaten de Schepenen Van Waveren, Bontemantel, Van de 
Capelle, Huift, Oorver en Johan Hudde. Vóór hen eene reeks 
van stukken, deels in de kantoren der beide broeders, deels op 
Adriaan^s kamer te Leiden in beslag genomen; voor hen ook 
een of meerdere exemplaren van den „ Bloemhof", en het andere 
boekske, half gedrukt, half in handschrift. Als getuigen: 
Everardus van Eede, de drukker uit Utrecht, Herman Aeltsz, 
uit Amsterdam. 3) 

„ Adriaan Koerbagh , rechtsgeleerde en doctor medicinae, van 
Amsterdam , oud 35 jaren , gevraagd, of hij een boekje, getiteld 
„Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet " heeft 
gemaakt? zegt „ja". Of hij het alieen gemaakt heeft? zegt 
i»ja", en door niemand geholpen te zijn. Gevraagd, of Dr. Van 
Berckel hem niet heeft geholpen? zegt „neen". Toch kon het 


1) Beide stukken in afschrift op 't Amst archief bewaard. Ik bozit 
afschriften. 

2) Voor dit alles zgn Bontemanters aanteekeningen de eenige bron. 

3) Jk geef het eerste verhoor, in de Gonfessieboeken opgeteekend^ in extenso, 
wegens de groote mei^aardigheid. Alleen wjjzig ik de spelling, plaats lees- 
teekens, en zal hier en daar eene verklarende aanteekening bg voegen. 


wel zijn, zoo vervolgde hij, dat h^ er met iemand ovei 
gesproken had. Zijn broeder had echter het boek niet gelezei 
vóór het geheel gedrukt was ; wel had deze met zijn voorkennl 
een vel gecorrigeerd ^ maar geen vel, dat aanstootelijk was. Gi 
vraagd, wie met hem van 't zelfde gevoelen zijn ? zegt : ,,nieman< 
mijns wetens ". Zegt met Van Berckel, noch met iemand ande] 
daarover gesproken te hebben, ook niet met Spinoza of 
broeder, 1) ofschoon de laatste een vel — hij was verget^^^:»| 
welk — had gecorrigeerd. Hij bekende, omgang te hebb^^^:xi 
gehad met Spinoza, en eenige malen bij hem geweest te zij: 
doch nooit met hem over deze zaak te hebben gesproken; d 
h\] den Bloemhof alleen vervaardigd had met het doel, 
menschen goed Hollandsch te leeren spreken. Gevraagd, of 
Hebreenwsch verstond? zegt: „alleen met behulp van e 
woordenboek". Gevraagd, wat het Hebreeuwsche woord „ scl 
bunoth" wil zeggen? antwoordt: „ik weet het niet, en m< 
't zoeken uit 't Lexicon Buxtorpi''. 2) Zegt, met Van Berc^^^^l 
en de anderen 3) omgegaan te hebben, doch met Spinoza nof:=^^^'^ 
over deze leer te hebben gesproken. Naar aanleiding van 
plaats in den „Bloemhof op blz. 664, luidende: ,fWie eygt 
^flc de vader van dese Behouder {Jeeus) is geweest en weet 
niety en daarom hebben eenige onwetende luyden hem gesegt te 
geweest God, God van eeutcigheydy en een soone Gods vaneeui 
heydj en dat h\i in der tyd is gebooren van een maagd^ si 
toedoen des mans: maar die stellingen eyn ook buyten de schrift 
tegen de waarheyd'\ gevraagd: of h^ niet met Spinoza over 
leer had gesproken? Zegt „neen'*; wel met Dr. Van Berck 
maar niet met zijn broeder; toch kon het wel z\jn, dat oi 
zijn broeder van die leer was. 4) Hij erkende wel eens 
twee  malen  bij  Van  den  Enden,  voor een jaar v\jf of zi 


1) Dit zijn natuurlijk antwoorden op vragen, die door den klerk ni-^ — ^®* 
genoteerd zgn. Waarachijnlgk waren er brieven van Spinoza onder de stukk^^^** 
gevonden; ook staat te bedenken, dat Johan Hudde dezen persoonlek keo^^^^' 

2) iwVDii^ in (chagh schabunoth = pinksteren; vgl. Bloemhof op pinxtec- — ^)' 

3) Iderhoff en zgn broer? 

4) Men herinnert zich de boven beschreven Collegianten veigadering (l> 
294) waarin Johannes Eoerbagh tegenwoordig was. 


z. 


311 

gei^eest te zijn ; ook was h\], een keer twee drie, ten huize van 

Jan   Knol  geweest» 1) doch had met hem niet van deze leer 

gesproken. Voor een jaar twee drie was hij in de vergaderingen 

van   Jan Enol in de Nes tegenwoordig geweest, en toen daar 

de ^v^xaag gesteld werd, of te bewijzen viel , dat de Heere Jezus 

^it   de  stam  Davids  was, hij, Eoerbagh, van meening was, 

dat   men het niet wel zou kunnen bewijzen. Gevraagd, waar en 

^anxieer  hij  het  boekje, getiteld „Een  Licht (schynende in 

^^y stère  Plaatsen^')  gemaakt  had, zei hij: meerendeels hier 

^  -Amsterdam , een klein gedeelte te Utrecht en Kuilenburg ; 2) 

^^    :xiadat hq den „Bloemhof" gemaakt had, om daarmede de 

^^*^^gen te beter uit te leggen. Dat hij voornemens was het eerst 

^^^^>=^   de  Magistraat  bekend  te maken,  en daarna, met hare 

^^ stemming,  uit te geven. Het eene boek was een maand of 

^^^^^  na  het  andere  gedrukt. 3) In gezelschap van Dr. Van 

■^^^«r^ckel was hij naar den drukker (Van Eede) gegaan, en zijn 

er was later ook gekomen , om hem te waarschuwen , dat 

hem zocht in hechtenis te nemen. Het laatste boekje had 


\i    alleen gemaakt; z\jn broeder had er niet in gecorrigeerd, 


af en toe Dr. Van Berckel. 4) Gevraagd, of hij niet wist, 

zijn broeder tegen den drukker had gezegd, dat hij vrqelijk 

^^ciitkkén  kon,  dat  het  de zuivere waarheid was, en dat hij 

^"^^^^3riaan) 't niet zou uitgeven, dan met goedvinden van de Hooge 

"^•^ geering? antwoordde hij, dat hij daarvan niet wist. Einde- 

^S^,  of hij  niet  een boekje vertaald en uitgegeven had met 


\)  Oorspronkelijk  stond  er «vier k vgf maal», doch dat is doorgehaald. 
^^  Koerbagh's  omgang  piet Yan den Enden doelt ook Goeree (blz. G65). 
^Insgelgk had ook den geneesheer Coerbach door verkeering met dien man, 
>üet reel goeds njt zgn vergiftige prammen gezogen», enz. 

2) De  gedmkte aanteekeningen van Bontemantel spreken van «een half 
Jaar»  geleden;  *t afechrift van Dr. Eemkamp van «IV, jaar». *t Laatste 

il blikbaar verkeerd. 

3) De dmk van den Bloemhof was in Dec. 16G7 zeker afgeloopen, maar 
't boek eischte nog tijd voor innaaien, enz.; in *t laatst van Febroari of 
begin Blaart was men daarop te Utrecht begonnen met «£en Ligt schynende 
in Dnystere Plaatsen». 

4) Foaten in beide boeken verraden, dat de auteur zelf er niet altjjd zorg 
aan kon besteden. 


312 

den titel 9 Een kort en vlijtig Ondersoeck"? bekende hij 't vei 
taald te hebben met het voornemen het te laten drukken'*. 

Beeds  werd  de  beschuldigde weggebracht, toen de Schoi 
hem nog even terug liet roepen en vroeg: Of hij Pieter Wiltc3«- 
wel kende ? Hij antwoordde, op aanraden van Dr. Van Berckt^^ 
dien naam aangenomen te hebben, opdat de brieven, die mes^ 
aan  hem schreef,  te beter mochten bezorgd worden. Schepen  ^ 
Bontemantel,  die dit verhoor bijwoonde, teekende aan in zijn 
dagboek : De gevangene „was seer weemoedich , willende (zich) 
de kerck en haer ordre onderwerpen, doch bleef evenwel altyt 
by  syn  gevoelen, als yts uyt de boecken wierde gevraecht." 

Den volgenden dag, zijnde Zaterdag 21 Juli 1668, werd 
ook Johannes Koerbagh opnieuw verhoord. Langer dan tien 
volle weken was het geleden, sedert men den armen theologiae 
doctor en proponent „naar beneden" had gebracht, om — in 
de hemel weet welk afschuwelijk gevangeniskot — over zijne 
euveldaden (?) na te denken. Weer trachtte men uit hem te 
krijgen, in hoeverre hij als mede-auteur der drie boekjes kon 
beschouwd worden. Hij kon echter weinig meer bekennen dan 
vroeger; niet h^, doch zijn broer was de schrijver; hij had 
hoogstens een vel gecorrigeerd. Opmerkelijk is het, dat — 
zooals Adriaan zijn best deed bij het verhoor al zijne vrienden : 
Spinoza, Van Berckel, Jan Knol en zijn broer, te sparen — 
Johannes van zijn kant trachtte zoo min mogelijk te zeggen, 
dat tot bezwaarnis van zijn broer kon strekken. Zelfs wilde 
hij geen „ja^' zeggen op de vraag, of de „Bloemhof" een 
„godslasterlijk'' boek was. 2) 


1) Ik geloof, dat het woord «uitgeven» (in de origineele tekst staat <ujt- 
gaen en drukken ») hier eene misstelling is. Uit volgende verhooren blijkt nL 
dat het boekje hier bedoeld, handelde over de Drieéenheid {de THnttaté)^ 
door Adriaan was vertaald, doch — waarschijnlijk in manuscript — in 
Johannes* lessenaar was gevonden. Adriaan nu spreekt slechts van *t plan 
*tte laten «uitgaan». Het was dus nog niet gedrukt. Ik heb dan ook 
exemplaar kunnen vinden, en *t dossier van dit proces is natuurlek — met 
alle andere dossiers uit de 17de eeuw — zoek. Waarschgnlgk zgn ze allen 
te bevragen aan den papiermolen! 

2) Ofschoon Bontemantel bü dit verhoor wel tegenwoordig was, heeft hg 
daaromtrent niets opgeteekend. Eenige bron zgn dus de Confessieboeken. 


313 

Eerst op den volgenden Woensdag (25 Juli 1668) werden 
de verhooren hervat. Nu trachtte de Schoat op eene andere 
wijze gewaar te worden, of niet Johannes de medeplichtige was 
van Adriaan? en vroeg den een na den ander, of zij niet hier 
ter stede samen in één huis hadden gewoond ? Beiden bekenden 
sedert Mei laatstleden (1667) b^ hunne moeder gewoond te 
hebben; zij hadden wel dagelijks samen gegeten, doch ieder 
had een afzonderlijk „comptoir^" gehad. Of zij samen veel over 
de boeken gesproken hadden? Beiden ontkenden, doch lieten 
zich eindel^k de verklaring ontwringen, dat de rechtsgeleerde 
den proponent wel eens naar den wortelvorm van een of 
ander Hebreeuwsch woord gevraagd had. Daarna las men 
beiden voor hetgeen zij bekend hadden, waarbij zij ,persi- 
Bteerden". Toch waren Schout en Schepenen nog niet geheel 
overtuigd: Op den 269^©" Juli moest de arme proponent nog- 
maals een lang verhoor doorstaan over de wijze, waarop de 
boekjes gedrukt waren; doch slechts weinig nieuws kwam 
daarby aan den dag. 

Op den 27*^«" Juli, 's morgens te tien uren, vergaderden 
de Schepenen op verzoek van den Schout in de pijnkamer, en 
werd Adriaan Koerbagh binnen gebracht. Nadat hem nogmaals 
zijne bekentenis voorgelezen was, deed de Schout zijn eisch, 
inhoudende, dat Adriaan Koerbagh zou gebracht worden op 
't schavot, te dien einde voor 't stadhuis op de gewone plaats 
op te richten , en , nadat hem zijn rechterduim was afgehouwen , 
met een gloeiende priem zou gestoken worden door zijne tong ; 
dat hij dertig jaren zou opgesloten blijven; de ordinaris- en 
eztraordinaris kosten en mise van justitie betalen; zijne res- 
teerende goederen zouden geconfisqueerd worden , en zijne boe- 
ken, naar *t goedvinden van den rechter, in *t openbaar of op 
eene stille plaats verbrand. 

Plechtig herhaalde de voorzitter der Schepenbank het gespro- 
kene, en vroeg den beklaagde of hij nog iets op den eisch 
had aan te merken? waarop Koerbagh antwoordde, dat hij 
berouw en leedwezen voelde over het voorgevallene en beloofde 
een „beter" leven te zullen lijden. 

Daarna gingen Schout Witsen en zijn zoon — secretaris van 


314 

Schepenen — met den gevangene 1) heen, om den Heeren 
gelegenheid te geven tot beraadslagen. Nadat de verschillende 
inzichten waren gehoord , kwam men ten slotte overeen : Adriaan 
Koerbagh tien jaren te houden in besloten hechtenis , tien jaren 
daarenboven te bannen uit deze stad en jasrisdictie eéne mijl 
in 't ronde ; hem eene boete van 4000 guldens op te leggen , 
de eene helft voor de armen, de andere helft voor den Schout ; 
en hem te veroordeelen in de gewone en buitengewone kosten 
en mise van justitie, ter somme van 2000 gulden. Na den 
middag overlegde men nog, of men hem niet bannen zou uit 
Holland en West-Friesland. Doch wijl in dat geval het vonnis 
moest afgelezen worden van het Stadhuis na klokgeslag ; moest 
bekend gemaakt worden , aan alle Schouten door *t gansche land 
enz. en „ de intentie was, het gerucht van deze feiten zoo stil 
onder de gemeente te houden als doenlijk is , om alle aanleiding 
weg te nemen, dat de gemeente de boeken gaat lezen, over- 
mits de ooren teer en de nieuwigheden kittelachtig zijn '\ werd 
besloten zich aan de eerste lezing te houden en het vonnis 
binnenskamers uit te spreken. 2) Alzoo geschiedde. 

Nadat ook Johannes Koerbagh zijne bekentenissen en verdere 
stukken waren voorgelezen , eischte de Schout : dat hij binnens- 
kamers zou worden gegeeseld, twaalf jaren zou opgesloten 
blijven, eene boete zou betalen naar discretie van den rechter, 
en verder de kosten en mise van justitie. De gevangene ant- 
woordde , dat hij zich hield aan 't geen hij gezegd en geschreven 
had, dat hij meende dat daarin niets onbillijks of goddeloos 
was; dat hij de boeken van zijn broeder niet had gelezen, en 
dat — zoo voegde hij er onverschrokken bij — al wat men 
tegen hem had kerkelijk was, en tot oordeel stond der kerk. 
Waarop Schepen Van de Cappelloi hem in de rede viel, bewe- 


1) Deze laatste wordt bjj Bontemantel — hier de eenige bron — niet 
nitdrnkkelgk genoemd; doch ^t spreekt van zelf, dat hg niet tegenwoordig bleef. 

2) Hoe het precies geluid heeft, weten wg niet In de SoDtentieboeken is 
▼an beide vonnissen slechts den eersten regel te vinden (!). In de Confessie- 
boecken staat btj Adriaan's eerste verhoor op den kant de hoofdzaak aange- 
teekend als in den tekst vermeld, doch met verbanning uit Holland, Zeeland 
en West-Friesland. 


315 


9i 


rende, dat deze zaken tot oordeel stonden van Schepenen, en 
dat  liem , Koerbagh , niet toestond te zeggen , wien het oordeel 
^1    toek^wram. 

Toen sommigen der Schepenen voorstelden den gevangene een 

jaar   of wat in hechtenis te houden, eene boete op te leggen 

van   2000  gulden  en de kosten, en hem later te verbannen, 

kerkte  Schepen  Bontemantel  op,  dat hij zich zou bezwaard 

geitroelen,  den gevangene,  die eigenlijk niets bekend had, en 

^exx men hoogstens eenige „verkeerde discoursen" kon ten laste 

^^SS^^j  gedurende  eenige jaren  op te sluiten of te bannen. 

-^^    was van  meening,  dat men den beschuldigde moest ont- 

^^"«i-xi, onder handtastinge van weer te compareeren, wanneer 

^^    ^an Schout en  Schepenen ontboden werd, met de belofte 

^^-^^Ix  onderwijl  goed  te  gedragen  en  betaling der kosten en 

^'^^^«i van justitie. Te meer, aangezien de gevangene nu reeds 

^■'^^ ' — ^er  dan  tien  weken 1) had  „ gezeten "  — wat men toch 

als eene straf beschouwen kon , en „ men hier te lande , als 

^^^^xi  boeken werden  geschreven  of vergaderingen geleid, op 

^^     opinie die ieder voor zichzelven van den godsdienst heeft, 

nauw geen regard sloeg." Na nog eenige deliberatie werd 

-^^'■^'>  besloten, en ook Johannes Koerbagh op den 27sten Juü 

vonnis binnenskamers aangezegd. 2) 


^^^at  er  tqdens  dit  alles is omgegaan in het gemoed der 
e moeder van beide „ misdadigers ", — eens zulke hoopvolle 
Relieden — ; wat er gewoeld en gewerkt heeft in de hoofden 
^^nner Amsterdamsche vrienden, in de ziel van den vnjsgeer, 
daar te Voorburg bezig was met het schrijven van 't The- 
^sch Politiek Vertoog — immers ook tot hem zullen af en 
de geruchten doorgedrongen zijn — ik laat het den lezer 
er, zich daar in te denken.  De taak  van den biograaf is 
e andere 9 zoolang er feiten te melden zijn. 
Achter het bekende poortje op den Heiligenweg , waar voor- 
tSgds  de  eerzame  nonnen  van  Sinte  Clara  hunne  woonstee 


1)' 't Waren er raim elf, welgeteld. 
2) Tot hier toe volgens Bontemantel. 


hadden, bevond zich sedert 1595 het Amsterdamsene 
„De gene die men daer in set, werden gedwongen te werken ^*"^ 

en hun brood met swaren arbeyd te winnen. Ik sag 'er die Ol 

Brasiliën hout raspten, hebbende ieder dag een sekere takx, ^ 

doen soo harden werk dat se naakt en besweet, en 't stof van ri 

't Brasiliën hout haer op 't lijf vliegende , het gantsche L\jf over ^i 

van een schoone roode verwe beschildert hebben. Sij verhaelden ^ 

ons  dat sommige die men beval te arbeiden, en die men met ^ 

«&.</«•  aen  haer  werk  niet  brengen  konde,  in  een  groote ^ 

Regenbak wierden geset, daer men het water liet inloopen* 
doende daer alleen een pomp bij tot hun verligting, waer se ^^ 

werken mosten wouden se leven , en hun selven van verdrinken ^x 

bevrijden.  Wij sagen er een die in een naau gat sat^ en van eten «^ 

onthotAden.  Sommige sitten hier langer, sommige korter. *tls ^j 

in  *t gemeen  een  straf voor  Messe-trekkers »  of die iemand ^^ 

soeken te quetsen of te steken". 1) Ziedaar, wat een Engelsch 
reiziger in het jaar 1668 opteekende betreffende de plaats, waar 
Adriaan Koerbagh , volgens besluit van Schepenen van 29 Juli 
van datsdfde jaar, werd onder dak gebracht. 2) Langer dan 
zeven weken zat de man, wiens eenige misdaad was, dat hq 
gedacht, onderzocht en gesproken had, te midden van deze 
schurken en rabauwen. Of Schepenen zelve de straf te wreed 
vonden? Op 19 September 1668 werd besloten, den „misda- 
diger'* te zetten in het Willige Basphuis 3) — gelegen aan 
den Buitenkant, bij het Schippersgrachtje — eene inrichting, ^ S^g 


il 

6 


^- 


1) Nauwkeorige  en gedenkwaardige Rejsen van Edward Brown, M. J)T^'m:<IJ)r, 
Afgesonden van  ^t CoUegie  tot Londen, Lid vèn 't Kon. Soc en MediojKx-^i^^ji} 
van Sjm Kon. M^y. in Engelandt: Door Nederland, etc aangevangen 1668:^^''mS'. 
Uit het  Engels  vertaalt  door  Jacob Leenw. 't Amst. by Jan ten Hoorn  -kiskQ; 
anno 1682. 

2) Volgens eene aanteekening aan het slot van Bontemanters memoritei^K^ 
(bg Dodt van Flensburg, Archief n, p. 367.) In Dr. Kemkamp's exemplaas:^^ 
kwam deze aanteekening niet voor. En op 't Amst archief is over *tgeran— * 
geniswezen  van dien tgd niets te vinden. De aanteekening Igkt mjj echter 
juist wegens 't geen volgt. 

3) Volgens eene tweede kantteekening bg Bontemantel (ook bjj Dodt van 
Flensborg voorkomend). 


317 

Ü^  in  de  vorige  eeuw  reeds  verdwenen is en waaromtrent 
het schijnt zoo goed als niets gehoekt staat. 
Op den 20»'«n Septemher besloot de kerkeraad, in de volgende 
Tgadering  in  overweging  te  nemen,  wat wegens  hem — 
.driaan — kerkelijk te doen stond. Doch het daarde tot den 
•"^«n  December, vóór aangenomen werd, dat de weleerwaarde 
^s. Vinckius, met zijn onderling, in 't Rasphuis ^alwaer men 
teent, dat Adriaan Koerbagh sitten soude, ondersoecken (zal) 
ft niet gelegentheyt is om hem te spreecken, om aldus, voor 
oo veel ons aengaet, voor syn ziele te waecken , of God gaeve, 
lem  door sulcke middelen uyt de stricken des Satans te ver- 
ossen,  ende oock  alsdan  by eerste occasie met hem soecken 
spreecken, waar over het rapport sal afgewacht worden." 1) 
d-evangenisbezoek was echter iets geheel nieuws voor Amster- 
^am's  volijverige  predikanten.  Toen  de  eerwaarde Vinckius 
^en „ godslasteraar " niet vond in 't Rasphuis op den Heiligen- 
"weg, schijnt hij een langen tijd ten einde raad geweest te zijn. 
Zoo liet het rapport op zich wachten tot .... 10 October 1669. 
Het  luidt  als  volgt:  „Ds. Vinckius, nevens syn Ouderlingh 
hebben volgens Resolutie van 13 Dec. 1668 2) Adriaan Koer- 
bagh soeken  te spreecken,  gelyck geschiet is, voor wien de 
genoemde Eoerbagh betuygt heeft, met uytterlycke teeckenen 
van boetveerdicheyt , berou te hebben van syn Grodtlasterlicke 
schriften,  wenschende noyt sulx geschreven te hebben, belo- 
vende noyt sulcken gevoelen of te voeden of te leeren, gelyck 
hy  tot  continuatie  van  dit  syn  voornemen  is  aengemaent. 
Hebben evenwel uyt de Binnen-Moeder van het huys soo heel 
veel goets van hem niet vernomen, als die van hemgetuygde 
bequaem te syn het geheele huys in roere te stellen, ongenegen 
om syn bederflick saet by een yder te strooyen. Doch dat nu 
eenige  maanden  sich veel sediger had aengestelt. Worden de 
Eerw.  Broederen voor hare moeyte bedankt. Voorts laat het 
de Eerw. kerkeraad hierbij berusten, en sal, wanneer geoor- 
deelt wert, dat hij dient aengesproocken te sijn, dese of gene 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII, fol. 10. 

2) Hier is de Scriba onnauwkeurig geweest, zooals men ziet. 


318 

uyt de Eerw. Broederen daertoe gecommitteeren, en sal hy 
gelegentheyt gelet worden, hoe met sulcke gemene huysei 
handelen sal.'' 1) 

Behoef ik den lezer mede te deelen, waarom AdriaanKoer 
bagh zoo , veel sediger" en , boetveerdiger " was? De arme max 
was ziek, zoo ziek, dat enkele dagen na het bezoek van Ds. 
Vinckios zijn lijk kon weggedragen worden uit 't Willige 
Basphnis. Waarsch^nlijk op verzoek van de familie werd het 
in de stilte van den avond naar eene woning in de Oadc 
Nieuwstraat gebraoht — misschien het hnis zijns broeders 
Doch niet zoo geheel onopgemerkt was het gebeurd of buren 
en voorbijgangers — die niet gedacht, niet onderzocht, en 
nooit eene „godslastering" gesproken hadden: menschen, die 
hooger stonden aangeschreven bij Amsterdam's eerwaarden ker- 
keraad — zullen wel gemompeld hebben: „Daar ligt 'tstroc 
voor de deur en de ziel voor den Duivel." En toen op den 
15den October 1669 de mannen in 't zwart met hun baar de 
smalle en donkere Oude Nieuwstraat binnenstapten, stroomde 
binnen enkele oogenblikken eene groote menigte nieuwsgierigen 
samen, elkander verdringende om toch iets te zien. En er was 
iets te zienl Want het noodlot wilde dat „zijn dood Lijk 
zullende gravewaards gedragen worden, vloog bij toeval onder 
't henen gaan, een Pikswarte-Hen op de kist, die 'er lang op 
bleef zitten, zonder dat ze met dreygen, goojen, en weuven 
met de hoeden, daar was af te jagen; gelijk honderden van 
Menschen gezien hebben, en elk 'er zign beduyding over 
maakte." 2) 

Die pik- zwarte hen . . • . was het niet de euvele Satan zelf, 
die de ziel van den „Godslasteraar" in ontvangst kwam nemen 
om haar mede te voeren ter helle? 

„Comelis Witsen,  hoofdofficier, op de Keysersgraft , f 8", 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII fol. 59. (Wanneer die «gele- 
genheid» gekomen is heb ik niet kunnen vinden.) 

2) Goeree, Kerk- en Wereldlijke Historiën, 1730, blz. 665. Vgl. het 
overeenkomstige verhaal in den brief van Phil. van Limborch, hier in de 
bji lagen (X.) voor 't eerst gedrukt. 


319 

luidt het op 16 Maart 1669 in het begrafenis-register der 

^ï^ixwe Kerk ; en op 15 October van datzelfde jaar leest men : 

9 -A^driaen Coerbag in de Oude Nieuwe straet .f8" — zij hebben 

ell^SLST niet lang overleefd. In hetjaar 1672 verscheen te Hoorn 

e^:xx   dichtbundel, 1) waarin o. a. een gedicht voorkomt „Aen 

d^xa.   gevangen Koerbagh" gewijd: De aanhef luidt: 

«Geluckigh waert gj Eoerbagh^ dat 
Ghj in de groote Amstelstadt 
Wierd om Woordenboeck gevangeii: 

Had Spai^jen of Itali6n 

U binnen hare Trali6n 
Uw' straf sond swaerder zjn als hangen 


• • • • 


lukkig?  Zou voor een welopgevoed jonkman,  doctor in 
geneeskunde en de beide rechten , eene parate executie door 
c:>p  of houtmijt  niet te verkiezen zijn geweest, boven een 
^zamen dood onder 't geboefte in Amsterdam's rasphuizen ? 2) 


^X3och, wij  zijn nog niet aan het einde. Johannes Koerbagh 
^-^  waarschijnlijk  op den avond van den 27s^«n Juli 1668 in 
^^^^*^*^Qheid  gesteld:  dat  was op Vrijdag, 's Maandags daaraan- 
^^^Igende  vergaderde  de  Classis ,  die ^ verstaan hebbende de 
^^^'^Jatinge  van  Joh.  Koerbagh",  aan de daartoe aangewezen 


'^:3imissie  bevel  gaf,  met de afgebroken „conferentie" voort 
gaan. 3) 

^)p den 3den September werd verslag uitgebracht betreffende 
^^-le bemoeiingen. In verscheiden opzichten was gebleken , dat 
^ '^ nog altijd zeer onrechtzinnige gevoelens aankleefde , zoodat 
m „dikmaals de mont gestopt'' was, en men hem tenslotte 


1) Het Nieuwe Hoornsche Speelwerck, Hoorn, bij Comelis Croock, 1672. 

2) Ter wille van de volledigheid zQ nog meegedeeld, dat in 't Tijdschrift 
^^or  Gesehied. en  Oudheden, Utrecht, 1841, blz. 105 een brief voorkomt 

Prof. J.  Diemerbroeck  aan ? luidende: «De Heer Graevius 

zfjn gebiedenis aan UL; en alsoo onlancx een dispuyt is geweest over 
*^«t Woordenboeck van dien Goddeloozen Koarbach, zoo wenschte ick wel, 
^^at het uwe goedheyt beliefde, hetzelve te leenen voor eenighe daghen. 
Xjtrecht, den 25 May 1672.» (Navorscher, 1854, blz. 285). 

3) Notalen van de Classis op 30 Juli 1668. 


had aangemaand „sigh voor verleydende persoonen en ver 
deringen te waghten '' ; hij had „ snlx aangenomen » thoone^^de 
met schreyende oogen seer gedwee en beweeght te sijn ^\ T^oen 
echter de delinquent „binnen gestaan sijnde'^ de Classis ^ in 
H minste gheen contentement " gaf, werd hem opnieuw bedezB^'' 
tijd gegeven, de commissie bestendigd. 

Deze  rapporteerde op den l»*®" October (1668) onder meer 
„dat hy nogh stak in syn voorgaande dwalingen." Het (lee 
„stuk van  het weesen Gods" liet hij echter vallen . . . d 
toen de Classis hem nog in dezelfde vergadering ontbood, ko 
zij ook met zijne ^antwoorden dies aangaande nogh gheen co 
tentement" nemen ; „en vreesende , dat hy , vol synde van vuyl^ 
ketterijen, noghtans hier of daar den stoel der waarheyt, tofr 
veeier  ergemisse  en ontstightinghe soude mogen betreeden/'''' 
werd  besloten zijne  censuur te handhaven, en naar alle p 
vinciën  te schrijven zijn, „persoon niet tot den preekstoel 
admitteeren". 1)  Niet  langer werd daarmede geaarzeld, toe 
men den 5^^^ November vernam, dat hij inden laatsten t^d Bemon- 
strantsche  en  „andere  kettersche conventiculen" bezocht. O 
zijn verzoek^ hem afschrift te verstrekken van dat schrijven 
ontving hij weigerend antwoord. 2) 

„Kettersche  conventiculen".  — Kort voor Johannes 
bagh in hechtenis genomen was, had Ds. Nieuwenhuysen der 
presideerenden Burgemeester nog eens begroet over dien 
des aanstoots, het College op 't B.okin. E^j had ten antwooi 
gekregen,  dat  Zijn  Grootachtbare onlangs de  „hoofden 
zich had ontboden, en aangezegd „deselvebyeencomstevoo 
heymelicker en sonder ergemisse te houden , doch dat sy lied 
oock  daagden,  dat  door  onse proponenten en catechisan 
somtyds werden geturbeert": een antwoord, dat den kerke; 
maar matig beviel ; 't werd echter „ niet raadtsaam geoordeelt 
saack voor tegen woordich verder aan te dringen." 3) Een rond j 


1) Notulen van de Classis op den gemelden datum. 

2) ibid. Op 19 November 1668. 

3) Protokollen  van  den  kerkeraad,  Vol.  XI,  fol.  384.  (Veig.    26 
April 1668). 


321 

hield de eerwaarde vergadering zich aan dat kloek besluit. 
Toexi werden er op 't Rokin weer zoo groote „stonticheden 
geventileerd", dat de kerkeraad onderzoek noodig vond. Jan 
Knol toch had eene verschrikkelijke „blasphemie"' aitgesproken 
te^en den Christus. Dat moest een einde nemen, het kostte 
^a'fc het wilde. Er zouden dus nogmaals „personen in de theo- 
^o^i^ wel gefondeert" naar 't College gezonden worden, ook 
om de ^schadelycke dwalingen" van Dr. Galenus Abrahamsz 
^P Iset spoor te komen. 1) Eerst na eenige maanden van harden 
*^l>^d kwam men er achter, hoe die godslastering eigenlijk 
S^lxn^id had : ^Christus heeft nooit gezegd , dat hij de waarachtige 
was; hadde hij dat gezegd, dan hadden de Joden recht 
cid hem te dooden; en indien hij nog op aarde verkeerde, 
zoo iets durfde beweren, dan wilde ik wel de eerste zijn 
de hand aan hem te slaan." 2) Eindelijk werd besloten de 
te remonstreeren aan Burgemeesteren , die aanrieden, zich 
ït documenten" te ven'^oegen bij den politieken rechter. 3) 
'^^^'t werd gedaan: enkele leden der gemeente gaven, na lang 
[en, voor notaris en getuigen eene schriftelijke verklaring 
hetgeen zij Enol hadden hooren zeggen, welke acte door 
^^^^argemeesteren in handen van den Officier werd gesteld. 
^ ^Schijnt, dat de zaak tot den aanvang van 1670 „op de rol" 
^^^3taan heeft, 4) doch na dien tijd hooren wij er niet meer 
^^^^*, ofschoon de Officier dikwijls genoeg tot handelen aan- 
^^^^poord werd. Wat er van dezen ketter geworden is? Wij 
^^ casten het niet. Doch men heeft een met de pen geteekend 
^^^^rtretje van een zekeren Jan Knol gezien, waaronder dit 
^^reje geschreven stond: 


l).Protokollen  Tan den kerkeraad,  Vol.  XII, fol. 33. (Veig. 13 Juni 

2) ÜM. Vol XII, foL 35*, 37, 40, 41, 45, 46, 48, 49 (Vergaderingen 
^^n 27 Jnni, 4, 18 en 25 Juli, 1 en 8 Ang. 1669). 

3) Md.  Yol. Xn,  fol. 50, 53, 54, 55. (Vergaderingen op 29 Aug., 
^ , 12 en 15 Sept 1669). 

4) ibid.  fol. 55, 56, 57, 69, 70. (Vergaderingen van 19 en 26 Sept, 
^ en 11 Oct., 12 en 19 Dec. 1669, 2 Jan. 1670). 


( 


322 

Wel doorsiepen 

In snoö knepen 
Ben ik als een Enipperdol 
By ^t gemeen genoemd Jan Knol; 
Maar gegeesseld om mgn loeren, 
Zej 'k, «het was de hand des Hoeren!» 1) 

Betreffende Johannes Koerbagh werd in den zomer van 1669^?^^^^ 
aan den kerkeraad bericht, dat hij „alsnoch verre afweek van-C^-^^^^ 
de beken tenisse en suyverheydt der ware gereformeerde leere,^ ^rxte^ 
bysonderlyck dat geensints wil bekennen den sone Gbdts te^^ • ^ 
wesen eenwesich met den vader"; dat hij getracht had ^metct* 
de Remonstranten gemeenschap des avondmaals te houden", «' 
en nog altijd weigerde zich te houden aan zijne onderteekening-j^^^-^^ 
der formulieren. „In alles was de bejegheninge seer beleeft, « dr^^ft 
maer geen minste blyck van sich afgekeert te hebben vanxx-^"^'®^ 
vorighe dwalinghen." De „broederen" werden uitgenoodigd „inx«-^ «^ 
het waken over hem te continueeren." 2) Na het overlijden 
van zijn broeder in het Willige Rasphuis, en diens ^Lyk- 
staatzie, die zoo'n koddige naspraak onder 't gemeene volk 
agter liet /* 3) hield de arme man zich een tijdlang stil. Maar 
nog was de kracht niet gebroken. Op 11 Januari 1671 werd 
eene vergadering op het Rokin gehouden, waarin ook hij als 
spreker optrad. Het gehoor bestond uit „wel 400 menschen". 
Opnieuw zou hij daar, zooals de kerkeraad het noemde ^las- 
terlijk" gesproken hebben van „Jezus Christo onser Saligmaecker, 


1) By Goeree, Kerk- en Wereldl. Historiën, 1730, blz. 598. Goeree noemt 
hem een bekenden dweeper en schgnheiligen Wederdooper nit ^<d zestiende 
eeuw. Doch voor zoover ik weet, is in dien tigd geen Jan Knol bekend. 
Mogelgk is Goeree, die in 1703 of 4 schreef, met de eeuwen eenigssins in 
de war geweest Want op onzen Jan Knol past het volkomen. H Mocht mg 
echter nog niet gelakken documenten te Tinden, die van zgne terechtstelling 
spreken. — Jan Enol's portret komt voor op de schilderij van Egbert Heems- 
kerck den jongen, (in het Weeshuis <de Oraiyeappel»), voontellende de 
barbiers- en chirurggnswinkel van Jacob Fransz. Hercules in het jaar 1669. 
Htj is afgebeeld «de krant lezende». 

2) ProtokoUen van den kerkeraad. Vol. XII, fol. 40, 41. (Veig. 18, 25 
Juli 1669). 

3) Goeree, blz. 665. 


^fc^egen syn eeuwige godtheyt en voldoeninge." De vergadering, 
sich Iiierover seer bedroevende, heeft goetgevonden naer waer- 
eyt van deze gevoelen te vernemen." Daarna zou eene com- 
■missie  ten atadhuize de zaak remonstreeren en de broederen 
kwartiers Koerbagh aanspreken. 1) Burgemeesteren wensch- 
echter schriftelijke bewijzen, en daar Koerbagh het voor 
Kïijn deur nog al schoon schrobde — hoewel de broederen hém 
acEO£  altijd  ,,seer  ongesont  en  los*'  vonden  ,,in de leere der 
godtheyt Christi en syn voldoeninge, smaeckende na de Soci- 
ztiaensche  ketterije"  —  besloot  men ,  het met hem nog wat 
aaji  te  zien,  en  alleen  aan  te dringen op sluiting van het 
College. 2) Eene week later verzocht de proponent den kerkeraad : 
,dat men syn naem soude sparen en verschoonen bij demagi- 
straet.''  De vergadering vond goed alle discretie en voorzich- 
tigheid te  gebruiken en  hem te recommandeeren „sich maer 
wel te dragen.' ' Doch toen in Februari de gewone jaarligksche 
verandering in de magistraat geschied was, remonstreerde de 
kerkeraad zoo ijverig tot sluiting van het gehate College , dat 
de  nieuwe  Burgemeesteren verlangden de  namen der leiders 
te kennen. 3) Opgegeven werden als zoodanig : de oude Michiel 
Comans , yjm. de Son op de Baangracht", en zijn zoon N. Comans 4), 
„schoolmeester, die te May in dat huys op 't B.okin was komen 
te wonen"; Baren t Joosten, „cleermaker in de Langestraat "; 
Isaac  Jansen  Yoocht,  „wever in de Nieuwstraat''; Abraham 
Lemmermans, in de Warmoesstraat, Isaac Pieters, en ... . 
Koerbagh. 5) 

Daarna verdwijnt zijn naam uit de protokollen van Amster- 
dams eerwaarden kerkeraad. 


1) Protokollen van den kerkeraad, VoL Xn, fol. 151. (Verg. 15' Jan. 1671). 

2) ibid. Vol. Xn, fol 153. (Verg. 22 Jan. 1671). 

3) ibid. Vol. XH, fol. 156, 159, 162, 165, 166 (Vergad. 29 Jan. 5, 
12, 19, 26 Febr. 1671). 

4) Verkeerd. De jonge Comans heette ook Michiel. Hjj vestigde zich later 
tis schoolmeester te «Noortwtjck». Zio zgne advertentie in de Extraord. 
Haerl. Donderd. Ck)urant van 19 Febr. 1683, of Oad-Holland, 1885,blz.79. 

5) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII, fol. 167 (Vergad. 12 Maart 
1671). 


324 

In het begrafenisregister van de Nieuwe Kerk werd op den 
Uden September 1672 geschrapt uit de boeken der levenden: 
„Johannes Koerbagh op de Bloemgraft, f 8;" op den 29s*«n 
October van hetzelfde jaar „Lucia Koerbagh 1) op 't Waater , 
f 8'^ en daarmede verdvidjnt de naam uit de geschie- 
denis. Of men ook de gebroeders Koerbagh eenmaal rekenen 
zal tot de „Ridders van den Heiligen Geest?" Martelaren voor 
de vrijheid van denken mogen zij ongetwijfeld genoemd worden. 
Want veel hebben zij geleden. 

Ook Jan Pietersz. Beelthouwer trad in dezen tijd af van het 
wereldtooneel. Veel had hij den kerkeraad te doen gegeven, 
het laatst in Augustus 1669 , toen eenige zijner boekjes waren 
herdrukt. 2) Green doordenker, maar een denker tóch, wel 
waard herdacht te worden. 

Is het in voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden, wat 
Spinoza bewoog tot het opstellen van zijn „ Grodgeleerd-Staat- 
kundig Vertoog, bevattende ettelijke verhandelingen, waarin 
wordt aangetoond: dat men niet alleen vryheid van denken kan 
toestaan behoudens de vroomheid en de rust van het Oemeenébest, 
niaar dat ey zdfs niet dan ten koste van de rust van den StaaJt 
en de vroomheid zdve kan worden opgeheven ", dit laatste verklaart 
genoegzaam, wat er den wijsgeer toe bracht zijn boek spoedig 
na de voltooiing ter perse te zenden; verklaart ongetwijfeld 
ook zijne bitter scherpe voorrede en zoo menig bijtenden uitval 
in het werk zelf. Het kwam, alsof het geroepen was, inslaande 
als de bliksem — een nieuwe daad van die „ forza vindice della 
ragione", die daar kampt van den aanvang tegen de duisternis 
en den chaos. 3) Ondanks den vdjsgeer zelven was er iets in 
van Mefisto , van Satan I Dat gevdlde , doch schijnheilige zwijgen 
over het Nieuwe Testament — waar het Oude op de snijbank 


1) Haar echtgenoot, < Johamies Tan Bavesteyn op 't Water" werd begra- 
ven op 26 Maart 1675, in de Zuiderkerk. (f. 8). Na 1672 trof ik den naam 
Koerbagh in geen trouw- of begrafenisboeken meer aan. 

2) Men dacht eerst, dat het weer nieuwe dwalingen waren. ProtokoUen, 
Vol. XIL fol. 46, 48. (Vergad. 8 en 15 Aug. 1669). 

3) Giosuè Carducci, Satana. 


325 

<ler historische kritiek met onverstoorbare kalmte ontleed werd ; 
dat roemen op de vrijzinnigheid van Amsterdam — waar in 
geen andere stad van ons vaderland de vrijheid van spreken 
zoo voortdurend belaagd werd als juist dddr; die onderwor- 
penheid van den schrijver aan de goedkeuring der gestelde 
machten — nadat hij gezegd had, wat hij zeggen wUde.... 
ziedaar staaltjes van een taktiek, die menig bekrompen tijd- 
genoot aan den Euvele zelven moesten herinneren. 

Is het boek ter perse gezonden met voorkennis van Jan de 
\Vitt? Het is verschillende malen beweerd en....  niet zoo 
geheel onwaarschijnlijk. Waar wij weten, dat de raadpensionaris 
Ook zelf allesbehalve bevriend was met de groote meerderheid 
der  predikanten, 1)  waar wij  weten,  dat hij stellig in één, 
Waarschijnlijk in meerdere der als „kettersch" en „schadelijk*' 
nitgekreten boeken van zijn vriend Pieter de la Court de hand 
liad , 2) waar wij bedenken , dat Spinoza's veelgescholden ver- 
handeling niet verboden is zoolang de Witt leefde , daar mogen 
"^rij de volksopinie niet geheel verwerpen. 

In 1668 had de wijsgeer zijn boek, uitgezonderd de voorrede 

xnisschien,  te  Voorburg  voltooid.  Er  bestaat reden voor het 

"vermoeden,  dat  hij  er  in  persoon  mede  naar  Amsterdam 

getogen  is, om het, in overleg met drukker en uitgever, ter 

X)erse  te leggen. Immers op den 21sten Maart 1669 lezen wij 

an de Protokollen van den kerkeraad : „ Wert gedaan openinge 

^at de schriften van verscheyde Sociniaenen by malkanderen 

syn gedruckt in folio, ses ofte 7 volumina, die ook binnen dese 

s.tadt  werden  vercoft.  De vergadering hoort met hertelycke 

droef heyt,  dat  dese godtslasterlycke ketterye soo stoutelijck 

het hooft opsteeckt, oordeelt ten hoochste nodich hier tegens 

uit alle vermogen te vigeleeren : men zal op 't nauste vernemen 

wie de autheurs zijn , hoe distraheert werden , gedrukt zijn , en 

wat eenigsints te vernemen zij. ten eynde met nader rapport 

te disponeeren, wat gedaan moet worden." 


1) Ik herinner hier aan de kwestie over het « publiek gehed » (1663—66). 

2) Zie  O. van Rees' monografie over de la Courts Politieke gronden en 
maximen. 


^ Ad nctam werdt genomen, dat acht gegeven werde op de 
winckel vin Jan Rieuwartz in de Dirck van Assensteech ". 1) 

Den 28^^ dier maand werd iogebradit, dat gedmkt waren 

s folianlen , dragende den titel : Bihliotheca Frairum Fólonorum , 
quos nnitwios vocant, Irenopoli post annutn 1666, bevattende 
werken v&n Socinus, Crellias, Slichtingias , en Wolzogemos. 
Wat den imkker betrof vielen „ de meeste gedachten op eenen 
Kuyper, bebbende syn dmkkerye op de Braack". Met die 
kennis toog men ten atadhnize. 2) 

Op den 4^^" April 1669 werd aangeteekend: „Van de winckel 
van Jan Rienwertsz. heeft niet meerder kennen werden vei^ 
nomen , den dat verschelde menschen , van alderhande soorte, daer 
in de icincid komen, en vreemde discoursen houden; andereseggen 
wel van in een kamer by een te comen, doch is niet geeeJcer, wort 
dit tot memorie aengeteekent". 3) 

De kerkeraad bracht, zooals men ziet, geen verband tnsschen ^ 

RienwertsB.' winkel en de Sociniaansche bibliotheek. Het was ^ 

iets anders, dat zoovelen lokte naar de Dirk van Assensteeg. 
Zij bezochten er den wijsgeer nit Voorbni-g , die daar toefde ; 
„vreemde discoursen" werden er gebonden, tenminste voor den ^ 

kerkeraad, en  een potje te vnur gezet, dat den naam droeg: • , 

„ Tractafus Thedogico-Politiats" . 

Het  boek  werd  gedrukt  bij  Cbristoffel  £oenraad op  de ^j 

Egeiantieisgracht, 4)  voor rekening van Jan Rieuwertaz. Er ^^ 

bestaan ^er drnkken ,  die alle het jaartal 1670 op den titel x». 

voeren. Drie daarvan zijn slechtere nadmkken nit lateren tyd; 5) (S 

de  oadste en beste is ongetwijfeld door Spinoza zelven gecor- ~-i 

rigeerd, terwijl hij nog te Voorburg woonde. 

Reeds had hij zich „in 's Gravenbage vele vrienden , zoowel ' 

onder mUitaire ala andere personen van stand en aanzien ge- 
maakt,  die  gaarne  met  hem  omgingen  en  redeneerden." 6) 


1) Vol. SII, fol. 22.    2) Vol. Xn, foL 23. 
S) Vol. sn, fol. 26.    i) Coleras, blz. 46. 

5) 7m heb scherpzinnig betoog van Prof. J. P. N. Land, in deYeralagm 
n Mededeel, der Koninbl, Alcad. afd. Letterk. 2e reeks, Deel XL 
C) Colerus, blz. 28. 


|4 


327 

Was het alleen op htui aanhoudend verzoek , dat hij tegen den 
aanvang van het jaar 1670 1) Voorburg vaarwel zeide, en 
zich in den Haag vestigde? Mogen wij bovendien niet aanne- 
men» dat de w^sgeer, nu zijn boek op 't verschijnen stond, 
zich veiUger gevoelde onder de onmiddeUijke bescherming van 
Jan de Witt zelven? Maar misschien is hier ook de weten- 
schap van belang, dat Margarita Karels, de echtgenoote van 
Spinoza's eerzamen kostbaas Daniel Tydeman , omstreeks dezen 
tijd overleden is. 2) 

Spinoza had er kost en inwoning gevonden bij de bedaagde 
^weduwe van den advocaat Willem van de Werve, die van 
^ich zelve Johanna van Bobben heette en uit Rotterdam af- 
üomstig was. 3) In hare woning op de Stille Veerkade — 
^tegenwoordig No. 12 — had hij eene boven-achterkamer betrok- 
ien, waar hij werkte, studeerde en sliep. Een kwart eeuw 
3ater zou dat vertrek gedeeltelijk tot hetzelfde doel dienen 
^an den meer ijverigen dan nauwkeurigen levensbeschrijver van 
onzen  wijsgeer, den Lutherschen predikant Johannes Colerus. 


1) Be laatste brief uit Voorburg, aan Jarig Jelles, dagteekent van 5 Sept 
Z1669. 

2) Daniel Tydeman volgde Spinoza's voorbeeld en yerhnisde in 1678 ook 
^Koaar den Haag, waar hQ op den 29 Oct van dat jaar hertrouwde met 
-^^jmeljie Moor, de weduwe van Gom. van Ouwendyck. (Op den kant van 
^t Haagsche trouwregister wordt daarbtj uitdrukkelijk aangeteekend: «attes- 
^%atie op Voorburg, waar de brujdegom binnens sjaers heeft gewoont.») 

3) Ik controleerde de desbetreffende mededeelingen van den Heer Frederiks 
xn de Ned. Spectator voor 1871, blz. 156 (vgl Van Vloten, Ben. de Spinoza, 

:1871,  blz. 262). Juffr. Van de Werve was in 1644 gehuwd, dus in 1670 
^aarsch|)nl()k  de  50 gepasseerd. Haar man wordt in de Quohieren van 't 

Btraetgeldt dikwQls btj  vergissing «Steven» genoemd. Zgn naam komt nog 

in 1670 voor. 


De kluizenaar van de Paviljoensgracht. 

Is het bloot toeval, of een nieuw staaltje van Jan Bieawertsz' 
doorslepenheid , dat bet Theologisch-Folitiek Vertoog, in de 
eerste weken van 1670 — zonder naam van den scbrijver, en 
met de valscbe aanwijzing „Hamburgi, apud Henricum Kün- 
raht" — bij hem verschenen, in het buitenland nog eerder 
de aandacht trok dan in Holland, ja te Amsterdam zelf? 
Heeft misschien de gewikste boekverkooper uit de Dirk van 
Assensteeg de slimheid zoo ver gedreven , om het grootste deel 
der oplaag naar zijne uitheemsche afnemers te verzenden, vóór 
hij aan stadgenooten de rest zocht te slijten? Als dan straks 
de Schout en zijn rakkers mochten komen om de boeken in 
beslag te nemen, kon hij een dom gezicht trekken , den Heer 
Officier wijzen op het „Hamburg" van het titelblad , op de 
weinige exemplaren, die hij slechts in voorraad had.... om na 
hun vertrek in zijne binnenkamer te lachen in zijn vuistje. 

Zooveel is zeker, dat de Duitsche hoogleeraar Jacobus 
Thomasius reeds op den S^ten Mei 1670 een uitvoerig opstel 
gereed had „tegen een ongenoemde, over de vrijheid van 
philosopheeren ", en dat zijn land- en standgenoot Friederich 
Rappolt op den l^ten Juni 1670 een intree-rede hield te 
Leipzig „tegen de Naturalisten", waarmede eveneens Spinoza 
bedoeld werd. 1) Eerst op den 30s*en Juni 1670 maakte de 
Amsterdamsche kerkeraad het volgend lijstje van jfgravamina 


1) Zie de volledige titels bjj Dr. A. Van der Linde, Bibliografie, N^ 368. 


329 

e^öor de Classis: worde gelet op de stouticheyt van het paus- 
om, der Socinianen en het licentieus boeckdrukken , en met 
amen op het schadelijcke boeck genaempt Tractattis Theologico- 
Wi/tcw5.*' 1) Of men misschien niet begreep wie de schrijver 
-^.vas? In het buitenland wist men het wèl, getuige eenelatijn- 
fsche weerlegging in Augustus 1670 door den predikant J(ohan) 
^^(elchior) te Frech bij Bonn voltooid, en in 't volgend jaar 
^e Utrecht in het licht gezonden. 2) Dddr toch wordt de 
ongenoemde wijsgeer meermalen aangeduid als „Zino^pa" of 
^JCinospa'\ en uitdrukkelijk verzekerd, dat hij dezelfde is, 
<lie reeds een boekje schreef over de wijsbegeerte van Descartes. 3) 


1) Protokollen van den kerkeraad, Vol. XII ^ fol. 110. 

2) J. M. (Y. D. M.) Epistola ad Amicnm^ continens Censaram Libri,cni 
titulus Tractat Theol. Polit ültr^. 1671. (48 blz.) (Pamflet 9910 der 
^oninkl. Bibliotheek). 

3) A.nniis fere est, qnum mihi Herberti de Eeligione Gentiliam Commen- 
tationem commendares examinandam .... Sod et eandem ferè rem nnnc agam 
tecum, mi frater, strophas audacissimi cujusdam hominis dissolvendo quas 
ad irretiendam fidei nostrae veritatem nexuit. Prompit ille nnperrimè nescio 
qua ex machina, encomium fronte praeferens TractcUiis Theologo politici, 
Xinospa parente iste partns habentnr^ genitos, si modo monstra quaconqne 
similitadine genitorem referre possant. Ipsos ille est qui nobis olim scripto 
quodam, quo magnum hujus secali aathorem mal^ methodo tantam non 
cormperat, innotait^ cam Myrtilleti philosopharemur. (p. 3) At irreligiosus 
fuit Xinospa .... (p. G) ; Ipsum signum circumcisionis , concisionis inquani , 
qnod gestat si Xinospa est ... . (p. 7) ; Falsa jam sunt quae addit Xinospa 

infelix Heberi propago (p. 12). Zinospae sophismata .... (p. 34) Quod 

ex  Zinospae hypothesi  (p.  44)  Tu  vero  ineptis Zinospa, et iosanis, et 
indiges  Helleboro (p. 45); etc. Dabam apud Ubios sextileis, 1G70. (p. 46). 

Ik was hier uitvoerig om aan te toonen, dat men niet lang behoefde te 
raden naar den schrgver van het Theol. Polit. Yertoo(?, en dit boe^e zich 
verheugen mag in algemeene onbekendheid. Dat Melchior en niemand anders 
de schrijver is, bl^kt uit het feit, dat niet alleen in 1672 te Utrecht een 
herdruk verscheen (Bibliograflo N^^ 360), die zgn vollen naam draagt, maar 
ook, doordat het opgenomen is in deel II (p. 1—50) zijner Opera Omnia 
exegeL, didact., polem, Herbom, 1693, (niet in de Bibliografie vermeld). 
Daar is er een voorwoord aan toegevoegd, en wordt doorloopend het anagram 
«Zinospa» gebruikt. 

Melchior, geboren te Solingen, 1646, had te Heidelberg, Groningen en 
Leiden gestudeerd; word in 1667 predikant teFrech, in 1672teKaltekirchen, 
in 1677 te Dusseldorf, en stierfals Theol. Prof. te Duisburg in 1689. (Jöcher). 


De HoUandsche godgeleerden en predikanten vonden hei. ^v — 
keiijker toeken te verbieden — als zij het konden — dan te 
weerleggen, en wachtten dus met het laatste, tot ook in het 
eerste geen nut meer stak. 


Ondertusschen werd te Amsterdam een huwelijk voorbereid, 
dat onzen denker daar op de Stille Veerkade steUig niet geheel 
koel liet. Immers het gold de oudste dochter van zijn leer- 
meester, Dr. Franciscus van den Enden, de gebrekkige doch 
hoogst ontwikkelde Clara Maria, en zijn voormaligen mede- 
leerling, den arts Dirck Eerckrinck. Had Spinoza, misschien 
bij een uitstapje naar Amsterdam,!) werkelijk aanzoek gedaan 
naar hare hand, zooals verteld wordt? Greheel onmogelijk is 
het niet. Met het jaargeld , dat de goede Simon Joosten de Vries 
hem vermaakt had, de tweehonderd gulden, die daar — naar 

men wil — nog door een machtig begunstiger werden bijge-    ^ 

voegd, en de opbrengst van de glazen die hij sleep, hadden zij ^^^•• 
allicht  een  redelijk  bestaan kunnen voeren: doch schitterend^^ ^^i 
waren  de  vooruitzichten  allesbehalve.  Ook Eerckrinck hieldE^^f^j 
van  het  verstandige  meisje ....  Is  er misschien van weers-^jcs^-^ig. 
zijden lang geaarzeld? 

Wij  bezitten  een  onvoltooid  gebleven  gedicht  op  „He^^^Jet 
Huwelijk  van  den  Eed.  Heere ' Theodoor Eerkring en i'EdE^^A. 
jonkvrouw  Elara Maria  van  den  Enden''  vervaardigd dbod^^or 
Antonides  van  der  Goes. 2)  Op de ongeschroefde wqze die^^-ier^ 
dagen  laat  hij  Cupido  verslag  uitbrengen by vrouw Ven 
over  de  pogingen,  aangewend om in beider hart den minm 
brand te ontsteken: 

. . . «toenge nit Pafos en d*Idalische lantsdonwen, 
Mj op de vlengelen belastte lacht te boawen 
Naer 't prachtich Amsterdam, dat alle watren peilt. 
En als een zeevorstin om beide poolen zeilt, 


b! 


1) Er pleit niets tegen de veronderstelling, dat Spinoza ook tosschen 
jaren  16G5  en 1G70 meermalen z^jn vaderstad bezocht heeft, al bljjkt 
niet nit de briefwisseling. 

2) Bilderdp's  nitgave  I,  blz.  268, vlg. (Naar 't schtjat bleef oA 
gddicht onbekend aan Van Vloten.) 


331 

Qaam ik in 't boekzalet van Elara ingeslopen 
Met mijn gevolg, die alle op d'overwinning hopen; 
Maer zj gewaerdigt zich niet eens dat schoon gezicht 
Op m j te slaen. Haer geest van hooger drift verlicht 
Boort door de wolken hene en alle starrentransen. 
De kamer was vervult van ongemeene glansen. 
Ik zagh 'er Pallas zelve en d'eige kracht en zwier 
Van wezen, vyant en tieran van 't minnevier. 

Ik stont terwijl gereet, om, eerze 't kon beseffen, 
Door borst en ribben haer in 't ingewant te treffen; 
Maer zy bleef pal, en gaf den boezem nimmer bloot 
Een schans van l)oeken keert de ptjlen die ik schoot. 
En hoe ik poogde met mtjn schichten door te breken, 
Ik zagze lillende in papieren blyven steken.» 

X^ocli,  bereidde Clara Maria den kleinen schutter niet ter- 
eene welwillende ontvangst, ook zijn bezoek aanKerek- 
had niet den gewenschten uitslag. Deze toch, druk met 
^^^^xnische  of alchemistische proefnemingen, toefde te midden 
kromhalzen en distilleerkolven : 

«De kamer stont vol vier. Ik zag de vlammen spelen. 
En zwieren met de tonge uit blakende ovenkeien » . . . . 

>e » minnetoorts " van 't arme Venuskind smolt weg eer hij 
** "^«vdst. Maar toch gaf hij den moed niet op. 

«Noch volge ik hem, daer hy mgn flitze zocht fontwyken; 

Maer 'k voel mtjn beenen noch van kouden schrik bezwyken: 

Die zael was met taptjt noch schilderkunst versiert; 

Maer bekkeneelen en geraemten van gediert 

En mensch. De bleke doot had daer haer plaets genomen. 

't Scherminkelleger scheen ontstelt, toen 't my zag komen. 

De knokkels, wervels, borst en ribben slaen geluit 

En dryven my, bezweet van schrik, dat kerkhof uit». 1) 

^^et  bleek  echter,  dat  Kerckrinck*s  gemoed  niet geheel 
•  ^^^winnelijk " was. Volgens het verhaal van Colerus zou hij 


^)  Men ziet dat het beroemde kabinet van Eerckrinck's vriend Frederik 
^Bcb,  sedert  10 Dec.  1666  burgemeester in «Snyburgh» ('t Theatrum 
^^^tomicum), niet het eerste van dien aard was te Amsterdam. — Ik spaar 
lezer gaarne de rest van het gedicht! 


(^m/rrh^ 


Cm. / cf W^ 


wel baast Spinoza's liefde bemerkt bebben .... „ en , jaloers 
daarover wordende, gewon bi[j eindelijk hare gonst (waartoe 
een kostelijke parelsnoer, z\jnde eenige duizenden waardig » door 
bem aan baar gescbonken, niet weinig bolp), zoodat ze hem 
tot baar ecbtgenoot verkoos, nadat bij alvorens zijn eigen 
Godsdienst, nl. de Lutberscbe, verloocbend, en de Roomsche 
aangenomen bad." 

Of van deze mededeeling nog meer betrouwbaar is dan de 
eerste en de laatste regel , weten wij niet. Kerckrinek is stellig 
tot bet Katboliek geloof overgegaan 1) op uitdrukkelijk ver- 
langen van den ouden Van den Enden, die 't — boe weinig 
kerkscb  bij zelf ook mag geweest zijn — vermoedelijk beter   ^^  '** 
vond  voor  de  toekomst  van  zijn  kind.  En dat Eerckrinek  .^^ V 
werkelijk  Clara's  „gonst"  gewonnen  beeft, woi*dt bevestigd ,^^_j 
door bet Puyboeck van Stad Amsterdam, waarin op 5 Pebr.^-^^^^ 
1671 opgeteekend staat: 

„Compareerden....  Direk Kerckeringb van A'dam, mede-^^^e- 
cynen doctor, oud 32 jaren, ouders doot, geass. met syn mng^^apy 
Petronella Kerckring,  woont op de Keizersgracbt,  en Clarfc-::^:ja 
Maria van den Enden van Antwerpen, oud 27 jaren, geaw^s 
met Dr. Pranciscus van den Ende, woont op de Cingel." 


r 


1)  Daar ik op het Ainsterd. Archief in de doopboeken te veigeefe na;^^^^^ 
zijne opname zocht, moet ik wel vermoeden, dat h(j, om opzien te vermr: *-*(/- 
den,  zich  buiten de  stad heeft laten aannemen. Wanneer het is ge8chi».S=^^ 
weten wQ  niet. Doch is hier misschien de mededeeling Tan belang, dat ^    ^^ 


333 

Nadat de gewone n^® sondaeghse uytroepingen " geschied 
'^aren, werd het huwelijk op 27 Februari 1671 in de Fransche 
^C«ipel der Elarmelieten voltrokken : 

„Mr. Theodore Eerekering et Mad^ Claire Marie van den 
^Elïide ont été mariés Ie 27 Fev. 1671 en présence de Mr. 
^^ran^ois van den Ende Ie père et de Mad^Ue Aldegonde van 
^en Ende, témoins, après la proclamation des bans." 1) 

In de Fransche Kapel der Karmelieten .... De oude school- 

xx^eester was benoemd tot raadsheer en lijfarts van Lodewijk 

^CIV, 2)  en stond gereed met zijne overige kinderen — zijn 

"Vrouw was reeds lang overleden — naar Parijs te vertrekken. 

X>at  hij  op  meer  dan  zeventigjarigen  leeftijd nogmaals een 

Xiieiiwe toekomst te gemoet ging, vond zeker meer zijn oorzaak 

XXL  den dwang der omstandigheden dan in roemzucht alleen. 

Zijn  omgang  met  Lodewijk  Meijer ,  het  voorgevallene  met 

-Adriaan Koerbagh , het boek van Spinoza .... men kan begrijpen 

dat  de meening veld won  „ dat hij zijn leerlingen wat meer 

dan  latijn,  namelijk  de eerste zaden en grondbeginselen der 

ongodisterij  zocht bij te brengen/' 3) Zóó zal z^n school ver- 

loopen zijn. 

Wie ook op de bruiloft van dit tweetal moge geweest zijn, 
Spinoza zeker niet. Sedert hij zich te Voorburg gevestigd had, 
«n kennis maakte met de gebroeders Huygens, was hij in 
^lanraking gekomen met verschillende bewoners van 's Graven- 
hage, en had onder hen vele vrienden verworven. Wij zagen 
reeds, dat in 1667 de philoloog Isaac Yossius tot zijne bekenden 
behoorde; ter zelfder tijd woonde in den Haag de Fransche 
letterkundige en vrijgeest Charles de St.-Denis , Sieur de Saint 


Luihersehe kerkeraad op 19 Mei 1G66 overwoog, zelf een «Latijiis school- 
meester, die de leere en confessie toegedaan is, toe te stellen»? Frotokollen 
van dien kerkeraad. Vol. 111, f. 17). 

1) Doop- en Trouwregister op 't Amst Archief, No 334. 

2) Antonides van der Goes betitelt hem alzoo, en ook Kerckrinck schrijft 
«Frandscus van den Enden , Regis Christianissimi nunc Consiliarins et Medicus.» 
Opera Omnia, Lugd. Batav. 1717, p. 199. 

3) Colerus, blz. 3. 


334 

Evremond. Zijn vaderland om licht te bevroeden redenen ont- 
weken, bad bij zicb in 1665 te ^sGravenbage neergezet , en 
omgang gezocbt met denzelfden Isaac Vossius en Nicolaas 
Heinsius. Ook met Spinoza maakte bij kennis. ,, Deze laatste "» 
zoo vertelde b\j later, „was van een middelmatige gestalte en had 
een innemend gelaat. Zijn geleerdheid, zedigheid en belange- 
loosheid maakten hem geëerd en gezocht bij alle geleerden 1) 
die in den Haag woonden. In zijne gewone gesprekken bleek 
in 't geheel niet, dat h^ zulke gevoelens koesterde, als men 
later in zijne nagelaten werken gevonden heeft." 2) 

Nog een anderen philoloog zien wij weldra tusschen Spinoza's 
kennissen opduiken: de Utrechtsche professor Johan George 
Graevius. In hetzelfde jaar als onze wijsgeer, doch te Naum- 
burg in Saksen geboren, was hij al vroeg z\jne opleiding 
binnen de Nederlanden komen voltooien, en maakte zooveel 
naam, dat hij in 1656 hoogleeraar werd te Duisburg, in 1658 
te Deventer , .op 21 Augustus 1661 te Utrecht. Waarschijnlijk 
werd hij door Vossius met Spinoza in aanraking gebracht. 
Geleerd moge hij geweest z^n, maar hij bleek allesbehalve 
een karaktervol vriend. 

Waren deze mannen nieuwsgierig naar de wysgeerige denk- 
beelden van den Joodschen lenzenslgper? De reden, waarom 
zij z\jn omgang zochten, was vermoedelijk eene andere. Sinds 
de geleerde Menasseh ben Israël op zijn teiTigkeer uit Londen 
te Middelburg gestorven was (1657) 3), had de Amsterdamsche 
Synagoge geen tweeden rabbijn opgeleverd, wiens licht zoo 
ver scheen in de duisternis, als eenmaal het zijne. Desniet- 
temin hadden de philologen af en toe de voorlichting noodig 
van iemand, even doorkneed in de moeielijkheden van het He- 
breeuwsch taaieigen, als zij zelve waren in het Latijn. En niet 
alleen door zijn afval van het Jodendom reed Spinoza's naam 
op de tong: ook de roem van zijne geleerdheid kon niet geheel 


1) Personnes d'esprit. 

2) Oeavres de Monsieur de Saint-Evremond. Vie de TAutear par Mr. des 
Maizeaux. Amst. 1726. Tom. I, p. 108. 

3) Graetz, Geschichte der Jaden X, S. 122. 


335 

^verborgen blijven. Zijne kennis van het Hebreeuwsch deed 
<si:ellig niet onder voor die van Menasseh, en waar het op 
Ixelderheid van oordeel en doordringend vernuft aankwam, 
kon hij den beroemden rabbijn gemakkelijk in de schaduw 
3l;ellen. 

Niet alleen Colerus, maar ook Kortholt, die zijne mededeelingen 
xiit dezelfde bron putte, verzekert ons, dat Spinoza, behalve 
door  geleerden — waarvan wij er nu enkelen leerden kennen 

ook  door  mannen  van rang  en  stand  van  tijd  tot tijd 

l>ezocht werd. „Hij liet ze meer tot zich toe, dan dat hij hen 
tx>t  komen  uitnoodigde,  en  sprak  dan met hen over staats- 
-aangelegenheden." 1) Reeds meermalen noemden wij den naam 
^an  deu'grooten raadpensionaris Jan de Witt^ die, naar ge- 
meld wordt,  gaarne  met hem redeneerde over onderwerpen 
^an wiskundigen aard, en hem dikwijls ook over staatszaken 
raadpleegde. 2) Blijkens het Godgeleerd-Staatkundig Veitoog, 
€n de latere Tractatus PoUtict4S, was de wijsgeer van de Stille 
Yeerkade daarin geen vreemde, en wij weten, dat hij de ge- 
schriften van  Macchiavelli  en  Hobbes  goed bestudeerd had. 

# 

Mogelijk was het wel b\j zijne verhuizing naar den Haag geweest, 
dat de Witt hem het jaargeld van tweehonderd gulden toekende , 
waarover een der oudere biografen 3) spreekt. Immers het 
leven in de stad eischte grootere uitgaven dan het wonen op 
een dorp, zelfs al was men zoo matig in zijne behoeften als 
Spinoza. 

Ook dejl goede)/ Coenraad van Beuningen , bekend en bevriend 
met al wat zijn tijd aan geleerds en uitstekends opleverde, 
die, belangeloos als weinigen, immer gereed stond de beurs 
te trekken voor wie hulp noodig had, en allerlei groote en 
kleine ketters de hand boven het hoofd hield, behoorde tot 
Spinoza's  vrienden.  Hij, en niemand anders, was de Amster- 


1) Seb. Eortholt, Praef. 

2) Zoo meen ik de woorden \'an Lncas (<I1 ent Tayantage d'être connn 
de Monsieur Ie Peosionnaire de Witt», etc.) te moeten teruggeven. 

3) Lucas,  't Komt m^j voor dat zgno mededeeling, al werd zg nog niet 
door het vinden van documenten bevestigd, moeieiyk in twgfel te trekken is. 


336 

damscbe raadsheer „Beugheim genaamd, die echter vóór zijn 
dood nog op andere gedachten kwam/* 1) 

Door al bet misbaar , dat er over bet Godgeleerd-Staatkundig 
Vertoog gemaakt werd kon bet niet missen of ook de kleine 
Iniden , welke geen Latijn kenden , moesten nieuwsgierig worden 
naar den inbond van bet verketterde boek. Om aan de tal- 
rijke aanvragen te voldoen bad een ongenoemde — docb die 
waarscbijnlijk niemand anders is dan Jan Eieuwertsz — al 
spoedig den ouden Jan Hendriksz. G-lazemaker, befaamd door 
't vertalen van Seneca, Montaigne, Descartes en tal van 
andere schrijvers, te werk gesteld om eene goede vertaling 
te vervaardigen. 2) En stellig zou deze nog in bet jaar 1671 
gedrukt zijn geworden, badde niet Spinoza zelf op den 17<^«" 
Februari 1671 — dus terwijl Clara Maria van den Enden de 
bruid was — uit den Haag aan zijn vriend Jarig Jelles ge- 
sebreven : 

„Waarde Vriend, Professor öraevius 3) mij onlangs bezoe- 
kende, zei, onder andere dingen, dat bij geboord had^ dat 
mijn Tradattts Theólogico-PólUicus in de Nederlandscbe taal 
vertaald was, en dat iemand — wie was bem onbekend — 
had voorgenomen het te doen drukken. Ik verzoek U derhalve 
ernstig, daarnaar te willen vernemen, om, indien bet mogelijk 
is , bet drukken te beletten. Dit is niet alleenlijk mijn verzoek 
maar tevens dat van veel mijner goede bekenden, die niet 
gaarne zouden zien, dat dit boek verboden werd, geli^jk zonder 
twijfel geschieden zou als het in de Nederlandscbe taal werd 


1) Bericht van den ouden man aan StoUe, in de Amsterdamsche herberg 
«de Bremer Hopman». Zie bijlage V. 

2) Mededeeling in «'t Vervolg van 't Leven van Philopater». Tot Groe- 
ningen. 1697, blz. 231. 

3) Hoogstwaarschijnlijk is deze, en geen ander, de ongenoemde. Wel wordt 
in «^t Vervolg van het Leven van Philopater». Prof. Chr. Wittichius ook 
als vriend van Spinoza gedoodverfd, maar deze kan het moeielijk geweest 
ztjn, wtjl hij van 1G55 — 71 te Nijmegen werkzaam was, en eerst in Novem- 
ber 1671 te Leiden als Professor optrad. 


337 

uitgegeven. Ik vertrouw vastel^k dat gij dit ten gevalle van 

mij en de goede zaak zult doen." 

De  trouwe  Jarig  Jelles beeft zijn plicht gedaan:  Glaze- 

makers vertaling bleef liggen tot bet jaar 1693 en werd toen 
onverwachts, onder den titel „de Rechtzinnige Tbeologant'', 

in bet licht gezonden. 1) 

„ Een zeker vriend " — zoo vervolgde Spinoza zijn schrijven — 
„heeft mij eenigen tijd geleden een boekje thuis gestuurd, 
getiteld Homo Politicus , waarover ik te voren veel geboord 
had. Ik heb het doorgelezen en bevonden, dat geen verder- 
felijker boek door menschen kon bedacht worden. Des schrij- 
vers hoogste goed is rijkdom en eer; daarnaar richt hij zijne 
leering in en wijst den weg aan om daartoe te geraken, door 
namelijk innerlijk allen Grodsdienst te verwerpen en voor 't oog 
der wereld diengene te belijden, welke het meest bevorderlijk 
is voor het doel. Voorts behoeft men niemand zijn woord 
te houden, dan voor zoover het eigenbelang dat meebrengt. 
Veinzen, beloven zonder geven, liegen, bedrieglijke taal 
voeren, ziedaar dingen, die de schrijver hemelhoog prijst. 
Toen ik het uitgelezen had kreeg ik zin, om er van ter zijde 
een boekje tegen te schrijven, waarin ik wilde handelen van 
't hoogste goed, den ongerusten en ellendigen toestand aan- 
toonen van wie geldgierig en eerzuchtig zijn, en eindelijk 
duidelijk, en met tal van voorbeelden bewijzen, dat zulk een 
onverzadelijke dorst naar eer en rijkdom de ondergang van 
den staat moet zijn en geweest is." 

Eerst in 1890 is een lijstje van zeldzame boeken aan den 
dag gekomen , 2) onder Spinoza*s nagelaten papieren gevonden, 
waarin het bedoelde geschrift nader wordt aangeduid als 
„Franciscus Datisii hofnopolitici4Sjliierrarissimus*\YeTmoedéïijk 


1) ^t Vervolg van 't Leven van Philopater. Groen. 1697, laat boven- 
dien nog doorschemeren, dat het handschrift lang onder Lod. Me jer berustte, 
die er de «kunstwoorden» op den kant bQ aanteekende; en dat er verschil- 
lende afschriften van gemaakt werden. 

2) Spinoza's vriend, de arts 6. H. Schuller, zond een afschrift aan 
Leibnitz; te vinden bij Dr. Lndw. Stein, Leibniz nnd Spinoza. Berlinl890, 
8. 287. 

22 


338 

echter is deze titel — voor zoover wij weten bij geen enkelen 
boekenbesehrijver  te vinden  —  niet juist. Voor ons ligt nl. 
een  latijnsch  boekje in  kwarto, dat den titel voert: HOMO 
PGLITICY S , hoc est : cansüiarius novus, officiarius et auUcuSj secun- 
dum hodiemam praxin , auctore Pacifico a Lapide. Editio Secunda , 
audior et emendatior. Oui accesserunt Monita Privata SodetaHs Jesu. 
Cosmopoli, MDCLXVIII. (56 + 46 pag.) 1). Men behoeft slechts 
het tweede hoofdstak van dat werkje te lezen » om in te zien , 
dat  Spinoza — zooal niet hetzelfde  — dan toch een geheel 
overeenkomstig boekje gelezen heeft. Het heet daar namelijk: 
„Om  te beginnen , dient ieder de  bekwaamheden van  zijn 
aard,  zijne  krachten  en  zijn  geest  te  kennen,  en  nauw- 
keurig te  overwegen,  waartoe  hij  al  dan niet geschikt is. 
Want het is beter de kiemen, welke de natuur in ons gelegd 
heeft, aan te kweeken, dan, door ze tegen te werken , moeite 
en  tijd te verspillen. Wie echter niet op en top oliedom van 
verstand  is,  kieze  zich  geschikte,  trouwe  en ijverige leer- 
meesters en leiders , die hem .vormen naar de zeden dezer eeuw 
en den geest beschaven. Hun vertrouwt gij uwe studie, ja uw 
geheele  leven.  Hen  volgt  gij na in zeden en streeft hen in 
alles op zijde ! Daardoor zullen zij u te meer vertrouwen, meer 
zorg  aan  u  besteden,  en  trachten  u,  zoo  al niet tot huns 
gelijke,  dan  toch  tot  een  waardig  mededinger  te  vormen. 
Zulke leermeesters zijn in onzen tijd de navolgers vanLojola, 
of de monniken der broederschap van Jezus, die — God weet 
door welke kunst en welke vlijt — de zeden in elke tak van 
kennis  naar  de  eischen  des  tijds  kunnen  vormen.  En laat 
u niet weerhouden door den Grodsdienst, die niets is dan een 
waan,  een  bijgeloovig  geloof;  beschouw hem als klinkklaar 
bedrog, dat de Staatsman (Homo Politicus) — wil hij zijn doel 
bereiken, geen zier waard moet achten. Wie was het ook, die 
niet  geloofde,  dat  uit  een  goed Christen een goed veldheer 
groeien  kon?  Na rijp beraad, zou ik er willen bijvoegen: hij 
kan  noch  een  goed raadsheer, noch een goed hoveling, noch 


1)  Tot op  heden  schijnt het aan de aandacht van SpiDoza's biografen 
ontsnapt te ztjn. 


339 

goed beambte zijn naar den tegenwoordige gang van zaken, 
een goed Christen zijn wil. 

Want de Godsdienst is heden een pele naam 

En meer niets. 1) 

en stervend Protestantsch vorst heeft een schoone getni- 
voor de waarheid van mijne politiek nagelaten. Toen in 
laatste  unr  vóór zijn  dood een hoveling, vergezeld van 
^e of drie anderen , tot hem kwam en , aan zijn bed getreden , 
uit  naam der geheele kerk bezwoer, eene getoigenis te 
en  van  het  geloof  dat  hij  beleed, en zijne belijdenis in 
enwoordigheid der omstanders op te zeggen : opdat de laatste 
orden van zóó machtig een vorst mochten bewaard blijven 
de herinnering der menschen, en aanzien schenken aan de 
luting ,  die hij gevolgd was ....  antwoordde  de vorst , na 
s geglimlacht te hebben over dat verzoek: „Mijn Heer en 
end,  het spijt mij, dat ik niet aan uw verlangen voldoen 
Gij  ziet immers,  dat ik mij niet meer in een toestand 
"%?4nd,  die  mij  vergunt  lang  te  redeneeren of eene nauw- 
^^:mrige belijdenis te geven van mijn geloof. Dus zal ik slechts 
Xnig woorden gebruiken. Ik geloof» dat twee en twee vier 
en  vier  en vier acht, en de resteerende punten van 
credo ban die heer d44r — met wees hij op eenwiskun- 
^,  daar  aanwezig  —  U beter verklaren." 2) Ziedaar de 
re  politieke godsdienst: zoo moet men er hedendaags mee 
len. Anders moet men gelooven met den mond, anders met 
hart, op de wijs van sommige monniken in Spanje, die na 
^tig jaren de Heilige Mis gevierd, den Godsdient onder- 
te  hebben,  eindelijk,  als  hun  laatste  uurtje  sloeg, 
^^enden, dat zij naar hun geloof Joden, naar hunne belijdenis 
^^^instenen geweest waren. Of als een ander, die op een synode 
^^^  Spaansche monnikorden geestig verklaarde, dat hij nu al 
^^"ftien jaren  monnik,  doch  nog  slechts  vijf jaren Christen 
was. 3) 


1) Nam Beligio hodie inane nomen est ... . Praetereaque nihil. 

2) Socrate Chrestien du Sr. Balzac, p. 126. (Aanteek. van den schrgver). 
B) Sr. de Balzac dans TApoIogie contre Ie Docteor LouTain, p. 191, 192. 

V^antteek. van den schqjver.) 


340 

Ook moet gij u aan geen enkelen Godsdienst, 't zij de 
Roomsche, 't zij de Lutherscke, 't zij de Calvinistische of 
welke andere ook, zoo geheel verhangen, dat gij er hard- 
nekkig aan vasthoudt. Leer ze liever in alles veinzen of ont- 
veinzen, al naar gelang het voor u, tijd, zaak en plaats in 
aanmerking genomen, van nnt is. Desgevorderd zij mijn Paus 
uw Paus, mijn Luther uw Luther, mijn Calvijn uw Calvijn. 
Want alle Godsdiensten, louter voortbrengselen van den geest, 
die het doel en streven hebben God te vereeren, zijn Hem 
aangenaam , en door die allen blijft het eeuwige Heil te hopen. 
Zóó luidt de grondstelling der vrijgeesten, door een machtig 
vorst vromelijk verdedigd. Volgt dus de leiding der Jezuïeten 
in zeden en kunsten, ja in alle dingen." 

Dat deze gruwelijke zedenleer, met ijzingwekkend C3mi8me 
gepredikt, onzen edeldenkenden wijsgeer ten hoogste moest 
ergeren, valt te begrijpen. Zijn plan het boekje van ter zijde 
te weerleggen, bleef echter onuitgevoerd. Misschien wel werd 
hij door dezelfde overweging daarvan afgehouden, die* de 
Amsterdamsche magistraat dreef, alle geschrijf tegen Eoer- 
bagh's boek te onderdrukken: opdat ook 't „principaal" niet 
gelezen werd. Is dat zoo, dan kunnen wij 'tin hem slechts 
prijzen. Want huichelarij, schijnheiligheid en gouddorst zijn 
niet zoo onbekend onder de kinderen der menschen, dat zij 
nog aanwakkering noodig hebben. 1) 

Hoe teekenachtig in zijn gemoedelijken eenvoud is de slot- 
beschouwing, door den wijsgeer aan zijne bespreking van het 
schandelijke boekske vastgeknoopt: 

„Waarlijk, hoeveel beter en voortreffelijker redeneerde niet 
Thales van Milete dan deze schrijver. Alle dingen, zoo zeide 
hij, zijn onder vrienden gemeen. De wijzen zijn de vrienden 
der Goden, deze heer over alles: dus behooren alle dingen 
aan  de  wijzen.  Zoo  toonde  die  wijze  man  zich  de  aller- 


1) In plaats van den Homo Politicus te weerleggen is Spinoza in dezen 
tijd begonnen met den Tractatus Politicus op te stellen, die onvoltooid 
bleef. De brief, door de vrienden als voorwoord vóór dat werk gesteld, was 
in  't HoUandsch geschreven,  en ongetwijfeld ook aan Jarig Jelles gericht. 


341 

rijkste, door liever den r^kdom grootmoedig te verachten dan 
liem begeerig te bejagen. Toch bewees hij op een ander pas, 
dat de wyzen niet uit dwang, maar vrijwUUg van den rijkdom 
afistand doen. Toen hem toch zijne vrienden eens zijne armoede 
verweten, beloofde h^ hun te bewyzen, dat hij der moeite 
niet waard achtte, wat zij met zooveel ijver najaagden. Daar 
hij, in den loop der sterren zeer ervaren, een overvloedigen 
olijvenoogst voorzag, huurde hij alle persen van het land, en 
verhuurde ze later voor een zóó hoogen prijs, dat hij zich in 
één jaar groote schatten verwierf, die hij toen even mild weder 
ronddeelde, als hij ze schrander had verworven." 1) 

Misschien was het nog in dezelfde Sprokkelmaand van het 
jaar 1671, dat Spinoza een bezoek ontving van een — voor 
hem en ons — ouden bekende, den leider der SrOtterdamsche 
Collegianten Jacob Ostens. Ook hij had het opzienbarend ver- 
toog van den Joodschen wijsgeer gelezen , en , eigen oordeel 
wantrouwende, had hij aangeklopt bij zijn meer geleerden 
tijdgenoot — misschien weleer zijn schoolmakker — Dr. Lam- 
bert van Yelthuysen, die nog altijd in dat Utrecht woonde, 
waar ook de chirurg Ostens geboren en getogen was. 2) Doch, 


1) De anecdote staat o. a. geboekt bg Diog. Laertias 1 , 26. Ietwat anders 
voorgesteld b^j Cicero, de Divinat. I, 111. 

2) Meende men vroeger dat Yelthuysens schrijven gericht was aan Isaac 
Orobio (de Gastro), sedert een brieQe van Spinoza's vriend, den arts G. H. 
Scholier, aan Leibnitz teruggevonden werd, dacht men met zekerheid te 
weten, dat de «I. 0.^' der Opera Posthuma niemand anders was dan 
Johannes Ooaten, Chirurg te Rotterdam. In de uitgave Van Vloten-Land 
is dan ook die naam boven de brieven te vinden. Beeds lang vermoedde ik, 
dat wij hier met eene vergissing van Schuller te doen hadden, die, Duitscher 
van afkomst, de HoUandsche namen op den klank af schreef, en b.v. Hugo 
Boxel als Hugo Buxen spelde. Dat wij waarschijnlijk Jacob Ostens moesten 
lezen, stond bij mij vast, ofschoon ik niet wist, welk beroep deze Collegiant 
had uitgeoefend. Een bezoek aan 't Rotterdamsch archief bracht terstond de 
gewenschte zekerheid. In de lijst van 't C^irur^^^^n^gilde der Bottestad vond 
ik wel Jacob Ostens vermeld, doch een «Johannes Oosten» is daarin niet 
te vinden. Het feit, dat deze Ostens uit Utrecht afkomstig, en CoUegiant 
was, bewijst, dunkt mij, afdoende, dat nu eerst het ware verband van zaken 


342 

stond Dr. Van Velthuysen, zelf ^verig waarheidzoeker, hoog 
genoeg om het nieuwe te aanvaarden, waar hij het met al 
z\jne gevolgen kon overzien: niet zoo geheel ontgroeid aan de 
oude vooroordeelen was onze Utrechtenaar, dat hij in dezen 
op alles ja en amen zeggen kon. Immers, uit datzelfde God- 
geleerd-Staatkundig Vertoog stormde eene geheele armee van 
nieuwe gedachten : — over God, wereld en wereldbestuur — 
over Schrift en Schriftverklaring — over vrijheid van onder- 
zoek en van spreken — op hem toe, voor iemand op zijn 
leeftijd moeielijk ineens te. omvatten, met al hare gevolgen te 
overzien. • 

Dus schreef de Utrechtsche geneeskundige in den aanvang 
der Februari-maand aan den Rotterdamschen heelmeester: 

„ Tot welk volk de schrijver van dat boek behoort , of welken 
regel van leven hij volgt, weet ik niet, en 't doet ook niets 
ter zake. De inhoud van z^n werk bewijst genoegzaam, dat 
hij allesbehalve dom is, en de godsdienstige geschillen, die in 
Eui*opa onder de Christenen gedreven worden , niet oppervlakkig 
en luchthartig behandeld en ingezien heeft. Hij gaat uit van 
de overtuiging, dat hij de meeningen, waardoor de menschen 
in sekten. en partijen gesplitst worden, met beter gevolg zou 
kunnen onderzoeken, indien hij de vooroordeelen aflegt en 
uitschudt. Dieshalve heeft hij meer dan genoeg gedaan, om 
zijn geest van alle bijgeloof te bevrijden ; want , om zich 
daarvan genezen te betoonen, is hij al te zeer in het andere 
uiterste vervallen: en, om het verwijt van bekrompenheid te 
ontgaan, schijnt hij allen Godsdienst van zich geworpen te 
hebben." 

Klinkt deze aanhef niet bijzonder welwillend, ook Velthuy- 
sen's eindoordeel, opgemaakt nadat hij een uitvoerig overzicht 
gegeven had van de „verderfelijke" meeningen en leerstukken, 
in Spinoza's boek gevonden , luidt allesbehalve gunstig. En dat 
te minder, wijl de Utrechtsche arts zich nog al eens veroor- 
loofde, tusschen de regels dingen te lezen, die er niet stonden, 


aan den dag komt 't £en -en ander betreffende ztjn leven, bg hetzelfde uit- 
stapje naar Eotterdam verzameld , vindt men biervoren , blz. 228. 


343 

soms  ook eene andere beteekenis aan de woorden te hechten, 
dan de schrijver bedoeld had. 

9 Hier hebt gij, waarde Vriend, den korten inhoud van de 
leer van den Godgeleerden Staatkundige, die, m^ns inziens, 
alle vereering en godsdienst wegneemt en met wortel en tak 
uitroeit; die heimelijk het atheïsme invoert, of zoodanig een 
Grod verdicht, dien de menschen niet noodig hebben te vereeren, 
omdat hij zelf a'an het noodlot onderworpen is ; zoodat er geen 
plaats bl^ft voor een Godsbestuur of Voorzienigheid, en alle 
toekenning van straf en vergelding achterwege blijffc. Immers, 
dit blijkt duidelijk uit het boek van dien schr^ver, dat door 
zijne redeneeringen en bewezen het aanzien en 't gezag van de 
Heilige Schrift ten eenenmale te niet gedaan , en deze , zooals 
g^ zegt, slechts welstaanshalve besproken wordt. Valt niet 
uit zijne stellingen af te leiden, dat ook de Koran met het 
Woord Gt)ds moet gelijk gesteld worden? Want niet de minste 
bewijsgrond rest den schrijver, om aan te toonen , dat Mohammed 
geen waar profeet is geweest, wijl ook de Turken, volgens 
zijn voorschrift, de zedelijke deugden in praktijk brengen, 
waarover geen verschil is onder de volkeren 

Ik meen daarom ook niet ver van de waarheid te zijn, 
noch den schrijver onrecht te doen , als ik hem beschuldig met 
bedekte en verniste bewijsgronden niets dan louter atheïsme te 
preêken." 

Niet terstond bij Ostens' bezoek vermocht Spinoza op een 
schrijven van zoo langen adem te antwoorden; en toen hij 
daartoe ging zitten, werd ook hem de wrevel en af keer jegens 
een man, die hem zoo roekeloos betichtte, een oogenblik te 
machtig. 

„Mijn vriend", zoo schreef hij aan Ostens, „zonder twijfel 
zijt gij verwonderd, dat ik IJ zoo lang liet wachten, maar tot 
dusver heb ik mijn gemoed nog nauwelijks kunnen bewegen, 
om op 't geschrijf van dien man , waarvan gij mij deelgenoot 
gemaakt hebt, te antwoorden. Ik doe dat dan thans ook om 
geen andere reden, dan dat ik het IJ beloofd heb. Maar, om 
mijne wenschen zooveel mogelijk te gemoet te komen, zal ik 
slechts weinig woorden gebruiken, en kortelijk aantoonen hoe 


344 

averechts hij mijne meening — hetzij uit boosheid of onkunde — 
opgevat en uitgelegd heeft. Dergelijke even sluwe als bijge- 
loovige weetnieten toch hebben gewoonlijk een boosaardigen 
geest. Wat er ook van zij, zijn laster deert mij niet, daar ik 
weet, hoe die soort van lieden rechtschapen mannen pleegt te 
behandelen." Toen Spinoza volgens zijne gewoonte^ een afschrift 
van dezen brief maakte voor de verzending, liet hij den laatsten 
scherpen uitval weg, en ging onmiddellijk tot de zaak over: 

„Vooreerst zegt hij, dat er weinig aan gelegen is, van wat 
volk ik ben, of welken regel van leven ik volg. Doch indien 
h^ dat geweten had, zou hij zich niet zoo lichtelijk ingebeeld 
hebben, dat ik het atheïsme predik. Want de godloochenaars 
plegen bovenal eer en rijkdom te zoeken, die ik alt^d veracht 
heb, gel^k allen, die mij kennen, weten." Kalm en bedaard, 
doch met de meeste beslistheid, wees hij vervolgens Velthuy- 
sen's aantijgingen stuk voor stuk van de hand, 1) en besloot: 
„Zoo ziet gij, waarde vriend, dat deze man verre van de 
waarheid afdwaalt. Ik vermeen, dat hij niet mij, maar voor- 
namelijk zichzelven ongelijk doet, als hij zich niet schaamt te 
beweren, dat ik door bedekte en looze vonden de godlooche- 
ning leer en onderwijs. Naar ik vermoed, zult gij hier niets 
vinden, dat gij tegen dezen man al te scherp zult gezegd 
oordeelen. Mocht U echter iets dergelijks voorkomen, dan 
verzoek ik U, het uit te delgen of naar uw goeddunken te 
veranderen. Want mijne bedoeling is niet, hem, wie hij ook 
zijn mag, te verbitteren, en mij, door mijn arbeid, vijanden 
te maken, zooals dikwijls door zulk twistgeschrijf geschiedt. 
Nauwelijks kon ik van mij zelven verkrijgen , hem te antwoorden* 
en ik had het zeker niet gedaan, als ik het niet beloofd had.'' 

Ongetwijfeld heeft Spinoza's bezadigde toon er toe bijge- 
dragen om, toen hij in lateren tijd persoonlijk met den Utrecht- 
schen  geneesheer  in  aanraking kwam, een vriendschappelijk 


1) De lezer houde voortdurend in 't oog, dat ik slechts biograaf wil zgn, 
en wegens het vele nieuwe, dat ik breng, niet meer van het bekende geef 
dan hoogst noodzakelijk is. Wie ze niet mocht kennen , wordt dus tot Spinoza's 
brieven zelve verwezen. 


345 

irlceer tusschen beide mannen mogelijk te maken. Doch, hoe 

zn  ook  gesteld,  zijn  brief was  niet bij machte, Dr. Van 

Ithaysen van ongelijk te overtuigen. Slechts weinigen stonden 

hoog genoeg om den Joodschen denker te begrijpen en te 

.^irCLrdeeren.  De Bemonstrantsche predikant Philips van Lim- 

roh  —  als  Velthuysen zijn tijd vooruit, als Velthuysen 1) 

smaad en verketterd wegens zijne gevoelens en den omgang, 

dL"i^xi hij pleegde met vrijgeesten van allerlei slag — oordeelde 

li-i^t; anders.  ^Uwe  beoordeeling van Spinoza's boek" — zoo 

s^n^lureef deze eenige maanden later aan Velthuysen, die hem 

e ^^XL  afschrift daarvan , met Spinoza's antwoord, te lezen gegeven 

lï-^a^cl  —  »heb ik aan den  heer Nieuwpoort ter hand gesteld, 

d-::»-^   ze  U,  naar  ik  vertrouw,  reeds teruggegeven heeft. Ik 

l^^2fexi  't geheel met U eens, dat de auteur in zyn Vertoog op 

s<:^lielmsche wijs, en bedektelijk het atheïsme predikt .... want , 

God  te  erkennen  buiten  dit heelal^ dat is metterdaad 

verloochenen."  En,  na  't een en ander medegedeeld te 

^^l>ben over een gesprek, weleer met een van Spinoza's vol- 

S^Üxigen  —  wij  herkennen  terstond  Adriaan  Koerbagh  — 

S^^v-oerd,  voegt  hij  er  de  onbeschpftheid bij: „Wat hij"  — 

^I^irioza — „in zijn brief tot zijne verdediging bijbrengt, heeft 

^^^"fcfi te beteekenen,  en is niet waard met een woord weder- 

lö«cl te worden." 2) 

Dat mannen als Velthuysen en Limborch, onbekend met 
^E^xnoza's leven en streven, hem, alleen afgaande op den inhoud 
^^•^ï- zijn boek, verdacht maakten van bedoelingen zóó onmo- 
S^Xrjk, als hier uitgesproken werden — het valt in zekeren 
^^^ nog te begrqpen en te vergeven. Minder gemakkelijk valt 
^^^ dat, waar wij zien, dat Spinoza's „vriend". Professor 
^"^^«vius, achter zijn rug hetzeKde deed. Deze toch schreef 
^P clen 12den April 1671 een briefle aan zyn jongen, als 
^^Ixtsgeleerde en wijsgeer reeds naam-makenden , landgenoot 


-^^ Lambert ran Yelthaysen had in 1669 weer een geweldigen pemieströd 
J^^^f^ön voeren over zgne verhandeling: de Idolatria et Superstüione , dien 
l^er niet bespreken kan. 

^) Zie den Latgnschen brief van 13 Sept. 1671, in Bglage Vil, hier 
^*^*^^r voor 't eerst gedrukt. 


346 

Gtottfried Wilhelm Leibnitz — sedert 1670 raadsheer 1) aan 
H hoog gerechtshof van 't aartsbisdom Mainz — waarin o. a. 
gezegd werd: 

^In het vorige jaar verscheen hier een allerverderfelijkst 
boek (liber pestüenüssimus) ^ waarvan de titel luidt Discursus 
Theciogico-Pólüieiis. De schrijver heeft den weg van Hebbes 
gevolgd, doch daarvan dikwijls en verre afwijkende, stelde hij 
een alleronrechtvaardigst natuurrecht op, en, na het gezag 
der Heilige Schrift op losse schroeven gezet te hebben , opende 
hij het venster zoo wijd mogelijk voor het atheïsme. Men wil, 
dat de schrijven een Jood is, Spinoza met name, reeds sedert 
lang wegens zijne monsterachtige meeningen uit de Synagoge 
gestooten. Om dezelfde reden is ook zijn boek door de overheid 
verboden. 2) Ik vermoed, dat g^ ^tal gezien hebt; zoo niet, 
dan zal ik moeite doen om ^tXJ te zenden/' 3) 

Het zij nu, dat de Maintzer raadsheer zeer goed op de hoogte 
was, hetzij, dat eerst door dit schrijven zijne aandacht op 
Spinoza gevestigd werd, in zijn streven om alle wijsheid ter 
wereld te omvamen, en alle geleerden te kennen, die er iets 
aan zouden toevoegen, zocht hij weldra in nadere betrekking 
te komen tot den schrijver van het „goddelooze" boek. Doch, 
tegelijkertijd trachtende naar rang en aanzien, wilde hij zelfs 
den schijn vermijden, dat het hem om Spinoza's wijsgeerige 
inzichten te doen was; dus zocht en vond hij eene gereede 
aanleiding hem te schrijven in het feit, dat met zijn boek ook 
Spinoza's werkzaamheid als lenzenslijper over de grenzen 
besproken  werd.  Zoo  schreef hij  dus  den  b^^^  October uit 


1) Ztjn eigenlijke titel luidde «Eanzleirevisionsratb.» 

2) Dit is onjuist. De Tract. Theol. Polit. is eerst verboden bjj 'plakkaat 
van 19 Juli 1674. Ook de veronderstelling, dat de XJtrechtsche Staten hem 
eerder zouden verboden hebben, is ongegrond : in Van de Water's Utrechtsch 
Placcaatboek wordt htj eerst genoemd in 1678, togelgk met de Op. Posth. 
Niet onmogeltjk is echter, dat hier of daar eenige exemplaren in beslag 
genomen zgn. 

3) Dit brieQe bg Gerhardt, Die Philos. Schriften von 6. W. Leibniz. 
Berlin, 1875, I, S. 115 ; en bg Van Vloten en Land, SpinozaOpera.il, p. 184, 


847 

„d Monsieur Spinosüj Medccin tres cdébre et phüosqphe 
tr^s prof end d Amsterdam*^ een brieQe, waarin het heet: 
^ Onder de andere lof, welke de faam betreffende U ver kon- 
heeft, verneem ik, dat gij ook in de Optica ten zeerste 
aren zijt. Daarom heb ik IJ ook eene poging van m^, om 
dat vak iets te leveren — zoo goed en zoo slecht als ze 
.^'viel — willen toezenden, overtuigd als ik ben, dat ik 
J>yB fiTvoor geen beter beoordeelaar dan U kan vinden. Ik heb 
l^^t; blaadje, dat ik U doe toekomen Notitia Opticae promotae 
^^t^iteld,  en in het licht gegeven om het gemakkelijker aan 

en nieuwsgierigen te kunnen meedeelen. Ook verneem 

dat de heer Hudde in deze kunst uitsteekt, en twijfel niet 

liij  is IJ  bekend. Indien gij dus ook zijn oordeel en gunst 

mij  kondet  verwerven,  zoudt g\j  mij daarmee te meer 

^i^lichten . . . . 

Indien gij mij met eenig antwoord verwaardigen wilt, zal 
""^ ieer Diemerbroeck , rechtsgeleerde, zich, naar ik hoop, 
S'^^Q.rne met de verzending belasten. Ik vermoed, dat gij mijne 
^ -^^ifpoihesis nova Physica^^ 1) hebt gezien; zoo niet, dan zal ik 
^^   TJ zenden." 

^^iettegenst€uuide  het  onjuiste  opschrift werd de brief wel 

aan zijn adres bezorgd. Ruim een maand later zond 

Loza  hem  eene  korte  beoordeeling  van  het  geschriftje, 

^^^^ere inlichting verzoekende,  en er aan toevoegende: „Het 

^^^^eede afdrukje heb ik volgens uw bevel aan den heer Hudde 

^^^-^onden;  hij  antwoordde oogenblikkelijk geen tijd te hebben 

^t;   te  lezen,  maar  verhoopte  dat  met een week of wat te 

^^^nnen doen. Mocht ik U nog in wat anders van dienst kunnen 

^^31^ ,  dan  wil  ik  dat  gaarne.  De heer Diemerbroeck woont 

'Cr niet hier, zoodat ik gedwongen ben, dit schrijven met 

gewone post te verzenden. Ik twijfel niet of gij kent hier 

^'    fien Haag wel iemand, die voor onze brieven zorgen wil; 

13 mij dus zoo iemand aan, dan gaat de briefwisseling gemak- 


^) Verschenen 1671; deel I, Theoria motas abstracti, was aan de Boyal 
^^^^öty te Londen, H, Theoria motus concreti, aan de Academie te Parijs 
^l^«edragen. 


348 

keiijker en zekerder. Indien de TradcUt4S Theologico-Polüicus TI 
nog niet in handen kwam, zal ik IJ > als gij er niet op tegen 
hebt, een exemplaar stnren. Vaarwel." 

Kort daarop heeft de jonge Duitsche geleerde vermoedelgk 
een nieuw schrijven aan Spinoza gezonden, waarin hij zijnes: ^n 
oordeel over het beruchte vertoog — natuurlijk met de noodige^^^e 
dubbelhartigheid — uitsprak. 1) Tot op heden is het echte£x:^3r 
niet gelukt dien brief teinig te vinden. Dubbelhartig — wan#-.Dit 
terwijl zijn eerste schrijven aan den Haagschen wysgeer mer^^et 
loftuitingen begint en eindigt, schreef dezelfde Leibnitz ^rm- ^'n 
Januari 1672 aan zijn vroegeren leermeester Jacob Thomasius ^^s: 
jt De schrijver van het boek over de vrijheid van philosopheereiEiKr^n, 
waarvan gij in uw program eene korte doch firaaie weier^L^t- 
legging gegeven hebt, is Benedictus Spinoza, een wegens zijn^ci^K ^ne 
afgrijselijke meeningen uit de synagoge gestooten Jood,zooalC..fl5tls 
mij uit Nederland gemeld wordt, doch overigens een zee^^^er 
geletterd mensch, vooral vermaard als opticus, en vervaardigen ^^r 
van voortreffelijke verrekijkers." 2) 

Eenige weken later reisde de Maintzer „ Eanzleirevisionsrath^MzCh" 
met een gezantschap naar het Fransche hof, om te trachte^^^=;en 
den veertienden Lodewijk over te halen Egyptenland te £nTnr inn 
veroveren  op  de  Turken,  en  zóó de gevaren af te wendei^^n, 
welke het Duitsche Bijk van weerszijden bedreigden. 

Ondertusschen was Spinoza nogmaals verhuisd. Het won^^«en 
b\j de weduwe Van de Werve tastte hem te diep in de ben^ — \rs 
naar gemeld wordt, dan dat hij het met zijne bekrompen geM. Id- 
middelen op den duur kon volhouden. 3) Omstreeks den aap==^n- 
vang van Mei 1671 4) was hij dus eene woning gaan zoeke^^^n, 
waar hij de tering* beter naar de nering kon zetten, en h^^ad 
die, niet ver van de Stille Veerkada, gevonden op de Paviljoe^:^ ns- 


1) Vgl. Ep. LXX (Van Vloten en Land, p. 235) en Ep. LXXn (p. 2-^38) 
«per episto^o^»; quantum ex ipsios episto/t^ coniicere potoi...» 

2) Gerhardt, die Philos. Schriften ^on 6. W. Leibniz, I, 39. 

3) Colerus, blz. 29. 

4) Coleras (blz. 30) deelt mede, dat hij roim zesdehalf, Eortholt (PïBi^^A 
dat hg yiauwelijks zes jaren bg Van der Spyck woonde. 


349 

t , bij den Luthersohen Mr. schilder Hendrik — of, zooals 
zelf schreef: ^Henderyck" — van der Spyck. Deze was in 
pastas  1666  in  den  echt  getreden  met  Ida  Margareta 
ü^ringh, 1)  en zal dus in  1671  wel niet veel ouder dan 
3r-tig  jaren  geweest  zijn.  Van  der  Spyck  stond bij 't Sint 
lasgild als „ camerverver " bekend, en zou mettertijd zelfs 
fdman bij  zijn  gild worden. 2)  Af en toe, zoo wordt ons 
gedeeld,  vergaapte hij  zich ook wel eens aan de hoogere 
l^ilderkunst,  en  bezondigde  zich  aan  het maken van por- 
"tten, 3)  die echter niet in staat zijn geweest zijn naam te 
eeuwigen.  Zooals uit de kohieren der belasting blijkt, had 
niet alleen vrij ruim zijn brood, maar zelfs een stevig glas 
3 11 bovendien. Daartoe mag wel bijgedragen hebben , dat Van 
Spyck ^ als de omstandigheden het zoo meebrachten, soms 
^rdere snaren op zijne viool spande en bv. ook optrad als 
Xliciteur-militair , 4) eene functie , die nog al eens buitenkansjes 
^verde. 
oor  tachtig  gulden  per jaar 5) huurde  Spinoza bij deze 
burgers eene ruime achterbovenkamer — niet geheel 
emeubeld,  want stoelen bv. bezat hij zelf niet — met een 
:iner  voorkamertje,  waarop zich eene bedstede bevond. De 
«te  werd  vermoedelijk  tot  werk-  en studeervertrek inge- 
t;  op  het  laatste  sliep  hij  op zijn eigen bed, het voor- 
mste, zoo niet het eenige erfstuk uit den ouderlijken boedel 


L 


^) Yolgens de Trouwboeken op *t Haagsch archief. Zg was afkomstig nit 
^^jnen». Oaderdom wordt daar nooit opgegeven. 

2) Ned. Spectator. 1871 , blz. 156. 

3) Servaas van Booyen, Tnventaire des Livres de B. Sp. p. 28. 
4) 'Tot op heden weten wQ dit alleen nit Monnikhoffs aanteekening, om- 

1750 geboekt  Colems en Kortholt noemen hem slechts «schilder». 

'i)eh  yertronw  ik de mededeeling. Zq verklaart o. a. eenigermate het feit, 

'^ yerschillenden  geboekt,  dat Spinoza vele vrienden en kennissen opdeed 

^^^ót den  militairen stand. Een sollicitenr-militair toch was iemand, die gel- 

^elgke voorschotten gaf  aan kolonels en kapiteins, die de soldij voor hnn 

^"^Qgiment of compagnie in eens van den Staat ontvingen (als er geld in kas 

^as) en dan met de mindere militairen afrekenden. Doch niet altgd konden 

4eze zoolang wachten. 

5) LXXX anreos belgicos, zegt Kortholt, en dat zal wel juist ztjn. 


350 

afkomstig. Naar het schijnt maakte juffrouw Van der Spyok 
gewoonlijk zijn middagmaal gereed, en, zegt Coleras , die 
't van haar zelve vernam: „'tls bijna ongeloof elijk, hoe zuinig 
en matig hij geleefd heeft, niet door armoede gedwongen, 
want hem werd geld genoeg aangeboden, maar uit een aan- 
geboren soberheid en vergenoegzaamheid, en omdat hij den 
naam niet wilde hebben van eens anders brood te eten. Ik 
vind daarvan onder zijne nagelaten papieren verscheiden klad- 
rekeningetjes. Nu eens bestond zijn middagmaal uit zoete- 
melksche pap met boter, voor drie stuivers, en een kan bier 
van anderhalve stuiver; dan weer uit gort met boter en 
rozijnen , voor vier stuivers en acht penningen. In eene geheele 
maand vind ik slechts twee halve pinten wijn op zijne rekening 
staan ; 1) en hoewel h\j dikwijls door anderen te gast genoodigd 
werd^ wilde l^j liever zijn eigen brood eten, dan lekkernijen 
van anderen. Ruim zesdehalf jaar, tot aan zijn einde toe, 
heeft hij alzoo bij voornoemden huisheer gewoond, alle vieren- 
deeljaars zijne rekening afdoende , om bij 't eind van het jaar 
weder op effen g^ond te staan. Dikwijls zeide hij tot zgne 
huisgenooten : „ ik doe gelijk de slang , die big 't eind van 
't jaar hare staart in den bek houdt: ik tracht niets over te 
houden dan zooveel als tot eene eerlijke begrafenis noodig is. 
Mijne verwanten zullen niets van m^ erven : zij hebben *t daar 
niet naar gemaakt." 2) 

Wel mocht men het een „ rechte philosophen-inboedel " heeten, 
het weinige, waarmede de wijsgeer Van der Spyck's boven- 
kamer stoffeeren kon! Minder „koddig" in elk geval, dan wel 
stemmend tot nadenken. Eén kleine eikenhouten tafel; een 
hoektafel op drie pooten; twee witwerkers tafeltjes,, één 
geverfde, nog een oude koffer; een bed met dekens , gordijnen 
en verder toebehooren, ziedaar zijn meer dan sober huisraad. 
Tot wandversiering niets dan een enkel portret in een glim- 
mend zwarte lijst — misschien wel eene afbeelding van zijn 
vader of moeder. Voor vermaak en ontspanning .... een klein 


1) Kortholt, Proef,: «Hg dronk zeer weinig wjjn en leefde zeer zuinig. 

2) Colerus, blz. 31. 


351 

chaakspel. Wat hij bovendien , buiten zijn kleederen en linnen- 
dy nog het zijne noemen kon, was óf noodig voor het hand- 
6rk| dat hij beoefende, öf voor de levenstaak, die hij zich 
pgelegd had: een molen voor het slijpen van lenzen, met 
ijbehoorend gereedschap, en — van alles het beste — z^n 
ibliotheek. 1) 

Eene  eenvoudige  vurenhouten  kast  met vijf schappen her- 
tergde  den  hoogstmerkwaardigen  boekenschat,  dien Spinoza 
— aangzamerhand  had  bijeengebracht.  Al  biedt  ons  de eenige 


j aren geleden teruggevonden lijst niet alles, wat w^ in die 
1" last verwacht hadden; al spreekt het van zelf, dat hij door 
1 mlp  van vrienden veel gelezen heeft, wat hij niet in eigen- 


Som bezat 9 — toch bewijst die simpele opsomming van namen 
^n titels ons niet alleen, met hoeveel zorg en nauwgezetheid 
dj datgene heeft bijeengebracht wat hem noodig en dienstig 
'^ 'vus bij de studie, maar werpt af en toe ook een helder licht 

■ver aard en karakter van den verzamelaar zelven. 
Daar  stond de groote bijbeluitgaaf van Buxtorf ,  in twee 
ichtige folianten,  behalve den Hebreeuwschen tekst ook de 
tmmentaren  van  Abraham  ibn  Esra  en  Levi ben  Gerson 
— mvattend; een kwarto-uitgaaf, vermoedelijk van Robert Ste- 
ihanns; 2) de latijnsche vertaling van Santes Pagninus en die 
'an Junius en Tremellius; de Hebreeuwsche Concordantie van 
ibbi Isaak Nathan; het Hebreeuwsch-Chaldeeuwsch woorden- 
boek  van  den  bekeerden  Jood  Philippe  d'Aquino;  de  He- 
reeuwsche grammatica's van Elias Levita (Sebastiaan Munster) 
Buxtorf:  toenmaals  wel  zoowat  het  beste,  wat er voor 
mdige studie van het Oude  Testament te verkrijgen viel. 
tvendien  Maimonides'  beroemd  hoofdwerk:  de  Gids  der 
(MoreNebuchim) ,  en een oude, slechte, Latijnsche 
-ertaling der werken van den geschiedschrijver Flavius Josephus. 

1) Ygl.: Inventaire des livres formant la Biblioth. de B. Spinoza, par A.J. 
van Rooijen, La Haye 1889. Niet ondienstig is het, daarbij ook Prof. 

^Tmd*8 beoordeeling yan deze uitgave na te slaan. Ned. Speet 1889 , blz. 117. 

2) Naar 't schgnt wordt hetzelfde exemplaar tegenwoordig op de K Bibl. 
Berlgn bewaard. Zie: Inventaire, etc. p. 210. 


352 

del Medigo^s  kabbalistische bibliotheek  (Abseofidita 
) herinnert er ons aan, dat de wijsgeer eenmaal ook 
chijnwetenschap belang stelde; Menasseh ben Israël's 
j, Esperanga de Israël ** (Amst. 1650) bracht hem waar- 
k het beeld voor den geest van een niet geheel vergeten 
ster, terwijl het hem tevens herinnerde aan zijn vader: 
die eerste dnik is opgedragen ^aan de zeer edele , ver- 
ge  en  beroemde  Heeren  afgevaardigden  en Pamassim 
de  Heilige  Talmoed- Tora  gemeente", onder welke toen 
voorkwam  Michael  Espinosa.  1)  Ook  Leon  Templo's   ■  - 
beelding  van  den Tempel*' (Amst. 1650) en een Joodsch 
schrituaal,  verwijzen  wel naar Spinoza's leeijaren binnen 
sterdam. 

oor de studie van den Christelijken Godsdienst vinden wij IJ 

zijne boekerij  het Nieuwe  Testament van Tremellias met ^ 

Latijnsche en Syrische vertaling. Over de voorbeschikking: - 

en boek van Joannes de Bononia en Calvijn's Instituütmes ^ in 
paansche overzetting. Over de leer der voldoening: een werk 
van Hugo de Groot. 

Ook de noodige hulpmiddelen tot recht verstand der talen 
van Hellas en Latium ontbreken niet. Vossius en Scioppins* 
grammatica's, verschillende Grieksch-Latijnsche woordenboeken, 
een Latijn-Fransch-Spaansch lexicon, het negentalig woorden- 
boek van Calepinus, twee Grieksche schoolboeken en eene 
verzameling van aanhalingen uit Yirgilius en Horatins, zie- 
daar het voornaamste. De Grieksche schrijvers zign vertegen- 
woordigd door Aristoteles (Rhetor. ?), Arrianua, CebeSf Epictetns 
en  Lucianus  (Dooden-gesprekken).  Van de Latijnsche treffen 


i^ 


1\ 


1) A  los  muy  noblos,  prudentes  y  magnificos  Senores,  Depntados  y ' 

Parnassim  deste K. K. de Talmud-Tora: Josseph da Costa, Ishak Jesnmn. '   ^ 

Michaël Espinosa, Abr. Enr. Faro, Gabriël de Rivos Altas, Ishak Belmonte, 
Abr. Franc. Gabav. Gedateerd: Amst a 13de Sebat Anno 5410. Hiermee 
breng ik eene minder juiste bewering van Dr. Kaufmann (op pag. 216 van 
rinventaire des Livres, etc. te vinden) terecht Onbekend met de prinoeps 
in 't Spaansch, vermoedde nl. Dr. K., op grond der Hollandsche vertaling 
van 1666, waarin ook de opdracht eenvoadig overgezet is, dat nog toen een 
Michaël Espinosa onder de Kerkmeesteren voorkwam. 


oor 


t 


er 


353 

^vy  Caesar,  Curtius,  Livius  en  Sallustius,  de brieven van 

Cicero  en  Plinius  den jongere,  Seneea,  Petronius,  en  de 

gedichten van Martialis , Ovidius , Plautiis , Virgilius en Seneea 

Tragoedns aan. 
Met de moderne talen is het eenigszins bevreemdend , hoewel 

niet onverklaarbaar gesteld. Wie eene bloemlezing verwachten 


mocht  uit  de  fraaie  letteren  van het land, waarin Spinoza 

»boren  en  getogen  was,  vindt zich  bedrogen.  Hooft noch 

Huygens, Cats noch Vondel waren bij hem te vinden. Slechts 

verschillende  HoUandsche leerboeken,  Mostart's brievenboek, 

m enkele vertaalde werken herinneren ons aan het feit. Slechter 

log staat het met 't Portngeesch : geen letter, die ons daarop 

wijst , zelfs niet de Lusiaden van Camoëns ! Daarentegen 


8 de Spaansche literatuur vrij ruim vertegenwoordigd , en dat 
)ehoeft ons niet te verwonderen , waar wij weten, dat de voor- 
amere Joden die taal meestal bleven gebruiken , en een groot 
eel van het schoolonderricht in het Spaansch gegeven werd. 
treffen w^ niet alleen Raetken's Spaansche grammatica, 
-^n een foliant met het opschrift jfTesoro delalengua Castdlana^^ 
maar  ook  de  „Navellas  Exeinplares**  van den genialen 
ervantes; een band bijbelsche poëzie van Juan Pinto Delgado ; 
ee  uitgaven  van  den  gezochten,  moeielijk  verstaanbaren 
ngora; een blijspel van Juan Perez de Montalvan; verschil- 
de drukken  van  den snaakschen  Quevedo, en Saavedra's 
Corona Gothica". Ook de beschrijving van een reis in Spanje, 
Ipaansche vertalingen van den Bijbel , Calvijn en van Leo Abar- 
el's j^Dialogi di Amore'* toonen duidelijk, welke taal onzen 
ageer het naast aan het hart lag. Ofschoon wij weten, dat 
ij  ook met het Italiaansch vertrouwd was, en bv. Ariosto's 
^Z)rïando Furioso  gelezen  had, 1) worden wij daaraan slechts 
^:ierinnerd  door  een  woordenboek,  een  werkje  dat den titel 
^^iroeg , Visioni pclüiche " en den naam van Petrarca. Want de 
'Verhandeling, die Spinoza van den beroemden Italiaan bezat — 
>jOver het eenzaam leven" — was in 't Latijn. Het Fransch 
slechts  vertegenwoordigd door een woordenboek van Jean 


1) Opeia, ed. Yan Vloten et Land, I, p. 472. 


23 


354 

Nicot> eene verzameling Fransche samenspraken, een boek 
over logica, en eene reisbeschrijving. De nienw-latijners Domi* 
nicus Baudins en Janus Secundus mogen het veld der taai- 
studie besluiten. 

De werken over astronomie, wis-, ontleed- en natuurkunde 
vormen eene flinke verzameling , afdoend bewijzend , hoezeer hun 
bezitter overtuigd was van het nut der exacte wetenschappen. 
Boeken van Bartholinus, Kepler, van Lansberghe, Longomontanus, 
Sacrobosco en onzen landgenoot Adriaan Metius, voor sterren- 
kunde ; Diophantes , Euclides , Scheiner, Vieta^ en de Hollanders : 
de Graaf, Einckhuyzen , Frans van Schooten , Snellius en Wouter 
Verstap voor wiskunde; werken van Robert Boyle,Christiaan 
Huygens, Steno, en Kerckrinckl) — tevens aan vriendschappe- 
lijke betrekkingen herinnerend — van natuurkundigen aard; 
ontleedkundige geschriften van Bartholinus, Kerckrinck, Biolanos, 
Tulp en Vesling, benevens Hippocrates' Aphorismen, — eene 
verzameling , die men nauwelijks vollediger zou verwacht hebben. 
Verschillende boeken over optica, o. a. van den Engelschman 
James Gregory, en een herdruk van het werkje over de 
glasslijpJcunst van den Italiaan Antonio Neri bewijzen, aan wie 
het nog niet wist, dat Spinoza ook in de theorie van zijn 
handwerk belang stelde. 

In staats- en rechtswetenschap zocht hij voorlichting bij 
Macchiavelli en Hobbes — dien hij, hoewel slechts door één 
boek {de Give) vertegenwoordigd, wel geheel zal gekend 
hebben; bij den Spanjaard Antonio Perez, en den Hollander 
Pieter van den Hove (de la Court , de vriend van Jan de Witt); 
daarbenevens bezat hij nog boeken van de Groot, Clappmayer, 
de Utopia van Thomas Morus en Justinianus. 

Het slechtst beantwoordt zeker Spinoza^s wijsgeerige boeken- 
schat aan de verwachtingen : Bruno , en verschillende Soholastici, 
die men er vermoedde te vinden, schitteren door algeheele 
afwezigheid. Van Aristoteles bezat hij naar 'tschgnt alleen 
de  Rhetoriek;  van  Baco  — dien hij wel geheel zal gekend 


1) Namelgk diens Commentarium in Ourru/m triumphalem Antimanii, 
Amst. 1661; en Spicüegium AncUomicum , Amst 1670. 


hebben — alleen de Sermones fiddes; Descartes in verschillende 
uitgaven en Glazemakers vertalingen; de logica's van Clauberg, 
Keckermann en van „ Port-Royal ". Waarschijnlyk is 't, dat 
een niet onbelangrijk gedeelte zijner philosophische bibliotheek, 
enkele, door den schrijver met. aanteekeningen voorziene 
exemplaren van den TracUUtés Thedogico-PólUicus en Meijer's 
Exercitaiio Paradoxa kort voor zijn dood door de vrienden z^n 
verdonkeremaand. 

Van der Sp^'ok en zijne echtgenoote zullen getracht hebben 

door  voorkomendheid  en  vriendelijke  hulpvaardigheid  goed 

te  maken,  wat  Spinoza  aan  rust en kalmte te hunnent te 

kort kwam.  Want een bijzonder stille en kalme huishouding 

kan die van den Lutherschen schilder niet geweest zijn. Beeds 

driemaal vóór onze wijsgeer zich bij hem vestigde, had Van 

der  Spyck een jonge spruit in zijne kerk ten doop gehouden; 

en tusschen de jaren 1671 en 1677 kwam daar nog een viertal 

kinderen b\jl 1) 

Spinoza van zijn kant was in zijn omgang en levenswijs stil 
en  ingetogen, en zal zich spoedig de achting en liefde zijner 
linisgenooten verworven hebben. „Hij was vriendelijk en gemeen- 
saam in het dagelijksch verkeer. Bij kraam of ziekte van de 
liaisvrouw of andere huisgenooten liet hij niet na hen aan te 
spreken,  te  troosten  en  tot lijdzaamheid te vermanen, door 
lien er op te wijzen, dat dit nu eenmaal het lot was, hun van 
God  beschoren.  De  kinderen  des  huizes  wekte  hij  op  tot 
onderdanigheid , gehoorzaamheid jegens hunne ouders , en trouwe 
plichtsbetrachting. 2) Wanneer zijne huisgenooten uit de kerk 


1) Doopboek van de Luthersche kerk op 't Haagsch archief . Juffrouw Van 
der Spyck beviel in Februari 1684 van haar twaalfde kind. Af en toe bl|jkt 
uit de namen der getuigen bg de doopplechtigheid, dat de Mr. Schüder bg 
z^oe gemeenteleden een zeer gezien man was: meermalen trad als zoodanig 
Ds. Gordes zelf op, soms ook «Mjnheer Pauly, president van de Vorstinne 
van Oost-Frieslant» 

2) Golerus, dien ik hier volg, zegt: «tot 't frequeuteeren van den Open- 
baren Godsdienst». Dat Igkt mfj wat op een lapsus oalami, aangezien Van 
der Spyck's oudste bg Spinoza's overlijden nog geen negen jaar was. 


356 

terag kwamen, vroeg hij dikwijls wat stichtelijks kon uit de 
predikatie W6is bijgebleven." Coleras' voorganger, dominee 
Henricus Cordes, „een geleerd man en oprecht van karakter , 
stond b^ hem in hooge achting, en werd deswege dikwijls 
door hem geprezen. Soms ging hij ook zelf dien predikant wel 
eens hooren en roemde dan zijne geleerde schriftverklaring en 
bondige toepassingen, tevens zijn haisheer en verdere hois- 
genooten aapmanende geen preek van hem te verzuimen. 1) 
Toen de huisvrouw hem eens vroeg of zij, naar zijn oordeel 
in haar eigen geloof kon zaUg worden, gaf hij ten antwoord: 
^uw godsdienst is goed; gij behoeft geen anderen te zoeken 
om zalig te worden, als gij u maar oefent in stil en godzalig 
te leven." Vaak zat hij weken , soms zelfs maanden achtereen 2) 
thuis, een gedeelte van den dag in zijne eenvoudige kamer- 
japon („ Japonsche rok") bezig met het slijpen van lenzen; 
dikwijls in gesprek met vrienden , die hem kwamen bezoeken ; 
de stillere avonduren, meermalen naar bericht wordt, 3) 
zelfs de eerste uren van den nacht, verdiept in gepeins of 
wel zijne gedachten op het papier brengend. „Meestal bleef 
hij stil op zijne kamer en viel niemand lastig; doch soms» 
vermoeid van zijne bespiegelingen, kwam hij naar beneden» 
zette zich aan den haard, en sprak met de huisgenooten over 
de nieuwtjes van den dag, 't beuzelachtigste zelfs niet uitge- 
zonderd. Bovendien stak hij tot zijn vermaak af en toe een 
piyp tabak op, of zocht, tot tijdverdrijf wel eens een paar 
spinnen en liet ze met elkander vechten. Een andermaal ving 
hij eenige vliegen, wierp ze in 't web van een spin, en zag 
den strijd, die tusschen de dieren ontbrandde, met groot ge- 
noegen, soms tot lachens toe aan. Ook nam hij dikwijls zijn 
vergrootglas ter hand, en bekeek daardoor, al sprekend, de 
kleine diertjes die hem in 't oog vielen." 4) 

Wij  plegen  Spinoza's  leven te vergelijken met een kalme 


1) 't Zelfde ongeveer bjj Kortholt, Proef. 

2) Zie de Proef, der Opera Posth. en Kortholt's Proef 

3) Kortholt, Proef 

4) Coleras ^ blz. 32 e. v. 


357 

trek vaart, of wel met het stille water van de Paviljoensgracht> 
waarop de hevigste storm , die daar ginds op het strand de 
golven beuken doet met donderend geweld» nauwelijks een 
rimpeltje te voorschijn roept. Of ook het rampjaar 1672 zoo 
kalm langs zijne deur voorbij gleed? Of hij niet gevreesd heeft 
met de bevreesden, gehoopt met hen die nog niet alle hoop 
verloren gaven , toen het onweer , dat zich boven de Geünieerde 
Provinciën had sa&mgepakt, losbarstte in een viervoudigen 
oorlog? Wy mogen vermoeden, dat hij, als goed republikein, 
niet zonder bezorgdheid de oorlogsverklaring van twee groote 
mogendhedeu te gelyk heeft vernomen; niet zonder eenige 
bekommering het voortrukken van den vyand heeft gade 
geslagen.  . 

Wij behoeven hier nauwelijks aan te stippen, hoe men kort 
na  het  uitbreken van den oorlog den man, die bijna twintig 
jaren lang het schip van staat met vaste hand en onkreukbare 
trouw  bestuurd had, begon verdacht te maken van verstand- 
houding, van heulen met den vijand. Het is ons allen bekend, 
hoe  op den avond van  den  213^^» Juni 1672 de dolken van 
een viertal sluipmoordenaars gericht werden naar de borst van 
Hollands grootsten raadpensionaris. Hoe Jan de Witt op den 
gOsten Augustus , nauwelijks van zijne wonden hersteld , tegelijk 
met zijn even onschuldigen broeder door het opgeruide grauw 
van den Haag uit de Gevangenpoort gesleurd, op de afschuwe- 
l^kste wijze werd om hals gebracht. Wij weten allen wat er 
geschreven staat op die vuilste bladzijde uit Nederlands geschie- 
denis,  voor  de  zooveelste maal de woorden bevestigend van 
den dichter: 

der schrecklichste der Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wahn. 

Wat er bij dat alles omgegaan is in 't gemoed van den een- 
xamen wyze op de Pavüjoensgracht , de Witfs vriend , kunnen 
wij slechts vermoeden. Het eenige wat ons met zekerheid bekend 
is, houdt in, dat hem de ontzetting en toorn over de afschuw- 
lijk laaghartige euveldaad dermate overmeesterde , dat hij een 
stuk opstelde waarin het gebeurde scherp werd afgekeurd en 


358 

de bedrijvers als „ellendige barbaren" werden gebrandmerkt. 
Doch, toen hij tegen middernacht wilde uitgaan om het aan 
te plakken op de plaats , waar het gruwelijk moordtooneel was 
afgespeeld y sloot Van der Spyck de deur om hem dat te be- 
letten, wijl ook hij kans zou loopen levend te worden verscheurd. 1) 

Hoe goed Van der Spijck daaraan gehandeld had, bleek 
weinige dagen later. Ook na den moord hield de verdacht- 
making aan , en weldra kreeg een van ^s raadpensionaris vijan- 
den het lumineuse idee , een lijst op te maken van al de ware 
of vermeende stoute stukjes, die de Witt op zijn kerfstok 
had, bij wijze van titels van boeken gerangschikt. In pamflet- 
vorm gedrukt verscheen deze onder den titel: 

,, Appendix van *t Catalogus van de Boecken van Mr. Jan de 
Witt , bestaende in een partye Curieuse en Secrete Manuscripten. 
Welcke verkocht sullen werden op de Zael van *8 Gravenhage , 
Maendag den 5 September 1672 en de volgende dagen.*^ 2) 

Daarin leest men onder N^. 33: 

jtTradcUus Theologko-Pólüicus. 

Door den afvalligen Joodt te samen met den Duyvel in de 
Hel gesmeedt, en met kennis van Mr. Jan en syn Complicen 
uytgegeven." 

In een tweede schotschrift van denzelfden aard, tot titel 
voerende : 

„Sleutel, Ontsluytende de Boeckekas van de Witte Bibliotheek, 
met syn Appendix. Waer in de duystere namen der Boecken 
klaerlijck werden vertoont en bekent gemaeckt. Door J. B. 
Bibliothecarius*' 3) 


1) Aanteekening van Leibnitz, btj Foucher de Gareil, Béfutation inédite 
de Spinoza. p. LXIY. « J*aj passé quelques heures après diner avec Spinoza ; il me 
dit qu'il avait esté porté, Ie jour des massacres de M. M. de Witt, de 
sortir la nnit et d^afficher quelque part, proche du lieu (des massacres), 
on papier oü il y anrait nltimi barbaronim. Mais son hCte luj avait ferme 
la maison ponr Tempêcher de sortir, car il se serait exposé a être déchiré. » 
(Leibnitz sprak Spinoza in het laatst van 1676). 

2) Verder: ede Catalogos zqu te bekomen in den Haeg, bj de Dmckers 
van de Historie van Wicqevoort» (Pamfletten-Verz. der Kon. Bib. N<> 10436.) 

3) cin 's Graven Hage, By Nil Volentibus Arduum. 1672. Voor Intelli- 
gentibus.» (Kon. Bib. 10442). 


luidt de nadere omschrqving van datzelfde N^. 33: 
9 Tractaius TJieciogica-Pólüicus , éc 

Door den afvalligen Jood Spinoea^ nyt de Hel voortgebracht, 

waer in op een ongehoorde Atheïsten manier bewesen werdt, 

dat GK)dts woort door de Philosophie moet nytgeleyt en verstaen 

^^erden, hetwelck met kennis van üfr. eTan publijck gedruckt is." 

G^eefb dit een en ander ook geen onomstootelijk bewijs voor 

Het vermoeden » dat er vriendschap moet bestaan hebben tusschen 

clen  groeten staatsman en den nobelen denker: naast hetgeen 

ons  van andere zijde wordt meegedeeld, naast het feit, dat 

Spinoza's  verafschuwd  boek  nog  alt\jd  niet  verboden  was, 

'xnaakt het de waarschijnlijkheid des te grooter. 

^Toen Spinoza zich eenigen tijd na den dubbelen moord bij 

cLe erfgenamen van den raadpensionaris aanmeldde , om , volgens 

gewoonte, zijn jaargeld in ontvangst te nemen ^ maakten zij 

l>ezwaar het uit te keeren , ook nadat hij hun de desbetreffende 

verklaring van de Witt getoond had. Met de kalmte van iemand, 

die geld te over bezit, ging de wijsgeer heen, zonder zelfs de 

schuldbekentenis terug te vragen. Die onbaatzuchtige handel- 

wqs bracht hen tot inkeer , en gaarne betaalden zij later , wat 

zij in den beginne hadden geweigerd." 1) 

Terwijl Spinoza's naam in zijn vaderland bij den dag dieper 
door het slijk werd gesleurd, dacht men er aan gene zijde der 
grenzen over , hem een leerstoel in de philosophie aan te bieden. 
Sedert de vrijzinnige keurvorst Karel Lodewijk van de Paltz 
twee-en-twintig jaren geleden de Hoogeschool te Heidelberg 
heropend had, trachtte hij voortdurend hare bloei te bevorderen 
door uitstekende geleerden tot zich te roepen. Zoo had hij voor 
den beroemden Samuël Pufendorf een leerstoel in 't natuurrecht 
gesticht; Johan Heinrich Hottinger deed van zich spreken als 
oriëntalist; Frederik Spanheim en Johan Ludwig Fabricius 
vertegenwoordigden op waardige wijze de theologische faculteit. 
^ Aan het hof van genoemden keurvorst vertoevende ", zoo ver- 


1) Alzoo Lucas. Tot nog toe kennen wj niets, dat deze mededeeling 
beyestigt of onwaar maakt 


telt de Fransche geleerde Urbain Chevreau, „sprak ik zeer 
gunstig over Spinoza, ofschoon ik van dien Protestantschen 
Jood nog niet anders kende, dan zijne Principia der Carteai- 
aanscbe wijsbegeerte, gedrukt te Amsterdam bij Jan Rieuwertsz 
in 1663. De keurvorst bezat dat boek, en na hem er enkele 
hoofdstukken uit voorgelezen te hebben, besloot hij hem naar 
de Academie te Heidelberg te beroepen om daar de philosophie 
te doceeren . . . . Mijnheer Fabricius, toen professor in de theo- 
logie, kreeg bevel van den vorst hem te schryven." 1) 

Of de zaak zich werkelijk aldus toedroeg , valt moeielyk 
nog te beslissen; doch zeker is het, dat Spinoza in 't laatst 
van Sprokkelmaand 1673 het volgend schrijven ontving: 

Zeer befaamde Heer, 
Zijne doorluchtigheid de keurvorst van de Paltz, mijn 
genadige Heer, heeft mij opgedragen U, die mij tot nog toe 
onbekend zijt, maar bij Zijne doorluchtigheid in hooge gunst 
staat, te schrijven, en U te vragen of gij geneigd zyt eene 
benoeming tot gewoon professor in de wijsbegeerte aan zijne 
Universiteit aan te nemen. De bezoldiging zal jaarlyks even 
groot zyn als de andere gewone professoren genieten. Nergens 
zult gij een vorst vinden die welgezinder is jegens uitstekende 
vernuften, waartoe hij ook U rekent. De meest mogelyke 
vrijheid van philosopheeren wordt U toegestaan, en hij ver- 
trouwt , dat gij deze niet tot omverwerping van den openbaren 
godsdienst misbruiken zult. Ik van mijn kant voldoe hiermede 
aan de opdracht van mijn hoogwijzen vorst, en verzoek U 
daarom zoo dringend mogelijk , mij ten spoedigste te antwoorden 
en uw antwoord of aan Dr. Grotius, 2) de resident van den 
keurvorst in den Haag, of aan den heer Gillis van der Hek 
te bezorgen, opdat zij het insluiten bij 't pakje brieven, dat 
men gewoonlijk naar ons Hof stuurt, óf, dat gij nog eene 
andere gelegenheid, die U geschikt voorkomt, gebruiken wilt. 


1) Chevraeana. Amst. 1700, II, p. 99. 

2) Men heeft hier aan Pieter de Groot, Hugo's zoon gedacht, en mogelgk 
is hg de bedoelde. Doch sedert 1672 was hij ons land ontvlucht, en toefile 
waarschQnltJk nog in 't buitenland. 


d.7S 


1 

s 


361 

-*-^it:   eene voeg ik er nog bij, dat gij, zoo gij hier komt, een 
kont leiden een' wijsgeer waardig, wanneer tenminste 
alles  anders uitvalt dan wij hopen en verwachten. Hier- 
ie, hooggeëerde heer, Vaarwel. Uw dienstwillige 

J. LüDwiG Fabriciüs, 
Professor aan de Hoogeschool te Heidelberg 
en raad van den keurvorst van de Paltz. 
^Keidelberg , 16 Febr. 1673. 

IKerst op den 30^^" Maart van dat jaar antwoordde Spinoza : 
Hooggeëerde Heer! 
">Vanneer  het  ooit mijne begeerte  was geweest als Hoog- 
xaar in  de  een of andere faculteit op te treden, dan had 
slechts die kunnen wenschen die mij door U, namens den 
c:>rluchtigen keurvorst van de Paltzaangeboden wordt, vooral 
ens de vrijheid van philosopheeren , die de Genadige Heer 
1 zoo goed is mij toe te staan, gezwegen nog van het feit, 
ik reeds lang wenschte te leven onder 't bestuur van een 
wiens wijsheid allen bewonderen. Doch wijl 't nooit mijn 
omemen was openlijk als  leeraar op te treden, kon ik er 
't toe komen deze uitstekende gelegenheid aan te grijpen, 
wel  ik  de zaak langen tijd bij mij zelven overwogen heb. 
nt  ik  bedenk  ten  eerste,  dat ik  met de volmaking der 
[^begeerte  moet  ophouden,  wanneer ik mij aan het onder- 
iit  der jeugd wil wijden. Ten andere weet ik niet, binnen 
JXke  grenzen  die  vrijheid van philosopheeren besloten moet 
:Kdën,  opdat  ik  niet  schijn den openlijk gevestigden gods- 
:xi3t  te  willen omverwerpen, daar scheuringen niet zoozeer 
staan  uit innigen godsdienstijver, als wel uit de verschil- 
de gevoelens der menschen en hun zucht om alles te weer- 
^ken, waarmede men pleegt alles, hoewel het goed gezegd 
te verdraaien en te verdoemen. Daar ik dit in mijn privaat 
eenzaam leven reeds ervaren heb, hoeveel meer staat het 
te bevreezen, wanneer ik tot dien rang van waardigheid 
lim. Gij ziet alzoo , waarde Heer , dat ik ^niet aarzel in de 
^^^j op een nog grooter geluk, maar door de liefde tot rust, 
^^^  ik nog hoop te kunnen behouden, wanneer ik mij slechts 


362 

van openbare  voorlezingen  onthoud.  Daarom  verzoek  ik  IT ^ 

dringend den doorlachtigen keurvorst te vragen, dat hij 
toestaat de zaak nog wat te overwegen , alsook , dat gij vooi 
gaan moogt mij de gunst van den keurvorst te verwervevr^ ^en 
waarmede g^, hooggeëerde Heer, te meer aan IJ verplichti»c#^^teQ 
zult uwen dienstvaardigen 

den Haag, 30 Maart 1673. B. d. S^ 

Blijkt hier opnieuw de waarheid van het oude spreekwoo^n^iQ^ 
dat een profeet gewoonlijk in den vreemde meer geëerd wo^^cDiy/^ 
dan aan eigen haard, Spinoza zelf zal het gelukkig gester— rr^i^ 
geprezen  hebben,  waaronder hij  den  vogelaar  fluiten  L^^ei 
Want nauwelyks  een jaar  daarna  werd  de  Paltz door    d^ 
Franschen in  vuur en vlam gezet; werd de Heidelberg^cie 
Academie  opnieuw  gesloten en de hoogleeraren verjaagd;  en 
de  hemel  weet,  wat  Spinoza^s  lot zou  geweest  zijn, waar 
dezeKde Fabricius  langer  dan  twintig jaren rondzwierf aJ^ 
balling 's lands. 1) 


1) *t Is de verdienste van Wilhelm Bolin op dit laatste de aandacht 
vestigd te hebben. 


xn. 


Ebn zondebling uitstapje. 

Na den — door Boilean zoo weidscli bezongen 1) — tocht 

over den Bijn  bij  „Tholus" hadden de Franschen, dank z\] 

de  onbeduidendheid en  lafhartigheid der Hollandsche legers, 

in  minder daji geen tijd  een groot gedeelte van ons land in 

l>ezit  genomen.  Op  Donderdag  13 Juni 1672 bood de stad 

TJtrecht den vijand de slentels der poorten aan , bij monde van 

den oad-bnrgemeester Hamel en Dr. Lambert van Velthuysen. 

Gedurende de tweede helft dier maand vestigde Lodewijk XIV 

zijn hoofdkwartier te Zeist, en kwam in persoon, met groot 

gevolg de stad bezichtigen. Op den 27^^^ Juni werd de hertog 

van Luxemburg aangesteld tot gouverneur, de luitenant-kolonel 

Stouppe  tot commandant der stad. Enkele dagen later trok 

de koning zich,  met een gedeelte van het leger, op Arnhem 

terug. 

Hoe de Franschen gedurende bijna anderhalf jaar te Utrecht 
hebben huisgehouden; hoe zij ten laatste nog meer wisten te 
vinden dan den bodem van den IJtrechtschen geldzak, dat 
aUes, oorlogsrecht, staat niet aan ons te beschrijven. Wie 
daartoe lust gevoelt mag het nalezen in *t „ Joumael of dage- 
lijksch Verhael van de handel der Franschen in de Steden 
van Uytrecht en Woerden, sedert hun koomst daerbinnen , tot 
aan hun vertrek", in 1674 door een ongenoemde te Amsterdam 
in het licht gezonden, 2) of wel in  de  „ Dagelijksche Aan- 


1) Epitre IV, 1672. 

2) Een exemplaar op de Kon. Bibl. 


364 

teekeningen'^ gedurende dienzelfden tijd gemaakt door den 
zoon van den Utrechtschen burgemeester Cornelis Booth, Mr. 
Everard Booth, „Raad-Ordinaris in den Hove ProvintiaAl van 
Utrecht, en Oud-Raad ter Admiraliteit." 1) Wij behoeven 
voorloopig slechts kennis te maken met Stouppe, den com- 
mandant der stad. 

Jean Baptiste Stouppe — zóó behoort zijn naam geschreven 
te worden — stamde uit Grauwbunderland , waar hij omstreeks 
1620 moet geboren zijn. 2) Hij studeerde in de godgeleerdheid, 
en begaf zich naar Engeland, waar hij in Augustus 1652 
predikant werd bij de Waalsche gemeente te Londen. 3) Door 
Cromwell meermalen gebruikt tot politieke zendingen bij 
Mazarin, oordeelde hij 't, na 't herstel der monarchie in 
Engeland, beter zijn matten op te rollen: hij begaf zich naar 
Frankrijk, trad in dienst, en werd luitenant bij een regiment 
Zwitsers, waarover zijn broer 't bevel voerde. Te Utrecht 
vestigde hij zijn kwartier ten huize van „ Mevrouw Rodenborgh 
op het Sint Jans Kerck-hof". 4) Nevens den Hertog van Luxem- 
burg en enkele andere hooge officieren werd hij, op den 15^^^ 
Juli 1672, door Burgemeesteren en de Heeren Hamel en Van 
Yelthuysen namens het stedelijk bestuur plechtig op 't Stad- 
huis onthaald , welk gastmaal drie dagen later met een tegen- 
festijn werd beantwoord. Buiten hetgeen wij als gevolgen van 
den oorlog mogen beschouwen, staat er niet veel slechts 
omtrent Stouppe opgeteekend. Het schandelijkste wat men van 
hem weet te melden , is , dat hij den een of anderen dag b^ 
burgemeester Cornelis Booth, tevens bibliothecaris der stada- 
boekerij , aanklopte , en een vuil boekske — de laudibm Sodamiatt 
toegeschreven aan den Italiaan Joannes delaCasa — in beslag 


1) Uitgegeven door Mr. J. A. Grothe, in de Berigten van het Hist 
Genootschap te Utrecht 6e deel^ 2e stuk, 2e serie, 2e deel^ 2e stok (1) 
Utrecht 1867. 

2) Tot nog toe werd geschreven Stoupe, Stoupa, Stouppa, Stoppa, enz. 
Ik volg zgne handteekening. Voornamen bij Van der Aa, Biogr. Wdb.«£in 
Grison, aus dem Ennetburgischen Land gebortig» leest men in een der tegen- 
schriften tegen zyn straks te bespreken boefje. 

3) P. Bayle, Oeuvres diverses, La Haye, 1731, Tom. IV,pag. eTS^noot 

4) Joumael, blz. 39. 


365 

nam , door wijlen Gijsbert Voetins aan de boekerij geschonken. 1) 
Gresteldy dat de inhoud van 't genoemde werkje — ons onbekend — 
verderfelijk is, dan zon men kannen vragen, wie in dezen 
verdienstelijker handelde: Voetins, die 't aan eene openbare 
bibliotheek schonk of Stouppe, die het er nitlichtte? 

De beroemde Fransche veldoverste Louis II de Bourbon, 
prince de Condé, geboren in 1621, — iemand waarmede wij 
ook kennis moeten maken — had eene uitstekende opvoeding 
genoten. Van zijn jeugd af koesterde hij behagen in de studie 
der schoone letteren, en had er vermaak in allerlei vernuften 
om zich te vereenigen. Zelfs toen hij zich op lateren leeftijd 
uit den krijgsdienst terug trok, wist hij nog zijn kasteel 
Chantilly te maken tot de verzamelplaats van mannen als 
CJomeille, La Bruyère en Santeuil, Bacine, Molière, la Fon- 
taine en Boileau, met welke hij boertend en spottend den tijd 
doorbracht , sommigen door een jaargeld aan zich verbindende. 2) 

Condé, dont Ie seol nom fait tomber les morailles, 
Force les escadrons et gagne les batailles, 

had ook den veldtocht tegen de Nederlanden van den beginne 
af meegemaakt. Doch, elders opgehouden, kwam hij eerst op 
den 21*^^" April 1673 naar Utrecht, vergezeld door zijn zoon, 
den hertog van 

Eoghien, de son hymen Ie seul et digne fruit. 
Par lui dès son enfonce a la victoire instmit, 3) 

en verder gevolg. Hij werd met groote wapenpraal en kanon- 
gebulder binnengehaald en naar 't kwartier geleid, dat men voor 
hem in gereedheid had gebracht: men had den scheidsmuur 
tusschen de deftige woningen van burgemeester Nellesteyn 4) 
en den raadsheer Jacob Martensz doorbroken, en deze zóó tot 
één gemaakt. 5) Mr. de Becourt , „ premier Maistre d'hostel du 

1) Van der Aa, Biogr. Wdb. «Stoupe.» 

2) Nouvelle Biographie Générale (Didot-Hoefer). Paris, Tom. XI. 

3) Zie Boileau's gedicht «how Louis did not pass the Bhin.» 

4) Neef van Everard Booth ; zie Dagel. Aant. blz. 106. 

5) Joumael, blz. 191. 


366 

Prince de Condé'', had reeds enkele dagen te voren zijn ver- 
blijf genomen by onzen bekenden Mr. Everard Booth, een feit» 
voor ons zoo min van belang ontbloot, als dit andere, dat 
Condé's zoon daar meermalen op bezoek kwam. 1) 's Avonds 
na zijne aankomst werd Condé volgens bebooren door Luxem- 
burg ter tafel genood; den volgenden dag „vergastte" bij 
Luxemburg, waarna de beurt kwam aan den commandant 
Stouppe, die dan ook op Donderdag, 24 April, een deftigen 
maaltijd voor den Prins aanrichtte. 2) Van den 2^^^ tot den 
25^^^'^ Mei daaraanvolgende zag Condé zich gedwongen zyne 
kamer te houden: hij leed aan „'t voetëuvel" (podagra). 3) 

Op denzelfden 2^^^ Mei ontving kolonel Stouppe een brief 
van een „predikant en professor in de Godgeleerdheid te 
Bern" — een landsman dus, en misschien ook een voormalig 
vriend, waarin hij, Stouppe, danig over den hekel werd 
gehaald wegens het feit, dat hy — een protestant — onder 
de vaan van een katholiek vorst medehielp om andere protes- 
tanten te beoorlogen. De Zwitsersche godgeleerde ging zelfs 
zoover zijn anathema uit te spreken over allen „ de la Beligion "» 
die aan den strijd tegen Holland deelnamen, zoo zij niet van 
stonden aan hunne wapens verlieten en de Hollanders gingen 
helpen. Dat kon en mocht Stouppe niet op zich laten zitten: 
terstond greep hij naar de pen om zichzelven te rechtvaardigen, 
en eens aan de wereld bekend te maken, wat dan wel de 
„godsdienst der Hollanders" was, en in hoeverre men hun land 
eene j^ Heilige Beptibliek" kon noemen. Zóó ontstond het boekske 
jiLa Bdigüm des HoUandois^ representée en plusieur slettres écriUs 
par un Officier de V Armee du Boy, è un Pasteur & Professeur 
en Theologie de Berne'*. Het zestal brieven waaruit het werkje 
bestaat, werd geschreven tusschen 2 en 19 Mei 1673, en 
terstond ter perse gezonden. 4) Met vrij wat zaakkennis toont 

1) DageL Aanteek. blz. 107, 108, 109. 

2) Journael, blz. 192. 

3) Journael, blz. 193. 

4) Ik gebruik den eersten druk in 12^, ^ Cologne, chez Pierre Martoau, 
1673^ waarschQnlgk een verkapte Elzevier. 


367 

Stouppe  daarin  aan^  dat de Nederlanders weliswaar heeten 
het Protestantisme aan te kleven, maar dat zij, op de keper 
beschouwd, allesbehalve „de la Beligion*' zijn; allerlei gods- 
diensten en  allerlei  sekten  worden in hnn land beleden en 
geduld:  men  vindt  er  Roomsch-Katholieken ,  Lutheranen, 
Brownisten, Independenten , Arminianen, Anabaptisten, Soci- 
nianen, Arrianen,  Enthousiasten, Kwakers of Bevers» Bore- 
Usten,  Armeniërs,  Moscoviten en Libertijnen. Bovendien nog 
Joden y  Perzen, en eene groote menigte „Zoekers", die zelve 
niet weten, waartoe zij behooren. De eigenlijke God der Hol- 
landers heet Mammon of de Geldzak; dien vereeren zij meer 
dan  welken  anderen  ook. Dat bewijst hun gedrag in Japan, 
waar hunne beambten, op last van de Oost-Lidische Compagnie, 
--alle Christendom verloochenen; dat bewijst ook hun gedrag bij 
roegere gebeurtenissen. Hebben zij niet zelve den koning van 
frankrijk  met  hun vloot bijgestaan in 't beleg van 'tProtes- 
tantsche  la  Bochelle?  Hebben  zij  niet  op  Amboina  hunne 
eloofsgenooten ,  de Engelschen,  op  de  wreedaardigste wijs 
itgeroeid,  om  alleen  alle voordeden te plukken? Zelfs hun 
tigen  geschiedschryver  Lieuwe  van  Aitzema  vertelt  het. 
ie  durft  daar  volhouden, dat de Hollanders oprechte Cal- 

zijn? 

Wanneer wij niet wisten , dat Utrecht behalve Dr. Lambert van 

elthuysen nog vrij wat andere mannen binnen zijne muren telde, 

Stouppe  ook  tot de  „Zoekers'' mocht rekenen, dan zou 

~^^nien kunnen vragen, hoe hij aan al zijne wetenschap gekomen 

^^Ss? Maar waar hij om zoo te zeggen dagelijks met die mannen, 

::^neerendeels  tot  de regentenfamilies behoorende, kon omgaan 

^Iqft ons dat geen raadsel. Zoo zal hij ook zijne kennis betref- 

'::fende Spinoza verkregen hebben. 

9 Ik zou meenen U niet over alle godsdiensten van dit land 
gesproken te hebben" — zoo schrijft hij aan den Zwitserschen 
;j)redikant 1) „wanneer ik U niet 't een en ander gezegd had 
^ver een beroemd en geleerd man, die, naar men mij verzekert, 


1) La Religiën des Holl., pag. 65. 


368 

een groot aantal volgelingen heeft, welke geheel zijne gevoelens 
zijn toegedaan. Hij is een geboren Jood, heet Spinoza, en heelt 
noch den Joodschen godsdienst afgezworen > noch den Christe- 
lijken omhelsd; ook is hij een zeer slecht Jood en geen beter 
Christen. Voor een jaar of wat heeft hij een boek vervaardigd, 
dat Tractaiiis Theólogico-PóliHcus heet; het hoofddoel daarvan 
schijnt te zijn alle godsdiensten, vooral den Joodschen en den 
Christelijken , uit te roeien , en de poort te openen voor Atheïsme , 
Libertinage, en vrijheid van alle godsdiensten. Hij beweert, 
dat zij alle slechts uitgevonden zijn voor 't nut van *t gemeene- 
best, opdat alle burgers eerzaam leven en gehoorzamen aan 
hun overheid, en dat zij zich aan de deugd (moeten) wijden 
niet op hoop van belooning na hun dood, maar wegens de 
uitstekendheid van de deugd in zichzelve , en wegens de voor- 
deden die zij, welke haar nastreven, daarvan reeds in dit 
leven genieten. Welke meening hij omtrent de Gx)dheid koes- 
tert, zegt hij in dit boek niet duidelijk, maar laat ze toch 
hier en daar doorschemeren. Daarentegen verkondigt hij in 
zijne gesprekken ronduit, dat God geen Wezen is met rede 
begaafd, oneindig volmaakt en gelukkig, zooals wij ons in- 
beelden; maar dat hij niets anders is dan die kracht 1) der 
natuur, die verspreid is in alle schepselen. 

Deze Spinoza dan leeft in dit land. Hij heeft eenigen tijd 
gewoond in den Haag , waar hij door alle nieuwsgierige geesten 
bezocht werd, zelfs door meisjes van rang, die zich inbeelden 
in verstand uit te steken boven hare kunne. Zijne volgelingen 
durven zich niet bekend maken, wijl zijn boek alle gods- 
diensten ondermijnt, en veroordeeld is bij plakkaat der Staten ; 
en hoewel 't verboden is, wordt het toch openlijk verkocht* 2) 
Onder de godgeleerden van dit land is er geen, die tegen de 
meeningen welke deze Autheur in zijn Vertoog verkondigt, 
heeft  durven  schrijven. 3) Daarover ben ik te meer verwon- 


1) Cette vertu de la nature. 

2) Ziedaar  weer  dat geheel oDJuiste Utrechtsche praalje. Eerst in 1674 
werd het verboden. 

3) Geheel juist De eenige die 't uitvoerig weerlegd had, Johan Melchior, 
was een Duitscher. Eerst in 1674 verschenen strgdschriften van Hollanders. 


369 

erd»  wijl  hij blijk  geeft  van groote kennis der Hebreenw- 

he  taal,  der Joodsche  godsdienstgebruiken,  der  Joodsche 

e^roonten  en  der  wijsbegeerte,   zoodat  de   godgeleerden 

oeielijk  beweren  kunnen,  dat  het  de  moeite van 't weer- 

Bggen  niet waard is. Als zij  volhouden in  hun stilzwijgen 

on  men 't recht hebben te beweren , óf, dat zij geen geloof 

el>l3en  —  wijl  zij  een  zoo  verderfelijk  boek onbeantwoord 

.3, ten,   óf,  dat  zij  de  gevoelens  van  dien  schrijver  goed- 

ecLren,  óf dat hun de moed en de kracht ze te bestrijden 

ntbreekt/' 1). 

Wat nu' ligt meer voor de hand, dan dat Stouppe's mond 
deze dagen overliep van hetgeen, waarmede zijn hart ver- 
was? Moet men niet aannemen, dat hij Condé meermalen 
esproken heeft over dien banvloek, door zijn eigen land en 
olk  op  hem  geslingerd? En den leesgragen Prins zijn ant- 
oord, binnen enkele dagen gedrukt, hééft aangeboden? En 
as Condé niet juist de man om nieuwsgierig te worden naar 
ien  befaamden  en  geleerden  Jood, die schoone leerstukken 
ondigde  en  toch  met  alle bestaande  godsdiensten „den 
draak stak"? 

Eort en goed: op uitnoodiging van Condé is Spinoza in den 
zomer van 1673 naar Utrecht getogen en heeft er eenige 
^weken vertoefd. 

Hoe dit toegegaan is staat in Spinoza's bewaard gebleven 
brieven niet te lezen. Doch reeds in 1675 werd een boekje 
tegen Stouppe's geschrift in de wereld gezonden, 2) waarin 
men deze merkwaardige woorden vindt opgeteekend: „Maar 
ik verwonder mij er over, dat Stouppe zoo sterk tegen dien 
Spinoza te velde trekt, en beweert, dat er velen in dit land 
zijn die hem bezoeken. Immers tijdens hij te Utrecht vertoefde 
heeft hij een zeer nauwe vriendschap met dien Spinoza gesloten. 


1) VgL 't vervolg op pag. 107 — 109 van La Eeligion des Hollandois — 
wat hier niet ter zake doet. 

2) Par Jean Bnm , Ministre du Boy des Armées. Yan der Linde, Bibliografie. 
NO 67. 

24 


\ 


370 


Want men heeft m^ verzekerd, dat de Prins van Condé he^:::^]^ 
op verzoek van Stouppe, nit den Haag naar Utrecht koo^^^^ 

liet, om met hem te spreken, en dat Stonppe hem zeer hr:^ ^^i 

geprezen en zeer familiaar met hem heeft omgegaan.*' 

Zooals het feit daar ligt, is het een der meest onverkli^^^ 
bare gebeurtenissen in Spinoza*s leven, zóó raadselachtige    ^. 
men er meermalen  aan heeft getw^feld. 1) Immers,  hoe^  ^ 
verklaren dat de behoedzame, bijna vreesachtige wijsgeer  van 
de Paviljoensgracht,  die de zinspreuk  CAUTE in z\jn zegel 
voerde, in 1673, noAai zijn machtigste beschermer op geweld^ 
dadige  wijze den dood had gevonden, den moed heeft gehaJE  ^ 
naar het vijandelijk hoofdkwartier te trekken, en daar eenige 
weken te verblijven? Naar 't vijandelijk hoofdkwartier, gelegen 
in eene provincie, aan Noord- en Westzyde geheel afgesloten 
door het water en de onophoudelgk schermutselende troepen    ^ 
der Hollanders ! Zonderling is 't niet , dat reeds kort na Spinoza's    ^ 
dood allerlei tegenstrijdige berichten  de ronde deden, tegen-    ^ 
strijdig — niet wat het feit zelf aangaat, want daarover zijn    ^c: 
allen  het  eens,  maar  over  het wanneer en Aoe. Om licht te 
brengen in deze duisternis, doen wij 't best Colerus' bericht af 
te  schrijven,  die,  om  zekerheid te erlangen, opzettelyk b\j 
Van der Spyck had nagevraagd. jiH^z'^ heer Stouppe nu" — 
zoo schrijft hij — „ verscheiden brieven met Spinoza gewisseld 
hebbende , verzocht hem op zekeren tijd van het jaar 1673 o 
naar Utrecht  te  komen,  daar  zijne  Hoogheid de Prins va 
Condé hem eens wenschte te spreken, hem tevens verzekerend 
dat genoemde Prins hem bij z^jn' koning een jaarlijkschpensioe 
zou teweeg brengen, indien hij slechts het een of ander 
zijne geschriften aan Z. M. wilde opdragen. Te dien einde werE^'d 
hem  een  vrijgeleide  toegezonden ,  en  hij  trok  er  heen ... 
Spinoza's  huisgenooten , bij welke hij toen woonde, verteldeEv: -^n 
mij, dat zü na zijn thuiskomst van hem zelven vernomen hebbe 
dat hij  den  Prins van  Condé niet had gesproken, daar dez 
eenige dagen vóór hij te Utrecht aankwam, vertrokken 


1) Van Vloten heeft — als altijd — vergeten eens wat nieuw licht ov^ — =s'^i' 
de zaak te ontsteken. Vgl. Ben. de Spinoza. 2e dmk. 1871. blz. 120. 


371 

had h\j met den heer Stouppe gesproken, die hem beloofd 
, hem door z\]ne voorspraak een jaargeld van den koning 
zullen  bezorgen I  waarvoor  Spinoza  echter  beleefdelijk 
*K>edankte, w^l h\j niet voornemens was een ziener boeken aan 
en koning van Frankrijk op te dragen." 1) 


Vele dingen , die van zelf spreken , mogen daarom nog niet 

n^ezegd blyven. Het spreekt van zelf, dat Stouppe, indien 

i^   brieven gestuurd heeft aan Spinoza, dat niet kan gedaan 

ebl>en op de gewone wijs. Z\j moesten eerst gebracht worden 

aar  eene plaats,  die  niet door de Franschen was bezet. 2) 

et  spreekt van zelf, dat geen simpele brief van Stouppe in 

^tCLSLt  was,  hem  tot  de reis te bewegen. Van zelf, dat men 

inoza  — de voorzichtigheid in persoon — door aanhouden 

moeten  bepraten,  ja  belezen,  het waagstuk te onder- 

emen. Het spreekt van zelf, dat hy, wilde hij op zgne reis 

een  overlast ondervinden van Staatsche troepen, niet opge- 

XB.on.den worden door het water, een anderen weg moest volgen 

daxi  den gewonen; van zelf^ dat h\] dus de provincie Utrecht 

xxioest bereiken van den Zuidkant , aangezien Westen en Noorden 

zoo goed als ontoegankelijk waren. Eindelijk behoeft het nau- 

^«velijks  betoog,  dat hij  waarschijnlijk niet op reis is gegaan 

met  een  Fransch  vrijgeleide  in den zak, maar zich dat liet 

bezorgen kort bij de Utrechtsche grens. 

Stouppe  nu  spreekt  het eerst over Spinoza in zijn derden 
brief,  gedétteerd 7 Mei 1673. Op den 16den Mei 1673 toekent 
Mr. Everard Booth in zijn dagboek kalmpjes op: 
„Naer Gorinchem vertogen." 3) 


1) Dit bericht klopt geheel met dat bg Lucas; Bajle's zwakke weerlegd 
ging in de Oeuvres diverses. Tom. IV, pag. 872, noot.  (La Haye, 1731). 

2) Aani van Mr. E^, Booth op 2 Febr. 1673. «Den intendant heefk 
aan Borgem. Van der Voord laten weten, dat alle brieven in toekomende 
met de Fransche post naer Holland moeten werden besteld, op de boete van 
150 gnlden op ider brief, die met een ander post sonde mogen werden 
besteld; waerdoor aUe communicatie met die van Holland wert afg&- 
sneden, also die geen Fransche posten tvülen admitteren. 

3) Dagel. Aanteek. blz. 111. 


372 

Wat hem naar Grorcum dreef staat niet gemeld. Wel liad 
daar 's winters een regiment Staatsche troepen gelegen onder 
bevel van Booth's broer, 1) maar deze had op den 27«*« 
Januari met zijn volk de stad verlaten om zich bij 't Prinsen- 
leger in de streek van Alfen te voegen. 2) Niets belet ons 
dus te veronderstellen, dat Booth te Grorcum nog andere 
betrekkingen had, die, als hij zelf, wel tot de regentenfamilies 
zullen behoord hebben. Mogelijk ook, dat hq van daar een 
brief voor Stouppe naar Holland verzonden heeft. 

Op den 21sten Mei uit Grorcum terugkeerende , werd Booth 
bij Vianen door de Franschen aangehouden, die hem tot den 
volgenden dag gevangen hielden , en eerst vr\j lieten trekken , 
nadat de Prins van Condé dat bevolen had. Dus kwam hij] in 
den namiddag van 22 Mei te utrecht terug. 3) 

Enkele dagen later liet dezelfde Prins — nog niet geheel 
van 't „ voeteuvel" hersteld — door zyn